Wanneer advocaten door het rechtssysteem gemangeld worden, hoe moeten wij onze rechten dan zien te handhaven?

Mw. Mr. Dr. Henriette Nakad-Weststrate  heeft de kinderbescherming beschuldigd van mensenhandel en als klokkenluider de rechterlijke macht de bel aan gebonden. Dat past niet in het juridisch wereldje zodat Henriette onder toezicht werd gesteld en geen Kinderbeschermingszaken voor een jaar mocht doen.

Lees hier haar betoog en brief aan de deken van de orde van advocaten, waarop zij zich laat uitschrijven van het tableau. Zeer leerzaam en lezenswaardig.

Waar het mij aan doet denken is dat iemand binnen jeugdzorg  5-6 zaken constateert die helemaal fout zijn gaan. Daar een patroon in onderkent en dat extrapoleert op 45.000 Jeugdzorgzaken. De raad van discipline reageert dan dat die 5 niet maatgevend zijn voor het geheel en ‘dus’ klopt haar redenatie niet. Dat er ondertussen niet geëvalueerd wordt of die 5 terecht fout zijn, of dat, denk aan Omtzigt (en ook hij begon met eerst enkele casussen!) : er grote kans is als 5 uit 5 fout zijn, de rest ook een hoog fout-gehalte zal hebben.

Wat verder verontrustend is dat de ervaren juriste via juridisch geschipper, kalt gestellt wordt. Zo machtig is het systeem inmiddels en dat baart mij ernstig zorgen in mijn naïeve hoop dat de rechter ons nog enigszins kan helpen in de strijd tegen (overheids) onrechtvaardigheid.

Het zal er toch zeker niks mee van doen hebben dat deze juriste ook betrokken was om een e-court ( elektronisch rechtssysteem, typisch iets waar libertariers groot voorstander van zijn) op te zetten?

Dat er dan mensen beginnen te twijfelen en alternatieve acties gaan onderzoeken? Ja dat begin ik te begrijpen.

Lees haar 7 blz hartekreet!

27 REACTIES

 1. Je begint te verlangen naar de dag dat rechtspraak een algoritme is. Per drone per direct beschikbaar voor iedereen met onmiddellijke uitspraak. Uiteindelijk is het weinig anders dan de bewezen feiten tegen de wetboeken houden. Ofschoon er wel te veel wetten blijven. Het is niet zonder reden dat er slechts 10 geboden zijn en niet 10 miljoen.

  • Al die wetten in dat wetboek, kunnen elkaar ook weer tegenspreken. Met artikel nummer 45, maak ik jouw artikel nummer 239 onschadelijk en ‘de rechter’ geeft mij gelijk. Oja, en die rechter is ook een kennisje van mij. En op die manier is het alsnog een máchtstrijd geworden.

   Er is recht op lichamelijke integriteit, je mag mensen niet zomaar prikken.

   Ja, maar er is ook een wet die zegt dat we mensen tegen covid moeten beschermen. We moeten dus iedereen prikken.

   Welk recht, welke wet krijgt dan voorrang? Ohh, dat bepaalt ‘de rechter’? En wie is dan ‘de rechter’? Een vriend van Wopke, Mark en Hugo?

   Klassenjustitie?

 2. De overheid beschermt zogenaamd vrouwen, kinderen, homo’s, etnische minderheden, transgenders, etc. Door dat te doen wordt vaak, of altijd, het particulier initiatief buiten spel gezet, vernietigd.

  Het beschermen van ‘zwakke groepen’ dient uiteraard een doel. Het gaat echt niet om het helpen van die mensen.

  De overheid wil geen sterk particulier initiatief, zeker niet in vereniging, maar wenst zich zwakke individuen die afhankelijk zijn van de overheid. De sterkste individuen die overblijven zijn dan de daders, en die kunnen worden vervolgd door ‘zwakke’ groepen tegen hen in te zetten. De staat neemt het op voor die zwakke groepen, tegen het particulier initiatief, met geweld.

  Vroeger was er particulier initiatief (in vereniging), maar dat is door de overheid helemaal kapot gemaakt.

  Het verbaast mij hoe makkelijk ‘zwakke individuen’ hun toevlucht hebben gezocht bij de overheid, tegen het particulier initiatief. Het is niet houdbaar, noch betaalbaar. Het lijkt erop dat de verzorgingsstaat eindigt met een prik.

  Herstel van het particulier initiatief is niet zo simpel. Zeker niet als alle banden die er van nature waren zijn doorgesneden.

 3. Wat ik bedoel is dit:

  Familie: kapot
  Gezin: kapot
  kerk: kapot
  Andere particuliere initiatieven: kapot

  Wat overblijft is een alleenstaande moeder, volledig overheidsafhankelijk, met kind (met wie het in nogal wat gevallen niet zo goed gaat). Dat werd gewild, daar is naar gestreefd, en dat is uiteindelijk ook bereikt.

  Kind treft dan een pedo die werkt bij één of andere overheidsinstelling. Herstel: niet één pedo, maar een heel leger van gekken, psychopaten en misbruikers. Wat moet je daar als kind tegen beginnen, wie gaat je helpen?

  • De overheid is wanhopig op zoek naar mogelijkheden om de rekening van de puinhoop die ze hebben aangericht neer te leggen bij mensen met wie het nog wel goed gaat.

   Zwak persoon binnenlaten, huis kwijt. Op de foto met zwak persoon: relatie, betalen. Enz.

 4. Een systeem die zichzelf bevoordeelt of regels maakt waardoor je steeds meer afhankelijk wordt van die juridische structuur, betekent ook dat andere private systemen onder druk komen te staan.
  Niet omdat deze juridische systemen zodanig in elkaar gezet worden, om macht uit te oefenen, maar het is een negatieve gevolg van het bestaan van een juridisch systeem.
  De oude private of andere juridische inrichtingen worden vervangen, door een publiek juridisch ingericht systeem. (noem het sociaal contract, de maatschappelijke afspraken etc.)
  Hoe meer het publieke systeem wordt uitgebouwd, des te minder macht burgers over hun eigen leven hebben. Het merendeel van de burgers begrijpt dit niet of beperkt, het vereist een hoop kennis, inzicht en tijd om dit te weten.
  Elk systeem – ook democratie – zal eindigen in een dictatuur. Dit is onvermijdelijk.
  De stam wordt een koningsstructuur
  De koningsstructuur wordt een republiek
  Een republiek wordt een democratie
  Een democratie wordt een sociaal democratie
  Een sociaal democratie wordt of een socialistisch of communistisch systeem
  En de laatste wijziging is de voordeur van de dictatuur.
  De boel klapt in elkaar, en dan beginnen wij weer van voren af aan.

  • Weer van voren af aan, dat kunnen we best wel eens mee gaan maken.

  • De stam wordt een koningsstructuur
   De koningsstructuur wordt een republiek
   Een republiek wordt een democratie
   Een democratie wordt een sociaal democratie
   Een sociaal democratie wordt of een socialistisch of communistisch systeem
   En de laatste wijziging is de voordeur van de dictatuur.

   De stam is al verdrukkend, voor het individu. De stam moet al verworpen worden, als je een individualistisch leven wilt leiden.

   • “De stam is al verdrukkend, voor het individu. De stam moet al verworpen worden, als je een individualistisch leven wilt leiden.”

    Individualistisch leven, je bedoelt dat je je eigen brood gaat bakken?
    Je eigen koffie kweekt? Je eigen koeien houdt voor een wolkje melk in de koffie? Vlees alleen nadat je een beest gevangen en geslacht hebt? Je eigen kiezen vullen, je eigen gebroken been rechtzetten?

    Sinds ons bestaan als jager/verzamelaar leven mensen in groepen. Er zullen er wel geweest zijn die een meer individualistische benadering hebben geprobeerd, maar die zijn allemaal uitgestorven. Omdat ze zich niet voortplanten of omdat ze in mootjes gehakt zijn door een vijandige stam of door een hongerige sabeltandtijger.

    Tot zover het individualisme in de vorm van afwijzing van sociale interactie zoals hierboven geschetst middels afwijzing van om te beginnen de grotere familie in de vorm van een stam.

   • Hoi Youp

    Dit moet een beetje genuanceerd worden.

    Laten we het zo zeggen. We hebben natuurlijk vormen van samenwerking nodig, dat spreekt voor zich. We zijn geen solitaire dieren.

    Een nadelige kant aan die samenwerking is wel, dat dit bijna altijd leidt tot stamvorming en stamvorming is geneigd om het individu te verdrukken.

    Denk bijvoorbeeld aan de stammen in Afrika, die zeggen dat de jongemannen en/of dames besneden moeten worden. Je hebt de stam nodig, maar ze willen je ook besnijden. Ze vallen dan dus je individuele vrijheid aan.

    Ik denk dat we het beste verbanden met mensen aan kunnen gaan, zo lang ze voor onszelf gunstig zijn. Zodra ze niet meer gunstig zijn, stap je eruit.

   • “Ik denk dat we het beste verbanden met mensen aan kunnen gaan, zo lang ze voor onszelf gunstig zijn. Zodra ze niet meer gunstig zijn, stap je eruit.”

    Dat is vanzelfsprekend de reden waarom we überhaupt verbanden aangaan, dat je er voordeel van hebt. Zoals met alle sociale interactie, economisch of sociaal van aard, is het geven en nemen. Hierdoor verandert de definitie is verbanden aangaan omdat je daar overwegend voordeel van hebt. Zodra je er niet langer overwegend voordeel van hebt vertrek je en zoek je naar andere, beter passende samenwerkingsverbanden. Alleen, wat is er dan nog over van individualistisch leven?

   • Dat ligt aan je definitie van wat individualistisch leven is.

    Ik zou zeggen, individualistisch leven, is het aangaan van maatschappelijke en/of commerciële verbanden die jou ten goede komen en niet andersom.

   • Helaas vind ik je definitie weinig bevredigend omdat het iets is wat iedereen doet en daarmee is het nogal een open deur als je het mij vraagt. De definities van Wikipedia zijn al wat beter:
    Individualisme is een filosofisch standpunt waarbij de gedachtegangen en de rechten van het individu boven het belang van de gemeenschap worden geplaatst.
    https://nl.wikipedia.org/wiki/Individualisme
    Collectivisme is een cultureel waardenstelsel dat nadruk legt op de samenhang tussen mensen in groepsverband. Collectivistische waarden zijn onder andere het hechten aan traditie, veiligheid, sociaal gedrag en conformisme.[1]
    https://nl.wikipedia.org/wiki/Collectivisme

    Maar nog steeds vind ik de begrippen weinigzeggend omdat beide vormen volgens mij goed samengaan en daarmee eigenlijk geen onderscheid aangeven. Ik kan immers prima individualist zijn binnen een meer collectivistische setting.

   • Ik kan immers prima individualist zijn binnen een meer collectivistische setting.

    Mee eens

    Ik denk dat je individualisme kan zien in de liberale traditie: een individu heeft rechten en die rechten geeft hem/haar de mogelijkheid om individu te zijn. Rechten faciliteren individualisme.

    Of je ziet individualisme in de existentialistische traditie. We leven in een absurd universum en mensen zijn létterlijk honderd procent vrij om álles te doen wat ze maar willen. Mijn existentie, geeft mij de ruimte om mijn leven precies zo vorm te geven, zoals ik wil, met of zonder rechten. In die zin, mijn keuzevrijheid reikt verder dan wetten, plichten en rechten.

    Punt is, als je collectivistisch leeft, omdat het jou goed uitkomt. Dan is je grondhouding nog steeds individualistisch. Maar je hebt ook culturen en politieke culturen, waarin collectivisme een doel op zich is en waarin je de collectiviteit niet opzoekt voor jezelf, maar waarin je een radertje wilt zijn, in een groter geheel. Waarin je op wilt gaan, in het grotere geheel.

    Ik denk dat je kan zeggen, dat de islamitische cultuur doorgaans meer collectivistisch is. Het individu ziet zichzelf niet als heel uniek, maar ziet zichzelf als deel van de familie, het land, tradities etc

  • Een sociaal democratie wordt of een socialistisch of communistisch systeem

   Ik denk dat je hier de mist in gaat.

   Communistische systemen, kwamen altijd voort uit revoluties. Ze kwamen voort uit gewapende strijd. Kijk naar Rusland, kijk naar Cuba, kijk naar China.

   China en Rusland waren eerst een soort feodale monarchieën, toen kwam er een burgeroorlog en toen werden ze communistisch.

   Van de Qing dynastie, direct naar Maoïstisch China, via een eindeloos gevecht.

   Het verhaal van Rand dat sociaal democratie per se tot communisme leidt, slaat nergens op. Het is haar fantasiebeeld.

   Communisten haten juist de sociaal democratie, omdat sociaal democraten ‘de revolutie’ onmogelijk maken.

 5. Ik mis ook al geluiden uit de hoek van juristen en advocaten omtrent de coronamaatregelen, QR codes, corona paspoorten, (al dan niet-) verplichtte vaccinaties met experimentele middelen, schending van rechten en verdragen, enz. Het is oorverdovend stil. Een enkeling waarvan je wel wat hoort – in mijn geval las ik dingen van Maas Law (als ik het goed onthouden heb) – wordt gelijk voor ‘extreemrechtse wappie’ versleten.

  Moet men verplicht de kant van de staat kiezen bij allerlei beleid? Of mag men wel procederen tegen een fout in het systeem, maar niet als het systeem zelf helemaal fout is?

  • Die juristen en zo zijn ook maar gewoon hun boterham aan het verdienen. Het doel was een dik belegde juristenboterham met een goed betaalde juristen lifestyle. Niet in elkaar geslagen worden door de overheid en in een cel gegooid.

 6. Het is ook niet zo verbazingwekkend, dat op iets als ‘jeugdzorg’ pedo’s op af komen. En het is ook niet zo’n verrassing, dat sommige van die pedo’s misbruik van maken, van de machtspositie die ze hebben gekregen van moedertje overheid. Moedertje Holland.

  Ik wil mensen met kinderen hier niet bang maken trouwens. Maar het moet gezegd worden. We moeten logisch blijven denken

  Ik ben wel blij dat ik geen kinderen heb, anders zou ik ze moeten uitbesteden aan ‘het onderwijs’, dat ‘onze’ overheid voor de kinderen uitgedacht heeft.

  Die Hugo de Jonge is ook leraar. Stel dat jij je kinderen aan Hugo de Jonge zou moeten uitbesteden. Ik zou ze dan thuis houden

 7. maar eens kijken hoe de nieuwe minister van financiën de spaarders gaat verdedigen in het nieuwe
  vermogensrendementschandaal.
  maar eens kijken hoe de nieuwe minister van justitie de spaarders gaat verdedigen.
  Aftreden?

 8. Geheel hierin past dat de Tria Politica een pure farce is. Zoals nu weer bij de spaartaks het geval is. De Hoge Raad heeft de zaak gerekt om de regering de kans te geven om de wet stiekem aan te passen zodat de bewaartermijn drastisch kon worden ingekort.
  Nu na de uitspraak kun je over voorgaande jaren niets meer terugvragen. Ik noem zpiets corrupt!

  • Dat is flink wat straf voor het hebben van een mening, waarmee je het overigens niet eens hoeft te zijn. Ik vermoed dat meneer het slachtoffer is van een sociale media campagne om aangifte te doen en een Belgische d66 rechter. Hoe heet d66 in Belgie? Guy Verhofstad?

 9. De klachten over de kinderbescherming zijn al heel oud. Er gaan al generaties lang verhalen over kindermisbruik en kindermishandeling in kindertehuizen. Er gaan ook al heel lang verhalen over kinderporno op computers van rechtbankmedewerkers. Ook gaan er al heel lang verhalen over koninklijke jachtpartijen op kinderen waar volgens de verhalen ook Mark Rutte en Geert Wilders van de (jacht)partij zijn. Thans is er een onderzoek naar sadistisch ritueel kindermisbruik door hooggeplaatste ambtenaren en mensen op topposities bij justitie.

  Ooit moeten wij omstanders zo dapper zijn om de connecties te durven maken en een hele ongemakkelijke waarheid accepteren en er naar handelen. Kinderen zijn hoogstwaarschijnlijk slechter af in handen van de kinderbescherming dan in de handen van de ouders waarvan wordt gezegd dat ze die kinderen verwaarlozen.

  • Die verhalen over ‘jachtpartijen’, die geloof ik dus niet.

   Maar dat er bij de kinderbescherming pedo’s zitten, is natuurlijk niet zo verbazingwekkend. Ik bedoel, een beroep waar je veel met kinderen bezig bent. Ja, dat trekt dan pedo’s aan. Waarmee ik natuurlijk niet zeg dat iedere basisschoolleraar een pedo is.

   Maar zo’n beroep trekt pedo’s aan, dat sowieso. En als ze dan veel macht hebben, hebben we een probleem. Er zijn in Nederland kinderrechters geweest, die pedo’s bleken te zijn. Het probleem is natuurlijk, dat zo’n rechter ontzettend veel macht/aanzien heeft. Hij is het recht. Hij zou het recht moeten zijn. In theorie is hij smetteloos. Ja, in theorie. De aanname onder delen van het volk is dat rijke/machtige mensen geen monsters kunnen zijn. Een naïeve aanname. Een overblijfsel van het feodalisme, wat mij betreft.

   Kinderen zijn hoogstwaarschijnlijk slechter af in handen van de kinderbescherming dan in de handen van de ouders waarvan wordt gezegd dat ze die kinderen verwaarlozen

   Ben ik het mee eens. Want reken maar, dat er bij de kinderbescherming wat pedotjes rond zullen lopen. En reken maar dat die vaak weg komen met hun misdaden.

   • correctie

    Waarmee ik natuurlijk niet zeg dat iedere kinderbeschermer een pedo is.

 10. Een overblijfsel van het feodalisme, wat mij betreft. Waarmee ik wil zeggen. Het idee dat een rijk/machtig persoon geen monster kan zijn, zie ik als blijk geven van een feodale instelling. Het is niet de verlichte geest, die zo denkt. NL heeft dan ook nog wat feodale trekjes.

Comments are closed.