Als het inderdaad om de volksgezondheid ging, waarom zou je dan het grootste deel van de gezondheidsdiensten en de wereldeconomie sluiten, wetende wat de enorme gevolgen voor de gezondheid, de economie, de mensheid en de schuldenberg zouden zijn?

Waarom zou je een mediapropagandacampagne in militaire stijl opzetten om wereldberoemde wetenschappers te censureren, hele bevolkingsgroepen te terroriseren en de politie, ME en het leger inzetten om naleving te garanderen? Deze acties waren volledig onevenredig aan elk risico voor de volksgezondheid.

Professor Fabio Vighi van de Universiteit van Cardiff meldt dat we vanaf het begin achterdochtig hadden moeten zijn toen de gewoonlijk “gewetenloze heersende elite” de wereldeconomie bevroor in het aangezicht van een ziekteverwekker die zich bijna uitsluitend op de onproductieve mensen (de 80-plussers) richt.

COVID was – of is – een crisis van het systeem, vermomd als een noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid.

Volgens schrijver Ted Reese is de kapitalistische winstvoet gedaald van naar schatting 43% in de jaren 1870 tot 17% in de jaren 2000. Hoewel de lonen en de vennootschapsbelasting zijn verlaagd, was de winstgevendheid van arbeid in toenemende mate onvoldoende om aan de eisen van kapitaalaccumulatie te voldoen.

Eind 2019 konden veel bedrijven niet voldoende winst genereren. Dalende omzet, beperkte cashflows en sterk opgeleukte balansen namen de overhand. Daarnaast groeide het aantal verliesmakende molochen (als o.a. Amazon en Tesla) als kool.

De economische groei verzwakte in de aanloop naar de massale beurscrash in februari 2020, waarbij biljoenen meer in het systeem werden gepompt onder het mom van ‘COVID-hulp’.

Om tot op dat moment een crisis af te wenden, waren verschillende tactieken gebruikt.

Kredietmarkten werden uitgebreid en persoonlijke schulden namen toe om de consumentenvraag op peil te houden bij stagnerende werknemerslonen. Er vond financiële deregulering plaats en speculatief kapitaal mocht nieuwe investeringsmogelijkheden benutten. Tegelijkertijd hielpen het terugkopen van aandelen, de economie van studentenschulden, kwantitatieve versoepeling, massale reddingsoperaties plus subsidies en een uitbreiding van het militarisme om de economische ‘groei’ in stand te houden.

Er was ook een intensivering van een imperialistische strategie waarbij inheemse productiesystemen in het buitenland werden verdrongen door mondiale bedrijven en staten die onder druk werden gezet om zich terug te trekken uit gebieden met economische activiteit, waardoor transnationale spelers de vrijgekomen ruimte moesten bezetten.

Hoewel deze strategieën speculatieve zeepbellen veroorzaakten en leidden tot een overwaardering van activa en tot een toename van zowel de particuliere als de overheidsschuld, hielpen ze om levensvatbare winsten en rendement op investeringen veilig te stellen.

Maar in 2019 waarschuwde de voormalige gouverneur van de Bank of England Mervyn King dat de wereld slaapwandelde naar een nieuwe economische en financiële crisis die verwoestende gevolgen zou hebben. Hij betoogde dat de wereldeconomie vastzat in een val van lage groei en dat het herstel van de crisis van 2008 zwakker was dan dat na de Grote Depressie. King concludeerde dat het tijd was voor de Federal Reserve en andere centrale banken om achter gesloten deuren te gaan praten met politici.

Dat is precies wat er gebeurde toen belangrijke spelers, waaronder BlackRock, ’s werelds machtigste investeringsfonds, samenkwamen om een ​​strategie voor de toekomst uit te werken. Dit gebeurde in de aanloop naar COVID.

Afgezien van het vergroten van de afhankelijkheid van armere landen van westers kapitaal, stelt Fabio Vighi dat lockdowns en de wereldwijde opschorting van economische transacties de Amerikaanse Fed in staat hebben gesteld de noodlijdende financiële markten (onder het mom van COVID) te overspoelen met vers gedrukt geld terwijl de reële economie werd stilgelegd om hyperinflatie te voorkomen. Lockdowns schortten zakelijke transacties op waardoor de vraag naar krediet afnam.

COVID bood dekking voor een reddingsoperatie van meerdere biljoenen dollars voor de kapitalistische economie die vóór COVID al instortte. Ondanks een decennium of meer van ‘kwantitatieve versoepeling’, kwam deze nieuwe reddingsoperatie in de vorm van biljoenen dollars die door de Amerikaanse Fed in de financiële markten werden gepompt (in de maanden voorafgaand aan maart 2020) en de daaropvolgende ‘COVID-hulp’.

Het IMF, de Wereldbank en de wereldleiders wisten heel goed wat de impact op de armen in de wereld zou zijn van het sluiten van de wereldeconomie door COVID-gerelateerde lockdowns. Toch hebben ze het gesanctioneerd en nu bestaat het vooruitzicht dat alleen al in 2022 meer dan een kwart miljard mensen wereldwijd in extreme armoede zullen vervallen.

In april 2020 meldde de Wall Street Journal dat het IMF en de Wereldbank te maken kregen met een stortvloed aan hulpverzoeken van tientallen armere landen die reddingsoperaties en leningen zochten bij financiële instellingen met 1,2 biljoen dollar aan leningen.

Naast het helpen om het financiële systeem opnieuw op te starten, heeft de sluiting van de wereldeconomie met opzet de afhankelijkheid van arme landen van westerse mondiale conglomeraten en financiële belangen vergroot.

Lockdowns hielpen ook bij het versnellen van de herstructurering van het kapitalisme, waarbij kleinere ondernemingen failliet gingen of werden opgekocht door monopolies en wereldwijde ketens, waardoor blijvende levensvatbare winsten werden gegarandeerd voor Big Tech, de digitale betalingsreuzen en wereldwijde online bedrijven zoals Meta en Amazon en de uitroeiing van miljoenen banen.

Hoewel de gevolgen van het conflict in Oekraïne niet kunnen worden genegeerd, stijgt de inflatie nu de wereldeconomie weer open is en ontstaat er een crisis in de kosten van levensonderhoud. Met een door schulden geteisterde economie is er beperkte ruimte voor stijgende rentetarieven om de inflatie te beheersen.

Maar deze crisis is niet onvermijdelijk: de huidige inflatie wordt niet alleen veroorzaakt door de liquiditeit die in het financiële systeem wordt geïnjecteerd, maar wordt ook aangewakkerd door speculatie op markten voor voedselgrondstoffen en hebzucht van overheden en bedrijven.

Mick Lynch (vakbondsleider in de UK) zegt dat miljoenen mensen in Groot-Brittannië te maken hebben met een lagere levensstandaard en het afschaffen van bedrijfspensioenen. Hij voegt toe:

“COVID is een rookgordijn geweest voor de rijken en machtigen in dit land om de lonen zo ver mogelijk te verlagen.”

Net zoals een decennium van opgelegde ‘bezuinigingen’ werd gebruikt om vergelijkbare resultaten te bereiken in de aanloop naar COVID.

De strategie om gezondheids- en welzijnsdiensten volledig te ontmantelen en te privatiseren lijkt steeds waarschijnlijker gezien de noodzaak om de (COVID-gerelateerde) overheidsschuld in te dammen en de trend naar AI, automatisering van de werkplek en werkloosheid.

Dit is een reële zorg omdat, volgens de logica van het kapitalisme, arbeid een voorwaarde is voor het bestaan ​​van de arbeidersklasse. Dus als een massale beroepsbevolking niet langer nodig wordt geacht, is er geen behoefte aan massale onderwijs, welzijns- en gezondheidszorgvoorzieningen en systemen die traditioneel hebben gediend om arbeid te reproduceren en in stand te houden die de kapitalistische economische activiteit vereiste.

In 2019 beschuldigde Philip Alston, de VN-rapporteur voor extreme armoede, de Britse ministers van de “systematische verarming van een aanzienlijk deel van de Britse bevolking” in het decennium na de financiële crash van 2008.

Alston verklaarde:

“Zoals Thomas Hobbes lang geleden opmerkte, veroordeelt een dergelijke benadering de minst bedeelden tot levens die ‘eenzaam, arm, gemeen, bruut en kort’ zijn. Terwijl het Britse sociale contract langzaam verdampt, dreigt de voorspelling van Hobbes de nieuwe realiteit te worden.”

Bron: Global Research 

11 REACTIES

 1. En ze zijn alweer opnieuw begonnen met een mediapropagandacampagne.
  Ben het alweer een aantal keer tegen gekomen op tv met nog steeds dezelfde boodschap.
  Laat je testen, mondkapjes, ventileren, blijf thuis enz………
  De eerste keer pakten dit zo goed uit voor dit regiem waardoor ze het nog een keer gaan proberen.
  En natuurlijk had het niks met je gezondheid te maken maar met controle en macht.
  Vele zijn er onnodig gestorven door juist alle maatregelen die zeer bewust zijn genomen.
  Je zal er toch maar mee moeten leven als je dit op geweten hebt.

  • Testen ,vaccinerên niet doen en normaal mart verloop hebben?
   Dat corrupyte corrupte kabinet moet oprotten, alleen hun credo telt en niet dat van de burgers, je henbt tenslotte verschillende opvattingen hierover!

 2. inflatie door hebzucht bedrijven, sociaal contract, Hobbes. Really?

 3. Prachtig verhaal, maar AI zorgt er niet voor dat de gehele arbeidersklasse verdwijnt. Die zal altijd blijven bestaan, al zullen veel beroepen verdwijnen waar nieuwe beroepen verschijnen. Daarnaast leest het hele verhaal weg als een complot, wat alleen zou kunnen als er wereldwijd geen enkele minister, kamerlid, hoge ambtenaar, bankier, industrieel uit de school zou klappen over de “plannen van hogerop”. Ondenkbaar dus.

 4. En mocht al die corona ellende weer terug komen.
  Dan weten we in ieder geval waar we nog de slaven maskers kunnen vinden.
  Namelijk bij de partij LP. zelf. Inclusief de LP opdruk voor een beetje reclame.
  Tenslotte moet je wel laten zien waar je voor staat tussen alle corona ellende.
  Bestel ze vast voordat ze weer allemaal uitverkocht zijn.
  Ze denken ook echt aan alles daar bij de LP.
  Zelfs aan jouw gezondheid.

 5. De Covid maatregelen als rookgordijn om het door het Westen beheerste financiële systeem te redden? Akkoord, dat kan een verklaring vormen voor de zware overreactie op een niet zo heel gevaarlijk virus. Maar waarom zou de rest van de wereld, ik noem slechts Rusland als voorbeeld, meegaan met een dergelijk (Westers) rookgordijn? Misschien is er geen rationele verklaring voor de Covid maatregelen. Misschien is het vooral hysterie.

 6. Goed artikel. Het systeem dat we nu hebben loopt al langer op zijn laatste benen en moet steeds weer kunstmatig overeind worden gehouden. De crisis van 2007-2008, huizencrisis in VS met verrotte lening-‘mandjes’, de bijna ineenstorting van banken daardoor en bij ons de euro was er zo een. Het hele systeem is opgebouwd op ééuwige groei en iedereen die nog weleens in de natuur komt ziet dat dat niet kan. Groei kon omdat het westerse systeem steeds meer wereld in beslag nam: eerst handel en vervolgens de heel wereld als kolonies, waar we niet alleen de baas waren maar waar ook producten van de westerse industrie werden afgezet. Bij voorbeeld India had vroeger een grote eigen textielproductie (niet-industrieel), toen de Britten de baas waren werd hún textielindustrie zowat de grootste bedrijfstak in Engeland met als grootste afzetgebied de hónderden miljoenen Indiërs. De inperking van lonen van arbeiders zorgde voor een extra groei en accumulatie van kapitaal bij de rijken in het westen. Toen dat onhoudbaar werd door de toenemende dreiging van massale revoluties (én een geslaagde in Rusland) kwamen er oorlogen, waar vele Duitse en Amerikaanse grootbedrijven flink garen bij gesponnen hebben, daarna moest Europa weer worden opgebouwd, alweer groei. Een andere manier van groei werd na deze wederopbouw ingezet: het steeds slechtere kwaliteit leveren van steeds meer producten, door daar op te besparen was er weer kapitaalaccumulatie. Nu is ook daar de grens van bereikt, er zijn nú 800 miljoen mensen die hongersnood lijden, dus ook niks kopen. Er moeten dus kunstmatig weer crisis worden bijverzonnen om de patiënt kunstmatig in leven te houden. Een samenwerking van Staten en mega-multinationals en big tech, publiek-privaat heet het zo mooi, ook in de slogans van WEF. Het schijnt dus echt ongeveer te lopen als Marx beschreven heeft: accumulatie en concentratie die uitloopt in een soort (internationaal) Staatskapitalisme en een steeds grotere verelendung van de non-haves; uiteindelijk uitlopend op een wereldrevolutie. Sri Lanka lijkt al een eerste, nog beperkt en bescheiden voorbeeldje, het leger stond erbij te kijken toen ze het presidentieel paleis binnenstormden.

 7. De boel kunstmatig in decennia opblazen en dan na vele klappen, nog harder laten klappen (komt nog). Zo komt de macht daar te liggen waar het anders nooit was komen liggen. Orde-Chaos verhaal. Beurskrach, ziektes en grenzeloos geld uit het niets en maar opblazen en als de legbatterij vol met 7 miljard kippetjes (na hertelling door de maffia bleek het zomaar 8 miljard) en dan vertellen dat het zo niet langer kan en breng de mensheid bij dat ze moeten oprotten, want jullie hebben teveel geneukt en mens, dier, plantjes en economie ter dood zijn veroordeeld, want alles is schadelijk.

  Zal me een klap geven als het zover is. Een kunstmatige faillissement en hongers- en koudedood sterven komt realistisch dichterbij, en dan hebben de Russen het gedaan. Zoiets zal het wel zijn.

  Hoewel met een slag om de arm, omdat de Russische lijers evengoed WEF aanhangers kunnen zijn en ook in het geheim mesjokke meelopen in de WEF spelen. Wie weet wat en met wie er achter de rug van 7 miljard overbodige op- en uitvreters is afgesproken.

  Maar de grootste grap ooit is; corona hangt denkbeeldig aan de reet van miljarden geloofswaanzinnigen en is geen ziekte, maar een Chinees Amerikaanse WEF verzonnen fabeltje en symptoom waarmee wereldwijd een financieel weapon of mass destruction via de centrale banken tot ontploffing kon worden gebracht. Het één van zovele virale monsters, is nepper dan nep, alleen de rna-gifspuit is echter dan echt. Het leven letterlijk in alle vreugde geven voor een gifspuit, welke mongool had dat ooit gedacht of van durven dromen, dat het zo makkelijk zou gaan.

 8. Aan het einde van het hele covid akkefietje heeft de Biden administratie een voorstel ingediend om bij een volgende pandemie alle soevereiniteit over te dragen aan de WHO.

  Dat dus.

  Het voorstel is afgeschoten door Afrika, Zuid-Amerika en landen in Azie. Daar moeten we het van hebben tegenwoordig om vrijheid te bewaken.

 9. Eind 2019 begon de ellende, waar ik nog steeds grote vraagtekens bij zet.
  Zoals gezonde kinderen die ineens na vaccinatie hartklachten ontwikkelen.
  Dat vind ik zeer verdacht.
  Heb tot op de huidige dag geen last gehad.
  Ben een zgn “oudere jongere” die zich niks laat wijsmaken.
  Ben als kind ingeënt tegen alle bekende ziektes, ook pokken.
  Slechts één keer.
  En niet ieder half jaar, stupide, niet-werkend mondkapje of niet,
  zoals allerlei NIET-artsen ons opnieuw proberen op te dringen.
  Van dat laatste worden alleen de farmaceuten beter.
  Mijn advies: denk na, laat je geen rotzooi inspuiten.

Comments are closed.