“Onrust overspoelt het land. Bedrijfjes storten in en sómmigen maken enorme fortuinen. Voedsel en brandstof wordt zelfs voor burgers bijna onbetaalbaar, mensen slaan voorraden in. De gewone handel lijkt tot stilstand te komen; de politieke tegenstellingen worden steeds heftiger. Alles valt uit elkaar maar de reactie van de regering is ineffectief en kranten schrijven geruststellende woorden. Ik hoop dat het met het najaar voorbij is.” Geen Twitterbericht, maar uit een brief van een Franse burger uit 1789, ongeveer een half jaar voor ‘Bastille’.

De bestorming van de Bastille in 1789 wordt gezien als de eerste volksactie van de revolutie; die echter nog een aantal jaren duurde, de Koning werd gearresteerd op 10 augustus 1792. Hij werd schuldig bevonden aan hoogverraad en geëxecuteerd. Het Franse volk had genoeg van de elite en kwam in opstand. De ‘bestorming van de Bastille’ werd een symbool van een volk dat in opstand komt tegen alles wat elite heet. Het onrustige tijdperk vlak voor de Franse Revolutie biedt inzicht in onze huidige tijd; toen was er ook diepe verdeeldheid, oplopende ongelijkheid en angstzaaierij door de heersers, allemaal tegen een achtergrond van oorlog en oplopende economische crisis, vooral voor de níet-elite. Eind jaren 1700 was Frankrijk nog een van de rijkste en machtigste landen ter wereld. De mensen in de ‘gewone’ lagen van de maatschappij konden hier echter niet de vruchten van plukken. Dit kon onmogelijk overeind blijven en binnen een aantal jaren zou de Revolutie alles laten kapseizen, wat zou resulteren in de dood van bijna alle ‘grand-seigneurs’: er werden 500.000 mensen gearresteerd, bijna de hele circa 2% elite van het land, 17.000 verloren hun hoofd onder de guillotine, nog eens 40.000 werden vermoord in de volksopstanden daarvoor o.a. in de ‘september-slachtingen’.

Jaren van ziektes, oorlog, slechte oogsten en droogte hadden geleid tot een economische crisis. Het aanpakken van de immense geldverkwisting voor allerlei onzinnige projecten en elitaire hobby’s was broodnodig en dat werd door genoeg mensen aangekaart. Ze werden hierin echter tegengewerkt door de adel en de elites, zodat er niets gebeurde. Er waren al regelmatig onlusten, maar die veranderden niets. De oogsten waren slecht door droogtes. Daarbij kwam de strenge winter van 1788 met extreme voedselprijzen. De volksopstand tegen de macht, privileges en rijkdom van een elite die letterlijk geen enkele binding meer had met het volk was onvermijdelijk. De belangrijkste oorzaak van de revolutie was echter de frustratie van het volk over de onwil van de leiders om iets te doen aan hun steeds slechtere levensomstandigheden, voedseltekorten en de steeds grotere beperkingen van hun nog overgebleven vrijheden. Door jaren van geldverkwisting ging de regering toen ook nog eens nieuwe ‘tijdelijke’ belastingen opleggen om alle plannen van Louis XVI te betalen, die wettig waren volgens Louis want: “Het is wettig, omdat ik het wil”. Rellen en bendes vulden de straten van de steden. Op het land kwamen er confrontaties met de rijkere Grand Seigneurs, mensen vernielden registers voor de belastingen, burgers en boeren vielen huizen van de elites aan in het hele land. De troepen konden de situatie niet meer aan. En nog steeds gingen de elites door met hun luxeleventje en hobby-projecten die het volk moest betalen en namen hooguit veranderingen voor de schone schijn. Onder het volk verspreidde zich de angst dat de regering met grof geweld zou gaan optreden. Naarmate het volk meer wrok kreeg tegen de macht van de bevoorrechte weinigen, kwam er actie van burgers en armen tegen de elite. Op 14 juli bestormde een menigte de Bastille om zelf wapens te krijgen. Maar zelfs daarna kwamen er geen echte veranderingen en kwam er op 5 oktober de mars naar Versailles, het paleis en zetel van de regering.

We zien de gelijkenissen met de periode vóór deze revolutie tegenwoordig niet echt meer. Dat komt omdat de media en de meeste alledaagse gesprekken nooit gaan over zulk soort zaken. In plaats van over wereldvreemde elites of de grote verontwaardiging van steeds méér mensen te gaan, lijken virussen, brandstofprijzen en klimaatverandering dé gebeurtenissen te zijn en heeft men het alleen over details. Het conflict tussen sommige lagere overheden en centrale overheid over corona-sluitingen liet op een gegeven moment al wat parallellen zien met de gemeentelijke weerstanden in Frankrijk voor 1789, waarin sommige steden de nieuwe democratische denkwijze omarmden, terwijl de meesten loyaal bleven aan oude structuren van de absolutistische macht. Mensen stellen zich de revoluties van vroeger meestal voor als gepland en uitgevoerd door revolutionairen, maar dit is zelden het geval geweest. Revoluties zijn periodes waarin allerlei maatschappelijke factoren bij elkaar komen; kille wetgevers die wereldvreemde wetten maken en mensen niet meer begrijpen, burgers die duimschroeven worden aangedraaid en die uiteindelijk rebelleren, steeds repressievere overheden, wat op een gegeven moment versmelt tot een immense tegenkracht die niet meer te stoppen is.

In de nazomer van 1789, toen boeren de weelderige chateaus van de elite aanvielen, zag de elite pas in dat hun héle wereld uit elkaar viel. In werkelijkheid was hun wereld al járen in verval maar wílden ze de tekenen van de tijd en volkswoede niet zien, wat velen de kop kostte of in het beste geval de kerker of verbanning. Vandaag, net als in de jaren 1790, zien we een veel geld verkwistende orde in zijn laatste stuiptrekkingen. Zelfs voordat covid een aanleiding was voor de Staat om de touwtjes aan te trekken; inreisverboden af te kondigen, bedrijven te sluiten en thuiswerken te verplichten; adviseerden klimaatactivisten ons al om dat te doen, binnenkort móeten we het en wordt het nog erger… De op covid aansluitende oorlog in wat daarvoor nog beschouwd werd als een landje aan de rand van Europa gaf ons de rest. Dure ‘maatregelen’, onverschilligheid van leiders met slechte levensomstandigheden, de financiële situatie van steeds meer mensen, klimaatterreur en meer beperkingen van overgebleven vrijheden; allemaal los van elkaar wijzen deze misschien niet op het beginpunt van een soort revolutie, maar echte revoluties zijn altíjd die, die niemand ziet aankomen.

Als men in oude online kranten-archieven over die tijd kijkt dan ziet men dat die het toen óók al maar van één kant bekeken, men had het over het schandalige van zo’n opstand en dat men zich aan ‘de Wet’ en ordening moest houden. Een voorbeeldje:

“Zijn dit ‘de rechten van de mens? Is dit de vrijheid van de mens’? Parijs was een toneel van geweld, en hoewel het moeilijk en zelfs onmogelijk is om met enige precisie het aantal te achterhalen dat het slachtoffer is geworden van de woede van de menigte…. Een nuttige les dient zich aan het gewone volk aan: – Vereer uw Wetten – straf degenen die, onder het masker van de vrijheid, de constitutionele vrijheid willen vernietigen… “

‘Quatorze Juillet’, 14 juli, ‘Bastille-Day’ is intussen een groots gevierde Nationale feestdag in Frankrijk, erkend en bewierookt door de hele wereld, positief beschreven door alle media…

27 REACTIES

 1. Bron Wikipedia, een kanttekening van Schrama.
  “Schama legt een belangrijke oorzaak van deze collectieve zelfvernietiging bij individuen, politici, redenaars, die het grauw opzweepten en ook bij het gekuip van de hoge adel (het ambitieuze Huis van Orleans nam actief deel aan de agitatie (Philippe-Égalité); een andere stoker was de prins van Conti). Michel Antoine legt uit hoe het opruien door de parlementaire kringen, gevolgd door de hoge adel, tot een algemeen misprijzen voor de koning leidde en dat de oorzaak van de Revolutie reeds vroeg in de 18e eeuw ligt.”
  Referentiekader bepalend voor de interpretatie?

  • Het gewone volk las geen kranten, velen konden niet lezen en kranten niet betalen, in een groot land dat voor 99% uit platteland bestond zonder al te veel infrastructuur kun je geen oproer beginnen vanuit de hoge heren, die hoge heren werden overal gelyncht toen het goed begon, ook die Philippe Égalité werd in 1793 berecht en gedood.

  • Dit is het resultaat van de verkiezingen. Het kiezen is weer een product van algemene kennis, opvoeding, scholing, media geluiden, het bekende ongeluk, familie invloeden etc. Maar, ook het eigen belang speelt een rol.
   – er zijn 950.000 ambtenaren: die hebben gezinnen
   – er zijn 3,6 miljoen pensionado’s: die hebben gezinnen en familie
   – er zijn 2 miljoen bedrijven, zelfstandigen, zzp-ers die factureren naar de overheid: die hebben gezinnen
   – er zijn 600.000 WAO-ers: die hebben gezinnen
   – rest van de regelingen ongeveer 500.000 mensen.
   Geen van de bovenstaande groepen hebben er een persoonlijk belang bij over de publieke sector te saneren, want dan gaat inkomen eraan. Om te overleven zijn zij afhankelijk van de Staat.
   Daarom verandert er ook niets. Het kabinet en zijn volgers zijn het resultaat ervan. De begroting van de Staat groeit alleen maar.

   • Goed punt! De meerderheid van de NL bevolking is voor haar voortbestaan afhankelijk van de staat. Hervormen van binnenuit is dus lastig. is hervormen van buitenaf wèl mogelijk denk je, bv door revolutie of afscheiding en isolatie?

 2. Er is 1 ijkpunt voor dit alles in Frankrijk
  Als de sneeuwmachines deze winter in de skigebieden werken en er zijn voldoende Franse ski-ers dan is er niets aan de hand. Indien het tegendeel dan wordt het weer een hete zomer!
  U mag het zelf invullen indien daar een koude winter en er voldoende sneeuw valt.
  Behalve het hakblok nog iets vergeten?

 3. Ik weet niet of je per se blij moet zijn, met een nieuwe Franse revolutie

  De Franse revolutie was immers ook een groot bloedbad.

  Maar goed, als een revolutie komt, dan komt zij, dan houden jij en ik het niet tegen.

  De 19de eeuwse revoluties, de bolsjewistische en anarchistische revoluties, waren ook een soort van uitloper van de Franse revolutie. Ook zij wilde een elite omver gooien en daarna een moderne, rationelere orde creëren.

 4. Voorzie geen problemen, zolang er droog brood en wat te spelen is en het afgespoten geestelijk beperkte volk hun kluppie blijft en Mio Max zijn rondjes draait op brillie zijn circuit, dan zijn Nederlanders al dik tevreden. Misschien gaat het stroom via de slimme meter er zelfs af en toe weer op om de gsm op te kunnen laden en de computer en tv voor een moment te laten draaien.

  Meer goed nieuws van de dik voor mekaar show; Farmaceut Pfizer heeft nog een ander aangepast vaccin gemaakt dat ter beoordeling bij de geneesmiddelenautoriteit EMA ligt. In dat vaccin zijn de subvarianten BA.4 en BA.5 (Bassie en Adriaan aflevering 4 en 5) die nu rondgaan, verwerkt. Toch ziet het kabinet vooralsnog geen reden te wachten op dat middel, omdat deze subvarianten minder van elkaar afwijken dan de eerdere coronavarianten.

  https://www.ad.nl/politiek/najaarsprikronde-start-19-september-met-nieuw-coronavaccin~ab1426c4/

 5. Ik werk in de transport, en ik zie vrachtauto’s vol met spuiten Nederland binnenkomen.
  Klant: RIVM COVID.
  Ook zie ik vele vrachtauto’s vol met eenmalige verpakkingen + bijbehorende koeling voorbij komen.
  Link: https://www.softboxsystems.com/markets/pharma/
  Als je het mij vraagt gaan we de kant op van verplichte vaccinaties.

  • Als je het mij vraagt gaan we de kant op van verplichte vaccinaties.

   fuck….

   Wat gaan jullie doen dan, als dat komt?

   • @Nayako
    Blijven weigeren! Niemand mag aan jouw vrije wil komen.

    Ze laten altijd de dreiging ‘verplichte vaccinatie’ rondzingen door bijvoorbeeld via de media verhalen te verspreiden over landen waar vaccinatie verplicht zou zijn en in die landen misschien te vertellen dat in Nederland vaccinatie verplicht is. Het is de bedoeling dat jij dwang voelt door die verhalen in de media en dat je opgeeft. Dat je wil breekt. Ze mogen namelijk niet aan onze vrije wil komen want dat breekt hun macht (daar geloof jij niks van, dat weet ik, maar ik vertel het toch). Dus wordt jouw vrije wil gemanipuleerd. Maar niemand kan jou dwingen. Men kan wel héél véél druk op jou uitoefenen zodat jij uit vrije wil.. Het is aan jou.

    Die verhalen in de media, dat er voor miljoenen euro’s aan vaccins weggegooid moeten worden, zijn ook om druk op ons uit te oefenen.

   • Volg vooral geen msm.
    Kijk geen tv, luister geen radio, en lees geen kranten, en klik op internet gelijk alles weg, zodat je er zo min mogelijk van meekrijgt.

   • Volg vooral geen msm.
    Kijk geen tv, luister geen radio, en lees geen kranten, en klik op internet gelijk alles weg, zodat je er zo min mogelijk van meekrijgt.

    Ik denk dat ze energietekorten en voedseltekorten als dwangmiddelen gaan gebruiken.
    Je kunt naar de voedselbank, maar alleen als je de laatste 3 maanden een spuit had.
    En nieuwe lockdowns uiteraard.
    Anders heeft het geen zin.

  • Ook zonder spuitplicht zijn er vrachtwagens vol spuiten nodig.

   Ik doe niet mee. Mijn lichaam mijn keuze. En daar heeft die viespeuk van ’66 niets over te zeggen.

   • Ja, spuiten zijn altijd nodig.
    Maar op documenten staat expliciet “Klant: RIVM COVID”.

   • Dat geloof ik graag. Maar er is wel een verschil tussen een vaccinatie-campagne (oproepen in de brievenbus en propaganda in de media) en een vaccinatie-plicht. Maar wij gaan het zien. Rutte en zijn kliek zijn zo ontspoord dat ik alles voor mogelijk hou.

    Natuurlijke immuniteit is beter. Ik heb alweer de nodige hoestende mensen om mij heen gehad. In een kantoor waar ik was zou iemand “corona” blijken te hebben. Ik mankeer niets qua corona.

   • Queen Elizabeth and Prince Philip get COVID-19 vaccine
    January 9, 2021

    Ze hebben ze omgebracht met een simpel prikkie, de armen. En men kan moord en brand schreeuwen dat het onzin is en dat ze oud waren enzo., maar de dood kwam wel heel gelegen en de tijd heeft niet eeuwig geduld, het is mooi geweest zo en werd het tijd en sint. Klaus zijn geduld kent grenzen.

    https://postimg.cc/rdC5tF2v

 6. Lauren Southern, alt right, heeft eindelijk een wapen gevonden:

  https://www.youtube.com/watch?v=4YGQJubWQkc

  Met zo’n MG-42 kwam onze vriend Pushki van de week nog aanzetten, die zijn door Duitsland massaal aan het Zelenski-regime geleverd, door het Russische leger in beslag genomen en gedoneerd aan het Volksleger van Donetsk en Luhansk. https://www.youtube.com/watch?v=CgtYm0qczn0

  De MG-42 die Lauren Southern vasthoudt zal toch niet in Oekraïne in beslag genomen wapen zijn?

  • Inderdaad. Ik lees net op Twitter dat leugenaar Rutte en heks Kaag deze week 48 miljard NL belastinggeld aan de EU hebben weggegeven, daar 10% van terugkrijgen en nu roepen “kijk wat wij geregeld hebben, goed he?”
   https://twitter.com/vonderleyen/status/1567903901042544652
   https://twitter.com/Minister_FIN/status/1567953375882366979

   Als ze die 48 miljard had gebruikt om de excessieve belastingen op energie te verlagen, zouden de mensen haar misschien wat minder onsympathiek vinden. Maar dat wil zij (en de rest van Rutte c.s.) niet. Liever miljarden wegpissen aan EU, Afrika en Palestijnen dan teruggeven aan die (witte) Nederlanders waar ze zo’n afkeer van heeft…

 7. Revoluties maken geen onderscheid, hét kenmerk van ze allemaal is de jarenlange opgekropte woede van miljoenen mensen en dat zijn er intussen in Europa heel erg veel, in Nl. is dat al zo’n 20 jaar, sinds Fortuyn.
  Mensen die ook maar de schijn wekken aan de verkeerde kant te staan ( van klimaat, groen, woke, d33, gl etc.) of ondanks armoe van velen in dikke electrische bakken rijden, met Nl. vlaggen op de voorgeschreven manier opgehangen en dergelijke, kunnen dan slachtoffer worden. In die tijden van revolutie vroeger dachten die ook allemaal dat dat iets van vroeger was. Vergeet niet dat ook in 1789 het nú was, net als nu, men dacht ook dat men in een moderne tijd leefde en een heel stuk vooruit was gegaan sinds de middeleeuwen. Dat dachten 120 jaar later in Rusland ook en in de jaren ’50 in Cuba ook. ‘Gaat u maar rustig slapen’.

Comments are closed.