“Wanneer het uitkomt” moet worden toegevoegd aan álles wat ‘Liberals’ steeds wéér roepen over íedere nieuwe maatschappelijke beweging. Alle na-papagaaien en na-blaten is vooral een kwestie van hypocrisie en gemakzucht. Er zit geen enkel geloof achter al die woorden.

‘Black lives matter’…., wanneer het uitkomt. De meeste zwarte levens doen er echter niet toe voor degenen die deze slogan pushen. Als ze er echt toe deden, zouden ze het ook hebben over zaken als bendegeweld dat resulteert in een groot verloren potentieel én vele verwoeste levens. Die zwarte levens doen er niet toe, want dát zijn toevallig de verkeerde voorbeelden voor hun slogan. Black lives matter, zolang het maar de júiste zijn, zwarte, conservatievere, gewone levens doen er niet toe. Niets haalt racisten echter sneller uit hun vastgeroeste meningen dan briljante zwarte conservatieven. Het hoge percentage van criminaliteit, het verlaten van school waardoor kansen op werk drastisch afnemen, het hoge percentage abortussen en het hoge percentage in de gevangenis zijn niet de zwarte levens die ertoe doen. Er zijn maar heel wéinig zwarte levens die ertoe doen voor ‘Black Lives Matter’.

Vrijheid is alleen belangrijk wanneer het uitkomt, zoals ook met abortus. De miljoenen vrouwen die gewoon anti-abortus zijn krijgen te horen dat hun verzet tegen het offeren van ongeboren kinderen er niet toe doet, het tegen abortus zijn beperkt de vrijheid van keuze roept deze menigte; het is ‘mijn lichaam’ roept men dan, men moet pro-choice zijn. Er zijn echter heel veel keuzes waar mensen die zich pro-choice noemen níet in geloven. Ze vinden níet dat vrouwen het recht hebben om vrij te kiezen om gewapend te zijn, zodat ze hun lichaam kunnen verdedigen. Ze vinden níet dat vrouwen vrij moeten kunnen kiezen tégen het onder zware druk of verplicht nemen van een vaccin. ‘Mijn lichaam mijn keuze’….?

Democratie doet er alleen toe wanneer het uitkomt. Degenen die de bewering doen dat bepaalde bewegingen of partijen een bedreiging vormen voor de democratie laten de anti-democratische praktijken en aanvallen op: een echt onafhankelijke volksvertegenwoordiging, vrijheidsrechten voor íedereen en de rechtsstaat voor het gemak achterwege. Er is een lange geschiedenis van het haten van al dat door deze groeperingen. Democratie doet er niet toe, júist voor degenen die bewéren de verdedigers van de democratie te zijn. Ze haten álles wat een democratie écht en uniek maakt.

En zo werkt het met álles wat uit hun mond komt: degenen die de laatste slogans schreeuwen en nablaten hebben níets waar ze zélf in geloven, behalve het krijgen of vasthouden van hun macht. Hun slogans zijn hol, leeg en betekenisloos, omdat de nieuwste slogan steeds weer hun hypocriete gemakzucht is die al díe negeert die niet in hún gewenste verhaal passen.

70 REACTIES

 1. BLM werd al snel door grote bedrijven ingekapseld. Ineens is je multinational/kledingzaak heel erg BLM. Het werd een merk. Je D66 ambtenaar, die mede de toeslagenaffaire veroorzaakte, heeft het ook over BLM en gaat naar dat soort marsen. Iedereen is nu ook ineens ‘regenboog’ en ‘queer’, omdat dat verkoopt. Deug signaaltjes, om de consument te lokken.

  BLM betekend dat een bedrijf meer donkere mensen aanneemt. Dat bedrijf verlaagt vervolgens wel de lonen en voert de werkdruk op. Maar, dan wel inclusief. Inclusief afgebeuld worden. Maar, ik mag natuurlijk nooit iets negatiefs over bedrijven zeggen. Bedrijven zijn ’the good guys’, per definitie. Ook als ze je niet respectvol behandelen.

  Over abortus

  https://www.youtube.com/watch?v=xhTE-ZQKwkc

  Ze vinden níet dat vrouwen vrij moeten kunnen kiezen tégen het onder zware druk of verplicht nemen van een vaccin. ‘Mijn lichaam mijn keuze’….?

  Daar heb je een punt. Jouw lichaam, jouw keuze, behalve als je 7 ‘prikkies’ moet nemen?

  Maar, libertarisme is wel pro abortus. Want, het is voor individuele vrijheid. Individuele vrijheid, economische vrijheid. Abortus hoort bij individuele vrijheid. De vrijheid dat je mag roken, zuipen, gamen, neuken en abortus doen, als dat nodig is.

  • De toevoeging “als dat nodig is” slaat vermoedelijk alleen op abortus. Of op al het voorafgaande? Bij medische noodzaak lijkt mij abortus geen punt overigens. Libertarisme huldigt naast andere beginselen ook het nap. Abortus is als agressie op te vatten. Met andere woorden het liberalisme is pro abortus is een onzinnige conclusie. Het is “hinein interpretieren”. Je zou wel kunnen zeggen dat deze twee beginselen op gespannen voet met elkaar staan. Medische noodzaak kan de pendel richting abortus doen doorslaan. Prikkies is ook nog steeds een vrije keuze. Zijn niet per wet verplicht gesteld. Toegegeven er is sociale druk. Maar die is er altijd, niet verboden en wordt driftig gebezigd door Jan en alleman. Daar moet en kan je weerstand aanbieden. Word volwassen.

  • libertarisme is helemaal niet pro abortus. sommige kiezen voor de vrijheid / het recht van de foetus/baby om niet gedood te worden. als je een discussie wilt uitlokken onder libertariers dan schrijf je een artikel over abortus. het is 1 van de grootste twistpunten binnen het libertarisme. dus graag niet meer zo stellig poneren dat libertarisme pro abortus is, je kan er niet verder naast zitten.

  • Ok, Hijseenberg

   Sommige libertariers zijn voor abortus, laten we het dan zo zeggen. En sommige zijn er tegen

   Waarschijnlijk zijn de christelijke libertariers er tegen

   Ik vind dat abortus verplicht moet worden. Nee, grapje

   Van wanneer is een foetus een persoon ? En wanneer wordt het NAP dan overtreden? Ja, een beetje een moeilijke kwestie.

   Als ik een vrouw was en ik wilde een abortus, zou ik gewoon een abortus doen. Einde verhaal.

   Nee, ik ga geen artikel over abortus schrijven. Geen zin in.

   • Als de foetus geen mens is, wat is het dan wel?
    “mijn lichaam mijn keuze” gaat niet op voor abortus, geen enkele mens heeft 4 ogen en 2 stuks hersenen.

   • Wat is het dan wel?

    Het is in ieder geval geen mens met een identiteit, met emoties, een geschiedenis, een bewustzijn etc. Het is nog niet echt iets.

    Als leven zó kostbaar is, dan verwacht ik dat anti abortus mensen ook tegen de bio-industrie zijn.

    Dat vind ik een beetje raar. Een min of meer levenloze foetus is leven, maar een zeer intelligent levend, voelend zoogdier niet? Abortus kan niet, maar we kunnen wel zevenmiljoen doodsbange varkens over de kling jagen, iedere dag? Ik denk dat een varken meer bewustzijn/gevoel/intelligentie heeft, dan de foetus van een mens.

   • Het is 100% een mens. Het is nog nooit voorgekomen, dat een vrouw geboorte heeft gegeven aan iets anders als een mens.

    Ik heb nog nooit een varken, doodsbang of niet, over de kling gejaagd. Het feit dat dat gebeurd is geen argument voor abortus (dat ook elke dag plaatsvindt, bijna 1 miljoen Nederlandse kinderen zijn vermoord sinds het legaal werd begin jaren 80, en vervolgens wordt ons verteld dat dat tekort met “vluchtelingen” e.d. opgevuld moet worden)

   • Mijn punt is meer

    Waarom kan je niet een foetus doden, maar wel een zoogdier?

    Je kan wel varkens doden, maar niet min of meer levenloze klompjes met cellen?

    Daar zit iets vreemds.

    Maar goed, we komen er toch niet uit. Dit is een lastige discussie. Wanneer ben je een mens? Wanneer leef je? Wanneer heb je een identiteit? Wanneer maak je keuzes? Extreem zware materie

 2. Doet me denken aan de Grondwet. U heeft rechten, tenzij het ons niet uitkomt. (de zinsnede ‘ behoudens bij de wet gestelde beperkingen en uitzonderingen’ waarmee de GW gelardeerd is)

  • Spijker op de kop. Wel moet de uitvoerende macht voor goedkeuring van een uitzondering langs de wetgevende macht. Ook bij de wetgevende macht heb je inslapers en uitslapers en aldus te maken met vergissingen, meningen en meerderheden met zo hun beperkingen.

   • grootste probleem is de kadaverdiscipline bij de fracties in de 2e slaapkamer. volgen altijd het kabinet , daarmee meerderheid (>50%) en met een eenvoudige wet worden je zogenaamde rechten in de grondwet (die met 2/3 meerderhied moet worden gewijzigd) niet van toepassing verklaard. dus noodwet op noodwet rolt er nu van de lopende band en de GW is WC papier geworden.

   • @Hijseenberg, een noodwet mag alleen toegepast worden in een noodsituatie. Wordt nood chronisch is het geen nood meer en mag de wet niet (langer) worden toegepast. Dat is een schrale troost, maar toch mooi meegenomen. Wordt nood chronisch moet opnieuw wetgeving volgen. Of altijd het kabinet gevolgd wordt, weet ik niet. Ik weet wel dat het zeker niet altijd is.

 3. Abortus heeft niets met het recht op zelfbeschikking te maken.

  De zwangere vrouw heeft zelfbeschikkingsrecht over het eigen lichaam, maar NIET over het lichaam van iemand anders. Het kind bezit uniek DNA, dat afwijkt van dat van de moeder. Het kind is dus GEEN onderdeel van het lichaam van de moeder. Zij kan er daarom niet mee doen wat ze wil, zoals zij dat met bijvoorbeeld een stukje van haar eigen huid wel kan.

  Een nieuwe mens ontstaat al bij de conceptie en die ontwikkelt zich ook na de geboorte nog verder. Dat is een continu proces. Ouders hebben een zorgplicht voor hun kinderen waarbij zij er op moeten toezien dat hun kinderen niets ernstigs overkomt. Die zorgplicht gaat in principe in zodra zij een kind hebben en niet pas na 24 weken zwangerschap. De mate van levensvatbaarheid van een embryo is immers niet fundamenteel anders dan van een pasgeboren baby. Zonder verzorging gaan beiden dood, of die verzorging nu binnen of buiten het lichaam van de moeder plaatsvindt. Die zorgplicht betreft beide ouders, dus ook de vader.

  Geen enkel anticonceptie-middel is 100% betrouwbaar. Als een stel seks heeft, nemen zij dus willens en wetens het risico om in verwachting te raken, net zoals een beschonken bestuurder het risico neemt een ongeluk te veroorzaken als hij achter het stuur kruipt. Draag dan ook de verantwoordelijkheid voor de gevolgen van je daden.

  • Een zwangere vrouw heeft het kind daar zelf geplaatst. Als zij het verwijdert en het overlijdt is zij daarvoor aansprakelijk. Alleen bij onvrijwillige seks (verkrachting) kan zij het kind verwijderen. De verkrachter is dan aansprakelijk voor de dood van het kind, niet de vrouw.

   Ouders dienen hun verantwoordelijkheid te nemen en het kind verzorgen, of als het zeer ongewenst is, deze verzorging aan liefhebbende adoptie-ouders over te laten. Dat de wet het doden van het kind als serieus alternatief biedt, is krankzinnig. Dat er zonder die mogelijkheid weer veel onveilige abortussen zullen plaatsvinden, ligt helemaal niet voor de hand als ouders betere alternatieven worden geboden. Waarom heeft men moord gelegaliseerd? Omdat dit beter uitkomt?

   Waarom zijn er geen strengere criteria, zoals bij euthanasie? Of zijn de ruim 31.000 abortussen die er ieder jaar in Nederland plaatsvinden allemaal medische noodsituaties, dan wel het gevolg van verkrachtingen? Dan hebben we toch een serieus volksgezondheids- en veiligheidsprobleem?
   __________

   Euthanasie van de linkse visie;
   https://youtu.be/v5K9DwtiePo

  • Afgelopen week een abortus discussie gehad, het is een onopgelost vraagstuk waar ook ongelovigen moeite mee hebben. Sowieso is de 24 weken grens niet consistent, levensvatbare baby’s zijn geboren op de 22ste week. Neem een veiligheidsmarge in acht en je komt op 18 tot 20 weken. Doe het dan een paar weken eerder. Vanaf week 16 zou er sprake zijn van neurale activiteit. Als je het toestaat, doe het dan eerder en vervang de 24 weken grens door iets anders.

   Het unieke DNA argument zie ik niet zo zitten, gezien de consequenties die je dan kan trekken voor een eeneiige tweeling, daar kan je er dus zo 1 van afvoeren als het DNA immers hetzelfde is?

   Er zijn veel argumenten en men is er gewoon nog niet uit. Dit betekent voor mij dat er geen wetgeving hoort te zijn die beperkend is. Tot de wetenschap verder is. Hoe zuur het ook is voor mensen die overtuigd zijn dat abortus moord is. Daarom vind ik het een goede zaak dat de federale rechter in Amerika dit heeft terugverwezen naar de staten. In staten waar de meerderheid overtuigd is dat abortus moord is, kan een zucht van verlichting geslagen worden.

   • Ik ben blijkbaar niet duidelijk genoeg geweest, want wat je hier zegt is aantoonbaar onjuist.

    Baby’s die in de 22e week worden geboren zijn net zo min levensvatbaar als een embryo van 7 weken. Zonder verzorging gaan beide dood.

    Neurale activiteit heeft er niets mee te maken. We gaan ook geen comapatienten als orgaandonor gebruiken.

    Als het kind ander DNA heeft dan jijzelf kan je er niet mee doen wat je wil. Dus ook een eeneiige tweeling laat je met rust. Dat beide individuen van zo’n tweeling elkaar naar het leven kunnen staan heeft met abortus niets te maken.

    Gelovigen wijzen abortus af omdat zij menselijk leven zien als iets dat God hen in bruikleen heeft gegeven om hier zijn werk te doen. Hij neemt het weer terug als de tijd daarvoor rijp is. Het leven op zich is dus niet jouw eigendom. Gelovigen wijzen daarom zelfdoding ook af.

    Als atheïst heb ik niets met dit standpunt. Ik beschouw het als toeval, dat ik hier leef. Maar ik vind ook, dat ik niet het recht heb anderen hun leven te ontzeggen. Daar zijn goede morele en praktische argumenten voor.

    Die gaan onverminderd op bij de bescherming van ongeboren menselijk leven. Ik weet, dat mensen gewoonlijk geen enkele moeite hebben om alles wat op Aarde rondloopt te doden, maar ik trek de grens bij mijn eigen soort. Puur uit eigenbelang. Ik moet kunnen samenwerken met soortgenoten en dat gaat minder goed als ik ze continu in de gaten moet houden, zoals ik dat in de nabijheid van bv een tijger wel moet doen.

   • Waren vroege jaren tachtig libertariers ook zo anti abortus? Of is dat een nieuw fenomeen?

    Ik associeerde jaren 80 libertariers meer met modernisme, secularisme etc. Moderne libertariers neigen steeds meer naar conservatisme, observeer ik.

  • Ja, goed. Maar hoe gaat de abortus dan uitgebannen worden, in een libertarische maatschappij?…..

   Niet..

   Je hebt een staat nodig, om abortus te verbieden.

   Zeker in Rothbards anarchisme, hoe gaat abortus daar uitgebannen worden? Een private politiedienst, gaat commerciële abortusklinieken oprollen? Commerciële abortusklinieken, die private beveiligingseenheden inhuurt, voor bescherming?

   Als de staat trouwens abortus verbied, gaat de maffia daar gewoon induiken. De maffia gaat dan abortusklinieken opzetten, waar vrouwen heen zullen gaan. De staat moet dan een eindeloos touwtrek gevecht aangaan, met de maffia. Iets dat lijkt op de war on drugs. The war on abortion.

   Zodra je DNA hebt, ben je iemand, ben je een individu, volgens jou? Wanneer ben je een individu? Dit is een nogal moeilijke filosofische discussie. Wanneer ben je een iemand? Is een foetus al echt iemand? Of moet het echt een babytje zijn?

   Mijn ex vriendin had blijkbaar een abortus gedaan. Ik was daar toch op een of andere manier van geschrokken, terwijl ik niet tegen abortus ben. Ik weet niet precies, waarom ik er van schrok.

   • ***Wanneer ben je een individu? Dit is een nogal moeilijke filosofische discussie. Wanneer ben je een iemand? Is een foetus al echt iemand? Of moet het echt een babytje zijn?*** Dit is volgens mij de kern van het vraagstuk. Als die vraag beantwoord is, dan hebben we het antwoord of abortus moord is. Tot die tijd is er twijfel. Genoeg twijfel om onvoldoende wettig en overtuigend bewijs te hebben om voor moord veroordeeld te worden als je abortus pleegt.

    Minarchisme zal abortus (als blijkt dat het inderdaad moord is) kunnen vervolgen als moord. AK wordt lastiger.

   • Ja, het zou dan een theologisch/christelijk geïnspireerd minarchisme zijn.

    Ik geloof dat joden, moslims en boeddhisten niet eens tegen abortus zijn. Of wel? Weet ik niet, eigenlijk

    Als die vraag beantwoord is, dan hebben we het antwoord of abortus moord is.

    Is die vraag wel te beantwoorden?

   • Het hoeft niet theologisch te zijn, het kan zijn dat hersenactiviteit de grens voor leven wordt. We kennen de term hersendood en beschouwen iemand met een kloppend hart maar geen hersenactiviteit als dood. Dit zou je kunnen toepassen op een foetus. Dan zou er voor 16 weken geen sprake van leven zijn maar potentieel leven, de hersenactiviteit kan komen. Abortus is in die visie het beeindigen van potentieel leven en geen moord.

   • In mijn perceptie, is ‘minarchisme’ gewoon een ander woord voor liberalisme.

    Een libertarier die ‘minarchist’ is, is gewoon liberaal.

    En aangezien veel reageerders hier blijkbaar tegen abortus zijn, zullen ze allemaal liberalen zijn, geen anarchisten. Want alleen een liberalisme kan de abortus uitbannen.

   • Daar komt ook bij

    De minarchistische/liberale staat kan abortus gaan verbieden.

    Maar al die chicks gaan dan toch gewoon over de grens een abortus laten uitvoeren…

    En hoe ‘min’ archistisch ben je, als je abortus verbied? Je moet best wel een sterke staat zijn, om dat te kunnen verbieden, namelijk. Je bent dan al geen nachtwakersstaat meer, meer een wakerstaat.

   • veel klassiek liberalen zijn law and order. Een deel van de aanhang van de LP komt vanuit klassiek liberalisme en heeft wat moeite met individuele vrijheid en anarchisme. Waar mensen vanuit anarchisme soms moeite hebben met economische vrijheid. Het is wat het is.

   • Ja, het is wat het is. Het zijn ook nogal complexe discussies allemaal.

    Waar mensen vanuit anarchisme soms moeite hebben met economische vrijheid

    Ligt eraan wat voor economische vrijheid. Alle anarchismes zijn wel voor een vorm van markt/economie. Hoe dat er dan uit moet zien, daarover zijn ze verdeeld. Zodra een markt het individu verdrukt, is het anarchisme ertegen. Maar, wanneer een economie dan het individu verdrukt, daarover zijn de anarchismes verdeeld.

    Zelfs linkse (anarcho) syndicalisten, zijn in feite voor de markt. Hun perceptie van vrije markt, is wanneer allerlei syndicaten de productiemiddelen en het land bezitten en vervolgens met elkaar handel voeren. Alleen die markt, zou het individu niet verneuken, vinden zij. Alleen in die constructie, kan individualisme floreren, zegt men.

    Maar ik ken ook anarchisten die zeggen: kan mij het schelen, dat mensen geld gebruiken etc, als ik er maar niets mee te maken heb. Hij leeft liever ‘off grid’. Dit is dan een individualistisch ingestelde anarchist.

   • De term hersendood is misleidend. Het is een juridisch term/truc om iemand dood te verklaren zodat de organen van de ‘overledene’ beschikbaar komen op de markt.

    Iemand die hersendood wordt verklaard is niet dood. Ik heb een paar dagen geleden, bij het item over abortus, een video gedeeld van een interview met iemand die hersendood was verklaard.

   • Het argument ‘een baby moet zelfstandig levensvatbaar zijn’ is zo’n leuk socialistisch gedachte-dingetje dat het héél goed doet. Maar dan zou íedere baby, en zelfs iedere peuter ook post-geboorte ‘geaborteerd’ mogen worden, want die kunnen állemaal niet voor zichzelf zorgen en zijn dus niet zelfstandig levensvatbaar. We zouden dat nú moord noemen, wat men voor eidn jaren ’60 ook van abortus zei trouwens. Maar het zou me niet verbazen dat over 15 jaar of zo dat door partijen als D’66, GL, PvdA en zo (als die dan nog bestaan trouwens) tot wet gemaakt wordt en met de linkse ‘nieuwspraak’ ook gewoon abortus heet. En dan een aantal jaren daarna uiteraard ook voor mensen die 2 jaar boven hun pensioenleeftijd zitten, dat is dan ook geen moord meer, maar pre-geriatrische abortus want men wil deze mensen een (wellicht, misschien) mogelijke zieke oude dag ‘besparen’ en daarom worden ze al ruim vóór dat dat eventueel optreedt preventief uit hun (mogelijk) lijden verlossen! Geweldig toch, wat een humane, vooruitziende en mededogende maatschappij hebben we toch hier! Abortus is trouwens ook bij hindoeïsme en boeddhisme gewoon moord, je ontneemt een ziel zijn kans om verlichting te bereiken en zelf kom je daardoor in de boeddhistische hel.

  • Mooi gezegd de Jong. Ratio heeft gelijk ook veel seculieren zijn tegen abortus. Pro abortus activisten proberen het vaak af te schuiven dat alleen religieuzen tegen zijn, alsof dat een argument is.

   Hier nog een leuk filmpje dat alle pro abortus argumenten onderuit haalt in maar 4 minuten.
   https://www.youtube.com/watch?v=3oXqQyF2sSY

   • Prima argumentatie! Pro-life is zeer goed verdedigbaar met logische argumenten. Religieuze argumenten zijn hier helemaal niet bij nodig.

    Het pro-choice standpunt is volstrekt onverdedigbaar op basis van logische en morele argumenten. Het is een pervers links gedachtegoed dat jaarlijks niet alleen tot duizenden dode kinderen leidt, maar dat in de geschiedenis al tot méér dan 200 miljoen slachtoffers heeft geleid.

    Wegkijken en negeren van de realiteit ten gunste van het eigen wensdenken is het enige waar links goed in is.

 4. In een libertarische samenleving zorgt niet de overheid voor je veiligheid, maar een commercieel bedrijf, zoals een beveiligingsbureau of een verzekeraar. Als je onverhoopt wordt vermoord dan verliest dat bedrijf een contractpartij en lijdt dus schade. Dat geldt ook voor je werkgever of zakenpartner, en natuurlijk ook voor familieleden. Al deze partijen hebben dan een claim op de dader.

  Kan je dan wel een safari jacht op daklozen en weeskinderen organiseren en de organen van comapatienten verkopen?

  Nee, want er kan zich altijd een partij opwerpen als zaakwaarnemer als er een claim openstaat. Vergelijk een factoringbedrijf, dat schulden opkoopt en claims overneemt.

  Helemaal waterdicht is dit niet, want de rechter kan altijd afwijzen, dat het uitoefenen van de claim datgene is wat de vermoordde persoon had gewild en bij wilsonbekwamen ontbreekt die wilsverklaring. Maar meestal is het wel aannemelijk te maken, dat de moord niet met instemming van het slachtoffer heeft plaatsgevonden, bij wilsonbekwamen zoals een foetus is dat zeer zeker het geval, en dat compensatie van betrokken gedupeerden, bv een vader die door abortus zijn kind verliest of een oma die zo haar kleinkind verliest, in een of andere vorm terecht is.

  • Koop land en begin die wereld. Dan zien we of/hoe het werkt.

 5. Zomaar een vraagje: stel dat je moeder ongewenst zwanger is en je ouders willen helemaal geen kind.
  Zou je graag in zo’n liefdeloos gezin geboren worden, waar je niet welkom bent en als last aan het been wordt gezien en als bron van hun financiele en andere vrijheidsbeperking. Of zou je liever maar helemaal niet geboren worden? (hint: als je niet leeft, KAN je per definitie niet ongelukkig zijn over wat dan ook, inclusief het feit van niet te leven)(*)
  Vraag is dus: telt alleen het leven an sich (d.w.z. de kwantiteit: hier tijd doorbrengen) of ook de kwaliteit ervan (opgroeien in een liefdevol gezin, versus ongewenst zijn en verwaarloosd worden, emotioneel en anderszins).
  M.a.w. als je op het punt stond om een laagkwalitatief leven waar je zelf niet om gevraagd hebt opgedrongen te krijgen, wil je dat dan wel koste wat het kost, of zie je er mar liever van af?

  (*) OK, ik geef toe dat het een aanname is. Immers als je gelooft in een eeuwige ziel die regelmatig weer herincarneert, dan kan je misschien wel gefrustreert zijn dat je nog niet aan de beurt bent en mogelijk in een wachtrij komt om later alsnog (elders in een ander gezin) te incarneren.

  NB bovenstaande is een open vraag.
  Persoonlijk was en ben ik nog steeds agnosticus maar daar waar ik in mijn jeugd meende dat er waarschijnlijk helemaal geen god is, neig ik sinds een dikke 20 jaar naar een scenario met reincarnatie. Ik ben en blijf evenwel agnosticus, oftewel: ik besef dat ik het niet zeker weet en behoud dus een open geest maar … er is wel iets wat ik meer waarschijnlijk acht dan iets anders en vroeger was dit dus de inschatting dat er helemaal geen god is en we maar 1 enkel toevallig (en ongevraagd!) leven hebben en nu is dat dat we vermoedelijk over een oneindige ziel beschikken.
  Maar zeker weten, doe ik het niet. Daarom dat bovenstaande vraag niet als suggestief gezien moet worden. Ik sta open voor alle inzichten (toch als ze goed onderbouwd zijn).

  • Enkele jaren terug was er in de VS een rechtszaak van een zwaar gehandicapt meisje tegen haar ouders. Zij verweet hen, dat zij geen abortus hadden genomen en haar zo veel ellende hadden bespaard.

   De rechter wees deze claim af, omdat de ouders niet konden weten, dat zij liever niet geleefd zou hebben. Zijzelf was volgens hem de enige die over de waarde van haar leven kon beslissen.

   Wat het bestaan van God of een oneindige ziel betreft: het is normaal dat mensen hun leven inrichten op basis van feiten. Een vermoeden is geen feit zolang het niet wetenschappelijk is aangetoond. Als iemand dus beweert, dat er iets is dan zal hij dat moeten bewijzen. Zolang dat niet is gebeurd hebben atheïsten gelijk. Een appel valt altijd omlaag, totdat iemand aantoont dat hij ook omhoog kan vallen.

   • Dank.
    Dat was me bekend.
    Maar de rechter maakt een logische denkfout.
    Immers zo zou iedereen die met alcohol achter het stuur iemand aanrijdt kunnen zeggen dat hij niet kon weten dat ie iemand zo aanrijden waardoor die voor de rest van zijn leven in een rolstoel komt.

    In deze context even volgende gedachtenexperiment.
    Loterijen zijn erg populair immers afgezien van een beperkt inleg van enkele tientjes (tot soms een paar honderd) euro, kan je niets verliezen. Je hebt alleen een (zeer kleine) kans om desnoods miljoenen te winnen.
    Stel echter dat er behalve een winnend nummer ook een verliezend nummer getrokken zou worden en dat de verliezer alles afgepakt zou worden plus hem nog extra 5 miljoen schuld aangerekend zou worden die hij moet aflossen middels levenslange dwangarbeid in een soort gulag.
    Of … dat ie gevangenisstraf krijgt in een inrichting waar ie dagelijks gemarteld zal worden, maar net niet dodelijk, zodat dit jaren kan doorgaan.
    Hoeveel mensen zouden dan nog een deelnemen aan deze loterij?
    Zelfs al is de kans heel klein (even klein als die om 10 miljoen te winnen), dan nog denk ik dat plots 90% van de lotjeskopers, plots afhaakt omdat ie zo’n risico toch niet wil nemen. Dus zo met je leven speculeren, dat doet een veranwoord mens niet, toch?

    Neen, maar wel met andermans leven kennelijk.
    Want ofschoon de kans bestaat dat iemand gelukkig is, is een zeer reel risico (en heus wel hoger dan 1 op een miljoen zoals de kans dat je het winnende dan wel verliezende lotje trekt) dat mensen diep ongelukkig zijn.
    Het bewijs is het feit dat een aantal mensen zelfmoord pleegt. En daarbij zij opgemerkt dat mislukte pogingen veelal buiten de statistieken blijven EN dat menig diep ongelukkige die niet meer zou willen leven, simpelweg de moed niet heeft (bv. t.g.v. een geloof dat zelfmoord afkeurt en bestraft). De kans dat iemand diep ongelukkig is, is vele malen groter dan 1 lotje uit een miljoen lotjes. Toch gokken mensen met het leven van hun ongeboren kind.
    Dus daar waar menig risico-avers mens vooral ZELF niet teveel risico’s wil lopen, gaan ze wel een reusachtig risico aan met het leven van een ander en nota bene met dat van hun eigen kind, waar ze zogenaamd zoveel van houden.

    En (voor zover men niet in reincarnatie gelooft): het risico is asymmetrisch. Wie niet bestaat (omdat ie nooit geboren werd), KAN onmogelijk ongelukkig zijn met het feit dat hij niet leeft en dus helaas geen gelukkig leven heeft wat hem zomaar ontzegt zou zijn. “Ik denk dus ik besta?” > “Ik besta niet, dus ik denk niets en voel me niet ongelukkig”.
    Echter wie wel tot levenslang in dit aards tranendal veroordeeld wordt, loopt een grote kans zich ongelukkig te voelen voor 1 of meerdere redenen.

    ==

    Ten tweede uw opmerking over feiten.
    Hoe weet je wat een feit is?
    Vroeger was het volgens menigeen een feit dat de aarde plat was en de zon om de aarde draaide. Later werd het als feit gezien dat de aarde een bol is en dat deze om de zon draait. Wie weet wat we over 20 jaar ineens als feit gaan beschouwen.

    Vele zaken die we als feiten aanvaarden zijn eigenlijk aannames. Weliswaar heel plausible maar niettemin aannames die we zo lang vasthouden tot plots het tegendeel bewezen is of … althans dat we dat dan weer aannemen, want wie weet blijkt later dat bewijs weer te rammelen.

    Vele zaken die we niet weten zijn extrapolaties. Conclusies die we menen te mogen trekken. Maar bv. als we de afstand van de aarde tot de zon berekenen dan is dat slechts dat: een berekening. Niet een vaststelling. Niemand heeft met een heel lang meetlint ooit een vlucht naar de zon ondernomen om de afstand te meten.
    We maken berekening op basis van formules die barsten van de (impliciete) aannames. Bv, over de snelheid van licht en of die constant is etc.
    M.a.w. er zijn heel wat “feiten” die niet meer zijn dan conclusies uit een model.
    In wezen zijn het dus (indirecte/geconcludeerde) aannames. Extrapolaties.

    Welnu, zo kan ik ook concluderen: bv. ik stel vast dat ik een ziel heb, waarvan ik niet weet waar die vandaan komt en extrapoleer dan dat ik die al had van voor mijn geboorte en verklaar dus als feit dat er een hiervoormaals is en dat ik er kennelijk voor koos om te (her)incarneren.
    Bewijs jij nu maar eens dat de het bestaan van de ziel begrensd is tot het vleeselijke leven en dat tot tot 1 seconde voor de geboorte (of 1 sec. voor de conceptie) die ziel er nog niet was.
    Je zal mogelijk tegenwerpen dat mijn “feit” dat ik de ziel al had voor mijn geboorte en dat er en hiervoormaals is, slechts een aanname en een extrapolatie zijn maar geen echt feit. Welnu, daar kan ik in meegaan, maar zoals gezegd geldt dit voor talloze zaken die wetenschappers (of “wetenschappers”?) als feiten zien. Als je erop doordenkt blijkt dat vele wetenschappers en hun “feiten” maar weinig wetenschappelijk zijn (en dan heb ik het nog niet eens over de bewuste leugens t.g.v. corruptie t.b.v. big farma of andere machthebbers).

    Ik neem aan dat je beseft dat de atheistische big bang theorie + evolutietheorie, nooit sluitend bewezen is, hoe plausibele ze ook moge klinken. Zo zitten we onder andere het probleem van de missing link.
    M.a.w. ofschoon ik de theorie heel plausibel vind en ze mogelijk ooit wel juist zal blijken te zijn, zitten we nu toch nog met een probleem, nl. dat we zonder god (“als short cut om er vanaf te zijn”) we helemaal niet met zekerheid weten waar we dan wel vandaan komen. Het volledige absoluut onomstotelijke bewijs ontbreekt nog steeds. Daarmee is heel de bing bang + darwinisme niet meer dan een set (plausible) aanames en op zichzelf geen feit.

    Daarom ook dat ik agnosticus ben. HELAAS is er voor geen enkele theorie een absoluut waterdicht bewijs. Ik hoop dat het er ooit wel komt, het zou goed zijn voor mijn innerlijke rust. Maar voorlopig kunnen we slechts een voorkeur hebben voor een theorie die ons beter beavlt dan een andere.

   • #Scrutinizer,

    Het gaat er om, dat je nooit zonder toestemming over het leven van een ander mag beschikken. Dat is de essentie van zelfbeschikkingsrecht.

    Als je iets niet kan weten, is het nog steeds dood door schuld. Neem gewoon de verantwoording voor je daden.

    Iets is een feit als het volgens de wetenschappelijke methode is aangetoond. Daarmee is het niet voor eeuwig in steen gebeiteld, want er is voortschrijdend inzicht en de wetenschap corrigeert haar feiten net zo lang totdat niemand meer met een bewezen aanpassing komt.

    Dat betekent niet, dat dit nooit meer kan gebeuren, maar wel, dat we tot die tijd uitgaan van een wereld en een universum zoals we dat met de hoogste mate van waarschijnlijkheid kennen (Scheermes van Ockham).

   • @Scritinizer,

    Voorbeeld van het Scheermes:
    Als je ‘s-ochtends opstaat en je ziet door het raam, dat er een plantenpot op je terras is omgevallen dan zijn er verschillende mogelijkheden:
    1. Omgewaaid door een windvlaag.
    2. Per ongeluk omgestoten door de hond van de buren.
    3. Expres omgegooid door tuinkabouters.

    Volgens het Scheermes is de meest plausibele oplossing meestal de juiste:

    Het was afgelopen nacht volgens het weerbericht windstil. 1 valt dan af. Je hebt de hond van de buren gisteravond nog los zien lopen. 2 is dus mogelijk. Je hebt nog nooit een tuinkabouter gezien, behalve in de strips van Dirk-Jan. 3 is dan onwaarschijnlijk.

    Als je nu concludeert, dat de hond van de buren waarschijnlijk de oorzaak is geweest, zit je er vast niet ver naast, hoewel er natuurlijk ook een oorzaak kan zijn waar je niet aan hebt gedacht. Je kan nu maatregelen nemen om zoiets in de toekomst te voorkomen. Maar als het toch tuinkabouters zijn geweest, gaan die maatregelen je niet helpen.
    __________
    De wetenschappelijke methode
    https://youtu.be/SMGRe824kak

   • @Scrutinizer,

    Nog een voorbeeld:

    Tot in de jaren 60 gebruikten wetenschappers het klassieke atoommodel van Niels Bohr om chemische reacties en kernenergie beter te kunnen begrijpen en beheersen. Dat model bestond uit een kern met positronen en neutronen, waar omheen elektronen in vaste banen rondcirkelen.

    Dat model is tegenwoordig vervangen door een heel ander model waarin elementaire deeltjes dmv touwtjes (strings) bij elkaar worden gehouden.

    Beide modellen zijn niet zoals een atoom werkelijk is, maar ze zijn goed genoeg om ons de werkelijkheid beter te laten begrijpen en beheersen.

    Als in werkelijkheid alle materie bij elkaar wordt gehouden door tuinkabouters die elkaar bij hun mutsjes vastgrijpen, of door God, dan blijkt dat vanzelf wel. Dat hoeven we niet te gaan verzinnen of veronderstellen om hier beter te kunnen leven. Als een individuele mens dat nodig denkt te hebben om zijn leven beter te kunnen inrichten, moet hij dat voor zichzelf weten. Maar ga niet verkondigen, dat dit de universele waarheid is. Beperk je tot de feiten.

    https://historiek.net/pastafari-vliegende-spaghettimonster/81953/

   • Dank u. Interessant.
    Maar de man vergist zich.
    (behoudens als ie dus in een hiervoormaals gelooft)

    Immers als hij nooit geboren was, zou hij nooit geweten hebben wat ie “gemist had”. Dus ongeacht hoe blij deze masochistische polyanna is met zijn ellendige bestaan, als hij gebaorteerd ware geweest, was hij NIET treurig geweest dat ie het niet had mogen meemaken: “ik besta niet dus ik denk niet”.
    Dus dat deze man al bij al blij is, neem ik ter kennisgeving aan maar beschouw ik in wezen als een totaal irrelvant fait divers.
    Ik ben blij voor hem overigens: beter dat de sukkelaar zich al bij al gelukkig voelt dan dat ie zo ongelukkig zou zijn als ik in zijn geval me gevoeld zou hebben.
    Dus voor de poor schmuck zelf ben ik blij dat hij blij is. Niettemin maakt ie zo’n joekel van een denkfout, dat zijn getuigenis me geenszins beinvloed, want 1 ding weet ik zeker(*): als ie niet geleefd had, ware ie daar zeker nooit ongelukkig om geweest.

    (*)opnieuw onder voorbehoud: i.g.v. reincarnatie zie het hele plaatje er plots heel anders uit.

   • Hoe weet je zeker dat Terrence zich vergist als je zelf niet eens zeker bent van het hiernamaals?
    Bij twijfel niet inhalen, maar wel een baby doden?
    Ik stel opnieuw vast dat alle voorstanders van abortus deze zelf nooit ondergaan hebben.

 6. Is dit de libertarische talmoed…ff de ogen open en begrijpend lezen. Voorstander van bescherming van de ongeboren vrucht op het moment dat de celdeling plaats heeft echter de soevereiniteit van elk mens gaat boven de wil van welke groep of filosofische opvatting. Dit vertaal ik voor mezelf..tegen abortus maar voor baas in eigen lichaam (buik)…. niet zo moeilijk.

  • Baas in eigen lichaam heeft niets met het doden van een kind te maken. Als je het buurjongetje uitnodigt in je huis en hem vervolgens zonder eten en een warme jas op een winters balkon buitensluit, ben je aansprakelijk voor dood door schuld.

   • Welk deel mag ik nog verder toelichten soeverein of celdeling?. Begrijp goed ik ben tegen abortus maar het groeit niet in mijn mannelijke lichaam en daar ik niet over een ander kan beslissen heb ik de keuze te respecteren…snap je.

   • Nee, volgens het NAP mag niemand een agressieve daad initiëren jegens een ander. Een vrouw die vrijwillig seks heeft gehad en daardoor zwanger is geraakt, heeft niet het recht het kind te doden. Zij heeft het immers zelf in haar lichaam geplaatst. Alleen bij een verkrachting is het kind buiten haar vrije wil daar terecht gekomen. Alleen dan heeft zij het recht het kind buiten de deur te zetten.

   • De libertarische talmoed, nou lekker is dat fundamentalisme, zou je dan niet beter op je zaad mogen letten.

   • Bij vrijwillige seks werkt het naar twee kanten, zowel de man als de vrouw is verantwoordelijk voor een eventuele zwangerschap. Beide weten ze dat geen enkel anticonceptiemiddel, (reversibele) sterilisatie uitgezonderd, 100% effectief is.

    Het is dus net als dronken achter het stuur gaan zitten, je neemt het risico op een ongeluk. Niet doen dus als je de verantwoording voor de gevolgen niet op je wil nemen.

   • Je kan eindeloos moraliseren en spreken over ‘rechten’ die we wel/niet hebben. Maar als ik een vrouw was en ik wil een abortus ondergaan, dan doe ik dat gewoon….

    Dan hebben we het even over de wereld van vlees en bloed. De rauwe werkelijkheid.

    Want als vrouw kan het mij dan niets schelen, dat mensen van de LP, het CDA en de SGP abortus ‘heel erg’ vinden. Waarom denk je dat mij dat iets zou kunnen schelen, wat jij vind?

  • De beschavingsrot zit zo diep dat men er volledig van overtuigt is te kunnen beschikken over andere mensen en hun wil. Desnoods met wetten hoe ziek is dat. Zonder de moeder welke vrucht draagt is er niks, moeder en kind zijn 1…

   Geen mens hoort te heersen over een ander mens! Welke zieke constructie je maar kan bedenken betrek het alleen op jezelf. veel succes gewenst.

   • @peter,

    Moeder en kind zijn niet 1. Het zijn twee verschillende individuen. De moeder heeft geen recht over het leven van een ander te beschikken. Wat is daar zo moeilijk aan te begrijpen? En zonder de vader zou er ook geen vrucht zijn. Die moet dus ook kunnen meebeslissen als de vrouw een abortus overweegt.

   • Ook al uit de Libertarische talmoed, ik denk..let op denk dat er een draadje loshangt op je moederboard. Soeverein kent maar 1 uitleg! Je fantasie brengt miljarden mensen in gevaar of wil je dat niet zien. Echter heb ik hier geen aandeel in en ben ook niet bereid de troep op te ruimen van overheersers.

    Wanneer het dringt dwingt perst hoeft het nog geen bevalling te zijn.

   • “Zonder de moeder welke vrucht draagt is er niks”

    Zonder moeder is ook een 2 jarige niks, die kan niet voor zichzelf zorgen.
    Moord en verwaarlozing zijn geen acceptabele opvoedingsmethoden, binnen of buiten de baarmoeder.

   • @peter,

    De foetus is ook soeverein. De moeder heeft net zomin recht de foetus te bedreigen als Rusland, Oekraïne. De essentie is uiteraard wie er begonnen is met dreigen.

    Als Oekraïne, Rusland had uitgenodigd en vervolgens was begonnen de Russische soldaten af te maken, had iedereen Oekraïne als de agressor gezien. Terecht. Met de moeder die haar kind aborteert, is het niet anders. Abortus is een daad van agressie. Waarom zou je dat willen toestaan?

 7. Een vraag die de mens zich zou kunnen stellen is, moet er wel een keuze gemaakt worden en moet die keuze dan wettelijk worden verankerd waardoor je zeker weet dat er altijd iemand zal lijden onder die verankerde keuze. Zelf zou ik niet voor abortus kiezen, maar waarom zou ik iemand die wel voor abortus zou willen kunnen kiezen die keuze bij wet willen onthouden?

  • Omdat we nu eenmaal wetten hebben, die moorden, stelen en bedriegen verbieden (no force, no fraud). Die wetten zijn prima verdedigbaar.
   _________
   “The right to swing my fist ends where the other man’s nose begins.”
   ― Oliver Wendell Holmes Jr.

   • Ik zeg niet of die wetten wel of niet verdedigbaar zijn. Het gaat om de daar achterliggende keuzes en doelen. Er zijn onderwerpen die ik niet in wetten zou willen verbieden noch dwingend zou willen opleggen. Niet alles is in wetten vastgelegd. Dingen die goed lopen. Er zijn dingen in wetten vast gelegd. Die die nog steeds niet goed lopen.

   • @Bertuz,

    No force, no fraud, zijn de enige wetten die nodig zijn. Moord is moreel en praktisch onjuist. Een wet die abortus verbiedt, is net zo correct als een wet die verbiedt, dat jij je buurman de hersens inslaat.

   • @Peter de Jong. Je mist het springende punt. Bij jou gaat het kennelijk om dominantie. En je gaat uit van twee mogelijkheden pro abortus of anti abortus. Er is een andere weg. Op mijzelf pas ik toe anti abortus. Maar ik laat de pro abortus aanhangers is hun waarde. Ik voel niet de behoefte mijn regel aan iedereen op te leggen. Laat staan geweld toe te passen mijn regel af te dwingen. Wel zal ik mensen die erom vragen zeggen wat ik waarvan vind. Die onverbiddelijke zendingsdrang heb ik niet zoveel mee. Ik denk ook dat die tot geweld leidt.

   • @Bertuz,

    Dus als je buurman zijn vrouw slaat, ga je niet vragen of ze misschien hulp nodig heeft? Doen wat moreel juist is, heeft niets met zendingsdrang te maken, wel met medemenselijkheid.

  • Een oplossing zou zijn: Een minarchistische staat oprichten waar abortus verboden is en een waar het legaal is

   Maar ga nou maar eerst zo’n staat in het leven roepen. Liberland?

  • Je pikt de krenten uit de pap. Als je bij je buren op bezoek gaat poep je ook niet op de tafel. Er is geen wet die je dat verbiedt. Er is geen wet die je beleefdheid voorschrijft. Je gedraagt je. Wetten zijn niet per se altijd nodig. Abortus kan je verbieden, maar abortus vindt toch plaats. Wapens zijn verboden. Iedere ochtend kan je in de krant weer lezen wie er nu weer is neer geschoten. Toch blijft de mens om wetten roepen. Mensen die voor hoge belasting zijn, kunnen vrijwillig meer belasting aan de overheid betalen als waartoe ze verplicht zijn. Maar neen de buurman moet per wet gedwongen worden meer te gaan betalen. Nogmaals vanwaar die drang. Doe toch je eigen ding.

   • @Bertuz,

    Het libertarisme functioneert niet zonder behoorlijke rechtsorde. Je beroepen op een fatsoenlijke mentaliteit bij mensen is linkse onzin.

    Als je buurman zijn vuilnis over je heg kiepert, omdat dit voor hem goedkoper is dan een vuilnisophaler in te schakelen, moet je hem kunnen dwingen daarmee op te houden. Daar zijn die rechtsregels voor.

    Als ze er niet zijn en iedereen maar doet wat hij wil, regeert het recht van de sterkste. Niemand is daarbij gebaat. Ook de sterkste niet, want er is altijd iemand sterker.

    In de libertarische praktijk zal de vrije markt zelf die regels vormen. Dus in een community die prijs stelt op schone straten zullen er, net als in Singapore, strenge straffen staan op het veroorzaken van zwerfvuil. Een community die kindermishandeling afwijst, zal ouders een gedragscode opleggen. Als je er wel genoegen in hebt je kind te verwaarlozen, kan je daar niet meer wonen en zal je door aangesloten bedrijven en organisaties worden geboycot. Idem als men abortus, pedofilie, onvrijwillige orgaanhandel, of simpelweg roofmoord afwijst.

    je bent alleen 100% vrij als je 100% zelfvoorzienend bent. Dat is echter niemand. Niemand kan geheel op eigen kracht uit de grondstoffen die hij in de natuur vind een auto maken of een smartphone of kankermedicijnen. Je bent afhankelijk van duizenden anderen en vele zijn afhankelijk van jou. Je zal je naar elkaars regels moeten voegen als je een leven met enige welvaart en welzijn wil kunnen leiden.
    __________
    “Just living is not enough. One must have sunshine, freedom and a little flower.”
    – Hans Christian Andersen.

 8. Zoals Tom MacDonald het perfect weergeeft, ” bacteria is life on Mars but a heartbeat isn’t life on earth… Strange…”

 9. Zéér eigenaardig en bijna kafkaiaans om de discussie op dit artikel te lezen, het is een schoolvoorbeeld van de blikvernauwing en tunnelvisie die je in Nederland o, zo vaak ziet. Het gaat bij zo goed als álle reacties maar over één item uit dat artikel, dat al eerder op deze site in aan ander artikel behandeld is.

  Dit artikel gaat over de hypocrisie van de ‘liberals'(wat in het amerikaans alles behalve staat voor libertairen of meer klassiek-liberaal, D’66 en GL zouden als 100% ‘liberals’ gezien worden daar), liberals die vrijheid preken alléén als het hen uitkomt en voor mensen van ‘hun’ doelgroepen áls die zich gedragen zoals liberals dat wénsen:

  “Democratie doet er alleen toe als het uitkomt. Er is een lange geschiedenis van het haten van al dat door deze groeperingen. Democratie doet er niet toe, júist voor degenen die bewéren de verdedigers van de democratie te zijn. Ze haten álles wat een democratie écht en uniek maakt.”

  En júist op déze site heeft men het over abortus, alsof we geen ernstigere problemen hebben in het ‘vrije westen’. Dieptriest, het is weereens geneuzel op de vierkante centimeter. Ik heb dit land al opgegeven, als zélfs de ‘vrijheidsmensen’ dat al doen, hoe erg is het dan met de rest? Of bewijs hieronder maar eens het tegendeel en discussieer daar eens volwassen over.

  • Welnee, het doden van een ander mens bij wet toestaan omdat het je goed uitkomt, is een schoolvoorbeeld van het linkse gelegenheidsdenken.

   ————-
   “U bent een minderwaardig mens!”

   ~ Salonsocialist Marcel van Dam tegen Pim Fortuyn, die kort daarna door links werd vermoord.

   Zie ook senator Paul Rosenmuller, die zijn vroegere enthousiasme voor massamoordenaars als Mao en Pol Pot nooit heeft afgezworen.
   https://youtu.be/3JxsgQ9PiAk

  • De decennia lange marxistische indoctrinatie van onderwijs en politiek in NL, samen met de aanstaande onteigening van de boeren om grond beschikbaar te krijgen voor meer asielzoekers, de energietransitie en de opbouw van een controlemaatschappij met QR passen en social credit systemen zijn onderdeel van de linkse agenda. De inclusieve ecofascisten (links lullen en rechts zakkenvullen) hebben het al jaren voor het zeggen in de wereld.

   Green Police (2010)
   https://youtu.be/GemJWrp0nAM

  • Beste Skarsgärd. Er is kennelijk duidelijk behoefte aan een abortus discussie. Als je overtuigd bent dat abortus moord is, dan is het zeker relevant. Als er rond de dertigduizend moorden door abortus gepleegd worden per jaar in NL is er weinig relevanters. Ik zeg niet dat dit moorden zijn. Ik ga de komende weken kijken of ik tot een afgewogen abortus artikel kan komen. Wel jammer dat de auteur van dit artikel niet het respect krijgt door deze off topic discussie, maar daar heb ik deels zelf aan bijgedragen.

   • @Ratio

    Er worden in het artikel drie punten genoemd waarbij de linkse hypocrisie naar voren komt:
    1. Black Lives Matter
    2. Vrijheid (met ‘Baas in eigen buik’ als voorbeeld)
    3. Democratie

    Vrijheid lijkt mij veruit het belangrijkste punt, want de linkse opvatting daarover raakt alle aspecten van de samenleving. De bovenstaande discussie geeft duidelijk aan waar de grenzen van iemands vrijheid liggen en hoe links daar mee omgaat. Abortus is hier een prima voorbeeld en dus wel degelijk on topic.

    Over een racistische en terroristische organisatie als BLM valt hetzelfde te zeggen. Men sluit iedereen die niet-zwart is uit, verheerlijkt een zware crimineel en drugshandelaar als George Floyd, die bij een roofoverval een zwangere vrouw met de dood bedreigde, als een held en steunt de plunderende moordenaars van de zwarte politie-agent David Dorn, die een steunpilaar was van de zwarte gemeenschap in St-Louis. Het zijn schoolvoorbeelden van de immorele dubbele standaard van links.

    Ook onze democratie is al decennia door links volkomen geperverteerd in alle bestuurslagen. De voorbeelden van GL, D66, PvdA, CU, VVD zijn eindeloos. De onderwijs indoctrinatie heb ik hierboven genoemd. Het staat een ieder vrij, ook Skarsgärd, om daar zijn bijdrage aan toe te voegen.

   • @Ratio

    Hier zie je, dat de partijen die vrijheid, democratie en inclusie zeggen voor te staan in werkelijkheid zijn voor censuur van afwijkende meningen. Zoals Jordan Peterson hierboven ook aangeeft:

    “You do not have the right to argue i.e. against gay marriage, because it is discriminatory. And what constitutes discriminatory magnifies constantly.
    Nobody on the left pays lip service anymore to the old ‘I disagree with what you say, but I will defend to the death your right to say it’. Many kids on the left now regard arguments in favour of free speech as racism. They assume it’s the same thing.”

    https://pbs.twimg.com/media/FXxCBB3UsAIlSgK.jpg

Comments are closed.