Libertarianism has only a tiny ideology: “Thou shalt not aggress”

(uit het vrijbrief archief)

Belasting/Sociale Premies

De vraag van de Kleinste Politieke Quiz die in dit hoofdstuk besproken wordt, gaat over de belastingen en de verplichte sociale premies. Het beantwoorden van deze vraag is tegelijk gemakkelijk en moeilijk.

Het is gemakkelijk voor diegenen die de filosofie van het libertarisme al begrijpen. Immers voor hen is het duidelijk dat het hier in beide gevallen om het initiëren van geweld gaat.

Voor (nog)-niet libertariërs blijkt dit echter vaak problemen op te leveren. Men gaat meestal onmiddellijk in discussie over hoe dan allerlei maatschappelijke zaken geregeld moeten worden.

De verleiding is dan groot om door te praten over de libertarische oplossing van het eerst genoemde probleem. Als dat al min of meer bevredigend wordt uitgelegd, komt meteen een ander probleem. En dat dan? En hoe doe je dan? En dat gaat door tot beide partijen niet tevreden zijn en dan maar ophouden.

Een betere weg om de libertarische weg uit te leggen, is het antwoord te splitsen. Probeer eerst duidelijk te maken dat het libertarisme tegen het initiëren van geweld is, en dat beide maatregelen wel degelijk al direct beginnen met de dreiging van geweld (dwang). Geweld dat ook gebruikt wordt als de dreiging alleen niet helpt.

Probeer de discussie principieel te houden en de oplossingen pas later te bespreken. Als je het principieel niet eens wordt, heeft verdere discussie vaak geen zin.

Daarna kunnen dan allerlei maatschappelijke zaken worden besproken die nu uit de belastingen of verplichte sociale premies worden gefinancierd. Dit is een eindeloze reeks, want er is niet veel te bedenken waarmee de overheid zich niet bemoeit. Van milieu tot voetballen en van vóór de geboorte tot na de dood!

Over de libertarische oplossingen van veel problemen kunnen we wel een heel boek volschrijven. In allerlei andere artikelen in de Vrijbrief leest u daar al over. Mocht u in deze rubriek een speciaal onderwerp behandeld willen hebben, laat dat dan aan de redactie weten en we zullen zorgen dat het in orde komt.

Als toelichting op dit onderwerp nog een paar nuttige aanwijzingen.

Door bijvoorbeeld tegen de verplichte sociale premies te zijn, krijgen veel mensen de indruk dat het libertarisme tegen de zorg voor andere mensen is. Dit is onjuist. Er zijn veel libertariërs die wel degelijk zorg voor andere mensen hebben en die er ook daadwerkelijk iets aan doen. Er bestaat zelfs een Stichting, LIFHAS, (Libertarisch Fonds voor Hulp Acties) die probeert noden van andere mensen te lenigen. Maar dan wel op een libertarische manier, dus geheel op basis van vrijwilligheid. In feite kun je je in dit kader ook nog afvragen welke verdienste er is aan het helpen van medemensen als je daartoe gedwongen wordt.

Als mensen er mee geholpen worden is dat een vorm van “consumptie”. Om echter iets te kunnen consumeren, moet het eerst ergens door iemand “geproduceerd” zijn. Daarom is het belangrijk dat er in de maatschappij zoveel mogelijk (nuttig) geproduceerd wordt. Hieruit volgt dan dat het logisch is om te streven naar een maatschappijstelsel dat de maximale productie oplevert.

Na het in elkaar storten van de socialistische Oost-Europese systemen moet het duidelijk zijn dat een vrije maatschappij met een vrije economie daarvoor verreweg de meeste mogelijkheden geeft. Dit wordt onder andere op een briljante wijze aangetoond in het boek van Hans-Hermann Hoppe: A Theory of Socialism and Capitalism, Economics, Politics and Ethics.

We hopen dit boek in de Vrijbrief te bespreken. Vaak is het nuttig om duidelijk te maken dat er een verschil is in “belastingen” en “verplichte sociale premies”, ook al is er geen verschil in de inning met gebruik van dwang.

Belasting wordt opgelegd, geïnd en dan door de overheid toegezegd aan allerlei zaken. De sociale premies zijn bestemd voor een bepaald doel, bijvoorbeeld werkeloosheidsuitkering, en zijn een “omslagstelsel”.

Het is niet zo dat men zich “verzekert” en dan recht heeft op een uitkering. Nee, men krijgt een uitkering en de kosten worden omgeslagen op de andere daarvoor in aanmerking komende, aangewezen, personen. Hoe meer ik gebruik, hoe meer anderen moeten betalen!

Een verzekering waaraan een ieder die daarvoor belangstelling heeft vrijwillig betaald, zou eerlijker en goedkoper zijn.

Het wordt zelden uitgesproken, maar vaak is in de discussie een angst aanwezig voor de eigen persoon. “Wat als ik zelf in de toekomst een uitkering nodig heb? Als ik ziek of werkeloos word?” Wat gebeurt er dan in een libertarische maatschappij als die verplichte premies en die rechten op uitkeringen worden afgeschaft?

Het is goed om die reële angst te onderkennen en dan te proberen de oplossing aan te dragen. Bij dit alles hebben we ook nog te maken met het feit dat de meeste mensen moeite hebben om zich los te maken van de huidige toestand en van wat hen altijd geleerd is: “zo is het toch altijd geweest, en het zal wel niet anders kunnen.” Het basisprincipe van het libertarisme is eenvoudig. Zeker als iemand het eenmaal door heeft. Maar anderen tot dit inzicht te laten komen zal nog veel tijd vergen. Desalniettemin zijn we op de goede weg en de gebeurtenissen die in Oost-Europa plaats vinden, kunnen mensen een nog beter en sneller inzicht geven dat een onvrije maatschappij zeker de verkeerde oplossing voor alle problemen is.

 

 

12 REACTIES

 1. De staat geeft mensen uitkeringen, omdat de staat bang is voor een verpauperde massa. Waarom is de staat daar bang voor? Omdat de staat bang is voor : andere staten, of revolutie van binnenuit. Een verpauperde massa kan leiden tot : revolutie.

  En dat wilt zij niet, dus zij betaald dan de mensen gewoon een minimum, zodat ze hun mond houden. Of deze mensen dat geld ‘verdienen’ of niet, maakt de staat niet zoveel uit. Sommige hebben het echt nodig, andere niet. Boeit de staat niet. Als er maar geen sociale onrust komt.

  • Die gaat wel komen in de komende winter. Gezond eten wordt onbetaalbaar duur voor velen. Hun huis warm stoken: nog meer onbetaalbaar. Reizen naar het werk of of ziekenhuis: ook niet meer te betalen. Inflatie: nog duurder

   Geen goed eten. Niet mogen douchen want “klimaat”. Niet kunnen stoken in de vochtige kou. Vuile kleren niet kunnen wassen. Allemaal slecht voor de gezondheid. Ik ben benieuwd hoeveel dagen het duurt voordat de pleuris uitbreekt.

   Hebben politie en leger genoeg kogels om de villawijken te beschermen dan? Of de wil om die te gebruiken tegen eigen familie, buren en bekenden?

  • Ik snap je punt, Kobus

   Ik las laatst dat 1 op de 3 gezinnen nu problemen krijgt met het betalen van rekeningen

   Nederland, failed state

   Ze hebben dus geld bijgedrukt, voor die corona steunpakketten, maar ze waren weer te dom om aan de lange termijn te denken, want nu gaat het dus ‘uit de klauwen lopen’. Maar, ik denk dat het politici en ambtenaren ook niet zoveel uitmaakt, want als het echt misloopt, verhuizen ze gewoon naar het buitenland ofzo. Ze gaan deze puinhopen niet zelf opruimen

   Ja, over uitkeringen

   Ik ken wel mensen die een uitkering hebben, maar die niet nodig hebben. De staat betaald ze gewoon een uitkering, want als ze dakloos, crimineel, of revolutionair waren, waren ze duurder voor de staat. Het is gewoon een rekensommetje. De brave mensen mogen aan het werk (en die doen dat toch wel). De vervelende mensen, betaal je ongeveer hetzelfde, met een uitkering. Als het systeem maar in stand blijft. Ik bedoel, die kennis van mij zegt: ik ga toch niet voor zo’n karig kut loon werken, als de staat me ook bijstand wil geven. Geef hem eens ongelijk.

   Punt is. Stel dat de LP in een coalitie zou komen en eventjes alle uitkeringen zou afschaffen, dan zou er dus gewoon revolutie komen hé. Ik bedoel, ik weet niet wat ze dan voor ogen hebben. Ze moeten dan wel heel goede sociale alternatieven moeten hebben. Heel goedkope huizen, meer koopkracht etc. Ja, dan zou het in theorie zonder uitkeringen kunnen. Als je dus zeer betekenisvolle markten hebt en een vrijwillige vorm van bijstand. De markten die we nu hebben, betekenen niet zoveel voor mensen. En, daarom hebben ze dus bijstand nodig van de staat. Je snapt mijn punten

   • “karig kut loon” is denken in schaarste en negativiteit. Ik kende lui die in een paar jaar van een bijstandsuitkering naar 100.000+ gulden per jaar gingen. Was wel voor de euro tijd en die lui waren goed in dingen. Maar het kan wel.

    Die uitkeringen worden sowieso weinig waard of waardevast bij de komende economische storm die er aan lijkt te komen. Als een gemiddeld gezin een energierekening krijgt van 4-5 keer meer dan het de afgelopen jaren was, hoe gaat men dat betalen van een uitkering? Of het eten dat het dubbele kost? Bij lonen/uitkeringen die niet meestijgen.

    Ik ben benieuwd waar dat heen gaat. Lege winkels kun je niet plunderen straks.

    Dat geld bijdrukken op grote schaal gaat al veel verder terug. Dat is al zeker van de bankencrisis van rond 2007 toen de EU centrale bank euro’s ging drukken om obligaties op te kopen van Zuid-Europese landen die de begroting anders niet rond kregen.

    Dat dit tegen de afspraken rond de euro in ging boeide niemand iets. Die prijs wordt nu betaald in inflatie. Met dank aan de Franse politiek die het beleid van de ECB mocht bepalen.

   • Er gaat helemaal nooit een LP in de coalitie komen.
    Iets van rond de 600 leden staan er op de lijst als leden, meer niet.
    Een beetje klaverjas vereniging of schaats vereniging heeft nog meer betalende leden dan die hele LP bij elkaar.
    De meeste mensen hebben er zelfs nog nooit van gehoord.
    Het is dat ik deze site tegen kwam, anders had ik er ook nooit van gehoord.

   • Dit gaat nooit lukken hier in Nederland.
    Hier wachten we af wie er mee gaat beginnen en dan zullen ze later ook wel meedoen.
    Maar ze wachten eerst de gevolgen voor jou af als jij stopt.
    En uiteindelijk blijkt dan je dan de enige was die een betaling weigert en de rest laat je vallen.
    Hoe vaak heb je al niet gelezen dat we moeten stoppen met belasting betalen.
    En zodra de eerste brief op de deurmat valt worden de rekeningen weer betaald.
    Hier krijg je helemaal niks gezamenlijk van de grond.
    Gezamenlijk en saamhorigheid zijn mooie woorden in de dikke van Dale, en daar blijft het verder ook bij.
    Nog nooit is het mij gelukt om 6 buren op 1 rij te krijgen over b.v. de huurverhoging.
    Maar de volgende keer doen ze beslist mee, en je hoort er nooit meer iets van.
    Ik geloof er niet meer in.

 2. In een stad als Leiden, leven 6000 gezinnen in armoede, las ik laatst.

  Haal die vangnetten weg en al deze mensen gaan naar de tering.

  Tenzij het libertarisme dus voor markt alternatieven zou zorgen. Goedkope huisvesting en zorg etc, waardoor die vangnetten niet nodig zijn. Currencies waar je meer aan hebt?

  De arbeidersklasse en middenklasse denkt : wat de fuck, heeft libertarisme mij te bieden, als werkende? Er is ook zoiets als de werkende arme. Wat heeft het libertarisme hen te bieden?

  Als je niet de CEO van Pepsi bent, heb je er dan iets aan? Dat zijn die vragen

  https://podcastluisteren.nl/ep/Geen-Rooie-Cent-De-Geen-Rooie-Cent-Podcast-3-Werkende-Armen

 3. Onze grote held Karl Marx heeft één uitspraak waar ik wel bij moet grijnzen: “Revolutie in Nederland? Dat gaat nooit gebeuren, want de mensen mogen niet over het gras lopen”.

  Dat gezegd hebbende: Veel mensen schieten in de stress als je begint over een andere financiering van uitkeringen. Mijn advies is: neem de AOW als voorbeeld. Die AOW wordt betaald door de mensen die NU werken. Aangezien er steeds meer AOW’ers komen en er steeds minder werkenden zijn, komt er ergens in de toekomst een moment dat er gesneden moet gaan worden in die AOW. De jeugd van nu heeft dus geen enkele garantie dat er op hun 70e nog voldoende werkenden zijn die hun AOW kunnen betalen.

  Hierna is het een klein stapje om de toehoorder(s) duidelijk te maken dat het veel eerlijker zou zijn als mensen in staat zouden moeten worden gesteld voor hun eigen oude dag te zorgen. Het grote probleem is echter dat die ruimte hen nu wordt ontnomen, doordat hun theoretische spaargeld één op één wordt overgemaakt op de betaalrekening van een AOW’er. Neem vervolgens de Noorse regering er bij en vertel dat zij hun olie-opbrengsten in een nationaal fonds heeft ondergebracht. De Nederlandse regering zou de huidige AOW-plichten kunnen financieren met de verkoop van aardgas en de Nederlandse werkenden daarmee de ruimte kunnen geven zélf voor hun oude dag te sparen, bij een partij naar keuze.

  Hierna is de stap veel kleiner om uit te leggen dat ook andere uitkeringen eigenlijk gewoon verzekeringen zijn, die je prima bij een commerciële partij kunt onderbrengen.

  • Daar heb ik al de nodige discussies over gehad met linksen die bijvoorbeeld lid zijn/waren van de vakbond. Die zijn als de dood voor “commerciële partijen” die dit soort dingen gaan regelen. Commercieel is per definitie een vies woord in die kringen.

   Zij zijn bang om belazerd te worden als dit soort verzekeringen privaat zouden zijn. Dat je er een beroep op doet en jaren moet zeuren en procederen eer je wat krijgt. Dat is geen theorie. Een van hen heeft het aan de stok met zijn rechtsbijstandverzekering (een heel bekende) die weigert om te betalen wat er afgesproken is en waar premie voor is betaald.

   Die hebben liever met een onbetrouwbare overheid te maken dan met een onbetrouwbare verzekeraar.

 4. https://c4ss.org/content/42806

  Over de vrije markt, dit stukje

  Ja, wat is libertarisme. Libertarisme = een combinatie, een mix van individualistisch anarchisme uit de US en op Oostenrijkse school gebaseerd liberalisme.

  Kortom, een mix van de niet revolutionaire vorm van anarchisme en bepaalde (niche) liberale theorie

  Aangezien anarchisme altijd ageerde tegen liberalisme, leidt tit tot een inherente spanning, in het libertarisme. Het libertarisme heeft twee gezichten en is daarmee een beetje schizofreen.

  Als het niet lukt, om liberalisme en anarchisme op een consistente manier samen te smelten, heeft libertarisme geen toekomst. Liberalisme is een staats doctrine. Anarchisme niet. Liberalisme gaat uit van de parlementaire democratie, anarchisme niet. Liberalisme is bijna altijd conservatief, anarchisme niet. Liberalisme wilt behouden, anarchisme valt aan/vernietigd/ daagt uit. Liberalisme voelt zich prettig bij de status quo, anarchisme niet etc, etc.

Comments are closed.