Omdat zo weinig belastingbetalers deze recycling schijnen te doorgronden, zij hier nogmaals uiteengezet hoe het in de meeste landen gaat.

Belastingen worden via een kostbaar apparaat ingezameld en daarna verdeeld onder mense­­­n die de betalers niet kennen en gebruikt voor doeleinden waar zij niet mee instemmen.

De politicus gunt, puttende uit ingezamelde belastinggelden, nadat hij de verkiezingen gewonnen heeft, tegen zeer geïnfleerde prijzen contracten aan aannemers die zijn campagne gefinancierd hebben en hem fondsen verstrekt hebben voor zijn eigen behoeften en om stemmen te kopen. Daarna worden weer nieuwe belastingen ingezameld en draait de molen door. De kiezer/belastingbetaler betaalt zelf voor de aankoopsom die de politicus neerlegt voor zijn stem.

Zo gaat het in de meeste landen: datzelfde soort landen waar wij ontwikkelingsgelden heensturen, met behulp waarvan nog nooit een land ontwikkeld is geraakt maar die als doel hebben deze landen in een permanente staat van afhankelijkheid te houden opdat één telefoontje voldoende is om de gewenste stem in de Verenigde Naties te verkrijgen of een oliecontract dat nodig is voor de vriend van een politicus.

Gisterochtend om 6.30 ontbeet met mij in een land niet zo vreselijk ver weg, hoog in de bergen, op 10 uur rijden van de dichtstbijzijnde luchthaven, een in het betreffende land alom befaamd en bewonderd politicus, die de moeite genomen had om vier uur des ochtends zijn chauffeur opdracht te geven hem vanuit zijn woonplaats te rijden naar mijn hotel: hetzelfde hotel, waar hij in 1978 mijn koffie geserveerd had, toen hij daar zonder politieke connecties werkte als zoon van een straatarme landbouwer die iets verbouwde op de hellingen van de bergen waarop dezelfde ontbijtzaal nog steeds zo’n mooi uitzicht verschaft.

Zijn geschiedenis als multimiljonair met vrouw en vijf kinderen, twee hotels en tal van andere bezittingen was er een van rags to riches. Hoe was het gegaan?

In het hotel, omstreeks 1980 , was er een bijeenkomst geweest over mikrocrediet.

Hij woonde deze bijeenkomst bij en richtte een credietcoöperatie op die groeide en groeide en nu tientallen filial­en telt.

Vanuit zijn positie van deputy-gouverneur van de provincie had hij dit jaar meegedaan aan de verkiezingen, hopende op de post van gouverneur. Maar hij had slechts 40 procent van de stemmen gekregen en verloren.

Zijn campagne werd gefinancierd door plaats­elijke aannemers die hem veel geld brachten, waarvan hij 1,8 miljoen dollar gebruikte voor het aankopen van stemmen voor circa $ 75 per stuk. In de opiniepeilingen scoorde hij 70 procent. 90 procent van het electoraat verkoopt zijn stem; het door hem bestede bedrage van 1,8 miljoen dollar was niet genoeg om te winnen van de andere kandidaat die over meer geld beschikte.

“Doe je de volgende verkiezingen weer mee?”, vroeg ik. “Ik ben zo bang te verliezen”, antwoordde hij mij, “Het hangt een beetje af van de aannemers, hoeveeL geid zij mij willen geven.”

Het aankopen van stemmen is in het betreffende land verboden, maar er is nog nooit iemand voor veroordeeld. Kiezers verkopen hun stem vaak aan twee of meer partijen.

Als de avond voor de verkiezingen de stemmeninkoper voor de deur staat en voor de zes stemmen in de familie
$450 biedt, is dit onweerstaanbaar voor een familie die opgezadeld is met schulden en de volgende ochtend anders geen geld heeft om het schoolgeld van de kinderen te betalen.

Is het kopen van stemmen in Nederland verboden? Ik weet het niet. Het is in ieder geval een gebruik in onze overzeese rijksdelen en ook in de meeste andere landen ter wereld. Iedereen weet dat ook, maar er is nooit iemand die dit op de televisie uit gaat leggen, ik bedoel hoe ten detrimente van de kiezer die recycling werkt. Alleen Geert Wilders durft dergelijke onderwerpen aan te roeren.

Het moge zo zijn dat er politici bestaan, die aan dit soort toestanden van recycling, vote buying, corruptie en witwassen een eind willen maken, maar zij kunnen zich beter de moeite besparen en de beperkte hoeveelheid energie waar zij over beschikken gebruiken voor andere doeleinden of beter nog: aftreden en een echte baan zoeken. De huidige antiwitwashetze kost vele malen meer dan zij opbrengt.

Hugo van Reijen

8 REACTIES

 1. Mooi verhaal. Stemmen kopen gebeurt hier naar verluid veel in Limburg. Dat mag niet maar gebeurt wel. Jos huppeldepup uit Roermond hebben ze vervolgd daarvoor maar hij zit nog steeds in de lokale politiek daar.

  Het zal ook wel elders gebeuren maar subtieler. Zoals een bekende partij die miljoenen krijgt van bevriende “ondernemers”. Maar als een lokale partij, die niet bij het kartel hoort, het doet dan wordt die vervolgd. Want “corruptie en integriteit. Zie Den Haag.

  Dat de politiek in NL mensen steeds afhankelijker maakt zie je goed aan allerlei leningen en toeslagen. Energietoeslag (-plafond), Huurtoeslag, Kinderopvangtoeslag.

  De echte oplossingen zouden zijn: energiebelastingen naar nul, inkomstenbelastingen verlagen en een hoge belastingvrije voet invoeren zodat werken tegen een laag loon meer lonend is dan een uitkering. Maar dan zijn ze niet meer afhankelijk…

 2. Corporatisme is minstens zo erg als socialisme. Beide systemen gebruiken de overheidsmacht om mensen hun vrijheid en eigendom te ontnemen.

  Onder het mom van democratische inspraak wordt je onderdrukt en bestolen, terwijl de daders hun ambt misbruiken. Wanneer stoppen we er mee dit systeem in stand te houden?
  ______________

  How politicians get filthy rich
  https://youtu.be/gfgf0UymF2M

 3. De corruptie in Nederland is gelegaliseerd op een slimme manier. In de grondwet staat dat stemmen een vorm van vertegenwoordiging is. Op papier ja, in praktijk nee.
  Je stemt op een mens, maar het is de politieke partij die uiteindelijk beslist wie in de 2de kamer komt. De politieke partij is een vereniging met een bestuur (voorzitter, penningmeester, secretaris en overige bestuursleden). De politici zijn lid van de vereniging en het besluit van het Bestuur van de vereniging is bepalend voor de leden, dit geldt ook voor de 2de Kamer leden.
  Lobbyisten hoeven politici niet direct te betalen, dat is ook niet verstandig. Maar, lobbyisten betalen de politieke vereniging. Het verenigingsbestuur bepaalt hoe de inkomsten worden ingezet.
  Dit is ook de redenen dat er in Nederland zoveel verenigingen en stichtingen bestaan, meer dan 25.000. Deze structuur is opgezet om ‘verdiensten’ op een legale manier te ‘verdelen’. Neem Wim Kok, minister die slechts 150.000 verdiende, maar jaarlijks een bruto-inkomen had van bijna een miljoen.
  Het is geniaal in elkaar gezet, de verkiezingen zijn een farce en je gaat als miljonair naar huis.

  • Oh ja, 2de Kamer leden moeten hun eigen inkomsten publieke maken. Politieke verenigingen zijn aparte entiteiten, daar gelden die regels niet voor. En mocht dit ooit gebeuren, zullen de leden gewoon voor hun werk een factuur sturen naar de vereniging. En een factuur is geen bijdrage of vergoeding.

  • Het is legale corruptie, zijn doen allemaal mee. Daarom krijg je altijd hetzelfde beleid, ongeacht de coalitie of oppositie. Links, midden of rechts, als de wetgeving eenmaal bestaat, is het een zeldzaamheid dat de wetgeving waar links, midden of rechts ooit tegen was, afschaft of opheft als zij aan de macht zijn.
   Misschien is dit bekend:
   https://www.youtube.com/watch?v=2K_jhz3nXQM&t=4247s
   Het grootste corruptie schandaal in Nederland. In dit interview komt alles samen en legt corruptie bloot op het hoogste niveau bij overheden (OM, min. van financiën en justitie) en in het bijzonder financiële instellingen als banken en de ECB. Deze dame verdient een staande ovatie. Zij heeft ook het SEC op de hoogte gebracht en zij onderzoeken de zaak.

 4. Plato had dus toch gelijk. Democratie is of wordt corrupt vanwege de vele afgekeurde burgers die in de burgermaatschappij nooit meer dan assistent-filiaalleider bij de Jumho zouden zijn geworden. Nu kunnen ze zich politicus noemen en zo een baan in een ‘schitterend milieu’ bemachtigen en vriend worden van Hugo ;-).
  Het volledige kapitalisme hebben we in de 19e eeuw en onder Jeltsin in Rusland gezien: de roofdieren-maatschappij waar de grootste wolven de buit onder elkaar verdelen en de mensen die echt voor hen werken in sloppenwijken laten wonen waar tyfus, cholera en pokken heersen. In een absolute monarchie heeft die persoon al het hoogste wat een mens kan bereiken en denkt ook nog over de troon van zijn dynastie dus zal meestal iedereen aan bod laten komen, behalve zwakke broeders als Louis de 16e en Frankrijk en onze Willempie natuurlijk. Dus op naar een libertair koningkrijk waarin iedereen die meer vermogen heeft dan 200.000 of een inkomen boven twee maal model onteigend wordt door de vorst!

Comments are closed.