Het FD van 2 januari begon het jaar goed: een interview met de Wageningse landbouweconoom Bart Steenhuijsen Piters (BSP) die onder ander betoogt ‘dat corruptie niet per se onderdeel is van de informele sector. Corruptie zit hoger in het systeem’.

In veel landen als Tanzania, Nigeria, India en Nepal, verzorgen de informele productieketens 95-99% van de binnenlandse markt voor groente en fruit, onderzocht hij. En die zwarte markt is essentieel voor vrijwel geheel Afrika, Azië en Latijns Amerika. ‘Als je honger wilt bestrijden, heb je de informele sector nodig’.

Gaan wij dan met onze westerse maatstaven, zoals een vereiste inschrijving daar in de KvK alle corruptie uit de weg, dan kunnen we met 90% van de producenten in 3 werelddelen, geen zaken doen. Wie doe je dan tekort?, niet alleen jezelf maar de overgrote meerderheid van ondernemers die op kleine schaal moeten blijven produceren. Terwijl Chinese bedrijven daar veel pragmatischer mee omgaan.

En Overnight: wie zijn wij dat we na al 100 jaar “vooruitgang’ door een ontwikkeld belasting systeem, we anderen gaan opleggen niet die ontwikkeling te mogen hebben?

BSP geeft ook fris aan dat ‘als je de informele sector wilt reguleren ( lees op onze belastingvoet baseren) breng je de voedselvoorziening in gevaar.

Ik interpreteer dit als een mooi voorbeeld dat we in het westen pas steeds meer gereguleerd/belast hebben zo lang de (voedsel)productie nog net in stand bleef. Met dank aan die optimistische ondernemers hier die steeds probeerden efficiënter te werken opdat ze toch nog wat overhielden na belasting. Ga je dezelfde morele vingertjes in Afrika opsteken, dan maak je meer kapot dan alleen Atlas die zijn schouders ophaalt.

BSP vergelijkt het wat hem betreft verder: als je in Nederland zwart werkt ontduik je belastingen. Belastingen waarvan hij denkt dat je er wat voor terugkrijgt zoals leger en scholen. Hoewel hij ook openlaat dat lager dan modale inkomens, hun huis of auto, hier ook zwart laten repareren! In Ontwikkelingslanden krijg je helemaal niets voor je belasting terug: een extratiesysteem dat slechts kosten toevoegt.

Of we hier wat terugkrijgen voor onze belastingcenten waag ik te betwijfelen. Ik denk dat minstens de helft inefficiënt verspild wordt aan nutteloze bureaucratie en fouten en de andere helft waarschijnlijk beter door ondernemers gedaan kan worden. Maar ik ben al lang blij dat een wetenschapper als BSP, aangeeft dat het voor iedereen beter is wanneer er een informeel circuit in de ontwikkelingslanden is!

Denk daar eens aan als u weer eens een KYC van een buitenlandse toeleverancier, of ter betaling daar van, moet zien op te rakelen.

9 REACTIES

 1. Corruptie is onvermijdelijk, omdat een ambtenaar die voor 50 mille (een jaarsalaris) een illegale vergunning verstrekt het desbetreffende bedrijf een economisch voordeel geeft dat een veelvoud is van deze kosten.

  Zelfs als alle ambtenaren miljonairs zouden zijn, zouden er nog steeds bedrijven zijn die met omkoping een voordeel kunnen behalen. Dat is ook de reden, dat politici altijd staan voor het belang van hun sponsors en nooit voor het brede publiek.

  Het simpele feit, dat er een overheid is, maakt deze corporatistische misstanden mogelijk.
  ___________

  How politicians get filthy richhttps://youtu.be/gfgf0UymF2M

 2. In lijn met het relaas van PdJ, overheid is per definitie corruptie.

  Larken Rose hierover: https://youtu.be/DQgVPxqOwdI?t=336

  Derhalve zou je kunnen stellen dat de voornoemde Afrikaanse landen met hun kleinere overheid minder corrupt zijn dan de Westerse landen met hun gezwollen waterhoofden van overheden.

  • “The more corrupt the state, the more numerous the laws.” (Tacitus)

   Daarbij komt nog dat des te meer geld de overheid heeft om uit te geven, des te meer corrupt die is.
   Daar komt nog bij dat er veel geld wordt uitgegeven voor de hobby’s van deze of gene club, tot en met hedentendage veel geld dat wordt uitgegeven voor sektarische clubs (LGBTI en groenfanaten bijvoorbeeld). Rot en decadent.

  • Daar komt ook nog bij dat een corrupte staat, de hele samenleving aantast en corrumpeert, het bedrijfsleven wordt corrupt, wetenschap wordt corrupt, instituten corrumperen, etc.

  • dankje Marjo, bij voldoende belangstelling zouden we de meest bekeken, of meest Ger ageerde artikelen wekelijks/maandelijks naar hen die zich daarvoor hebben opgegeven, sturen. nadeel is werk voor VS en registratie voor de belangstellenden. Tot nu toe was het alternatief om eens per dag,of week, even te kijken of er weer wat leuks binnen kwam

 3. Informele markten zijn ook te belasten overigens. Wat dat betreft, is er geen verschil met formele markten. Informele markten kan de overheid afromen met de hulp van inflatie. Bij inflatie neemt zwart geld net zoveel af in waarde als wit geld.

 4. Markten vrijstellen van belastingen! De markten verdisconteren deze in de prijzen waardoor mensen deze belastingen uiteindelijk betalen!

Comments are closed.