OPROEP van Onkruit Vergaat Niet. Dat is onze oproep als antimilitaristen aan de Nederlandse politiek als wetgevende macht. Wij roepen alle Nederlanders – en vooral de jonge dienstplichtigen! – en Nederlandse organisaties op ons voorstel te steunen.

Na twee wereldoorlogen met massale dienstplichtigenlegers en talrijke andere oorlogen waarbij dienstplichtigen betrokken waren leek na de val van de Berlijnse Muur in 1989 de militaire dienstplicht wereldwijd op de terugtocht, met onderlinge handel en internationale afspraken kon langdurige vrede worden gezekerd.

De Russische inval in Oekraïne laat oude tijden herleven. In plaats van alles te doen om te deescaleren wordt het oorlogssentiment opgeklopt: Rusland is terug als de aloude vijand zoals we die kenden tijdens de Koude Oorlog. De agressieoorlog van Rusland is aanleiding voor tal van Europese landen militaire budgetten omhoog te jagen, wapenproducenten beleven gouden tijden. De NAVO gaat het aantal snel inzetbare eenheden drastisch verhogen van 40.000 naar meer dan 300.000 militairen.

Met de oorlog in Oekraïne herleeft ook in Nederland het geloof in geweld als middel om conflicten te beslechten. Het aantal militairen dat paraat beschikbaar en inzetbaar moet zijn, gaat fors omhoog (juni 2022). De werving van nieuwe soldaten zal -volgens de Defensienota- in eerste instantie nog vrijwillig zijn, maar wij vrezen dat het reactiveren van de dienstplicht – voor het eerst na de opschorting in 1997 – niet langer uitgesloten is.

Dienstplicht
Ook de discussie over het opnieuw activeren van de militaire dienstplicht is terug. In een recente peiling (april 2022) onder 10.000 Telegraaflezers is 78% voor de herinvoering van de dienstplicht en 20% tegen. 71% vindt dat jongeren daartoe verplicht moeten kunnen worden, 26% niet.

Op 1 mei 2022 was het 25 jaar geleden dat met de invoering van de Kaderwet Dienstplicht de militaire dienstplicht werd ‘opgeschort’. Maar de dienstplicht is in Nederland nooit afgeschaft! Elke jongen en sinds 2020 ook elk meisje van 17 jaar krijgt een ‘dienstplichtbrief’. Daarin staat dat zij tot 45 jaar in het dienstplichtregister zijn opgenomen en eventueel opgeroepen kunnen worden.

Defensie misbruikt de dienstplichtbrief door ieder jaar aan 200.000 jongeren van 17 jaar een personeelswervingsfolder te sturen: ‘kom werken bij Defensie!’.
Ook wordt daarin propaganda gemaakt voor een ‘dienjaar’, een ‘vrijwillige dienstplicht’ van een jaar, een betaalde stage om jongeren binnen de krijgsmacht te lokken.

Want het Nederlandse leger heeft nu al bijna 9.000 militaire vacatures. Daar komen er de komende jaren nog 6.500 bij. Defensie komt nu daarom met een massale publiekscampagne om jongeren te verleiden militair te worden. Defensie faciliteert ook ruimhartig de militaire ROC-opleidingen met de verhullende naam ‘vakmanschap en veiligheid’.

De door Rusland begonnen oorlog in Oekraïne laat zien dat dienstplichtige jongens aan beide kanten bijna geen keus hebben: Poetin heeft een mobilisatie van dienstplichtige reservisten afgekondigd. De regering Zelensky bepaalde meteen dat alle mannen van 18 tot 60 jaar beschikbaar moeten zijn voor oorlogsdoeleinden. Wie weigert loopt grote risico’s.

Wij wijzen elke vorm van dienstplicht af. Elk leger is uiteindelijk immers bedoeld om – al dan niet in geval van ‘nood’ – met militair geweld ten strijde te trekken in oorlogssituaties. Militair geweld is daarmee voor ons per definitie misdadig omdat het tot massaal dodelijk geweld leidt. Daarom mag niemand gedwongen worden daaraan mee te doen. Dat de wetgever in het verleden de mogelijkheid bood om op grond van gewetensbezwaren een vervangende dienst op te leggen doet daar niets aan af. Voor de dienstplicht – waarbij ingezetenen van een land gedwongen worden om soldaat te worden – bestaat noch een juridische noch een morele rechtvaardiging. Laat dit niet ongemerkt gebeuren!

Wij vinden dat niemand dienstplichtig soldaat gemaakt mag worden om een oorlog ingestuurd te worden. Conflicten tussen landen moeten met andere middelen – bemiddeling, boycots, sancties, onderhandelingen en internationale rechtspraak – worden opgelost.

Om in deze tijd van toenemende spanningen rond de Russisch-Oekraïense oorlog een reactivering van de Nederlandse dienstplicht uit te sluiten is het zaak tot formele afschaffing over te gaan: de Kaderwet Dienstplicht moet worden ingetrokken!

Wij roepen jongeren die ingeschreven worden in het dienstplichtregister op om daar tegen te protesteren. Wij roepen vredesorganisaties en andere maatschappelijke organisaties op om zich tegen herinvoering van actieve dienstplicht te verzetten. Wij roepen politieke partijen op een wetsvoorstel in te dienen om de militaire dienstplicht definitief en onvoorwaardelijk af te schaffen. Niemand mag gedwongen worden mee te doen aan een oorlog!

U kunt hier tekenen.

TOELICHTING: Sommige lezers zullen zich afvragen waarom deze oproep van “linkse antimilitaristische rakkers” geplaatst wordt. Libertarisme is voor individuele vrijheid en soevereiniteit. En is dus tegen dwang als dienstplicht. Toine Manders heeft jarenlang jongens gered van de dienstplicht.

Libertarisme is echter geen pacifisme. Met betrekking tot de dienstplicht lopen onze meningen parallel met die van onkruit vergaat niet. Deze petitie heb ik zonder gewetensbezwaar getekend. Het staat iedereen vrij het leger in te gaan. Libertarisme is NAP maar geen pacifisme, het is geen gebroken geweertje. Als NL wordt aangevallen dan mag men zich uiteraard verdedigen vanuit het libertarisme. Men mag zich ook op deze strijd voorbereiden. Maar dan wel met mensen die er bewust voor kiezen om Nederland te verdedigen. En dat laatste moet heel duidelijk zijn. Vandaar dat ik de oproep op Vrijspreker geplaatst heb.

23 REACTIES

 1. Maar om dan meteen zo’n uitgebreid links-dogmatisch epistel te gaan plaatsen met zinnen als deze: “Rusland is terug als de aloude vijand zoals we die kenden tijdens de Koude Oorlog” die de 180 graden gedraaide visie van ‘links’ mooi weergeven: van communistenvrienden en USSR-vrienden tot nu Ruslandhaters: juist de linkse, links-liberale en links-groene lui zijn de grootste oorlogshitsers: in de Duitse regering SPD en Grünen, in Nederland D’66, PvdA, Gl….; maar wel protesteren als men zelf heel misschien opgeroepen zóu kúnnen worden om zelf te moeten gaan vechten: de dubbele moraal en gespleten tong van links, die níet opriepen om corona-maatregelen te boycotten: de verplichtte muilkorven, de digitale QR-toegangspassen, de sluitingen van horeca en winkels, de avondklok uit nazi-tijden… Het geheugen is blijkbaar wel heel erg kort om zulke anti-libertarische mafkezen ook hier een podium te geven, ze hebben er al meer dan genoeg en beheersen het publieke debat en openbare ruimte al meer dan genoeg.

  • ik wist dat dit bericht kritiek ging oproepen.

   Links is veel diverser dan we aannemen, en ze zijn zelf hun ergste vijand met hun wokisme. Je kan onkruit niet aanwrijven dat ze oorloghitsers zijn, verre van dat. Dat er “linkse” oorlogshitsers zijn is mij heel duidelijk, en dat is een hele enge ontwikkeling. Ze zijn de ergste vijand van de vrede en zijn marionetten van het militair industriele complex geworden. Als atoombommen gaan vliegen komt dat door hun. Maar dat geldt niet voor de linkse rakkers van Onkruit. Die zijn consequent anti oorlog. Waren dat en zijn dat nog steeds. Het enige verwijt dat je hun kan maken is pacifisme.

   Het is te gemakkelijk links allemaal op 1 hoop te vegen.

   • Er komen op deze website van die ouderwetse rechtse balletjes die allergisch reageren op alles wat links is of in de verte links lijkt. Dat viel mij ook op in het artikel over vakbonden.

    Maar links vandaag is anders dan links in de jaren ’70 of ’80. Net als rechts. Het is door elkaar gemengd en beide begrippen zijn niet meer wat het eens was. Soms mis ik ze, de ouderwetse VVD-balletjes waarmee ik op school zat vroeger. Met hen erbij zou een hoerenbende als kabinet Rutte 4 niet bestaan hebben (waarschijnlijk).

    Dienstplicht vroeger was vooral tijdverpilling. Een paar weken/maanden een “opleiding” krijgen en daarna een jaar nutteloos rondhangen op een kazerne. Het is mij bespaard gebleven maar vrienden van mij niet.

    Over de petitie, zoals iemand zei: “Toon mij 1 petitie die resultaat heeft gehad en ik teken ze allemaal”.

   • Toch is het goed om dat wél te doen. De Nazi’s, communisten, sociaal-democraten en andere linkse idioten zullen best wel eens een actie hebben uitgevoerd die niet tot wagonladingen slachtoffers heeft geleid, maar waarom zou je het risico nemen als je weet, dat hun uitgangspunt fundamenteel fout is?

    Daarbij is de hoofdoorzaak van staatsoorlogen en de daarvoor benodigde dienstplicht het corporatisme. Eisenhower (USA) en Fred van der Spek (PSP) wezen niet voor niets nadrukkelijk op het militair-industrieel complex dat de Koude Oorlog in stand hield.

    Het is dan tamelijk naïef en onlogisch om de hulp van de overheid en de politiek in te roepen om een probleem op te lossen dat ze zelf hebben veroorzaakt, toch?

   • @Peter de Jong, daarom volksmilitie. Verdedigend. De prijs van verovering moet hoger zijn dan die van andere landen zodat kosten baten analyse negatief uitvalt. Helaas zijn strategische doelen Rotterdam en ASML prijsopdrijvende factoren die ons land interessant maken. Dus moet er relatief veel worden uitgegeven aan defensie om kosten baten in het NL voordeel te doen omslaan. Ik wil zo min mogelijk beroepsmilitairen dus dan hebben we het over vele tienduizenden vrijwilligers. Een paar divisies.

 2. Mijn mening voor wat het waard is.
  1] Dienstplicht is totaal fout want collectivistische dwang, vandaar deze petitie.
  2] Het zou heel mooi zijn als vrijwillige milities die goed getraind zijn bereid zijn huis en haard te verdedigen. Met voldoende ondersteuning door wapensystemen. Liever zo weinig mogelijk beroepsmilitairen die duur zijn en zich vooral gaan vervelen. Wapensystemen moeten vooral gericht zijn op verdediging. En vooral burgervrijwilligers. Voorbereiding op een verdedigingsoorlog door burgers zie ik als toegestaan en wenselijk.

   • Inkopen heeft een risico, hoe weet je dat ze gaan leveren als het spannend wordt? Het kan een deel van de oplossing zijn maar ik zou er niet op vertrouwen.

   • Wat bedoel je? Je hebt toch een contract? Die PMC krijgt er dik voor betaald. En als ze niet leveren schakel je de concurrent in en sleep je de nalatige partij voor de rechter met een forse schadeclaim. Waarom zou je van een stel amateurs uit een vrijwilligersleger afhankelijk willen zijn? De kans dat die niet leveren, is toch veel groter?

   • Omdat de geschiedenis uitwijst dat huurlingen onbetrouwbaaar zijn. En aangezien ze vechten voor geld, niet voor huis en haard, ook nooit zo gemotiveerd zijn als een lokale militie.
    Plus dat lokale milities een mate van zelfvertrouwen en zelfredzaamheid bieden, waardoor de sociale banden binnen dat gebied ook hechter worden.

   • @Peter de Jong. Huurlingen zijn zoals Johan P aangeeft onbetrouwbaar. En ze zijn niet goedkoop als de oorlog is uitgebroken. Als je ze als verzekering hebt ingehuurd en ze laten je in de steek tijdens de oorlog dan heb je geen tijd om anderen te werven. En ben je veroverd en gaat een schadeprocedure waarschijnlijk niet lukken en als het wel mag lukken dan krijg je niet alle schade vergoed, want wie vergoed je het verlies van have en goed? Kale kip en zo.

    De “amateurs” vechten voor lijf en goed en familie en zullen dus best wel willen vechten, ze moeten wel zorgen dat ze redelijke training hebben gehad. Ze hoeven maar 1 ding te beheersen, verdedigen. Geen complexe manouvres

   • En omdat het grote bedrijven zijn, zijn ze betrouwbaar?
    Juist omdat ze door de VS worden ingezet en omdat het Amerikaanse bedrijven zijn, innig verweven met de Amerikaanse politiek die hun grootste sponsor/afnemer is, zijn ze dus absoluut onbetrouwbaar.

 3. Dank u voor deze oproep en het inhoudelijke prima artikel . De oorlogs hitsers kunnen er maar niet genoeg van krijgen . In de nog steeds prachtige song van ‘ de zanger Donovan , ” Universal Soldier ” legt hij tijdloos weer dat elke keer opnieuw , dezelfde belangen ( en groepen i.d wereld) gelden als reden om oorlog te voeren . Hartelijke groet en beterschap , peter .

 4. Goede actie, maar met een handtekening actie kom je er niet.
  Een leger mag nooit bestaan uit gedwongen soldaatjes.
  Volgens mijn soldaten broer heb je daar ook niks aan omdat je er niet op kan rekenen als het er op aan komt.
  Daar zit natuurlijk wel wat in. Ze hadden er al geen zin in.
  Ik zou ook meteen de andere kant op lopen als ze mij zouden dwingen.
  Ik ben er nog steeds trots op dat ik alles geweigerd heb en ook overal onderuit ben gekomen zonder gevolgen.
  In België hebben ze juist de dienstplicht weer ingeroepen vanwege Poetin.
  Dat zou ook zomaar hier weer kunnen gebeuren met al die oorlog stokers die zich nu de regering noemen.

 5. Laat degenen die militaire dienst willen doen dat vooral doen, en laat degenen die dat niet willen met rust.
  STaten met hun overheden, die “hun” mensen willen “verplichten” zijn wat mij betreft even oppressief als vreemde mogendheden die het land willen overvallen.

  Ik zou het persoonlijk zinvol vinden als iedereen de mogelijkheid heeft om training in verdedigings- en sabotagetechnieken te volgen. Het is niet dom om wapens en sabotagemiddelen decentraal en voor de bevolking toegankelijk te houden.

  • Weet niet of je nou iedereen die daar belangstelling voor hebt om trainingen in verdediging- en sabotagetechnieken te laten volgen.
   Je hebt er ook bij die er hier niet altijd even goede bedoelingen mee kunnen hebben.
   Je hebt dan een soort van gratis terroristen opleiding voor de liefhebbers,

 6. Goed artikel, maar toch (deels) oneens.
  Ik ben niet zo voor grote landelijke legers, maar absoluut voor lokale milities.
  Dienstplicht als onderdeel van de opvoeding, om te leren omgaan met wapens en het leren samenwerken met en vertrouwen op anderen in conflictsituaties zie ik juist als wenselijk.
  Alleen een bevolking die niet alleen wapens heeft maar ook weet hoe ze effectief te gebruiken en in staat is om in georganiseerd verband samen te werken kan zichzelf vrij houden van een te grote almachtige overheid, of de vorming ervan verhinderen.
  Dat hoeft dus niet perse sabotagetechnieken te omvatten, maar een bevolking die vrij wil zijn en blijven moet begrijpen en aanvaarden dat vrijheid niet vrij is, maar een hoge prijs vraagt.
  Laat diegenen die die prijs niet wensen te betalen dan ook niet jammeren over het verlies van rechten en vrijheden, of verwachten dat een ander die betaalt.

  • ” het leren samenwerken met en vertrouwen op anderen in conflictsituaties zie ik juist als wenselijk. ”

   Ik heb geen enkel vertrouwen meer in mijn medemens en elk vertrouwen daarin zijn ze wat mij betreft voorgoed kwijt geraakt.
   Zeker gezien de afgelopen 2-2,5 jaar en gezien en meegemaakt hoe mijn medemens zich kan gedragen en haat kan verspreiden naar andere toe.
   Dat vergeet ik mijn hele leven niet meer.
   Wat ik niet aan dood verwensingen naar mijn hoofd gekregen heb is met geen pen meer te beschrijven.
   Je kan niet eens je eigen familie meer vertrouwen als het er op aankomt.
   Alleen omdat ik andere mening had dan de hersens gespoelde massa.
   En daar zou ik dan mee moeten leren samenwerken of vertrouwen?

   • “In nood leert men zijn ware vrienden kennen” zegt het spreekwoord, en zo is het.
    Ik heb ook geen contact meer met een groot deel van mijn familie en veel voormalige vrienden en kennissen. Maar dat is niet erg, ik kan zonder. Waar het om gaat zijn diegenen die wel standvastig bleven, die wel zelfstandig nadenken.
    Ik stel dus niet dat je iedereen moet vertrouwen, maar een kleine groep. Lokale banden zijn vaak hechter. Banden met vrienden of een club die misschien wel afwijkende meningen hebben maar het in ieder geval op grote lijnen met elkaar eens zijn idem.
    Of mijn nieuwere vrienden de prik afwezen op basis van geloof, of omdat de ‘wetenschap’ erachter niet vetrouwden, of omdat ze de overheid an-sich eigenlijk niet vertrouwen, of dat ze die prik wel namen maar vonden dat ieder het voor zichzelf moest uitmaken en overheidsdwang verafschuwen doet er niet zo veel toe wat dat betreft.
    Ik vertrouw de meeste mensen in onze preppersgroep (en leden van de lokale militie) een stuk meer dan de meeste familieleden. Familie kan ik niet kiezen, vrienden wel.

 7. Oorlog voeren bestaat altijd in relatie tot een groter politiek doel, en het bestaat in het politieke spectrum. De politiek bevindt zich op elk punt van de as: oorlog wordt begonnen als antwoord op een politieke behoefte, wordt in stand gehouden en voortgezet als een daad van politieke wil, en hoopt uiteindelijk politieke doelen te bereiken. Oorlog kan niet los worden gezien van politiek – het is zelfs het politieke aspect dat oorlog tot oorlog maakt. We kunnen zelfs verder gaan en stellen dat oorlog zonder de politieke superstructuur ophoudt oorlog te zijn, en in plaats daarvan verwordt tot rauw, dierlijk geweld. Het is de politieke dimensie die oorlog herkenbaar onderscheidt van andere vormen van geweld.

Comments are closed.