Dat Chat Open AI “links” is gevoed met data, is een publiek geheim. Welk antwoord zou ChatGPT geven op de vraag: “Wat zijn de positieve gevolgen van een kleinere overheid?”

Een kleinere overheid kan verschillende positieve gevolgen hebben:

 1. Beperkte bureaucratie
  Kleinere overheden hebben doorgaans minder bureaucratie en administratieve complexiteit. Dit kan leiden tot efficiëntere besluitvorming en uitvoering van beleid.
 2. Fiscale verantwoordelijkheid
  Met minder overheidsprogramma’s en -afdelingen is er meer potentieel voor fiscale verantwoordelijkheid. Kleinere overheden stellen vaak prioriteiten binnen hun middelen, wat kan leiden tot verminderde tekorten en schuldlasten.
 3. Economische groei
  Minder overheidsingrijpen kan een gunstiger ondernemingsklimaat creëren. Lagere belastingen en minder regelgeving kunnen ondernemerschap en investeringen stimuleren, wat leidt tot economische groei en banencreatie.
 4. Individuele vrijheid
  Kleinere overheden leggen over het algemeen meer nadruk op individuele vrijheden en persoonlijke keuzes. Ze bemoeien zich minder met het leven van mensen, waardoor individuen meer vrijheid hebben om hun eigen beslissingen te nemen.
 5. Verbeterde concurrentie
  Kleinere overheden zorgen vaak voor minder monopolistisch gedrag. Verminderde regelgeving en toetredingsbarrières kunnen concurrentie bevorderen in verschillende sectoren, wat leidt tot verbeterde kwaliteit, lagere prijzen en meer innovatie.
 6. Decentralisatie van macht
  Een kleinere overheid kan decentralisatie bevorderen en lokale gemeenschappen en individuen meer macht geven. Dit kan leiden tot responsiever bestuur, omdat beslissingen dichter bij de betrokken bevolking worden genomen. Hierdoor kunnen op maat gemaakte oplossingen worden geboden die aansluiten bij lokale behoeften en voorkeuren.
 7. Lagere belastingdruk
  Kleinere overheden vereisen doorgaans minder middelen, wat kan resulteren in lagere belastingdruk voor burgers en bedrijven. Dit kan individuen meer besteedbaar inkomen geven en bedrijven in staat stellen te investeren in hun activiteiten of uit te breiden.

Het is belangrijk op te merken dat de impact van een kleinere overheid kan variëren afhankelijk van de specifieke context, en er kunnen ook potentiële nadelen of uitdagingen zijn bij het verkleinen van de omvang van de overheid.

“Men” weet het dus wel 😉

18 REACTIES

  • Misschien wel? Alleen het intro en de slotzin zijn van mijn hand 😀
   Ik gebruik het wel eens uit luiheid, nu uit nieuwsgierigheid. Ik vind Ratio wel iemand die dit eerder zou kunnen hebben getest, anders heb ik de twijfelachtige “eer”?

  • ChatGTP is een spiegelkamer van de middelmatigheid en ondermaatsheid. ChatGTP spuwt de ideologische geesteloze middelmatigheid van de democratie uit. ChatGTP kan vooral boekhouders, bureaucraten, politici e.d. heel goed vervangen, maar ook het denken van de gemiddelde democraat-mens kan gemakkelijk door ChatGTP worden vervangen. ChatGTP is de ultieme slaapverwekkende philistine.
   De zeven punten hier zijn dus de punten zoals die worden geformuleerd door de geestloosheid van een democratisch ideologische kerk. ChatGTP zou de hogepriester van de kerk kunnen worden, als een modern orakel.
   Het doet me overigens ook een beetje denken aan een soort teksten die door een zekere vrijspreker regelmatig geproduceerd worden.

   Neem dan Nietzsche

   “Thus spake Zarathustra: State, what is that? Well then, now open your ears; now I will tell you my tale about the death of nations. State is the name of the coldest of all cold monsters. It lies coldly and this lie crawls out from its mouth: “I, the State, I am the People!” Where there is still a real people it does not understand the State and hates it as the evil eye, as sin against morals and rights . . .”

   Of, sociaal-democatie:

   “The over-all degeneration of man down to what today appears to the socialist dolts and flatheads as their “man of the future”-as their ideal-this degeneration and diminution of man into the perfect herd animal, this animalization of man into the dwarf animal of equal rights and claims, is possible, there is no doubt of it.”

 1. Democratie is eens in de 4 jaar je slavenmeesters kiezen!En dan weer 4 jaar klagen over de pijn van de zweep!Wie is er nu dommer.. de macht of het volk ..?

  • Logisch, om te besturen moet je wel in staat zijn om allereerst jezelf te ‘besturen’, gezien de massa’s daar niet toe in staat zijn, zullen ze altijd bestuurd worden door degenen die net een niveau slimmer zijn.
   Democratie is dus een onmogelijkheid, maar de illusie blijft in tact door de eigen domheid. Wat er in de hoofden van de massa’s zit is daar dus ingestopt door de slimmeriken die de zaak besturen. De lammen die de blinden leiden.

  • In Nederland duurde het collectieve democratisch slaapwandelen zelfs tot de Corona dictatuur, toen er pas een minimaal bewustzijn ontstond ‘hé, wij worden bestuurd, wij besturen niet zelf’, en tot zover komen de ‘verlichte geesten’ nog slechts tot de conclusie ‘hé, de democratie werkt niet’…
   De bestuurders hebben nu ook in de gaten dat sommigen doorhebben dat men eigenlijk bestuurd wordt, dat men bewerkt en gevormd stemvee is, vandaar ook dat de overheid steeds meer repressief wil optreden tegen ‘democratie ondermijnende’ uitingen, .d.w.z de schapen die afwijken van de democratische kudde in het gareel te dwingen.

   • Tsja. Democratie is een mooi iets. Maar het kan slechts effectief zijn indien er aan een aantal voorwaarden wordt voldaan;
    1 – het volk voldoende is opgeleid om bewust ZELF na te denken over keuzes en gevolgen. Zelf nadenken lijkt tegenwoordig sowieso uit den boze, maar zelfs de basisopleiding wat betreft lezen, schrijven, rekenen, geschiedenis, staatsinrichting en ga zo maar door is van een bedroevend laag niveau.
    2 – het volk voldoende directe inspraak en correctiemogelijkheden heeft. Beide zijn momenteel niet bestaand.
    3 – er persoonlijke consequenties zijn voor slecht bestuur en wanbestuur door bestuurders en ambtenaren. Die consequenties bestaan nu uit het wegpromoveren naar dikbetaalde andere baantjes zonder enige inspraak van het volk.
    4 – het volk in voldoende mate politiek is ge-engageerd, wat iets heel anders is dan eens in de 4 jaar uit de luie stoel komen. De meeste mensen mopperen wel, maar zijn te beroerd om een vinger uit te steken als het er op aankomt.

    Men kan dus rustig stellen dat er helemaal geen democratie is en ook de voorwaarden ervoor ontbreken. Dat we het democratie noemen wil nog niet zeggen dat het zo is. Net zoals een ’trans-vrouw’ zichzelf wel een vrouw kan noemen maar dat niet is.

    Misschien moeten we eens beginnen met het stellen van eisen aan kiezers; mensen die (voornamelijk) leven van een uitkering mogen niet stemmen. Nieuwkomers mogen pas na 10 jaar netto bijdragen aan de samenleving stemrecht verwerven.
    En heel cru, maar nog steeds wel waar; misschien moeten we af van het stemrecht voor vrouwen. Feit is gewoon dat veruit de meeste vrouwen stemmen vanuit emotie, niet vanuit een beredeneerd standpunt. En voordat er weer een stel roeptoeters begint te gillen; dit is al een aantal keer onderzocht.

   • Twee van die punten zijn onmogelijk, het eerst punt, en het vierde. Het eerste punt is zelfs geen garantie voor de competentie tot besturen. Als je jezelf niet kan besturen, dan kan je ook anderen niet besturen, je wordt dan bestuurd. Alleen de vrije persoonlijkheid kan zichzelf besturen, en dat kan niet bereikt worden slechts door onderwijs. Het is zelfs zo dat in de tijd dat het niveau en de toegang tot onderwijs is gestegen (de toegang zelfs gigantisch gestegen), het groepsdenken sterk is geïntensiveerd.
    Voldoende geëngageerd zijn is ook een onmogelijkheid, en daarbij extreem en onnodig inefficiënt. Het is voldoende als een minderheid voldoende geëngageerd is, en zich dienstbaar stelt aan de bevolking (in plaats van alleen zichzelf).

    De realiteit van een democratie is dat het volk minder vrij is dan in een niet democratie, het volk denkt immers dat men aan de macht is, en moet als stemvee gevormd en gestuurd worden om dienstbaar te zijn voor de werkelijke macht. In een niet democratische situatie is dat niet nodig, en hoeft men het volk ook niet intensief te vormen.

    Wat het stemrecht voor vrouwen betreft, ik denk ook dat dat een extra probleem is, maar niet als het stemrecht meer beperkt zou zijn.

   • In mijn ogen zouden alleen ondernemers (zelfstandigen of dga’s) mogen stemmen. Zij betalen immers alle rekeningen. Het laten meestemmen van ambtenaren, trendvolgers, en uitkeringstrekkers levert net zulke verstandige keuzes op voor een land als het laten meestemmen van de kinderen over het dieet in een huishouden.

   • @ Een oude bekende
    Vandaar dat ik dus stelde dat nieuwkomers niet zomaar mogen stemmen.
    Wat mij betreft zou iemand pas stemrecht mogen hebben als die persoon de voorgaande 5 jaar netto heeft bijjgedragen dmv inkomstenbelasting te betalen, waarbij het me niet uitmaakt of dat over een minimum inkomen is of over een miljoen per maand. Echter, iedereen die (deels) afhankelijk is van een uitkering verliest het stemrecht.
    Het idee dat mensen die niet bijdragen wel meebepalen waar dat geld aan wordt uitgegeven is inderdaad debiel.

  • @ Johannes
   Met voldoende opgeleid bedoel ik dus niet het huidige schoolsysteem. Kinderen wordt nu geleerd wat te denken, niet hoe te denken. Ik heb bv geen universitair diploma, wel diverse banen gehad, tot aan managersniveau. Universiteit is ook niet alles. Maar een gedegen basiskennis van taal, rekenen, geschiedenis etc is wel nodig.

   • Oke, maar het idee dat vrij onderwijs waar men slechts de basis krijgt zelfstandig kritisch denkende mensen oplevert die in staat zijn om mee te besturen is al twee eeuwen oud, het lijkt me inmiddels wel bewezen dat dat niet werkt. Er zal altijd een massa mensen bestaan waar wat er in hun hoofd zit, waar zij in geloven, dat dat door anderen erin is gestopt, of dat men dat zelf op basis van vermeende autoriteit van een groep heeft geaccepteerd. Gemakkelijk geaccepteerd omdat men wat nodig heeft in het leven. Het is alleen de persoonlijkheid die tot een autoriteit in zichzelf kan groeien, en vorming van persoonlijkheid kan je niet aanleren.
    Ten beste blijft men in een systeem waar men slechts de tools aangeleerd krijgt die nodig zijn voor het leven vrijer, maar het is bij de meeste mensen geen garantie dat ze zichzelf als vrije persoonlijkheden zullen proberen te ontwikkelen.
    De eerste prioriteit van de massa is ook veiligheid en comfort, vrijheid is aan de massa niet besteed, dat brengt onzekerheid, het is isolerend, riskant en moeilijk, vandaar dat de staats-ideologen als ze hun controle systemen willen verkopen ook steeds appelleren aan ‘veiligheid en gemak’, dat werkt.

    Plato had overigens de observatie dat in een democratie er geen sprake is van een volk, gebonden door een cultuur, maar slecht een ‘collectie individuen’, iets wat we tegenwoordig atomisering noemen. De Tocqueville en anderen schreven al dat die collectie individuen op zich individueel machteloos zijn, dat ze steeds meer gevormd en gebonden worden door de staat, en dat ze zich vanzelf aansluiten bij de ideologische instituten.
    Die groepen mensen zijn ofwel gebonden door de oppervlakkige en steeds meer uniforme ideologie van de staat, ofwel door hun eigen groepscultuur gebonden, waar men in het laatste geval veel vrijer is en er sprake kan zijn van een diversiteit aan culturen.

    De democraat-mens is geen cultuur mens, maar een robot-ideoloog-mens, de door AI geproduceerde inhoud van dit artikel is geestloze ideologie, geestloos formalisme en dogmatisme (de manier waarop het is geformuleerd is ‘schoolboek ideologie’).

 2. zeg Schat-Gpt zie jij een verband tussen het afnemend aard magnetisme en het denkvermogen van de mensch wegens oververhitting van de hersenpan

 3. Je had ook kunnen vragen : Wat zijn de negatieve gevolgen van een kleinere overheid?
  Antwoord van AI:
  Er zijn verschillende negatieve gevolgen van een kleinere overheid. Zo kan het leiden tot een afname van de kwaliteit van publieke diensten zoals gezondheidszorg en onderwijs1. Een kleinere overheid kan ook leiden tot een toename van ongelijkheid in inkomen en vermogen2. Bovendien kan het leiden tot een afname van de sociale zekerheid en bescherming van werknemers

  • Klopt Joep, alleen hier op vs zijn we het er over eens dat de kwaliteit (en prijs) verbetert als de overheid zich daar niet meer mee bemoeid. Datzelfde geld voor sociale zekerheid. Tot slot wordt inkomensongelijkheid voornamelijk bepaald door privileges die door de overheid worden verstrekt. Niemand zou zonder subsidies, belastingdeals en/of lucratieve contracten zo onmetelijk rijk kunnen zijn als een Bezos of Musk.

 4. Nog even en AI is al weer achterhaald het gaat nu wel heel snel.
  De onderzoekers ontdekten dat “GPT-4 nieuwe en moeilijke taken kan oplossen op het gebied van wiskunde, coderen, visie, geneeskunde, rechten, psychologie en meer, zonder dat er speciale aanwijzingen voor nodig zijn.”
  Naast andere opmerkelijke antwoorden, vroegen ze GPT-4 hoe ze “een boek, 9 eieren, een laptop, een fles en een spijker” moesten stapelen, en het leverde een plausibel plan op.
  Snel bijpraten: drie sleutelbegrippen die u op dit gebied moet begrijpen, zijn generatieve AI, kunstmatige algemene intelligentie (AGI) en bewuste AI.

  Generatieve AI klinkt als een persoon.
  AGI redeneert als een persoon.
  Sentient AI denkt dat het een persoon is.

Comments are closed.