21 REACTIES

 1. Inderdaad, de vrije wil is volgens de afbeelding des mensen.

  Volgens het boeddhisme is de meest schadelijke emotie angst.
  Angst komt voor uit niet nadenken.
  Niet nadenken is hetzelfde als onwetendheid, gebrek aan kennis door luiheid.

  Ik ben de weg, de waarheid en het leven.
  Enfin, iedereen kent dat wel.
  Ik zie het allegorisch, leef en spreek waarachtig, dan voorkom je veel kwaad.

  Totum pro parte
  Je kunt nu veel negatieve dingen zeggen die onder de dekmantel (camouflage) van religie zijn gebeurd, maar deze 2 bovenstaande waarheden tot de kern zijn voor mij toch realiteit geworden de laatste 3½ jaar.
  En ik ben er ook van overtuigd dat de waarheid zich laat ontdekken, niet vertellen. Mijn reactie is feitelijk een contradictio in terminis. Dit is alvast mijn reactie op mogelijke reacties.

  • Deze klopt niet “angst komt voor uit niet nadenken.”. Het is het tegendeel, angst wordt verlengd door nadenken, en door het nadenken worden gevaren opgeklopt, door het menselijk vermogen om dingen te voorzien, en zodoende zich continue gevaren in te beelden, voor de geest te houden. Een dier leeft in het moment, dus een kudde herten is instinctief alert, maar niet continue angstig dat er een predator op kan duiken, omdat ze het denkvermogen missen om zich continue gevaren voor de geest te houden. Een dier reageert instinctief/mechanisch bij gevaar, en daarna is het klaar, de mens houdt er vele praktijken op na om angst op te wekken door zijn denkvermogen, het hele genre van horror films is daarop gebaseerd, propaganda campagnes kunnen worden gebaseerd op angst opwekken via het denkvermogen. Vandaar dat angst de mens ook kan verlammen, door zijn denkvermogen kan de reactie van het instinct worden verlamd.
   Dat is ook wat het boeddhisme predikt, dat het denken het probleem is. Maar ook in de christelijke traditie komt het enigszins naar voren in het advies om je geen zorgen te maken over de dag van morgen. Dus om daar niet steeds over na te denken.

   • Eens met Dolf; u verwart piekeren en nadenken.
    Angst, echte angst, komt niet via nadenken. Echte angst belemmert nadenken. “Fear is a state of mind, and as such can be conquered by a stronger state of mind”.

    Plus dat het boeddhisme helemaal niet predikt dat nadenken het probleem is. Wel dat dat slechts 1 onderdeel van het leven is, maar dat is me nogal even een verschil.

   • Dolf, Johan P, piekeren is een vorm van denken, en ‘na’ denken kan je zelfs zien als vooraf of achteraf erover denken, dus denken over dat wat angst opwekt in dit geval. Anticiperen via de gedachtes.
    Ik heb genoeg ervaring met de filosofie van het boeddhisme om te weten dat het denken daar als probleem wordt gezien. Dat men bijvoorbeeld aanbeveelt om het denken dat overbodig is, negatief is, simpelweg te staken.

    Het zou overigens kunnen zijn dat nadenken is sommige gevallen helpt, als het denken tot de conclusie komt dat het gevaar slecht denkbeeldig is, waardoor de zaak oplost. Maar in de vele gevallen waar een gevaar potentieel reel is, lost het denken eraan niets op. Het denken aan het gevaar wekt gelijk al lichte stress op.

 2. down to earth
  alles is verboden tenzij ……
  alles is toegestaan tenzij ….

 3. Religie heeft eigenlijk het geloof gekaapt, waarlijk geloof kan bergen doen verzetten..
  Niemand heeft bemiddeling nodig van welk instituut dan ook, de verbondenheid met
  Het Meest Hoge (Mystieke Intelligentie aanwezig in Al-Dat-Is) is altijd rechtstreeks verbionden vanuit het hart, van achter het denken. (beyond the thinking mind…)
  In de leegte van het niet denken, ligt die verbindtenis in de potentie van het grote alles….

 4. De stelling lijkt misschien juist, maar is dat niet perse.
  “Jouw religie verbiedt mij niets, jouw religie verbiedt jou”
  Was het maar zo simpel, maar het is gewoon onjuist. Of in ieder geval niet het hele verhaal. In principe beweren alle religies de enige echte waarheid in pacht te hebben, direct van god/goden aan de mensen geopenbaard. Daardoor hebben religies de neiging zich niet alleen op de eigen gelovigen te richten, maar ook op alle mensen daarbuiten. Islam is daar het meest extreme voorbeeld van, maar ook het christendom heeft daar een handje van.
  Religie legt namelijk niet alleen verboden op, maar ook geboden.

  Dan kan ik wel stellen dat ik me er niet door gebonden voel en daarom rustig een stukje bacon bij mijn biertje kan/mag consumeren; dat verandert niks aan het feit dat de volgelingen van islam zich daardoor gerechtvaardigd voelen me in elkaar te slaan of de keel af te snijden.
  Dan kan ik wel rustig stellen dat ik op zondag kan doen en laten wat ik wil, maar iedereen die wel eens in de omgeving van Ede of bv Staphorst heeft gewoond kan beamen dat dat toch niet helemaal opgaat omdat er een groep gelovigen is die meent jou het leven zuur te moeten maken vanwege hun geloof.

  • Van boeddhisme kan niet gezegd worden dat men de waarheid in pacht denkt te hebben. dat men fanatiek intolerant is e.d. Het karakter van die religie is heel anders. Het zijn de Abrahamistische religies waar de dogma’s zeer sterk zijn, waar men zeer fanatiek is, dan ook het Joodse geloof, waarvan het dan wel het voordeel is dat men geen zielen probeert te winnen buiten de Joodse gemeenschap.
   Ik zou niet weten waarom de islam extremer is bij het zieltjes winnen dan het christendom, dan kent u de geschiedenis van het christendom niet goed genoeg, zeker niet als u dat beschrijft als ‘heeft daar een handje van’. Het christendom was ook veel wreder dan de islam, maar dat wordt in christelijke samenleving nog onder de mat geschoven. De verbrandingen van mensen, het martelen door de christenen, alle wreedheden van het historische christendom, daar kan de islam niet mee matchen, niet qua perversiteit en schaal.
   Daarbij is het ook zo dat de islam als men eenmaal een regio had veroverd, de andere geloven tolereerde, wat niet het geval was met het christendom. Fanatiek was men, maar andere Abrahamistische geloven werden getolereerd.
   Het historische christendom is van alle religies het meest dogmatisch, het meest wreed, en het meest intolerant. De literatuur is wat dat betreft, qua totaal overzicht van de wreedheden en intolerantie van het christendom nog incompleet, het is nog steeds in zekere zin een taboe om die beerput volledig open te trekken.
   Daarbij komt ook nog de politieke propaganda tegen de islam, die het christendom al te gunstig voorstelt of buiten shot houd. De politiek heeft geen boodschap aan de werkelijke geschiedenis.

   Dat de islam vandaag de dag fanatieker lijkt is vanwege het feit dat het christendom veel minder macht heeft. Maar mocht men de macht heroveren, dan zouden velen liever in een islamitisch land wonen zoals Iran.

   Daar kunnen we nog bij zeggen dat de islam de wetenschap niet heeft verboden, en dat men al steden had met veel faciliteiten voor de bevordering van hygiëne toen de rest van Europa nog in de stront leefde dankzij het christendom.

   • Dan zouden velen liever in een islamitisch land wonen?
    Gesproken als iemand die daar nooit heeft gewoond.

    Islam lijkt niet actiever, islam doet wat het al 1400 jaar doet en daar zit niet veel goeds bij.

    Buddhisme stelt niet dat denken slecht is, dat is gewoon onzin, het stelt wel dat het slechts een deel van het menselijk bestaan beslaat en in balans dient te zijn met de andere aspecten van het bestaan en dat die balans zeker in het westen ver te zoeken is.

 5. Dat geloof is slechts een excuus van gelovigen om anderen de les te lezen en hun leven te willen bepalen.. Ook niet-gelovigen hebben hier een handje van. Voor collectivisten is het dagelijkse kost individualisten in het (hun) gareel te dwingen.

  Vooral mensen die door hun talent, inzet en mazzel hun kop boven het maaiveld weten uit te steken zijn het doelwit van jaloerse parasieten. Hoe onopvallender je leeft, hoe meer je met rust gelaten word.

  En iedereen die tussen mensen moet leven die anders denken en zich totaal anders gedragen dan jijzelf ontkomt er niet aan zich regelmatig te ergeren aan wat hij ziet of hoort. Beschaving is immers, dat iedereen volgens bepaalde universele normen en waarden samenleeft. Als die per bevolkingsgroep te zeer verschillen is het constant oorlog.

  Daarom is een multiculturele samenleving een illusie. Culturele smeltkroezen bestaan nergens ter wereld, ook in typische emigratie landen, zoals de VS niet. Mensen klitten altijd samen bij hun eigen soort.

  Het zijn hooguit culturele lappendekens. Die laten altijd los bij de naden. Voor individualisten is dat goed nieuws. De macht van één bepaalde groep kan zo nooit overheersend zijn en een groot gebied tot een grijze middelmaat maken. Het maakt daardoor nog steeds verschil of je in Amsterdam of in Staphorst woont.

  • “We are Borg. Lower your shields and surrender your ships. We will add your biological and technological distinctiveness to our own. Your culture will adapt to serve us. Resistance is futile. You will be assimilated.”

 6. tja, vrijspreker, dus ieder heeft het recht op een eigen mening, en wie zijn mening ook deelt (ook ik) betekend nog niet dat het klopt. Ik ben het zeker niet eens met de aangekaarte stelling, althans een mens die de bijbel in ieder geval begrijpt, snapt ook dat de bijbel in welke vorm dan ook gewoon door mensen zijn geschreven, en hoe nieuwer de bijbel, hoe meer bedrog er in staat. Ben nu te lui om het op te zoeken maar een andere vrij(land)spreker claimde dat de man die zich koning claimt, zijn wetten tekent MET de gratie van god….Als deze vrijspreker wat onderzoek had gedaan dan had hij kunnen vinden dat die gratie niks anders betekend dan een erkenning van een hogere macht…..dus ook de man die koning claimt te zijn claimt het goede pad te volgen. Of dit klopt mag je zelf invullen. Een minister heeft hier een openlijke reactie opgegeven ( de claim van de vrijspreker) en refereerde naar een stuk uit romeinen? waar schijnbaar een stuk in is herschreven van eer de dienaren van god, naar eer de overheid…..puur bedrog en godslastering.
  Blijf erbij, wat je ook gelooft, je kan mensen die claimen gods pad te volgen wel aan hun claim houden….Angst, in principe zijn wij allen onze eigen grootste vijand, maar waar komt die angst vandaan…nadenken? tja als je ouder bent, maar waar ligt het beginsel? Tja, als klein kind zijn in jouw leven je eigen ouders de machthebbers die jouw straffen wanneer je iets fout doet, dan ga je na school en daar is weer een nieuwe machthebber met de claim jou te kunnen straffen….angst wordt je van baby af aan ingepompt en zal zich in ieder mens anders ontplooien. Maar toch is religie heel belangrijk in deze puzzel, want god/allah/jaweh de creator heeft jouw volgens de geschriften in zijn evenbeeld geschapen en als gelijken op de wereld gezet, dat jij er nu zelf voor kiest om overheden/koningen en andere claim op autoriteit als waarheid aan te nemen, is een vrijwillige keuze, net als dat god/jaweh/allah jouw de keuze geeft goed of kwaad door het leven te gaan….KEUZE, onthou deze maar, en de ANGST voor als je dat niet doet….tja mijn mening.

  • Er zijn gelovigen die menen dat autoriteiten zwaardmacht hebben gekregen. Die zwaardmacht wordt ingezet met als gevolg dat je die autoriteit volgt bang voor die macht. Van vrijwilligheid is geen sprake.

  • Morgen, 15 augustus, Maria tenhemelopneming, een hoogfeest, in veel landen een wettelijke feestdag.

   • Maria Tenhemelopneming wordt in de orthodoxe kerk gevierd op 15 augustus van de Juliaanse kalender, dat is 28 augustus van onze kalender.

  • tjonge jonge, wat een bagger filmpje, A al die neptroep is de reden waarom vele van ons geloven dat er iets is om ANGST voor te hebben, B aannemend dat dit nog wel eens echt zou kunnen zijn dan heeft het niks te maken met kerkgang, of ze is zwaar high geworden van jezus in haar hart, al met al, hoe verspreid je verdeeldheid….nou zo dus.

Comments are closed.