51 REACTIES

  • Logisch, die vrijheid waar men over praat is de vrijheid om via de overheid het leven van anderen te bepalen. Men moet toch wel ziende blind zijn om te denken dat de democratie zoals we die kennen sinds een eeuw, voor vrijheid staat. De libertaire partij heeft niet voor niets geen zetels.
   Sinds de optuiging van de democratie is de overheid gegroeid, de belastingen verhoogd, het sociale dwangstelsel is opgezet en gegroeid, de overheidsbemoeienis steeds uitgebreid.
   De massa’s willen vooraleerst (schijn)veiligheid en comfort, en zijn bereid daarvoor heel veel vrijheden op te geven, en ook anderen te dwingen om ze op te geven.

   ‘The democratic idea favours the nurturing of a human type prepared for slavery in the most subtle sense of the term. Every democracy is at one and the same time an involuntary establishment for the breeding of tyrants, taking the word in all its connotations, including those of a spiritual nature.’ (Nietzsche)

  • Zeker. Te schijterig om zelf nee te zeggen. Ondertussen wel schelden en schreeuwen tegen de “wappies”. De mensen die karakter en lef hadden.

   Nu zijn ze bang om de hele (corona) periode onder de loep te nemen. Niet lastig zijn, geen moeilijke vragen stellen, zeker geen tribunalen en vanmiddag gezellig weer voetbal.

 1. Ik lees wel vaker dat het Schwab niet gaat lukken om een wereldregering te vormen. Sommige mensen zijn tot die conclusie gekomen omdat bijvoorbeeld Biden en Macron niet naar Davos zijn gegaan. Maar dat zijn al marionetten. Er is al een wereldregering en ze zetten nu de volgende stap en dat is dat wij die wereldregering accepteren. Voor dat doel gaan ‘onze’ politici openlijk naar Davos (maar liefst 7 bewindspersonen). Wie doet ze wat. In dat stadium zitten we. Het is een strategie en ze gaan elke keer openlijk een stapje verder. Totdat WEF openlijk op het Binnenhof zit.

  • Saoedi Arabië neemt nu ook andere valuta aan in ruil voor olie, niet meer alleen de dollar. Dat geeft wel een beetje aan hoe het er voor staat. Ik ga er vanuit dat Saoedi Arabië heel veel informatie heeft verzameld en dat ze hun huiswerk zorgvuldig hebben gemaakt.

   • Ik wil heel graag geloven dat er een tegenkracht is maar persoonlijk verwacht ik vooral op financieel economisch gebied drastische gebeurtenissen en grote veranderingen. Ze heten niet voor niets world ECONOMIC forum. Belastinggeld over de balk smijten was voorheen een linkse hobby. Het huidige kabinet heeft die hobby overgenomen. Dat gaat natuurlijk mis. En bij welke financieel economische praatclub is het kabinet kind aan huis? Juist! Ik verwacht invoering van nieuwe valuta maar wel met een groot gokgehalte zodat mensen alles kwijt kunnen raken en de overheid met een ‘reddingsplan’ kan komen.

   • “Ik ga er vanuit dat Saoedi Arabië heel veel informatie heeft verzameld en dat ze hun huiswerk zorgvuldig hebben gemaakt.”

    Nee, ze hebben dit bekend gemaakt OP het WEF…

  • prochrist,

   “Ik lees wel vaker dat het Schwab niet gaat lukken om een wereldregering te vormen.”

   Als we Europa met de Verenigde Staten vergelijken, dan is het verschil dat Europa nogal neigt naar socialisme. Europa heeft de periodes gehad waar socialisten en communisten om de macht vochten, en de macht in handen kregen. Europa is het strijdtoneel van proletarische dictaturen geweest.
   De Europese landen worden ook gekenmerkt door zeer hoge belastingdruk, zeer grote overheden, en veel uitgebreide sociale dwangstelsels.
   In Europa zijn er heel veel ‘closet’ socialisten en communisten, voormalig communisten en socialisten die meegaan met de nieuwe trends, ‘shapeshifting’, maar daarachter zit nog steeds die voorkeur voor collectivisme en centralisering van de macht. In Europa zijn ook nog de restanten van historische aristocratieën actief, die zijn gedegenereerd, maar die gebruiken hun titels en netwerken nu om aan te sluiten bij netwerken zoals het WEF. Denk bijvoorbeeld aan het Nederlands koningshuis, allemaal zijn ze betrokken bij het pushen van de hoax van klimaatverandering en het uitrollen van centraliserende technologieën, denk aan koning Charles III in Engeland, die zit daar dik in.
   De Europese ‘elites’ zijn de braafsten van de klas, en zij proberen weer de macht te grijpen, en met hulp van voormalig socialisten/communisten. Nederland, een zeer onvrij maaiveld land, is ook de braafste van de klas. Logisch, gezien de alles beheersende welvaartsstaat.

   De Verenigde Staten heeft een overheid die ook flink is gegroeid in de twintigste eeuw, maar toch is er in de Verenigde Staten nog een grotere liefde voor vrijheid, al was het maar vanwege egoïsme.
   Bedenk bijvoorbeeld dat de Amerikaanse constitutie ‘inalienable rights’ kent, bedenk dat een goed aantal Amerikanen vijandig staan tegenover overheid, in tegenstelling tot in Europa waar je een idee van ‘vadertje staat’ hebt, en geen onvervreemdbare rechten.

   De Verenigde Staten is heel andere koek dan het Europese sociale slavenvolk. De VS heeft ook genoeg socialisten en communisten, maar de geest van de vrijheid en pragmatisme is daar ook nog heel sterk.

  • Het is ook niet voor niets dat de FvD een poging deed om het Nederlandse koningshuis in te laten binden m.b.t banden met de WEF (wat niet het enige instrument is). Koning Filip en Koningin Mathilde van het Belgische koningshuis zijn er ook bij betrokken. Schwab & Co zij handige netwerkers, die hebben zowat alle restanten van de historische Europese aristocratische elites binnenboord gehaald.
   Die historische elites zien dus kans om weer een rol te gaan spelen, van lintjesknippers naar medespelers.

   • @Johannes
    Ik denk niet dat het koningshuis zich heeft aangesloten bij het WEF. Ik denk eerder dat het WEF voortkomt uit het koningshuis. Kijk maar eens naar de achtergronden van Bernard, Beatrix, Claus, Juliana en niet te vergeten Mabel met haar connecties Soros, Sacirbey, Bruinsma, Friso etc. en denk alsjeblieft niet dat Friso een prins was en dus het meest geciviliseerd. Het schijnt dat hij het ergste van dat hele rijtje was. Volgens de verhalen was Friso niet te handhaven en kon hij geen stap zetten zonder zijn psychiater. En dan Maxima, die is niet door de ballotage gekomen ondanks haar vader maar DANKZIJ haar vader.

   • Toets Baphomet in op Google en bekijk dan eens de afbeeldingen. Je zult daar een geitachtig wezen met hoorns aantreffen. Sommige mensen noemen dit geitachtige wezen een god, zie wikipedia. Deze god wordt afgebeeld met de rechterarm zijwaarts, handpalm naar voren, wijs- en middelvinger omhoog. Precies in deze houding wordt de eed ‘zo waarlijk helpe mij god almachtig’ door het koningshuis afgelegd.

    Elke Nederlandse wet begint met ‘Willem-Alexander, bij de gratie gods, koning der Nederlanden etc. Waarschijnlijk wordt met god niet de schepper bedoeld maar Baphomet.

 2. Die “15 minuten buurten” is een betrekkelijk nieuwe. Waar/wanneer is dat eigenlijk geintroduceerd?

  Zoiets zou komen in (ik dacht) Oxford want een lijp plannetje van iemand. Later las ik een verhaal dat het in Canterbury zou zijn en alleen in het centrum vanwege (naar verluid) grote verkeersoverlast.

  Maar het kwaad zou niet Het Kwaad zijn als ze niet van elke stadswijk een openluchtgevangenis willen maken.

 3. Wat er in essentie gebeurt is dat de nieuwe elites, in samenwerking met historische elites, de macht proberen te grijpen, om samenlevingen weer centraal te gaan leiden. Men doet dat op basis van de tegengestelde krachten die de laatste eeuwen tot grotere vrijheden hebben geleid, en tot ontwikkeling van wetenschap en technologie. Men wil dat allemaal overnemen, en weer ondergeschikt maken.
  Men maakt daarbij ook gebruik van de grote statisten overheden die in de laatste eeuw gevormd zijn, door infiltratie in die overheden. Zonder die allesbeheersende overheden zou het WEF machteloos zijn.

  Wat je ook ziet is dat men het kapitalisme en de vrije markt als boosdoener heeft aangewezen, logisch, want dat is gebaseerd op vrijheid en inventiviteit. Men wil dat allemaal onder controle hebben via het zogenaamde public-private partnership model, m.a.w. men wil het kapitalisme tot compliance dwingen, de centrale agenda van die elite gaat dan voor alles. Om die compliance af te dwingen gebruikt men weer die grote statisten overheden, die machtige machines die door de eeuw heen zijn gevormd.

  Die elites kapen dus eigenlijk de vooruitgang die door de toenemende vrijheid is geproduceerd, de laatste eeuwen. Vanuit klassiek liberaal oogpunt een beperkte vrijheid, maar één die toch een gigantische ontwikkeling heeft gebracht.

  Je zou kunnen zeggen dat de oude mens, de op macht en faam beluste mens, voor de laatste keer nog eens een poging doet om de macht te grijpen. De oude vossen hebben hun trucs nog niet verloren.

 4. David Crosby is op 81-jarige leeftijd overleden. Daarmee heeft één der laatste echte hippies dit aardse bestaan verlaten. Maar hun ideeën leven voort, helaas.

  Zijn band Crosby, Stills, Nash & Young bestond ook uit echte hippies. Dus flower power. Peace, man! Hun muziek geeft een goed tijdsbeeld van het corporatisme en de linkse waanideeën die de misstanden daarvan probeerden te beteugelen. Hopelijk leren we er van.

  Four Dead in Ohio
  https://youtu.be/JCS-g3HwXdc

 5. Veel van die mensen die bij dat WEF samenkomen, zijn CEO’s van multinationals.

  CEO’s, topambtenaren en politici komen samen bij dat WEF

  Punt is alleen, libertarisme is altijd voor de kapitalisten. Behalve als ze hun macht/rijkdom omzetten in politieke macht?

  Zijn dit dan de ‘slechte’ kapitalisten? En wat zijn de goede kapitalisten? En hoe voorkom je dat een CEO in een libertarische samenleving ineens veel politieke macht naar zijn/haar hand zet ?

  Wanneer is de CEO ‘slechts een markt actor’ en wanneer is hij/zij een politieke macht, een disciplinerende, overheersende macht ?

  Kan een CEO uberhaupt zo machtig worden in een libertarische samenleving, of zijn huidige CEO’s uitwassen van een staatskapitalisme/corporatisme ?

  Moeilijke, maar belangrijke vragen voor libertariers

  • Waar heb je het over? Geen enkele kapitalist heeft in een vrije markt méér macht dan de eerste de beste staatsambtenaar.
   ______________

   “The power which a multiple millionaire, who may be my neighbour and perhaps my employer, has over me is very much less than that which the smallest functionaire possesses who wields the coercive power of the state, and on whose discretion it depends whether and how I am to be allowed to live or to work.”

   ~ Friedrich von Hayek

  • “The power which a multiple millionaire, who may be my neighbour and perhaps my employer, has over me

   Hayek verkijkt hier zich

   Ja, de staat heeft veel macht over mensen, uiteraard

   Maar stel dat ik jouw huis bezit, de grond waar jij woont en jij huurt bij mij. Dan heb ik gewoon heel duidelijke macht over je. Dit ontkennen, lijkt mij onrealistisch

   Landlords hebben héél veel macht over mensen, zeker in deze tijd. Hayek zou dat ontkennen en daarmee geeft hij aan een eenzijdig wereldbeeld te hebben

   Stel dat we geen staat meer hebben. Maar we hebben wel nog tien families, die al het land en vastgoed in Nederland bezitten. Dan leeft iedereen onder het gezag van die families en is iedereen alsnog ‘de sigaar’, ‘het haasje’, ‘de lul’

   Anarchisme ging in de kern over : individuele vrijheid. Niet de staat, niet het kapitaal, niet de wetenschap, niet het nut.

   Een aantal families die alles bezitten, zullen het individu ook gewoon verneuken.

   Hayek’s neoliberale project is compleet vastgelopen. Hayek, de favoriete VVD indoloog. Kijk naar wat de VVD met Nederland gedaan heeft.

   • Welnee. In een vrije samenleving heb je altijd een keuze. Een landlord met huurhuizen wil een hoge huuropbrengst en lage kosten. Huurders willen een zo goed mogelijke woning met een lage huur. Door onderhandeling komen partijen ergens in het midden uit. Een huurder met te hoge eisen vindt niet of moeilijk een woning, terwijl een landlord die zijn huurders het vel over de neus haalt, geen belangstelling voor zijn huizen krijgt. Die huurders gaan allemaal naar de redelijker concurrent.

    Dat is niet anders dan wanneer je een brood wil kopen. De bakker op de hoek heeft net zo min macht over je als een landlord. Als zijn aanbod je niet bevalt, ga je naar een ander of je bakt je eigen brood.

    In een vrije markt, zonder overheidsinmenging, kunnen geen monopolies of kartels lange tijd in stand blijven. Spijker je economische kennis nou eens bij, dan hoef ik hier niet 100x hetzelfde uit te leggen en kunnen we het over interessantere zaken hebben.

   • @Peter de Jong
    Hier laat u dus zien hoe naief u bent.
    Landeigenaren kun je niet vergelijken met de bakker on de hoek.
    Hoewel ik het meestal oneens ben met nayakodashi is haar bezwaar geldig. De menselijke natuur drijft de landeigenaren er in dit voorbeeld al snel toe on samen om tafel te gaan zitten en de huurders een poot uit te draaien. Zo werkt dat gewoon in de werkelijke wereld.
    Het idee dat een samenleving zonder overheid een dergelijke kartelvorming zou kunnen tegengaan is een wensdroom die nog nooit ergens heeft gewerkt, net zomin als het ‘werkelijke socialisme’ ooit ergens is geslaagd.

   • Johan, prijsafspraken boven de marktprijs zijn in een vrije markt met volop concurrentie helemaal niet mogelijk.

    Een kartel vraagt net als een monopolist altijd een prijs die ver boven de nog rendabele marktprijs ligt. Dat zorgt voor een grote winstmarge en maakt het aantrekkelijk voor aanbieders om zich bij het kartel aan te sluiten.

    Maar hoe meer aanbieders het kartel toelaat, hoe dunner de spoeling. Het liefst heeft het kartel maar een paar aanbieders die de gehele markt bedienen. Zodra er echter een onafhankelijke toetreder komt, die iets onder de kartelprijs gaat zitten, dan trekt deze de gehele markt naar zich toe. Hij realiseert zo een hogere winst dan wanneer hij zich bij het kartel had aangesloten en de markt had moeten delen.

    Het enige dat het kartel dan kan doen, is omlaag gaan in prijs om zo te proberen marktaandeel terug te winnen. Maar dan lopen de winsten van individuele karteldeelnemers ook terug. Dat kan zo’n individuele deelnemer alleen voorkomen door marktaandeel op de andere deelnemers te veroveren. Ze beginnen dan onderling te concurreren en het kartel valt uiteen.

   • Een kartel kan alleen in stand blijven in een corporatistische economie.
    De overheid maakt het met wet- en regelgeving dan extra moeilijk voor nieuwe toetreders en houdt zo concurrentie voor het kartel buiten de deur. Een berucht voorbeeld zijn de tariefmuren en landbouwsubsidies in de EU en de VS. Die verhinderen concurrentie van goedkope buitenlandse landbouwproducten op de binnenlandse markt en maken dumping praktijken (verkoop onder de kostprijs) in het buitenland mogelijk.

   • Drugskartels werken overigens precies hetzelfde. Die houden met grof geweld de concurrentie buiten de deur. De consument is de dupe. Die krijgt een te lage kwaliteit voor een te hoge prijs.

    Een vrije markt functioneert, net als de evolutie in de natuur, alleen goed bij voldoende concurrentie. Iedere maatregel die concurrentie verminderd, is goed voor de korte termijn overlevingskansen van het individu, maar slecht voor de lange termijn overlevingskansen van de soort.

   • Nayakosadashi is een man

    Maar ik zou wel meer van een vrouw willen hebben. Ik heb een enorme hekel aan mannen. Ik zou niet in transitie willen ofzo, maar ik snap wel dat sommige mannen geen man willen zijn.

    Ik ben zegmaar zo hetero, dat ik de mannelijkheid in mijzelf haat en wil uitbannen. Eigenlijk wil ik het beste van beide sekse hebben. Het beste van de man, gecombineerd met het beste van de vrouw. Ik wil de fysieke kracht van de man, maar de emotionele intelligentie en gevoeligheid van de vrouw

    Daarnaast is nayakosadashi ook een verzinsel, een concept. De geest van Max Stirner, in de moderne tijd

    Goed, over de vergelijking brood/vastgoed

    Dit slaat natuurlijk nergens op. Land is op een gegeven moment op. Brood niet. Land is een monopolie en ontstaat niet door arbeid. Het is niet als andere marktartikelen, die gemaakt worden en waarvan er altijd meer gemaakt van worden en waar vraag/aanbod op gaat. Georgisten hebben gewoon écht een punt. Landlords willen dit niet horen, omdat ze geld willen binnenharken. Hun denken word bedwelmd, vertroebeld door hun financiële belangen. Maar zo werkt goede filosofie niet. Je moet onbevooroordeeld denken. Je moet niet zeggen: dit kan ik niet vinden, want dit schaadt mijn geld. Zo werkt denken niet

    Locke en Henry George ( liberale!) denkers, snapte dat land niet ‘ook maar gewoon een product’ is. Ze dachten genuanceerder en daardoor scherper, dan de huidige neoliberale populisten

   • Peter de Jong

    Ik snap het idee van de vrije markt die wél werkt. Een soort egaliserende markt van/voor de mensen

    Punt is alleen, de neoliberalen in de jaren 80 dachten ook in die richting en kijk waar we nu zijn? Huisvesting in Amsterdam onder sociaal democratisch beleid ? 500 per maand. Huisvesting onder het bewind van de neoliberale randcriminelen? 1900 per maand

    Tot nu toe is die vrije markt een soort heilige graal gebleven, waar allerlei liberalen naar zoeken. Zo lang de mensen er niets van terug zien, geloven ze er niet meer in. En ja, dan worden sociaal liberale en/of marxistische ideeën weer populair

   • Als laatste. Als jij een egaliserende, eerlijke markt kan creëren, dan houden we je niet tegen. Maar, de theorie/wens, is dus vaak anders dan de realiteit. De weg ernaartoe, is extreem complex

   • Lees nou eens een goed boek over economie, want je verkondigt hier de grootste onzin. Brood is niet anders dan grond en geolibertariers/Georgisten zijn volslagen idioten.

    ALLE economische producten zijn schaars en de menselijke behoeften zijn oneindig. Er is niet oneindig veel graan om brood van te maken, of goud om electronica van te maken, of beton om huizen mee te bouwen, of grond om die huizen op te bouwen.

    Het prijsmechanisme zorgt in een vrije markt ALTIJD voor een evenwicht tussen die oneindige vraag en dat beperkte aanbod. Op geld beluste landlords zijn niet anders dan op geld beluste bakkers. En ook niet anders dan de gierige huurders of andere gierige klanten.
    ____________

    “It is not from the benevolence of the butcher, the brewer, or the baker that we expect our dinner, but from their regard to their own self-interest. We address ourselves not to their humanity but to their self-love, and never talk to them of our own necessities, but of their advantages”

    ~ Adam Smith, An Inquiry into the Nature & Causes of the Wealth of Nations, Vol 1 (1776)

   • @Peter de Jong
    U blijft maar voorbij gaan aan het feit dat grondbezit fundamenteel anders is dan de bakker om de hoek.
    Ja, als de bakker om de hoek veel duurder is, ga ik naar een andere bakker. Daar zitten dan mogelijk wel andere kosten aan vast trouwens, zoals een langere reistijd
    Maar als de eigenaar van een stuk grond, of een gebouw, meer rekent dan een ander dan is het niet zo dat die huurders zomaar even kunnen opstaan en verhuizen. Aan verhuizen zit namelijk ook nogal een kostenplaatje. Niet alleen de directe kosten van de verhuizing (bedrijf huren, of bus/vrachtwagen huren) en de tijd die je er zelf in moet steken, maar ook alle andere rompslomp; adreswijzigingen, gemeentelijke registratie etc ect. Die kosten moeten worden meegewogen en die beperken de mogelijkheid tot verhuizen. Ik heb er zelf bv over moeten nadenken bij mijn verhuizing naar de VS. De huizenmarkt in NL was op dat moment niet gunstig en ik heb daar zeker 35.000 op verloren, de kosten van de verhuizing zelf nog niet eens meegenomen.
    Tuurlijk, dat kun je een keertje doen, maar het idee dat dat net zo gemakkelijk is als naar een andere bakker te gaan is gewoon onrealistisch.
    Ook al omdat er veel meer bakkers zijn dan groot-grond eigenaren. Grond is vele maken schaarser, wat het veel gemakkelijker maakt voor dergelijke personen/bedrijven om onderling tot een vergelijk te komen

   • Johan, het is in een vrije markt helemaal niet relevant hoe schaars iets is. Het enige dat daardoor wordt beïnvloed is het prijsniveau waarop het evenwicht tussen vraag en aanbod tot stand komt. Hoe schaarser en hoe meer gewild, hoe duurder. Voor de rest gelden gewoon de anti-kartel regels van de vrije markt.

    Een groot deel van de woonkosten wordt veroorzaakt door de overheid. wij hebben in Zuid-Limburg gewoond en daar was de prijs van een vrijstaande eengezinswoning het dubbele van die van exact hetzelfde type woning 20 km verderop in Duitsland.

    Dat huizen in NL inmiddels onbetaalbaar zijn geworden is niet zo gek, gezien de kosten van de enorme bureaucratie en regelzucht in dit land.

    Maar ook zonder die onzin zullen er altijd mensen zijn die onvoldoende inkomen hebben om hier te kunnen wonen. Die moeten dan over de grens gaan kijken (Thailand, Paraguay of zo).

    Tenslotte kunnen wij ook niet allemaal een huis in Monaco, Zwitserland of Singapore betalen, hoe graag je er mss zou willen wonen.

   • @Peter de Jong
    U stelt hierboven dus feitelijk dat iedereen die het zich niet kan veroorloven in Nederland een huis te kopen dan maar moet emigreren. Waarbij u volkedig voorbij gaat aan de kosten daarvan, nog even daargelaten de rompslomp en de vraag of iemand daar dan werk kan vinden.

    Ik weet dat u een voorstander bent van het koloniseren van de oceanen. Ik niet, want ik kan precies voorspellen wat er dan gaat gebeuren; exact hetzelfde als met de pioniers in de VS. Ook dat begon met vrijheid, dan een lojale sherrif om de orde te handhaven, maar naarmate er meer mensen bijkomen steeds meer overheid .
    OVERAL waar mensen samen gaan wonen ontstaat een overheid. Dat is altijd zo geweest en zal vermoedelijk altijd zo zijn.
    En zo ook met grondbezit; de bezitter heeft altijd veel macht over diegenen die daarop wonen. Als de oceanen worden gekoloniseerd zal dat niet anders zijn

 6. Waar NL Pegida nog verbood om een koran te verbranden staat Zweden dit wel toe. Ze hebben ook bedenkingen bij het uitleveren van Zweedse Koerden aan Turkije om zo Erdogan’s instemming met het Zweedse NATO-lidmaatschap te krijgen.

  Rasmus Paludan wordt steevast afgeschilderd als extreem-rechts, maar hij kwalificeert zichzelf als een ethno-nationalistische libertariër. Heeft hij nooit meegekregen, dat libertariërs niets op hebben met de natiestaat, van welke signatuur dan ook?
  ________________

  Turkije zegt bezoek Zweedse defensieminister af vanwege koranverbranding
  https://nos.nl/l/2460671

  • Vreemd, want Zweden word altijd gezien als het ‘zeer linkse land’

   Van mij mag je ook korans verbranden. Je schiet er alleen niets mee op en je beledigd mensen ermee

   • Ja, als Hitler nog had geleefd tijdens het proces van Neurenberg was hij ook vast beledigd geweest. Wat een kul argument is dat nu weer!

   • Misschien zou u die quran eens moeten lezen. De quran is niks dan een belediging van de meerderheid van de wereldbevolking

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in