Van de week was het feest op het platform van communistisch Nederland Nu.nl: het eindrapport van het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) Klimaat lag op tafel. Het betreft een ‘menukaart’ met aanvullend klimaatbeleid die door Grote Leider Rob Jetten was aangevraagd. Uit de onsmakelijke “gerechten” op die kaart blijkt maar weer eens dat beleid het doel is geworden. Beleid dat niet alleen ten koste gaat van burgers, maar ook ten koste van de aarde zelf.

Foto van CO2-uitstotende koeien met een olieraffinaarderij op de achtergrond

Vooraleer ik de greep uit de aanbevolen maatregelen ga fileren, wil ik duidelijk maken dat de commissie zelf al waarschuwt dat zélfs als alle maatregelen worden uitgevoerd, het niet zeker is of het streefdoel van 60% minder CO2-uitstoot in 2030 wordt gehaald. Dit is dus nog maar het begin.

De menukaart van Eetcafé Jetten:

 1. Een flinke krimp van de veestapel, door een maximum te stellen aan het aantal koeien dat op 1 hectare mag worden gehouden. Dit moet per 2030 zorgen voor 30 procent minder melkvee.
 2. Invoering van een belasting op vlees en zuivel. Supermarkten en fastfoodketens moeten verplicht plantaardige alternatieven aanbieden.
 3. Een veel hogere belasting op aardgas, zowel voor burgers als grootverbruikers. De belasting op elektriciteit gaat omlaag om de overstap op warmtepompen te stimuleren.
 4. Brandstofauto’s voor zakelijk gebruik vanaf 2025 verbieden.
 5. Veel meer biobrandstoffen gebruiken in het wegverkeer.
 6. Een veel hogere CO2-heffing voor de industrie, die ver uitstijgt boven de huidige Europese CO2-prijs.
 7. Een hogere vliegbelasting op afstanden vanaf 2.500 kilometer.

Advies 1: 30% krimp van de veestapel

Dit is natuurlijk hét kroonjuweel van D66; de anti-fascisten die zélf fascisten zijn geworden en dus eigenlijk best een vreemde eend in de Marxistische bijt zijn. Dé grote blind spot van D66 is dat er geen boer ter wereld is die zó ontiegelijk efficiënt werkt als de Nederlandse boer. Het verplicht inkrimpen van de veestapel zorgt er niet voor dat de vraag naar vlees en zuivel afneemt, die blijft gewoon bestaan. Uitgekochte boeren zullen zich hervestigen in een ander land, waar de regels niet zo streng zijn. Op z’n best wordt de CO2-uitstoot dus verplaatst van Nederland naar een ander land. Waarschijnlijker is dat de uitstoot  zal verveelvoudigen. Dat is jammer, want de Nederlandse boeren hebben de afgelopen 30 jaar de uitstoot al met 60% weten te verminderen, terwijl de grootte van de veestapel al 75 jaar nagenoeg gelijk is. Er zijn geen concrete redenen aan te wijzen waarom die uitstootreductie zal stagneren, behalve dan als je de feiten negeert en dogmatisch blijft geloven dat innovatie in de toekomst niet langer zal bestaan. De grap is dat deze zieke visie een self fulfilling prophecy kan zijn: als je in Nederland je stal met stiktofwassers en zonnepanelen gaat sluiten, je 100 koeien naar de slacht brengt, om je vervolgens te vestigen in Canada met 3.000 koeien, twee helikopters en 4 Hummers (waargebeurd verhaal in mijn directe omgeving), dan is er ook geen behoefte om te innoveren.

Conclusie: deze maatregel leidt niet tot minder, maar tot méér uitstoot.

Advies 2: Invoering van een belasting op vlees en zuivel plus verplicht aanbod plantaardige alternatieven

Hoewel dit een regelrechte aanslag is op de gezondheid van de mens, is het vanuit het oogpunt van het fascistische D66 wel te begrijpen: het gebruik van geweld (wat deze rechtstreekse aanslag op de volksgezondheid is) wordt immers vereert, mits dat – zoals hier – gericht is op de omverwerping van de bestaande maatschappelijke orde. Het advies sluit naadloos aan op het eerste advies, want door het beperken van het lokale aanbod van vlees en zuivel, neem je de vraag niet weg. Maar door de invoering van een vleestaks, stuur je het volk de “juiste” kant op. Die van het vegetarische schap. Tijdens de hamsterweken in de eerste Corona-lockdown, was dat overigens het enige schap dat tot de strot gevuld bleef: werkelijk niemand wil die chemisch bewerkte sojameuk vreten, zelfs honden niet! Het spul is ook nog eens duur, maar als het – door een vleestaks – straks voor velen het enige betaalbare alternatief is, kan dat misschien wijzigen. Zij die het vlees niet langer kunnen betalen, zullen echter gaan worstelen met hun gezondheid. In de wereldgeschiedenis hebben antropologen nog nimmer een volk aangetroffen dat gezond was, gezond bleef én zichzelf voort kon planten op basis van een 100% plantaardig dieet.

Veganistische influencers werden door hun volgers met de dood bedreigt omdat zij – nadat ze op hun 25e al in de overgang kwamen – hun kinderwens prevaleerden boven het veganisme. Als de fascisten van D66 en de communisten van GroenLinks zich stug aan hun eigen wetten houden, lost het probleem zichzelf dus op. Helaas berust fascisme in hoofdzaak op de maatschappelijke middenklasse. De bruinhemden van D66 zullen dus genoeg geld hebben om de vleestaks op te hoesten. Dat geldt ook voor de kameraden van GroenLinks, want hoe hoger in het politbureau, hoe meer privileges.

Conclusie: de rijken zullen hun verlies nemen, de armen gaan versneld dood wegens een gebrek aan essentiële dierlijke eiwitten en mineralen. Belastingen leiden sowieso tot minder welvaart, dus geen enkele Nederlandse burger is bij deze maatregelen gebaat.

Advies 3: een (nóg) veel hogere belasting op aardgas, verlaging belasting op elektriciteit (om gebruik van warmtepompen te stimuleren)

Belastingverlaging is altijd goed, ook als het elektriciteit betreft. Het vergroot immers het vrij besteedbare inkomen van de burger, en daarmee de individuele welvaart. Een vriendin van me woont in Frankrijk. Zij betaalt momenteel een all-in prijs van 16 cent voor een nucleaire kWh. In Nederland is alleen de belasting op een kWh al 15 cent, dus dat er iets mis is met ons groene beleid is duidelijk. Maar dan: de gasprijs bestaat – onder vooroorlogse omstandigheden – al voor 65% uit belasting. Hoeveel méér kun je rekenen voordat echt iedereen in de financiële problemen komt? Het grootste deel van de Nederlanders is niet in staat tienduizenden euro’s te investeren in een warmtepomp, al was het maar omdat zij in huurhuizen wonen. Daarbij is het elektriciteitsnet niet berekend op deze transitie. Niet voor niets wordt er alweer gewaarschuwd om noodpakketten in huis te hebben als de stroom langdurig uit gaat vallen. Voor mensen die toch willen investeren: een moderne airconditioner kan extreem efficiënt verwarmen en kost een fractie van de prijs van een beoogde warmtepomp. Een airco is een warmtepomp, maar omdat deze ook kan koelen (luxe!) zit hier geen subsidie op. Ook je buren zullen blijer zijn: de buitenunit van een airco is fluisterstil, die van een beoogde warmtepomp maakt herrie.

Conclusie: mensen dwingen over te stappen op een systeem dat iedereen bij onvermijdelijke stroomuitval langdurig in de kou laat zitten, terwijl je een uitstekend alternatief onbetaalbaar maakt, getuigt van groot disrespect voor de burger. Hier is maar één woord voor: wanbeleid.

Advies 4: Brandstofauto’s voor zakelijk gebruik vanaf 2025 verbieden

Deze maatregel is vooraleer het doodvonnis voor tienduizenden Kobalt-mijnende kinderen in Congo, wat geen gewone volkerenmoord is, maar infanticide. Gebruik van geweld is voor de bruinhemden van D66 echter geen probleem, zie ook advies 2. Daarnaast klopt de logistiek nog steeds niet: Nergens staan er zoveel laadpalen als in Nederland, maar méér kan niet (zie voorgaand advies). Het netwerk is er gewoon niet. Een mogelijk bij-effect zal zijn dat méér mensen de trein gaan pakken voor woon-werkverkeer. Echter: voor elke 5% aan automobilisten die de auto verruilt voor het spoor, moet de spoorwegcapaciteit verdubbeld worden. Dat zie ik niet gebeuren in de komende 2 jaar. Bovendien rijden treinen niet op lucht, maar op stroom. Die er niet is. Kortom: mensen gaan thuis werken, wat er voor zorgt dat er én kantoorpanden én woningen stroom gaan verbruiken tijdens kantooruren. Heeft u uw noodpakket al klaar?

Door D66 ter dood veroordeeld kind dat kobalt aan het mijnen is voor elektrische auto's

Conclusie: Mensen dwingen tijdens kantooruren improductief te zijn, is een enorme aanslag op de welvaart, waar geen Nederlandse burger bij gebaat is. Ook is de maatregel pure infanticide. Tot slot levert de productie van een elektrische auto vreselijk veel meer CO2-uitstoot op dan een brandstofauto. Dit verschil wordt al wensdenkend gecompenseerd tijdens het gebruik, maar vooralsnog levert het een enorme CO2-piek op in auto-producerende landen. Meer CO2 dus tussen 2025 en 2030 en zeker niet minder.

Advies 5: Veel meer biobrandstoffen gebruiken in het wegverkeer.

Ook zo’n mooie: eerst alle propaganda-kanalen open zetten om de Nederlandse bevolking te indoctrineren met de leugen dat er oerwouden worden platgebrand om soja voor Nederlandse koeien te produceren, om daarna dood te zwijgen dat er oerwouden worden platgebrand om biobrandstof te produceren! Diesels kunnen prima op plantaardige olie rijden. Er zit wel minder energie in, maar het kán. Alleen kun je op het land waar palmolie, koolzaad of zonnebloemen worden verbouwd géén voedsel meer verbouwen. Hetzelfde geldt voor suikerbieten en rietsuiker, waaruit de alcohol wordt gestookt die in benzine wordt gemengd. Als we met z’n allen aan de plantaardige burgers moeten (advies 2), én we moeten biobrandstof gaan gebruiken, dan betekent dat er linksom of rechtsom méér landbouwgrond bij moet komen. Zeker voor oerwoudrijke landen (rietsuiker en palmolie) geldt dan dat er méér bos gekapt gaat worden en dat er in die landen méér uitstoot zal zijn. Daarbij zal deze maatregel van invloed zijn op de voedselprijzen. De stijgende prijzen leiden hier tot minder welvaart voor de burger, maar leiden onmiskenbaar tot de hongerdood van miljoenen mensen ver weg van hier. Maar ach, D66 en geweld? Dat gaat uitstekend samen!

Conclusie: deze maatregel leidt weliswaar tot minder CO2-uitstoot hier, maar wereldwijd bezien stijgt de uitstoot. Daarnaast zullen de voedselprijzen stijgen, wat voor minder welvaart híér zorgt, maar volkerenmoord dáár betekent. Ook de oerwouden zijn er niet bij gebaat. Wanbeleid.

Advies 6: Een veel hogere CO2-heffing voor de industrie, die ver uitstijgt boven de huidige Europese CO2-prijs.

Dit is een nekschot voor de Nederlandse maakindustrie, die dankzij de oorlogshitsers van D66 nú al niet meer kan concurreren met de US, laat staan met China. Er gaan bedrijven verdwijnen. Naar het buitenland, of voorgoed. Dit leidt tot banenverlies, wat weer tot welvaartsverlies leidt. Het is ook weer een typisch fascistisch kenmerk om continu te strijden om de eigen natie te kunnen doen overleven te midden van andere staten. Wie op de Wikipedia-pagina over fascisme “de charismatische leider” en “de eigen natie” vervangt door “EU”, begrijpt dat D66 aan alle kenmerken voldoet. Daarom verbaast het me eigenlijk dat D66 wat dit punt betreft Nederland boven de EU stelt. Dat is een historische gebeurtenis: D66 die en plein public het bruine hemd dichtknoopt om vast te kunnen houden aan de eigen dogma’s, ook al zijn ze bewezen onjuist! Het doel heiligt de middelen: Die Niederlande über alles!

Conclusie: Hogere CO2-heffingen leiden in eerste instantie tot hogere prijzen voor de burger en daarmee tot een afname van de welvaart. In latere instantie leidt het tot het vertrek van de maak-industrie, of zelfs het sluiten daarvan. Dit leidt tot armoede voor hen die werkten voor deze bedrijven en tot een hogere CO2-uitstoot in het buitenland. Puur fascistisch beleid om de eigen dogma’s maar niet te hoeven toetsen aan de werkelijkheid.

Advies 7: Een hogere vliegbelasting op afstanden vanaf 2.500 kilometer

Vanzelfsprekend voelen de politici hier zelf niets van als zij met hun regeringstoestellen naar de zoveelste klimaatconferentie of WEF-bijeenkomst vliegen: die hogere belasting wordt immers afgewenteld op de belastingbetaler. Nee, het is de burger of zakenreiziger die financieel bestraft moet worden, in de hoop dat deze uitwijkt naar alternatieven als Virtual Reality (zoom-meetings) of met de trein (die geen stroom heeft) een oord dichterbij gaat pakken. Dat dichter bij huis zijnde oord gaat wel gevonden worden: Düsseldorf of Brussel. Om vanuit daar alsnog de transcontinentale vlucht te pakken. De extra tijd wordt dan financieel ruimschoots gecompenseerd door de lagere ticket- en parkeertarieven. Wel balen voor de Nederlandse overheid, die als aandeelhouder van Schiphol jaarlijks honderden miljoenen euro’s minder dividend zal pakken, maar ach, dan verhogen ze wel ergens anders de belastingen. Sneu is het vooral voor de mensen op Schiphol, die door afnemende reizigersaantallen een andere baan moeten gaan zoeken.

Conclusie: De CO2-reductie wordt niet behaald wegens de extra uitstoot van verkeer van en naar in het nabije buitenland gelegen vliegvelden. Daarnaast zorgt de maatregel voor afnemende welvaart rond Schiphol. Een debiel advies dus.

 

 

 

 

 

7 REACTIES

 1. D66 is een cult, het moge duidelijk zijn dat daar geen rationeel beleid uit voortkomt, al het beleid is altijd de zaak op zijn kop, anti-wetenschap, anti gezond verstand, ontworpen ter vernietiging van cultuur en traditie, op naar de heilstaat van de cult.

 2. Overigens heeft dit niks met bruinhemden en fascisme te maken. D66-ers zijn door de democratie geproduceerde vrije radicalen die zijn gerekruteerd uit de ‘darkrooms’ van de democratische samenleving.
  Zij zouden als eerste opgepakt worden door ‘fascisten’ en ‘bruinhemden’. De taak van de D66 cult is om alles op zijn kop te zetten, om degeneratie, perversiteit en irrationalisme te promoten, de culturele pest uit te laten breken, alle niveaus te verlagen, alle intelligent onderscheidsvermogen om zeep te helpen.

  • Overigens staan al die uit de ‘darkrooms’ geselecteerde vrije radicalen van de democratie, zoals ook de Canadese Trudeau -en vele anderen, onder het commando van globaal opererende elites, die hun programma’s met groot geld financieren. Ook het libertarisme is niet vrij van dat soort door de democratie geproduceerde vrije radicalen. Het anarchisme en radicalisme in het libertarisme kan op allerlei manieren ingezet worden om de samenleving te ondermijnen.

 3. advies 3 spreekt me wel aan.
  alleen doe het niet zo als daar beschreven maar als volgt
  ieder huishouden 4m3 gas per dag. het vrije hierin is dat je dit zelf mag inzetten over het jaar gerekend. eigen verantwoording is de oplossing en niet mogelijk om dit af te kopen door een hogere prijs te betalen.
  een elektriekslot er op dus, wedden dat u niet mee doet

 4. Als ik Grote Leider RJ (niet te verwarren met good old JR) zie bewegen en praten, krijg ik altijd de indruk dat hij de hele dag met een dikke dildo in zijn reet rond loopt. Zo’n ding dat hard trilt (net als bij die schaker) en dan denkt Robbie “zouden ze het merken? hi hi hi.” (*)

  En als ik hem verder hoor kwekken is het duidelijk dat hij heel veel dingen niet snapt. Het is gewoon te moeilijk voor hem. De menukaart van de dorpskroeg al een uitdaging voor Robbie. Wegens gebrek aan (goed functionerende) hersens.

  (*) zoals op deze foto: https://twitter.com/RobJetten/status/1104414379364229123

Comments are closed.