Democratie en vrijheid worden vaak in één adem genoemd. Denk aan de VVD! Maar is democratie hetzelfde als vrijheid? Of geeft het juist de schijn van vrijheid?

Frank is oprichter en eigenaar van de website Meer Vrijheid (https://meervrijheid.nl/). Hij is ook co-auteur met Karel Beckman van De Democratie Voorbij (http://dedemocratievoorbij.nl/), waarin zij uitleggen waarom democratie niet leidt tot welvaart, solidariteit en vrijheid maar tot onvrede, verspilling en een tirannieke overheid. Dit boek is inmiddels in 21 talen vertaald. Meer recentelijk schreef hij De Discriminatiemythe (https://discriminatiemythe.nl/), over de zin en onzin van vooroordelen, uitsluiting en ongelijkheid.

20 REACTIES

 1. Wij hebben hier beide niet.
  Alleen op papier en in de gedachte van de bevolking hebben wij beide.
  Je leest het dan ook vaak, ” gelukkig leven wij in een democratisch land. ”
  Wat gewoon een leugen is. Om vooral in die roes te blijven hangen dat je vrij bent.
  En democratie is zeker niet hetzelfde als vrijheid.
  Een land met zoveel regeltjes en wetjes kan ik geen vrijheid meer noemen.
  En verder gaan wij helemaal nergens meer over of ergens nog wat over uit te maken.
  Hij zegt het dan ook zelf al, hier lees je altijd in de krant wat wij allemaal zo graag zouden willen.
  Maar wat wij nou precies zouden willen daar worden nooit vragen over gesteld.
  Niet voor niks hebben ze hier het referendum afgeschaft.
  Wij snappen het toch niet wat ze aan ons vragen of wat wij willen.

 2. Ach, je moet eerst democratie definieren. Dat is nog niet zo eenvoudig. Oorspronkelijk was het zo dat de overheid maar 1 taak had en dat is recht & orde. Iemand moet immers recht spreken, mensen veroordelen, daarvoor oppakken en daarna opsluiten of erger. Dat zijn hele speciale privileges die je dan uitdeelt aan de groep die voor recht & orde zorgt. Vandaar dat er een volksvertegenwoordiging is met als enige taak om toe te zien dat er geen misbruik wordt gemaakt van die hele speciale privileges, wat ook wel het geweldsmonopolie wordt genoemd. Daarbuiten doet iedereen maar waar die zin in heeft en dat is dan inderdaad een politieke orde met behoorlijk veel vrijheid.

  De democratie die we tegenwoordig hebben lijkt in niets op het hierboven beschreven originele idee. Volksvertegenwoordigers zijn geen controleurs van de macht (FvD uitgezonderd) maar heulen samen met de macht, niet zelden om later zelf een mooi baantje binnen de vaderlandse overheid, semi-overheid of meer supranationale overheden te bemachtigen. Danwel een lobby activiteit te beginnen voor een aantal grote bedrijven. De democratie is dus mislukt. Je kunt misschien zelfs zeggen dat de democratie gekidnapt is door een kleine groep extreem invloedrijke miljardairs in samenwerking met een aantal hele grote bedrijven en vooraanstaande politieke leiders om het geweldsmonopolie in te zetten om hun eigen politieke experiment er wereldwijd door te drukken.

  Er zal redelijk snel een andere manier gevonden moeten worden om recht te spreken en orde te handhaven.

 3. Het is altijd al zo geweest dat er een klein groepje de macht had, en de rest die volgde. Altijd al samenzweringen, vertrouwelijke afspraken, voorkeuren aangevend, gelijkgestemdheid en afstemming op elkaar.
  Democratie is even, misschien iets goeds, maar dan verzwakt het weer en wordt het corrupt. Het verwordt dan tot een soort van dictatuur en tirannie. Dat is heden zeer duidelijk. En wordt al gezien door een groep mensen die een open blik heeft.
  Op dit moment is er een versneld proces van machtsgroei doordat het financieel economisch systeem zo gemaakt is dat dit zeer sterk in het voordeel werkt voor grote graaiers. Zij beheersen en maken de systemen en kunnen anderen daarvan uitsluiten en buiten houden.

 4. Democratische besluitvorming bij meerderheid van stemmen is puur praktisch. Het is moreel niet verdedigbaar, want het tast het zelfbeschikkingsrecht van het individu aan, zoals Karsten ook aangeeft.

  Als 5 mensen een besluit moeten nemen en 2 vinden het ene en 2 het andere, wat maakt dan de mening van de 5e persoon met de doorslaggevende stem zoveel beter dan die van de 4 anderen?

  Ieder individu zou bij dergelijke beslissingen die hem zelf aangaan een vetorecht moeten hebben. Maar dan zijn alleen nog maar unanieme besluiten mogelijk.

  Zolang burgers niet expliciet met democratische besluitvorming hebben ingestemd, en dus bereid zijn uit practische overwegingen een deel van hun zelfbeschikkingsrecht in te leveren, is het een vorm van slavernij.

  Belasting is diefstal
  https://youtu.be/EByzptsHeGg
  _____________

  “The smallest minority on earth is the individual. Those who deny individual rights cannot claim to be defenders of minorities.”
  ~ Ayn Rand

  • Het moet ook helder zijn waar de grenzen liggen. Een goede Grondwet helpt daarbij.
   ___________
   “Under a proper social system…a private individual may do anything except that which is legally forbidden; a government official may do nothing except that which is legally permitted.”
   ~ Ayn Rand

   • Zolang ze hun eigen wetten maken zullen die beperkingen niet lang duren. Dat is wel gebleken. Grondwet of niet. Het is in de hele westerse wereld afgegleden. Blijkbaar zijn de checks & balances onvoldoende.

   • @Youp, Peter haalt een belangrijk citaat aan. Ons systeem zit zo in elkaar. Als je met “ze” de overheid bedoelt, klopt hetgeen je zegt niet. Het parlement keurt een wet goed of niet. De overheid kan niet naar believen wetten invoeren.

   • Met ‘ze’ bedoel ik het hele stelsel: wetgevende macht, uitvoerende macht en rechtsprekende macht. De scheiding van machten is een lachertje. De overheid als geheel maakt dus hun eigen wetten waardoor de eerder door mij beschreven idee van een democratie snel verwaterd tot iets heel anders.

 5. Elk systeem heeft zijn voor- en nadelen. Van alle bestuurlijke systemen, heeft de democratie net iets meer voordelen. Maar, aangezien er mensen in werken die vanuit hun eigen optiek opereren, ligt machtsmisbruik en bevoordeling om de hoek.
  Tevens is er nog een ander probleem, veel mensen hebben zo hun eigen definitie van democratie. Deze definities zijn persoonlijk ingevuld of vanuit een filosofie. De communicatie of beter gezegd de miscommunicatie, ligt om de hoek.
  Dan heb je ook nog een probleem van objectieve en subjectieve informatie, niet iedereen heeft dezelfde informatie met dezelfde kwantiteit en kwaliteit. Dus niet iedereen zal de bestaande informatie op dezelfde manier interpreteren.
  In tegenstelling tot de relatie tussen een producent en consument, de markt creëert leereffecten en feedback, zal een publieke markt vooral bestaan uit uitspraken en praten. De publieke markt is niet geïnteresseerd in het oplossen van problemen, want dan zijn de bestuuders en ambtenaren niet meer nodig.
  De private en publieke markt hebben verschillende waarden en normen, verschillende inzichten in de manier hoe een samenleving georganiseerd moet worden.

 6. Het blijft lastig: als de de democratie afschaffen, wat krijgen we dan, een koning-filosoof?

  Volgens mij kunnen we enkel weer vrijer worden als veel meer mensen beseffen dat leven en laten leven (NAP) normaal is. Bijna iedereen zou hevig geschokt moeten zijn als een policitus iets voorstelt dat onze vrijheid onnodig inperkt. Een dergelijke politicus zou niet meer serieus genomen moeten worden en nooit meer veel stemmen moeten krijgen.

  Zolang heel veel mensen denken dat alles redelijk is, zolang we maar stemrecht hebben, blijven we op deze manier voortpruttelen. Ik hoop op een toekomst waarin we kunnen stemmen op een stuk of 10 varianten van libertarische partijen. En daarnaast eventueel ook een paar wappie-partijen voor het handje vol mensen dat niet begrijpt dat vrijheid normaal zou moeten zijn.

 7. We hebben tenminste deze 3 opties voor méér vrijheid:

  1. Onze vertegenwoordigende demoratie omvormen naar een directe democratie waarin iedere burger meebeslist dmv online stemmingen.

  2. De overheid opheffen en alle huidige overheidsdienstverlening door de vrije markt laten verzorgen.

  3. De overheid alleen enkele kerntaken laten uitvoeren en de samenleving omvormen tot een zuilenmaatschappij met alle denkbare gezindten (panarchie).
  _______
  “Just living is not enough… one must have sunshine, freedom, and a little flower.”
  ~ Hans Christian Andersen

  • Ad 1.
   Directe democratie heeft als voordeel tov vertegenwoordigende democratie, dat de corrupte tussenlaag waar burgers nauwelijks invloed op hebben er uit gaat. Mensen kunnen dan online stemmen over een voorstel, nadat dit op diverse fora uitgebreid is toegelicht door deskundigen en bediscussieerd door belanghebbenden. Het ligt voor de hand, dat het hier alleen om ingrijpende voorstellen gaat op wijkniveau, nationaal, en Europees.

   Vergeet niet, dat slechts een paar procent lid is van een politieke partij, en daarvan is weer een paar procent actief. We hebben daardoor te maken met slechts een paar duizend politici en bestuurders die er hun professionele carrière van maken om zich 40 jaar lang tot in de kleinste details te bemoeien met 17 miljoen NLers. Zo’n partijendemocratie werkt niet, dat is inmiddels wel gebleken.

   • Ad 2.
    Collectivisten beweren, dat we niet zonder overheid kunnen, omdat sommige diensten niet door de vrije markt kunnen worden verzorgd vanwege het ‘free rider probleem’. Dwz de aanbieder kan niet verhinderen, dat mensen die er niet voor betalen (de free riders) toch van de dienst gebruik maken. Een klassiek voorbeeld waren de lichtbakens voor de scheepvaart langs de kust. Maar ook een leger dat een bepaald grondgebied verdedigt, beschermt ook degenen die er niet voor betaald hebben. Op de collectivistische voorbeelden blijkt wel wat af te dingen, maar als we aannemen, dat er bepaalde taken zijn die alleen een overheid kan uitvoeren, waarbij de financiering dan onder geweldsdwang moet plaatsvinden dmv belastingheffing, dan nog zitten we met inherente nadelen did niet altijd opwegen tegen de voordelen. Is het ons dat waard?

    Alle collectivistische dienstverlening lijdt aan onoplosbare wachtlijsten, verstikkende bureaucratie, middelmatige kwaliteit, geringe keuze, gebrekkige service, torenhoge kosten, en hele volksstammen die zich er onrechtmatig aan verrijken.

    Zie de ineenstorting van de voormalige Sovjet-Unie, en de huidige ellende in de zorg, waar ambtenaren van de NZA de prijzen van alle medische verrichtingen aan de sector opleggen om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen ipv dit aan de vrije markt over te laten.

  • Ad 3.
   Panarchie is al een oud idee, in de 19e eeuw uitgewerkt door de Belgische econoom Paul Emile De Puydt. Het stelt voor, dat gelijkgezinden zich vrijwillig verenigen in een maatschappelijke zuil met eigen bedrijven en winkels, scholen, wooncooperaties, ziekenhuizen en zorgcentra, etc. Iedere zuil kiest een eigen politieke systeem. Zo kunnen socialisten, democraten, liberalen, conservatieven, fascisten, monarchisten en republikeinen in eigen kring hun ideologie uitoefenen zonder dat anderen daar last van hebben en zonder dat iedereen naar een apart land moet verhuizen. Switchen is erg makkelijk en wil je nergens bij horen en gaan doe-het-zelven dan kan dat ook. De Britse filosoof Lionel Snell aka Ramsey Dukes legt het hier uit:
   https://youtu.be/gaDknbtneVo

 8. Ad 2.
  Collectivisten beweren, dat we niet zonder overheid kunnen, omdat sommige diensten niet door de vrije markt kunnen worden verzorgd vanwege het ‘free rider probleem’. Dwz de aanbieder kan niet verhinderen, dat mensen die er niet voor betalen (de free riders) toch van de dienst gebruik maken. Een klassiek voorbeeld waren de lichtbakens voor de scheepvaart langs de kust. Maar ook een leger dat een bepaald grondgebied verdedigt, beschermt ook degenen die er niet voor betaald hebben. Op de collectivistische voorbeelden blijkt wel wat af te dingen, maar als we aannemen, dat er bepaalde taken zijn die alleen een overheid kan uitvoeren, waarbij de financiering dan onder geweldsdwang moet plaatsvinden dmv belastingheffing, dan nog zitten we met inherente nadelen did niet altijd opwegen tegen de voordelen. Is het ons dat waard?

  Alle collectivistische dienstverlening lijdt aan onoplosbare wachtlijsten, verstikkende bureaucratie, middelmatige kwaliteit, geringe keuze, gebrekkige service, torenhoge kosten, en hele volksstammen die zich er onrechtmatig aan verrijken.

  Zie de ineenstorting van de voormalige Sovjet-Unie, en de huidige ellende in de zorg, waar ambtenaren van de NZA de prijzen van alle medische verrichtingen aan de sector opleggen om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen ipv dit aan de vrije markt over te laten.

 9. Panarchie klinkt erg interessant! Het zou een geweldig alternatief voor gedwongen deelname aan de huidige overheid zijn. Zal ik eens wat meer over lezen.

 10. Politici lopen de media plat om mensen te hersenspoelen. We moeten zullen gaan stemmen en hun wanbeleid en idioterie legitimeren.
  Nee dus! Je kunt er zeker van zijn dat ze hun standpunten verloochenen als dat goed uitkomt.

Comments are closed.