De meeste libertariërs weten dat overheden erg slecht zijn voor de gezondheid.  Meer dan een kwart miljard mensen zijn vorige eeuw over de kling gejaagd door hun eigen overheid.  “Democide” , dus oorlogje voeren, ook een typische overheidshobby (war is the health of the state) niet meegerekend. Veel mensen sterven veel eerder dan nodig  (zo’n 5 jaar volgens Dr. Mary Ruwart) door overheidsbemoeienis met gezondheidszorg. “ Death by regulation”.  De huidige oversterfte is daarbij vergeleken kinderspel.  Was er maar een vaccin tegen overheid.  (Of is dat er al en heet het ‘ Zelf nadenken’? Helaas schijnt dat pijnlijk te zijn en is – hoe vreemd – niet in het overheids vaccinatie programma opgenomen) 

Geheel in lijn met de Eerste Wet van Hijseenberg “ Als er een ministerie voor is, gaat het mis” heeft de introductie van socialisme in de gezondheidszorg er inmiddels voor gezorgd dat de overheid nu helpt bij/aanzet tot zelfmoord (anders dan door torenhoge belastingen en levensvreugde beperkende covid maatregelen). In Nederland kennen we de pil van Drion.  In Canada worden patienten, ook zonder levensbedreigende aandoeningen,  geadviseerd om maar zelfmoord te plegen, teneinde het systeem niet verder te belasten. Met hulp van de overheid, dat dan weer wel.  Hier een geestige clip van JP Sears daarover.

De NHS in de UK is een fraai staaltje van Stalinisme.  Miljoenen mensen staan er op de wachtlijst.  Zelfs hun eigen directors sterven op de wachtlijst.  Dan is dan wel weer nobel, all animals are equal.   Of toch niet? 

Een naast familielid van Tom Woods (USA) bracht onlangs de nacht door in het ziekenhuis, waar dokters haar bloeddruk controleerden. De rekening bedroeg $ 53.000 !! Nederlanders die louter Staatsmedia consumeren merken vaak op dat de vrije markt niet werkt in de zorg en wijzen dan naar de hoge kosten in de USA.  Maar dit bureaucratische wangedrocht is uiteraard geen produkt van de vrije markt.

Tom Woods geeft het voorbeeld van Dr. Josh Umbehr, die artsen helpt bij de overgang naar een systeem, dat ‘directe eerstelijnszorg’ wordt genoemd. Dr. Umbehr vertelde:

“We waren in staat om de verzekeringsmaatschappij als tussenpersoon te verwijderen. We hebben het een beetje anders gestructureerd,  een vast tarief per maand op basis van leeftijd, net als een lidmaatschap van een sportschool. En voor dat lidmaatschap krijg je onbeperkte huisbezoeken, werkbezoeken, kantoorbezoeken, online bezoeken – zoals e-mail, mobiele telefoon, sms, Twitter, Facebook, Skype – eigenlijk wat we maar willen, want nu zijn we niet beperkt tot wat de verzekering toestaat of betaalt.

Elke procedure die we op kantoor kunnen doen, is gratis inbegrepen, net zoals alle apparatuur in de sportschool is inbegrepen bij de lidmaatschapsprijs – dus hechtingen, biopsieën, gewrichtsinjecties, echo’s, botscans, longscans, urinetesten, keelontstekingtesten, kleine chirurgische ingrepen.

“We hadden onlangs een perfect voorbeeld. We bestelden wat bloedonderzoek – we hebben onze onderhandelde kortingen van meestal 95 procent – en het bloedonderzoek van de patiënt werd per ongeluk gefactureerd via het verzekeringstarief, vanwege een computerfout in het lab. De prijs die ze vermeldden was $ 1028. We hebben dat door ons systeem gehaald en het kostte $ 39 – een besparing van 97 procent, gewoon door de tussenpersoon te verwijderen.

De directe eerstelijnszorg werkt voor alle partijen: goed voor artsen, die hun tijd niet besteden aan bureaucratie, en goed voor patiënten, omdat ze goedkope zorg krijgen.” 

Het hele verhaal van Dr. Umbehr is een van de hoofdstukken in het gratis eBook “ Your Facebook Friends Are Wrong About Health Care”

60 REACTIES

  • inderdaad. zoals Doug Casey zegt ” overheden zijn als een huidziekte die zich over het aardoppervlak hebben verspreid” of iets van die strekking

 1. Krijgen anderen nou ook gratis en voor niets van die zogenaamde zelfafnametests thuis opgestuurd? Men bedelt als het ware om je ontlasting, je urine, een uitstrijkje, om nog maar te zwijgen van al die oproepen voor een bevolkingsonderzoek om je inwendig te onderzoeken. Het mag wat kosten want ik gooi al dat testmateriaal gewoon weg. Deze toestanden krijg je als de overheid gepenetreerd wordt door de farmaceutisch maffia. Bedenk wel dat het ze geen reet interesseert hoe het met je gaat. Daarom vraag ik mij steeds af waarom ze die al die zelfafnametests opsturen.

 2. Mooi die “overgang naar een systeem dat ‘directe eerstelijnszorg’ wordt genoemd”, we hebben zoveel mogelijk voorbeelden nodig om onszelf uit de met de paplepel ingegoten labyrintische modellen van het statisme te denken. Zeker voor degenen die niet zomaar de markt heilig verklaren, en alles inclusief rechtspraak dogmatisch aan de markt over willen laten.

  • rechtspraak is juist een voorbeeld van iets dat zo belangrijk is dat je het niet aan de overheid moet overlaten.
   bedrijven doen vanwege de incompetente rechtbanken al massaal aan arbitrage.

   het feit dat de overheid ‘ recht ‘ spreekt in zaken waar ze zelf partij is, is zo absurd dat je heel lang gestudeerd moet hebben om dat als logisch te duiden.

   The state operates in a legal vacuum. There exists no contract between the state and its citizens.
   Hans-Hermann Hoppe

   • Rechtspraak is een geestelijke/culturele zaak, iets wat net zo min aan marktprincipes onderhevig kan en mag zijn als kunst, filosofie, educatie, en andere geestelijk/culturele activiteiten.

    ‘bedrijven doen aan’

    Dit is een vage no-brainer, we hebben het hier over marktprincipes, en of marktprincipes van toepassing zijn. U leven en basisrechten zijn geen onderdeel van marktprincipes. Eigendom is ook recht trouwens, wilt u dat overlaten aan de markt, of er recht op eigendom is.
    Bedrijven stellen geen ethische normen, die haalt men uit de geestelijk cultuur, en die geestelijk cultuur staat boven de markt, creëert zelfs de rechten die betrekking hebben op de markt.

    “het feit dat de overheid ‘ recht ‘ spreekt in zaken waar ze zelf partij is, is zo absurd dat je heel lang gestudeerd moet hebben om dat als logisch te duiden”

    Als de overheid recht spreekt, volgens een recht dat wordt ondersteund door een groot deel van de bevolking, is zij dus partij voor de belangen van de bevolking. Er is dan inderdaad allerlei recht dat lokaal kan worden gesproken, desnoods door hele kleine partijen. Maar om een versplintering en erosie te voorkomen, moet het basisrecht op het hoogste niveau worden bepaald en uitgevoerd. Men is dan dus partij voor de belangen van het volk, en er bestaan zeker wel rechten waar men het op dat niveau over eens kan worden, d.w.z. waar het sociale contract op is gebaseerd.

    De markt werkt volgens lagere principes, van competitie, efficiëntie, e.d, in een context van schaarste, uiteindelijk ook samenwerken, en geven en nemen. Daarboven bestaat een hoger geestesleven, daar is geen sprake van schaarste en competitie. Sterker nog, het is de overvloed die door de vrije markt wordt gecreëerd die het fundament legt voor de uitoefening van de hogere activiteiten, die vrij moeten blijven van de lagere principes van de markt.
    Door de overvloed die wordt gecreëerd door de markt kunnen de hogere activiteit van de samenleving zoals onderwijs, cultuur ook gefinancierd worden, d.m.v. filantropie, waar het marktdenken volledig weg moet blijven, waar het zelfs tot geestelijke armoede zal leiden.

    Dit soort visies is ook de reden dat ik het bij klassiek liberalisme hou, libertarisme is gedegenereerd tot twintigste-eeuws markt technicisme, markt fundamentalisme, en daarbij ook nog een bijgelovigheid in technologie, wat tot hypen leidt.

    Die slogan over het sociaal contract is niet erg overtuigend. Er is teveel ‘autisme’ d.w.z. legaal technicisme en andere logica-fundamentalisme (de realiteit reduceren tot al te simpele slogans) onder libertairen, men moet soms ook de ziel van een zaak kunnen begrijpen. Een gedeelte van het libertarisme is ook een product van de anti-cultuur van de democratie, en bijgevolg een kinderlijk anarchisme (typisch een product van democratie).

   • Overigens haalt u hier twee zaken door elkaar, overheid versus marktdiscipline is waar ik het over had, u heeft het vooralsnog over schaal, maar arbitrage, dus kleine schaal oplossing zonder tussenkomst van een overheid is niet perse commercieel/marktwerking gebaseerd.

    De corruptie van de bovengestelde partij, waar die ‘partij wordt voor zichzelf’, wat uw argument is, dat kan op elk niveau en elke schaal plaatsvinden, ook bij arbitrage. Een kleine partij zal niet gauw een eigenbelang hebben in een zaak, maar een overheid zal net zo min weinig eigenbelang hebben in de meeste zaken die zij af moet handelen.

   • “bedrijven doen vanwege de incompetente rechtbanken al massaal aan arbitrage”
    Zeker niet altijd vanwege incompetentie. Er kunnen verschillende redenen zijn; snelheid, verstand van techniek, goedkoper, minder formeel bijvoorbeeld

    “het feit dat de overheid ‘ recht ‘ spreekt in zaken waar ze zelf partij is, is zo absurd” De rechter spreekt recht, de wetgever (parlement) heeft de regels bepaald, de uitvoerder heeft zich aan de regels te houden (en die kunnen afgedwongen worden, zie de Nijmeegse activist Vollenbroek)

    “There exists no contract between the state and its citizens” Maar dat betekent niet dat er een legal vacuum is. (wederom zie Vollenbroek) Dat is er niet. Maar zodra er een machthebber is, ligt machtsmisbruik op de loer. En zal net als bij een crimineel de neiging ontstaan zich niet aan de wet te houden. M.a.w. zelf als er wel een contract bestaat, is de kans aanwezig dat een machthebber er zijn gat aan afveegt.

   • “Als de overheid recht spreekt, volgens een recht dat wordt ondersteund door een groot deel van de bevolking, is zij dus partij voor de belangen van de bevolking.”

    Maar daar zit het probleem. Het recht en de interpretatie ervan door D66-rechters wordt niet meer gesteund door een groot deel van de bevolking.
    Dat is dan ook meteen het voordeel van private rechtspraak: de bevolking kiest direct, via de portemonnee, voor het recht waarvoor ze wil betalen en waarvoor niet.

    Overigens ben ik het met je eens dat er sprake kan zijn van doorgeschoten marktwerking. Niets is perfect en zeker geen economische theorieën. Ik zie daarom een functie voor een aristocratische elite om als lichtend voorbeeld te dienen, eigenlijk zoals dat heel vroeger was. Maar rechtspraak is wel zo vernacheld door de overheid dat ik daar wel klaar mee ben. Alleen al de hoeveelheid wetten waar je je aan te houden hebt. Niemand kan dat weten. Zelfs juristen moeten zich specialiseren in delen van die hoeveelheid regels en hebben daar dan langdurige discussies over in rechtbanken. Dat kan het niet zijn. Het is niet voor niets dat het christendom 10 geboden voorschrijft. De talloze vormen van diefstal bv hoef je niet uit te schrijven. Daar heb je nu een rechter voor zou ik denken.

   • Bertuz,

    ‘Zeker niet altijd vanwege incompetentie. Er kunnen verschillende redenen zijn; snelheid, verstand van techniek, goedkoper, minder formeel bijvoorbeeld’

    Subsidiariteitsbeginsel, de zaak gaat anders vollopen op hoger niveau, er is minder afstand ook.

    Hijsenberg formuleert het propagandistisch en simplistisch op deze manier

    ‘bedrijven doen vanwege de incompetente rechtbanken al massaal aan arbitrage’

    Maar je kunt ook argumenteren dat overheden voor statisten afgoden zijn, en een ticket naar de macht, men gaat het dus altijd zo hoog mogelijk zoeken, en omdat recht in een statisten situatie een ondergeschoven kind is, loopt de zaak steeds meer vast. Omdat de overheid voor statisten een ticket naar de macht wordt (gezien de grote macht van die overheid) werkt het ook corrumperend.
    De kern van het probleem zit hier dus in het statisme, niet in inherente incompetentie.

    Twee factoren dus:

    In een statisten situatie is recht een ondergeschoven kind, men gebruikt het geld en de middelen liever voor statisten hobby’s, een web van reguleringen, een web van positieve rechten, bureaucratisering, etc.

    In een statisten situatie verwacht men van teveel van de overheid (een eufemisme), wat leidt tot overbelasting.

    Als je de logica van Hijsenberg en Co toepast, dan is kapitalisme dus hopeloos corrupt en incompetent, want kapitalisten liggen nogal in bed met de overheid. De hoax van klimaatverandering en pandemie, geeft al aan hoe corrupt private bedrijven zijn geworden. Het in bed liggen van kapitalisme met de overheid wordt door anti-kapitalisten vaak aangegrepen om kapitalisme te veroordelen, terwijl het probleem ook ligt in de corrumperende werking van een te grote overheid. Op dezelfde bevooroordeelde manier maken Hijsenberg en Co hun case, waar het probleem in de situatie ligt, proberen zij te betogen dat het probleem inherent en dus onvermijdelijk is.

    Het argument tegen anti-kapitalisten is dus hetzelfde argument als tegen doorgeslagen libertairen. Kleinere overheid, dan heeft de overheid geen of minder eigen belangen, zodat kapitalisme en rechtspraak niet wordt gecorrumpeerd.

   • Youp,

    “Maar daar zit het probleem. Het recht en de interpretatie ervan door D66-rechters wordt niet meer gesteund door een groot deel van de bevolking.”

    Klopt, de Nederlandse overheid is gigantisch groot, een tumorgezwel, een ticket naar de macht voor cultisten, en een gevestigde macht, de overwinnaars zeg maar. Dat is bij lange na geen overheid die kerntaken uitvoert, maar overbodige taken, hobby’s van cliques, en in bed met supra-nationaal opererende cliques. Daarbij hebben we een gigantisch labyrint aan regels, en een leger aan ambtenaren. Daarom noem ik het een tumorgezwel.

    Voor de rest, kan ik je wel volgen, ik ben ook niet voor democratisch egalitarisme.
    Wist u trouwens dat de Nederlandse bourgeoisie en elite van de negentiende eeuw helemaal niet voor democratie was, Thorbecke was zelfs tegen democratie. Het idee van een overheid in die tijd was een afstandelijke kleine administratieve, geleid door een hogere plichtsgetrouwe klasse, een elite. Geen constante bemoeienis van de samenleving met de politiek, maar ook niet van de politiek met de samenleving. Het is sinds en door de democratie dat de overheid is gaan woekeren, aangezien democratie leidt tot politisering van hele samenleving, en iedereen gaat zich er dan mee bemoeien, en iedereen gaat de overheid gebruiken om invloed uit te oefenen. Er worden dan ook constant vuurtjes opgestookt, de politiek is de hele tijd in rep en roer, en men moet altijd maar ‘vernieuwen’ en dit of dat verbeteren, een complete constante manie.
    In de tweede helft van de negentiende eeuw was Nederland uiteindelijk veel vrijer.

    U kunt ook overal zien dat men Thorbecke aanhaalt als de grondlegger van de parlementaire democratie, men spant hem steeds voor het karretje m.b.t democratische vernieuwing (nog meer bemoeienis). Dat terwijl hij duidelijk had gezegd dat hij tegen democratie was. Hij was feitelijk alleen de grondlegger van een parlementair systeem, een elitair systeem, geen democratisch systeem.

   • Youp,

    “Overigens moeten we oppassen te denken dat een rechtsorde vanzelf ontstaat als de staat wegvalt. ”

    Als je het mij vraagt leidt dat tot een moorddadig en zeer destructief barbarisme, als de staat wegvalt.

    Maar de kapitalisme/vrije markt denkers die de staat helemaal weg willen hebben zijn net zoals de anti-kapitalisten en statisten die het kapitalisme overal de schuld van geven. Men ziet dat er kwaden aan zitten, en dan geeft men het volledig de schuld, alsof er niet overal kwaden aan zitten.

    Anarcho-kapitalisme en statisme lijken twee kanten van dezelfde medaille van fanatisme, ik heb ook weleens anarcho-kapitalisen over zien gaan naar statisme, wanneer men zag dat het laatste beter dienst deed om hun eigen ideeën te realiseren. In dat geval ging het om tech-cultisten, die een technologisch utopia willen realiseren.

    Wat D66 betreft, men zegt dat D66 haar grondbeginselen verraden heeft, door zich niet meer met democratische vernieuwing bezig te houden. Wat mij betreft heeft ze haar grondbeginselen niet verraden. Het waren altijd al democratische radicalen die vernieuwing wilden vanuit radicalisme, nu men aan de macht is wordt men regentesk, maar men is nog steeds radicaal. Andere kant van hetzelfde radicalisme. Het ging altijd al om het uitvoeren van radicale ideeën.

 3. Aribtration
  ‘The process by which the parties to a dispute submit their differences to the judgment of an impartial person or group appointed by mutual consent or statutory provision.’

  Hier is al sprake van een collectieve overeenkomst, en contract. Er is dus een gekozen bovengestelde van de partij, zoals in ‘over-heid’, het verschil is alleen dat deze autoriteit temporeel is, alhoewel dat ook van meer permanente aard kan worden. Het is prima dat zaken van specifieke aard op die manier worden opgelost, en op basis van lokale normen, beter zelfs dan er een hogere autoriteit mee te belasten, ook al had die tijd genoeg en was die competent. Maar als het om fundamentele rechten gaat, dan gaat er toch een autoriteit boven die lokale autoriteit, bijvoorbeeld als partij a heeft besloten om uw vrouw te verkopen. Als u dan bij arbitrage te maken krijgt met een door beide partijen aangestelde ‘rechter’ die bepaald dat partij a die uw vrouw heeft verkocht dat aan u moet vergoeden door twee geiten aan u te geven, dan is het handig om een hogere autoriteit te hebben. Het is onwaarschijnlijk bijvoorbeeld dat het Nederlands volk massaal dat soort uitruil ondersteund, terwijl het goed kan zijn dat individuen dingen ondersteunen die u niet rechtvaardig vindt, en zeer onrechtvaardig worden gevonden door een grote groep mensen, dus dan kunt u bij de hoogste partij terecht om uw vrouw terug te krijgen.
  Verder is het zo dat statisten overheden, grote overheden, hun kerntaken gaan verwaarlozen, en meer nog, de rechtspraak gaan misbruiken om hun macht uit te breiden (zoals nu al gebeurt). Het is dus zaak die overheid klein te houden, en de kerntaken uit te laten voeren.

  • @Johannes,

   Alles wat je niet via overheidsdwang regelt, zijn per definitie vrije markt activiteiten.

   Als mensen los van enige overheidsdwang kunst, filosofie, educatie en rechtspraak beoefenen is dat dus ook een vrije markt.

   Dat zoiets prima functioneert, veel beter dan een overheidsaanbod, dat immers monopolistisch is en dus kampt met te hoge kosten, slechte service en enorme wachtlijsten, bewijst het succes van commerciële mediation.

   • @Johannes,

    PS
    Probeer de case te begrijpen, waarin Friedman voor- en tegenstanders van de doodstraf tot een vergelijk laat komen die voor alle betrokkenen acceptabel is. Dat is het functioneren van een vrije markt in optima forma, daar is geen enkele vorm van over-heid bij nodig.

   • @ PdJ , dank voor het riposteren van Johannes de Doper, ik kon me er zelf niet toe zetten. Als je niet begrijpt dat de grote kunstenaars uit het verleden afhankelijk waren van broodheren en dat de grootste troep nu gesubsidieerd wordt dan gebruik je wel hele sterke Dope. Daarenboven is het een beetje off topic. Private geschilbeschlechting is al elders op deze site behandeld. Het ‘ geloof’ in de overheid zit er diep in bij Johannes de Doper, maar wij zijn dogmatisch. Right. Pass the Dutchie bro. https://www.youtube.com/watch?v=EsyUa63NM1E&ab_channel=MusicalYouthVEVO

   • “Je kan immers net zo min een kleine overheid hebben als dat je een beetje zwanger bent.”

    Als de argumenten van David Friedman enigszins van deze aard zijn, dan is het zonde van de tijd om te lezen.

    ‘Arbitration arrangements are already widespread. As the courts continue to deteriorate, arbitration will continue to grow.’

    Hier haalt HijsEenBerg dus zijn wijsheid vandaan, maar hij gebruikt het suggestief met als conclusie zonder argumenten: overheid is incompetent.

    “In such an anarchist society, who would make the laws? On what basis would the private arbitrator decide what acts were criminal and what their punishments should be? ”

    “The answer is that systems of law would be produced for profit on the open market, just as books and bras are produced today. There could be competition among different brands of law, just as there is competition among different brands of cars.”

    Daar komt de aap uit de mouw, geen nieuwe aap overigens, ik was er al mee bekend. En ik had al geschreven dat recht geen zaak is van marktwerking, maar een zaak van moraal en cultuur, het valt onder het geestelijk leven van een volk en groepen mensen, van kleine schaal tot grotere schaal. Efficiëntie van productie en distributie, prijs, schaarste, competitie, zoals ik al schreef, allemaal lagere principes van de markt, die een situatie van materiële rijkdom moeten creëren, ter ondersteuning van een hoger geestesleven. Het feit dat men dat niet inziet, is al een teken van cultuur-barbarisme. Omgekeerde wereld.

    Overigens vraag je je af waar libertairen dan het recht op eigendom, leven, vrijheid en vrijheid van handel dan van vandaan halen, uit de markt zeker.

    Dat Peter de Jong denkt hiermee weg te komen, ik bedoel zonder verdere argumenten, hoe is dat mogelijk…

   • Peter de Jong,

    “slechte service en enorme wachtlijsten, bewijst het succes van commerciële mediation.”

    Een overheid is ook geen service aanbieder, het is al idioot dat ze zich zo presenteert, product van een huwelijk van politici en marktidioten, ideologische inteelt. Bovendien geeft Bertuz al aan dat er ook nadelen aan zitten.

    Bewijzen de lange wachtrijen en onbekwaamheid van helpdesks van commerciële bedrijven dat het kapitalisme volkomen incompetent is? Bewijzen CEO’s die een bedrijf naar de klote helpen, en met het geld gaan rennen, dat kapitalisme onvermijdelijk corruptie met zich meebrengt? Bewijzen de praktijken van het corporaties, dat zij hun producten opzettelijk zo produceren dat ze snel vervangen moeten worden, dat kapitalisme onverbeterlijk is, en het allemaal slimme bedriegers zijn?
    Over die helpdesks van commerciële bedrijven, daar heeft men al wat lol over gehad, daar is al wat over geschreven, absurdisme ten top. Uw redenering is volgens dezelfde redenering als die van tegenstanders van het kapitalisme, framen, dan het slechte eruit pikken als zijnde de essentie, en dan moet de hele zaak op de schop.

   • ‘Als mensen los van enige overheidsdwang kunst, filosofie, educatie en rechtspraak beoefenen is dat dus ook een vrije markt. ‘

    Een sfeer van uitwisseling van ideeën kan markt genoemd worden.
    Het woord ‘markt’ heeft zijn oorsprong in de praktijk van kopen en verkopen, het is verbonden met verhandelen van goederen.
    Je kunt dat woord ook in een bredere zin gebruiken, maar je moet dan niet de fout maken dat alles wat verbonden is met de markt van goederen en diensten in de theorieën van vrije markt dan ook automatisch van kracht is. Oorspronkelijk was de betekenis van het woord markt ook niet zo uitgebreid als het later is geworden.
    Er is een ‘markt’ van ideeën, en distributie van ideeën, maar aan die ideeën hangen geen prijs, er is geen prijsmechanisme van vraag en aanbod in de zin van die van goederen, er is geen mechanisme van efficiëntere productie, en er is niet perse uitwisseling. Het woord markt ervoor gebruiken is optioneel, het is legitiem omdat er bepaalde overeenkomsten zijn.

    Je redenering is dus semantisch in dit geval, analogieën zijn er voor het gemak, maar niet voor de gemakzucht om iets helemaal gelijk te stellen.

   • @Johannes,

    Friedman stelt slechts, dat er bij mensen behoefte is om niet te worden bestolen, bedrogen of vermoord. Zij hebben er geld voor over om zich hiertegen te beschermen.

    Er bestaat dus een markt om in veiligheid en rechtvaardigheid te voorzien, net zoals er een markt is om te voorzien in brood. Als je meent, dat een overheid beter in staat is in deze behoeften te voorzien dan de mensen zelf, waarom laat je de overheid dan niet al onze behoeften verzorgen? Waarom eten we geen overheidsbrood?

    Je stelt, dat er binnen de overheid een hoger geestelijk leven plaatsvindt dan elders in de samenleving. Daarom zou alleen de overheid tot rechtspraak in staat zijn. Je geeft echter geen enkel bewijs van deze stelling. Ik heb je toch laten zien dat de overheid juist slechter in staat is tot een hoger geestelijk leven dan de rest van de samenleving? Het is bij uitstek een instrument voor machtsmisbruik. Hoe denk je dit te voorkomen?

   • @Johannes,

    Friedman geeft sluitende argumenten tegen je stelling. Zijn case waarbij voor- en tegenstanders van de doodstraf tot een vergelijk komen is daar één van. Waar is hier de diepere filosofische overweging van de overheid nodig als mensen voor zichzelf kunnen bepalen waarom zij voor of tegen de doodstraf zijn?

    Het recht op eigendom, leven, vrijheid en vrijheid van handel wordt op dezelfde wijze vastgesteld en gehandhaafd als bij het al dan niet uitoefenen van de doodstraf. Als mensen vinden, dat zij recht op hun eigen lichaam en geest hebben en op de vruchten van de arbeid die zij daarmee hebben verricht, dan zal de markt daarin voorzien. Nogmaals, zelfs criminelen worden niet graag bestolen, bedrogen of vermoord. Waarom denk je van wel?

   • @Johannes,

    De vrije markt is geen economisch verschijnsel, zoals je blijkbaar denkt. Het is de essentie van ons bestaan als sociale wezens. Mensen helpen elkaar graag door het uitwisselen van arbeid, goederen en ideeën. Je kan volledig zelfvoorzienend zonder contract met anderen leven, maar niet veel mensen kiezen daarvoor. Hun levensstandaard, in materieel en geestelijk opzicht, zou veel lager zijn.

    Omdat zij tijd, geld en moeite in het creëren hebben gestoken (ja, ook ideeën ontstaan niet zonder inspanning) vragen mensen meestal een compensatie in de vorm van ruilhandel, een wederdienst, geld, ed. Zouden zij dit niet doen dan zouden zij hun resources uitputten en niet lang kunnen overleven.

    De wijze waarop wij elkaar helpen en interacteren is niet alleen gedreven door een kille economische berekening. Daar spelen tal van andere culturele en filosofische aspecten ook een rol bij. Mensen interacteren volgens hun intrinsieke normen en waarden. De vrije markt weerspiegelt daarom precies wie wij zijn. Je minachting voor de markt is een minachting voor de mensheid.

    Nogmaals, waarom zou een overheid beter (afgestemd op onze normen en waarden) functioneren dan de markt? Het zijn immers dezelfde mensen.

   • @Johannes,

    Je verwart voortdurend kapitalisme met corporatisme. De economie die wij kennen is een corporatistische. Daarin gebruiken bedrijven en lobbygroepen corrupte politici en ambtenaren om via wet- en regelgeving de concurrentie buiten de deur te houden en zo makkelijker hun eigen agenda te realiseren.

    Een kapitalistische economie is een volledig vrije economie. Individuen en hun samenwerkingsverbanden kunnen dan hun eigen doelen nastreven zonder daarbij anderen te benadelen. Iedereen gaat er dan op vooruit, niet slechts enkelen.

    In een vrije samenleving is er geen uitbuiting en slechte service tegen te hoge prijzen mogelijk. Immers, als het aanbod van de één je niet bevalt, ga je naar een ander met een beter aanbod.

    Klanten, investeerders en toeleveranciers geven hun geld aan goede bedrijven die hun afspraken na komen. Ze trekken hun geld terug van slechte bedrijven die onbetrouwbaar zijn en schade veroorzaken. Die gaan dan failliet en verdwijnen automatisch. Goede bedrijven groeien. De kapitalistische vrije markt is zelfreinigend en verbetert zichzelf voortdurend. Het is de drijvende kracht achter eeuwen van vooruitgang en innovatie. We kunnen haar daarom niet genoeg prijzen. De overheid verstoort de vrije markt en is slechts een blok aan ons been.

    Concurrentie is essentieel. De hele natuur functioneert zo. Denken wij het beter te weten dan miljoenen jaren evolutie? De overheid is een monopolist. Dat is fundamenteel verkeerd als het om vrijheid gaat.
    ___________

    “The government is good at one thing. It knows how to break your legs, and then hand you a crutch and say, ‘See if it weren’t for the government, you wouldn’t be able to walk.”

    ~ Harry Browne

   • Peter de Jong,

    “Als je meent, dat een overheid beter in staat is in deze behoeften te voorzien dan de mensen zelf, waarom laat je de overheid dan niet al onze behoeften verzorgen? Waarom eten we geen overheidsbrood?”

    Ik heb x keer uitgelegd wat het verschil is tussen wat onder marktdiscipline en marktmechanismes valt, en wat niet.

    Bovendien verwar ik corporatisme niet met kapitalisme. Mijn bronnen, de ideeën van het klassiek liberalisme bestonden al voor het libertair technicisme. Het is dus andersom, de technicisten, libertairen, kunnen zich niet uit het markt-technicisme denken.

   • Peter de Jong,

    “waarom laat je de overheid dan niet al onze behoeften verzorgen? Waarom eten we geen overheidsbrood?”

    Nogmaals, de semantische truuk om recht, kunst, filosofie e.d. als ‘markt’ te benoemen, daar trap ik niet in. Als libertairen het over markt hebben, dan hebben we het over de vrije markt, zoals in het concept van vrije markt economen. Niet over maatschappelijke bezigheden waar het woord ‘markt’ slechts een enigszins valide analogie is, die al gauw mank loopt.
    Dus als we het over markt hebben, dan weten we als klassiek liberaal of libertair waar we over hebben, en waar we het over eens zijn. En voor de rest is het nog lang geen uitgemaakte zaak wat de werking is van ‘maatschappelijke activiteiten in andere sferen’. Een ding is alvast zeker wat mij betreft, dat kunst en filosofie, en andere culturele activiteiten zeker geen zaak van de overheid nog de markt moeten zijn. Maar daar volgt niet noodzakelijkerwijs als simplistische formule uit dat recht geen zaak van de overheid is.

   • ‘Je minachting voor de markt is een minachting voor de mensheid.’

    Als klassiek liberaal stel ik dat uw vrije markt ideologie het product is van de filosofie die ik aanhang, die voorloper is van het libertarisme van de twintigste eeuw, er is dus vrijwel geen verschil qua opvattingen over de noodzaak en de superioriteit van kapitalisme en een vrije markt economie. Als u oplet, en het klassiek liberalisme zoals dat van Herbert Spencer kent, dan zou u genoeg moeten weten.

    U leest niet goed, u let niet op, of u heeft geen kennis van het klassiek liberalisme van voornoemde schrijver.

    Ik stel dus slechts dat u uw markt analogieën te ver doordrukt.
    Humanismen zoals kunst en filosofie vallen niet onder markt in termen van het concept van markt zoals dat gebruikt wordt door vrije markt denkers, en dat soort activiteiten moeten zelfs nog vrijer zijn, aangezien vrije markt gebonden is aan een regime, gebonden aan zekere mechanismes.
    Recht is echter een andere zaak, basis recht moet niet vrij zijn, en er moet geen diversiteit zijn. Het recht op eigendom moet voor iedereen gelden, het recht op vrijheid e.d. moet voor iedereen gelden, daarom kan het bij de overheid ondergebracht worden, sterker nog, het is de primaire taak van een overheid.
    Dat basisrecht zal niet uit een vrije samenleving zonder overheid voortkomen, zeker de helft van de mensen staat te trappelen om de ander zijn vrijheden en bezit te ontnemen, met geweld, indien nodig.
    Det truc die in dit artikel wordt gehanteerd is om de overheden van al die gewelddadigheden en het gebrek aan recht de schuld te geven. Ik zal dat beeld in een ander commentaar om zeep helpen.

  • Dat is geen collectieve overeenkomst, maar een gewone. En vaak tussen marktpartijen overeengekomen. Er komt geen overheid aan te pas. En evenmin draait het per se om autoriteit. Het gaat om beslechting van een geschil. Waarbij partijen minder hechten aan een technisch juridische inbreng, maar meer aan (technische/inhoudelijke) expertise van vakgenoten. Arbitrage kent overigens ook spijtoptanten veelal juist vanwege het gemis aan juridische inbreng. Maar niet perse vanwege het gemis aan de formele rechtspraak.

  • @Johannes,

   Je kunt filosofische, kunstzinnige en juridische activiteiten niet los zien van economische. Onze Europese beschaving is gevormd op de ideeën van oude Grieken. Die hadden zij nooit kunnen ontwikkelen als zij zich om hun dagelijkse besoignes hadden moeten bekommeren. Juist doordat zij in leven werden gehouden met slavenarbeid konden zij dergelijke hoogstaande ideeën ontwikkelen. Ook grote kunstenaars konden alleen hun meesterwerken realiseren doordat rijke opdrachtgevers dit financieel mogelijk maakten.

   De markt is dus alle menselijke activiteit waarin arbeid, goederen en ideeën worden uitgewisseld. Daar zal meestal een compensatie in een of andere vorm tegenover staan, maar dit hoeft niet. Een kunstenaar kan ook voldoende eigen reserves hebben om geheel vrij van enige economische dwang zijn kunstwerken te creëren.

   Nogmaals, de markt in deze brede betekenis is de essentie van ons bestaan.
   ________

   “Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral.”

   ~ Kurt Weill en Bertolt Brecht

 4. Meer dan een kwart miljard mensen zijn vorige eeuw over de kling gejaagd door hun eigen overheid.

  Dit gegeven, maakt dat anarchistische en libertarische theorie altijd relevant zal blijven

  • Het doet me deugd dat we het eindelijk een keer eens zijn. 2023 begint goed.

   It is states that are responsible for the deaths of hundreds of millions of people and immeasurable destruction in the 20th century alone. Compared to that, the victims of private crimes are almost negligible.
   Hans-Hermann Hoppe

  • En zolang mensen willen en hopen dat de overheid al hun problemen oplost en hun zaakjes regelt, ben ik bang dat deze eeuw net zo bloedig zal zijn.
   De angst voor een beetje meer vrijheid zit diep. “Ja maar wie gaat er dan (vul angstbeeld naar keuze in) doen?”

   • spijker op de kop. En de overheid heeft heel sluw zo’n beetje iedereen afhankelijk gemaakt van overheid. toeslagen hier, subsidies daar, licenties, uitkeringen vergunningen, rente aftrek etc etc. dus men is doodsbenauwd to ‘ rock the boat’ want men heeft met veel moeite zich in een iets betere positie weten te wurmen tov de buurman en Ow WEE! als dat zou wijzigen, ook al zouden de 2 buurmannen veel beter af zijn zonder de mafia die elke dag op hun deur klopt.
    Excuus aan de mafia, we weten allemaal dat die beter zou functioneren: https://www.youtube.com/watch?v=IErlI34-0so&ab_channel=LibertyByExample

   • Het zou een aardig artikel/draadje/boekje opleveren als je al die angsten en hersenscheten zou inventariseren en er een bloemlezing van zou maken.

    “Liberfobie” (voor wat mijn potjeslatijn nog waard is) of iets dergelijks. De angst voor vrijheid, angst voor het maken van je eigen keuzes en alle denkbeeldige beren op de weg. En de angst voor de buurman die een mooiere vrouw heeft, of een grotere…

    Het doet mij denken aan verhalen over plantageslaven die vrij waren toen de slavernij werd afgeschaft. Die wisten niet wat ze moesten doen dan. Want daarover hadden ze nooit nagedacht of hadden dat niet geleerd. Of aan sekteleden die ge-de-programmeerd moeten worden.

    Wie zei dit ook alweer? “De grootste bedreiging voor vrijheid is een tevreden slaaf”…

  • “Meer dan een kwart miljard mensen zijn vorige eeuw over de kling gejaagd door hun eigen overheid.”

   IK zal hieronder aantonen dat deze stelling een simplisme is, een simplisme die natuurlijk dienst doet om de overheid als ultiem kwaad te bestempelen.

   De truc van deze simplificatie ligt erin om degenen die participeren in dat geweld puur als marionetten van de overheid af te schilderen, het gebeurt kennelijk slecht op bevel van de overheid, en eigenlijk zijn al die marionetten vredelievend… Naief beyond imagination..
   De waarheid is echter heel anders. Als we het nazisme en fascisme als voorbeeld nemen, dan blijkt dat er voor die gewelddadigheden heel veel ondersteuning was onder de bevolking, het is zelfs zo dat leiders van bijvoorbeeld het nazisme intern een grote controle en terreur moesten uitvoeren, om te voorkomen dat de hele nazi beweging zou exploderen in tientallen terreur groepen, met ieder hun eigen leiders, en ieder hun eigen filosofie (nooit een libertaire). Die hele nazi beweging zou ook niet kunnen bestaan, ware het niet voor zeer grote groepen onder de bevolking die dat ondersteunden, en zelf zelf liever de macht zouden grijpen.
   Het is zelfs zo dat zonder centrale leiding, de hele zaak dus zou exploderen in talloze terreurgroepen, wat op zich zou leiden tot nog meer escalatie.

   Daarbij is het ook zo dat de grote overheden die we nu kennen, het statisme en socialisme, bestaat bij de gratie van het feit dat grotere delen van de bevolking helemaal niet vrijheidslievend zijn. De grote Nederlands overheid bestaat bij de gratie van het feit dat een groter deel helemaal niet vrijheidslievend is. Het Nederlandse sociale zekerheid dwangstelsel bestaat bij de gratie van het feit dat men over het algemeen niet vrijheidslievend is.
   Het communisme, socialisme, en statisme, en alle oorlogen die men gevoerd heeft zijn geen kwestie van een kleine kliek die dat allemaal veroorzaakt via overheden, maar product van de geweldadige natuur van aanzienlijke groepen onder de bevolkingen, en en algemeen gebrek aan vrijheidslievendheid.

   Zelfs een kind kan zien dat de groei van de welvaart van de afgelopen eeuw een product is van de vrije markt en het kapitalisme, toch sluit men daar de ogen voor, en kiest men massaal voor statisme, socialisme en protectionisme, niet omdat het te moeilijk is om in te zien, maar omdat men uit is op macht over anderen.

   Zonder overheden zullen gewelddadigheden helemaal niet onder controle te houden zijn, dan explodeert het dusdanig in gewelddadige facties dat het de hele maatschappij besmet, en dat je zelfs niet meer weet wat je moet bestrijden, en wie het gevaar is. Het proletariaat zal dan ook meteen gaan plunderen, kapitalisten zijn dan de eersten die het slachtoffer zullen zijn van een afgunstig proletariaat.

   Men heeft dus een zeer naïef geloof dat gewelddadigheden en vrijheidsontneming, dat daar altijd elites achter zitten, dan wel via overheden of religieuze autoriteiten. Dat geloof is een product van democratie, die als sinds het begin een mythe heeft gecreëerd dat onderdrukking en gewelddadigheden altijd hun bron hebben in elites en autoriteiten. Dat het volk vrijheidslievend zou zijn.

   “Meer dan een kwart miljard mensen zijn vorige eeuw over de kling gejaagd door de geweldadige natuur van een goed deel van de bevolking.”

 5. @Johannes,

  Misschien is het goed om voor de helderheid je klassiek liberale standpunt nog iets toe te lichten. Je maakt om ethische redenen een onderscheid tussen wat mensen via de vrije markt regelen en wat ze aan de overheid overlaten. Je kiest er wel voor de overheid zo klein mogelijk te houden om machtsmisbruik te voorkomen. Toch?

  Mij zijn dan de volgende twee punten uit je betoog niet duidelijk:

  1. Waarom zou een overheid niet volgens de in jouw ogen lagere principes van de markt handelen? Je gaat er van uit, dat er binnen de overheid een hoger geestesleven heerst, omdat er geen sprake zou zijn van schaarste en competitie. Is dat wel zo?

  De overheid heeft toch ook te maken met budgetten en vraag en aanbod? Je kan de belastingen toch niet tot in het oneindige verhogen? Dan komt de samenleving krakend en piepend tot stilstand! Wijst het feit, dat er binnen de overheid erg inefficiënt met gemeenschapsgeld wordt omgesprongen juist niet op een veel lager en corrupter geestesleven dan in de vrije markt? Daar worden incompetente bestuurders ten minste nog ter verantwoording geroepen. Binnen de overheid krijgen ze een goudgerande vertrekregeling op kosten van de belastingbetaler en een goed betaald baantje in hun lobby circuit om het corporatisme nog extra in stand te houden en geen haan die er naar kraait!

  Overigens is het corporatisme geen misstand van het kapitalisme, zoals je schijnt te denken, maar een gevolg van een corrupte overheid. Zonder overheid is er onder het kapitalisme geen machtsmisbruik mogelijk. De vrije markt straft dit onmiddellijk af op straffe van faillissement, omdat klanten en investeerders hun geld terugtrekken en dit aan bedrijven geven die wel netjes hun afspraken na komen.

  2. Waarom denk je dat voor de overheid uitsluitend integere en betrouwbare mensen werken die het hart op de goede plaats hebben en zich ten volle voor de gemeenschap willen inzetten? Ligt het niet veel meer voor de hand, dat ook hier normale mensen werken die hun kans zullen grijpen om eerst hun eigen leven te verbeteren?

  Hoe machtiger de overheid is, hoe meer mogelijkheden er zijn om jezelf legaal te verrijken ten koste van anderen. Dat trekt toch alleen maar meer mensen aan die deze mogelijkheid willen benutten? Hoe wil je dan in vredesnaam de overheid klein houden?
  __________

  “Sometimes it is said that man cannot be trusted with the government of himself. Can he, then be trusted with the government of others?”

  ~ Thomas Jefferson

  • Peter de Jong,

   “Overigens is het corporatisme geen misstand van het kapitalisme, zoals je schijnt te denken, maar een gevolg van een corrupte overheid. Zonder overheid is er onder het kapitalisme geen machtsmisbruik mogelijk.”

   Voor de duidelijkheid, ik orienteer me op het klassiek liberalisme van de negentiende eeuw, de voorloper van het twintigste-eeuwse libertarisme, dat zich vooral heeft gespecialiseerd in markt-technicisme, en zo de cultuur factor heeft verwaarloosd, en het tegenwoordig nogal van formule slogans moet hebben, complexiteit reduceert tot formules.

   Ik had hierboven al beargumenteerd dat corrupt kapitalisme, hoe je het ook wil noemen, (cronyisme, corporatisme, etc) wordt veroorzaakt door een te grote overheid. Dan ligt er teveel macht en geld bij de overheid, en komt men daarop af, en zo worden kapitalisten corrupt, en zo wordt de overheid corrupt.

   ‘Zonder overheid is er onder het kapitalisme geen machtsmisbruik mogelijk’

   U probeert het op de overheid af te schuiven. Je zou net zo goed kunnen zeggen, zonder kapitalisme is er geen machtsmisbruik mogelijk in die zin.

   Dat heet de baby met het vuile water wegspoelen.

   Zo schetsen anti-kapitalisten een karikatuur van het kapitalisme, als zouden kapitalisten de hele dag met het schuim van de hebzucht op de lippen rondlopen, en anti-overheid ideologen schetsen een karikatuur van overheden.

   Overal waar macht is, is machtsmisbruik mogelijk, kapitaal = macht.

  • “Sometimes it is said that man cannot be trusted with the government of himself. Can he, then be trusted with the government of others?”

   Als ik redeneer volgens de filosofie van Herbert Spencer, de negentiende-eeuwse radicale liberaal, dan zou de overheid nog steeds klein moeten zijn, ook al waren alle politici en ambtenaren heiligen, ook al ware het allemaal mensen die zonder eigenbelang de samenleving willen dienen, aangezien de samenleving nu eenmaal te complex is om gestuurd te worden. Men is dus inherent incompetent. Maar men is niet inherent competent om recht te spreken, anders zou iedereen inherent incompetent zijn op dat gebied.

   • Ja, tegelijkertijd is nu overduidelijk bewezen dat overheden niet klein blijven. Ooit waren ze dat wel, nu zijn ze dat niet meer en ze verzinnen alle trucjes die nodig zijn om hun grote overheid te handhaven en steeds weer uit te breiden zoals je eigen geld drukken ipv goud gebruiken. De situatie waar je naar verlangt hebben we gehad in vrijwel de hele westerse wereld, waarschijnlijk al daarvoor sinds het Heilige Romeinse Rijk toen europa een lappendeken was van prinsdommen, groothertogdommen, bischopdommen en kleine koninkrijkjes. Kleinschalige politiek, geleid door een elite (de enigen die een deugdelijke opleiding hadden genoten) en veel economisch liberalisme. Dat is lang heel goed gegaan, maar het blijft niet klein en je kunt nu niet meer terug naar hoe het was. Je kunt de vrijemarktanarchisten utopisten noemen, maar datzelfde utopisme lees ik in jouw wensen. In die zin kan ik de vrijemarktanarchisten goed volgen wanneer ze zeggen: zodra er een overheid is, in wat voor vorm dan ook, dan ben je verloren. Want het kreng blijft groeien en er is verrekte weinig wat het tegenhoudt.

   • @ Youp, inderdaad. Daarom vind ik minarchisten doorgaans moeilijk te volgen. Soort van chirurgen die vinden dat je een klein stukje van de tumor moet laten zitten.

    Eindeloos wauwelen over de markt die beteugeld moet worden en andere vermeende voordelen van een overheid zoals bij kunst en educatie en . Terwijl in essentie ze keihard geweld en agressie propageren jegens vredelievende medemensen. Dat is wat overheid is. Het kan niet bestaan zonder belasting en we weten allemaal dat dat niet vrijwillig is en puur geweld behelst.

    Misschien moeten we aangifte gaan doen wegens het oproepen tot geweld van elke Statist die hier zijn zwakzinnige brain fart laat gaan. Subsidiair gaan we ‘ haatzaaien’ ten laste leggen, want ik begin ze ondertussen behoorlijk te haten en dat moeten we natuurlijk niet willen met zijn allen.

 6. Peter de Jong,

  ‘Hoe machtiger de overheid is, hoe meer mogelijkheden er zijn om jezelf legaal te verrijken ten koste van anderen. Dat trekt toch alleen maar meer mensen aan die deze mogelijkheid willen benutten? Hoe wil je dan in vredesnaam de overheid klein houden?’

  Goede vraag, en goede redeneringen, die ik al hierboven in een andere thread heb beantwoord, kort dan.

  ‘Dat trekt toch alleen maar meer mensen aan die deze mogelijkheid willen benutten? Hoe wil je dan in vredesnaam de overheid klein houden?’

  Dat is inderdaad het probleem, maar u moet uzelf dan een situatie buiten de huidige tijd indenken, we leven in een tijd waar dat aantrekken van mensen die de overheid gaan gebruiken om macht over anderen uit te oefenen massaal gebeurt, en de oorzaak daarvan is democratie.

  Ik zal een historisch voorbeeld geven van een alternatief, waarbij ik argumenteer dat dat groeien en woekeren van een overheid helemaal geen natuurlijke zaak is, niet vanzelfsprekend, maar afhankelijk van de context, van de situatie.
  Thorbecke, de Nederlandse politicus, die wordt gepresenteerd als de grondlegger van het democratisch parlementarisme, was helemaal geen democraat, hij was tegen democratie. In die tijd was men over het algemeen in Nederland niet voor democratie, democratie zag men als gevaarlijk radicalisme. Wat democratie teweegbrengt in een samenleving is dat de hele samenleving wordt gepolitiseerd, tot op een niveau dat niet normaal is, een ook geen historisch precedent kent, behalve in historische democratieën. Die politisering van de gehele samenleving, en dat universele stemrecht zorgt voor een totaal maniakaal theater, media en politiek is overal, media groeit als paddestoelen, er worden constant vuurtjes gestookt, dit is niet goed, dat is niet goed, dit moet verbeterd worden, dat moet weg. Politici worden ook constant bestookt, dit moet veranderd worden, dat is onrechtvaardig. Dan zijn er demagogen die opstaan, die krijgen macht via een arbeidersproletariaat, dat leidt tot hogere belastingen, een sociaal verzekeringsstelsel, een bureaucratisch sociaal apparaat. Het democratische systeem is een systeem van duizend kleine dictatortjes die met zijn alleen een grote beheersapparaat maken dan een enkele despoot zal doen, en kan doen. Het is ook een dictatuur van het proletariaat, en dat proletariaat gaat leven op de kosten van anderen, dat uit de zakken halen van inventieve actieve mensen, de kapitalisten. Dat proletariaat is ook afgunstig op de rijkdom van self-made mensen, en via demagogen die politieke macht willen krijg je dus een beleid dat gericht is op voorrang voor dat proletariaat. Dat is de geschiedenis van de Nederlands democratie, en van bijna alle democratieën.
  In tegenstelling, het idee van een overheid van Thorbecke uit de negentiende eeuw was dat een een kleine overheid, op afstand, geen theater van verkiezingen, geen direct contact tussen kiezer en politici, geen algemeen stemrecht. Een overheid die bestond uit een plichtsgetrouwe elite.
  Aristoteles schreef al over hetzelfde probleem, zijn aanbeveling was dat als je toch een democratie moest hebben, dan zouden de politici lieden moeten zijn die buiten de stad wonende landbezitters waren, die hun eigen werk hadden, die geen ambitieuze beroepspolitici waren, maar het uit plichtsbesef erbij deden. Dat om de groei van een overheid te voorkomen. Maar dat ging dan wel over hele kleine democratieën, geen massa democratieën zoals wij hebben.

  Je kunt ook argumenteren, dat een overheid in een niet democratische setting teveel kan groeien, corrupt kan raken, dan wel lang niet zoveel als in een democratie, maar dan is mijn argument dat een overheid een noodzakelijk kwaad is. Recht spreken, basis recht, dat kan niet over worden gelaten aan de markt, dat is een idioot idee. Basis recht moet ook niet teveel versnipperen, het moet niet zo worden dat je men in stad x of dorp x de doodstraf weer invoert, of martelen, of stenigen, of wat voor barbaarse dingen dan ook.
  Verder kan er in het leven van alles fout gaan, macht kan op allerlei manieren worden misbruikt. Het kapitalisme kent ook zijn kwaden, maar die zijn veel minder erg dan die van socialisme. De overheid kent ook zijn kwaden, ook als die klein is, maar het is een noodzakelijk kwaad voor rechtspraak en ordebewaking, beter dan een versnippering wat tot anarchisme leidt, en aangezien de mens ergens vaak een beest is, en gauw tot beestachtigheid vervalt, tot een beestachtige situatie, dat gaat meer kosten dan de kwaden van overheden.

  Bovendien moet het recht op eigendom en vrijheid, non-agressie principe, van het libertarisme ook ergens door ondersteund worden.. en bescherming krijgen, er zijn hele legers mensen die dat helemaal niet ondersteunen. Ik denk dat de meerderheid van de massa’s meer ophebben met veiligheid, sociale zekerheid en welvaartsverdeling, dan met vrijheid, avontuur, inventiviteit, e.d.
  Zonder een overheid die vrijheden en bezit garandeert kunnen libertariers het m.i. wel helemaal vergeten, men is nu al in de minderheid. Kapitalisten zijn in zekere zin individualisten (ik bedoel niet egoisten, maar meer zelf voorzienend), het grote deel van de massa’s is collectivistisch, zonder een overheid die vrijheid wil beschermen hebben die massa’s zich binnen de kortste keren georganiseerd, om via hun demagogen hun afgod sociale overheid te installeren.

  • Johannes,

   Dus je wil de overheid klein houden door net als Thorbecke alleen bestuurders aan te stellen die zelf zoveel geld en beschaving hebben dat ze geen behoefte hebben om de overheid voor eigen gewin te misbruiken en deze uit idealistische overwegingen alleen voor ons aller goed inzetten?

   Waarom denk je dat dit werkt? Dat heeft in de geschiedenis van de mensheid toch nooit gewerkt? Altijd zijn alleenheersers en clubjes oligarchen beschuldigd van machtsmisbruik en afgezet in bloedige revoluties. Democratie heeft revoluties overbodig gemaakt, of in ieder geval steeds voor 4 jaar uitgesteld. Als er nu sprake is van machtsmisbruik stem je de corrupte bestuurders weg. Waarna ze uiteraard vervangen worden door andere corrupte bestuurders.

   Waarom denk je dat het beter is een clubje oligarchen of een alleenheerser als een koning of keizer met een clubje adviserende paladijnen te hebben? Die mensen vertegenwoordigen toch net zo’n machtsconcentratie als een secretaris-generaal op een ministerie in een democratie?

   Geen overheid betekent ook geen kans op machtsmisbruik. Waarom wil je het risico lopen als dat onnodig is? Je beweert, dat kapitaal macht is, maar in een vrije marktmet volop concurrentie is die macht helemaal niet aanwezig. Nogmaals, als het aanbod van de één je niet bevalt, ga je naar een ander met een beter aanbod. Het is in een vrije markt helemaal niet relevant wat de meerderheid ergens van vindt. De essentie is het maatwerk dat je wordt geboden en dat bij de overheid nu juist ontbreekt en tot brede onvrede en revoluties leidt.

   Je bent bang dat anarchie tot rechteloosheid (mob rule) leidt. Maar er is toch ook geen machtige monopolist die ons brood verzorgd om te voorkomen dat bakkers ons afpersen en ons dwingen hun zin te doen op straffe van de hongerdood?

   Toch hebben we dagelijks betaalbaar brood. Waarom zou er dan geen betaalbare rechtszekerheid zijn? Iedere commerciele AOV verzekeraar garandeert je nu al een uitkering bij arbeidsongeschiktheid. Daar is dus geen vergelijkbare overheidsdienst voor nodig.

   En wat is precies je bezwaar tegen een grotere variëteit in het aanbod? Het is toch alleen maar gunstig als je dochter is verkracht en vermoord je kan kiezen of de dader de doodstraf krijgt of niet? Zoals Friedman laat zien zal lang niet iedereen voor de doodstraf kiezen. Maar dat je als gedupeerde niet afhankelijk bent van de taakstraf die een rijke en beschaafde D66 bestuurder heeft bedacht, en die de meeste mensen in dit geval juist uiterst onbeschaafd zullen vinden, is absoluut een vooruitgang! 😁
   ___________

   Anyone for Panarchy?https://youtu.be/gaDknbtneVo

   • @Johannes,

    Denk ook eens na over de ethiek van een maatschappij waarin alleen een kleine elite via de overheid macht kan uitoefenen over minder intelligente en beschaafde mensen.

    Heeft niet iedereen het recht zijn eigen leven zo in te richten als hij zelf wil, zonder daarbij anderen te schaden?

    Door dit recht aan minder intelligente en minder beschaafde mensen te ontzeggen leg je de kiem voor bloedige revoluties. Hoe ethisch is dat?

    Elysium
    https://youtu.be/PcXOnoSN0RE
    __________

    “I hold it the inalienable right of anybody to go to hell in his own way.”

    ~ Robert Frost (1874-1963, American poet)

   • Peter de Jong,

    “Heeft niet iedereen het recht zijn eigen leven zo in te richten als hij zelf wil, zonder daarbij anderen te schaden? ”

    Dat is mijn mening ja, en dat moet gegarandeerd worden. Wie zegt dat dat recht wordt ontzegd? Notabene heeft die elite in Nederland voor de grondwet gezorgd, en de macht van de koning ingeperkt.

    Bedenk wel dat kapitalisten in een samenleving een middenklasse en een elite vormen. Men komt überhaupt op dat niveau door grotere zelfdiscipline en grotere intelligentie. Bedenk ook dat het het proletariaat is ‘minder intelligente en (soms) minder beschaafde mensen’ die vaak vijandig zijn tegen kapitalisme, voor protectionisme, voor herverdeling, voor sociale zekerheid dwang (dus hoge belastingen).

    ‘een kleine elite via de overheid macht kan uitoefenen over minder intelligente en beschaafde mensen’

    Uw insteek hier is om elites verdacht te maken, die misbruiken hun macht en zo, maar bedenk dat het het arbeidersproletariaat is in Nederland, die sinds ze aan de macht is gekomen in de twintigste eeuw, het sociale verzekeringsstelsel heeft opgetuigd, met als gevolg een herverdelingsdwang, hoge belastingen, talloze regels, en een hele bureaucratie. Dat is niet iets wat door die negentiende-eeuwse elites is opgezet, en waar men geenszins voor was. In die tijd was Nederland een veel vrijer land.

    Soms vraag ik me af of u wel libertair bent, want uw argumenten lijken soms op die van demagogen van het arbeidsproletariaat. ‘Elites’ en hun machtsmisbruik.
    Wat dacht u van het proletariaat en hun machtsmisbruik?
    Is het sociale verzekeringsapparaat en alle solidariteit dwang een product van een elite? geenszins.
    Een kleine elite zal nooit zo’n fijnmazig web van regels en dwang produceren. In ieder geval kunnen we niet stellen dat gevaar van machtsmisbruik alleen van die kant komt, en het gevaar van machtsmisbruik kan ook niet worden voorkomen.

   • @Johannes,

    Zonder het machtsinstrument van de overheid zou het proletariaat die sociale zekerheidswetgeving toch helemaal niet hebben kunnen invoeren? We zouden het dan heel normaal hebben gevonden als mensen zelf hun sociale zekerheid regelden en daarvoor niet naar de overheid keken.

    Je begrijpt toch wel, dat het helemaal niet relevant is, dat een klassiek liberale elite voor een grondwet en een parlementair stelsel heeft gezorgd? Dat is net zo zinloos voor onze individuele vrijheid als regeringsbrood voor een eenheidsprijs te verstrekken, opdat er niemand van honger sterft.

    Als er geen brood is en wel behoefte daaraan dan zullen individuen gaan samenwerken om daarin te voorzien. Als er geen respect voor andermans eigendom bestaat en daar is wel behoefte aan, dan zullen mensen gaan samenwerken om daarin te voorzien.

    Waarom kom je hier met een elitaire overheid die als monopolist met grof geweld allerlei leefregels afdwingt en individuen hun zelfbeschikkingsrecht ontzegt? Dat is toch volkomen tegenstrijdig?
    _________

    “I hold it the inalienable right of anyone to go to hell in his own way”

    ~ Robert Frost (1874-1963, American poet)

  • Goh, rechtspraak faalt en in een zaak waar de entiteit die de rechtbank betaalt 1 van de partijen is. Je verwacht het niet!

   Wat ook een klassieker is: overheidsinstantie faalt –> wil meer geld afpersen van degene die ze slechte service heeft geboden. Ipv failliet gaan wordt de gelaedeerde nog een poot uitgedraaid. Hebben ze van de politie afgekeken. Hoe meer falen, hoe hoger de criminaliteitscijfers en daarmee jammeren dat Den Haag meer geld moet storten.

  • graag een keer on topic reageren. zelfs ChatGPT komt met coherentere reacties.

   • Zo zijn er wel meer die hier off topic reageren omdat ze domweg hun niet relevante gebazel kwijt moeten, jammer.

 7. @Johannes Libertariërs moeten streven om naast de NAP, de subsidiariteitsprincipe te omarmen zodat er organisch minder “overheid” volgt

  • Maak het zo beroerd dat ze terug gaan. Lijkt of ze daar inderdaad mee bezig zijn.

  • Het begrip vluchteling is dan niet meer zo van toepassing, lijkt me.
   Verder, Rutte heeft geen plannen. Hij voert de plannen van anderen uit en die willen veel meer omvolking zodat ze de ontheemde bevolking beter kan controleren en deze minder snel in opstand komt wanneer ze sociaal en cultureel uit elkaar getrokken zijn.

 8. Interessant dat mensen blijven denken dat een soort samenleving zonder enige vorm van overheid kan bestaan. Mensen hebben altijd een soort van overheid gehad. Of we het nu hebben over de leider van een groepje nomaden, een stamleider, al dan niet met een sjamaan, een systeem van adel onder een koning, een priesterskaste, de plaatselijke sherrif of wat dan ook. Er is ALTIJD een soort van overheid.
  Zelfs als we het hebben over bemiddeling dan stellen mensen dus iemand anders boven zich, al is het tijdelijk. Hoewel die persoon dan vermoedelijk vaker gevraagd zal worden.
  Een samenleving kan niet bestaan zonder overheid. Iedereen die dat beweert staat buiten de werkelijkheid en leeft zonder begrip van de menselijke natuur.
  Het idee van een NAP lijkt heel aardig. Maar wat als iemand weigert zich eraan te houden? Tuurlijk, als er een inbreker is dan kun je je misschien verdedigen. Wat als je beroofd wordt door een stel figuren met wapens? Of je vrouw of dochter wordt verkracht door een onbekende als ze naar huis komt?
  Wat als er een groepje is dat weigert zich er aan te houden, een groepje dat anderen terroriseert, berooft en afperst? Dacht iemand hier nu echt dat hij dat in zn eentje zou kunnen oplossen in Bruce Lee stijl? Of dat je een stel buren zou kunnen overtuigen je daarbij te helpen? Probeer eens een wat mensen bij elkaar te krijgen voor een burgerwacht als er in de buurt veel gelazer is. Vrijwel onmogelijk want er zijn maar heel weinig mensen die bereid zijn echt op te staan en zelf risico te lopen.
  Rechtspraak via de markt? Dat werkt niet. Domweg gewoon niet. Dat betekent namelijk dat er nog openlijker dan nu al het geval is de rijkste figuren gewoon de uitspraak kopen, linksom of rechtsom.

  Ja, het probleem is dat een overheid de neiging heeft om zichzelf steeds meer bevoegdheden te geven. Wat dan ook de reden is dat een overheid klein moet zijn en dat al diegenen die voor de overheid werken PERSOONLIJK financieel aansprakelijk dienen te zijn voor fouten van hun departement.
  Persoonlijk zie ik het niet zozeer als een probleem van alleen de overheid, maar net zo goed van de bevolking. Het overgrote deel van de bevolking is niet echt politiek actief, noch geinteresseerd, noch zelfvoorzienend.
  Slechts als mensen (grotendeels) zelfvoorzienend zijn en onderling actief en betrokken kan men een overheid onder controle houden. Hoe meer mensen een houding hebben van ‘het zal wel’ , hoe meer de overheid groeit

Comments are closed.