Een aanhoudende aandoening die maanden of jaren kan duren, treft een steeds groter deel van de beroepsbevolking. De symptomen die bijdragen aan lang covid (long covid) kunnen het gevolg zijn van pandemische maatregelen en dan met name mondkapjes. Verhoogde blootstelling aan microplastics, nanodeeltjes en chemicaliën in mondkapjes en invasieve tests lopen parallel met veel van de symptomen die long covid definiëren.

Het syndroom lang covid is complex omdat de symptomen kunnen fluctueren en mensen verschillende stadia doorlopen. Symptomen waren langdurig bij patiënten op de IC en bij orgaanschade, maar kwamen ook voor bij mensen met slechts een milde infectie. Een lijst van tweeënzestig verschillende symptomen definiëren het syndroom van lang covid. Vermoeidheid, hersenmist, kortademigheid, angst, depressie en verlies van geur en smaak behoren tot de meest voorkomende symptomen.

De meeste wetenschappers en artsen – inclusief de media – koppelen lang covid-symptomen aan de SARS-CoV-2-infectie. Dit zou het eerste Coronavirus in de geschiedenis zijn dat langdurige chronische symptomen veroorzaakt bij een hoog percentage van de beroepsbevolking. Mensen met lang covid kunnen sociaal isolement en stigma ervaren vanwege hun onvermogen om te presteren. De opkomst van lang covid heeft miljoenen mensen met een handicap opgezadeld.

De oorzaak van de ziekte is nog steeds mysterieus. In verschillende casestudy’s en een uitstekende studie gepubliceerd in de Annals of Internal Medicine waarin veel diagnostische parameters werden onderzocht bij mensen met en zonder lang covid, kon geen enkele biologische verandering een verband met lang covid verklaren. Sommige wetenschappers brengen de symptomen van LC in verband met andere complexe ziekten van multidisciplinaire oorsprong, zoals de ziekte van Alzheimer, de ziekte van Lyme, fibromyalgie, chronisch vermoeidheidssyndroom of hyperventilatiesyndroom.

Een studie gepubliceerd in het Italian Journal of Pediatrics toonde aan dat fysieke symptomen veel sneller herstelden in vergelijking met mentale symptomen, wat suggereert dat LC verband zou kunnen houden met pandemische maatregelen in plaats van een virale infectie. Het is aangetoond dat de risico’s op LC-symptomen groter zijn voor mensen met bestaande chronische ziekten, toenemende leeftijd en een lager inkomen, waarbij vrouwen vatbaarder zijn dan mannen.

Angst, sociaal isolement, depressie en zorgen om onderwijs en een verminderd inkomen zouden verband houden met de symptomen van LC bij kinderen met en zonder positieve PCR-test. Terwijl de noodsituatie van de pandemie voortduurt, wordt een zorgwekkende piek in chronische ziekten, zelfmoord en oversterfte opgemerkt op mondiaal niveau. Dit wijst op het ontbreken van een veerkrachtig immuunsysteem met een verhoogde vatbaarheid voor aanhoudende symptomen van LC.

Op dit moment is er beperkte aandacht voor een mogelijke relatie van LC en blootstelling aan chemicaliën in mondkapjes, PCR tests en desinfectiemiddelen. In een meta-analyse door een interdisciplinair team van Duitse artsen is een potentieel risico op Mask Induced Exhaustion Syndrome (MIES) gevonden. De meest waargenomen symptomen (vermoeidheid, hoofdpijn, duizeligheid, gebrek aan concentratie) zoals beschreven voor MIES overlappen met belangrijke symptomen voor lang covid-syndroom.

Het gebrek aan geur en smaak tijdens Covid-19 lijkt anders te zijn dan symptomen tijdens de griep. Een gebrek aan smaak en geur wordt vaak waargenomen na chemotherapie bij kankerbehandelingen en is in verband gebracht met ondervoeding, ontsteking en depressie. Ook is hersenmist een symptoom dat optreedt na chemotherapie. Het lijkt waarschijnlijk dat schadelijke effecten door langdurig maskerdragen en frequent testen met verhoogde blootstelling aan chemicaliën de symptomen kunnen versnellen en bijdragen aan LC.

Tot nu toe is de veiligheid van het langdurig en frequent dragen van mondkapjes en het nemen van neusswaps op een kwetsbaar gebied in de neus, vaak door onervaren personen, slecht onderzocht. Ernstige neusbloedingen (epistaxis), lekkage van hersenvocht, braken, duizeligheid en flauwvallen zijn o.a. gemeld. De meest gebruikte mondkapjes en nasofaryngeale tests zijn afkomstig uit China met minder strikte controles en bepalingen voor de aanwezigheid van schadelijke stoffen.

Microplastics, nanodeeltjes (grafeenoxide, titaniumdioxide, zilver, ethyleenoxide, kleurstoffen, fluorkoolstof (PFAS) en zware metalen zijn gevonden in mondkapjes en nasofaryngeale tests. Helaas zijn niet alle maskers en tests die tijdens de pandemie zijn gebruikt, gecontroleerd. Een rapport van het Nederlandse Instituut voor de Volksgezondheid (RIVM), uitgebracht in november 2021, verklaarde: “de veiligheid van mondkapjes kan niet worden gegarandeerd.”

Het effect op korte en lange termijn van frequente blootstelling op de fysiologie en het fysieke en mentale functioneren van het menselijk lichaam is onbekend. Schadelijke effecten voor kinderen, die minder goed kunnen ontgiften, kunnen leiden tot een aangetast immuunsysteem en zenuwstelsel, wat resulteert in herhaalde en zeldzame infecties met meer chronische ziekten tijdens het ouder worden en minder gezonde toekomstige generaties.

Microplastics en nanodeeltjes onttrekken eiwitten, vitamines en mineralen en vormen zo biocorona (microklonters), die zich ophopen in belangrijke organen (bloed, lever, darmen, longweefsel) en belangrijke fysiologische en immunologische processen verstoren

De lever, longen en darmen zijn belangrijke organen in het energiemetabolisme, ontgifting en toezicht door het aangeboren immuunsysteem. Het verstoren van een delicate darm-lever-hersenen-as kan verband houden met vermoeidheid en uitputting.

Het Belgisch Instituut voor Volksgezondheid, Sciensano, vond titaniumdioxide in 24 soorten maskers. Een recente publicatie in Gut toonde aan dat blootstelling aan titaandioxide de ontsteking van de dikke darm (Colitis Ulcerosa) zou kunnen verergeren en het aangeboren immuunsysteem kan verzwakken. Verder kan titaandioxide direct de hersenen binnendringen en oxidatieve stress veroorzaken in gliacellen (of mestcellen), cellen die een belangrijke rol spelen bij het goed functioneren van het aangeboren immuunsysteem en zenuwstelsel. Blootstelling van de moeder aan titaniumdioxide tijdens de zwangerschap kan leiden tot een verminderd geheugen bij de zuigeling. Langdurige blootstelling en hoge concentraties kunnen zelfs DNA-schade veroorzaken. Helaas zijn er nog steeds maskers met titaniumdioxide op de markt.

Een team van Japanse wetenschappers ontdekte de aanwezigheid van ziekteverwekkers (bacteriën en schimmels) aan de binnen- en buitenkant van verschillende maskers. Bij een verstoorde groei van pathogene bacteriën en schimmels wordt het lichaam blootgesteld aan een hogere concentratie aan (myco)toxinen wat vaak leidt tot gevoel van vermoeidheid en misselijkheid.

Overgroei van facultatieve anaërobe bacteriën (bacteriën die minder zuurstof nodig hebben), bijvoorbeeld methicilline-resistente Staphylococcus aureus, is in verband gebracht met het ontwikkelen van acne. Staphylococcus aureus kan longontsteking, sepsis en bloedvergiftiging veroorzaken. Veel van de exotoxinen en uitgescheiden enzymen die door deze bacteriën worden uitgescheiden, onderdrukken het T-celrepertoire van het immuunsysteem. De uitgescheiden producten kunnen ook aggregatie van fagocyten veroorzaken, waardoor de fagocytose afneemt, wat resulteert in een verminderd aangeboren en adaptief immuunsysteem.

Een langdurige – ook kleine – verandering in de O2/CO2-gassen in de ingeademde lucht kan een ongunstige verandering in het microbioom van de huid, mond, neus, longen en darmen veroorzaken. Zowel zuurstof als koolstofdioxide zijn respectievelijk het primaire gasvormige substraat en product van het oxidatieve metabolisme in elke cel. Variaties in de niveaus van deze gassen buiten het fysiologische bereik kunnen leiden tot pathologische aandoeningen, waaronder ademhalings- en hartproblemen, blijvend letsel, immuunsuppressie, verhoogde veroudering en veranderde genexpressie voor vruchtbaarheid en overlijden. Kooldioxidevergiftiging wordt erkend als een vaak vergeten oorzaak van intoxicatie op de afdeling spoedeisende hulp. Verschillende onderzoeken hebben een verhoogd kooldioxidegehalte gevonden bij het dragen van mondkapjes. Dit fenomeen was meer uitgesproken tijdens het sporten.

Het laboratorium van een Zuid-Afrikaanse wetenschapper heeft significante vorming van microstolsels gevonden bij lang covid-patiënten en acute covid-patiënten. Acuut Covid-19 is niet alleen een longziekte, maar tast het vaat- en stollingssysteem aan.

Twee en een half jaar na de pandemie wordt het immuunsysteem verstoord door O2-tekort en blootstelling aan microplastics, nanodeeltjes en andere giftige chemicaliën. Dit leidt tot een ongunstige verandering in het microbioom, hersenbeschadiging, ontsteking en de vorming van microstolsels. Microstolsels kunnen amyloïden zijn die worden gevormd door uitgescheiden bacteriële producten en/of biocorona, gevormd door nanodeeltjes en microplastics. De microstolsels kunnen niet op natuurlijke wijze worden afgebroken door fibrinolyse en versnellen de O2-deprivatie in haarvaten en op cellulair niveau.

Het dragen van maskers en nasofaryngeale uitstrijkjes kan leiden tot (plotselinge) dood. De resultaten van Foegen’s observationele studie, gepubliceerd in Medicine, suggereren sterk dat maskermandaten 50% meer sterfgevallen veroorzaakten in vergelijking met geen maskermandaten. Dr. Foegen theoretiseerde dat hypergecondenseerde druppeltjes die door maskers worden opgevangen, opnieuw worden ingeademd en dieper in de luchtwegen worden ingebracht, wat verantwoordelijk is voor hogere virale lasten en een verhoogd sterftecijfer (het Foegen-effect). Blootstelling aan microplastics kan leiden tot longfibrose.

Ook bleek uit een collegiaal getoetste studie die in april 2022 over mondkapgebruik in heel Europa werd gepubliceerd, er een matige positieve correlatie was tussen mondkapgebruik en sterfgevallen in West-Europa.

Het beleid van politici en adviesdeskundigen die een herinvoering van pandemische maatregelen bevorderen, is een groot risico op een desastreus effect voor een nu chemisch vergiftigde bevolking met een verzwakt immuunsysteem.

In veel landen in de wereld wordt een buitensporige sterfte en ziekte waargenomen. Elk van de maatregelen, waaronder Covid-19-vaccinatie, kan zijn eigen bijdrage leveren aan het verzwakte immuunsysteem.

De waargenomen microstolsels bij patiënten met lang covid en acute covid, onafhankelijk van Covid-19-vaccinatie, wijzen erop dat elke maatregel die zuurstofgebrek of ontsteking kan veroorzaken, een risico is op plotselinge dood en ernstigere infectieuze en chronische ziekten (lever, hartproblemen en neurodegeneratieve ziekten). Op dit moment is niet bekend welke concentratie van microstolsels en zuurstofgebrek kan leiden tot ernstige symptomen of zelfs de dood.

Bovendien laten de pandemische maatregelen geen voordelen zien bij het verminderen van Covid-19-infectie en Covid-19-sterfgevallen. Het beleid van het dragen van mondkapjes en frequent testen is ineffectief, duur en brengt schade toe aan mens en milieu. Daarom moet het dragen van maskers en frequente tests wereldwijd onmiddellijk worden stopgezet.

Bron: Brownstone Institute 

12 REACTIES

 1. Achteraf snapt geen mens 90% waarom de dingen, zoals ze zich hebben voorgedaan, zijn gebeurd.
  Het totalitsarisme!
  Met zo’n massa is het slecht kersen eten, gaan 4 a5 jaar overheen, nu zit deze 90% in de ontkenningsfase. Afwachten hoe het vanaf 2030 loopt zoals het loopt met dit soort wappies.

  • Macht . Communisme maar ook de katholieke kerk en islam. Een pot nat.

 2. Ik heb nog steeds geen enkel bewijs gezien van het bestaan van 1 geïsoleerd covid iets.
  Dan kan je er ook nooit iets aan overhouden wat zogezegd langer duurt.
  Wat die mensen allemaal wel mankeren weet ik niet.
  Maar niet iets wat ze over gehouden zouden hebben van iets wat nog nooit bewezen is.
  Laten ze daar maar wat internisten over loslaten om dat eens goed uit te zoeken.
  Dat je kwalijke gevolgen over houd van al die gif troep die ze in die maskers gestopt hebben was al duidelijk.
  De meest merkwaardige filmpjes heb ik al voorbij zien komen met wat ze daar in vonden.
  Zelfs wormpjes na in de vriezer gelegen te hebben.
  Daarom heb ik er ook geen 1 gedragen.

  • Bij de LP merchandise hebben ze toch de mondkapjes maar een keer verwijderd.
   Waarschijnlijk werd er daar eentje wakker dat je dat toch eigenlijk niet kan maken als partij.

  • waarschijnlijk beïnvloed de afname van het aardse magnetisme hun bolletjes?

   • Daar kwam ik hier iets over tegen.

    https://www.xandernieuws.net/algemeen/mensen-beginnen-letterlijk-gek-te-worden-door-afzwakkende-magnetische-veld/

    Het is mogelijk want ze hebben bij de mensen behoorlijk wat gif troep ingespoten wat er nooit zomaar weer uit verdwijnt en dus ergens op of mee gaat reageren.
    Gif stoffen die allemaal niet in jou lijf thuis horen, daar wordt ieder mens doodziek van.
    En de gevolgen laten zich raden.
    Raadselachtige verschijnselen die ze maar ergens onder gebracht hebben.
    En niemand weet hoe het afloopt. Wel dat je er niet oud mee wordt.
    Ben nog steeds blij dat ik wat slimmer was dan al die meelopers die zich hebben laten vol spuiten met gif.

  • Klopt, Bert, er is geen virus en dus ook geen “long covid”
   Dit artikel probeert de leugen in stand te houden, de verschijnselen die de mensen hebben komen door de injecties en tests.

 3. Er is geen spoor van bewijs dat mondkapjes zouden helpen
  tegen bepaalde ziektes.
  En die zgn PCR-test zelfde laken en pak.
  Nobelprijswinnaar K.Mullis heeft daar verscheidene keren op gewezen
  maar de man wordt gewoon genegeerd.
  Voor mensen met b.v. COPD is zo’n VOD voor je neus en mond
  gewoon een marteling.

Comments are closed.