In Den Haag zit met een beetje in de maag met de uitspraak van de Hoge Raad mbt de spaartax. Het kabinet kronkelt want ze weten niet goed waar ze de rekening neer moeten leggen.  Het volgens de HR teveel geïnde geld is natuurlijk allang weggepist aan biomassa subsidies en andere zinvolle dingen.   Dus er zal iets geschoven moeten worden maar uiteindelijk komt de rekening natuurlijk bij de belastingbetaler. Nooit zal een overheid zeggen dat ze dan maar minder moeten gaan uitgeven.  Nothing is certain but death and taxes.  Dus er zullen mensen een compensatie gaan krijgen en daarbovenop meteen een hogere belasting om die te financieren. Zoals Monica Lewinsky zou zeggen: ‘ Sigaar uit eigen doos. ‘ 

Volgens de HR was de VRH in strijd met het ongestoord genot van eigendom en het discriminatieverbod.  Als technicus heb ik vaak moeite met de (non existente)  logica en consistentie van rechterlijke uitspraken.  Als de Ph>7 is dan is het basisch, is de Ph <7 dan is het zuur.  Simpel. Maar in de rechtspraak is het bla, bla, mits, tenzij, maar, mitsdien, mitsgaders, desalniettemin, met inachtname van de redelijkheid en billijkheid , ejusdem generis, de ongeschreven regels van de Europese rechtsorde, de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, onverlet de discretionaire bevoegdheid en de betamelijkheid, behoudens bij wet bepaald etc etc.   

“Recht“ lullen wat krom is.   Als ik recht heb op ongestoord genot van mijn eigendom, dan zijn ALLE belastingen daarmee in strijd.  Onverlet of  er met dat geld een dienst wordt verleend waar ik niet om gevraagd heb. Zie ook het boek ” Het Fundamenteel Rechtsbeginsel”  van Prof. Frank van Dun.  Men kan natuurlijk nooit toegeven dat belasting diefstal is want dan valt het hele kaartenhuis, waar de rechtspraak onderdeel van uitmaakt, in elkaar, dus men zwamt maar wat om onrecht goed te praten. Als het discriminerend is dat iemand in box 3 relatief zwaar wordt belast, dan is een progressief belastingstelsel per definitie toch ook discriminerend?  Wie spant er een zaak aan? 

Qui pauperes erunt te salutant!

7 REACTIES

 1. Het volk, de wetgever, bij monde van het parlement, heeft de uitvoerende macht, de overheid toestemming gegeven voor belastingheffing en/of het maken van uitzonderingen op grondrechten. Als er iets wordt gepakt met toestemming is het geen diefstal. Mijn kinderen leerden dat al vroeg op school bij maatschappijleer. Ook leerden ze drogredenen herkennen. Bij Nederlands als ik het goed heb. En bij wiskunde leerden ze formele logica.

  • ik heb geen toestemming gegeven. of zoals Spooner zou zeggen ‘ I didnt sign shit”. Je herkauwt een voorspelbare pavlov reactie van een goed middels staatsscholing gehersenspoelde bruikbare idioot.

   het ‘volk’. dat ben ik niet. ‘ de wetgever’. dat ben ik ook niet en jiij ook niet en via het juridische ‘ nemo plus ‘ beginsel kan ik ook geen rechten (tav wetten maken) overdragen (middels stemmen en mooie rituelen) om anderen te beroven. je bent je leven lang voor de gek gehouden door mensen die hun leven lang voor de gek gehouden zijn. mooie woordjes en rituelen maken diefstal niet immoreel.

   hier een leuke video van Larken Rose ter lhering ende vermaeck: https://www.youtube.com/watch?v=ngpsJKQR_ZE&ab_channel=LarkenRose

   • Je rijdt rijdt links van de weg? Ik vermoed van niet. Je doet geen aangifte? Je pakt gewoon dat wat past bij je gewenste uitkomst. Maar dat weer niet consequent. En lardeert dat met een ad hominem.

  • Bertuz. Belasting is objectief gezien diefstal. Net als dat: 3 plus 3 = 6

   Het feit dat je dit niet snapt, is vrij bizar.

   Dan is de vraag, is het een vorm van diefstal waartegen we ons verzetten? Of is het niet zo ernstig, omdat we nog geld zat hebben?

 2. belasting betalen is: mensen waar jij niet voor gekozen hebt, jou onder dwang jouw geld afnemen,
  en het vervolgens uitgeven aan dingen die jij niet wil…

Comments are closed.