‘De sancties tegen Rusland versnellen de teloorgang van systemen, terwijl ze op spectaculaire wijze averechts werken. We zien dat India nu Russische olie koopt en deze vervolgens naar Europa exporteert – tegen een hogere prijs. China koopt Russische ruwe olie, raffineert het en verkoopt diesel tegen een hoge premie aan Europa. En de Saoedi’s kopen Russische olie, ruilen het voor hun eigen olie en verkopen het spul aan Europa – met winst!

Europa is de verliezer in alle situaties. Het koopt nog steeds Russische energie, het betaalt er alleen veel meer voor, waardoor haar eigen productie-concurrentie-vermogen wordt uitgehold, terwijl  het Europese kapitaal naar Riyad, Peking, Delhi en Moskou wordt gestuurd voor dat voorrecht.

Door de sancties en militaire operaties tegen Rusland werd Europa gevangen in een politiek en economisch IJzeren Gordijn van afhankelijkheid van de Verenigde Staten, terwijl Rusland ertoe werd aangezet nauwere banden aan te gaan met de Amerikaanse vijanden, China en Iran’. (Casey).

De Europese economie/€ is gebaseerd op goedkope energie en dus heeft zij de meeste last van sancties. Het is zo kortzichtig en komisch dom dat alleen bureaucraten in hun ivoren torens, die lijden aan enorme overmoed, dromend van een Groot-Rijk en losgezongen van de werkelijkheid,  konden denken dat een dergelijke strategie enige kans had. (vrij naar Casey).

En geef mij een land aan, waar sancties tot een regiemchange hebben geleid (denk aan Noord-Korea, Cuba, Iran, Venezuela).

Ondertussen zou het de schuld van Putin zijn dat hier alles fout gaat. Maar de prijzen van grondstoffen, vastgoed etc. waren al ruim voor de invasie aan het stijgen, aangewakkerd door de enorme stijging van de geldhoeveelheden en de kunstmatige lage rentes. Door de hogere inflatie (hoe lang laat men spaargeld op de bank staan bij 10-17% koopkrachtdaling per jaar?), hogere rentes (slecht voor obligaties en overheidsfinanciën = onrust, zie Engeland)  en de hogere energie kosten voor bedrijven/aandelen plus een door energie kosten gedreven recessie in de maak, blijven als weinige beleggingsmogelijkheden, goud en crypto over.

Indien er inflatiebestrijding komt, leidt dat tot een recessie, of erger: een grote kans op een heviger kredietcrisis dan voorheen: met de hogere schulden dreigen niet alleen bedrijven en banken om te vallen, dat geldt nu ook voor hele landen!

En dat laatste past dan weer in het straatje van digitale Euro en geldhervorming.

In al dit soort gevallen en voor de overgebleven optimisten, het staartrisico, geldt dat goud en crypto hun waarde/koopkracht behouden met kans op forse stijging.

28 REACTIES

 1. Ik ben benieuwd wanneer er een kentering komt, bij de ‘leiders’. Waarschijnlijk als hun baan onderdruk komt te staan.
  De bedrijven in Europa zullen ook de druk verhogen op de hoofdsteden, dus het is afwachten wat er gaat gebeuren, maar voor Europa zal het moeilijk blijven. Maar……
  Als Europa energie en grondstoffen bij Rusland blijft kopen, zal Europa de Amerikaanse markt verliezen. Als Europa voor Amerika kiest, dan blijf je toegang houden tot de Amerikaanse markt, maar worden afgesloten van de energie en grondstoffen uit Rusland of duur inkopen.
  Maar, het kan ook gebeuren dat de export van olie en gas uit Amerika ook stil komt te vallen, als de amerikanen te veel moeten betalen voor hun eigen behoefte.
  Wat is het kernprobleem van Europa: er zit te weinig grondstoffen en energie in de bodem. En helemaal niet voldoende voor de productie behoefte van Europa. Ben je vakkundig, is emigreren naar Amerika een optie, waarover je serieus moet nadenken.

  • Welnee, het gebrek aan grondstoffen is geen enkel probleem. Je kunt ze prima van Rusland afnemen. Alleen, dat willen ze niet meer omdat ze de Great Reset moeten uitvoeren. Dat is oa de transitie naar renewable energy versnellen. bovendien fantaseren ze over productie door nanotechnologische fabriekjes. Helaas is het nog niet zo ver en hebben we nog heel lang fossiele energie nodig. Je moet trouwens niet naar de VS. Daar is het niet veel beter en het vertoont alle tekenen van een supermacht in verval. Als ze het nodig vinden om Poetin en Xi nog wat meer te treiteren konden daar wel eens hele vervelende gevolgen aan kleven. Nee, Azië is the place to be. Als Agenda 2030 op enig moment volledig in elkaar klapt zullen succesvolle bedrijven eieren voor hun geld kiezen en ook daarheen verhuizen; de mensen met know-how zullen wel volgen.

   • Aan grondstoffen is geen gebrek. Maar, of politiek Amerika het zal accepteren dat Europa de grondstoffen blijft kopen van Rusland, is nog maar de vraag. Want Amerika wilt heel graag het energie en grondstoffen verkopen aan Europa. Rusland is dus een concurrent voor Amerika op deze gebieden. Echter, Amerika speelt een zwaar geopolitiek spel. Zij vernietigen letterlijk hun concurrentie.
    Of China het gaat halen weet ik niet. Want China heeft nogal wat problemen. De bevolking gaat flink krimpen en dat betekent dat het aantal mensen tussen 18-65 flink verminderd. De schuldenpositie van China is nog erger. Tevens hebben zij een enorm milieuprobleem en een zoet water probleem.
    Daarnaast hebben zij ook nog een energieprobleem en voedselprobleem. 85% van de olie en gas wordt geïmporteerd en 35% van het voedsel wordt geïmporteerd. Tevens wordt China omringd met vijanden en hun aan- en afvoer routes gaan langs al hun vijanden, inclusief India. China is groot geworden dankzij Amerika. China is net als Europa een papieren tijger.
    Als je geen eigen energie- en grondstoffen voorzieningen hebt, een stabiele munt, een grote consumenten en producenten markt, eigen productie, ben je nooit onafhankelijk, maar afhankelijk van anderen.

   • Het buitenlandse beleid van eerst het VK en tegenwoordig de VS, wordt bepaald door de ambitie te voorkomen dat groter Duitsland en groter Rusland bij elkaar komen, tegenwoordig hoort China daar ook bij. Zodra de economische kracht van groter Duitsland (en daar hoort Nederland waarschijnlijk ook bij), of tegenwoordig de economische macht van China, samenkomt met de grondstoffen van Rusland + hun militaire macht, dan hebben de zeemachten (Oceania in Orwelliaanse termen) de wereldheerschappij verloren. Rusland is dus essentieel en moet in ieder geval verzwakt worden. Daar gaat de oorlog in de Oekraïne over met als bijkomend effect dat de Duitse economie de grond in geboord wordt.

    China heeft inderdaad wat economische problemen, maar economie is heel makkelijk. Chinezen zijn intelligent en werken hard. Dat komt wel weer. Ik denk eerder dat de VS aan het einde van hun latijn zijn. Ofschoon er hoop is als de federatie uit elkaar valt en een aantal staten op eigen kracht verder kunnen: Florida en Texas bv.

  • De kentering komt, als straks de hele bevolking op PVV of FVD gaat stemmen. Of wanneer de bevolking radicaliseert. Als mensen in de kou komen te zitten, dan kan het zijn dat de mensen in opstand gaan komen. Dan schrikt de regering daar van en komen ze met ander beleid. Althans, dat kan gebeuren.

   is emigreren naar Amerika een optie, waarover je serieus moet nadenken.

   Ik vind Amerika altijd een beetje een achterlijk land. Nee, ik wil je MacDonald’s niet. Nee, ik ga niet naar de nieuwe Batman film.

   Amerika. China is net als Europa een papieren tijger

   Beide landen hebben enorme militaire overmacht, daarom zullen ze altijd druk uit kunnen oefenen, op het wereldtoneel. Een gevaarlijke papieren tijger, is het.

   De vraag is, hoeveel kou willen mensen leiden, voor Oekraïne? Met je mondkapje op en je zeven booster prikjes, in de lockdown, kou leiden voor Oekraïne. Zijn de mensen nog zo meegaand?

  • China is inderdaad interessant. Het lijkt daar behoorlijk de verkeerde kant op te gaan. Jet is 500 jaar gelden ook al een keer gebeurd dat de Chinese keizer een succesvolle commercieele vloot letterlijk in brand liet steken om aan de macht vast te houden. Lukt het de huidige heerser ook om de economie op te blazen om de macht te behouden? Ik denk dat hij het een goede gooi geeft, maar uiteindelijk verliest.

 2. Ik verwacht niet dat de bureaucraten dom zijn, het beleid is bewust ingezet en kwaadaardig. Nou ja, kwaadaardig in het geval je tot de plebs behoort. Behoor je tot de groep(je) die een grote verandering wil doorvoeren ten koste van alles en de rest, ideologisch gedreven, zul je e.e.a met grote vreugde volgen.

  • Intelligentie is beperkt, domheid kent geen beperkingen.
   Als jouw inkomen niet afhankelijk is van jouw inzet of dat je je inkomen moet verdienen, door het overtuigen van andere mensen, dan ga ja na verloop van tijd, gekke dingen doen. Want je krijgt toch jouw geld.
   De bovengestelde kun je niet controleren of beïnvloeden, die gaan hun eigen gang.

  • Ik ben het hiermee eens, met Karel. Bureaucraten zijn vaak écht compleet wereldvreemd en naïef. Ze leven in een eigen bubbeltje, een eigen fantasiewereld. Ze krijgen toch wel geld, omdat andere mensen ze onder dwang betalen. Ze zullen dus nooit afgerekend worden, op wat ze doen. Ik heb het toch zelf gezien allemaal, wat voor charlatans het zijn.

   Ze bedenken die sancties, zonder een paar stappen vooruit te denken. Politici en bureaucraten denken ook, kan ons het schelen, wij zitten toch altijd wel goed. Wij krijgen toch een te hoog salaris, voor wat we doen. Iedereen in de gas armoede? Wat kan zo’n ambtenaar dat nou schelen?

  • Grappig. Volgens deze anarchisten draait het bij het begrip kapitalisme om de vraag of kapitaalgoederen wel of niet het eigendom van private partijen zouden moeten kunnen zijn of niet. Is jouw gedoe met definities wat dit onderwerp betreft gedoe. Oude wijn in nieuwe zakken. En ik zie niks in die oude wijn.

   • Het is volkomen onbelangrijk wie eigenaar is van productiemiddelen, van arbeidskracht, van kapitaal en van informatie en intellectueel eigendom. Het één kan niet zonder het ander en in een vrije markt wisselen deze zaken voortdurend van eigenaar.

    Collectief eigendom is fundamenteel onjuist en de oorzaak van burgeroorlogen. Als iets collectief bezit is hebben meer individuen recht op hetzelfde. Het is echter onmogelijk hetzelfde tegelijkertijd door meerdere mensen te laten gebruiken. Het individuele gebruik moet dan over de tijd worden verdeeld, bv een deelauto. Niet zo handig als twee mensen tegelijkertijd iets dringend nodig hebben of als je iets continu nodig hebt.

    Soms kan je het voor individueel gebruik verdelen onder de behoeftigen, denk aan lucht, water, grond, ed, maar dan moet er wel voor iedereen voldoende zijn. Bij de meeste schaarse goederen en producten is dat natuurlijk niet zo.

    Denk aan een reddingssloep met 20 plaatsen en 100 drenkelingen. Klimt iedereen aan boord dan zinkt de sloep en sterven er 100. Geef je 20 mensen een plaats dan sterven er 80. Hoe je het dan ook verdeelt, altijd zullen er mensen buiten de boot vallen en door gebrek sterven.

   • Om niet steeds het recht van de sterkste te laten gelden, of voortdurend loterijen voor de verdeling van schaarse zaken te houden, is de economie met het geldsysteem uitgevonden. Dat verdeelt schaarste naar de individuele inspanning die iemand zich er voor heeft getroost.

    Degene die het productiefste is en zo andere mensen het beste heeft geholpen, krijgt dan het recht om het meeste of de beste kwaliteit van een schaars goed te verwerven. Hij vergroot daarmee zijn overlevingskansen tov mensen die anderen minder goed hebben geholpen. Anderen staan als het ware een deel van hun recht op dit schaarse goed af en geven het aan degene die hen het beste van dienst is geweest.

    Deze vrijwillige verdeling van schaarse goederen is eerlijker dan ze met geweld te verdelen of via het toeval van een loterij. Immers, iedereen kan zijn best doen anderen te helpen, maar niet iedereen kan even goed vechten. En bij een loterij kunnen mensen die niets voor een ander hebben gedaan toch worden beloond, terwijl degenen die hun uiterste best hebben gedaan toch met lege handen blijven staan.

   • Maar Peter De Jong

    Zuurstof is toch ook collectief bezit.

    We besluiten dat je wel betaald voor land, super veel geld. Maar, je betaald niet voor zuurstof. Je hebt geen ‘zuurstof melker’. Ik betaal eventjes deze maand 1300 aan de zuurstofbaas. Dat zouden we schandalig vinden, maar mensen betalen wel heel graag 1300 aan de landbaas, huurbaas.

    Uiteindelijk zijn het politieke/culturele/sociale keuzes, hoe we met productie, consumptie en vruchtgebruik omgaan. Een geogistische vrije markt, zou net zo goed kunnen. Dus, een vrije markt, plus land value tax.

    Vroege liberalen, vonden ook dat de vrije markt een logisch mechanisme is, om spulletjes te verdelen. Maar, ze maakte wel een uitzondering voor land. Locke heeft het nadrukkelijk over het feit dat je land moet kunnen nemen, claimen, cultiveren, wil je een vrij mens zijn. Het land moet niet in handen zijn van een staat, kapitalist, monopolist of aristocraat, als we vrije burgers willen zijn.Ik snap zijn denken en veel van de latere 19de eeuwse anarchisten, nemen dit van hem over. Dit is gewoon een liberaal trekje, van hen. Zij zetten liberalisme consistent door. Je zou misschien kunnen zeggen, anarchisme is een 19de eeuwse revival van liberalisme. 19de eeuws anarchisme zegt dat kapitalisme de liberale grondbeginselen verloochend.

    Dit systeem, met deze woningnood, zegt dat iedere burger extreem productief moet zijn, iedere maand, om uberhaupt een dak boven het hoofd te hebben. Ik vind dat niet zoveel met vrijheid te maken hebben. Twee banen, full time werken, voor je extreem hoge huur, die je betaald aan iemand die toch al multi miljonair is en het geld niet echt nodig heeft. Is dat dan vrijheid? Zo zie ik vrijheid niet voor mij.Je hebt namelijk niet echt een keuze, dus dan ben je niet vrij. Als je zo’n leven zou kiezen, dán ben je, was je vrij. Deze gedachtes van mij, vind ik niet eens ‘links’. Als ik ‘rechts’ zou zijn, zou ik er ook zo over denken

   • Nee, lees eerst wat er staat voor je reageert. Als je het niet begrijpt, stel je een vraag.

    Zuurstof is geen collectief bezit. Dat kan helemaal niet. Geen twee mensen kunnen tegelijkertijd van dezelfde lucht gebruikmaken. Voor zuurstof geldt hetzelfde als voor land en andere schaarse goederen: het is vrij om te worden gehomestead, maar zodra iemand anders het in bezit heeft genomen blijf je er van af. Om de simpele reden, dat we anders, overeenkomstig het lifeboat scenario hierboven, allemaal sterven ipv een aantal.

    Daarom is een verdelingsmechanisme essentieel. De vrije markt en het kapitalisme bieden aantoonbaar een eerlijker en efficiënter verdeling dan onder socialisme mogelijk is. Daarom hebben mensen die een linkse verdelingspolitiek voorstaan bloed aan hun handen.

   • Zuurstof is geen collectief bezit. Dat kan helemaal niet.

    Ohh, dat zou best kunnen hoor. Ik zie de staat zo zuurstof ‘uitbesteden’ aan ‘ondernemers’ (vrienden van ambtenaren)

    De vrije markt en het kapitalisme

    Is dat hetzelfde? Vrije markten zijn er altijd al geweest, kapitalisme niet. Kapitalisme is recent

    Welke vorm van socialisme? Er zijn nogal veel vormen van socialisme en ze zijn heel verschillend.

    Gelukkig heeft Anders Breifuck geen bloed aan zijn handen, toch ? Jouw grote voorbeeld, toch? Gênant, weer. Ik krijg er plaatsvervangende schaamte van

    Er waren tijden, dat mensen het raar vonden als iemand geld vroeg voor land. Nu vinden we dat normaal. Hierin zie je dat dit ook cultureel/sociologisch van aard is.

   • Wat uiteindelijk iets is wat we wel/niet verkopen, is zeer cultureel bepaalt.

    Sommige culturen, vinden dat het strafbaar moet zijn om seks te verkopen

    Sommige culturen, vinden dat je geen wiet mag verkopen

    Sommige culturen, vinden dat land een collectieve erfenis is

    Andere culturen, willen dat je 1500 per maand aan een multimiljonair betaald, om op een stukje van de aarde kunnen leven.

    Sommige subculturen, vinden het normaal om verschrikkelijk/walgelijk gewelddadig videomateriaal te verkopen

    Hoe we omgaan met consumptie, productie, staat niet in steen gebeiteld. De huidige neoliberale orde, is ook maar een uitwas van keuzes die in het verleden gemaakt zijn, door politici, ambtenaren en centrale banken.

    We kunnen altijd de vraag stellen, hoe willen we omgaan met productie/consumptie?

   • Je negeert gewoon argumenten die je eigen punt onderuithalen. Je kan je gediskwalificeerde argumenten blijven herhalen, maar dat maakt ze niet meer valide.

    Het is zinloos om zaken die niet collectief gebruikt kunnen worden tot collectief bezit te rekenen als je geen bruikbaar verdelingsmechanisme hebt. Die lifeboat is van iedereen, maar per zitplaats kan maar 1 drenkeling overleven. Bij 2 zinkt de boot en gaat iedereen dood.

  • Het is gewoon een interessant stuk, voor zowel libertariers als linkse anarchisten

 3. Kan mij geheel vinden in dit artikel. De sancties schijnen allleen de zijn voor de buhne;
  en het is de westerse belastingbetaler die voor alle kosten opdraait! Wat een domheid in
  het parlement! En hoe duur is die domheid!

 4. zuid Afrika wordt altijd als voorbeeld genoemd waarbij sancties het apartheidsregime op de knieen dwongen. Maar goed, je ook niet kijken wat er daarna mee gebeurd is.

Comments are closed.