Wie zijn er schuldig aan de woningnood? De speculanten? De vluchtelingen? De instromende werkkrachten uit Polen en andere landen? De scheefhuurders? Zondebokken alom. Maar wat is nu de bepalende factor? Er is meer vraag dan aanbod. Hoe komt dat?

1] Het grote taboe

Ik begin met een analyse van de bevolkingsgroei. Dit betekent niet dat ik de migranten de schuld ga geven. De cijfers moeten wel vermeld worden. Nederland is een migratieland geworden en heeft daarnaast ook nog eens een geboorteoverschot:

bron is CBS

Ieder jaar neemt de bevolking met minimaal vijftigduizend inwoners toe, sommige jaren zelfs met meer dan honderdduizend. Daarnaast neemt het aantal huishoudens toe. In 1961 waren er op 11.6 mln inwoners 3,2 mln huishoudens (bron) terwijl dit er in 2021 8 mln zijn op 17.5 mln inwoners. Oftewel van een gemiddeld huishouden met 3,6 personen naar een gemiddeld huishouden van 2,2 personen. Dit gaf in het verleden een enorme druk op de woningmarkt. Deze daling vlakt wel af, in 2000 was dit 2,3 personen.

Ik geef de migranten niet de schuld van de crisis, maar een overheid die discussies over migratie taboe heeft verklaard, helpt niet mee. Een jaarlijks migratiesaldo van vijftigduizend betekent gewoon dat er in een decennium voor een half miljoen mensen woningen moeten worden gebouwd. En als de periode 2016 tot 2019 als maatstaf mag gelden dat moet er het komende decennium voor meer dan achthonderdduizend migranten worden gebouwd. Dus een stad met het inwoneraantal van Rotterdam of zelfs Amsterdam. Dit is geen pleidooi om migratie te beperken, alhoewel dat hier wel zou helpen. Het is echter een thema dat de politiek verzwijgt. Migratie vereist massale woningbouw.

2] De prijs van de euro

De euro zou duurzame groei brengen, maar brengt stagnatie. De prijs van de euro is veel hoger dan de miljarden die afgestort zijn naar de Grieken. De prijs van de euro is de kunstmatig lage rente. Nu voeren andere centrale banken ook een goedkoop geld politiek. De Nederlandse overheid kan geen rentepolitiek meer voeren of die vrijlaten. De ECB bepaalt. En het komt de zuidelijke landen goed uit dat er een lage rente is, want hun staatsschulden worden onbetaalbaar als ze een realistische rente moeten betalen.

De prijs van de euro is te goedkoop geld waardoor het leenvermogen van de burger enorm toeneemt. Hierdoor stijgen de huizenprijzen. En zal in een periode van schaarste een deel van de bevolking buiten de boot vallen, kopen is voor een steeds groter gedeelte van de inwoners geen optie meer.

Stond de rente hoger dan zouden degenen die minder verdienen ook geen kans maken, maar dan zouden de huizenprijzen niet zo enorm gestegen zijn. Dit laatste zorgt voor een tweedeling in de samenleving, veel van de onroerend goed bezitters hebben beschikking over een enorme ongerealiseerde overwaarde. En het geeft investeerders die koopwoningen opkopen, en splitsen, de mogelijkheid veel geld te verdienen.

3] Andere politieke keuzes (milieu, ruimtelijke ordening)

De milieumaatregelen zorgen voor minder en duurdere huizen. Door een kunstmatig geschapen stikstofcrisis kan er veel minder gebouwd worden. Door de steeds hogere energiegebruik normen worden huizen flink duurder. De capaciteit van het elektriciteitsnet is een sterk beperkende factor geworden, waardoor veel bouwprojecten niet kunnen worden gerealiseerd. De beperkingen aan het elektriciteitsnet komen door de energietransitie, huizen die van het gas af moeten, en elektrische auto’s.

Daarnaast is woningbouw een sterk gereguleerde activiteit, er wordt stelselmatig te weinig grond vrijgegeven om op te bouwen. Veel dorpen mogen niet uitbreiden. Veel gebieden worden beschermd.

4] het sociale woningbouw beleid

Veel van de woningbouw corporaties voeren een afbraak beleid. In plaats van nieuwe woningen bouwen op nieuwe locaties breken ze in het kader van stadsvernieuwing hun woningvoorraad af, en gaan ze op dezelfde locatie nieuwbouw plegen. Door verdichting, en hoger bouwen, neemt hiermee het aantal woningen slechts in geringe mate toe. En verdwijnen de goedkopere woningen van de markt.

Daarnaast zullen calculerende burgers die meer zijn gaan verdienen niet zo snel verhuizen, ze gaan “scheefwonen”. Hier is niets mis mee. Niemand dwingt je te verhuizen.

5] onbedoelde gevolgen van beleid

Een belangrijk gegeven zijn de onbedoelde gevolgen van beleid. De goedkoop-geld politiek van de ECB zorgt voor kunstmatig hoge huizenprijzen. En versterkt daarmee de sociale gevolgen van de huizencrisis. De veelbesproken tweedeling in de samenleving is er de afgelopen jaren gekomen. Met dank aan de euro en de ECB. Je zou bijna aanhanger van Piketty gaan worden. Burgers met aandelen en onroerend goed zijn relatief veel vermogender geworden dan de burgers zonder activa.

Zijn de speculanten en de huisjesmelkers de schuldigen? Nee, net als de scheefwoners proberen ze er het beste van te maken. Speculanten kunnen zelfs helpen de crisis op te lossen als ze grote woningen opkopen en in etages splitsen. Of ombouwen voor verhuur per kamer. De echte schurken zijn volgens media degenen die geen kamers verhuren maar bedden. Dit is echter voor de echte onderklasse de enige mogelijkheid om snel een dak boven het hoofd te krijgen. Ga je naar een sociale woningbouw organisatie dan mag je in veel gemeentes tien jaar wachten. Tenzij je urgent wordt beschouwd.

Oplossingen

Er zijn in dit land ruim honderdduizend recreatiewoningen. Deze zijn vaak van hoge kwaliteit maar mogen niet permanent bewoond worden. Er zijn ook de nodige stacaravans. Door hier al dan niet tijdelijk permanente bewoning toe te staan kunnen tienduizenden of zelfs honderdduizenden een dak boven het hoofd krijgen. Meer ruimte voor woonboten vrijmaken is ook een gemakkelijke en snelle oplossing. Net als ruimte vrijmaken voor stadsnomaden. En het beleid met betrekking tot woonwagenbewoners, de reizigers, de Sinti en de Roma te wijzigen. Het rondtrekken is een halve eeuw geleden verboden. De woonwagenkampen staan onder druk en men probeert deze mensen in huizen te stoppen. Geef deze mensen hun cultuur weer terug, laat ze rondtrekken, laat ze wonen in woonwagens. Scheelt weer tienduizenden huizen.

De grote klappen zijn echter:

A] veel landbouwgrond vrijgeven voor woningbouw (bij voorkeur in de buurt van spoor- en snelwegen)

B] kies voor de mens, dus stoppen met energietransitie, stikstofbeleid. Ga ervoor zorgen dat woningen goedkoop en snel gebouwd kunnen worden.

C] de gemeentes moeten de eis dat een bepaald percentage sociale woningbouw bij projecten wordt gerealiseerd laten vallen, dit maakt de andere woningen alleen maar duurder en daarmee onbereikbaarder voor huurders die willen kopen.

Conclusie

Politiek zou het afwegen van belangen horen te zijn. Dus, als er een jaarlijks netto migratiesaldo is van vijftig tot tachtigduizend inwoners, en er is een energietransitie, en er is stikstofbeleid, en er is een geboorteoverschot. Dan moet je keuzes maken. Dit doet de politiek niet.

De politiek zal meestal een herverdelingsoplossing zoeken. Dus puntenstelsels voor maximale huur, wachtlijstbeheer en zogenaamde prijsprikkels (een ander woord voor hogere belastingen).

Grootschalige ingrepen in de vrijheid kunnen de woningnood verbloemen en wellicht tegen een hoge prijs deels oplossen. Denk aan ontmoedigen van het krijgen van kinderen, immigratie tegenwerken, en emigratie bevorderen. Veel meer grond voor woningbouw vrijgeven is de echte oplossing, dit kan een enorme economische impuls zijn.

45 REACTIES

 1. En waar komt dat geboorteoverschot dan vandaan.
  Niet bij de Nederlanders.
  Als mensen geen huis meer krijgen, beginnen ze echt geen gezin bij hun ouders op zolder.
  De rest krijgt altijd voorrang op een woning en de kans om een gezin te beginnen.

 2. Het is niet alleen meer woningen. Je hebt ook meer snelwegen nodig, meer parkeerplaatsen, meer openbaar vervoer, meer scholen, meer ziekenhuizen, meer politie, meer gevangenissen. Meer van alles eigenlijk. In principe is bevolkingsgroei gunstig voor de economie, vooropgesteld dat iedereen zijn steentje bijdraagt in een setting van eigendomsbescherming en arbeidsdeling. Echter, op een gegeven moment loop je tegen een maximum aan (in dit geval ruimtegebrek) en heb je technologische vernieuwing nodig om de groei te kunnen doorzetten. Net zoals de Industriële Revolutie nodig was om de bevolkingsgroei mogelijk te maken. Op het moment dat je tegen het maximum aanduwt en er geen technologische vernieuwing in zicht is die een grotere bevolkingsdruk kan ondersteunen zijn de consequenties eenvoudig voorspelbaar negatief. Dus ja, migratie is een belangrijke factor. Waarschijnlijk zouden deze problemen zich niet hebben voorgedaan zonder migratie.

  • Yep, yep, yep

   Helder stukje.

   Ik sprak iemand, die zij dat de overheid en de politiek baat heeft bij hoge huizenprijzen. Omdat je dan huizen kan gebruiken als investeringen. Om je geld daarin te stallen. Daarom zouden ze hoge huizenprijzen aansporen. Partijen als VVD en CDA zouden daarop ingezet hebben.

   Men zegt, Nayaka, hou je bek over economie, dat snap je niet. Ik moet mensen een punt geven, economie is een blinde vlek voor mij. Maar ik ben dan wel weer iemand die het toegeeft. Zo ben ik dan weer

   Goed, met veel dingen ben ik het wel eens.

   Boeren moeten natuurlijk hun grond kunnen verkopen. Maar ik denk ook dat de politiek dit tegenhoud, omdat de politiek graag wilt dat Nederland landbouw exporteer nummer 1 is, in de wereld. De landbouw is dan een prestigeproject. Nationaal belang boven individueel belang, wat het wel vaker is. Zeker als het land vol zit met nationalisten, die allemaal stemrecht hebben

   Over de huur van huisjes op vakantieparken, ben ik het ook honderd procent met je eens. Dat zou legaal moeten zijn. Ja, maar dan word Nederland een trailerpark, zegt men. Als je dat niet wilt, moet je toe naar een DDR model, waarin er voor iedereen huisvesting is etc, door de staat gefaciliteerd. Maar dat wilt men ook niet. Het is het een of het ander. Vrije markt heeft ruwe kanten en het ziet er niet altijd even mooi uit, maar als je dat niet wilt, moet je een alternatief maatschappijmodel gaan formuleren. Nederland zit in een soort ideologische identiteitscrisis, denk ik weleens.

   Ook over je punten omtrent stadsnomaden en kampers, ben ik het eens. Die mensen moeten ze met rust laten.

   Over de stikstof etc, wil ik geen uitspraken doen. Ik snap klimaat dingen niet

   Dan migratie. Veel van die migratie, komt ook indirect door westers imperialisme. Amerika en Nederland hebben altijd in het Midden-Oosten lopen roeren. Ja en dan krijg je daar rotzooi en dat levert dan migranten op. Ik vind niet dat je die mensen maar aan hun lot kan overlaten. Je kan die afghanen toch niet aan de taliban uitleveren. Ik denk dat er in theorie ruimte zou moeten kunnen zijn voor Nederlanders en migranten. Aan de andere kant vind ik het ook een kwalijke zaak, dat mensen die hier anders over denken meteen de mond gesnoerd worden. Je kan het alleen niet allemaal op de migranten afschuiven. De woningnood was al een probleem voordat zij hier kwamen.

 3. De bevolkingsgroei in NL komt volledig voor rekening van allochtonen. De autochtone bevolking krimpt juist.

  Er is al jaren een proces van omvolking gaande. In de oude stadswijken was dit al heel lang duidelijk. Daar werd in korte tijd de autochtone bevolking volledig vervangen door arme allochtonen met grote gezinnen.

  In een vrije samenleving had zoiets nooit kunnen gebeuren. Het is het bewust kapotmaken van een land.

  https://www.adformatie.nl/media/nederland-groeit-maar-dat-komt-door-de-allochtonen

  • Ik geef niet zoveel om ‘een natie’, of ‘een volk’. Even schrikken, een ketterse gedachte. Als er vele betaalbare woningen zijn, maakt het mij niet uit of daar moslims, christenen, Noren, Surinamers of Tibetanen in wonen.

   In die libertarische torenflats, skyscrapers, zullen alle ‘volken’ kunnen wonen. Althans, zo zie ik mij de libertarische toekomst dan voor mij. Een toekomst niet geketend door nationalisme, of identiteitsdenken

   • Nee joh, juist wel. Als het waar is wat libertariers zeggen, als hun berekeningen kloppen, dan leid hun systeem tot veel huizenbouw. Er zullen dan huizen gebouwd worden om te kopen en om te huren. Voor alle segmenten. voor arme mensen en rijke mensen.

    Ik heb nooit gezegd dat mensen ‘niets mogen bezitten’.

    Daarnaast ,ik ben tegen geluk. Geluk moet verboden worden! Ik wil een geluksverbod !

    Even normaal doen, met je geluk!

   • Ik ben niet tegen zogenaamde ‘omvolking’, als het maar spontaan tot stand komt, zonder dwang. Ik heb ook niets tegen globalisme. In een grote stad wonen 300 nationaliteiten. Dat is gewoon de moderne tijd. We leven niet meer in de riddertijd. Mensen kunnen gaan en staan waar ze willen en doen dit dus ook en dan heb je al ‘omvolking’. Er valt niet zoveel aan te doen. Het kan mij persoonlijk niet zoveel schelen, als mijn buurman moslim is. Ik heb geen FVD hart. Als mensen mij maar met rust laten, is het helemaal mooi.

   • Je begrijpt er weer niets van. In een vrije samenleving kan omvolking helemaal niet plaatsvinden. De bestaande community heeft immers zwaar geïnvesteerd in alle voorzieningen. Net zo min als de modale Nederlander naar Zwitserland of Monaco kan verhuizen, kunnen kansloze armoedzaaiers uit verre negorijen het zich onder normale omstandigheden helemaal niet veroorloven hier te wonen.

   • Lol. Nee je schreef niet dat mensen niets mochten bezitten maar verder propageer je gewoon de WEF met ‘skyscrapers voor alle volken’ ” Een toekomst niet geketend door nationalisme, of identiteitsdenken” een 100% gekopieerde WEF/agenda 2030 kreet, “het is niet meer de riddertijd” (geen argument, dergelijke onzinnige uitlatingen staan ook in de WEF propagenda) “Mensen kunnen gaan en staan waar ze willen ” (dus bij jou thuis?)
    Alleen de bizarre details zoals gemeenschappelijke zelfdenkende inclusieve kranen in de wolkenkrabbers, om waterverspilling tegen te gaan, ontbreken nog.

    Ik heb het al vaker gezegd maar jouw gedachten zijn niet jouw gedachten. De hersenspoeling is bij jou niet helemaal gelukt, je hebt misschien nog 10% eigen gedachten, de rest is geprogrammeerd door iemand anders. Jouw geluk is dat je keuze om geen vaccin te nemen, in die 10% zit.

   • Nou, nou, vrij dramatisch een ander. ‘Gehersenspoeld’ nog wel.

    Kijk, ik heb niets tegen de WEF standpunten, als ze spontaan tot stand komen.

    Ik heb niets tegen vegan eten, als mensen zelf kiezen om vegan te worden.

    Ik heb niets tegen LHBTQ, als het ons maar niet opgelegd word en dat gebeurt nu wel (date niet met een transgender en je bent transfobisch)

    Ik heb niets tegen het vaccin, wel iets tegen 2G en vaccinatieplicht.

    Ik heb niets tegen multiculturalisme, wel iets tegen opgelegde multiculturalisme en opgelegde diversiteit quota’s

    Ik ben niet tegen feminisme, maar ik denk niet dat iedere man een verkrachter is en ik ben ook niet voor vrouwen quota’s en gedwongen gender praatgroepen en zelfcensuur en cancle cultuur.

    Ik heb niets tegen skyscrapers, als mensen maar kunnen kiezen om daarin te wonen

    Ik heb niets tegen vergroening, als ik er geen last van heb

    Het probleem met het WEF is dat ze progressief autoritair zijn. Ik ben progressief libertair.

    Het zijn belangrijke nuanceverschillen.

  • Peter de Jong,

   “Het is het bewust kapotmaken van een land.”.
   Nou is het dan maar te hopen dat de boel gauw instort.

   Want wil je hier wonen? Dan zul je ook het onderhoud maar gaan doen. En dan zullen we zien.
   De vliegtuigen zullen uit de lucht vallen, de bruggen zullen instorten, grachten zullen vervallen tot open riolen, wegen worden gatenkazen. Elektriciteit zal een luxe worden en gezond eten iets van vroeger.

   En tegen de tijd dat men de puinhopen die eens steden waren gaat verlaten dan zal men de reis naar warmer oorden ook nog eens vergoed krijgen.

   Je hebt zo een gelijk Peter! Wij hebben dit land opgebouwd en het doet pijn dat het verloren raakt aan anderen. Mij maakt het wél uit wie hier de vruchten plukt die onze voorouders hebben geplant. Maar het doet nog meer zeer als de planten als onwaardig vertrapt worden.

 4. “Wie zijn er schuldig aan de woningnood? ”

  De overheid heeft het veroorzaakt, en is hoofdschuldige. Maar de “vluchtelingen”, of hoe je ze ook wilt noemen, zijn toch echt medeplichtig.
  Of denk je niet dat ze hadden kunnen weten dat de overheid blut is, en eerst alles moet afnemen van de mensen die dit land bewonen? Indien niet, dan heb je niets aan deze nieuwkomers.

  • U ziet het verkeerd, want de enigen die de schuld krijgen van alle problemen in ons land zijn de oudjes. De vergrijzing.

 5. Autochtone politici gebruiken allochtonen om woningnood te creëren. Het is een sluwe manier van manipuleren. De autochtone manipulators blijven daardoor buiten schot. Allochtonen weten vaak niet eens dat er hier woningnood is. Ze denken dat wij -het rijke westen- in weelde leven en dat wij huizen over hebben die zij dan mogen huren.

  Verder is het zo dat als ik (Amsterdammer) buiten de randstad reis dan zie ik soms heel lang verlaten gebieden. Ik krijg sterk de indruk dat wij Nederlanders bijeen zijn gedreven in steden en dat we vervolgens keurig op een rij zijn gerangschikt in woningen en dat we nu bovenop elkaar worden gestapeld. Ja, dan lijkt Nederland inderdaad overvol.

 6. Ik mis nog een verklaring: de woningnood is de schuld van de ongevaccineerden. Toch?

  Alle factoren die je noemt dragen zeker bij aan het probleem. Echter, ooit bereiken we het moment dat Nederland echt vol is. Zero-sum-denken en herverdelen is bijna altijd een slecht idee. Ruimte is een van de zeldzame dingen die de markt niet of nauwelijks bij kan maken. We kunnen het IJsselmeer nog volbouwen, maar op een bepaald moment is de grond op. Tenzij….

  • Ja, hehehe de ongevaccineerde EGOÏSTEN!!!!!!

   Iemand zegt tegen mij : als je geen vaccin neemt, ben je een egoïst. Ja, klopt, ik ben ook een egoïst…hehehe

   Punt met de grond, is wel dat het een ander soort markt object is, dan bijvoorbeeld speelgoed, of kleding. Het kan niet meer bijgemaakt worden. Je bent ervan afhankelijk. Je kan niet meer homesteaden (vruchtgebruik toepassen) in deze tijd. De eigenaar van grond, heeft gewoon macht over mensen, of je het leuk vind of niet. En of deze mensen het leuk vinden of niet, het is een realiteit. En zodra de mensen dat dan prima vinden, is er niets aan de hand. Maar als de mensen het zat zijn, ontstaat er een sociaal/maatschappelijk probleem, zoals we nu zien.

   We kunnen het IJsselmeer nog volbouwen, maar op een bepaald moment is de grond op. Tenzij….

   Misschien moet er op zee gebouwd worden. De zee kan nog gehomestead worden. Alleen is dit iets dat natuurlijk weer ‘niet mag’.

   • Welnee, dat geolibertarisme slaat echt nergens op.

    Als je in een woestijngebied maar 1 zoetwaterbron hebt in de wijde omgeving dan zijn alle mensen die in dat gebied geboren worden daarvan afhankelijk. Net als bij grond zou je dan een ‘eerlijke’ verdeling van dit water kunnen eisen en publiek eigendom van de bron. De eigenaar van de bron zou anders over leven en dood kunnen beschikken.

    Maar is het werkelijk beter als iedereen recht heeft op drinkwater? Als je water hebt voor 100 mensen, maar 120 komen bijna om van de dorst, wat is dan een ‘eerlijke’ verdeling?
    Geef je 100 mensen water en laat je 20 sterven? Of geef je iedereen water, met een grote kans dat dan IEDEREEN sterft.

    De vrije markt zorgt automatisch voor een verdeling die overeenkomt met de inspanning die iedere individuele mens zich er voor wil getroosten. Is iets erg schaars dan moet je er meer moeite voor doen om het te verwerven. Dat vinden we voor alle essentiële zaken op Aarde ‘eerlijk’ dus waarom zou je voor grond een uitzonderingspositie maken?

   • Wat zal ik zeggen

    In de tijden van het liberalisme, toen het opkwam, ging men uit van het homestead principe. Men zei : iedereen heeft recht op een stukje van de aarde. Dat is je geboorterecht.

    Als je niet op zijn minst een stukje kan cultiveren, ben je afhankelijk van andere en dus niet vrij.

    Vanuit het klassieke liberalisme gezien, zijn de mensen in deze tijd dus niet vrij. Ze zitten immers vast aan de staat (socialisme) of aan een landeigenaar (feodalisme)

    Het geolibertarisme probeert dit probleem op te lossen. Het probeert homesteading nieuw leven in te blazen, in een tijd dat homesteading niet meer kan. Zo begrijp ik het.

    Is iets erg schaars dan moet je er meer moeite voor doen om het te verwerven.

    Vroeger was grond niet zo schaars. Nu is alle grond van de staat, of van een landeigenaar die bevriend is met de staat. Daarnaast mogen we geen ongebruikte grond claimen en we mogen ook niet op de zee bouwen

    Maar is het werkelijk beter als iedereen recht heeft op drinkwater?

    Laat ik het zo zeggen. Als ik dorst heb, ga ik drinken. Ik claim mijn water. Want ik heb dat nodig, ik claim mijn bestaansrecht, mijn leven. Los van of ik er zogenaamd ‘recht’ op heb of niet, volgens iemand anders.

   • Je kunt claimen wat je wil, maar zolang je niet in je recht staat, zullen anderen zich tegen je claim verzetten. Dat leg je altijd af.

    Blijkbaar begrijp je het homestead principe verkeerd. Dat zegt helemaal niet, dat iedereen recht op grond heeft. Je hebt uitsluitend recht op ongeclaimde grond. Wat van iemand anders is, blijf je af.

    Eigendomsrechten zijn er niet voor niets. Je kan niet vrij zijn als je niet 100% eigenaar bent van de stoffen waaruit je lichaam is opgebouwd. De voedingsstoffen die je daarvoor gebruikt, komen van landbouwgrond. Als die grond van de hele wereld is, zijn de landbouwproducten die er van af komen dat dus ook, en daarmee het lichaam dat je er mee opbouwt. Anderen hebben dan evenveel recht op jouw lichaam als jij. Dat heeft met individuele vrijheid niets meer te maken.

   • Ja, dat weet ik, ongeclaimd land mag je nemen

    Land dat niet van iemand is. Dat is homestead. Kraken is geen homestead.

    Maar dat homestead had in de vorige eeuwen meer betekenis dan nu, omdat alles nu al van iemand is…Oeps….

    Een Amerikaanse kolonialist, had wel iets aan homestead. Het was een realiteit voor hem/haar.

    Over het water. Ok, stel ik bezit het water en groepen mensen gaan door de dorst bijna dood. Dan zullen ze mij gewoon het water afnemen. Dan zullen ze mij aanvallen, zich doodvechten.

    En hoe zouden we vrij zijn, als iemand anders al het water bezat……Dan zouden we geheel geketend zijn. Dat snap jij ook wel. Als ik het water bezit en jullie mij daarom zeventig euro per dag moeten betalen, zijn jullie niet zo vrij hé….Of het nou de staat is of iets anders dat complete autoriteit over jou heeft, echt vrij ben je niet.

   • Waar heb je het over? Iemand die alleen water bezit kan niet in leven blijven zonder de hulp van anderen. Een bakker zal hem graag een brood geven in ruil voor wat water. En een aannemer zal graag zijn huis bouwen in ruil voor water.

    Hij kan voor zijn water niet vragen wat hij wil. Als hij meer vraagt dan anderen kunnen of willen betalen, zal er een tweede aanbieder komen die iets onder zijn prijs gaat zitten en zo de hele markt voor hem wegkaapt. Hij moet dan ook omlaag met zijn prijs om nog een beetje marktaandeel te behouden.

    Als hij de enige drinkwaterbron in de wijde omgeving bezit en zo een stevig monopolie met zeer hoge prijzen kan uitoefenen, wordt het economisch aantrekkelijk om in dat gebied de hele drinkwatervoorziening te innoveren. Denk aan apparatuur die waterdamp uit de lucht condenseert of die zonne-energie gebruikt om zeewater te ontzilten.

    In een vrije markt kunnen monopolies of kartels niet langdurig blijven bestaan. Nogmaals, de vrije markt is zelfreinigend en verbetert zichzelf voortdurend.

   • Ja Peter

    Maar het gaat om de vraag: wat is van iemand?

    Waarom is iets van iemand? Kan je alles wel hebben?

    Moet alles een product zijn? Willen we dat wel? Mensen zijn toch ook geen product. Wat willen we verruilen en wat niet? Hoe willen we leven? Existenciele vragen, geen praktische vragen. Vragen die dieper gaan dan dat. Vragen die je tegen komt als je nog dieper gaat graven, in het leven.

    Nogmaals, de vrije markt is zelfreinigend en verbetert zichzelf voortdurend.

    De vrije markt is een Godheid? De vrije markt is God?

    Water kan je uit de zee halen en dan kan je het koken zodat het zout eruit gaat. Dus het water hoeft geen probleem te zijn.

    Maar als één persoon een monopolie op het water zou hebben, zouden we allemaal de lul zijn en dan zouden de mensen in opstand komen tegen deze persoon.

   • Ongelooflijk, je weet blijkbaar zelfs de meest basale dingen niet. Iets is het eigendom van iemand als het een product is van de fysieke of mentale arbeid van die persoon. Je bezit je eigen lichaam en alles wat je daarmee voortbrengt.

    Wat en hoeveel iemand ergens van kan hebben hangt helemaal af van hoeveel arbeid die iemand er in steekt om die zaken te verwerven.

    Geld is daarvoor een gangbare maatstaf. Hoe meer geld iemand heeft, hoe meer hij kan verwerven. Niemand kan ooit alles verwerven, want hoe méér hij verwerft van een eindig aantal gewilde zaken, des te hoger de prijs van het resterende deel zal zijn. Die loopt uiteindelijk op tot astronomische hoogte voor de laatst overgebleven exemplaren.

    Monopolies zijn in een vrije markt helemaal niet mogelijk. De monopolisch die wij kennen komen allemaal voort uit corporatistische markten. Leer eerst eens wat basale economie. En ja, de vrije markt is idd God. Het heeft ons gebracht waar we nu zijn. Zonder mensen die in vrijheid de vruchten van hun arbeid uitwisselen, zaten we nu nog in een tochtige grot op een houtje te bijten.

   • Haha

    Iets is mijn eigendom, als ik het in mijn MACHT heb….

    Op wat voor manier dan ook

    Maar je hoeft niet zo bozig op mij te reageren. Wat maakt jou het nou uit, dat ik een beetje anders kijk naar dingen dan jij?

    Niemand kan ooit alles verwerven, want hoe méér hij verwerft van een eindig aantal gewilde zaken, des te hoger de prijs van het resterende deel zal zijn

    Ja, maar grond is eindig. En de vraag ernaar is min of meer eindeloos (iedereen heeft het nodig, om te kunnen bestaan)

    Het verkopen van grond, is dus wel anders dan het verkopen van plastic smurfen. Het heeft een andere lading, betekenis. Snap je wat ik bedoel?

    Waarmee ik niet zeg dat jullie je grond niet mogen verkopen, of wat dan ook. Maar laten we de boel wel een beetje nuanceren, zo af en toe.

    Zonder mensen die in vrijheid de vruchten van hun arbeid uitwisselen, zaten we nu nog in een tochtige grot op een houtje te bijten.

    Ik denk dat vooruitgang voornamelijk voort kwam uit het intellect en de genialiteit van enkelingen. Zeldzame enkelingen. Ik denk dat het niet per se iets met de markt te maken had. De markt is slechts een methode om goederen uit te wisselen en daarmee conflict te vermijden

   • Ja, grond is eindig en ik heb je uitgelegd waarom in een vrije markt niemand ooit alles van een eindig iets kan verwerven. Als plastic Smurfen erg gewild zijn en ze zijn in beperkte oplage gemaakt, kan dat ook niet. Er is geen verschil met grond.

    Je laatste opmerking geeft aan dat je werkelijk geen flauw benul hebt wat de werking van de vrije markt is binnen de hele ontwikkeling van een beschaving. Het is de motor die het ontwikkelingsproces drijft. Een individu kan niets zonder de kennis en prestaties van voorgaande generaties en zonder de uitwisseling van het werk van miljoenen tijdgenoten.

    Iedere beperking die zo’n individu daarin krijgt opgelegd, verstoort de vrije markt en remt onze vooruitgang. Dat kost niet alleen mensenlevens, maar vergroot ook het aantal mensen in toekomstige generaties die langer in ellendige omstandigheden moeten leven. Verdiep je eens in de economische artikelen van de Oostenrijkse school. Daar heb je meer aan dan aan Marx.

    Von Mises Instituut Nederland
    https://mises.nl/

   • Je hebt het ook voortdurend over dat macht boven recht gaat en dat je gewoon iets pakt als je dat wil. Dat getuigt niet bepaald van enige realiteitszin. Je kan rechten van anderen negeren, maar dat blijft niet zonder gevolgen. Je komt jezelf uiteindelijk altijd tegen. Er is immers altijd iemand (of een groep) sterker en machtiger dan jij.
    In iedere vrije samenleving stelt zich daarom vanzelf een natuurlijke rechtsorde in. Ook misdadigers houden er niet van om bestolen, vermoord of bedrogen te worden. Vanwege de natuurlijke behoefte aan veiligheid en zekerheid die iedereen heeft, is dat het eerste dat dienstverleners zullen aanbieden, zodra de rechtsorde van de overheid nalatig blijkt.

    http://www.daviddfriedman.com/Libertarian/Machinery_of_Freedom/MofF_Chapter_29.html

 7. De vrije markt is onze beste garantie op een leven in vrijheid. Dat geldt voor alles wat we nodig hebben, dus ook woonruimte. Grond is niet perse nodig, want je kan ook op zee gaan leven of in een groot ruimtestation (zgn habitat) boven de Aarde:
  https://youtu.be/oIBtePb-dGY

   • Dan ga je ervanuit dat mensen een huis hebben

    De jongere generatie heeft geen huizen….Woont thuis, of huurt iedere maand voor 3600 euro een kamer van 1 bij 1

   • Als je “vluchtelingen” onbeperkt binnen laat en woonruimte geeft dan benadeel je de starters op de woningmarkt, het is het een of het ander.

   • De huizencrisis zit natuurlijk wel wat dieper dan de refugee stromen. Dit probleem is ouder en complexer dan dat.

   • @nayakosadashi2020

    Welnee. Toen de overdrachtsbelasting voor starters werd afgeschaft daalde de gemiddelde leeftijd van huizenkopers van 45 naar 36 jaar en werden er 220.000 woningen verkocht. Die mensen kunnen dus ook een zeewaardig jacht kopen en als digital nomad de wereldzeeën afstruinen. Dan zijn de koopwoningen die ze hier eerst op het oog hadden beschikbaar voor de thuisblijvers. Aangezien we ca 300.000 woningen te kort komen is dan binnen anderhalf jaar de woningnood opgelost zonder dat we huizen hoeven bijbouwen.

    Wil je dat zo houden dan moet er wel een immigratiebeleid komen (Nexit?) want er komen nu ieder jaar (!) zo’n 220.000 migranten NL binnen. Een komplete stad dus. Er vertrekken ook weer zo’n 150.000 mensen, maar dat zijn meestal hardwerkende ondernemers en pensionados met geld en niet de kneuzen en criminelen die we hier in grote getale binnen krijgen.

 8. Het is niet complex…
  zijn er meer of minder woningen beschikbaar voor starters, als je ‘vluchtelingen’ toelaat (en ook nog voorrang geeft..)

 9. Voor de mensen die nog een boek lezen, lees de Empty planet. Hierin staat beschreven dat de wereldbevolking heel sterk gaat krimpen.
  Zelf verwacht ik dat rond 2099 de wereldbevolking rond de 1,5 miljard zal zijn. De bevolkingsgroei tussen 1900-2000 zal als iets unieks worden gezien, in de geschiedenis.
  Het zijn de vrouwen die de omvang van het gezin bepalen. Wereldwijd zijn de vrouwen in opmars en eisen hun plaats op. Nog even en de vrouwen zijn de beste opgeleide van beide geslachten. En weet je wat vrouwen doen, als zij gestudeerd hebben, zij nemen minder kinderen. Dat is wereldwijd gaande. Tenslotte als je kennis in je hoofd hebt, gaan je prioriteiten wijzigen. Vrouwen zijn geen konijnen.

  • In de meeste Afrikaanse landen zijn het nog steeds de mannen die het aantal kinderen bepalen. Toch blijkt dat de voorspellingen van de Club van Rome en het WEF niet bewaarheid zullen worden in Afrika, aangezien de populatie in de Sub-Sahara veel minder hard toeneemt dan de clubs hebben beweerd. Als ik kijk naar de 6-months study van Pfizer, zie ik dat er meer mensen stierven in de testgroep dan in de placebogroep. Als ik kijk naar het EMA Pfizer/Comirnaty Assesment report, onderaan bladzijde 50, zie ik een negatief effect op zwangerschappen en geboorten bij de testratten (https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/comirnaty-epar-public-assessment-report_en.pdf). Als ik kijk naar de data in EudraVigilance, zie ik gebeuren wat er in het EMA Pfizer/Comirnaty Assessment report staat. Bovendien vertelt Japan via deze website https://pandemictimeline.com/2021/05/japan-shares-biodistribution-study-of-pfizer-covid-19-vaccine/ aan de rest van de wereld dat het vaccin Comirnaty van Pfizer NIET veilig is.
   Welke oorzaak heeft de te verwachten krimp volgens jou?

 10. Er zijn nog verschillende Afrikaanse landen waar de gezinsomvang nog groot is, groter dan 5 kinderen. Maar, aan dat tijdperk komt een eind. Zelfs in het Midden-Oosten daalt het kinderaantal per gezin. Dit geldt ook voor Saudi-Arabie, zit nu onder de 3. Iran heeft inofficieel een 2 kinds politiek. Zij moeten wel, want het zoet water raakt op. Recent zijn boeren in dat land gaan protesteren, over water.
  Daarom refereer ik naar het boek van The Empty Planet. of TED, de bijdrage van Hans Rosling over de bevolkingsontwikkeling. Ook Afrika gaat krimpen, omdat ook in afrika steeds meer vrouwen naar school gaan en behalen diploma’s. De vrouwen gaan hun verworven kennis en diploma’s omzetten in geld, tenslotte diploma’s behalen, en dan er niets mee doen, lijkt mij behoorlijk zinloos en dom.
  Waar zie je groei van de bevolking, oorlogsgebieden, armoede en ontbreken van pensioensystemen. Ik ben geen viroloog, en virologie is een complex vakgebied, en daar begrijp ik niets van. Ik ga niet in discussie over de mogelijkheid dat dmv vaccinaties de bevolking wordt uitgedund. Dat overheden dit toepassen is al bekend, lees de geschiedenis boeken maar, Armeniërs, joden etc. Een bedrijf dat zijn eigen klantengroep zit uit te roeien, lijkt mij een slecht bedrijfsmodel.

  • Ik ga graag naar Hans Rosling luisteren, bedankt voor de tip! The Empty Planet heb ik op mijn lijstje gezet nav je voorgaande reactie. In elk geval toont jouw kennis aan dat het eens afgelopen moet zijn met al die wetenschappers die hel en verdoemenis prediken met overbevolking.
   Het meest complexe aan virologie is dat nog nooit is aangetoond dat een virus van de ene op de andere mens wordt overgedragen, terwijl er heel wat onderzoek naar gedaan is. Hierdoor is dat wat in de basis aan virologen onderwezen wordt, gebaseerd op een onjuiste aanname. https://www.gezondwereldnieuws.com/een-virus-is-niet-levend-en-kan-ook-niet-overgedragen-worden

   • Ik zal jouw link ook lezen, maar het zijn wel 140 pagina’s. Dat is niet iets wat je tussen de soep en aardappelen meeneemt.

   • Ik heb geprobeerd om het rapport van de EMA te lezen, dat lukte mij beperkt. Door de kretologie kan ik het bijna niet volgen.
    Ik kan mij goed voorstellen dat politici dit totaal niet begrijpen. Wat direct inhoudt, dat ziekenhuizen en huisartsen deze problematiek moeten overnemen. Ik kan mij niet voorstellen dat Rutte of Hugo dit begrijpen.

 11. Hans Rosling heeft een heldere boodschap gebracht en hij heeft me daarnaast aan het lachen gemaakt, zeer getalenteerde man! Ik heb meteen ook de TED talk gekeken die hij samen met zijn zoon hield. Het is werkelijk ongelooflijk hoe ver we met zijn allen van de waarheid af zitten. Uiteindelijk bestaat DE waarheid niet, maar de handreiking over je blinde vlekken wegens de media en je vooroordelen helpt je zeker om dichter bij de waarheid te komen. MBT het EMA Pfizer-assessment: Het is inderdaad een stevig rapport en er wordt extra en nieuwe kretologie gebruikt – ook in alle andere verhandelingen van ‘vaccin’-fabrikanten -, hierover wordt door veel wetenschappers wereldwijd geklaagd. Ik refereerde specifiek aan pagina 50 “Reproduction Toxicity”, dit is wel redelijk leesbaar en je vraagt je meteen af waarom er twee nestjes vroegtijdig werden afgebroken. De gemelde bijwerkingen van het vaccin op de ongeboren babyratten, worden afgedaan met de opmerking “this was within historical control data range”. Bovendien zien we dat de gemelde bijwerkingen van het vaccin op de ratten overeenkomen met de bijwerkingen die een deel van de mensen ervaart na vaccinatie (LAREB en EudraV.). Ik denk dat Rutte en Hugo helemaal niet naar dit rapport kijken. In juli riep Hugo jongeren op om zich te laten vaccineren, terwijl EMA in dezelfde maand tijdens een Safety Update overleg besloot dat Pfizer in de bijsluiter op moest nemen dat in zeldzame gevallen Myocarditis of Pericarditis kon voorkomen. Waarom zou je gezonde tieners vragen om zich aan dit risico bloot te stellen? Ik ben het helemaal met je eens dat ziekenhuizen, medisch specialisten en huisartsen deze problematiek moeten overnemen. Dan zouden ze waarschijnlijk beginnen met het toedienen van het Nobelprijswinnende Ivermectine bij zowel de persoon die ernstige Covid-klachten heeft als bij de persoon die ernstige vaccinatieschade heeft opgelopen. https://artsencollectief.nl/apotheek-die-ivermectine-levert-krijgt-onaangekondigd-inspectiebezoek/

Comments are closed.