In de Fog of War is het moeilijk te bepalen wat er nu waar is in het tragische conflict in Oekraïne.  Als Libertariër zie ik het als het zoveelste bewijs dat de Staat het kwaad is.  Niet alleen moorden heersers in Staten hun eigen burgers massaal uit (vorige eeuw 262 miljoen naar schatting), maar middels oorlogen ook miljoenen burgers uit andere Staten. 

Zulke slachtingen op industriële schaal zijn moeilijk voorstelbaar in een Private Law society.  Het is simpelweg niet economisch en daarbij zullen mensen in een dergelijke samenleving vermoedelijk wat meer respect hebben voor het NAP.  Alleen als je een geweldsmonopolie hebt dat belastinggeld kan afpersen om een peperdure oorlog te voeren en een propaganda apparaat in de lucht te houden krijg je dergelijke wantoestanden.  Wat ook niet helpt is al die dienstplichtigen. Gedwongen door de (heersers van de) Staat moet je wel vechten ook als de zaak je hopeloos lijkt of niet je leven waard. Ik denk dat Russische en Oekraïense dienstplichtigen heel snel tot een akkoord zouden komen.

In Oekraïne werd in 2014 tijdens de Maidan revolutie een ‘democratisch gekozen’  heerser afgezet (met hulp van EU, USA?) en vervangen door een wat meer Westen georiënteerde heerser.  Dat wekt natuurlijk wrevel bij de meer Russisch gezinde bevolking (voornamelijk in het Oosten van het land).  Zeker als de nieuwe heersers opleggen dat de Oekraïense taal leidend is in alle overheidsinstellingen/openbare leven en onderwijs (aka indoctrinatie van de Staat) niet meer in het Russisch mag. In een libertarische samenleving laat je elkaar met rust en boeit het je niet als iemand zijn kinderen wil opvoeden in de Klingon taal. 

Ik denk dat als de Vlamingen aan de macht zouden komen en de Walen zouden dwingen om Nederlands te leren/gebruiken dat ze ook in opstand zouden komen.  Secessie is dan de oplossing. Dat wilde men dan ook in de Donbas regio en men riep daar onafhankelijkheid uit, met steun uit Rusland.  Uiteraard wilden de heersers in Kiev dat niet omdat machtswellustelingen nu eenmaal altijd zoveel mogelijk belasting slaven en resources willen. Zie ook de Civil War in de USA.   Dus werd het oorlog in het Oosten van het land met vele slachtoffers tot gevolg (en MH17) en met elke Russisch sprekende dode meer reden voor Putin om in te grijpen.  

Hiermee wil ik uiteraard de oorlog niet goed praten.  Mijn punt is alleen dat uiteindelijk alles terug te voeren is op het geloof in autoriteit / Statisme. Ik ben verre van een geopolitieke expert, 3 weken geleden was ik nog een expert in virologie,  maar lijkt me dat de oplossing ligt in het toestaan van de Oekraïense heersers om een referendum te houden in gebieden die zich willen afscheiden. Oekraïne claimt immers de democratie te verdedigen.  Alle argumenten mbt historische landsgrenzen zijn op drijfzand gebaseerd.  Landsgrenzen zijn vaak vrij arbitraire lijntjes op een kaart waar de legers van rivaliserende belastingboerderijen op een gegeven moment tot stilstand kwamen.  Ter illustratie een video over historische landsgrenzen.  De video begint met een enorm gebied genaamd “ Kievan Rus”.  Verwarrend. 

Op de langere termijn is de enige kans op ‘Nie wieder’ het ontmantelen van de organisatie die gebaseerd is op schending van het NAP.  Hieronder een mooie speech van Robert Higgs over de ondraaglijke slechtheid van de Staat. 

Hijseenberg,  Maart 2022

70 REACTIES

 1. “In een libertarische samenleving laat je elkaar met rust en boeit het je niet als iemand zijn kinderen wil opvoeden in de Klingon taal”
  Je zult toch met de meerderheid moeten kunnen communiceren als je wilt werken. De taal van het land is daarvoor bepalend.
  Verder zou ik het niet betreuren als Donbass en Luhanski Russisch werden, net als de Krim. Maar dan mag Rusland zich ook niet meer bemoeien met de rest van Oekraïne en geen enkele eis meer daaraan stellen.
  Maar of de nieuwe Hitler, Poetin genaamd, zich daaraan houdt?

   • Ik heb schijt aan wat de overheid van me wil. Ik houd me aan regels waar ik het mee eens ben en de rest niet; laat de overheid maar uitzoeken welke dat zijn.
    En ik bepaal zelf mijn mening, ook als de goegemeente iets anders vindt.

  • Als u nu eerst eens de moeite zou nemen om ipv de MSN blindelings na te praten bv eens een enkel uurtje te besteden aan de achtergronden zou u het toch beter doen dan Putin met Hitler te vergelijken.
   Hoe denkt u dat de VS zou reageren als China 30.000 manschappen regelmatig in Mexico op zo’n 50 km van de Amerikaanse grens zou laten oefenen en dan vervolgens voor zou stellen om een hele reeks raketlanceerbases langs die grens neer te zetten tegen de Amerikaanse agressie?
   En dan vervolgens in zowel Mexico als de rest van Midden Amerika labs neer zou zetten om biowapen onderzoek in te doen?
   Om dan vervolgens een zelfde soort afspraak met Canada te maken nadat daar dmv een door China georganiseerde opstand een nieuwe Chineesgezinde regering wordt neergezet.

   Rusland wordt al meer dan 30 jaar iedere keer bedrogen door het westen dat de afspraken niet nakomt en beweert tegen de ‘russische agressie’ te moeten waken. Alleen is die russische agressie er niet. Nulkommanul uitbreiding westwaards door Rusland, wel enorme uitbreiding van de Navo naar het oosten.

 2. Jammer dat uw idee van ‘geen staat, allemaal vrije burgers die samenwerken’ domweg een onmogelijkheid is.
  Hoe men het went of keert, een mens is een sociaal dier dat slechts floreert wanneer het samen leeft en samen werkt met andere mensen.
  En in een samenleving, hoe men het went of keert zullen er altijd conflicten zijn tussen burgers die op de een of andere manier zullen moeten worden opgelost, en er zullen altijd personen zijn die lak hebben aan anderen, of de samenleving als geheel, of geweld als wenselijk zijn, dus er zal iets van een organisatie moeten zijn. Dat wil niet zeggen dat ik voor een almachtige staat ben, verre van, maar wel dat er iets van bestuur nodig is.

  Kleine, zoveel mogelijk zelfstandige, gemeenschappen die onderling zaken afhandelen klinkt ook mooi. Het grote probleem daarvan is dat die onder de voet gelopen worden door een groep die wel strak georganiseerd is, net als de germaanse stammen door de Romeinen werden verslagen omdat ze heel lang nauwelijks samenwerkten. Net zoals de Duitse deelstaten lang door Frankrijk werden geplunderd totdat ze eindelijk het Duitse rijk vormden om die gezamenlijke grotere tegenstander te kunnen afweren.

  Een heel stel kleinere, vrije, samenlevingen is geen partij voor een grotere vijand. Als men kijkt naar islam dan ziet men veel onderlinge twisten, maar alle partijen werken toch samen tegen de niet-islamieten. Of kijk naar China, het grote voorbeeld van de oosterse ‘hive-mentality’ waarbij individualisme volkomen ondergeschikt is aan het belang van de groep. Dergelijke samenlevingen zullen gewoon over de kleine vrije groepjes heenwalsen. Dat kunnen we niet leuk vinden, maar het is wel de werkelijkheid.

  • Ja, dat zijn de vragen waar antwoorden op moeten komen.
   1. Iemand moet recht spreken, bij voorkeur volgens morele codes die de bevolking onderschrijft, waardoor er een voorkeur voor decentralisatie is.
   2. Kleine, gedecentraliseerde politieke entiteiten worden overgenomen door grotere entiteiten.

  • Geen staat betekent niet geen sociale interaktie
   Net zo als ‘geen plantageslaven’ niet ‘geen katoen’ betekent

  • Klopt helemaal. Ik ben ook geen voorstander van ‘de overheid’, maar het is helaas een noodzakelijk kwaad.
   Het ‘zonder overheid’ willen is een soort naief utopisme uit de koker van de filosoof Rousseau die beweerde dat alleen de ‘natuurlijke mens’ eerlijk, zuiver, goedwillend zou zijn; dat zagen we trouwens al bij de Koppensnellers in Nieuw-Guinea, die trouwens ook kannibalen waren. Toen er nog 1 miljoen mensen op de héle aarde woonden, ergens in de steentijd was dat wél mogelijk. Bij conflicten tussen groepen konden de toen nog jager-verzamelaars gewoon uitwijken naar een ander gebied, ver weg.

   Sinds we met miljárden op deze bol rondlopen zou een samenleving zonder iedere vorm van overheid uitlopen op het recht van de sterkste: die het meeste geld en macht had om zich bewapende huurlingen te kopen die vervolgens niets zelf zouden produceren maar het gewoon weg zouden roven bij de mensen die wel zélf zouden werken. Het is uitgaan van de ‘goedheid’ van de mens, een chronische ziekte die sinds Franse filosofen als Rousseau, Voltaire e.d. de mensheid besmet heeft.

   Er zijn gewoon te veel mensen die níet goed zijn, alleen maar aan hun eigen gemak en belang denken en ook genoeg mensen die ronduit kwaadaardig zijn: dát is het failliet van alle ‘systemen’ waar het aan lag dat er zoveel ellende zou zijn, al die utopiën zijn allemaal mislukt en zúllen allemaal mislukken. Hoe een overheidsloze maatschappij er in een wat modernere samenleving uitziet is te zien in het Amerikaanse Wilde Westen waar in bepaalde feitelijk overheidsloze staten tot de 20e eeuw gewapende bendes rondtrokken en rijke ranchers en spoorwegbonzen hele regio’s beheersten, waar de colt ‘peacemaker’ genoemd werd, het recht van wie het beste met het wapen kon omgaan.

   De 18e eeuwse Amerikaanse founding fathers zagen het nog wel het scherpste: zij beseften dat een overheid een noodzakelijk kwaad is en daarom zoveel mogelijk aan banden gelegd moet worden. Jefferson schreef: ‘dat een overheid niet bevolkt werd door engelen of heiligen maar door feilbare ménsen en dat deze daarom aan banden moest worden gelegd, door een keiharde grondwet en door het recht van alle burgers om wapens te mogen bezitten om een onrechtvaardige overheid af te zetten als dat nodig zou zijn.’
   Veel meer realiteitszin zie je niet.

   • “‘dat een overheid niet bevolkt werd door engelen of heiligen maar door feilbare ménsen en dat deze daarom aan banden moest worden gelegd, door een keiharde grondwet en door het recht van alle burgers om wapens te mogen bezitten om een onrechtvaardige overheid af te zetten als dat nodig zou zijn.’”

    Toch zie je dat in de VS niet gebeuren; noch hier in Europa. De ‘keiharde’ grondwet wordt stelselmatig overtreden. De scheiding der machten blijkt een wassen neus te zijn. Maar zolang het economisch voldoende goed gaat komt er geen opstand. Het hele idee van een kleine overheid die middels een volksvertegenwoordiging en een Grondwet ingeperkt wordt is mislukt. En al een tijdje. Mensen willen geen vrijheid. Mensen willen privileges. Mensen willen uitkeringen en ‘gratis’ gezondheidszorg, ‘gratis’ onderwijs ook.

    Niet dat het privatiseren van alles deze problemen zal oplossen. In theorie zijn grote bedrijven concurrenten van elkaar, strijdend m de gunst van de consument. In de weerbarstige werkelijkheid maken ze afspraken met elkaar en sluiten concurrenten uit. Alsof big pharmabedrijven niet begrijpen dat het veel eenvoudiger is om samen met hun concullega’s overheidsbeleid af te dwingen waar ze van profiteren. En als er geen overheid is, vinden ze een andere manier om samen te werken. Het is te makkelijk om te denken dat deze eeuwenoude politieke vraagstukken eenvoudigjes op te lossen zijn door de staat uit de vergelijking weg te strepen. Wat niet onverlet laat dat de staat een vergissing is en de democratische experimenten mislukt zijn. Ofschoon er geen speld tussen de glasheldere en principieel logische argumentaties van Hoppe te wringen valt, ik ben bang dat het toch meer ingewikkeld is.

   • @Youp

    Dat valt wel mee. Kartels kunnen alleen in een corporatistische markt langere tijd blijven bestaan. De marktbescherming door de overheid (bv dmv tariefmuren) houdt de overige concurrentie laag en de prijzen hoog. In een volledig vrije markt met volop concurrentie kan dat niet.

    De hoge winstmarge van het kartel trekt immers voortdurend nieuwe toetreders aan. Die hoeven maar iets onder de prijs van het kartel te gaan zitten om de hele markt naar zich toe te trekken. Dan moet het kartel ook omlaag met haar prijs en ontstaan normale concurrentieverhoudingen.

    De individuele leden van het kartel kunnen hun winst dan alleen nog maar vergroten door met de overige leden te gaan concurreren en een groter marktaandeel op elkaar proberen te veroveren. Het kartel valt dan uit elkaar.

   • @Aristoplayes “Er zijn gewoon te veel mensen die níet goed zijn, alleen maar aan hun eigen gemak en belang denken en ook”

    Dit gaat mank, met welke kwast je de mensheid schildert, je schildert er ook de machthebbers mee. Dus je kunt geen machthebber klasse hebben, omdat mensen teveel aan hun eigenbelang denken.

    Stemmen valt natuurlijk gelijk af als die mensen zo slecht zijn.

   • @Peter de Jong
    Ik ben bekend met het standaard libertarische antwoord op kartelvorming. Ik heb het zelf vaak genoeg gebruikt. Zonder de overheid is een kartel niet mogelijk en zal niet lang bestaan. Alleen, ik geloof het niet meer. Het is te makkelijk. Te theoretisch ook. Mensen laten zich niet zo makkelijk in de luren leggen en zeker geen succesvolle ondernemers.

   • @Youp

    En waarom verwacht je dan dat prijsafspraken in een vrije markt wel standhouden?

    Stel, dat 2 grote aanbieders de markt 50/50 verdeeld hebben. Ze gebruiken de overheid om het prijsniveau op 100% te houden. Zonder overheidsregulering zou de prijs op bijv 60% zou liggen. Als een aanbieder met die lagere prijs de hele markt pakt, heeft hij 20% meer omzet dan wanneer hij in het kartel blijft met een half marktaandeel.

    Hoe meer deelnemers een kartel heeft, hoe groter het verschil in omzet wordt, dus hoe aantrekkelijker het is om er uit te stappen. Succesvolle ondernemers laten zo’n kans echt niet liggen.

   • @Peter de Jong
    Prijsafspraken?
    Je wordt helemaal geen speler in die markt.
    We verhinderen dat je groot kunt worden door je uit de markt te prijzen.
    We kopen alle noodzakelijke grondstoffen op.
    Als er iets van regulering is dan zorgen we dat die mensen voor ons werken.
    We gaan contracten aan met grote partijen die we verbieden buiten het kartel te kopen.
    Alternatieve producten worden verboden.
    Ik bedoel ga jij maar eens met al je goede bedoelingen en correcte libertarische theoretische inzichten concurreren met Pfizer, Merck, GSK en nog wat van zulke jongens, als zij niet willen dat jij ook een deel van de taart mag hebben.

   • “Sinds we met miljárden op deze bol rondlopen zou een samenleving zonder iedere vorm van overheid uitlopen op het recht van de sterkste: die het meeste geld en macht had om zich bewapende huurlingen te kopen die vervolgens niets zelf zouden produceren maar het gewoon weg zouden roven bij de mensen die wel zélf zouden werken.”

    Aristplates: deze situatie heb je nu al, met en door de overheid, en het is niet gekomen omdat er geen overheid was.

   • @Youp

    Pfizer, Merck, enz kunnen zoveel willen. Alleen in een corporatistische markt kunnen ze de overheid voor hun karretje spannen. In een vrije markt is het verbieden van alternatieve producten niet mogelijk.

    Ook het verbieden van alternatieve toeleveranciers voor grote afnemers is niet mogelijk. Een grote afnemer zal alleen een langjarig contract afsluiten met het kartel als dit de prijs op het laagste niveau vastzet (denk aan die 60% van de normale kartelorijs in mijn voorbeeld).Het kartel heeft daar geen voordeel bij tov normale concurrentie.

    Ook het ‘uit de markt prijzen’ van concurrenten gaat niet op. Het kartel zou dan nog onder die 60% van de normale kartelprijs moeten gaan zitten, dus tegen de kostprijs of zelfs met verlies moeten gaan verkopen. Als het kartel diepe zakken heeft, kan het zich dat een tijdje veroorloven, maar zodra het de prijs weer verhoogt, komen er nieuwe toetreders. Die lage prijs zou dus permanent moeten zijn om concurrenten buiten de deur te houden. Het is dan zinloos geworden om in het kartel te blijven zitten.

   • @Youp

    Een kartel zal nooit alle grondstoffen kunnen opkopen, omdat daar een oneindig groot kapitaal voor nodig is.

    Vergelijk het opkopen van al het goud in de wereld. Zodra je een grote hoeveelheid goud uit de markt haalt, stijgt de prijs sterk. Aanbieders die het onderste uit de kan willen halen, zien de stijgende trend en blijven op hun goud zitten om op de piek te kunnen verkopen.

    Maar als het kartel blijft doorgaan met opkopen, komt die piek er nooit. De prijs blijft gewoon stijgen en de aanbieders die het maximum willen, kunnen gewoon afwachten.

    De laatste ounce goud op de markt zal zo een astronomisch hoge prijs krijgen. Die hoge grondstofprijs verhindert wel nieuwe toetreders, maar maakt het ook onmogelijk voor het kartel om nog met winst te kunnen verkopen. Ze schieten zich zo in eigen voet.

    Een belangrijk neveneffect is, dat de hoge grondstofprijzen nieuwe toetreders zullen dwingen te innoveren en andere, goedkopere grondstoffen te gebruiken. Zij hebben dan een extra concurrentievoordeel tov het kartel,dat met een grote voorraad dure grondstoffen zit.

   • @aristo Een overheid als noodzakelijk kwaad zien is naïef utopisme.
    Hier krijg je macht over mij. Nu, beperk jezelf in misbruik van die macht.
    Totaal naïef, heeft nooit gewerkt, nooit bestaan, zal ook nooit bestaan.

 3. Via Robert Jensen kwam ik deze link tegen over een Brit die eerst naar Krakow gevlogen is en vandaar een trein heeft genomen naar Kiev met tussenstops in een grensstadje en Lviv. Tot zijn verbazing belandt hij in een soort Hollywood filmset. Van oorlog is er weinig te merken. Alleen de verslaggevers staan er met kogelvrije vesten. De rest laat zijn hond uit, doet boodschappen of maakt een ommetje.
  Je kunt niet argwanend genoeg zijn. Dat blijkt maar weer.
  https://threadreaderapp.com/thread/1500175827161554946.html

  Naast het probleem van de landsgrenzen en het feit dat de Oekraïne, in haar huidige vorm, weinig bestaansrecht heeft, worden er nogal wat geopolitieke spelletjes gespeeld over de rug van oa de Oekraïense bevolking, eerst in het oosten, nu de rest. In hemelsnaam wat hebben de EU en de CIA er te zoeken? Dat weten ze zelf natuurlijk ook wel. Dus er speelt weer eens een verborgen agenda waar je naar mag raden.

  • Kiev is het inderdaad nog rustig thans. is ook enorm grote stad. kans dat je net een missile op je dak krijgt is klein. dus je kan af en toe je hond uitlaten. als er geen avondklok is. in een paar voorsteden van Kiev is het goed mis. daar is ook gisteren een journalist om het leven gekomen (zonder Alec Baldwin film set) . Ook Mariupol is het nu drama. beschietingen en gebrek aan water en voedsel. daar zie ik die Brit nog niet naar toegaan. beetje cherry picking. maar dat gebeurt in beide kampen.

  • Heb ik gezien idd. Kwam voorbij op: henrymakowdotcom 🙂
   Lijkt allemaal één groot toneelstuk. Letterlijk, die hele ‘regering’ vd Ukraine bestaat inmiddels uit – joodse – ACTEURS en stuk-voor-stuk holmaatjes van Zelensky..

   Zou in dity kader ook es kijken naar achtergronden / veroorzakers Holodomor. Iedere keer weer dat ‘zaterdag-volkje’ maar dat mag je niet zeggen want o wee..

 4. Het is een smerige proxy oorlog die al meer dan 8 jaar gaande was en door alsmaar toenemende druk van verborgen wereldmachten in een volgende fase is beland. Het is geen Poetin’s oorlog maar een oorlog met vele (internationale) partijen die merendeels bewust op de achtergrond blijven en Oekraïne het vuile werk laten opknappen. Net als vele andere proxy oorlogen die we de laatste decennia veelvuldig hebben gezien in het midden-oosten, waar dezelfde machten hun vernietigende geopolitieke spel speelden en het land kapot en verdeeld achter lieten.

 5. Het is een smerige proxy oorlog die al meer dan 8 jaar gaande was en door alsmaar toenemende druk van verborgen wereldmachten in een volgende fase is beland. Het is geen Poetin’s oorlog maar een oorlog met vele (internationale) partijen die merendeels bewust op de achtergrond blijven en Oekraïne het vuile werk laten opknappen. Net als vele andere proxy oorlogen die we de laatste decennia veelvuldig hebben gezien in het midden-oosten, waar dezelfde machten hun vernietigende geopolitieke spel speelden en het land kapot en verdeeld achter lieten.

 6. Nogal wat misverstanden. Probeer de staatsrechtelijke verhoudingen wel zuiver te houden. Je hebt pas recht op een stuk grond als niemand anders er een rechtmatige claim op heeft.

  Als je binnen een soevereine staat een afscheidingsoorlog begint, is dat in principe illegaal, want die grond is al geclaimd. Pas als je wint en de staat laat haar claim vallen, door bv een vredesverdrag te tekenen, ben je rechtmatig eigenaar van het veroverde stuk grond.

  De agressie is echter in strijd met het NAP. Je mag dus pas een afscheidingsoorlog beginnen als de staat je eerst heeft onderdrukt, bv door onrechtvaardige belasting regels (VS: “no taxation without representation”). De buurman mag je daarbij helpen, maar alleen als je hem daarom hebt gevraagd. Hij mag niet op eigen houtje een buurland binnenvallen. En als bij die hulp disproportionele schade ontstaat, moet hij die vergoeden.

  • Het territorium van het huidige Oekraïne is oorspronkelijk staatkundig gecultiveerd door een Europees invasievolk (de Vikingen) en is in de eeuwen daarna diverse keren van eigenaar gewisseld. Tot WOI hadden keizerlijk Oostenrijk, Polen en tsaristisch Rusland een deel in bezit.

   Die 3 claims vielen weg tijdens WOI en de Oktoberrevolutie van 1917. Toen werd voor het eerst een souvereine staat opgericht die het hele gebied besloeg, nl de Volksrepubliek Oekraïne.

   Die werd echter kort daarna ingepikt door de pas opgerichte Sovjet-Unie. Die voerde in de jaren daarna een proces van russificatie door: gebieden met weinig ethnische Russen kregen een omvolking met Russen en Russisch werd de verplichte voertaal. De annexatie en russificatie waren onrechtmatig en Poetin kan het nu niet gebruiken als rechtvaardiging voor de oorlog.

  • Deze punten worden ook vaak vergeten:

   1. Na de Euromaidan opstand van 2013-14 heeft Rusland veel ethnische Russen in Oekraïne en Russisch sprekende Oekraïners een Russisch paspoort gegeven. Die mensen kunnen dus gewoon in Rusland gaan wonen. Niet nodig om een afscheidingsoorlog te beginnen.

   2. Stepan Bandera (1909-1959) was een populaire Oekraïense nazi-collaborateur wiens aanhangers in Polen erg hebben huisgehouden. Maar zijn beweging streed voor een onafhankelijk Oekraïne tegen de Russen, de Polen, en de Nazi’s. Daarom is hij een omstreden nationale held die ook nu nog in Oekraïne wordt geëerd.

   3. De Azov bataljons bestaan uit neonazi’s die tijdens de afscheidingsoorlog in het Oosten géén genocide hebben gepleegd, zoals Poetin beweert, maar wel flink hebben huisgehouden. Ze zijn staand onderdeel van de Oekraïensche Nationale Garde. Maar hun werkwijze en ideeën zijn zeker niet mainstream in Oekraïne, zoals Poetin wil doen geloven.

   4. In de jaren 90 ging het bergafwaarts met de economie en net als in andere voormalige Sovjet-Republieken kregen de Russische oligarchen de overhand en was er volop corruptie. Oekraïne deed toen ook afstand van de achtergebleven Russische kernwapens in ruil voor de garantie van Rusland, dat het de grenzen zou respecteren.

  • Dat gebeurt in Duitsland en NL ook. In Duitsland worden vrouwen opgepakt die met een kaarsje door de stad lopen als protest. Ik hoef je zeker niet te vertellen wat er in Canada en Australie gebeurt.
   Wijzen naar Rusland is echt zinloos.

   • niet zinloos, maar je mag zeker ook wijzen op andere wantoestanden. het 1 sluit het ander niet uit.

 7. @Bert 14-03-22 at 12:03

  Als Rusland ongevraagd Oekraïne binnenvalt, dan mag de NAVO dat ook; de soevereine staat Oekraïne heeft de Russen niet uitgenodigd maar de NAVO wel.
  De Russen zijn de agressors en dien met alle middelen gestopt te worden.

  • Door wie.
   Door landen die er niks mee te maken hebben en dan ook maar een oorlog moeten gaan beginnen.
   Jij hebt er nogal zin in.

  • Winston, stuur je dan ook je eigen kinderen of kleinkinderen die oorlog in.
   Heb jij dat er voor over dat ze daar eventueel sterven.
   Omdat het met alle middelen gestopt dient te worden.
   Of moet iemand anders dat maar doen.
   Jij bent zo fanatiek dat ik wel benieuwd ben hoever jij hier in mee wilt gaan.

   • De NAVO is een heroepsleger. Dienstplichtigen zijn niet aan de orde.

   • Dus van jou familie zit niemand in het leger als beroeps.
    Dus laat een ander het maar opknappen.
    Als je achter je verhaal staat dan motiveer je ze om in het leger te gaan.
    Als oud officier mag je je dan best wat meer inzetten i.p.v. het af te schuiven op andere.
    Zo kan ik ook een stoere mening er op na houden als er toch geen consequenties aan vast zitten.

   • Beroepsmilitairen hebben er bewust voor gekozen om eventueel in een oorlog te worden ingezet. Dat is hun werk en daarvoor zijn ze opgeleid. Niemand dwingt ze om beroepsmilitair te worden.
    Dienstplichtigen hebben die keuze niet, dus die dwing ik niet.

    Nederland had er geen enkele moeite mee om beroeps in te zetten in Srebrenica, Irak, Afghanistan en Mali met een flink aantal doden tot gevolg. Sneuvelen is hun beroepsrisico.

   • Je had ook een antwoord kunnen geven zo als mijn soldaten broertje overal op antwoord als je over zo iets vraagt aan hem.
    Daar ga ik niet over, daar heb ik niks over te zeggen.

    Die hebben ze een keer uitgezonden naar Cyprus voor een betaalde vakantie van een half jaar aan het strand.
    Van verveling heeft hij ze vriendin maar laten overkomen en daar een caravan gehuurd.
    Dat is pas een echte soldaat.

   • De kans dat ze mijn broertje sturen is zo goed als uitgesloten.
    Hij gaat richting de 60 en dus richting zijn pensioen.
    Hij loopt daar rond vanaf ze dienstplicht.

   • @ Winston,

    >>> De Russen zijn de agressors en dien met alle middelen gestopt te worden. <<<

    You 're just one DUMF!
    Duik een beetje dieper in de materie aub! Rusland de aggressor my arse!

    Hoeveel landen heeft Rusland de laatste decennia binnengevallen???
    Kijk nu even naar de VS van A .INC

    Begint de stront onder je schedeldak al wat optelossen??

 8. Wat als blijkt dat de toegepaste civiele middelen effectief blijken te zijn. Is het militaire apparaat daarmee niet overbodig/contraproductief geworden. De onderlinge afhankelijkheid is een feit. En zou het niet beter zijn om dat als vertrekpunt te nemen. Bovendien ten tijde van de koude oorlog zei men dat Rusland hun soldaten niet durfden te bewapenen, omdat die weleens de andere kant op zouden kunnen schieten. Geldt inmiddels niet hetzelfde voor onze soldaten. Wat gaan onze soldaten verdedigen? Onze vrijheid? Welke? Onze democratie? Welke? Onze niet gekozen bovenbazen uit Brussel? Onze vlag? Die een scholier niet op zijn tas mag voeren. Je leven geven voor wat? Doek het militaire apparaat op.

  • Er is altijd wel een obscuur krantje te vinden met dit soort gekleurde onzin. Ik neem dat niet serieus.

   • Als het waar was dan had jij het wel geweten.
    Want dat hadden ze je dan wel op het NOS journaal verteld. Toch?

  • ik blijf dat toch een beetje vreemd vinden. een Joodse president die familieleden heeft verloren in de Holocaust en dan over denazificering beginnen als reden om een land binnen te vallen.

 9. President van Oekraïne Volodimir Zelenski beweegt richting de eisen van Rusland en schikt in: ‘Oekraïne moet erkennen dat NAVO-lidmaatschap er niet inzit‘, zegt hij in een videoboodschap. Hij wil echter wel dat Oekraïne mogelijkheden krijgt om zich beter te kunnen beschermen én Zelenski wil veiligheidsgaranties.
  https://www.dagelijksestandaard.nl/2022/03/president-zelenski-schikt-in-navo-lidmaatschap-zit-er-niet-in-voor-oekraine-dus-willen-we-veiligheidsgaranties/

  Als hij hier nou iets eerder achter was gekomen dan was er nooit iets gebeurt daar.

  • achteraf altijd makkelijk praten. de ambities in die richting waren te begrijpen. nu goed om Real politik te bedrijven en te streven naar vrede. An unjust peace is better than a just war. – Cicero

   • Hij was gewaarschuwd.
    Dus hij had het kunnen weten hoe Poetin gaat reageren.

  • Dan was de overval van Rusland op Oekraïne dus nutteloos! Dit was voor de oorlog ook al de status quo.

   Als er nu een overeenkomst volgt, dan dienen alle sancties tegen Rusland in stand te blijven tot zij alle door hen aangerichte schade in Oekraïne hebben vergoed; de oligarchen hebben geld zat. Laat het Russische volk ook maar eens voelen hoe het is om een oorlogsmisdadiger aan het roer te hebben. dat werd aan het einde van WOII ook tegen de Duitse bevolking gezegd.
   En Bert e.a. wat jullie daarvan vinden interesseert me totaal niet. Ik vind wat ik vind en zeg het ook nog.

   • Ik verwacht ook helemaal niet dat jij het interessant vind wat ik e.a. schrijven of vinden.
    Dat vinden we van jou ook.
    Maar gelukkig mogen we nog een mening uiten hier zonder er rekening mee te hoeven houden wat Winston of andere er van vinden.
    Een beetje overbodige opmerking trouwens van je.
    We weten hoe jij er over denkt, en dat mag.
    Daar hoeven we mekaar niet scheef voor te blijven aankijken.

   • Ze waren gewaarschuwd.
    Blijf neutraal en anders ga je het meemaken.
    Maar toch eigenwijs blijven die Zelenski en gewoon doorgaan met Rusland blijven treiteren en dreigen.
    Hij had gewoon gerekend dat andere het wel veel even zouden opknappen en oplossen.
    Zo als jij er ook tegen aankijkt.
    Laten andere dat maar oplossen, dan hoef ik zelf niks te doen.
    En dan kan je er wel eens naast zitten als teveel op andere rekent.

 10. Het gangbare westerse gedachtegoed behelst onder meer dat Oost-Europese landen, inclusief Oekraïne, zelf hun politieke voorkeur kenbaar mogen maken of ze bij het westen willen behoren of bij Rusland.

  Ze wensen klaarblijkelijk bij het westen aan te sluiten. En zo dient dus te geschieden want het zijn immers soevereine en democratische staten. Logisch toch? Nee, niet logisch.

  https://verenoflood.nu/oekraine-oorlog-is-de-schuld-van-het-westen/

Comments are closed.