Heb jij altijd al economie willen begrijpen?

Covid, centralisatie en inflatie. Alles lijkt met elkaar verbonden. Waarom eigenlijk? Waarom is de tendens de mens meer te beperken in zijn vrijheid? Wat is de rol van economische theorie hierin? Waarom lijkt het nooit de andere kant op te gaan?

Economen en filosofen van de Oostenrijkse School zijn bij uitstek in staat deze vragen te beantwoorden. In twee dagen tijd krijg je een cursus die je een nieuwe basis meegeeft. Deze basis geeft je een praktisch handvat om cultuur, filosofie en economie vanuit een nieuw perspectief te bekijken.

Team van academici en professionals

Onder begeleiding van een team van academici en professionals nemen we je in twee dagen tijd mee van de filosofische grondslagen tot praktische toepassingen. Dit doen we in de volledig verzorgde omgeving van Soest bij de StayOkay.

Bij je inschrijving zit inbegrepen:

 • Overnachting
 • Diner
 • 2x Lunch
 • Ontbijt
 • Diverse versnaperingen overdag
 • Uiteraard alle lezingen

Wanneer is het?

De zomerschool vindt plaats op 26 en 27 Augustus. Op vrijdag 26 zullen we om 13.00 beginnen met een lunch. Wees dus iets eerder om je bagage vast richting de kamer te kunnen brengen.

Locatie
De locatie is StayOkay Soest aan de Bosstraat 16.

Er is ruime gelegenheid tot parkeren bij de locatie zelf. Met OV kunt u het best naar Station Soest Zuid komen. Vanaf daar is het zo’n 10 minuten lopen.

Kosten
De kosten voor studenten zijn als volgt:
1-persoonskamer: 195 Euro
2-persoonskamer: 175 Euro

De kosten voor toehoorders zijn als volgt:
1-persoonskamer: 240 Euro
2-persoonskamer: 220 Euro

Voor studenten is de C.A. Verrijn Stuart-beurs beschikbaar. Dit maakt mogelijk voor een gereduceerd tarief de Zomerschool te bezoeken. Vraag naar de voorwaarden!

Voor vragen of meer informatie kunt u mailen met willem@mises.nl
Aanmelden kan alhier.

6 REACTIES

 1. Met deze op economie gerichte cursus verkrijg je slechts beperkt inzicht in werking van een staat en dus organisatie van een samenleving.

  Een cursus a.h.v. de macro-economische factoren daarentegen geeft structuur aan denken en organiseren. Deze factoren geven op hoofdlijnen aan hoe alles verbonden is (“Covid, centralisatie en inflatie” doen dat niet).

  Macro-economische factoren:
  # politiek
  # economie
  # sociaal
  # demografie
  # technologie
  # ecologie.

  • Want Oostenrijkse school, is voornamelijk micro georiënteerd, toch ?

   Op zich wel interessant, op eens naar zoiets toe te gaan. Als ik tijd heb

 2. Niet alleen wil een mens alles “zelluf doen”, maar heeft de mens ook nog een opperbaas. Waarschijnlijk zelfs twee. Overlevingsdrang en een maag die graag gevuld wil zijn. Die maag gevuld krijgen, is nog een hele toer. (economie) Overleven ook. (Covid).

 3. john’s somerschool 50 PIEK tent, koekies en sopie zelf meenemen.
  Locatie: Stroe weiland boer Gommers.
  Economische factoren.
  Koeien overbodig! melkfabriek om de hoek. Handel bepaalt (markt heeft altijd gelijk).
  Sociale factoren.
  Er is één ras “Homo sapiens” – Pigment is bruin – Geloven doe je in een kerk
  Politiek.
  Sofisme verboden, stemmen online onder blockchain. Partijen verboden Volksvertegenwoordigers welkom
  Ecologie.
  Thorium, homogeen afval naar nieuw product, dierenrechten, natuurrecht!
  Technologie
  Innovatie scholing
  Demografie
  Spreiding bevolking (uit steden). Immigratie talenten.
  Vorenstaande onder verbale en fysieke NAP

 4. Nog maar eens een citaat:

  “Government may even be called the most beneficial of all earthly institutions as without it no peaceful human cooperation, no civilization, and no moral life would be possible.” (v Mises, Interventionism and Freedom,48)

  ——“….. zijn bij uitstek in staat……”, etc.

  Altijd weer amusant, die geforceerde enthousiaste overdrijving, waarmee aanhangers van de O.S., de marginalisatie van hun leer in academia trachten te overstemmen.

  Ik zou daarentegen willen stellen, dat de doctrinaire, politiek gedreven aanpak van vooral de Mises stroming binnen de O.S., met z’n vermenging van het feitelijke en het normatieve, zijn achterhaalde epistemologische basis en de vaak logisch incoherente deductieketens ( met al z’n Russell-Gödel-Rösser onvolledigheidsproblematiek en waarin bv. dezelfde term verschillende betekenissen krijgt), bij uitstek ongeschikt is om de huidige sociaal economische orde te begrijpen.

  Daarom maar eens een kritische kanttekening bij dit gedoe.

  Ooit ( eerste helft vorige eeuw ) was de O.S. een interessante pluriforme beweging, er waren conservatieven, austro marxisten, en mensen als von Strigl, von Philippovich en de jonge von Wieser, zou men tegenwoordig sociaal liberalen noemen. Iemand als grondlegger Menger, die pleitte voor staatsdeelname aan infrastructurele projecten, zou trouwens tegenwoordig in de O.S. een “evil interventionist” genoemd worden.

  Maar met de demagogische politiek agitator von Mises en diens puur ideologisch gedreven karikatuur van wetenschapsbeoefening, ‘praxeologie’, kwam de klad er in en werd deze richting vnl. de verdediging van een reactionaire politieke agenda.
  Zelf niet beschikkend over de ondernemerskwaliteiten, die hij bij zijn broodheren zo bewonderde, wierp de voormalige legerofficier en prominent lid van regeringspartij het austro-fascistische “Vaterländische Front” *) zich op als verdediger van hun belangen tegen de invloeden van de massademocratie en construeerde daar een passende theorie bij. Dit dan volgens de weg van de minste logische weerstand door empirische confrontaties te vermijden en op een epistemologische basis zo dubieus, dat deze ook door anderen binnen de O.S. als problematisch wordt gezien.

  Zoals de politiek verwante wetenschapsfilosoof Radnitzky stelt: “An admirable political philosophy is combined with an untenable position in epistemology”.
  Morgenstern, nadat hij met denkers van een ander kaliber (zoals vNeumann, Abraham Wald en Alfred Whitehead) had kennisgemaakt vatte het goed samen:
  “His [vM’s] imprecision, his idiosyncratic dismissal of the use of mathematics, his attachment to apriorism, his seeming inability to seperate economic analysis from the promotion of laissez-fair”.
  Wiskundige/econoom Menger ontdekte nogal wat cirkelredeneringen in de teksten van de man, die zich eens in een debat met Popper als logicus belachelijk maakte door te volharden in het misverstand dat de falsificeerbaarheid van een propositie, die van haar negatie impliceert, en bevond “Mises talks nonsense”.
  Wald stelde tot z’n verbazing vast dat “He [vM] couldn’t comprehend even the simplest mathematics”.
  LvM’s vroegere leerling Haberler ( “the best horse from the Austrian stables” volgens Schumpeter ) ziet “…Reste einen veralteten scholastischen Metaphysik, die glaubt aus tautologischen Sätze Aussagen uber die Wirklichkeit ableiten zu können…”
  Hayek stelde “I never accepted Mises’ apriori”, ( neo-aus ) Mario Rizzo heeft het over “vacuum economics”. Etc.

  En LvM’s basisconstructie, de ‘evenly rotating economy’ heeft enkel de verdienste duidelijk genoeg geformuleerd te zijn om ook een nieuwe generatie ‘Austrians’ -“we work hard to rid ‘Austrian’ economics of Mises”- de inconsistentie ervan te doen inzien. ( Cowen, “Inconsistent Equilibrium Constructs: The Evenly Rotating Economy of Mises and Rothbard” The American Economic Review, vol. 75, no. 4 (September 1985), pp. 866-869.)

  Ware het niet, dat vM door enkele oligarchen (bv. Rockefeller, DuPont, Luhnow ) bruikbaar werd bevonden om ( rechts) radicale groepen te inspireren en financieel in de gelegenheid gesteld om daartoe een gigantische berg aan borreltafeltrivia -gegoten in een soort academisch jargon- te baren, men zou zich vM waarschijnlijk enkel nog als polemisch curiosum herinneren.
  De man heeft onder economen zijns gelijke niet in het verkeerd representeren, intimideren en beschimpen van opponenten (engstirniger Ignorant, historische Stumperei, etc. ) speelt echter bij de theorievorming in academia geen enkele rol meer. Hier kan ik het eindelijk eens met Bob Lucas eens zijn,”just talk, hardly worth a footnote”.

  LvM’s dubieuze wetenschappelijke status wordt overigens door zijn acolieten, vooral tegenover types van recalcitrante dispositie, als een bijzondere morele en intellectuele prestatie opgediend.
  De man leek in een voortdurende staat van verbazing en verontwaardiging te verkeren omtrent het feit dat zovelen zo weinig onder de indruk waren van de resultaten die hij, in mateloze eigendunk, meende logisch onontkoombaar te hebben afgeleid. Zij die menen dat niet alle economische wijsheid in essentie al
  vervat ligt in het openbaringsgeheel ‘Human Action’ en daarover met de Miseseans in discussie gingen zullen de stijl onmiddellijk herkennen.

  In de V.S. bij de New York University, waar men onder druk van sponsoren “tolerated his teachings”, vooropgesteld dat “it would not cost them a penny” mocht vM tot in de senilitas zijn sermoenen doormummelen en waar dan de polemist, die bij wijze van argumentatie z’n opponenten de huid vol schold, klaagt dat hij door de vrijpostige Amerkanen -een groepje dociele bewonderaars daargelaten- met te weinig egards wordt behandeld. “Treated as a seond rate thinker”, aldus het lament van zijn leeerling Sennholz, terwijl het toch vM’s enorme verdienste was aldaar vM te zijn.

  De huidige splitsing binnen de O.S. in twee hoofdstromen lijkt voor een deel op voornoemde epistemologische tegenstelling gebaseerd: een op o.a. Hayek en Lachmann gebaseerde richting met als hoofdkwartier de George Mason Uni, die pretendeert binnen wetenschappelijke kaders te willen blijven en daartegenover de politieke straatvechters van het sektarische LVMI, door de eersten ( bv. Steven Horwitz ) wel “a fascist fist in a libertarian glove” genoemd.
  De laatsten op hun beurt beschuldigen de anderen van ketterij en zelfs -o gruwel- “social democratic tendenties”, omdat ze een minimaal sociaal vangnet niet als fatale ondermijning van de competitieve marktorde zien.
  Diverse prominente leden ( o.a. Callahan en Selgin ) verlieten het LVMI vanwege wat ze daar ervoeren als “the atmosphere of a bolsjewist indoctrination camp”.

  Veel plezier op de LVMI zomerschool!

  *) Het V.F. was een niet anti semitische partij, die een nationaal alternatief voor de Oostenrijkse Nazi partij wilde bieden, met een eigen symboliek, bv. het Kruckenkreuz i.p.v. het hakenkruis, ‘Front Heil’ als groet, etc.
  In de VS associeerde vM zich met de John Birch Society, ook bepaald geen bastion van vrijzinnig liberaal denken.

 5. Beste Constance. Dank voor je uitgebreide reactie. Op vrijspreker pretenderen we niemand te uit te sluiten vanwege zijn of haar mening. Voor veel lezers op deze site is LvM een held. Binnen de libertaire partij is er zelfs een anarcho-kapitalistische factie die zich identificeert met LvM. Ze noemen zich de Mises Factie. Dit geeft duidelijk aan dat er misverstanden zijn over LvM. Ik heb delen van diverse boeken van LvM gelezen en hij is voor zover ik het zie geen Anarcho-kapitalist. Maar hij is vaak wel interessant. Hij heeft helaas net als Ayn Rand heel veel woorden nodig en is daardoor in mijn ogen een tweederangs auteur. Hoeft niet te zeggen dat hij gelijk of ongelijk heeft.

  Het minimale sociale vangnet (geregeld door de overheid) wordt door libertarische personen verworpen, ook op deze site. Dit is een oordeel volgende uit het NAP. Afgedwongen naastenliefde is geen naastenliefde maar dwang. Het is geen teken van beschaving, maar van moreel verval.

  Zo zijn er veel discussiepunten. Constance. Alia iacta est. Als je over enig onderwerp een discussie wenst te beginnen, of gewoon je mening onderbouwd wenst te uiten, en je hebt de tijd. Stuur svp je stukje in naar info@vrijspreker.nl. Plaatsing is niet gegarandeerd, maar als het redelijk goed is geschreven en met argumenten komt, ook al is het anti libertarisch, dan is de kans op plaatsing groot.

Comments are closed.