Reactie op de Roe vs Wade uitspraak van de Canadese minister president Trudeau.*Trudeau is voor verplichte vaccinaties en heeft sterke dwang en drang toegepast en ongevaccineerden stelselmatig uit de samenleving geweerd.

Het libertarisme heeft geen pasklaar antwoord op abortus. Als abortus een vrije individuele keuze zou moeten zijn, maar als het ongeboren kind levensvatbaar is, is het dan een grove overschrijding van het non-agressieprincipe (NAP)? Daar kun je eindeloos over discussiëren. Een antwoord op die vraag is zeer persoonlijk. Dit artikel focust zich niet primair op de ethische aspecten van deze ingewikkelde discussie, maar beschouwt vooral de bemoeienis van de staat in deze delicate kwestie.

Binnen het libertarisme zijn er per stroming ook verschillende zienswijzen op abortus. Pro-life Minarchisten en Klassiek-Liberalen zullen abortus in de meeste gevallen beschouwen als ongeoorloofde levensbeëindiging van de allerkwetsbaarsten. Als er iets een grove schending van het NAP is, is dat het wel.

Een libertarisch/Anarchokapitalistisch pro-choice perspectief is dat het libertarisme uitgaat van non-interventie in andermans zaken en van bescherming van de soevereiniteit van het individu (de vrouw in dit geval).Libertarische reactie op het terugdraaien van Roe vs WadeHet Amerikaanse hooggerechtshof heeft op 24 juni in een historische uitspraak het landelijk recht op abortus afgeschaft door een streep te zetten door de uitspraak van 1973 in de zaak die bekend staat als Roe vs. Wade. Op die uitspraak was de Amerikaanse regelgeving voor abortus gebaseerd. Uitgangspunt daarbij was dat vrouwen het recht hebben te beslissen over hun eigen lichaam. De afzonderlijke staten mochten sindsdien abortus niet verbieden, als die wordt uitgevoerd voordat het ongeboren kind levensvatbaar is. Daarbij werd in het algemeen de grens van 22 tot 24 weken zwangerschap aangehouden. De uitspraak van 1973 werd nog eens door het hooggerechtshof bevestigd in 1992, in de zaak die bekend staat als Planned Parenthood v. Casey. Het hof heeft deze beide uitspraken nu verworpen.

De opperrechters hebben overigens niet gezegd dat abortus moord is, zoals de pro-lifebeweging graag wilde. Het hof heeft alleen bepaald dat er geen grondwettelijk recht op abortus bestaat. Afzonderlijke staten mogen beslissen of de ingreep wel of niet is toegestaan.

Strikt genomen is de uitspraak van de opperrechters gedaan op louter juridische gronden. De Amerikaanse grondwet biedt geen aanknopingspunten om er een recht op abortus in te lezen, is kort gezegd de redenering van de meerderheid van het hof. Maar met deze uitspraak zeggen de rechters niets over de vraag of het überhaupt geoorloofd is een zwangerschap om elke gewenste reden te beëindigen. Veelzeggend is dan ook de zinsnede in de uitspraak dat het tijd is om de grondwet in acht te nemen en de kwestie van abortus te verwijzen naar de gekozen volksvertegenwoordigers. Daarmee leggen de rechters de verdere vaststelling van de regels rond abortus terug bij de politiek. En dan vooral op het niveau van de staten, waar afzonderlijk wetgeving over dit onderwerp kan worden aangenomen.

De Libertarian Party in de VS kwam met een verhelderende reactie op deze uitspraak. Hun reactie is:“Erkennend dat abortus een gevoelige kwestie is en dat alle mensen, voor of tegen, te goeder trouw zijn, zijn wij van mening dat de overheid buiten de zaak moet worden gehouden en de vraag aan iedereen persoonlijk moet worden overgelaten. Eenieder maakt een eigen gewetensvolle afweging. Wij zijn van mening dat de meest effectieve manier om abortus te voorkomen, is door de vrije markt betere, niet door de overheid gecontroleerde alternatieven te laten creëren. We veroordelen door de staat gefinancierde en door de staat opgelegde abortussen. Het is bijzonder cru om iemand die gelooft dat abortus moord is, te dwingen de abortus van een ander te betalen.”In Nederland wordt de behandeling via de zorgverzekering vergoed als de abortusbehandeling in een ziekenhuis wordt uitgevoerd. Als een vrouw ervoor kiest om een behandeling in een gespecialiseerde abortuskliniek te laten uitvoeren, dan wordt de behandeling volledig vergoed uit een subsidiepot (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)). Zo’n 90% van de abortussen wordt in klinieken uitgevoerd en dus met belastinggeld betaald. Mensen die principieel tegen abortus zijn, betalen dus altijd mee aan een abortusbehandeling in Nederland. Hetzij via belastingen of via de zorgverzekering. Klanten van een verzekeringsmaatschappij die tegen abortus zijn, betalen in hun ogen mee aan moord. De overheid verplicht iedereen om belasting te betalen en verplicht iedereen om een zorgverzekering te nemen.

Sinds 2006 is het wel mogelijk dat zorgverzekeraars een aantal zaken niet hoeven te vergoeden als ze dat niet willen. Dit is wettelijk geregeld. Bij de komst van de basisverzekering is er een voorstel (amendement) goedgekeurd dat is ingediend door de SGP en ChristenUnie. Er is één zorgverzekering (Pro Life Zorgverzekeringen) die abortus en ook euthanasie niet vergoed. De overgrote meerderheid van de zorgverzekeringen vergoedt dat wel. Probleem met deze uitzondering en de overheidsbemoeienis met de zorg is dat deze uitzondering te allen tijde aangepast kan worden naar de heersende denkbeelden van het huidige moment.

In Nederland bepaalt de overheid uit welke verzekeraars we mogen kiezen, welke medicatie wordt vergoed (op de uitzondering na), hoe hoog het eigen risico is, etc. . De LP is dan ook voor een vrijere keuze in zorgverzekeraars en medicatie. En wil de gigantische regeldruk in de zorg afschaffen.Gevaar van overheidsbemoeienis bij medische ingrepenOok de collectivisering van de zorg is een probleem. Er is niet één antwoord op ieders persoonlijke situatie en overtuigingen. Een verbod op abortus, regulering of legaal: het blijft overheidsbemoeienis bij zeer persoonlijke keuzes. Bij alle drie die opties komt er wetgeving. Die moet dan ook weer gehandhaafd worden. En kan te allen tijde aangepast worden naar de heersende denkbeelden in de politiek op enig moment. Door het in wetgeving te gieten wordt er bevestigd dat de Staat er überhaupt iets over te zeggen heeft. Abortus, maar ook andere (medische) ingrepen, zijn een delicate en persoonlijke kwestie. Er is geen standaardoplossing  die voor iedereen passend is. Daarom zou ook niet alles in een wet gegoten moeten worden, zeker niet op medisch gebied. De medische wereld is sterk gereguleerd. Daarnaast leggen artsen een eed af (weliswaar met weinig juridische status). Moreel of immoreel handelen hoeft niet altijd in een wet gegoten te worden. Daarnaast heeft ook een arts het recht op zelfbeschikking. De overheid zou een arts er nooit toe mogen dwingen iets wel of niet te doen dat hij of zij niet met zijn of haar geweten kan verenigen. In de tijd dat kerken nog grote autoriteit hadden, wilden de mensen die autoriteit graag naar de “neutrale” overheid overhevelen. Dit heeft uiteindelijk geen oplossing gebracht, integendeel. Het libertarisme streeft ernaar de verantwoordelijkheid niet meer te delegeren en bij het individu te leggen.Een algeheel verbod is in ieder geval nooit de oplossing. Zoals bij meer zaken (bijv. drugs, alcohol, tabak) levert iets de illegaliteit in drijven alleen maar onveiligere situaties op.Hellend vlakHet terugdraaien van Roe vs Wade is gedaan door het hoogste gerechtshof in de VS (Supreme Court). De uitspraak vernietigt het algehele recht op abortus. Staten mogen nu zelf de wetgeving bepalen. En handhaving gebeurt op een decentraler niveau.  Vanuit libertarisch perspectief lijkt dit op het eerste oog pure winst.

Het subsidiariteitsbeginsel (één van de grondbeginselen van het libertarisme) zegt: lokale autonomie boven federale bevoegdheid.

Toch is het de vraag of deze uitspraak van het Hof alleen maar positief te waarderen valt: de Supreme Court is immers een hevig gepolitiseerd orgaan. Overheden zullen altijd een manier vinden om persoonlijke kwesties als abortus, homohuwelijk of drugs, te misbruiken voor eigen gewin. Deze kwesties kunnen het beste uit handen van een overheid worden geslagen.

De vraag is of dit soort persoonlijke zaken door een overheid moeten worden beslist. Gaat er straks ook worden gesleuteld aan andere persoonlijke zaken, waar aantoonbaar geen schade aan een ander wordt berokkend, zoals het homohuwelijk of zelfs seks tussen mensen van hetzelfde geslacht?

In reactie op de uitspraak schreef Clarence Thomas, al drie decennia veruit het meest conservatieve lid van de Supreme Court, dat hij behalve Roe v. Wade nog meer baanbrekende arresten wil terugdraaien, zoals Griswold v. Connecticut (1965), Lawrence v. Texas (2003) en Obergefell v. Hodges (2015). Die legaliseerden respectievelijk het gebruik van anticonceptiemiddelen, het geslachtsverkeer tussen instemmende volwassenen van dezelfde sekse en het homohuwelijk.Niet naar de politiek kijken voor antwoordenDe foto bovenaan dit artikel laat zien dat politici altijd dit soort kwesties misbruiken voor politiek gewin. De hypocrisie druipt van de tweet af. Canada toonde zich tijdens COVID, onder leiding van Trudeau, als een autoritair land. Een land dat geweld, dwang en drang toepaste op de eigen bevolking. Tot op de dag van vandaag gelden er stengere regels voor mensen die er niet voor kiezen zich te laten vaccineren (o.a. een quarantaine van 14 dagen (!) bij terugkomst uit het buitenland). Het gaat hier niet om het verschil tussen de impact van de medische ingreep/maatregel (prik, mondkap versus abortus). Wel is duidelijk dat enige vorm van dwang, drang of het de illegaliteit in drijven, een hellend vlak is.

Het is selectieve verontwaardiging dat bepaalde personen en politici die voor verplichte vaccinaties zijn en ongevaccineerden het leven zuur maken, nu wel in koor roepen dat ‘vrouwen baas over hun eigen lijf zijn en dat geen overheid zich daar mee mag bemoeien.’ Andersom geldt het ook. Voornamelijk ‘rechts’, conservatief en/of Republikeinen die roepen ‘mijn lichaam, mijn keuze!’ als het over vaccinaties, mondkapjes en COVID-overheidsmaatregelen gaat, maar nu wel willen voorschrijven dat vrouwen niet over hun eigen lichaam mogen beslissen door wel of geen abortus te plegen. Dit laat zien dat een overheid het probleem is, en niet de oplossing. Vrije individuele afwegingen lijkt een betere oplossing bij dit soort morele kwesties. Niet een politieke stroming die voorschrijft wat anderen wel en niet mogen doen. Dat geldt zowel voor ‘links’ als ‘rechts’.

Op nationaal of regionaal niveau zaken als abortus van bovenaf regelen zorgt voor een onnodige tweedeling. En bedenk, voer je decentralisatie ver door, dan kom je uiteindelijk bij de moeder terecht.ConclusieDit artikel gaat niet heel diep in op de moraliteit van wel of geen abortus. Het punt is dat niets of niemand een individu die moraliteit mag voorschrijven. Geen politieke partij, geen kerk, geen overheid!

Een concrete denkrichting kan zijn om helemaal geen regulering en/of wetgeving rond abortus te hebben. Als iets niet in wet-en-regelgeving wordt vastgelegd is het niet per se illegaal of legaal.

Het libertarisme hoeft geen pasklaar antwoord te hebben op de kwestie “abortus”., al is het uitgangspunt om morele keuzes niet van overheidswege op te leggen beslist libertarisch. En tegenstanders niet dwingen mee te betalen aan abortus, via de verzekering of belasting, aan wat in hun ogen moord is.

Anderen een morele wil opleggen door een delicate medische ingreep te verbieden kan gezien worden als een vrijheidsbeperking. De morele keuze wordt dan voor ieder individu gemaakt door de overheid. De ‘reguliere’ politieke stromingen bieden geen uitkomst.  Misschien zijn we het vergeten de laatste tijd, met vrijheidsbeperkingen van ‘links’ (lockdowns, mondkap, dwang en drang bij vaccinatie, klimaatalarmisme). Maar rechts/conservatief is er ook op uit om vrijheden te beperken. De uitspraken van de conservatieve hoogste rechter Clarence Thomas (Supreme Court) om nu ook te kijken of seks tussen hetzelfde geslacht, anticonceptiemiddelen of het homohuwelijk te verbieden/geen recht meer te laten zijn, zijn daar een bewijs van.

In Nederland is geen grote discussie over abortusregels gaande. Onlangs is wel de bedenktijd van vijf dagen bij abortus afgeschaft. De situatie in de VS krijgt wel aandacht.

21 REACTIES

 1. Ik heb een filmpje gezien waarin een abortus-arts uitlegt hoe ze dat precies doen. Mijn gedachte na het zien van dat filmpje: dan kun je het kind beter doodslaan of doodschoppen, dan gooit je lichaam het waarschijnlijk vanzelf eruit, langs natuurlijke weg.

  In de natuur komt het ongetwijfeld heel vaak voor dat een ongeboren zoogdier in de baarmoeder zodanig beschadigd raakt, bijvoorbeeld bij een gevecht of val, etc, dat het lichaam van het moederdier het eruit gooit. Honger schijnt ook te leiden het eruit gooien van het ongeboren leven, volgens een natuurlijk proces.

  Stel dat je het kind er letterlijk uit wil schoppen of dood wil hongeren, mag dat van uw overheid? Is het verspreiden van kennis of het aanbieden van diensten omtrent het redelijk veilig opwekken van een miskraam langs een zo natuurlijk traject strafbaar?

  • Waarom stel je niet meteen iemand voor die het leven voor jou er dan wel even uittrapt met een goed gemikte kickbox trap. Of gaat dat dan weer te ver.
   Een soort team van beulen die jou ongeboren kind dan wel dood trappen.
   Of denk je dat dat strafbaar is als je daar iemand voor inhuurt.
   Merkwaardige gedachtes hou jij er op na.

   Ik vind dat iedereen daar helemaal vrij in moet zijn of iemand wel of niet een abortus laat uitvoeren.
   Er zullen maar zeer weinig zijn die dat als conceptie zullen gebruiken i.p.v. een condoom.
   Want zo’n pretje lijkt het mij nou ook weer niet.
   Maar dat is toch vrijwel niet te controleren.

   • Bert, voor mensen die abortus overwegen is een condoom al een gepasseerd station.

   • @ Nico, Ik bedoelde mensen die even geen condoom gebruikten en daarna dan denken, maakt toch niet uit dan doe ik wel even een abortus.

   • Er zijn zat vrouwen, vooral in Amerika en Canada, die een abonnement hebben bij de abortuskliniek.
    Iedere keer als ze weer een leven beëindigen voelen ze zich empowered.
    Zat filmpjes daarover op JoeTjoep.
    Met een condoom voelen ze dat niet.
    Dit is omdat abortus zo bejubeld wordt.
    “Ik heb weer een abortus laten doen!” “You go girl!” High five!
    Zouden ze dat ook doen als ze zeggen “Ik heb gisteravond een condoom gebruikt tijdens sex?

 2. Het hooggerechtshof is sterk gepolitiseerd, dat was het echter voor de extra conservatieve rechters beniemd door Donald J. ook, alleen de andere kant op en dat heet dan niet gepolitiseerd. Nederlandse rechters zijn dat trouwens inmiddels ook, uit onderzoeken komt wel vaker naar voren dat onder rechters, officieren van justitie en advocaten D’66 de meest aangehangen partij is. Met abortus is er ook een hellend vlak te zien in de loop van de ontwikkeling ervan. Was het eerst nog tot maximaal een aantal weken, tot later maanden, inmiddels is het al globaal mogelijk tot de 6e zwangerschapsmaand, waar er alles behalve sprake meer is van een hoopje bevruchte cellen, maar een bijna ontwikkelt kind, wel een kind dat je niet ziet natuurlijk dus dan is een theoretische discussie wel zo prettig, je ziet toch niet waar je het over hebt. Dat men dit moord noemt is goed te begrijpen, men zou kunnen zeggen dat in de eerste zoveel weken dit misschien nog niet is, maar bij een ontwikkelt kind is dat wel degelijk zo, ‘abortus’ is dan niet meer dan een eufemisme. In Nederland gaat het om circa 30.000 babies, in de VS om ruim 1 miljoen, per jaar. Om daar dan alleen ‘het recht op beschikking over het eigen lichaam’ tegenover te stellen als tegenargument? Wat dan met het recht van een over vaak nog geen 2 maandjes later uit de baarmoeder komend kind dat letterlijk nog geen stem heeft en zich niet kan verdedigen?
  We hebben in de geschiedenis gezien wat er gebeurd zodra bepaalde groepen personen niet meer als ‘echt mens’ gezien worden. Dit is de facto niet heel erg anders: een hele groep mensen, die er al máánden zíjn maar nog niet uit de baarmoeder gekomen zijn, krijgt het label dat ze inderdaad geen mensen ‘zijn’ en dus letterlijk in de verbrandingsoven kunnen worden gegooid (want dat gebeurd er met ‘medisch afval’ van operaties e.d. in ziekenhuizen en klinieken). Zo mooi schoon klinisch en zuiver als het wordt voorgesteld is het bepaald niet.

 3. Wij krijgen altijd de goede redenen te horen waarom abortus mogelijk moet zijn. Bijvoorbeeld: het kind is niet welkom, het is een kind van een kind, geen geld, geen toekomst e.d.

  We krijgen nooit te horen dat er levendige handel is in geaborteerde foetussen. Handelaars worden daar schatrijk van. Er is vraag naar organen van foetussen, naar hun cellen voor verjongingskuren, men wil hun cellen voor crèmes, vaccins, hun organen voor medisch onderzoek etc. Voor dit doel worden de geaborteerde foetussen (die leven!) gruwelijk behandeld en zwaar verminkt (opengesneden, lichaamsdelen geamputeerd etc.) zo lang mogelijk in leven gehouden. De artsen die in deze tak van de ‘gezondheidszorg’ actief zijn, zijn ware psychopaten.

  Als aan dat aspect van abortus nou óók aandacht wordt besteed elke keer als abortus wordt besproken dan hebben de mensen die abortus overwegen een totaalbeeld van dat wat ze overwegen. Misschien moeten er niet nog meer regels komen maar eerder VOLLEDIGE informatie.

  Zie bijvoorbeeld deze informatie:
  https://stirezo.nl/artikelen/beelden-planned-parenthood-gaat-door-met-handel-in-geaborteerde-kinderen

  • Sorry om van het thema abortus af te wijken, maar ik heb me hetzelfde afgevraagd in verband met orgaanontneming bij (bijna) dode mensen. Er is zeer weinig of niets in de openbare discussie hoe de orgaanontneming eigenlijk wordt verrekend in het ziektekostensysteem. In de wet staat dat orgaanhandel verboden is, maar dat betekent min of meer dat orgaanhandel dus bestaat. Het betekent ook niet dat dan de kosten en batenanalyse taboe moet zijn.
   Het donorregister gaat ongetwijfeld gekoppeld worden aan gegevens over bloedgroep, wellicht ook met DNA-gegevens. Op een gegeven moment kan het een catalogus van geschikte donoren worden. Of je dan afvinkt of je orgaan”donatie” wel of niet toestaat maakt dan absoluut geen verschil meer.
   De opmerking dat de overheid zoiets nooit zou doen vind ik naïef. De dirigenten van de overheid veranderen, en daar heb ik als eenling en buitenstaander niks over te zeggen.
   Uit mijn eigen onderzoek blijkt dat het donorregister gevoed wordt door de persoonsregistratie bij de gemeentes. Je woonplaats is bepalend waar je in die registers terecht komt. Je kunt er alleen maar buiten blijven wanneer je je woonplaats “elders” hebt. Uit het feit dat dit op europese schaal wordt uitgerold, en zelfs Zwitserland hieraan meedoet zie je alweer een verbinding uit de nevel opduiken van de bedoelingen van het “digitale identiteitsbewijs”.
   Ik denk dat het zaak is om helemaal uit die registraties te blijven. Heeft iemand daar relevante ervaringen mee gemaakt?

   • Volgens het officiële verhaal verzamelt ODC alle informatie over de donoren om vervolgens geschikte organen aan te melden bij Eurotransplant. De organen worden vervolgens verdeeld (misschien stiekem ook verkocht?) op de internationale markt door Eurotransplant:
    https://www.transplantatiestichting.nl/donatie-transplantatie/hoe-gaat-orgaandonatie

    Aangezien het onderzoek naar de organen van de juridisch overleden persoon, het verzamelen van gegevens, aanmelding organen e.d. in slechts enkele uren moet gebeuren denk ik wel dat gegevens van diverse bestanden reeds gekoppeld zijn. Misschien zonder ons daarover te informeren. Zoals wij niet inhoudelijk worden geïnformeerd over het corona-vaccin. Men wil niet dat wij moeilijk doen.

    Over de kosten en wat het opbrengt is niets te vinden waardoor het allemaal liefdadigheidswerk lijkt maar alles blijkt te koop:
    https://www.oneworld.nl/lezen/politiek/rijken-kopen-de-organen-van-armen/

   • Ja, ik ben eigenlijk altijd pro-orgaandonor geweest en had dat ook altijd vastgelegd, ook omdat ik een vriend heb zien overlijden aan het feit dat er geen orgaan beschikbaar was.
    Maar zolangzamerhand wordt het gepushed. En ik krijg het akelige gevoel dat er veel te veel gerommeld wordt, ook met de reanimatie waarvan het de vraag is of die zal worden uitgevoerd indien men het voordeel van de organen hoger inschat.
    Daarnaast ben ik van mening dat ik, als eigenaar van mijn eigen lichaam, er verd*mme ook in zou moeten mogen meebeslissen wie er al dan niet voor in aanmerking komt. Om het maar even grof te zeggen, ik wens bv niet dat mijn organen zouden worden gebruikt om een islamiet te redden, puur omdat ik islam als een absolute gruwel en schande voor de mensheid zie.
    Als ik er geen zeggenschap in heb en geen zekerheid dat er inderdaad alles zou worden gedaan om mij te redden ipv me te zien als een setje onderdelen dat voor geld kan worden verkocht heb ik er ook geen boodschap aan om mezelf op die boodschappenlijst te zetten.
    Mocht ik bij leven iemand kunnen redden door een orgaan af te staan dan is het een heel ander verhaal. Ik ben ook een regelmatige bloeddonor. Daar heb ik dan ook geen zeggenschap over waar het heen gaat, maar in ieder geval ga ik er zelf niet aan kapot.

   • Het punt is dat je alleen levende organen kunt transplanteren en die zitten niet in dode mensen. Men heeft een juridische manier gevonden om iemand dood te verklaren. Hersendood is een juridische term. Iemand is dan dood voor de wet maar niet echt dood want immers de organen leven nog en die worden zonder verdoving verwijderd voor orgaantransplantatie.

    Hieronder een vrij korte (40 min.) documentaire van de VPRO waarin iemand aan het woord is die ooit hersendood was verklaard en ook iemand van wie de dochter donor was.

    https://www.youtube.com/watch?v=tz_jXRfrAV0

   • prochrist,

    Jij slaat de spijker op zijn kop. Ze hebben het wegnemen van delen van het lichaam van een levend lichaam gelegaliseerd. Dat had nooit mogen gebeuren.

    Het lichaam is inderdaad niet dood omdat anders de organen ook dood zouden zijn. Dát is de crux. Men kan geen dode lichaamsonderdelen gebruiken. En inderdaad, om levend anders te definiëren is de grens verlegd tussen leven en dood.

    Maar aangezien dit probleem het voorstellingsvermogen van de meesten te boven gaat is er geen algemene verontwaardiging en tegenwerking.

    Enkel een aantal extreem ontwikkelde mensen staat blijkbaar wel versteld over de aperte slechtheid. Logisch. Kennis doet herkennen. Zonder (voor)kennis is er geen (her)kennen immers.

    Deze lieden staan dan moederziel alleen, verbaast de geestelijk slapenden aanschouwend. Slapenden die onbewust zijn van het onheil dat zich steeds meer ontwikkeld.

    Men moet blijkbaar wel van goede geestelijke huize komen om dit kwaad te begrijpen en in te voelen.

    En daarom komen ‘ze’ ermee weg. Het zijn er altijd maar enkelen die ‘het’ wel zien. En steeds worden die enkelen weggezet als clowns of zo.

    De bijbel lezen geeft wat dat aangaat absoluut stof tot geestelijke groei. Vaak zijn het bijbellezers die de boze wel herkennen. Logisch, lijkt mij. Kinderen die de bijbelse filosofie met de paplepel hebben ingegoten gekregen ontwikkelen dit talent immers tot geestelijke wijsheid.

    Maar ja. Met al deze vaststellingen komen we geen stap verder. Ja, vaak zijn het dus ‘Christenen’ die het zien. Maar dezen zijn dan ook weer vaak verbonden met bijgeloof. Jammer is dat.
    Ik bedoel, er staat veel krachtige filosofie en levenslessen in de bijbel, maar de nadelen zijn er ook, in een vorm bijvoorbeeld die men ‘geloof’ noemt.

    Die alinea van jou: “Hersendood is een juridische term. Iemand is dan dood voor de wet maar niet echt dood want immers de organen leven nog en die worden zonder verdoving verwijderd voor orgaantransplantatie.”, die klopt, volgens mij.

    Toen de wet er door kwam begreep ik deze consequenties en werd er gewoon een beetje misselijk van. Maar, dat is het punt. Er zijn er dus maar een paar die wél (kunnen) doordenken en de hersens (en de tijd en mogelijkheid) hebben om de satanische omvang en gevolgen van dit kwaad te begrijpen.

    Moet je je voorstellen dat je . . .
    Dat voorstellen, dáár gaat het om. Dat kan en doet bijna niemand. Dat is té gruwelijk.

    Het kwaad is zo absurd immens in zijn slechtheid, dat het te groot is om te aanschouwen. En, dat kwaad wordt ook al niet herkend, omdat het verpakt is in een laagje ogenschijnlijke goedheid.

    Nogmaals. Een bijbel-student herkent op een gegeven moment natuurlijk dingen terug. Men is gewaarschuwd. Maar ook al wijst de wijze leerling op gevaren, wie luistert er naar hem?

   • Ja Antisoof. De mensheid heeft een wet gemaakt die boven een natuurlijke wet staat. Er bestaat nu een juridisch dood en een natuurlijke dood.

    Orgaandonatie is aan ons voorgesteld als nobel. Dezelfde propaganda als met het corona vaccin. Je doet het voor een ander. Als je deze boodschap jaar in jaar uit blijft herhalen dan geloven mensen dat op een gegeven moment wel. Ze gaan het niet onderzoeken. De zorgsector daar twijfelen weinig mensen aan. Alle negatieve berichten over orgaandonatie worden genegeerd door fakestream media. Ook weer dezelfde werkwijze als met corona.

    Ik ben overigens geen christen maar hindu. Ik ben niet grootgebracht met de Bijbel. Misschien doorzie ik het omdat ik de overheid niet vertrouw en in de medische sector heb ik nooit vertrouwen gehad. Er bestaat geneeskunst en geneeskunde. Ik ben meer van de geneeskunst. Snijden in mensen daar heb ik grote twijfels over.

   • prochrist,

    Je nickname brengt me in de war. Je had het me geloof ik al eerder gezegd dat je hindu bent. Leuk. Ik las de Bhavagat Gita. De drieërlei geaardheid der natuur; goedheid, onwetendheid en hartstocht. Deze brengen de mens onder de materie.
    “Alle zijnstoestanden – in goedheid, hartstocht of onwetendheid – worden geopenbaard door Mijn vermogen. Ik ben in zekere zin alles, maar Ik ben onafhankelijk. Ik word niet beïnvloed door de drieërlei aard der stoffelijke natuur. ”
    en
    “Begoocheld door de drieërlei aard der stoffelijke natuur (goedheid, hartstocht, onwetendheid), is de gehele wereld onbekend met Mij, die boven de geaardheden ben en onuitputtelijk?”.
    Kijk, dát zijn elementaire zaken die daar gezegd worden.
    Nóg simpeler zei Jiddu Krishnamurti het: de mens gaat ten onder aan zijn hebzucht die zich openbaart in al zijn streven in deze materiële illusie. Hebzucht; de aard der natuur.
    Psychopaten zijn het masker van de onschuld verloren en daar wordt deze schrijnende toestand van het beest in de mens bizar zichtbaar. Schaamteloze hebzucht wordt in die mensen openbaar.

    Maar wat ik wilde zeggen is dat ik wijsheid bij jou bespeur. Leuk dus, dat ook hindu’s zo kunnen zijn. Fijn. Dank jou.

   • @AntiSoof

    Moet je je voorstellen dat er in 2020 dus nog een wet bij is gekomen en dat houdt in dat iedereen vanaf zijn 12e automatisch donor is tenzij men bezwaar maakt. Het zal je maar gebeuren dat je dat ene vinkje vergeet.

 4. Punt met abortus is een beetje, als we het vanuit een existencialistische lens bekijken….

  Als de staat abortus verbied, dan gaat de maffia de abortussen uitvoeren, voor de mensen, voor een zeer hoge prijs. De zwarte markt vangt het op

  Als je dan dus als vrouw een abortus wilt, kan je nog steeds een abortus doen, maar moet je bij de maffia aankloppen. Net als met drugs. Als je coke wilt, dan kan dat, maar moet je bij de maffia aankloppen.

  Als de staat Abortus verbied, moet zij eindeloos strijd voeren met de maffia, die illegale abortusklinieken zal opzetten. Een beetje zoals de war on drugs. The war on abortus klinieken van de maffia.

  Ik zelf, ben voor abortus. Ik denk niet dat een foetus echt een mensje is

  Toch snap ik wel dat mensen er tegen zijn, tegen abortus. Want, echt mooi is het niet natuurlijk. Het heeft iets hards. Een vrouw die ik kende zei zo tussen neus en lip : en toen heb ik nog even een abortus gedaan. Dat klinkt best wel hard, eigenlijk. Maar goed, je wilt ook niet dat er een kind op de wereld komt, dat je niet kan opvoeden etc, of dat je niet wilt etc.

  Daarnaast kan je je afvragen. Mensen die tegen abortus zijn, zijn dan wel voor de bio-industrie. Het doden van een ongeboren foetus kan niet, maar het doden van miljoenen intelligente/kwetsbare zoogdieren, dat kan wel?

  Kortom, lastige kwesties. Het is niet zo zwart/wit als mensen het vaak maken

  • Maar dit is weer een drogredenering die door links steeds wordt aangehaald. Het Supreme Court heeft gesteld dat het GEEN zaak van de federale overheid is, maar dat het aan de staten zelf is om daar wetgeving over te maken.
   De STAAT maakt keuzes, de inwoners van de staat hebben daar rechtstreeks enorme invloed op door hun stem uit te brengen. Oftewel, de mensen kiezen zelf. En veruit de meeste staten hebben uitzonderingen voor medische noodgevallen, verkrachting en incest, dus daar gaat het ook al niet over.
   Voor de paar meer conservatieve staten die het helemaal willen verbieden geldt dat als je dan toch perse een abortus wilt je gewoon naar de volgende staat kunt gaan om het daar te laten doen. Dus er blijven altijd mogelijkheden.
   Wat mij betreft zou het een verademing zijn als al die debiele extreem-linkse liberalen lekker naar de de meeste liberale staten verhuizen, waar ze hun wensdromen kunnen uitvoeren, helaas blijft dat een droom, want al die liberale staten (en steden) zijn één grote puinhoop.
   Overigens, ik ben niet principieel tegen abortus, maar wel tegen het idee om het als voorbehoedsmiddel te gebruiken. Je kunt ook gewoon een condoom gebruiken, of de morning-after pil, of een spiraaltje, of de pil gebruiken, of de nieuwe variant van de pil gebruiken. Ze bent er zelf bij, luiheid is geen reden om een ongeboren kind na 6 of meer maanden aan stukken te laten snijden.
   Ik ben overigens ook niet principieel tegen de bio-industrie, hoewel ik veruit de voorkeur geef aan een meer normale. kleinschaligere manier van dieren houden. Maar om koeien en schapen etc nou als intelligente zelfbewuste dieren aan te merken gaat me wel wat te ver.
   Ik houd mijn eigen kippen en konijnen. En als het uitkomt, dan eten we die op. Dat is gewoon een deel van het leven en heeft -althans in mijn ogen- werkelijk geen ruk te maken met abortus.

 5. .... “Het libertarisme heeft geen pasklaar antwoord op abortus”….

  Zelfbeschikkingsrecht en ieder persoon is verantwoordelijk voor zijn of haar (af)handeling. En, de overheid doodt per gifspuit, een abortus kan dan ook geen probleem zijn.

  “Mijn lichaam, mijn keus”.. Het is nog even vraag welke arts of medicus leent zich voor de verschillende (dodelijke) praktijken? Een gifspuit willen de meeste artsen/vrijwilligers zo zetten, in Duitsland zelfs in warenhuizen tussen de kledingrekken. Zou met een abortus dan ook zo kunnen.

  https://ibb.co/k5XWXXp

 6. Het probleem met abortus hier in de VS is, zoals John 10-07-22 at 10:13 ook al opmerkt dat er veel te veel vrouwen zijn die vinden dat abortus iets is als een voorbehoedsmiddel.
  Ik ben niet principieel tegen abortus; als er een dringende medische noodzaak is om het leven van de vrouw te redden, in gevallen van verkrachting en incest, dan kan ik er best inkomen. Echter, met die beperking dat men dat ook wel zsm maatregelen neemt. Bij verkrachting is het in de meeste staten ook standaardpraktijk om bij het bezoek aan het ziekenhuis direct de ‘morning after’pil aan te bieden, dus dat soort zaken is helemaal niet aan de orde hier met de uitspraak van het Supreme Court, want dergelijke uitzonderingen zijn er al.
  Maar het idee dat het een soort voorbehoedsmiddel is om geen verantwoordelijkheid te hoeven dragen is wat mij betreft een gruwel. Als men zich bedenkt, of om wat voor reden zichzelf niet klaar acht om een kind te baren, dan kan ik er tot zeg maar 13 weken nog inkomen, zeker bij hele jonge vrouwen (tienerzwangerschap is een enorm probleem). Daarna is het wat mij betreft niet meer de ‘eigen keuze’. Wil men het kind niet, dan kan het ter adoptie worden aangeboden, maar om het aan stukken te laten snijden voor het eigen gemak gaat me echt te ver.
  Al helemaal als we het hebben over de extreem-linkse ‘liberale’ plaatsen waar men tot het moment van de geboorte nog steeds het kind kan laten doden. Sterker nog, er zijn voorstellen die dat willen oprekken tot uren, zelfs dagen, NA de geboorte.
  Ja, ik ben voor ‘eigen lichaam, eigen keuze’. Maar dat betekent ook dat je zelf verantwoordelijk bent voor dat lichaam. Seks hebben zonder voorbehoedsmiddelen is OOK een eigen keuze, maar daar moet je dan ook de gevolgen van accepteren en die niet afwentelen op de gemeenschap (abortus wordt meestal vergoed, dus de gemeenschap draagt die kosten) en al helemaal niet op een ongeboren kind.

Comments are closed.