Naar aanleiding van een artikel in het NRC : ‘Kapitalisme is voor het klimaat zo slecht nog niet‘. Vooral het deel over Economische Vrijheid, en Klimaat versus Kapitalisme: ‘Dan rijst de vraag hoe die economische vrijheid, dat ruimte bieden aan kapitalisme, zich verhoudt tot klimaatverandering. Meer bedrijvigheid betekent immers meer uitstoot, meer vervuiling, verdere opwarming van de aarde. Analyse van de Heritage Index laat echter zien dat ’s werelds meest ‘vrije’ landen op economisch gebied de beste scores behalen op de milieu-index EPI van Yale University.

en dichterbij in de Nederlandse praktijk mag u kiezen wat beter ‘werkt’

Overheid                                                  Vrije Markt

NS                                                            KLM

Ziekenhuizen                                              Privé klinieken

Jeugdinrichting                                            Hotel

Politie                                                         Beveiligingsdiensten

En ga zo maar door. En dan is het ook nog eens zo dat de private rechter kolom, ook nog eens te maken heeft met hoge regelgeving en belastingen.

Het zal u niet verbazen dat we daarom hier pleiten voor minder, ipv meer overheidsinvloed. Zou fijn zijn als dat in wat meer verkiezingsprogramma’s kwam, want de standaard reactie wanneer een overheidsmaatregel niet werkt, is…. nog meer regulering. En tot ieders verbazing gaat eea dan nog meer fout.

Mag ik er daarom ook op wijzen dat die miljarden slurpende energietransitie, geleid en verplicht gesteld door de overheid, ‘dus’ niet gaat werken en een enorm verlies van kapitaal en welvaart, juist voor de armen gaat betekenen. De eerste verschijnselen: geen en te dure elektriciteit, geen auto voor de armen, zijn er al.

32 REACTIES

 1. Welvaart is goed voor het milieu, maar de overheid neemt je juist die welvaart af.
  Eens kijken wat er met de natuur gebeurt als mensen geen gas en elektriciteit meer hebben.
  Ze zagen iedere boom en struik om om op te stoken.

 2. KLM Krijgt toch heel veel staatssteun ?

  Ik snap op zich wel jullie positie, ergens. Bijvoorbeeld. Ik vind Macdonalds een kut bedrijf, maar ik ben niet verplicht er te kopen.

  Ik vind het NL schoolsysteem waardeloos, maar ik moest er wel verplicht heen

  De vraag is alleen. Wat is die private sector, als je de staat wegdenkt? Valt het dan niet ook uit elkaar? Was het niet altijd al een uitwas van de staatsstructuur ? In hoeverre, staat de systeemwereld los van elkaar? In hoeverre kan je staat en kapitaal los zien van elkaar ?

  Kortom. Het is allemaal complexer dan het lijkt aan de buitenkant

  • Private sector bestaat uit mensen die onderling uitmaken met wie ze omgang hebben over wat dan ook en dat op basis van vrijwilligheid en non agressie. Maar wie bewaart de vrede bij agressie of geweld of schending van afspraken om maar wat te noemen.

   • Dat is vrij simpel. Dat je niet bestolen, bedrogen of vermoord wordt is een universele behoefte, net zoals eten en drinken. De vrije markt zal daar dus net zo in voorzien als in eten en drinken, zodra de overheid haar gelegaliseerde geweldsmonopolie laat varen. Dat zal ze echter nooit vrijwillig doen, want dit monopolie is zeer lucratief. 😁

   • @Peter, zal de concurrentie om die markt niet leiden tot moord en doodslag onder de concurrenten en derhalve niet leiden tot de gewenste rust? En als die handhavers van de vrede eenmaal dominant zijn wat dan? Geld en macht smaken naar meer.

   • Bertuz, zo werkt een vrije markt niet. Zodra bedrijven hun macht misbruiken en hun afspraken met klanten niet nakomen zal hun financiering opdrogen. Klanten gaan dan met hun geld immers naar aanbieders die betrouwbaarder zijn. En investeerders, toeleveranciers en werknemers zullen hun medewerking aan onbetrouwbare organisaties ook stoppen. Uiteindelijk houden slechte bedrijven op te bestaan en alleen de goede blijven over. Een vrije markt is zelfreinigend.

   • @Peter, ik denk dat dat een wat te rooskleurige kijk is. Investeerders gaat het om rendement. Dat mag voor de meesten vermoedelijk wel op een a morele wijze verkregen worden, zolang het maar wettelijk toegestaan is. Voor sommigen mag een rendement misschien zelfs wel op een immorele/onwettige wijze verkregen worden. Er is niet voor niets mededingingswetgeving. Die is er, omdat er bedrijven zijn die maar wat blij zijn met hun dominante positie en aldus geneigd zijn die te willen vast houden.

   • Bertuz, juist de Mededingingswet is immoreel, want zij grijpt in op de vrijheid van mensen om afspraken te maken met wie zij maar willen.

    Je gaat voorbij aan de essentie van het economische gedrag van mensen. Het gaat niet alleen de investeerders om rendement. Bij interacties tussen mensen gaat het IEDERE betrokken partij er om daar zoveel mogelijk uit te slepen. De morele achtergrond van zo’n deal is helemaal niet relevant.

    Dat is wat links niet snapt. Zij hameren alsmaar op het bereiken van een mentaliteitsverandering om problemen als milieuvervuiling en andere overlast aan te pakken. Maar mensen zullen altijd hun voordeel pakken, of dat nu ten koste gaat van anderen of niet.

    Een misdadiger zal tot misdaden als roof, bedrog en moord overgaan, zodra het hem meer voordeel oplevert dan eerlijk gedrag. In een vrije markt met volop concurrentie tussen marktpartijen is het echter nooit voordeliger om je niet aan de afspraken te houden. Immers, zodra je mensen belazerd zullen zij hun schade bij je terugclaimen en je voortaan links laten liggen. Dan wordt je armer dan wanneer je steeds deals met wederzijds voordeel had kunnen afsluiten.

    Nogmaals, een vrije markt is zelfreinigend en er is helemaal geen mentaliteitsverandering van wie dan ook nodig om ons in vrijheid en voorspoed te laten leven.
    ______________

    “Underlying most arguments against the free market is a lack of belief in freedom itself.”

    ~ Milton Friedman (American economist, 1912-2006)

   • Het idee dat een marktpartij dominant kan zijn is ook zo’n linkse misvatting. In een vrije markt kan geen enkele partij ongewenst domineren. Zodra dit gebeurt en er mensen schade lijden, trekken zij hun geld terug en verliest het bedrijf zijn macht.

    In een vrije markt kan een bedrijf alleen een monopoliepositie bereiken als alle betrokkenen daar voordeel bij hebben. Zo nemen de meeste mensen het MS monopolie en de daaruit volgende hogere prijzen voor lief, omdat de MS producten en dienstverlening hen nog altijd meer toegevoegde waarde oplevert. Zodra dit niet meer zo is, zullen nieuwe toetreders met een gunstiger aanbod deze markt overnemen.

    De overheid hoeft zich daar helemaal niet mee te bemoeien met haar anti-kartel wetgeving. Het is juist de corporatistische overheid die kartels in stand houdt.

   • @Peter, de wet is een reactie op het gedrag van bedrijven. Bedrijven hebben de neiging monopolies te vormen, sterker nog, doen dat ook. De wetgever heeft als reactie daarop besloten mededingingswetgeving te maken onder het motto “bedrijven u staat op een vrije markt, u kan die krijgen, bij deze.

  • @Peter, dat de overheid niet consequent is, is helder. Er bestaat ook zoiets als een papieren kartel. Banken, bedrijven hanteren t.a.v. consumenten vaak dezelfde algemene voorwaarden. Vaak worden die onder druk van consumentenorganisaties in samenwerking met de overheid afgedwongen. De consument “weet dan waar hij aan toe is en hij hoeft de voorwaarden niet te lezen, wel zo makkelijk” Concurrentie op prijs of service blijft dan mogelijk. Maar de klant kan geen dienst (product) op maat krijgen. Dat is de vrije markt in een dwangbuis. Maar het geeft wel aan dat men vindt dat een vrije markt niet “alle problemen oplost”. En dat doet een vrije markt ook niet denk ik. De mens is niet per se tot het goede genegen. Wat het goede dan ook moge zijn.

   • Bertuz, ik heb proberen duidelijk te maken, dat het er in een vrije markt helemaal niet toe doet of mensen ‘het goede’ willen doen of niet. Het enige wat van belang is, is dat mensen er voordeel bij hebben en zij geen deal hoeven sluiten waarbij ze schade lijden. Morele overwegingen spelen geen rol.

    In een vrije markt zijn ongewenste monopolies of kartels helemaal niet mogelijk. Dit is makkelijk te begrijpen. Als een groep bedrijven prijsafspraken maakt, heeft ieder lid van zo’n kartel een bepaald marktaandeel en winstmarge. Omdat het kartel vrije concurrentie tussen de leden uitsluit, ligt de prijs voor de consument hoger en is de winstmarge voor ieder lid ook hoger.

    Die hoge winstmarge trekt echter volop nieuwe toetreders tot de markt aan. Die hoeven maar iets onder de (te hoge) prijs van het kartel te gaan zitten om de hele markt naar zich toe te trekken.

    Het enige wat het kartel dan kan doen is hun prijs te verlagen tot het niveau van de nieuwe toetreders om het marktaandeel te behouden. Maar dan neemt de winst per lid af. De enige manier waarop een individueel kartellid dan weer winstgroei kan realiseren is te proberen marktaandeel te veroveren op de andere kartelleden. Het moet daarvoor de prijsafspraken laten varen en het kartel valt uiteen. De vrije markt wordt dan automatisch hersteld.

   • Ongewenste monopolies en kartels kunnen alleen in een beschermde (corporatistische) markt als de onze bestaan. Het is een probleem veroorzaakt door de overheid en zoals gebruikelijk werpt zij zich op als enige verlosser van de problemen die zij zelf veroorzaakt. De overheid creërt haar eigen (zinloze) werk. Hoe eerder we er van af zijn, hoe beter.
    __________

    “The government is good at one thing. It knows how to break your legs, and then hand you a crutch and say, ‘See if it weren’t for the government, you wouldn’t be able to walk’ “.

    ~ Harry Browne (US politician and libertarian, 1933-2006)

  • nayakosadashi2022,

   “Ik vind Macdonalds een kut bedrijf, maar ik ben niet verplicht er te kopen. ”

   Dat lijkt me te simpel gedacht. Sterker nog, als vrijdenker repeteer je hier wat de markt je wil doen geloven.

   Zoek de gelijkenissen tussen kapitalisme en de staat.
   Het kapitalisme heeft door de twintigste eeuw heen de psychologie van de mens zeer uitgebreid bestudeerd, om de markt te vergroten, zodoende het consumerisme gecreëerd. Dat gaat compleet met een uitgebreide lifestyle en identiteitpsychologie, men is er op een gegeven moment achter gekomen dat men niet alleen producten kan verkopen, maar complete identiteiten.. en men heeft zeer uitgebreid de mogelijkheid tot beïnvloeding bestudeerd, dan wel beïnvloeding op het moment (impuls beïnvloeding), en langere termijn binding via lifestyle/identiteit. Die industrie van manipulatie en sturing is een miljarden industrie, en zoals de libertariers claimen, wat de private bedrijven doen, dat werkt…
   Tenzij ze zouden claimen dat die hele industrie zinloos is… dat men dat geld in het water gooit…
   De libertariers stellen de overheid altijd voor als een bruut dwangapparaat, waarbij het kapitalisme dan als vrijheid wordt afgeschilderd. Maar de werkelijkheid is dat de overheden het kapitalistische stuurapparaat (compleet met de opgebouwde kennis) van het kapitalisme hebben overgenomen voor het subtiel sturen van de burgers.

   Laat mij welk willekeurig huis binnen gaan, de inboedel inspecteren, de stijl, en een praatje hebben met de inwonenden, en daar zal altijd de invloed van dat gigantische kapitalistische stuurapparaat uit blijken. Als ik dan nog een praatje doe met de smaakpapillen, dan zullen die roepen ‘wij verlangen naar waar de kapitalistische markt ons verslaafd aan heeft gemaakt’.

   De reden waarom dat gigantische sturingsapparaat van de kapitalistische markt dan soms wel kritiek krijgt, maar dan ook weer verre van wat dat apparaat werkelijk vermag te doen, is omdat alle mensen het liefst uitgaan van het feit dat zij niet beïnvloed worden, dat is natuurlijk niet leuk om te weten. En dat apparaat weet dat het niet leuk is om te weten, en men buit dat dan weer uit.
   Verder leidt het dan af dat kritiek op het kapitalisme dan vaak over moraliteit gaat, over uitbuiting.

  • “In hoeverre kan je staat en kapitaal los zien van elkaar ?”

   Aangezien het kapitalisme ook een groot stuurapparaat heeft, gaat men van de politiek naar een carrière in het bedrijfsleven, en andersom. Dat zal in veel gevallen zijn omdat men de kennis en kunde ter sturing van de mens afwisselend kan inzetten in de publieke en commerciële sector.

   Men zegt dat men op links verraad heeft gepleegd door met corporaties in zee te gaan, maar wellicht ziet men in dat men van het grote sturingsapparaat van de commerciële sector gebruik kan maken (politiek in kan zetten), en daar nog veel van kan leren.

  • Het klimaatsocialisme is wel het beste voorbeeld waar het sturingsapparaat van de overheden en het sturingsapparaat van de kapitalistische markt samengaat. Zowel wat betreft kapitaal, als de marketingindustrie aan de kant van de private sector, en dwang en kapitaal van de overheden.
   Het was notabene een groot Amerikaans bedrijf dat handelt in gas die meeging met de Co2 leugen, omdat gas bij verbranding minder Co2 oplevert. Dat wil niet zeggen dat die pseudo wetenschap uit koker van marketingmannetjes komt, maar men had er we oren naar.
   Uiteindelijk is het het kapitalisme dat de kapitaal hefboom levert om de trein van de klimaatclownshow goed op gang te brengen, samen met de dwang van de politiek.

 3. Geen geweldige titel van het NRC want klimaat is maar een klein onderdeel van de factoren die in ogenschouw worden genomen. “milieu” was een betere term geweest.

 4. Ik vind het maar wat lastig allemaal. Wat mij betreft is de tegenstelling kapitalisme vs staat een beetje ala links of rechts in de politiek. In het kort zie ik beide als een verkapte verdeel en heers strategie.

  Gek genoeg ben ik het eens met Marx (ken uw vijand) dat kapitalisme, net zoals fiat geld, zijn eigen contradicties heeft welke het zullen opblazen. Menselijke natuur is om te domineren.

  Wat ik het allerbelangrijkste vind is de radicale decentralisatie, samenwerken op basis van vrijwilligheid en zeker geen centrale leider voor alles.

  Het grappige is dat je dat als mens kan bereiken in grote organisaties als die grote organisaties wat je doet niet belangrijk genoeg vinden. Lees, de bobo’s. Toen ik aan deze klus was wat ik gevraagd was te doen niet echt belangrijjk en was een probleem dus ik vroeg de vrije hand om te doen wat zou helpen om eea naar een hoger niveau te helpen. Gelukkig had ik ook geen ”legacy personeel” in het teampje waar ik mee moest dealen. Dus ja, een canvas welke blanco was.

  Het eerste wat ik schrapte was het hele ticketing systeem (eigenlijk systemen). Als iemand issues heeft, rechtstreeks contact om het meteen op te lossen. Kleine wijzigingen, idem. Alleen grote wijzigingen via dat systeem want dat moeten we een beetje kunnen plannen. De applicatie is trouwens in zulke vorm dat als je issues hebt je niet kan werken.

  Na dat zo twee of drie jaar gedaan te hebben kwam een manager van de grootste gebruikersgroep miepen dat in zijn rapportages over incidenten dat niet klopte wat ie op de werkvloer zag (ging over ca 100 gebruikers). Ik heb m toen, met volledige steun van teamleiders, coaches ed voor t blok gezet. Als je wil dat je rapportages kloppen moet je accepteren dat het systeem van vertrouwen dat we hebben gecreerd stopt werken en dat alles dagen vertraging (of langer) oploopt. Hij bond gelijk in.

  Na ongeveer 7 jaar succes te hebben zijn vele afdelingen van andere afdelingen overgestapt op de applicatie waar ik voor was en werd dus steeds belangrijker. Dit ten koste van andere teams. Wij, zonder al die administratie etc waren superieur in performance. Puur omdat we zwaar gedecentraliseerd waren, volledig vrij waren om prio’s te stellen en communiceren die iedereen begreep en respecteerde want werkte zoveel beter.

  Daar kon het collectief qua echt hoge management laag niet mee leven. Dit omdat we nu wel belangrijk waren voor de organisatie. Met brute macht is dus het bedrijfsmodel aan ons opgedrongen. 4 van de 6 teamleden zijn op zoek of hebben al een andere functie gevonden.

  Conclusie,
  Je kan best in grote organisaties doen en laten wat je wil als het werkt en natuurlijk als niet belangrijk door de bobo’s wordt bevonden. Ik ervaarde het echt als ”anarchisme light” en heb er van genoten. Mijn team en ik konden echt doen en laten wat ons goed leek. Het succes wat we daarmee hebben bereikt was echter uiteindelijk een bedreiging voor de gevestigde bedrijfsorde. Dus is nu de nek omgedraaid en werkt het niet meer goed zoals het deed. Ik zoek dus een nieuwe baan.

  Waar ik trots op ben is dat ik heb laten zien in een grote organisatie dat vrijwilligheid, decentralisatie en vertrouwen werkt. In de vrijheidsbeweging zitten genoeg knappe koppen. Als meer mensen zulke acties ondernemen en er over schrijven kan dat bijdragen denk ik zo. Ok, nog 1 opmerking;

  Grijp je kans als je die kans ziet en laat zien dat anarchisme (mijn favoriet) werkt en werk daar hard voor. Zij vertellen dat centrale planning het beste is. Laat zien dat dit bs is. Ze zullen je vernietigen zoals ik dat werd maar dat wist ik dat t zou gebeuren. ”Never let a good deed go unpunished”. Maar als het vaak genoeg gebeurt…. Ik hoor nu al zoveel stemmen die zeggen dat ze terug willen naar de voormalige situatie toen ik de eea runde (smile)

  Veel te lange post dus laat ik het hier bij. Hopelijk geeft dit mensen met dezelfde mindset hoop om wat te doen ipv er alleen over schrijven op sites zoals deze. Begrijp me niet verkeerd, bewustwording via VS is belangrijk. Er iets mee doen is net zo belangrijk. Je berijkt veel als je er over denkt maar nog meer als je er iets mee doet.

  Groeten,
  Hugo

  • Hugo,

   Je invalshoek en praktijkvoorbeeld zijn interessant, maar gaan voorbij aan de essentie.

   Individuen leven in concurrentie met elkaar en zullen altijd proberen elkaar te overheersen om hun eigen genen (lees nakomelingen en familie) de meeste overlevingskansen te geven. Dit systeem functioneert al miljarden jaren uitstekend en garandeert het voortbestaan van het leven op aarde onder voortdurend wisselende omstandigheden.

   Het Marxistische waanidee, dat we onder deze ijzeren natuurwet uit kunnen komen en in een al dan niet opgelegd altruïsme kunnen samenleven is volstrekt immoreel. Als we werkelijk zo zouden leven waren we binnen no-time uitgestorven. Altruïsme is een gif, egoïsme is een zegen.

   Het kapitalisme bevordert juist deze natuurwet en is daarom essentieel voor ons voortbestaan. Het kan niet genoeg worden geprezen, want het brengt de mensheid al eeuwenlang vernieuwing en voorspoed. Het is daarom de enig moreel juiste levenswijze.

   ____________

   “It is not from the benevolence of the butcher, the brewer, or the baker, that we expect our dinner, but from their regard to their own interest.”

   ~ Adam Smith, Wealth of Nations, 1776

   • Peter,

    Ik ben het volledig eens met uw stelling dat opgelegd altruisme volstrekt immoreel is. Echter, vrijwillig altruisme ben ik groot voorstander van. Mensen zijn gewoonweg sociale wezens en hebben elkaar nodig. Soms zit het gewoon tegen.

    Even een voorbeeld, stel mijn huis fikt vanacht af. Ik heb een overeenkomst met mijn werkgever om morgen te werken. Ik vind het prettig dat mijn werkgever dan zegt, sure, regel die ellende eerst en dan zien we je weer maar kost je wel je vakantiedagen en dan gaan we weer verder.

    Uiteraard eens met de Marxistische waanideen. Ik geloof overigens niet in die Darwiaanse / Hobbesiaanse visie van domineren of sterven. Heeft u ooit rationeel gedacht dat, oh, als ik deze concurrent (in welke vorm dan ook) uitschakel dan vergroot ik mijn kans om mijn zaad te verspreiden?

    Groeten,
    Hugo

   • Hugo,

    Natuurlijk kunnen mensen altijd vrijwillig tot altruïsme besluiten, maar ook dan ontkomen zij niet aan de natuurwetten die het eigenbelang voorop stellen.

    Sint Maarten gaf tijdens de koude winter aan de bedelaar aan de stadspoort slechts zijn halve mantel. Beiden bleven dan in leven en de altruïstische daad was een verbetering van de bestaande situatie. Had hij echter zijn hele mantel gegeven dan was hij zelf omgekomen van de kou. Dat was een zinloze daad geweest.

    Net zo zal een al te altruïstische werkgever failliet gaan en de door brand getroffen medewerker zal dan niet alleen zonder huis zitten, maar ook zonder inkomen. In de praktijk regelt een vrije markt de mate waarin altruïsme nog zinnig is automatisch.

   • “Individuen leven in concurrentie met elkaar en zullen altijd proberen elkaar te overheersen om hun eigen genen (lees nakomelingen en familie) de meeste overlevingskansen te geven.”

    Een nogal brute zeer eenzijdige theorie, zo eenzijdig als het materialisme van Marx. Een en ander is allang door antropologische en sociologische studies naar het rijk der fabelen verwezen.

  • Hugo, een zeer interessant en herkenbaar verhaal.

   “Individuen leven in concurrentie met elkaar en zullen altijd proberen elkaar te overheersen om hun eigen genen (lees nakomelingen en familie) de meeste overlevingskansen te geven. Dit systeem functioneert al miljarden jaren uitstekend en garandeert het voortbestaan van het leven op aarde onder voortdurend wisselende omstandigheden.” (Peter de Jong)

   Bovenstaande is een nogal plat Darwinisme, waar zelfs een van de eerste evolutiefilosofen zoals Herbert Spencer geen brood van lust. Volgens Herbert Spencer, die al schreef over evolutie voor Darwin, en toen meneer de Jong nog geen ei was, gaat de evolutionaire ontwikkeling van samenlevingen van militantisme naar collaboratisme. En van incoherente homogeniteit naar steeds toenemende coherente heterogeniteit (specialisering, differentiatie). Coherent betekent in deze dat men in de samenleving, en de samenlevingen onderling, steeds meer afhankelijk wordt van elkaar.
   De oude rivaliserende samenlevingen onderhielden die rivaliserende geest gedeeltelijk vanuit nood en arren moede, en psychologisch vanwege de geest van vijandigheid. In de moderne samenleving is men echter dusdanig afhankelijk van elkaar (ook via de vrije markt), dat het millitantisme lagnzaam ingeruild wordt voor de cooperatieve geest (ook uit eigenbelang), die cooperatieve situatie is uiteindelijk veel productiever, levert veel meer rijkdom in. De millitante geest, die nog steeds werkzaam is, is in deze hoogtechnologische situatie van coherente heterogeniteit zelfs zo gevaarlijk dat het kan leiden tot een totale destructie, en een terugval van de samenlevingen in barbarisme.

   Het competitieve element in het kapitalisme kan je zien als een inkapseling van de drang naar rivaliteit. Het is niet verstandig om de wat primitieve drang naar rivaliteit en competitie te onderdrukken, ik weet niet of dat met moraal te maken heeft, maar eerder dat het onderdrukken van zo’n drang tot frustratie leidt. In plaats van de situatie waar rivaliteit wordt uitgeleefd door oorlogvoering hebben we bijvoorbeeld een kanalisering van de drang tot rivaliteit in de sport, en in de markt.
   Maar de drang tot rivaliteit is een primitieve, en de mens heeft nog heel veel andere psychologische behoeftes van een meer productieve aard die naarmate men meer ontwikkeld is meer tot uiting komen, en waardoor de oude drang naar de achtergrond gaat, ook omdat ze evolutionair steeds meer onnodig is geworden. Door een productieve cooperatie (die ook tot uiting komt in de vrije markt), en door de wetenschap en technologie (en een gigantische verhoging van de capaciteit van productie) draait het niet meer om overleven, maar kan de psychologie van een meer hoogstaande geest tot uiting komen in een sfeer van overvloed.

 5. Na wat langer nagedacht te hebben nog even een nabrander om de stellingen in dit stuk verder uit te dagen.

  Wat heb je liever?
  – Kapitalistische banken die volop gokken winst voor hen, indien verlossen, die zijn voor ons, gewone mensen als het fout gaat. Volledig in lijn met het huidige ”kapitalistische systeem”
  – Wat heb je liever, big farma welke de regels maakt of een overheid die hen aan banden legt gezien de schandalen die bekend zijn en dus zijn er nog veel meer.
  – Wat heb je liever, big media die je blockt, deplatfromt etc om advertentie inkomen op peil te houden of een overheid die die giganten aan teugels legt om vrijheid te behouden want vanuit hen kan het niet komen is de universele consensus.
  – Wat heb je liever. Big agro welke bepaald wat je eet, hoe het gemaakt wordt etc of een overheid welke die macht probeert in te dammen.
  – Wat heb je liever, een overheid die vrijheid van meningsuiting promoot of big media welke al bovengenoemde en ondergenoemde zaken eerlijk bespreekt of een media die dat niet doet want in handen van?
  – Wat heb je liever, Big farna dat bepaald welk voedsel je eet of een overheid welke je tegen die macht beschermd?

  Ik wil niet lullig doen richting VS maar wat mij betreft, geen van beide. Traditioneel kapitalisme heeft gefaald, net zoals traditioneel overheid om het maar zo te zeggen.

  De enige oplossing is radicale decentralisatie en eigen verantwoordelijkheid (en mede menselijkheid). Helaas gaat dat lang duren om te bereiken vanwege een veelheid van belemmeringen welke menselijke evolutie moeilijk maakt.

  Groeten,
  Hugo

  • Hugo,

   Zoals zoveel mensen verwar je kapitalisme met corporatisme. De EU en de VS zijn bij uitstek corporatistische samenlevingen. Bedrijven en lobbygroepen gebruiken daarin de overheidsmacht om via bevriende politici en ambtenaren met wet- en regelgeving hun eigen agenda te kunnen realiseren en de concurrentie buiten spel te zetten. Met een kapitalistische vrije markt met volop vrije concurrentie tussen marktpartijen heeft het niets te maken.

   • Peter,

    Dat begrijp ik volledig en totaal en walg er van. Daarom haalde ik in mijn vorige reactie Marx aan. Het enige wat hij goed had (in mijn optiek) is dat een staat gecombineerd met kapitalisme uiteindelijk zal resulteren in corporatisme. Iets wat we nu niet alleen in het westen zien maar wereldwijd.

    Het bijzondere is dat als je het door de milennia bekijkt hebben we eerst lokaal kapitalisme. Dan krijg je lokaal overheid. Dan krijg je regionaal kapitalisme en overheid en dan steeds groter en na al die centralisatie krijg je uiteindelijk corporatisme en dan een ineenstorting.

    Dat, in mijn optiek, is een dynamiek die al millennia aan de gang is. Libertarisme heeft dat nooit weten te doorbreken.

    Om een quote terug te geven (die van jou kende ik al en deze ken je ook vast)

    ”“A democracy cannot exist as a permanent form of government. It can only exist until the voters discover that they can vote themselves largesse from the public treasury. From that moment on, the majority always votes for the candidates promising the most benefits from the public treasury with the result that a democracy always collapses over loose fiscal policy, always followed by a dictatorship. The average age of the world’s greatest civilizations has been 200 years. These nations have progressed through this sequence: From bondage to spiritual faith; From spiritual faith to great courage; From courage to liberty; From liberty to abundance; From abundance to selfishness; From selfishness to apathy; From apathy to dependence; From dependence back into bondage.”

    Groeten,
    Hugo

  • Hugo, wat een onzin, je verwart en misbruikt werkelijk alles door elkaar:
   – Kapitalistische banken die volop gokken winst voor hen, indien verlossen, Ik neem aan “‘verliezen, die zijn voor ons, gewone mensen als het fout gaat. Volledig in lijn met het huidige ”kapitalistische systeem”

   dat is dus juist geen kapitalisme: in het vrije markt systeem gaan banken etc in concurrentie gewoon failliet en worden niet met overheidsgels cq belastinggeld gered

   – Wat heb je liever, big farma welke de regels maakt of een overheid die hen aan banden legt gezien de schandalen die bekend zijn en dus zijn er nog veel meer.

   aan jou de keus: 12 jaar wachten en voor 30 miljoen, op goedkeuring van een medicijn tegen alvleesklier kanker zodat we zeker weten dat je er geen pukkeltjes van krijgt, of binnen 6 maanden overlijden? Het is niet big Pharma die die toelatingsregels maakt.

   – Wat heb je liever, big media die je blockt, deplatfromt etc om advertentie inkomen op peil te houden of een overheid die die giganten aan teugels legt om vrijheid te behouden want vanuit hen kan het niet komen is de universele consensus
   Lekkere suggestie, zeker in het kader dat die overheid die wet tegen de holocast ontkenning misbruikt voor alle andere onwelgevallige visies. En so what als een big media domme dingen zegt: wie kijkt er nog naar het journaal?

   -– Wat heb je liever. Big agro welke bepaald wat je eet, hoe het gemaakt wordt etc of een overheid welke die macht probeert in te dammen.
   Gelukkig mag je NU nog zelf bepalen of je vegetarisch bent, straks niet meer. Denk je nou echt dat een overheid slimmer is dan de markt. Big Pharma of Big Agro, kunnen van alles proberen, maar zodra misbruik, komt er little Pharma ( tenzij tegengehouden door Big Gouvernement)

   – Wat heb je liever, een overheid die vrijheid van meningsuiting promoot of big media welke al bovengenoemde en ondergenoemde zaken eerlijk bespreekt of een media die dat niet doet want in handen van?

   Sorry Hugo, maar wat doe je dan hier op deze site?: je bent toch niet serieus dat onder EU/overheids regulering jij het meest objectieve nieuws op NPO1 krijgt, of dat dat goed geregeld wordt.?

   • Hoi Overnight,

    Ik voel me niet gemotiveerd om aan jou te verantwoorden wat ik op deze site doe. Maar vooruit, ik heb een goed humeur vanavond. Ik zie dat het huidige systeem meer dan ruk is. Ik zie ook dat de periode van ”vrije kapitalisme met een minimale staat” in de Rickefeller periode van ”robber barons” en de ”company stores” niet veel beter waren.

    Je reactie op mijn punten vind ik overigens nogal zwak en zeer ideologisch. Ik zal ze wat respectvoller dan jij deed behandelen.

    – dat is dus juist geen kapitalisme: in het vrije markt systeem gaan banken etc in concurrentie gewoon failliet en worden niet met overheidsgels cq belastinggeld gered.

    Prima, dan heb je geen geldsysteem meer. Wat een oplossing. Geniaal gewoon. Als oplossing voor het geld probleem dat we hebben geen geld meer. Probleem opgelost. Heb je nog meer geniale oplossingen?

    ”aan jou de keus: 12 jaar wachten en voor 30 miljoen, op goedkeuring van een medicijn tegen alvleesklier kanker zodat we zeker weten dat je er geen pukkeltjes van krijgt, of binnen 6 maanden overlijden? Het is niet big Pharma die die toelatingsregels maakt.”

    Bij deze geef je duidelijk aan dat je denkt dat covid injecties een goed idee waren. Of dat al die tientallen miljoenen mensen verslaafd aan medicatie in het westen een goed idee is. In de medische wereld is het gezegde een feit; ”een genezen patient is een klant minder” Dus moeten we dat voorkomen. Als er een experimenteel geneesmiddel tegen, in dit voorbeeld, alvleeskier kanker, is kan je aan het experiment meedoen. Dat het meedoen gemakkelijker moet worden gemaakt ben ik het eens.

    -Lekkere suggestie, zeker in het kader dat die overheid die wet tegen de holocast ontkenning misbruikt voor alle andere onwelgevallige visies. En so what als een big media domme dingen zegt: wie kijkt er nog naar het journaal?

    Ah, je projecteerd jouw visie, manier van leven ed op de hele samenleving. Lijkt me nogal een onnozele gedachte. Zeker als je die uitdraagt.

    Bijzonder dat je nog dieper afdaalt in ideologie welke echt absurd is.
    Gelukkig mag je NU nog zelf bepalen of je vegetarisch bent, straks niet meer. Denk je nou echt dat een overheid slimmer is dan de markt. Big Pharma of Big Agro, kunnen van alles proberen, maar zodra misbruik, komt er little Pharma ( tenzij tegengehouden door Big Gouvernement)

    Ben je echt na die covid waanzin dat dit gaat gebeuren? Als je nu nog niet begrijpt dat de massa van mensen echt alles accepteert wat vanuit de overheid komt leef je echt in een bubbel.

    Tot slot, ik zie vrijspreker als een site die openstaat voor alles wat vrijheid bevordert. Het maakt mij geen zak uit wat werkt. Zo lang het menselijke vrijheid maar bevordert. Ideologie maakt zaken alleen maar complexer. Ideologie leidt ook tot vreselijke dingen. Een eigenschap die jij lijkt te bezitten omdat je mij door mijn post wil verwijderen. Kijk eens in de spiegel, je bent niet beter dan die anderen want je wil me weg, idealiter bannen van deze site.

    Groeten,
    Hugo

   • Het centrale thema op deze site is vrijheid. Dus de LP staat zover toe dat ook denkers met een andere mening, over hoe tot vrijheid te komen, hun zegje kunnen doen. Of anders moet men de dogma’s van het libertarische denken opleggen. Maar dan zou de naam van de site een aanfluiting worden.
    Op zich heeft de LP natuurlijk wel het recht om te voorkomen dat er zoveel mensen met verschillende ideeën in de mix komen dat de hele zaak van het libertarisme verwaterd. Op basis van een incoherente mix gaat men uiteindelijk nergens heen. Maar dan moet men wel de naam ‘vrijspreker’ afleggen.

  • “banken die volop gokken” Dat doen banken niet. Mooi voorbeeld van de drogreden de overdrijving. Dit is alle moeite die ik wil doen. De rest kan je zelf wel.

   • Hoi Bertuz,

    Lol over je reactie dat banken niet gokken. Ben je echt zo naief? Ik was vriendelijk met de uiting banken die gokken. Laat ik even onschuldig naief doen. Kan je me vertellen waarom al die boom bust cycli bestaan en waarom banken gered moeten worden? Als ze alles hebben wat in debosito aanwezig is hoeven ze toch niet gered worden?

    Heb je ooit gehoord van de financiele crisis in 2007-2009? Die van robo signing en al die fraude met hypotheken welke de crisis veroorzaakte en de schade niet zelf konden betalen? Doelbewust (met instemming van de politiek) zo een grote fraude gecreerd dat als ze niet nog meer geld kregen het geldsysteem kaput zou gaan?

    In mijn optiek ben je een ideoloog waar de meest hard core communist USSR een puntje aan kan zuigen. Denk je ook dat eigenlijk de zon schijnt terwijl het donken is? Of dat je niet nat nat kan worden als je door de regen loopt?

    Of begrijp je het geld / bank systeem totaal niet? Ik ben echt benieuwd hoe je anders de fraude van het bancaire systeem verklaard. De banken hebben bewust geld geleend aan mensen die het niet konden betalen. Wetende dat ze gered zouden worden door de sukkels die niet mee hebben gedaan aan de ponzi.

    Echt, dit is alle moeite ik wil doen om jouw totale ideologie belachelijk te maken. De rest kan je zelf niet want je bent totaal ideologisch blind. Je denkt vast ook dat politiek echt het beste voorheeft met de mensen, net zoals banken.

    Groeten,
    Hugo

Comments are closed.