In de Ruimtelijke Verkenning 2023 van het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) staan 4 scenario’s voor de inrichting van Nederland in 2050. (download rapport). Waaronder Mondiaal Ondernemend (een toekomstscenario waarin grote bedrijven de lead hebben), maar ook Groen Land (veel ruimte voor de natuur).

Ik haal het scenario Groen Land aan omdat dit een van de eerste keren is dat een social creditscore voor Nederland zo serieus is uitgewerkt in een overheidsonderzoek.

pagina 119: De meest ingrijpende beleidsmaatregel was ongetwijfeld de invoering van de ‘planeetpunten’….. Simpelweg beprijzen van vervuilende uitstoot en materiaalgebruik was daardoor geen optie: lagere inkomensgroepen zouden hun leven dan immers drastisch moeten aanpassen, terwijl degenen die de meeste uitstoot veroorzaakten dat ondanks de hogere kosten grotendeels zouden kunnen blijven doen ……De doorbraak kwam in mei 2026 met het advies ‘Radicaal anders betalen voor CO2’ van de Raad voor het Klimaat. Het Rijk nam het advies over: er kwam een afzonderlijke valuta voor het consumeren van klimaat-, milieu- en grondstofonvriendelijke producten en diensten: een jaarlijks budget van planeetpunten voor iedereen, te besteden aan leefomgevingsonvriendelijk gedrag, niet overdraagbaar en niet verhandelbaar.

Ook de 15 minutensamenleving wordt indirect afgedwongen door het klimaatpunten milieucredit systeem: Het planeetpuntensysteem had bovendien niet alleen effect op de ruimte zelf, maar ook op het systeem van de ruimtelijke ordening. Het gaf een stevige wind in de rug aan het nationale ruimtelijk beleid dat  binnenstedelijk bouwen en ontwikkelingen rondom openbaarvervoerknooppunten stimuleerde en elders sterk beperkte. Woningen die niet op loop- of fietsafstand van voorzieningen, winkels en werk lagen, daalden namelijk al snel in prijs (zeker in het buitengebied) … Het puntensysteem had een concentratie-effect, met nabijheid als succesfactor.

Ik beschouw dit systeem als Orwelliaans. Om het goed af te dwingen moet contant geld worden afgeschaft. En bij voorkeur een CDBC worden ingevoerd. Anders kan iemand anders het vlees voor je kopen, en de andere goederen die “verboden” zijn. Daarnaast is het een uiting van autohaat en haat voor de economisch succesvolle burger. Als ik een elektrische auto heb die ik oplaad met mijn eigen zonnepanelen dan zou er niets aan de hand moeten zijn. Dat is niet zo. Het is alleen gericht op bestraffen. Het is afgedwongen egaliteit. Niemand mag meer consumeren dan zijn buurman. Bestraffen en afdwingen zijn belangrijke factoren.

Kortom, een dystopische toekomstvisie van een samenleving geregeerd door technocraten. Het is een modern voedselbonnen en energiebonnensysteem. De socialistische heilstaat met klimaat als excuus.

Of zie ik alles te somber in?

11 REACTIES

 1. Toch nog 1 zinnetje uit het mondiaal opererend scenario, pagina 83: 2040, Meer dan de helft van de landbouwgrond in Nederland is in bezit van internationale agrarische conglomeraten. Waar de wappies voor waarschuwen staat beschreven als scenario in een verkenning van het planbureau.

  • Nederland is een ultiem onttoverd land (zielloos, anticultuur, overgereguleerd, overbevolkt, plat, overgeorganiseerd, etc.), in een in hoge mate onttoverd werelddeel (Noord West Europa). Nederland is daarom de ultieme proeftuin voor technocraten en andere koudbloedigen.

 2. Nou zou ik persoonlijk die electrische auto’s als uitermate millieu-onvriendelijk aanmerken. Hier in de VS is net een rapport uitgekomen waaruit blijkt dat veel verzekeringsmaatschappijen die krengen namelijk al heel snel total-loss verklaren omdat zelfs bij geringe schade aan de batterij al betekent dat die vervangen zou moeten worden, wat eigenlijk net zo duur is als de hele auto vervangen. Dus zeg maar alles meer dan een oppervlakkig deukje is al genoeg om de hele auto naar de schroothoop te verwijzen.

  En uiteraard wil men helemaal niet dat ze zelf je auto op kunt laden; dat zou namelijk betekenen dat ze je niet kunnen controleren door je energiekosten te belasten. Het gaat helemaal niet om millieu, of gezondheid, het gaat om totale controle.
  In Californie hebben ze nu gemerkt dat het netwerk de aantallen EV’s niet aan kan, dus worden er beperkingen gesteld aan het opladen. Daar zit je dan mooi mee met dat dure kreng. In theorie kan het via je eigen panelen, maar dan moet je wel een enorm aantal panelen hebben staan, want die EV’s verbruiken nogal wat energie.
  Intussen is Californie ook begonnen met het belasten van het geld dat wordt verdiend met het terugleveren aan het net, want het zijn inkomsten. Dat mensen ’s nachts dus vaak de volle mep betalen, maar overdag slechts 10% van de waarde krijgen betaald voor het terugleveren mag de pret niet drukken natuurlijk.

  • Ze willen controle uitoefenen door de voedsel uitgifte en productie te controleren.
   Banken willen zelf boerderijen gaan runnen onder eigen beheer in Ukraine.
   Daar gaat die hele oorlog natuurlijk ook om. Ze hebben dat land nodig.
   OA de Rabobank heeft al voor miljarden aan land gekocht daar.
   Het zou natuurlijk veel duurder worden als het eenmaal bij de EU zou zijn.
   Het doel is dat wij als burger helemaal geen mogelijkheid meer hebben om eigen voedsel te produceren.
   In Duitsland hadden ze al het idee om kippen te registreren.
   De controle over voedsel is veel effectiever om de bevolking onder de duim te houden dan de controle over geld.

   Maar zolang Ukraine niet in hun handen is, en in Rusland geen regime change plaats heeft gevonden,
   kan het nog alle kanten uitgaan.
   Steeds meer landen sluiten zich bij de BRICS aan, terwijl de rest van het westen zich economisch afsluit van de rest van de wereld.

 3. Het is wat anders als je vrijwillig in een 15 minuten stad wil wonen.
  Ik woon 50 meter van de Jumbo.
  Als ik een beker kwark ga halen ben ik terug voor de soep koud is.
  Maar als jij 2 uur wil rijden voor je boodschappen, dan vind ik dat jij dat recht hebt.
  Je hebt van die inzinkbare paaltjes die ze wel eens op plekken plaatsen om auto’s te weren.
  Ik denk dat die heel veel gebruikt gaan worden.
  Je hebt dan niet echt het gevoel opgesloten te zitten, maar je kunt er niet uit met je auto.

  • Die paaltjes zitten dan niet in de weg, maar in de online software van je auto. Iedere burger heeft dan een ander gebiedje waar hij nog mag rijden. Daarbuiten doet zijn auto het gewoon niet.

 4. Het dustopische toekomstbeeld dat je schetst, is relaistisch. De burger moet in een communistisch keurslijf zich gedragen zoals de overheid dat voorschrijft. Zo niet: straf.
  Ik verwacht overigens dat als de CBDC wordt ingevoerd dat veel mensen voor de bitcoin of monero zullen kiezen. Maar mss is mijn verwachting (hoop) de vader van deze gedachte … De tijd zal het leren.

  • Zo is het. Nu vast de infrastructuur opbouwen. Ondernemers motiveren om ook Bitcoin te accepteren. In Arnhem en Zwolle zijn ze daar al aardig ver mee.

 5. Er zit in dit soort dystopias altijd een punt van rechtvaardiging en dat men het er zelf naar gemaakt heeft. Zelfs een soort van zelfbestraffing.
  De modern westerse samenlevingen zijn ultra-materialistische anti-spirituele samenlevingen, alles draait om kwantiteit en doorgedraaid materialisme, en de samenlevingen zijn hoogst mechanisch. Zulke samenlevingen zijn juist het meest vatbaar voor dystopische maatregelen van kwantiteitsmanagers die juist die karakteristieken, het kwantitatieve, materialistische en mechanische van die samenleving verder versterken.
  Met andere woorden, de zaak komt niet uit de lucht vallen.

  • Het heeft er ook mee te maken dat die hyper-materialistische kwantitatieve/mechanistische samenleving geen of niet voldoende antwoord heeft op de problemen, en dus helpen de elites, die zelf net zo zijn, die samenleving verder spiritueel de vernieling in. Maar zij maken een proces af dat collectief is gestart.

Comments are closed.