Een journalist die voor de verandering eens zelf onderzoek deed en niet klakkeloos overnam wat de overheid zegt en wat op het ANP verschijnt, ontdekte dat overal waar ze een beetje ging graven in de donkere krochten van het IPCC ze onregelmatigheden aantrof.  Soms schokkende. 

Donna Laframboise was in den beginne een ‘believer’.  Ik ook, in de jaren 90 was ik een jonge chemicus dus had ik geleerd over het broeikaseffect en ik vond de global warming claim aannemelijk klinken.  Daarenboven, ik was niet bestand tegen de peer pressure van de grootste Nederlandse rapper aller tijden, Tony Scott, die via MTV zijn ‘message’ genadeloos met een zeer hoge frequentie mijn huiskamer binnen pompte. Net zoals ik de eerste maanden van Covid ook dacht dat het om een serieuze ziekte ging.  De berichtgeving was nogal eenzijdig en wat weet ik nu van enge ziektes.  Behalve SOA’s daar weet ik alles van.   De andere  overeenkomsten met de Covid hoax zijn overigens frappant.  Donna heeft recent een boek geschreven over de ervaring van de truckers in Canada onder het fascistische covid regime.  Met een Nederlands tintje, een immigrant, vandaar de titel “Opa’s letters” 

De verering (door politici) voor het IPCC als ‘the gold standard’ en DE stand van de wetenschap is volkomen misplaatst.   Miljarden van ons belastinggeld worden nu verdampt op het klimaat altaar op basis van een misplaatst vertrouwen in dit corrupte politieke instituut.  Enkele bevindingen van Donna:

 • De ‘ lead authors’  van het IPCC zijn vaak jonge wetenschappers die nog bezig zijn met hun PhD.   Dus zeker NIET de gepokt en gemazelde klimaat experts waarmee wordt geschermd.  En we weten allemaal hoe beïnvloedbaar mensen aan het begin van hun carrière zijn.  Iets tegen het narratief publiceren is zelfmoord. Je krijgt nergens een baantje en de hypotheek moet wel betaald worden.  De meeste critici in Nederland zijn dan ook gepensioneerd.  In USA hebben ze vaak ‘ tenure’, zoals de briljante Richard Lindzen, hier geinterviewd door Saifedean Ammous.  Die een interessant youtube kanaal heeft, maar dit geheel terzijde. 
 • De ‘lead authors’ zijn vaak gelieerd aan activistische groepen zoals Greenpeace, die uiteraard hun eigen agenda hebben.  En die agenda is nooit en te nimmer: ‘er is niets aan de hand”.  Wij van WC Eend.  De hele opzet van het IPCC is al een grote weeffout. De opdracht is “onderzoek de relatie tussen menselijke activiteit en klimaat”.  Drie keer raden wat de resultaten zullen zijn van die lucratieve onderzoeksopdrachten.  Ik gok niet ‘er is eigenlijk niets aan de hand, ontsla me alsjeblieft zodat ik een nuttige baan moet zoeken” 
 • “Peer reviewed’ hoor je vaak als je kritiek hebt op de conclusies van het IPCC.   Niet alleen stelt peer reviewed weinig voor, het betekent niet dat het accuraat is.   Vaak worden de data niet gecheckt maar bijvoorbeeld alleen gekeken of de berekeningen kloppen.  Maar zelfs de claim an sich klopt niet.  Donna kwam erachter dat een groot gedeelte NIET peer reviewed was.  Me dunkt dat als een organisatie over dit soort zaken al liegt, je even pas op de plaats moet maken voordat je miljoenen mensen in energiearmoede stort met je onzinnige NET ZERO beleid. 
 • Overheden nomineren de ‘wetenschappers’ als de lead authors voor het IPCC.  Je verzint het niet.  
 • Het IPCC – als UN body – kijkt niet zozeer naar de expertise van de ‘scientists’ maar naar vertegenwoordiging qua land, gender, ras etc.   Geen commentaar. 
 • Wat ‘scientists’ mogen schrijven wordt sterk gestuurd.
 • De duizenden pagina’s aan ‘onderzoek’ worden sowieso niet gelezen, alles komt op de samenvatting aan. 
 • De samenvatting (waar politici hun waanzinnige beleid op baseren) van het kloeke IPCC rapport wordt uiteindelijk door diplomaten samengesteld op basis van koehandel gedreven door wat diverse landen willen zien. 
 • Dit is helemaal niet te geloven.  Ik viel bijna van mijn stoel.  Volgens Donna wordt de zwaar gemasseerde samenvatting VOOR het uiteindelijke rapport gepubliceerd zodat het rapport  (aka de ‘ wetenschap’)  nog in lijn kan worden gebracht met het politieke narratief van de samenvatting.   Maar de ‘ science is settled’  domme slaaf, dus voortaan mag je niet meer vliegen naar de zon om je ellendige bestaan als horige 3 weken te ontvluchten.

16 REACTIES

  • Maurice Strong is inderdaad een van de grootste boeven in deze klucht.

   • Ja een ouderwetse boef. Wat mij intrigeert is dat deze mensen zover komen puur op de bluf, alles en iedereen, nou bijna iedereen, slikt het als zoete koek en denken deugend te zijn. Was dit maar enkel de klimaat sciencefiction het is eindeloos liegen, heel groot liegen en het zijn er ook nog eens zoveel die uit die ruif vreten. Dit gaat nog veel problemen brengen, de plandemie met al die juridische consequenties was een repetitie voor gedragsbeinvloeding waar velen voor geslaagd zijn. Crisis na crisis tot het vlees bij 3/4 van de mensen van het bod is en dan nog zullen ze meedeinen op de golven van het dictaat onwetend door ongeïnspireerd nihilisme.

    Ik ga weer terug m’n tuinhuis in om nog uren methodisch te hoofdschudden.

 1. Het dilemma voor mij is altijd te kiezen in de schijnbare strijd tussen corrumperende machten en de grenzeloze domheid van de massa.

  Beetje kip ei verhaal: Leidt massale domheid tot de gelegenheid om er misbruik van de te maken?
  Antwoord : heel simpel JA

  Daarom is ooit “democratie” bedacht een slap raamwerk waarbinnen de machten beteugeld kunnen worden en de dwaze dommen geleid kunnen worden
  Helaas werken de instituten ( regering, justitie, gezondheid, onderwijs) ook op basis van macht en zijn dus gevoelig voor corruptie.
  Verkiezingen, zijn nog minder dan niks een doekje voor het bloeden.

  Dat verkrachting van de democratie nu zo ongebreideld kan plaatsvinden, zoals gesteld in dit artikel maar dan via het “klimaat” is de komst van internet en alle digitale mogelijkheden die daaraan vast zitten.

  Nooit was totale controle zo dicht in het bereik, sinds het ontstaan van “beschavingen”

 2. Ik weet niet of de oudere/oudste rapporten nog steeds openbaar zijn, waarschijnlijk niet.
  Wat ik wel weet is dat in het eerste en tweede jaar er rapporten werden uitgebracht door serieuze wetenschappers. Het panel was (in ieder geval op papier) opgericht om onderzoek te doen naar 2 stellingen
  1 – dat het klimaat aan het veranderen was en
  2 – dat de menselijke invloed daar een grote oorzaak van was.

  Ik herinner me nog dat diverse collega-wetenschappers van mijn vader daarbij waren betrokken. En dat het officiele rapport dat door de wetenschappers werd gepresenteerd op beide vragen stelde dat het op zijn best onduidelijk was en dat er veel meer onderzoek zou moeten worden gedaan.
  Echter, het OFFICELE eindrapport stelde dat JA het klimaat veranderde en dat het ZEER WAARSCHIJNLIJK was dat de mens daar een rol in speelde. Alleen wie het volledige rapport las kwam tot de conclusie dat er helemaal geen basis voor die beweringen was.
  Het gaf destijds een grote opschudding in de wetenschappelijke wereld en veel gerenommeerde wetenschappers trokken zich terug uit het IPCC omdat ze zagen dat hun onderzoek werd misbruikt. Mijn vaders collega’s eveneens.

  Het IPCC is alleen op papier een wetenschappelijk instituut. In werkelijkheid is het een bureaucratisch ambtenaren apparaat dat bepaalde uitslagen wil hebben en die ‘bestelt’ door jonge wetenschappers onderzoeksgelden toe te zeggen om onderzoek te doen dat die uitslagen bevestigt. Waarbij alle zaken die daar tegenin gaan of op iets anders wijzen worden genegeerd.
  Veel van de wetenschappelijke onderzoeken zijn overigens wel echt. Alleen kom je pas achter de waarheid als je het hele rapport leest. De meeste mensen en zeker de media (en politici) lezen alleen de titel en de korte samenvatting, die vaak opzettelijk worden gefraseerd op een manier die hun wensen bevestigt, terwijl de achterliggende data iets heel anders uitwijst.

  Het IPCC gebruikt (of tenminste, gebruikte tot een aantal jaar geleden) altijd meerdere modellen voor hun voorspellingen, vaak rond de 20. Maar de modellen die naar de media gaan zijn altijd, echt ALTIJD, slechts de een of twee modellen die de meest extreme uitkomsten voorspellen om zo het publiek te misleiden. Niemand hoort ooit wat over de voorspelling van de andere modellen.

  • Het klimaat verandert altijd en zo lang als de aarde bestaat. Je kunt net zo goed zeggen dat de zon ondergaat en daarna ook weer opkomt. Klopt ook. Verder zal de mens best wat invloed hebben. Niet veel lijkt me en er is daarom geen enkele reden om in paniek te raken of maatregelen daartegen te nemen. Tenzij je een verborgen agenda hebt die moet leiden tot een wereldregering. Dan is elk grensoverschrijdend probleem een geschenk uit de hemel.

  • Dank voor deze nuttige aanvulling.

   Ik weet ook niet of de oudere rapporten nog openbaar zijn. Volgens Tony Heller probeert men nu grafieken die men in het eerste (en/of tweede) rapport gebruikte te wissen. In die grafieken was duidelijk te zien dat de het nog niet zo lang geleden warmer was dan nu. Tijdens Romeinse rijk en Middeleeuwen. Dat komt het huidige narratief niet zo goed uit.

 3. Het hoofddoel is nivellering en controle van bezit, de rest (klimaat, stikstof, woke, massa immigratie, water enz.) is afleiding.

  • ja die Commies waren vroeger wat doorzichtiger. Gewoon ‘ the means of production’ roven. Nu iedereen weet dat dat tot enorme ellende leidt verpakken ze het iets anders.

 4. Peer review is een essentieel onderdeel van het wetenschappelijke proces en helpt ervoor te zorgen dat onderzoek nauwkeurig en van hoge kwaliteit is. Het IPCC vertrouwt op een rigoureus proces van collegiale toetsing om de wetenschappelijke literatuur over klimaatverandering te beoordelen en ervoor te zorgen dat zijn rapporten gebaseerd zijn op de best beschikbare wetenschap.

  Hoewel collegiale toetsing geen garantie is voor nauwkeurigheid, is het een belangrijk mechanisme voor kwaliteitscontrole dat helpt bij het identificeren en corrigeren van fouten en vooroordelen in wetenschappelijk onderzoek. Het is ook belangrijk op te merken dat het intercollegiale toetsingsproces van het IPCC verder gaat dan alleen het controleren van de nauwkeurigheid van berekeningen; het omvat een uitgebreide evaluatie van de wetenschappelijke methoden en bevindingen die in elk hoofdstuk van het rapport worden gepresenteerd.

  Wat betreft de bewering dat een groot deel van het IPCC-rapport niet peer-reviewed is, dit klopt niet. Hoewel het waar is dat sommige van de in het rapport aangehaalde bronnen mogelijk niet zijn onderworpen aan formele collegiale toetsing, is het beoordelingsproces van het IPCC bedoeld om de algehele wetenschappelijke consensus over klimaatverandering te beoordelen, in plaats van alleen individuele studies. Het IPCC beoordeelt een breed scala aan wetenschappelijke literatuur, waaronder collegiaal getoetste tijdschriftartikelen, technische rapporten en andere bronnen van wetenschappelijke informatie.

  Het is ook belangrijk op te merken dat het IPCC geen belangenorganisatie is en dat zijn rapporten bedoeld zijn om beleidsmakers te voorzien van de best beschikbare wetenschappelijke informatie over klimaatverandering. De beslissingen over hoe te reageren op klimaatverandering zijn uiteindelijk de verantwoordelijkheid van beleidsmakers en de samenleving als geheel, en moeten gebaseerd zijn op een zorgvuldige afweging van het beschikbare wetenschappelijke bewijs, evenals op economische, sociale en ethische overwegingen.

  • Deels onjuist. Als rapporten peer-reviewed zijn door onderzoekers die gefinancierd worden uit dezelfde bron als de oorspronkelijke onderzoekers dan valt een deel van het doel ervan weg; beide groepen hebben er dan namelijk belang bij om het rapport in de huidige vorm door te drukken.

   Daarnaast is het ook onjuist dat het IPCC ” …geen belangenorganisatie is en dat zijn rapporten bedoeld zijn om beleidsmakers te voorzien van de best beschikbare wetenschappelijke informatie over klimaatverandering.”
   Het is WEL een belangenorganisatie, alleen niet op papier. Net zoals de WHO op papier geen belangenorganisatie is. Maar de rapporten zijn al lang leidend, zo niet dwingend, geen richtlijnen voor beleidsmakers. En zoals ik al eerder opmerkte worden er vrijwel altijd meerdere mogelijke uitkomsten uit de modellen gehaald, maar worden slechts de meest extreme daarvan gebruikt.
   En daarmee wordt dus ook niet voldaan aan het verstrekken van de meest accurate data op gebied van klimaatverandering, maar van het verstrekken van geforceerde, foutieve, extreme MOGELIJKE uitkomsten.
   In feite zou het gebruik van modellen dienen te worden voorzien van een waarschuwingslabel als “LET OP, COMPUTERMODEL, voorspellingen hiervan kunnen zeer ver afwijken van de werkelijkheid”
   Want hun modellen hebben er sinds de oprichting steeds zover naast gezeten dat het niet als wetenschappelijk kan worden beschouwd.
   Als
   Het IPCC is GEEN wetenschappelijke organisatie, maar een ambtelijke organisatie.

 5. In Revolt of the Masses beschrijft Ortega y Gasset al de opkomst en machtsovername van de cultuurloze specialist-mens, de moderne twintigste-eeuwse mens, expert-onnozelaar (‘learned ignoramus’ in de terminologie van meneer Gasset).
  Dit artikel leest als het verhaal van een (toendertijd) ‘broekie’ die ook naar low-brow rap luistert (en hier nog dat infantilisme viert ‘grootse Nederlandse rapper aller tijden’ …), wat wetenschap heeft gestudeerd, en zo waant hij zich tot de avant-garde, de moderne mens die zichzelf beschouwd als het ultieme top product van de evolutie, de wetende. Zo bestaan er gigantisch grote legers van dat soort.
  Hulde aan de grote bedriegers die zo middels hun grote leugens aantonen dat de moderne mens, specialist-onnozelaar, geen kleren aan heeft. Felicitaties aan meneer Heisenberg voor zijn ‘ontwaking’.

  • Correctie: ‘zichzelf en zijn soort beschouwd als het ultieme top product van de evolutie, de wetende’

 6. Het eerste waar ik zelf instinctief aan dacht bij de ‘pandemie’ was aan een streek van de moderne expert-priester-klasses, onder leiding van de ‘elite-kwantiteit-managers’ of ‘puppet-managers’. Die laatsten waren zo en zo al heel lang zo geobsedeerd met de uitbraak van virussen dat het toch wel verdacht werd… Zo werd met behulp van de media een collectieve psychose veroorzaakt (ik zag in eerste instantie een hysterie campagne).
  Een massale obsessie met microscopisch kleine wezentjes, waarvan het bestaan en de bezigheden alleen door experts geverifieerd kan worden, dat is ook ultiem symbolisch voor de moderne cultuur, of beter gezegd gebrek aan cultuur. Het is ultiem grotesk, vulgair, en primitief, dus ultiem passend bij de moderne cultuur.
  Het beleid van ‘social distancing’ en maskers dragen is ook ultiem een product van de moderne massa democratieën, en de moderne massa-mens, een vulgair uniformistisch gemaskerd bal op een onbeholpen 1.5 meter choreografie, potsierlijk-tragisch.

  Van de zogenaamd door de mens veroorzaakte klimaatverandering had ik de indruk dat men de door het christendom verzonnen strategieën nog eens dunnetjes overdoet in seculiere vorm. De psychologie van schuld en boetedoening in seculiere vorm, compleet met mogelijkheid tot het afkopen van de zondes, en het handig vullen van de eigen zakken.

  Tot zover de status van de moderniteit.
  Het zou best zo kunnen zijn dat de enige echte verworvenheid van de moderne samenleving is dat er een toenemend aantal mensen is dat voor zichzelf denkt, dat is al een hele grote vooruitgang.

Comments are closed.