Ingezonden artikel geplaatst zonder nadere validatie:

Beste redactie,

Ik hoop dat dit berichtje je in goede orde bereikt.

Ondanks de leegstromende IC’s, alle inmiddels publiekelijk bekend geworden schade tgv de vaccins etc etc, lijkt verplichte vaccinatie in Nederland nog altijd tot de mogelijkheden te behoren. Volstrekt ridicuul natuurlijk maar laat ik het hier maar even professioneel houden en me beperken tot het juridische.

Zoals je natuurlijk zult weten is Nederland onderworpen aan het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). In de Grondwet is vastgelegd dat alle nationale wetgeving moet worden getoetst aan dit verdrag. Is een wet niet verenigbaar met het EVRM, dan kan het niet van toepassing worden verklaard. Simple as that.

In artikel 8 van het EVRM is onder meer het recht op bescherming van de privésfeer opgenomen. Hieruit vloeit onder andere het recht op lichamelijke integriteit voort. Dit houdt in dat men niet zonder toestemming of goede (medische) reden aan iemands lichaam mag komen. Een inbreuk op dit recht is slechts toegestaan als dit wettelijk is vastgelegd en in een democratische samenleving noodzakelijk is gelet op:

 • de nationale veiligheid;
 • de openbare veiligheid;
 • het economisch welzijn van het land;
 • het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten;
 • de bescherming van de gezondheid of de goede zeden; of
 • de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.

Daarnaast – en daar gaat het mij nu even specifiek om – gelden de vereisten van proportionaliteit en subsidiariteit. Proportionaliteit wil zeggen dat het middel niet verder gaat dan noodzakelijk is om het beoogde doel te verwezenlijken. Met subsidiariteit wordt bedoeld dat het minst ingrijpende middel moet worden ingezet.

En daar – in dat vereiste van subsidiariteit – zit hem de crux. Het minst aangrijpende middel kan immers natuurlijk nooit of te nimmer pro-actieve VERPLICHTE vaccinatie zijn, als er re-actief ook ook een (in minstens dezelfde mate approved) drug/medicine beschikbaar is gekomen. Laat dat inmiddels het geval zijn zoals je ongetwijfeld zult weten.
Case closed.

Check dit desgewenst bij iedere objectieve jurist of advocaat, en die zullen dit stuk voor stuk bevestigen; het is echt geen rocket science.

Kun/ wil je hier iets mee?  Het is m.i. ieders ethische plicht om ervoor te zorgen dat zo veel mogelijk burgers in Europa – niet alleen in Nederland maar liefst ook daarbuiten, Oostenrijk, Dtsl etc – dit te horen krijgen zodat ze zich kunnen wapenen met deze kennis. Our freedom and lives depend on it, simple as that.

Hartelijke groet,
naam bekend bij de redactie

34 REACTIES

 1. De beschikbare werkzame medicijnen zijn verboden verklaart op straffe van hoge boetes en een vak diploma buiten werking te stellen. Wat ook al gebeurt is.
  Corona is op de lijst verschenen in de categorie A, als zeer gevaarlijk en dodelijk.
  Ze weten zelf ook wel dat dit onzin is maar het blijft er wel staan.
  Misschien geen wettelijke basis maar ze kunnen het de bevolking wel zeer moeilijk maken door allerlei buiten elke redelijkheid aan boetes.
  En wetten kunnen veranderd worden, ook dat zien we regelmatig gebeuren om hun zin door te drukken.
  En ze zo onder druk zetten en chanteren.
  Waarna er altijd wel een bepaald percentage zal zijn die alsnog over gaat tot een gif prik.
  Mensen discrimineren en uitsluiten wordt al toegepast.
  Op papier klopt het dat buiten elke proporties is om een dwang op te leggen.
  Maar we hebben hier niet met normale en redelijke mensen te maken die hier over gaan.
  Mij zullen ze niet dwingen maar het gaat er niet makkelijker op worden voor mij dan.

 2. Lucas 22

  35 Hij zei tegen hen: “Toen Ik jullie op pad stuurde zonder geld of reistas of sandalen, hebben jullie toen aan iets tekort gehad?” Ze zeiden: “Nee, Heer, aan niets.” 36 Toen zei Jezus: “Maar nú zeg Ik: als je geld hebt, moet je dat meenemen, en ook een reistas. En als je geen zwaard hebt, moet je je mantel verkopen en een zwaard kopen. 37 Want Ik zeg jullie dat wat er over Mij in de Boeken geschreven is, nu gaat gebeuren. Daar staat: ‘Hij is als een misdadiger behandeld.’ En dat gaat nu gebeuren.” 38 Ze zeiden: “Kijk Heer, hier zijn twee zwaarden!” Hij zei tegen hen: “Dat is genoeg.”

  Links, zwo, drei, vier, mieren in actie: https://www.youtube.com/watch?v=Ph-CA_tu5KA

  Spreuken 6:

  Ga tot de mier, gij luiaard,
  zie haar wegen en word wijs,
  hoewel zij geen aanvoerder heeft,
  noch leidsman, noch heerser

  • Spreuken 6

   Ga tot de mier, gij luiaard,
   zie haar wegen en word wijs:
   hoewel zij geen aanvoerder heeft,
   noch leidsman, noch heerser,
   bereidt zij in de zomer haar brood,
   verzamelt zij in de oogst haar spijs.
   Hoelang, luiaard, zult gij neerliggen,
   wanneer zult gij opstaan uit uw slaap?
   Nog even slapen, nog even sluimeren,
   nog even liggen met gevouwen handen –
   daar komt uw armoede over u als een snelle loper
   en uw gebrek als een gewapend man.

   Niet slapen maar in actie komen, zoals de mieren.

   Aleksandr I. Solzhenitsyn , The Gulag Archipelago 1918–1956:

   “And how we burned in the camps later, thinking: What would things have been like if every Security operative, when he went out at night to make an arrest, had been uncertain whether he would return alive and had to say good-bye to his family? Or if, during periods of mass arrests, as for example in Leningrad, when they arrested a quarter of the entire city, people had not simply sat there in their lairs, paling with terror at every bang of the downstairs door and at every step on the staircase, but had understood they had nothing left to lose and had boldly set up in the downstairs hall an ambush of half a dozen people with axes, hammers, pokers, or whatever else was at hand?… The Organs would very quickly have suffered a shortage of officers and transport and, notwithstanding all of Stalin’s thirst, the cursed machine would have ground to a halt! If…if…We didn’t love freedom enough. And even more – we had no awareness of the real situation…. We purely and simply deserved everything that happened afterward.”

  • Vraagje: zou procederen onder Stalin of Hitler veel zin hebben?

  • De oproep van Jezus om je bezit te verkopen om wapens aan te schaffen (goede wapens zijn duur), de oproep om te gaan leven zoals de mieren, zodat je niet overlopen wordt door ‘een gewapend man’, wordt massaal in de wind geslagen. Mensen luieren liever, hopen op makkelijke oplossingen. Jezelf doodvechten als een kamikaze, met notabene een Goddelijke opdracht, spreekt slechts zeer weinigen aan.

   Natuurlijk is de overheid doodsbang voor een leger meedogenloze kamikaze-mieren, zonder bevelvoerder of heerser. Mensen gaan niet in gevechtsmodus omdat ze niet helemaal door hebben dat die injecties dodelijk zijn. Mensen die dat wel weten, die kunnen in gevechtsmodus komen. En als de paarden eenmaal op hol geslagen zijn, zie het dan maar weer eens onder controle te krijgen.

 3. Hey Nico, een beetje aan het bij klussen als hobby dominee hier op de zondag morgen?
  Of ben je gemotiveerd geraakt na de laatste uitzending van Hour of Power.
  Je zondagse evangelische tv zender.

   • Geeft verder niks. Als je het maar zelf weet.
    Je ziet het vaker ook op andere sites gebeuren op de zondag morgen.
    Komen ze waarschijnlijk net thuis van de 1 of andere kerkdienst en zijn daar nog zo vol van.
    Waardoor ze menen dat andere dit ook wel mogen weten en willen dan ineens graag iets delen.
    Begint dan altijd met een stukje uit de bijbel en nog wat andere voorbeelden.
    Ik begrijp het wel want om nou langs de deuren te gaan lijkt mij een beetje fris.
    En wat je dan allemaal naar je kop krijgt omdat je iemand uit ze nest gebeld hebt, daar wordt je ook niet vrolijk van.
    Dan is zo’n internet site een stuk veiliger om je waanzin te uiten.

   • Ja Bert, langs de deuren met de boodschap dat mensen zich moeten bewapenen, als Goddelijke opdracht. Scherpschuttersgeweren, warmtebeeldrichtkijkers, granaatwerpers, diverse soorten raketwerpers, tegen gepantserde objecten of infanterie.

   • ‘Dan is zo’n internet site een stuk veiliger om je waanzin te uiten’.

    Ik lees het altijd nog een keer na voordat ik op verzenden klik, ik wil geen mogelijk strafbare uitingen online zetten. Ik laat de strafbare uitingen liever aan Jezus over, dan moeten ze die maar kruisigen. Geen zin om zondebok te zijn.

  • Nietzsche noemt Jezus in de antichrist ‘deze heilige anarchist’, en gaat lekker los.

   • Jezus was een soort politiek activist annex performance kunstenaar

 4. Maar even on-topic: je heerser erop wijzen dat je rechten hebt, rechten gegeven door die heerser, dat is niet echt wat voor een libertariër/anarchist. Ik claim gewoon mijn zelfbeschikkingsrecht en ben bereid daarvoor te strijden.

  Dat ik van die heerser met mijn motorvoertuig niet harder dan 50 km per uur mag in de bebouwde kom, daar heb ik niet zo’n problemen mee. Maar als ze het gaan hebben over ‘van deur tot deur’, met dodelijke injecties, dan boeien hun regels me niet.

 5. Regels zijn er voor burgers, niet voor heerschers.
  Maakt niet uit wat er op papier staat, gaat erom wie het meeste geweld kan gebruiken.

 6. ja het is heel eigenaardig hoe dat zomaar zonder slag of stoot kan; het kan ook te maken hebben met een debilisering van parlementen die in meerderheid bevolkt lijken te zijn door lui die wél gestudeerd hebben, maar verder geen goede algemene ontwikkeling hebben over het hoe, wat en waarom van deze burgerrechten: ze zijn állemaal ontstaan om DE BURGER TE BESCHERMEN TEGEN EEN ALMACHTIGE STAAT en moeten ook in deze geest gelezen en begrepen worden.

  Overtredingen Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM)

  Door corona-maatregelen in 2 jaar tijd heeft de overheid zo’n 15 rechten van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) overtreden en 12 van de Nederlandse Grondwet (GW).

  verbod kerstfeest te vieren met meer mensen: beperkt het recht op ieders persoonlijke levenssfeer (art. 13, 20, UVRM, art. 10 GW)

  verbod naar een gebedshuis te gaan, of in beperkte aantallen: beperkt het recht op vrijheid van godsdienst (art. 13, 20 UVRM, art. 6 GW)

  verbod op samenkomen en met meer dan een aantal personen over straat te lopen, bijeen te komen, of te demonstreren: beperkt het recht op openbare bijeenkomsten en recht op vereniging (art. 13 en 20 UVRM, art. 8 GW)

  geheel of gedeeltelijke (tijdelijke) avondklok: beperkt het recht op vrije verplaatsing en persoonlijke levenssfeer (art. 13 UVRM, art. 10 GW)

  in- uitreisverboden bij alleen al verkeerde testuitslag: beperkt het recht op vrije verplaatsing in – en uit íeder land (art. 13 UVRM, art. 15 GW)

  invoeren ‘gezondheidspas’/ QR-codes / CTB om inenting af te dwingen: is discriminatie ‘op wat voor grond dan ook..’ (art. 2 en 3 UVRM, art. 1 en 11 GW)

  indirect afgedwongen inentingsplicht door steeds zwaardere maatregelen voor oningeënten: beperkt het recht op eerbiediging van persoonlijke levenssfeer en het recht op de onaantastbaarheid van ieders lichaam (art. 3 UVRM, art. 10, 11 GW)

  aanwijzen van ongevaccineerden als zondebok door de overheid en media: is overtreding van ‘Allen hebben aanspraak op gelijke bescherming tegen iedere achterstelling’ en ‘ophitsing tot achterstelling’ (art.7 UVRM)

  vrijheidsberoving om te gaan of staan waar men wil (als men géén symptomen heeft): lockdowns, verplicht thuiswerken, reisbeperkingen etc. beperkt ieders recht op vrijheid en vrije verplaatsing (art. 13 UVRM, art. 1, 10 en 15 GW)

  sluitingen scholen beperkt het recht op en de vrijheid van onderwijs (art. 23.2 GW)

  het (zeker beginnende) ondernemers (detailhandel, horeca, cultuur) herhaaldelijk onmogelijk maken om in hun eigen levensonderhoud te voorzien en zo in een faillissement te drijven is ‘het willekeurig beroven van eigendom’ (art.17 UVRM)

  Bij heel veel van bovenstaande gaat het om minstens oprekking of overtreding van:
  Artikel VI van de Neurenbergse principes; §3 Misdaden tegen de menselijkheid: ….. en andere onmenselijke handelingen, ….. bedreven tegen de burgerbevolking of vervolgingen op grond van politiek..
  Artikel 30 UVRM – Geen bepaling in deze Verklaring zal zodanig mogen worden uitgelegd, dat welke Staat daaraan enig recht kan ontlenen om iets te ondernemen of handelingen van welke aard ook te verrichten, die vernietiging van een van de rechten en vrijheden, in deze Verklaring genoemd, ten doel hebben.

  https://www.amnesty.nl/encyclopedie/universele-verklaring-van-de-rechten-van-de-mens-uvrm-volledige-tekst

  https://en.wikipedia.org/wiki/Nuremberg_principles

  • Je kunt je afvragen wie het meeste schuld heeft: de heersers, de handhavers of de achterlijke schapen die niet eens bereid waren tot het allerminste verzet.

 7. Ik krijg juist de indruk dat het de andere kant uitgaat. Blijkbaar acht men de situatie niet langer houdbaar, of trekken te veel mensen het narratief in twijfel. UK gaat nu vrijwel van de ene op de andere dag open. Spanje heeft er genoeg van. Ik geloof dat zelfs Australie versoepelt en de rest zal wel snel volgen. Je vraagt je af wat ze vervolgens van plan zijn.

  • Youp, inderdaad: wat is het plan?! Ik geloof niet dat de ellende al voorbij is. De vaccins zouden de weerstand verminderen, er gaan mensen dood. De vraag is hoeveel en wanneer.

   Ik ben overigens niet tegen depopulatie. Als mensen in de rij gaan staan voor een dodelijke prik moeten ze dat zelf weten. Iedereen weet dat die prikken experimenteel zijn en dat er risico’s aan kleven.

   Ik snap echt niet dat mensen in de rij gaan staan voor een dodelijk injectie. En nee, je valt niet meteen dood neer, het duurt even, net zoals met rattenvergif.

   • Dat is ook totaal onbegrijpelijk.

    Dus jullie hebben iets bedacht waarvan jullie nog geen enkel idee hebben wat de gevolgen zijn of wat je er aan over houd.
    En als het goed zou ik dan geen last meer hebben van iets wat jullie nog moeten bewijzen of aantonen.
    En nou zoeken jullie dus proef konijnen om het 1 en ander op uit te proberen.
    Nou, kom maar op dan met die spuit van jullie.

    Nee, echt, dat klinkt volkomen logisch zo’n gedachtegang.

   • Nee, mij lijkt ook niet dat de ellende voorbij is. Sterker nog, ze zijn nog maar net begonnen. Ik denk dat ze kunnen concluderen dat de campagne redelijk goed verlopen is. Vrijwel alle landen hebben meegedaan en zelfs in afgelegen dorpjes in Afrika lopen mensen met mondkapjes op. Hier in West-Europa heeft men zich over het algemeen gewillig laten vaccineren, registreren en documenteren. Maar het kan zijn dat ze menen dat het covid narratief nu voldoende is uitgemolken. Misschien dat we in de lente/zomer een paar maanden met rust gelaten worden waarna de duimschroeven weer aangedraaid worden. Ditmaal mogelijk met een wereldwijde computerstoring, of een alien invasion. Naar die laatste kijk ik wel uit eerlijk gezegd. Daar kan geen Netflix serie tegenop. Als gevolg van de computerstoring kunnen ze Internet rijbewijzen gaan introduceren. De rest mag er niet meer op. Kan meteen mooi bij de QR code gepropt worden. Hoe ze een alien invasion willen koppelen aan diezelfde QR code is mij nog niet helemaal duidelijk. Ik laat me hierin graag verrassen.

   • Gelukkig, er is een Nieuwe Bangmaker onderweg. Precies op tijd. Een krantje op het internet schrijft: “Een subversie van omikron – genaamd BA.2 – wint in steeds meer landen terrein. Data uit Denemarken, waar BA.2 al voor de helft van de nieuwe besmettingen zorgt, wijzen niet op meer ziekenhuisopnamen.”

    Wacht maar. Een beetje spin, mediahype, nieuwe ‘statistieken’ en een Professor Zonnebloem die zegt dat de nieuwe “”subversie”” (niet subversief?) “potentieel heel besmettelijk en heel gevaarlijk” is.

    Dus lockdowns, mondkapjes en andere dingen die al eerder niet gewerkt hebben, tot diep in de zomer. En daarna komt de WiNTeRvaRiaNT!!!

   • Niko

    Iemand zei tegen mij zo van, ja, ze gaan niet nog een keer in de lockdown, want dan is echt half Nederland failliet.

    maar goed, misschien is dat wel ‘het plan’. Hupsakee, middenstand failliet en iedereen heeft een QR. Dus dan storten we meteen even een basisinkomen op je QR. Vervolgens bevriezen ze de huren en gaan ze volkshuisvesting regelen.

    Ahold en Unilever blijven over, dat zijn wel lekker efficiënte bedrijven.

    En zo ging staatskapitalisme (wat jullie corporatisme noemen) over in een corporate, groen, woke communisme, zonder openlijke marxistische ideologie. Een soort techno, post humanistisch ‘sustainability communisme.

    de post, postmoderne cyber utopie

    https://www.youtube.com/watch?v=OFdmt8SeSh0

  • Youp

   Op de radio hoor je ze nu steeds vaker over dat de zorg het de pandemieën niet aan kan. Wat dan natuurlijk niet echt pandemieën zijn

   Het probleem ligt bij de regering. De regering heeft twee opties. De zorg door de staat regelen, wat jullie hier natuurlijk allemaal niet willen. Of ze moeten particulieren zorgaanbieders hun gang laten gaan, om de gaten te vullen die gevallen zijn.

   Maar we hebben niet echt een regering, die dingen anders wilt doen. We hebben weer die Rutte, met weer honderd procent hetzelfde achterhaalde, falende beleid.

   Eigen verantwoording, de zorg moet niet van de staat zijn, zegt de VVDer. En als er dan ‘een pandemie’ is (een griep) dan is het ineens geen eigen verantwoording meer. Ze zijn allemaal ideologisch erg inconsistent. Ze zwabberen een beetje. Je kan het met libertariers oneens zijn, maar ze zijn in ieder geval niet inconsistent. Hetzelfde geld voor sociaal democraten, SPers etc.

   Ze geven nu dus wel toe, dat het probleem ligt bij een falende/corrupte overheid. Maar ze gaan er niets aan doen. Ze gaan niet de IC opschalen en ze gaan ook geen zorgmarkt toestaan. Wel sturen ze boa’s op je af, met mondkapjes op, die straks ook tasers mogen dragen etc.

   • De overheid en hun propagandakanalen zijn onbetrouwbare bronnen. Er is naar alle waarschijnlijkheid weinig aan de hand in de zorg. Ze kunnen het prima aan. Er hoeft niks opgeschaald te worden.

    Twee jaar geleden, rond deze tijd, begonnen de lockdowns. Lockdowns zijn in principe weinig zinvol. Immers, als een eng virus er eenmaal is, kun je het niet stoppen. Bij wijze van experiment zijn we in lockdown gegaan met als doel om de verspreiding van het virus af te remmen zodat de zorg niet overbelast zou raken en iedereen zo optimaal mogelijke zorg zou krijgen. Okay, dat kun je denken. Dat kun je proberen. Maar, als dat je strategie is, ga je natuurlijk wel als de wiedeweerga de zorgcapaciteit opschalen. Zo’n lockdown is immers peperduur en mag niet te lang duren. Dat snapt iedereen. Zodra duidelijk werd dat er geen enkele poging gedaan is om de zorgcapaciteit op te schalen, wist ik dat er een vuil spel gespeeld wordt. Vervolgens komt het ene onderzoek na het andere wat aantoont dat lockdowns helemaal niet werken en de verspreiding van een virus niet afremmen en worden goedwerkende therapieën botweg verboden. Mondkapjes eerst niet, dan weer wel. Waar ik woon moest je op een gegeven moment gevaccineerd of getest zijn om uit eten te gaan, maar alleen in het weekend. Door de week is er geen risico blijkbaar. Hoe duidelijk wil je de krankzinnigheid hebben? Radio, TV, staatswetenschappers, rechtertjes, ze zitten allemaal in het complot. Beter niet naar luisteren.

   • Zo’n lockdown is immers peperduur en mag niet te lang duren. Dat snapt iedereen. Zodra duidelijk werd dat er geen enkele poging gedaan is om de zorgcapaciteit op te schalen, wist ik dat er een vuil spel gespeeld wordt.

    Mee eens

    De onderste steen is in ieder geval nog niet boven. Er gebeuren rare dingen. Dit is groter dan ‘de pandemie’

  • “UK gaat nu vrijwel van de ene op de andere dag open. Spanje heeft er genoeg van. Ik geloof dat zelfs Australie versoepelt en de rest zal wel snel volgen.”

   En ook Ierland sinds afgelopen vrijdag, met dírecte ingang, is Europese nieuws weer ‘vergeten’ te melden natuurlijk: ‘Republic of Ireland scraps almost all coronavirus restrictions’ https://news.sky.com/story/covid-republic-of-ireland-scraps-almost-all-coronavirus-restrictions-12521991

   Er zijn veel meer protesten en demonstraties in Europa dan we weten, Fox-news weet dat nu ook, er zijn wel grote protesten maar de Europese media beríchten daar niet of nauwelijks over, vindt een mainstream-media ook al eigenaardig….
   Fox-news: “We are literally turning into China.”
   https://twitter.com/SKMorefield/status/1483621846788542464

 8. Het feit dat zo’n vaccinantie juridisch niet mag, wilt niet zeggen dat het niet gaat gebeuren. Ze schudden toch gewoon eventjes een ‘heel belangrijke’ spoedwet uit de mauw? Goedgekeurd door een of andere rechter, die ook goed bevriend is met Rob Jetten en Mark Rutten? We mogen jou toch wel prikken, want dat staat in deze ‘spoedwet’. Dat staat op dit papiertje. Als iets hier staat, dan is het waar.

  Je kan je wel verschuilen achter allemaal rechten die je in theorie hebt. Ik snap dat je zo wilt denken/handelen. Maar je kan wel bedrogen uitkomen, je kan teleurgesteld worden, op deze manier. Je loopt niet vooruit op de feiten.

 9. In het begin is een keer een verplichte vaccinatie besproken, en mensen vonden dat zeer plausibel.
  Ondertussen is er veel gebeurd op het gebied van dit virus, maar mensen zien dit niet.
  Een verplichte vaccinatie is nog steeds zeer redelijk voor diezelfde mensen.
  Mijn baas is directeur van een middelgroot transportbedrijf.
  Een slim en belezen man zou je zeggen.
  Hij gaat echter helemaal mee in de kojona hype.

 10. De media kunnen er steeds moeilijker omheen, ze moeten het wel brengen anders zijn zij de enigen die dat nog niet doen. Na Engeland en Ierland nu ook Denemarken
  “Denemarken schrapt volgende week alle coronamaatregelen. COVID-19 is geen gevaar meer voor de samenleving, luidt de boodschap.”

  https://www.nu.nl/coronavirus/6180471/denemarken-schrapt-alle-coronamaatregelen-ondanks-vele-besmettingen.html

  En dit moet je in een spoorblad lezen, ‘de’ media wachten daar nog even mee….
  “Engeland en Denemarken schrappen wettelijke mondkapjesplicht in het openbaar vervoer”

  https://www.spoorpro.nl/materieel/2022/01/27/engeland-schrapt-mondkapjesplicht-in-het-openbaar-vervoer/?gdpr=accept

Comments are closed.