Europa is afhankelijk van de Verenigde Staten voor zijn defensie. Europa is afhankelijk van Azie voor zijn productie. Europa is afhankelijk van Rusland en de Golfstaten voor zijn energie. Europa zucht onder een kolossale schuldenberg en een als een kankergezwel groeiende bureaucratie. Voeg daarbij de klimaat-, woke- en vluchtelingenhysterie et voila, Europa schaft zichzelf af.

In economische leerboeken betekent de conjunctuur dat er na een periode van economische expansie onvermijdelijk een periode van krimp komt, hoewel de algemene trend positief blijft. Dit betekent dat zelfs recessies een doel dienen: de markt opruimen van inefficiënte bedrijven, luchtbellen laten leeglopen en het systeem doorspoelen zodat het in de toekomst productiever kan zijn. Veel van dit denken is gebaseerd op het concept van ‘creatieve destructie’, ontwikkeld door de Oostenrijkse econoom Joseph Schumpeter. Hij betoogde dat, hoewel technologische vooruitgang een economie op korte termijn in beroering kan brengen, het uiteindelijk de verdere groei zal vergemakkelijken.

Neem de spoorwegen in het 19e-eeuwse Amerika. Tijdens de jaren 1880 verdubbelden de VS bijna het aantal kilometers spoor. Dit creëerde een enorm infrastructuurnetwerk, maar het creëerde ook een van de grootste investeringsbubbels in de moderne geschiedenis. In 1894 was een kwart van alle spoorwegmaatschappijen failliet gegaan. De rails waren er echter nog steeds en deze maakten later de opkomst van de VS als economische grootmacht mogelijk.

In de eerste helft van de 20e eeuw zagen we soortgelijke cycli van hoogconjunctuur. Maar cruciaal was dat de omstandigheden van de wereldeconomie in het begin van de 20e eeuw de industrie of het kapitaal niet toestonden om ergens anders heen te gaan. Offshoring en outsourcing waren niet echt een optie. Dus zelfs na de ergste recessie zou er logischerwijs een periode van groei volgen.

Maar bestaan de omstandigheden waardoor de economieën van de 20e eeuw konden herstellen nog steeds? Misschien wel in de VS, zoals het leiderschap in veel belangrijke industrieën van de 21e eeuw bevestigt. Maar we moeten minder optimistisch zijn over Europa. Rond de eeuwwisseling was het nog mogelijk om een hoogwaardige mobiele telefoon te kopen van Europese technologiebedrijven, zoals Siemens, Ericsson of Nokia. Zelfs tv’s en andere entertainmentapparatuur werden vaak in Europa geproduceerd. Tegenwoordig worden deze markten echter bijna uitsluitend gedomineerd door de VS en Azië.

Dit is een slecht voorteken voor de EU. Het betekent dat de huidige recessie – en de aanjager daarvan, een enorm energietekort – niet noodzakelijkerwijs zal worden gevolgd door een periode van modernisering en groei. Nogal het tegenovergestelde. Het zou wel eens kunnen leiden tot een snelle deïndustrialisatie van Europa.

De markten zullen hier vrij snel achter komen. Naarmate het vertrouwen in een volledig Europees herstel afbrokkelt, zullen de leenkosten beginnen te stijgen. Dat levert een enorme druk op de welvaartsstaten met een hoge schuldenlast in Europa. EU-lidstaten hebben het geluk dat veel beleggers in onzekere economische tijden het Oude Continent nog steeds als een relatief veilige haven zien (hoewel ze nog steeds de voorkeur geven aan de VS). Maar de Europese economie is vastgelopen.

Zoals wetenschappers Wim Naudé en Paula Nagler van het Instituut voor Arbeidseconomie hebben geschreven, verstart de Duitse economie. Ze stellen dat Duitsland de afgelopen 150 jaar over de hele linie minder concurrerend is geworden, van onderwijs tot technologie en innovatie. Hun analyse geldt hoogstwaarschijnlijk ook voor andere Europese landen.

Wie zal voorkomen dat de Europese economieën in verval raken? Zelfs in tijden van extreme recessie en zelfs depressie in de 20e eeuw konden Europeanen rekenen op een hoge mate van ondernemersenergie en intellectueel kapitaal. Dit zorgde voor een succesvolle wederopbouw na een economische neergang (of de verwoesting van een wereldoorlog). Maar deze energie is uitgeput en ontmoedigd, en vervangen door een klimaat- en wokereligie.

Wat de hachelijke situatie van Europa bijzonder frustrerend maakt, is dat de meeste schade zelf is toegebracht. Ooit had de EU aardgas in overvloed, maar toen halveerde de binnenlandse gasproductie tussen 2011 en 2021. Duitsland had ooit een solide elektriciteitsproductie met kernenergie, totdat deze grotendeels werd uitgefaseerd. Duitsland was tot voor kort een economische grootmacht. Maar naarmate Greta Thunberg invloedrijker werd dan de gemiddelde premier, is het anti-energiebeleid dat de industriële basis van Europa afbrokkelt, toegenomen. Het heeft Duitsland vijftien jaar gekost om één luchthaven te bouwen. Vergunningen om hydro-elektrische energie uit te breiden in Oostenrijk duurde een decennium om te verkrijgen. En het ziet er niet naar uit dat Europese regeringen ooit fracking zullen steunen. Dit is een recept voor deïndustrialisatie.

Waar zullen de investeringen vandaan komen in een economie die zo vijandig staat tegenover ondernemerschap? Voor velen lijkt het antwoord te liggen in een steeds groter wordende staat, die zogenaamd elk probleem zal wegwerken door meer overheidsuitgaven. Maar meer uitgaven met minder productie zullen leiden tot een steeds toenemende inflatie. Waarvoor de enige gezochte oplossing is… meer overheidsuitgaven. Er is bijna geen wil onder de elites om uit deze cyclus te breken.

De economische ellende in Europa is nog maar net begonnen.

Bron: Spiked Online 

 

 

 

20 REACTIES

 1. Er is ook nog zoiets als een wal die het schip keert. De elite kan willen wat het wil, maar water zal nooit tegen een berg op kunnen stromen. De drammerige vasthoudendheid van de elite zou er weleens op kunnen wijzen dat ze die wal al zien aankomen. Een Klaver die nog even snel zijn plannen er door wil drukken. Voor de vorm knikken en buigen naar de bevolking en tegen beter weten in de materie bij de bevolking door de strot willen blijven duwen. Overigens is de afhankelijkheid een blijvertje. Of een auto nu op benzine rijdt of op een batterij; je zult net zien dat de benodigde grondstoffen alleen te verkrijgen zijn bij een ander of elders. Oorlogen kunnen we ons niet meer permitteren. Het gekke is dat die nu juist weer in de mode komen.

 2. Het is niet nodig en zelfs onverstandig om alles zelf te maken. Arbeidsdeling is wat de wereld welvaart heeft gebracht en als iemand anders iets beter en goedkoper kan maken dan jij, is het voor beide partijen beter als je het bij die ander inkoopt. Wel is belangrijk, dat er voldoende concurrentie in stand blijft. Voor belangrijke zaken zorg je beter voor tenminste drie onafhankelijke toeleveranciers.

  Het is een normale ontwikkeling, dat economieën verschuiven van agrarische productie naar industriële productie naar dienstverlening. Europa zal in de toekomst haar geld vooral halen uit de dienstensector, waar vakmanschap, creativiteit en klantenservice een grote rol spelen.

  Dat gaat van installatiebedrijven en product design bureau’s tot B&Bs. Door de vergrijzing blijft de arbeidsmarkt nog jaren krap. Wat er nog aan industriële productie is, zal daarom volledig gerobotiseerd zijn. De meeste werkgelegenheid en economische groei zit de komende decennia in de toeristensector. Europa is immers één groot openlucht-museum. 😁

 3. Waar komt welvaart en welzijn vandaan? En wat kan welvaart en welzijn bedreigen?
  De schrijver van het stuk benadrukt de gevolgen van een oorzaak. De gevolgen: financiële crisis, immigratie, klimaathysterie, woke, energiecrisis etc.
  De oorzaak is eenvoudig, publieke besluitvorming door overheden. Naar mate publieke organisaties groter worden, neemt hun macht en invloed toe. Maar, dit betekent ook dat de macht en invloed van private organisatie afneemt. Oorzaak: collectivisme
  Collectivisme begint steeds meer de overhand te krijgen. Collectivisme is een cultuur, denkwijze, gedrag waarin mensen geïntegreerd zijn in (hechte of gedefinieerde ) groepen en het groepsbelang over het algemeen voorrang krijgt boven het individuele belang.
  Collectivisme is ook opgelegd, je moet betalen, je moet meedoen, dwang, dwang, dwang, dwang etc. Het is zo rigide, neerbuigend het maakt mensen dom, afhankelijk tot zelfs slecht.
  De staat heeft collectivisme als politiek streven gemaakt waarbij alle groepen gelinkt zijn aan de Staat. Dit is echter een interactief proces, want veel groepen maken gebruik van de Staatsmacht om hun groepsbelang te drukken op de samenleving. Want de Staat is in bezit van het wetsmonopolie en het geweldsmonopolie.
  Het individu komt ook steeds meer onder druk te staan. De cancelcultuur is een mooi voorbeeld. Als ondernemer kijk je wel uit, wat je zegt en doet, maar dat geldt ook voor andere beroepsgroepen.
  Steeds vaker zie je dat collectivisten via de Staat veranderingen in de samenleving veroorzaken. Groene energie, immigratie etc.
  Als je de Staat reduceert tot slechts een nachtwakerstaat, heb je er geen last meer van. De verzorgingsstaat moet afgebroken worden. De ondergang van Europa is begonnen met het uitbreiden van de macht en invloed van publieke organisaties, die allemaal betaald worden via belastingen en heffingen. En als je er tegen wilt vechten, betaal je aan je eigen ondergang. Het gevolg is corporatisme, waarbij ondernemers meedoen met de waanzinnige ideologische besluiten van de overheid.
  En van de politieke partijen hoef je niets te verwachten, zij doen allemaal mee. Meer geld, meer macht, meer invloed, meer bekendheid.
  Dit gaat niet goed komen. Europa gaat heel veel verliezen, en burgers en bedrijven zijn het zelf schuld!!

  • Ik vind dit eigenlijk best geniaal. Als je geen geld meer vinden kunt om te belasten, verzin je het gewoon. Met een beetje hulp van wat togabeffers die er een juridisch kader omheen zwammen.
   Dan krijg je over een paar jaar de fictieve lonen. “U heeft vorig jaar gewerkt, wij gaan uit van een jaarsalaris van 100.000 euro en heffen daar 52% belasting en premies over”. “Heeft u minder verdiend dan 100.000? Dan heeft u dat toch verdiend.”
   Met zo’n wet jaag je de klaplopende asielzoekers zo het land uit.

 4. Wat de ondergang van Europa betreft. Al het beleid is zo stupide dat het wel opzet moet zijn.

  Minister Rob Dildo heeft een energieverdrag opgezegd. Hij haat Nederland dus opzeggen moet wel een verslechtering inhouden, al ken ik de inhoud van het verdrag niet.

  En er komt een interessante wending aan Der Untergang. In Murica hebben de Republikeinen aangekondigd dat als zij de meerderheid krijgen in het parlement (ik dacht ook senaat) dat zij een eind gaan maken aan de “gravy train” voor Oekraine. Verkiezingen zijn over een paar weken. Hoe zouden Zelensky en zijn poedels Herr Timmerfrans en Helga reageren als dit uitkomt?

  Maar Murica gaat de kant op van Europa, alleen iets later.

 5. Het enige probleem van Europa zijn de groenen en extreem links, of ze nu ‘grünen’, ‘ecolo’, ‘groenlinks’ of ‘d’66’ heten. Zoals intussen wel duidelijk komt de hoofdmoot van onze inflatie niet puur en alleen door een of andere ex-KGB kolonel aan de grens van de EU maar door de explosie van energiekosten. Energie is ook een internationale markt van vraag en aanbod en die reageert op dat gas uiteraard. Het probleem wás er achter al voor die oorlog. Dankzij alléén West-Europees ‘links-groen’ denken moest Europa met steenkool stoppen, moest Europa met kernenergie stoppen (behalve Frankrijk dat bij zinnen bleef), moest van de olie af, moest van het gas af. Er was nog maar een klein zetje nodig en dat gaf Rusland. Iedere econoom kan je vertellen dat goedkope en overvloedige energie de belangrijkste basis is voor een moderne economie. De allergoedkoopste en overvloedig energiebronnen zijn kolen en kernenergie en dat hebben de ‘progressieven’ Europa vanaf de jaren ’70 afgenomen. De mijnen in Noord-Frankrijk, België, Zuid-Limburg en het Ruhrgebied zijn gesloten en hebben zo
  de welvarendste regio’s van die landen verandert is exact het tegenovergestelde: de armste, meest verloederde regio’s van die landen. En het gekke is, er is nog steeds zó ontzettend veel steenkool in de bodem van Europa dat bij het húidige energieverbruik de hele EU daar zo’n 200 jaar mee vooruit zou kunnen. Technieken zijn intussen al veel beter, zowel qua winning als schonere technologie bij verbranding. De nazi’s maakten zelfs al benzine ván steenkool, China is sinds een jaar of 20 ook bezig met die technologie. De EU zou dus volledig onafhankelijk van energiebronnen buiten Europa kunnen zijn, voor de variatie en daarmee ook de grote macht van oliestaten kunnen doen inkrimpen. De meeste mijnschachten liggen er zelfs nog steeds, ze zijn alleen afgesloten of vol water gelopen. Mijnen zijn er in vele landen buiten Europa ook nog steeds, dus mijnwerkers kunnen we zo importeren, ook dat is geen probleem. Maar nee, de groene tunnelvisie veroorlooft alleen het stoken van biomassa, die vele malen vervuilender is dan kolen en die ook nog eens bossen verwoest.

  • Klopt! Een moderne kolencentrale heeft zeer goede rookgasfilters, die vrijwel alle vliegas (fijnstof), zwavel en andere afvalstoffen afvangen. Het vaste afval wordt veel gebruikt in de wegenbouw. China, dat ook heel veel kolen heeft, onderkent het belang van kolencentrales voor haar economische ontwikkeling en opent iedere week een nieuwe centrale.

   Kolencentrales zijn samen met gascentrales zeer goed in te zetten om het sterk wisselende aanbod van zon en wind af te stemmen op de wisselende stroomvraag. Kerncentrales zijn daarbij prima geschikt voor de basislast van het net.

   Kolen zijn idd een goed alternatief voor olie. Er zijn inmiddels rendabele procedes om van 2 ton kolen 1 ton olie te maken. Die kan weer worden geraffineerd in motorbrandstoffen en smeerolien. Ook prima geschikt als grondstof voor plastics en medicijnen.

  • Interessant verhaal. De hele energiecrisis heeft Europa grotendeels over zichzelf afgeroepen dus?
   Ik wist niet dat je benzine kon maken uit kolen, weet wat geleerd.

   De types die in groene partijen zitten zijn toch al niet de slimsten. Veel olieproducten hangen samen. Als je een vat olie bewerkt komt daar zoveel benzine uit, zoveel grondstoffen voor medicijnen en zoveel vaseline voor Robbie. Dat werkt niet als de koffieautomaat op hun kantoor. Bestaan er al Fair Trade windmolens?

   • Toen men 14 jaar geleden nog íetsje genuanceerder dacht werd daar nog over gepraat online: https://www.olino.org/blog/nl/articles/2008/04/01/vervoer-op-kolen-de-oplossing en deze http://sync.nl/krachtcentrales-veel-minder-co2-uitstoot/2
    Momenteel kun je zulke zaken nog wel lezen, echter de ‘moeilijkste’ links (moeilijk omdat ze andere alternatieven geven dan windmolens en biomassa) worden vaak niet meer gevonden… Het is een grote hoax, want aan dat soort bestaande technologiën is door de Big Business minder te verdienen. Europa en deels ook de VS is in de Ban van de Ring, extreem links heeft ‘groen’ gekaapt en fascistisch gemaakt, terwijl bekend is dat bijna alle groen-links en d’66 types in de stad wonen, dus uit eigen ervaring niets weten van échte natuur, dat weten alleen mensen die er ín leven en er dagelijks komen.

   • Behalve brandstoffen als benzine en diesel kun je steenkolen ook gebruiken als basis in de chemische industrie, dat deden de nazi’s allemaal al 80 jaar geleden en China nu nog.
    Binnen een aantal jaren is die overstap te maken, België heeft zijn laatste mijnen veel minder lang dicht dan Nederland, Duitsland heeft zelfs pas in 2018 zijn laatste mijn gesloten, de kennis en de ingenieurs die daarbij hoorden is er dus nog. In Polen draaien nu nog mijnen. Om je te informeren moet je in ieder geval nóóit naar programma’s op TV kijken, sinds een jaar of 15-20 is dat allemaal desinformatie en linkse propaganda.

   • En om de reeks dan even af te maken. De armste gebieden met de meeste mensen op bijstandniveau liggen momenteel in het noorden van Frankrijk, de stad Roubaix bijvoorbeeld was een van de rijkste steden van Frankrijk, tot de mijnen sloten en de industrie die daarbij hoorde ook vertrok. De goedbetaalde mijnwerkers en daarvan afgeleiden, ook de héle middenstand verviel binnen een decennium, men schat dat 75% van de inwoners van de stad nu op het sociale minimum zit. Rij er maar eens doorheen als je in de buurt komt, rijen en rijen vervallen huizen, hele straten, hele wijken, waar allemaal mensen in wonen; hetzelfde zie je in de mijnstreek in Wallonië en in de echte industriesteden in het Ruhrgebied: Essen, Dortmund en nog vele andere: ze waren rijk vanwege de erg goed betaalde mijnwerkers, idem in de Zuid-Limburgse mijnstreek: ze hangen nu allemaal aan het staatsinfuus, terwijl ze eerst de staat rijk maakten, meer dan een eeuw lang. Idem voor de ‘rustbelt’ in de VS trouwens. Door het ‘links’ en ‘progressief’ dat zich opwerpt als beschermer van de gewone man zijn ál die regio’s aan de bedelstaf gebracht. Door de kolen weer te gaan delven zou dat echter ook weer teruggedraait kunnen worden.

   • @Dewaere
    Hier in de VS hetzelfde. Ik woon in Pennsylvania en deze staat heeft meer antracietkool dan er in de hele rest van de wereld is gevonden.
    Ook hier zie je stadjes (bv Shenandoah, waar mijn schoonouders wonen) die ooit welvarende mijnbouwstadjes waren en nu grotendeels verloederd, met al jaren leegstaande woningen en bedrijfspanden, drugsoverlast en een krimpende bevolking. Er is nog steeds wel wat mijnbouw, maar lang niet meer wat het was.
    Nou zou ik zelf liever inzetten op kernenergie voor electriciteit en de kolen in ieder geval voorlopig voor verwarming (ik stook, net als veel anderen in de omgeving nog steeds kool).
    Maar het westen dient bij zinnen te komen en de hele klimaat-terreur organisaties op te doeken, want die hele linkse malle-molen vernietigt alles wat ze aanraakt door maar achter het waanidee aan te blijven rennen dat iedereen gelijk is, hetzelfde willen, hetzelfde moet krijgen en hetzelfde moet denken.

   • @Johan P, absoluut! Het is fundamenteel verkeerd om mensen als gelijk en gelijkwaardig te behandelen.

    De linkse gelijkheidsdoctrine is niet alleen feitelijk onjuist. Mensen zijn niet gelijk, zelfs eeneiige tweelingen zijn dat niet. En ook niet gelijkwaardig. Kijk maar naar je loonstrookje. Het is ook moreel onjuist. Als je iedereen hetzelfde behandelt, doe je de één te kort, terwijl de ander veel van de resources die je ter beschikking stelt niet eens nodig heeft. De één krijgt dan niet de kans zich ten volle te ontwikkelen. De samenleving wordt er inefficiënt en oneerlijk door. De oude Sovjet-Unie liet dit al zien. Waarom blijft links dan toch voortdurend hetzelfde doen en verwachten ze steeds een beter resultaat? Is dat niet het kenmerk van waanzin?

    Als we morgen allemaal met een tientje beginnen, heeft overmorgen de één geen geld meer, een tweede zelfs een tientje schuld en een derde heeft er twee tientjes van gemaakt. Ongelijkheid is volkomen eerlijk en natuurlijk. Het is het logische gevolg van beslissingen die vrije mensen over hun eigen leven nemen. Dit tegengaan is niets anders als slavernij en dictatuur.

   • @Johan P. Ik heb een jaar of 6 geleden nog eens een programma op de Vlaamse TV gezien over die regio’s en hoe die zo verarmt zijn geworden. In de VS stemmen dan tenminste genoeg mensen op die Maga-figuren, of het helpt weet ik ook niet maar ze proberen het tenminste. Vooral in West-Europa lijken de mensen wel masochistisch, alsof ze er plezier in hebben om zo uitgeknepen te worden. In de VS zullen we zien, 8 november geloof ik? Als ze daar tenminste niet weer een smerige twist aan geven.
    In amerika zie ik anders nog wel mensen in opstand komen. Ze moesten de groenen en ultra-extreem linksen maar verbannen naar de noordelijkste plaats in Siberië, dan kunnen ze daar in de winter genieten van hun extréme klimaatVERWARMING 🙂

   • @Dewaere
    Dank voor de toelichting. Eigenlijk raar dat dit soort technologie niet wordt gebruikt hier. Je kan beter voor je eigen energievoorziening zorgen dan die moeten importeren. Straks is het niet alleen energie maar ook voedsel (voor zover al niet het geval).

    De dwazen die dit land besturen denken dat als iedereen ‘coach’, ’themaregisseur’ of ‘verbinder’ is, het eten en de spullen automatisch geregeld zijn.

    Hoeveel jaar zou het duren om de industrie weer op te bouwen, als China op een dag besluit om niet meer te leveren aan Europa?

 6. Sorry China!
  wij, Europa zijn voor onze export afhankelijk van US
  Dank China dat u nu en in het verleden onze schulden hebt willen financieren/opkopen.
  Idd sorry China en andere ons niet welgevallige staten dat wij nu uw centjes blokkeren, excuus maar wij doen dit omdat wij bang zijn dat u ons schuldpapier gaat verkopen en daardoor onze centjes niets meer waard worden. Of dit later alsnog gaat gebeuren dat zien we dan wel maar we hopen dat wij u voordien op de knieen krijgen. Dank dank dank

Comments are closed.