Dr. Judith Curry, voorheen populair onder klimaatalarmisten en nu sceptisch klimaatwetenschapper, vertelde John Stossel in dit interview dat het verhaal van “door de mens veroorzaakte klimaatverandering” een “gefabriceerde consensus” is, omdat onderzoekers ontdekten dat ze er geld mee konden verdienen. In het interview vertelt ze over sommige wetenschappers die agressieve pogingen ondernemen om gegevens te verbergen die aantonen dat klimaatverandering geen crisis is. Ze zei dat ze “lelijke dingen” doen, zoals WOB verzoeken negeren en tijdschrift redacteuren laten ontslaan. 

“De oorsprong ligt in het VN-milieuprogramma uit de jaren 80” zei Curry over de klimaat industrie.  Ze merkte op dat sommige VN-functionarissen werden gemotiveerd door anti-kapitalisme. Ze haatten de oliemaatschappijen en grepen de klimaatverandering aan om hun beleid vooruit te helpen. Ze wees op het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) dat was opgericht “om te zoeken naar gevaarlijke, door de mens veroorzaakte klimaatverandering”, dus de conclusie stond a priori al vast.  Eerder schreef ik over Donna Lamframboise die onderzoek gedaan heeft gedaan naar de werking van het IPCC en tot de conclusie kwam dat het weinig met wetenschap te maken had. 

Curry besprak hoe wetenschappelijke tijdschriften hielpen bij het promoten van één kant van het verhaal. Ze wees op een voorbeeld van een redacteur van het tijdschrift “Science” die ooit schreef: “De tijd voor debat is geëindigd” in een politieke tirade.  Dus de boodschap is: wij plaatsen de alarmerende onderzoeken en stuur de andere niet eens ter beoordeling. Als je subsidie wilde, carrière wilde maken als wetenschapper, directeur van een instituut wilde zijn, dan was er duidelijk maar één weg om in te slaan.

Curry kreeg veel aandacht nadat ze een studie had gepubliceerd die een toename van de orkaan intensiteit aantoonde. Ze zei: “We ontdekten dat het percentage orkanen van categorie 4 en 5 was verdubbeld.” Dit werd opgepikt door de media, alarmisten zeiden: ‘Oh, hier is de manier om het te doen. Koppel extreme weersomstandigheden aan de opwarming van de aarde!’ Curry zei dat ze daarna werd behandeld als een rockster en overal naartoe werd gevlogen (sic) om politici te ontmoeten.

Echter nadat critici wezen op fouten in haar onderzoek deed ze iets wat de meeste klimaat ‘wetenschappers’ die hun hypotheek moeten betalen niet doen, ze moest erkennen dat ze fout zat en sindsdien is ze, mede door de climategate emails, een scepticus.  Met alle (financiële) gevolgen van dien. 

9 REACTIES

 1. Bertrand Russell schreef dit:

  “I am persuaded that there is absolutely no limit to the absurdities that can, by government action, come to be generally believed. Give me an adequate army, with power to provide it with more pay and better food than falls to the lot of the average man, and it will undertake, within 30 years, to make the majority of the population believe that two and two makes up three, that water freezes when it gets hot and boils when it gets cold, or any other nonsense that might seem to serve the interest of the State. Of course, even when these beliefs had been general, people would not put the kettle in the refrigerator when they wanted it to boil. That cold makes water boil would be a Sunday truth, sacred and mystical, to be professed in awed tones, but not to be acted on in daily life. What would happen would be that any verbal denial of the mystic doctrine would be made illegal, and obstinate heretics would be “frozen” at the stake. No person who did not enthousiastically accept the official doctrine would be allowed to leach or to have any position of power. Only the very highest officials, in their cups, would whisper to each other what rubbish it all is; then they would laugh and drink again. This is hardly a caricature of what happens under some modern governments.”

  Een zondagsgeloof, vandaar ook dat het beleid waarmee men binnen de logica van het heilige credo het zogenaamde probleem op wil lossen niet werkt. Vandaar ook alle hypocrisie. Tegenstanders kunnen eindeloos de absurditeit van het beleid (binnen de logica van het gestelde probleem) bekritiseren, maar het gaat er helemaal niet om dat het echt werkt.
  Het draait om het vullen van de zakken, en om macht en prestige. Mijn theorie is dat het uiteindelijke doel het toekennen van rechten aan de natuur en de planeet is. Via die rechten kunnen mensenrechten worden ingeperkt (een eufemisme), en dat zal leiden tot totale controle.
  Er zal dan een kliek zijn die vertegenwoordigers zijn van de aarde, en de rechten van de aarde, als ware ze vertegenwoordigers van god.

  Rypke Zeilmaker doet regelmatig onderzoek naar de klieks die op hoog niveau bezig zijn met het promoten van de rechten van de natuur en de planeet, en de gelijkstelling van de mens met de rest van de natuur.

  Zie hier een pleidooi: From the right to a healthy planet to the planetary right to health
  https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lanplh/PIIS2542-5196(22)00337-0.pdf

  Dat betekent het opzij schuiven van de rechten van de mens, en dus de vooruitgang van de laatste honderden jaren ongedaan maken. Middels rechten van de natuur en de planeet kan je eindeloos de rechten van de mens opzij zetten.

 2. Het verdienmodel is duidelijk maar er zijn ook aanhangers van de theorie van de antropogene klimaatverandering die oprecht bezorgd zijn.

  Op zich is het logisch, dat je je eigen huis niet bevuild en het in een zodanige staat houd, dat je er nog jaren zonder problemen gebruik van kan maken.

  De oude Romeinen klaagden al dat de open riolen en de urinelucht van de leerlooierijen in Rome het woongenot nadelig beïnvloede. Al die door mensen veroorzaakte milieuproblemen hebben we steeds opgelost voor ze ons boven het hoofd groeiden.

  Teveel CO2 is echter geen probleem. Het is plantenvoedsel en staat zo aan de basis van alle leven op aarde.

  We hebben er nu eerder te weinig van waardoor de aarde minder groen is en minder biodiversiteit kent dan met meer CO2 mogelijk is.

  Dat tekort is ontstaan doordat de atmosferische koolstof die in het verleden door planten werd vastgelegd als bouwstof na hun afsterven niet volledig werd teruggegeven aan de atmosfeer, maar deels in de aardlagen werd opgeslagen. Door deze fossiele brandstoffen te gebruiken herstellen mensen de natuurlijke koolstofcyclus. Dat is alleen maar toe te juichen.

  • De Europeanen hebben vele eeuwen lang aan onnodige nestbevuiling gedaan, terwijl voorgaande (en niet Europese) culturen al geraffineerde en effectieve voorzieningen ter bevordering van de hygiëne hadden uitgedacht.
   Zo las ik eens een verhaal over een rijke bestuurder (koning o.i.d.) die beneden de hal van zijn kasteel een gigantische beerput had die een uur in de wind stonk, aldus de beschrijvingen van bezoekers. Zo zijn er nog veel meer beschrijvingen uit die tijd waarvan je broek afzakt, d.w.z. dat het om dingen ging waar men toen al de kennis voor zou kunnen hebben om de problemen op te lossen of te verminderen.
   Die problemen zijn globaal gezien niet opgelost voor het boven het hoofd groeide, en nog niet opgelost nadat er miljoenen doden waren, maar globaal gezien pas in de negentiende eeuw.

 3. Goethe schreef al dat een samenleving die is georiënteerd op het subjectieve (i.p.v. het objectieve), een samenleving is die zich in een neergaande spiraal bevind. Het narratief van de zogenaamde door de mens veroorzaakte klimaat verandering is een subjectieve psychologisch ‘hook’ (die moet inhaken op het subjectieve). Vandaar ook dat de alarmisten de gekste dingen erbij slepen, het objectieve staat op zichzelf, en blijft staan, het subjectieve moet daarentegen constant gevoed worden middels een bombardement aan alarmisme.
  Alles wat niet objectief waar is, is subjectief waar.
  De toenemende dictatuur van het subjectieve (en de gerichte exploitatie daarvan) uit zich ook op andere gebieden, de instituten van de samenleving draaien steeds meer op exploitatie van het subjectieve. Enkele voorbeelden daarvan zijn woke, in de rechtspraak het recht van een slachtoffer om zelf hun zegje te doen in de rechtbank, er worden subjectieve criteria voor wat haat is naar voren geschoven, de trangender ideologie is een ontkenning van het objectieve fysieke (man/vrouw), etc.
  Ook de COVID tirannie draaide grotendeels om de macht van het subjectieve.
  De swing naar het subjectieve begon overigens al in de negentiende eeuw in de kunst met het romantisme, en heeft zich in de twintigste eeuw in de popcultuur doorgezet, en is verder door het democratische cultuur-anarchisme verspreid.

  Meneer Heisenberg poste laatst wat data m.b.t. lage temperaturen door de eeuw heen (op een bepaalde datum), om te bewijzen dat de situatie objectief gezien niet extreem is, maar dat is helaas opwerken tegen de bijna almacht van het subjectivisme van de alarmisten (verpakt als wetenschap).

 4. Het is ook een kwestie van perceptie. Het duurzaamheidscredo eist, dat we zuinig omspringen met onze resources en zoveel mogelijk recyclen.

  Maar we hebben nooit anders gedaan. Zolang we geen materiaal de ruimte in schieten blijft alles van wat we gebruiken in de een of andere vorm hier op aarde, steeds beschikbaar om opnieuw te worden gebruikt. De één zijn afval is de ander zijn grondstof. De economie bepaalt vanzelf of hergebruik van afval zinnig is. Daar hoeft een overheid zich niet mee te bemoeien.

  De oprecht bezorgde alarmisten gaan er van uit, dat we maar één aarde hebben en we hier tot in de eeuwigheid zullen blijven wonen. Dat is echter helemaal niet voor de hand liggend. De kans is groot, dat de mensheid op termijn de opgebruikte aarde als een eierschaal zal weggooien en zich elders in het universum zal vestigen.
  https://youtu.be/rqUaaEsFW_M
  ____________

  “De aarde is de wieg der mensheid, maar een mens kan niet eeuwig in zijn wieg blijven.”

  ~ Konstantin Tsiolkovski (Russische raketgeleerde, 1857-1953)

  • “De één zijn afval is de ander zijn grondstof.”

   Het welbekende credo van kapitalisten/vrij marktdenkers, het probleem is alleen dat het in de werkelijkheid lang niet zo simpel werkt als de mooie credo’s doen vermoeden…., en vaak eerst de pest uit moet breken voordat iemand erop springt om er een handel van te maken.

   • Niet zo overdrijven, Johannes. zeer veel afvalstromen worden nu gerecycled omdat dit goedkoper is dan de materialen uit de vrije natuur te halen. Goud in afgedankte electronica is een bekend voorbeeld, maar het geldt net zo goed voor andere metalen en voor diverse bouwmaterialen. Laat gewoon de economie zijn werk doen en milieuverontreiniging lost zich net zo op als de overlast van de open riolen die we tot in de Middeleeuwen in heel Europa nog hadden. Dit was in de meeste plaatsen een particulier initiatief.

   • De ultieme oplossing voor milieu-aantasting is uiteraard het volledig privatiseren van alle publieke ruimte.

    Als je buurman steeds goedkoop van zijn afval af komt door zijn vuilniszakken over de heg in jouw tuin te dumpen, dan stopt hij daarmee zodra jouw schadeclaim hoger is dan de kosten om het vuilnis door een lokale afvalverwerker te laten afvoeren. De overheid hoeft zich daar niet mee te bemoeien.

Comments are closed.