Het artikel over de Thorbecke lezing van Omtzigt gaf discussie over het doel van het libertarisme en hoe dat te bereiken.

Voor de duidelijkheid, het libertarisme staat voor maximale individuele vrijheid. (Met de hoofd eis dat dat niet ten koste mag van anderen). Vaak wordt dat maximum aangeduid als Anarcho Kapitalisme: AK.

Als tegengesteld? Nou ja, als individualisme niet helemaal zuiver op de principiële graad, is dan het Minarchisme, waarbij de staat nog wel ‘wat taken’ heeft als rechtspraak, leger en naar mate nog minder AK ook politie, brandweer etc.

De AK’s stellen vaak dat ook maar een beetje minarchist, net zo erg is als een beetje zwanger en dat je dan principieel van kwaad tot erger gaat. Ook wordt door AK gesteld dat het niet-principiële minarchisme het doel van AK verzwakt en vertroebeld. Op zich ben ik het daarmee eens. Door je op te stellen dat een ‘beetje dwang’ mag, zit je op de glijdende schaal naar een ‘beetje meer’ en voor je het weet, hebben de politiekelingen de hele hand. We weten immers hoe onbetrouwbaar die zijn. Dus ja, ik ben voor AK als doel en principe.

Maar nu de weg er naartoe om AK te bereiken.

Terwijl we zien dat onze vrijheid via belastingen, lockdowns en inefficiënte overheden elke dag een beetje meer beperkt wordt. En overheden ons genoeg redenen en voorbeelden geven dat de huidige ontwikkelingen fout, oneerlijk, ongrondwettelijk en averechts werken. Stellen Libertariers dat dat dus niet zo zou zijn met het AK. Zo ook de richting er naar toe: vermindering van overheid.

De Omtzigt Thorbecke lezing, maar ook zijn toeslagen aanpak, leidde tot discussies dat het huidige systeem haar houdbaarheid overschreden heeft en dat alternatieven aan de orde zijn. OK, hoe meer mensen dat inzien hoe beter. En wat mij betreft is AK de oplossing. Maar de Omtzigts, Carolines en Plasterks van deze wereld, alsmede fiscalisten die pleiten voor een belastingstelsel zonder toeslagen en heffingskortingen zijn of gaan niet zo ver als het AK. Natuurlijk gaat een verbeterde Grondwet, parlementair stelsel, of efficiënte belastingdienst niet het volledige doel van AK opleveren. Maar het zijn wel manieren om dichter bij dat AK doel te komen. Te beginnen met verduidelijken dat meer overheid niet werkt en dat het vereenvoudigen en individualiseren van allerlei zaken leiden tot het verder doorgaan en daarmee wat meer in de richting van het AK.

En ja, bijvoorbeeld een efficiëntere belasting kan opgevat worden als een grotere inbreuk op het individu ten opzichte van het huidige rammelende system. Maar vooralsnog is bij grotere efficiëntie minder belasting nodig vanwege beperking van misbruik, inning en controle.

Om een simpel voorbeeld te geven: wanneer ik snel van Vlissingen naar Compostella wil.

Is de principiële rechte lijn naar Compostella te lopen, niet de handigste manier. Een stukje de verkeerde kant op met de trein (overheids gefinancierd!) naar Breda en nog eens met een niet rechte lijn naar Antwerpen, laat mij dat doel sneller bereiken. Zo ook het meeliften met Caroline tot Breda en met Omtzigt tot Parijs. (Brussel slaan we dan wel principieel over).  En dan mogen de Minarchisten 20 km voor Compostella uit het vliegtuig stappen!

Samengevat, ja ik ben voor het einddoel en het streven naar Anarcho Kapitalisme. Maar Als ik mee kan liften op de Omtzigts, Carolines,  of Plasterks van deze wereld, graag. Dat scheelt ook nog eens veel tijd om de zuiverheid van hun routestukje te moeten bediscussiëren.

Kortom, daar waar het huidige system wordt aangevallen en verbeteringsvoorstellen een stukje in de goede richting van het AK gaan, lift ik graag mee.

23 REACTIES

 1. Evolutie kost altijd meer tijd dan revolutie. Is meestal wel minder bloedig. Je kan echter ook voor een twee-sporen beleid kiezen. Bijv FVD doet dat.

  Dus het bestaande systeem zoveel mogelijk hervormen, zoals Omtzigt c.s. willen, of gewoon versneld laten vastlopen, zoals FVD wil, en daarnaast een parallelle samenleving bouwen, die zich zoveel mogelijk aan de huidige onttrekt, zoals FVD nu volop in gang zet met hun eigen scholen, marktplaats, munt, media, ed.

  • Vergeet ook niet, dat ook al doe je niets, het huidige systeem onhoudbaar is en na verloop van tijd vanzelf in elkaar zal storten. We zien nu al dat tal van overheidsorganisaties, die vroeger als eeuwige en betrouwbare instituties werden gezien, een steeds slechtere dienstverlening geven tegen steeds hogere kosten. Zo is ook de oude Sovjet-Unie in elkaar gestort. 😁

  • Het is nog een beetje low-brow allemaal bij de FvD, geen Chopin en culturele renaissance, maar moestuintjes, vlees van koeien in de wei, zelfgebrouwen bier, etc. Maar ik sta er sympathiek tegenover.
   Toen ik uit NL wegging een aantal jaren geleden was FvD nog een sjiekere Zionisme PVV clone en statistenpartij, men heeft goed schoon schip gehouden, en Baudet is ouder en wijzer geworden.

   Ik geloof dat die FVD Renaissance ‘scholen’ tot op heden nog maar één school enkelvoud is, met weinig leerlingen, is een lastige zaak, de twintigste-eeuwse Nederlander is grotendeels in de verste verte geen familie van de historische vrijheidslievende Nederlander, maar een gedegenereerde variant.

   Het roddelblaadje-slangenkuil AD moet ook even wat sissen in het artikel overigens.

   • Zo’n beetje alles wat vrijheidslievend was is vertrokken naar oorden waar ze intussen ook liever slaafje zijn van Big Brother.

    Ik vind de parallelle samenleving initiatieven van FvD ook goed. Dat is momenteel toch hetgene dat het dichtst bij aforisme komt. Jammer dat de schapen te bang zijn om hun koters naar de scholen te brengen. Die moeten lijken op school zoals het was toen ik nog een jonge hond was. Niks mis mee al had het z’n imperfecties.

 2. De grondkwestie is heel erg belangrijk

  Waar gaan AK’s vanuit ?

  Alle grond, mag in handen zijn van private bedrijven ?

  Homesteading?

  Mutualism, als in vruchtgebruik van de aarde?

 3. Het is in ieder geval duidelijk, dat minarchisme heel iets anders is dan AK

  Echt, een wereld van verschil

  Waren de 19de eeuwse industrieel kapitalistische samenlevingen niet gewoon ‘minarchisme’ ?

  • Jawel, maar toen de klassiek liberalen door de gestegen welvaart een grotere groep burgers aanspraken en het opkomende socialisme de onderklasse politieke macht gaf en gelegaliseerde herverdeling van de welvaart mogelijk maakte, werd van beide kanten het clientalisme steeds sterker.

   De minarchistische staat is toen ten onder gegaan aan het eigen succes. Zij is heel snel verworden tot de corporatistische staat, zoals we die vandaag de dag kennen.

   Grote bedrijven en allerlei invloedrijke lobbygroepen gebruiken daarin de overheid om de concurrentie buiten de deur te houden en makkelijk hun eigen agenda te kunnen realiseren. Zij hebben belang bij een grote en sterke overheid, die zij volledig controleren en die op zijn beurt burgers en markten volledig controleert.

   De VVD in NL is bij uitstek een corporatistische partij met liberale wortels. De telefoonklapper van EZ (sinds jaar en dag een VVD ministerie) beslaat slechts de 200 grootste bedrijven in NL. De VVD is daarom, net als de socialisten voor een grote en sterke overheid die hen controle over de ‘vrije’ markt geeft.
   ___________

   “Asking polite with a gun in your hand is always better than just asking polite.”

   ~ Al Capone (American businessman and philanthropist, who owned half of Chicago police and judges, 1899-1947)

  • Ja en waar kwam het socialisme vandaan? Dat kwam ook niet uit de lucht vallen

   Als mensen het systeem te kut vinden, gaan ze socialistische massabewegingen vormen.

   Als je systeem niet aantrekkelijk genoeg is, komen de massa’s in opstand. Blijkbaar waren mensen niet tevreden, met dat ‘minarchisme’. Je kan tegen socialisme zijn, maar je kan het niet ontkennen. Je moet er iets mee.

   We zien het nu ook in Frankrijk. De massa’s pikken het beleid van Macron gewoon niet en leggen alles in de as. Iets waar je als ‘liberaal’ iets mee moet. Iets dat je niet kan negeren

   We zien hoe wankel de neoliberale/globalistische orde is. Eindeloze rijen aan ME moet ingezet worden, om deze orde in stand te houden. wat voor orde is dat? Wat voor evenwicht is dat? Een wankel evenwicht, blijkbaar.

   Mensen die al het werk doen en amper betaal krijgen, kunnen de boel op een gegeven moment gewoon omver werpen. En daar kunnen je liberale trickle down ’theorieën’ niets aan veranderen. Want je theorie is niet de praktijk

  • Het kapitalisme maakte welvaart voor iedereen mogelijk, dus niet slechts voor een elite.

   De mate van welvaart hangt echter af van je individuele toegevoegde waarde. Dus als een 19e eeuwse arbeider zich 6 dagen per week en 12 uur per dag uitslooft, wil dat niet zeggen, dat die bijdrage evenveel waard was als een managementbeslissing die een directeur na een uurtje rijp beraad nam. In de praktijk was dat zelden zo.

   Marx beweerde echter, dat de arbeiders alle toegevoegde waarde leverden en de directie slechts van hen stal. Het marxisme bepleitte daarom het terugpakken van die welvaart.

   De communisten hadden haast en bepleitten de gewelddadige revolutie, maar de socialisten zagen meer heil in het groter en sterker maken van de minarchistische staat. Die konden ze goed gebruiken voor een gelegaliseerde herverdeling.

   De liberalen dachten echter precies hetzelfde, maar dit keer om hun eigendommen te beschermen en hun bedrijven van die lastige concurrenten af te hehelpen. Zo ging de minarchistische staat ten onder aan haar eigen succes. Daarom hebben anarcho-kapitalisten gelijk. Je kan niet een beetje zwanger zijn.

   • Het paradoxale is, dat de socialisten zelf de corporatisten de macht hebben gegeven waar zij nu dagelijks onder lijden met hun afgeknepen lonen en dure woningen en boodschappen.. Als men Marx had laten kletsen en gewoon het kapitalisme en de vrije markt die de minarchistische staat koesterde, had laten voortbestaan dan waren alle arbeiders nu vele malen rijker en gelukkiger geweest.

   • 19de eeuws kapitalisme begon bij het onteigenen van the commons. Mensen werden van hun land gedreven en moesten dus wel in de fabrieken werken

    Dit zette de basis, voor de verregaande uitbuiting in fabrieken. Kinderarbeid, verpaupering, alcoholisme. Deze sociale realiteit verdoezelen, is onrealistisch

    Uit deze situatie, kwamen stromingen voort als anarchisme en communisme

    Als liberalisme deze tegenstellingen, deze spanningen niet weet op te lossen, is zij inherent onstabiel. Kijk maar naar Frankrijk, op dit moment. Kijk naar de VS

    Ik ben ook geen aanhanger van het communisme. Maar niet snappen waar communisme vandaan komt, is onrealistisch. Je slaat dan een hoofdstuk over. Je verdoezeld feiten die ongemakkelijk voor je zijn

    Jij en ik zijn geen arbeiders uit die tijd, wij hebben dus makkelijk praten. Het is altijd makkelijk om te praten over een situatie, als je er zelf niet in zit. Ik ben zelf een emotioneel/sociaal intelligent persoon, daarom kan ik mij verplaatsen in de situatie van arbeiders uit de 19de eeuw

    Anarcho kapitalisme, is nooit een realiteit geweest. Dus of ze gelijk hebben kunnen we niet zeggen.

    In de anarchisische projecten uit de 19de eeuw, werd ook geld gebruikt. In de Oekrainse vrije zones tijdens de Russische burgeroorlog, werd geld gebruikt. Maar is dat anarcho kapitalisme? Niet echt, toch? Men noemde het in ieder geval niet zo. Er was bijvoorbeeld geen sprake van grootschalig landbezit. Men deed aan vruchtgebruik. Commune vorming en handel via allerlei currency’s. Dat is het dichtste dat men ooit bij anarcho kapitalisme geweest is. Ja, ik verdiepte mij hierin. Vraag mij niet waarom

   • Nee, mensen kwamen uit een feodale leefsituatie en gingen uit eigen beweging in fabrieken werken, om de simpele reden, dat ze in de fabriekssteden een veel beter leven met meer welvaart en een betere toekomst voor hun kinderen konden opbouwen dan op het platteland, dat nog altijd geregeerd werd door grootgrondbezitters en in de 19e eeuw ook geteisterd werd door vreselijke hongersnoden.

    Die situatie is nog niet veel veranderd en de voornaamste reden dat het merendeel van de mensen in ontwikkelingslanden werk in sweatshops verkiest boven het leven als keuterboer. Zie Johan Norberg zijn docu ‘Globalisation is good’.

    De groot-industriëlen uit de 19e eeuw konden de concurrentie makkelijk de baas door het gebrek aan mobiliteit van de meeste werknemers in die tijd, hoewel er ook enkele grote migratie stromen zijn geweest. Vaak was er echter maar één grote werkgever in de regio en startups van anderen werden zwaar tegengewerkt door de plaatselijke overheid, die toen al corporatistische trekjes vertoonde. Dat werd later alleen maar erger.

   • Het punt is, dat socialisten de ellende waarin hun onderklasse al sinds de 19e eeuw leeft over zichzelf hebben afgeroepen door voor een grote en sterke overheid te kiezen. Ze hadden nooit hun oren moeten laten hangen naar Marx en beter naar de anarchisten kunnen luisteren of tenminste de minarchistische staat moeten proberen te behouden.

    Nu zitten we al twee eeuwen met de corporatistische ellende, uitmondend in een wereldregering die het WEF TGR beleid uitvoert. Hopelijk stort deze onzin de komende decennia vanzelf in elkaar en krijgen onze kinderen een betere toekomst.

   • In de vorige eeuw, was er een debat tussen anarchisten, sociaal democraten en communisten

    De laatste twee ideologieën bestaan nog. Het anarchisme is geheel ten onder gegaan, als massabeweging

    Als je historische bronnen leest, snap je waarom mensen in de 19de eeuw voor de sociaal democratie, het communisme en het anarchisme gingen vallen. De mensen hadden niets te verliezen. Als een systeem ervoor zorgt dat massa’s niets meer te verliezen hebben en zich dus bij revolutionaire bewegingen aansluiten, doet je systeem iets verkeerd.

    In jouw ogen was er eerst een minarchisme en dat ging over tot een corporatisme, in de 19de eeuw

    Maar Tucker geeft al aan, hoe kapitalisme, industrieel kapitalisme, vanaf het begin al niet zonder een sterke, dirigerende overheid kon. Die grenzen bewaakte, kleine boeren onteigende, vakbonden uiteen sloeg, property beschermde, etc, etc, etc.

    Het gefaalde neoliberalisme, gaat nu over in een WEF. In een meer communistisch systeem

   • Marktprotectionisme is typisch voor het corporatisme. Ook nu zijn er marktverstorende tariefmuren rond de EU en VS. Dit heeft met kapitalisme niets te maken. Dat is juist voor vrije markten.

    De minarchistische staat van de klassiek liberalen bevorderde het kapitalisme en de vrije markt. Dit vergrootte ieders welvaart enorm, komende uit een feodale maatschappij waar slavernij tussen Europeanen onderling nog heel gewoon was.
    _________

    “By means of glasses, hotbeds, and hotwalls, very good grapes can be raised in Scotland, and very good wine too can be made of them at about thirty times the expense for which at least equally good can be brought from foreign countries. Would it be a reasonable law to prohibit the importation of all foreign wines, merely to encourage the making of claret and burgundy in Scotland?”

    ~ Adam Smith

   • Maar omdat mensen al snel ontdekten, dat je de liberale overheid ook voor je eigen karretje kon spannen en dan de overheidsmacht kon gebruiken om lastige concurrenten te weren, ging de minachistische staat ten onder aan haar eigen succes.

    De corporatisten, eerst van liberale kant en later van socialistische kant, streden nu binnen de overheid om de macht. De overheid groeide daardoor steeds sterker en bemoeide zich met steeds meer terreinen van het leven. Een proces dat zich doorzet tot op de dag van vandaag. Tot de wal het schip keert.

   • Beide partijen beseffen echter niet, dat als je de overheidsinvloed wegneemt en de markt gewoon haar gang laat gaan, de onderdrukkende invloed van de één op de ander juist sterk vermindert. Het enige dat daarvoor nodig is, is een behoorlijke rechtsorde die ieders eigendomsrechten waarborgt, zodat je niet wordt bestolen, bedrogen of vermoord.

   • Het verhaal van libertariers is altijd :

    Corporatisme is een probleem, echt kapitalisme niet

    Maar omdat libertariers nooit echt veel bereikt hebben, kunnen mensen daar niets mee

    De strijd word gevoerd tussen corporatisten en sociaaldemocraten en nationalisten (FVD etc)

    Mensen weten wat neoliberalisme/corporatisme is en wat sociaaldemocratie is. Libertarisme blijft fucking vaag voor ze, niemand kan zich er iets bij voorstellen

    Libertarisme is iets dat in theorie werkt, maar dat we nooit in de praktijk gezien hebben ergens

    Ik ben een ‘master of reality’

    Geen dromer

   • Waar heb je het over? Het kapitalisme en de vrije markt bewijzen al eeuwen dat zij het enige systeem zijn dat de gehele mensheid welvaart en vooruitgang brengt. Er is niets reëler dan dat. Vrijheid en de vrije markt is het enige, dat het libertarisme bepleit en het is alles wat we nodig hebben.
    ___________

    “The great virtue of a free market system is that it does not care what color people are; it does not care what their religion is; it only cares whether they can produce something you want to buy. It is the most effective system we have discovered to enable people who hate one another to deal with one another and help one another.”

    ~ Milton Friedman

 4. maakt het wat uit als onderdeel van Europa zijnde?
  daar zit het waarschijnlijk nog schever.
  als de netto betalers er nauwelijks meer zijn dan wordt het voor de netto ontvangers ieder voor zich, het recht van de sterkste dus

  • re. Als de netto betalers er nauwelijks meer zijn dan wordt het voor de netto ontvangers ieder voor zich, het recht van de sterkste dus.

   In die fase beginnen we te komen. De overheid denk eerst aan hun eigen personeel en daarna pas aan de zogenaamde behoeftigen. De behoeftigen gaan minder krijgen en de overheidspersoneel gaan er op vooruit. De rest, veelal netto betalers, vlucht.

Comments are closed.