Wie ooit bedacht heeft, dat de Nederlandse belastingbetaler een rol moet spelen bij het storten van gelden in de bodemloze put die ontwikkelingshulp heeft, weet ik niet.

Ontwikkelingshulp is ooit bedacht teneinde in het postkoloniale tijdperk een groot aantal landen in een permanente staat van afhankelijkheid te kunnen houden, opdat zij hun stem in vergaderingen van de Verenigde Naties uitbrengen, zoals onder anderen de USA en Japan dat wensen en opdat bepaalde contracten op eerste bevel ondertekend worden.

Er is nog nooit een ontwikkelingsproject met succes voltooid. De gestorte gelden worden meestal via een lang traject uitgestrooid voor politici, die naar believen uit de pot mogen graaien.

Er verschijnt wel eens ergens een brug, die met ontwikkelingsgeld gebouwd is, maar deze brug kost dan tenminste acht keer zoveel als hij gekost zou hebben, wanneer u of ik deze gebouwd zouden hebben. Waardoor?

De helft van het geld blijft doorgaans hangen bij de centrale overheid en daarna weer de helft bij de lokale overheid, waarna een aannemer het werk uitvoert, die soms met dubbel en soms met driedubbel krijt schrijft.

De beste brug voor de politici is echter GEEN brug, want dan kan het geld volledig in het corrupte circuit aangewend worden.

Het bovenstaande is langzamerhand wel tot ook de domste politici in de donerende landen doorgedrongen, maar deze doneren uit de zakken van hun kiezers en protesteren alleen, als zij hun eigen inkomsten bedreigd zien.

Politici in onderontwikkelde landen (die altijd onderontwikkeld zullen blijven) zijn dol op natuurrampen, zoals ik uit eigen waarneming weet. Want op het moment van de vulkaanuitbarsting, de tsunami of de tyfusuitbraak, gaat de geldkraan open en wie er dichtbij zet, vult zijn klaargezette flessen, emmer en vaten.

De brutaliteit van de ontvangende politici kent geen grenzen. Een Nepalese minister vroeg onlangs, hoeveel hij zou ontvangen, als hij bereid was, een vergadering bij te wonen die ging over het ontvangen en verdelen van hulp. Maar in sommige landen is de lijst van solliciterende weldoeners zo groot, dat het geld soms niet eens aangenomen wordt, omdat degeen die moet tekenen, van mening is dat hij niet genoeg uit de pot vangt. Zo’n dossier blijft dan liggen.

Resumerend kunnen wij vaststellen, dat de ontwikkelingshulp geworden is tot een beerput van ellende en corruptie, waarvan het geenszins verbazend is dat niemand hem wenst te sluiten, want het geld stroomt zo lekker.

Hugo van Reijen

15 REACTIES

 1. Definitie van ontwikkelings”hulp”:
  Gestolen geld van relatief arme mensen in rijke landen voor rijke mensen in arme landen.

 2. Ontwikkelingshulp bestaat sinds de jaren 70 van de vorige eeuw. In totaal is er zeker tienmaal de Marshallhulp in gesmeten met nul resultaat. Er zijn sindsdien landen vooruit gekomen, zeker; maar geen enkel land als gevolg van ontwikkelingshulp. Merk op dat ook ‘ontwikkelingshulp’ in westerse landen niet helpt. Zo heeft West-Duitsland enorme bedragen in het voormalige Oost-Duitsland gepompt na de hereniging (1500 miljard staat me bij), en er zullen ongtwijfeld mensen heel rijk van geworden zijn, maar de Oost-Duitse economie is er geen sikkepit op vooruit gegaan. Ook in Italie is daadwerkelijk geprobeerd de economie in het zuiden te stimuleren, zo moest op een gegeven moment elke nieuwe fabriek in het zuiden gebouwd worden, toch heeft ook dat geen resultaat gehad. Maw, het is niet alleen een kwestie van corruptie. Overheidsinvesteringen zijn nu eenmaal mateloos inefficient.

 3. Ik ben toch altijd wel weer benieuwd aan welk nieuw model Mercedes AMG ze dit keer mijn belasting weer aan hebben uitgegeven.
  Je gunt zo’n corrupte dictator tenslotte toch het beste.
  Voor het laatste model vliegtuig moeten ze altijd even een paar jaar ontwikkelingsgeld bij mekaar sparen.
  Of wij moeten de belasting hier verhogen.
  Maar een nieuw wagen park voor je medewerkers zit er toch altijd wel in.
  En je kan toch moeilijk met zo’n roestige Toyota aankomen op al die vreselijk belangrijke vergaderingen.
  van wereld leiders waar ze bespreken waar je dit jaar je gratis geld aan gaat uitgeven.
  Dat ziet er natuurlijk ook niet uit wil je daar wat voorstellen en nog wat uitstralen naar de bevolking toe.

 4. Feitelijk zijn alle bijdragen ssn de EU t.b.v. zuid en oost EU ook onwikkelingshulp. Die regio zijn zo corrupt als wat. Stoppen met betalen nu!

 5. vertaal je dit naar Groningen
  dan is de titel de leeg gezogen put
  U en ik hebben met gemeenschapsgelden in het buitenland vakantie kunnen vieren.
  dubbele ontwikkelingshulp?
  waar hebt u de laatste tijd uit kunnen putten?

 6. Als u niet betaald komen ze het halen. U bent gewoon te rijk! De EU nivelleert (hopelijk voorsorterend op een UBI) en van Afrika moeten we hopen dat China het continent opslokt.

 7. Zolang westerse markten aan protectionisme doen, kan je zoveel ontwikkelingsgeld als je wilt erin pompen. Het is dan dweilen met de kraan open.

  • Dat is precies de GroenLinks reactie die we van je verwachten.
   Leg eens uit: waarom kan China wel vooruit komen?

   • Youp, ben jij dan wel voorstander van protectionisme?? Dingen gaan produceren om te exporteren lijkt mij toch de libertarische oplossing? Of moet ik tegenwoordig GroenLinks stemmen als ik niet zo van protectionisme houd?

    Een verklaring van het succes van China die ik wel eens gehoord heb, is dat ze daar van een extreem bemoeizuchtige overheid naar iets dat een heel klein beetje meer op een vrije markt lijkt zijn gegaan. Ook dat leidt tot groei, maar niet tot een westers/libertarisch niveau van welvaart.

   • Natuurlijk ben ik geen voorstander van protectionisme. Ik reageer op het linksige dogma dat het westen overal schuld aan heeft. Verder ben ik geen China kenner maar het lijkt me evident dat ze flink vooruit gegaan zijn na afschaffing van het horizontale communisme. Ik krijg de indruk dat Xi wel de baas wil blijven en niet een stroman van het grootkapitaal zoals we dat nu bij ons zien.

Comments are closed.