Bewerkt naar Doug Casey letter

De meesten van ons sympathiseren met iedereen die in een toestand van relatieve slavernij leeft en, als hij de moed heeft om te proberen zichzelf te bevrijden, streven we ernaar dat hij slaagt. De meest medelevenden, zouden hem zelfs steunen in zijn zoektocht naar vrijheid.

Maar weinigen beschouwen slavernij als een moderne instelling. We hebben de neiging om slaven te zien als slachtoffers van een raciale kloof die schandelijk hebben geleden in vervlogen tijden.

Maar laten we eens kijken naar de definitie van slavernij. In wezen is het een situatie waarin het resultaat van iemands arbeid hem met geweld wordt ontnomen. (Zijn toestand kan mishandeling, slavernij, enz. omvatten, maar dit zijn symptomen, geen definitie.) Het doel van slavernij is altijd hetzelfde: de vruchten van de arbeid van de slaaf verkrijgen, zonder wederzijds overeengekomen vergoeding.

En dus, als we naar de essentie kijken, zien we eenvoudig dat als alle vruchten van onze arbeid ons worden afgenomen, we volledig tot slaaf zijn gemaakt. Als een deel van die vruchten ons wordt afgenomen, zijn we gedeeltelijk tot slaaf gemaakt.

Belastingheffing is per definitie gedeeltelijke slavernij. Vrijwel niemand in de huidige wereld is ooit gevraagd om zijn regering de bevoegdheid te geven om hem te belasten. Vergis u niet – belastingheffing wordt bereikt door middel van geweld. Wenst u niet te betalen wat gevraagd wordt? Je gaat naar de gevangenis.

Door de geschiedenis heen zijn er regeringen geweest die hun volgelingen steeds zwaarder belastten en uiteindelijk het punt bereikten dat mensen het land begonnen te verlaten in plaats van woekerbelasting te betalen. (Rome raakte in de vierde eeuw in verval toen talloze kooplieden vertrokken om in het meer primitieve noorden te gaan wonen, tussen de barbaren, om aan belastingslavernij te ontsnappen. Soortgelijke ontwikkelingen hebben zich door de geschiedenis heen in andere landen voorgedaan. Recente voorbeelden zijn Zweden en Engeland, waar de belastingen soms meer dan 100% waren)

Hoewel totale slavernij in vervlogen tijden heel gewoon was en op elk continent op een of ander moment voorkwam, hebben regeringen in onze tijd gezien dat gedeeltelijke slavernij effectiever is – mensen de indruk geven dat ze vrij zijn, terwijl ze een groot deel van de vruchten van hun werk van hen afnemen in de vorm van belastingen en inflatie. (onder belofte dat ze er meer voor terugkregen).

Op zich cynisch, dat verre nazaten van ’tot slaaf gemaakten’, een vergoeding eisen die via slavernij van de belastingbetalers, opgehaald moet worden.

Maar op een gegeven moment hebben mensen de neiging om tegen de slavernij in opstand te komen. Eerst proberen een paar het en slagen, gevolgd door grotere aantallen, weer gevolgd door nog grotere aantallen.

Maar naarmate de vroegere ‘vrije wereld’ steeds benauwender wordt; als het economische systeem instort, zullen de politieke leiders dramatisch verminderde inkomsten ervaren en de enige oplossing om zichzelf met belastinggeld (en aan de macht) te houden, zal zijn om de weinige overgebleven productieve mensen veel zwaarder te belasten, om het tekort aan te vullen. Op dat moment zal een uittocht beginnen – eerst stilletjes, daarna in toenemende aantallen. Dan zal ook de druk op het voorkomen dat slaven weglopen dramatisch toenemen.

Dit gebeurt, zoals altijd op drie manieren.

De eigenaar zal proberen een ontsnapping te voorkomen

Vroeger zou een slaveneigenaar waarschijnlijk geld uitgeven om te adverteren en flyers te printen met een aanzienlijke beloning voor de terugkeer van een slaaf. Als de slaaf zou worden heroverd, zou hij waarschijnlijk worden gegeseld en misschien zelfs worden opgehangen.

Een onderdrukkende regering doet vrijwel hetzelfde. Ze zullen graag voorbeelden geven van mensen die op zoek zijn naar vrijheid, als hun vlucht plaatsvindt nadat een no-exit-datum is afgekondigd.

De eigenaar zal andere jurisdicties onder druk zetten om weglopers niet te accepteren

Historisch gezien hebben staten en landen die slavernij hebben goedgekeurd druk uitgeoefend op hun niet-slavenhoudende buren en gewaarschuwd dat ze zullen lijden als ze een veilige haven bieden aan ontsnapte slaven. Het beperken van de handel en het beheersen van (het verkeer van) geld zijn de meest directe sancties.

En in feite zien we dit vandaag al in de VS. Met FATCA zetten de VS wereldwijd enorme druk op banken om uitgebreide informatie te verstrekken over elke Amerikaan die daar een rekening aanhoudt. En als de VS niet tevreden zijn met die berichtgeving, heffen ze enorme boetes op. De uitkomst is zoals bedoeld – de meeste banken in de wereld willen helemaal geen Amerikanen meer als klant… de straf om ze te verwelkomen is te zwaar.

De volgende logische stap is om expatriëring op dezelfde manier te beperken – dat andere landen worden gestraft voor het opnemen van Amerikanen als vluchteling na een nog niet nader genoemde datum.

De gekozen bestemmingen zullen overschreden worden

Veel bestemmingen zijn momenteel sympathiek en verwelkomen de eerste ‘weglopers’. Maar naarmate het aantal vluchtelingen toeneemt, zullen de ontvangers van vluchtelingen worden zoals Californiërs in de jaren dertig, die de Okies oorspronkelijk verwelkomden als potentiële laagbetaalde landarbeiders, maar zich later gewelddadig tegen hen keerden toen er te veel arriveerden om comfortabel in de bevolking op te gaan.

Op een gegeven moment zal elke bestaande bestemming een moratorium op verdere vluchtelingen afkondigen. Degenen die onder het prikkeldraad binnenkwamen, zouden veilig en wel zijn, maar nieuwe sollicitanten zouden niet in aanmerking worden genomen. (Nogmaals, dit is historisch gezien de norm geweest.)

Het uiteindelijke resultaat zou waarschijnlijk vergelijkbaar zijn met dat in Duitsland eind jaren dertig, toen Duitse joden die het teken op de muur zagen, in steeds grotere aantallen probeerden het land te verlaten. Maar verreweg de meerderheid besloot te wachten en te zien of de omstandigheden verslechterden alvorens te vertrekken. Er gebeurden twee dingen: 1) Landen van bestemming sloten collectief hun deuren voor verdere immigratie van Duitse Joden en 2) Duitsland maakte uiteindelijk de ontheemding van Joden illegaal. Degenen die in de val zaten, gingen met miljoenen naar werkkampen voor slaven, waar totale slavernij de universele regel was.

Dit is geen anomalie – landen die zich in een vergelijkbare situatie bevinden, waarin grote aantallen willen ontsnappen, hebben de neiging de schijn van respect voor vrijheid op te geven en hun toevlucht te nemen tot volledige slavernij. Of het nu Mao’s werkkampen zijn of de goelags van Rusland, als het masker eenmaal is afgezet, wordt de gedeeltelijke slavernij vaak afgeschaft en volgt volledige slavernij.

Natuurlijk willen we stellen dat alle bovenstaande voorbeelden extreem zijn en dat zoiets ernstigs vandaag de dag niet zou kunnen gebeuren. Maar ja, degenen die in deze voorbeelden het slachtoffer werden, voelden zich destijds ook zo, anders zouden ze niet zijn blijven zitten en zich laten slachtofferen.

Die mensen waren in wezen hetzelfde als jij of ik. Hun enige tekortkoming was dat ze niet konden anticiperen op het feit dat de historische economische en politieke waarschuwingen overal om hen heen plaatsvonden, en dat ze niet met hun voeten stemden.

55 REACTIES

 1. niets aan de hand mensen, we krijgen immers ooit eens excuses.
  daarom mocht het afdracht papiertje bij de ontvanger kwijt gespeeld zijn, bewaar de uwe voor het nageslacht,

 2. Maar laten we eens kijken naar de definitie van slavernij. In wezen is het een situatie waarin het resultaat van iemands arbeid hem met geweld wordt ontnomen

  Dus wat een landlord doet?

  Geef je salaris aan mij voor 70 procent, of rot weg op de straat

  • De vergelijking klopt niet want u gaat vrijwillig een contract aan met de landlord… Verder: de landlord zelf is deels slaaf, want onder dwang betaalt hij grondlasten aan de staat…

   Als je 3.000 euro brut verdient in Belgie, hou je er pakweg 1.500 van over. Voor het gebruiksrecht over een gehuurd goed betaal je dus pakweg 700 euro/3.000 euro = 23,33% aan uw ‘landlord’.

   Verder: als ‘landlord’ was je weinig met uw onroerend goed tijdens de revolutie in de sovjetunie. Velen van hen bleven en hoopten op beterschap… diegenen die dan huurden durfden sneller vluchten…

   Onroerend goed bezitten in slechts een land is dus niet zonder risico, want men verliest aan flexibiliteit. Een huis verkopen duurt maanden tot een jaar, tenzij men grote kortingen geeft…

  • Wat jullie ongenuanceerd maakt, is dat je geen verschil ziet tussen producten en de betekenis van zo’n product in iemands leven

   Een Xbox game,is niet hetzelfde als de toegang tot water

   Een nieuwe tuinbank, is niet hetzelfde als een dak boven je hoofd.

   Aids remmende medicijnen, is niet hetzelfde als een geurkaarsje

   de toegang tot land om vrij te gebruiken, is iets anders dan een barbiepop voor je dochter

   De vrijheid om nee te zeggen. Kan je nee tegen een landlord zeggen? In Nederland eigenlijk niet. Er zijn geen alternatieven. Niet op de markt (want die zit vast) en daarnaast mag je ook niet doen aan ‘homesteaden’ (waar klassieke liberalen en vroege anarchisten voor pleitte)

   Wanneer ga je ‘vrijwillig’ een ‘contract’ aan. Ik bezit al het water in de wereld en ik bescherm dit met mijn private leger. Jij hebt dorst en koopt bij mij een klein flesje water voor zestig euro. Is dit een ‘vrijwillig contract’ ?

   Kan je nee zeggen, tegen mij ?

   We moeten wel echt secuurder denken, over vrijheid, keuze, contract etc. Met van die slogans als ‘belasting is diefstal’ blijf je in eindeloze cirkeltjes redeneren

   We hebben deze discussie al vaak gehad. Maar ik daag je uit wat dieper over de stof te denken

   Het leuke aan mij, is dat ik altijd vriendelijk blijf

   • Er is altijd een keuze. Vaak ziet men op tegen de gevolgen van een keuze. Je kan huren, maar je kan ook kiezen voor eigendom.

   • “Niet op de markt (want die zit vast)”
    En hoe komt dat, denk je?
    Een vrije markt zou niet vast hebben gezeten. ALWEER die vermaledijde overheid…

    “Ik bezit al het water in de wereld”
    a) neen. Niemand, ook u niet, en zelfs Bill Gates niet.
    b) en zeker niet het water wat nog uit de lucht gaat vallen bij toekomstige regenbuien. (En mocht het opvangen daarvan illegaal gemaakt zijn, door wie komt dat dan? ALWEER door de overheid…)
    c) met een airco/dehumidifier kan ik water uit lucht halen zelfs als het niet regent. Vervolgens nog even filteren en voila. Of bezit u naast al het water in de wereld ook alle airco’s en ben ik dan genoodzaakt een apparaat van u te huren?

    Kortom, wees eens wat realistischer met uw voorbeelden/kritiek.
    Of als je dan toch graag met extreme hypotheses komt aanzetten, redeneer dan graag wat verder door om in te zien dat zelfs die fantasie uw punt nog steeds niet bewijst of eerder: zou bewijzen.

   • nayakosadashi2022,

    Als een atheist onderworpen zou zijn aan de macht van de christelijke kerk, dan zou dat naakte macht zijn, totaal zonder legitimatie. Voor een anarchist is de overheid naakte macht, geheel zonder legitimatie, voor zo’n persoon klopt het credo ‘belasting is diefstal’ wel. Het tragische voor zo’n persoon is dat de zaak nog erger is, de belasting wordt deels ook nog gebruikt om zijn leven te reguleren, en om zijn geest te vormen… Dus het is nog meer dan alleen ‘diefstal’.

    Jouw redeneringen hebben vaak te maken met economische rechtvaardigheid. Maar je kunt bijkomend nog anders naar kijken, en dat is de effectiviteit van overheidsbeleid (dus niet alleen vanuit de bril van economische rechtvaardigheid).
    Voor degenen die de overheid niet geheel illegitiem vinden, en ook belasting niet, adviseer ik het lezen van sommige van de werken van Herbert Spencer aan. Spencer kwam na lange analyse van veel beleid van de overheid tot de conclusie dat dat beleid gebaseerd was op klasse vooroordelen, in de zin dat de effectiviteit van het beleid, qua doelstelling, wat het teweeg brengt in de samenleving, bijna volledig gebaseerd is op geloof. Uiteindelijk was zijn conclusie dat ook al waren politici heiligen met de allerbeste intenties, dat de samenleving in veel gevallen veel te complex is om bestuurd te worden. Wat dan in ieder geval moet leiden tot het credo dat men zo weinig mogelijk wetten en beleid moet maken. Beter geen wet dan een slechte wet, beter geen beleid dan slecht beleid, aangezien de onvoorziene consequenties veel groter zijn.

    Als een machine (de samenleving als geheel) te complex is om te weten hoe die werkt, dan moet je er niet zomaar in gaan prutsen, de kans is groter dat alle negatieve effecten die je teweegbrengt die ‘machine’ frustreren en verlammen, en dat het feit dat die machine blijft lopen niet te danken is aan je beleid, maar aan de veerkracht van die machine om je gepruts te compenseren. Vanuit dat opzicht zijn politici prutsers die bijna geheel op basis van geloof en aannames aan een machine prutsen.

    Vandaar de stelling van Spencer: No prophecy is safer than that the results anticipated from a law will be greatly exceeded in amount by results not anticipated.

    Dat lijkt een beetje op de stelling van Heisenberg ‘als er een ministerie voor is, dan gaat het mis’. Ook een visie die draait om kritiek op effectiviteit en competentie, waar de stelling ‘belasting is diefstal’ veelal betrekking heeft op rechtvaardigheid.

    Het geloof in de overheid, de effectiviteit van haar beleid is gigantisch:

    “The great political superstition of the past was the divine right of kings The great political superstition of the present is the divine right of parliaments. The oil of anointing seems unawares to have dripped from the head of the one on to the heads of the many, and given sacredness to them also and to their decrees.”

    Gelovers willen geloven, die kan je niet bereiken, maar degenen die ervaring hebben met de grote ineffectiviteit van beleid kan met deze insteek wel bereiken. Alhoewel helaas een gedeelte daarvan nog steeds gelooft in de competentie van de overheid en politici, dat men alleen vindt dat het anders moet.

    Spencer gaf een aantal voorbeelden van incompetentie van de overheid die je zo naar de huidige tijd kan transplanteren, wat betekent dat politici niet leren. Elke generatie gaat weer fris en incompetent te werk, volledig gebaseerd op geloof. Daar komt nog bij dat in deze tijd de zaak veel erger is dan in de late negentiende eeuw van Spencer, aangezien de overheid gigantisch is uitgebreid en de belastingen gigantisch zijn verhoogd, waardoor de overheid met geld smijt voor allerlei hobbyprojecten van deze of gene club. Daar komt ook nog bij dat in deze tijd de overheid werkt met statistieken en cijfers, men heeft op basis daarvan een dwingende pseudo-realiteit gecreëerd, die enorm veel macht heeft over de geesten van de gelovers.

   • Scrutinizer,

    “Kortom, wees eens wat realistischer met uw voorbeelden/kritiek.”

    De wil tot macht is bij private partijen ook dusdanig groot en onverzadigbaar dat men heel veel wil bezitten, ook ertoe in staat is om zoveel in bezit te nemen dat de vrijheid van anderen ernstig ingeperkt zal worden. Of zou u redeneren dat als private partijen een groot deel van het land bezitten in een of ander land, dat degenen die daar dan wonen, die geen land bezitten, maar naar een ander land moeten verhuizen omdat daar al het land nog niet in bezit is?

    “met een airco/dehumidifier kan ik water uit lucht halen” – een gelegenheidsargument, klinkt creatief, maar het is niet van toepassing op vele andere zaken. Over realisme gesproken?

    Het lijkt erop dat de private onverzadigbare wil tot macht, glorie en prestige door anti-overheids denkers wordt veronachtzaamd, of dat dat allemaal vanzelf goed zou komen in hun model.

   • Ik las pas dat men in de VS alarm slaat, dat grote investeerders bezig zijn huizen massaal op te kopen. Ach normaal doet men dat niet hoor, of kan men dat niet doen, het zal wel weer de schuld van de overheid zijn. Dan gaat u toch ergens anders wonen.

   • Johannes

    Het gaat inderdaad om de wil tot macht van een institutie. Deze institutie kan de staat zijn, maar kan net zo goed privaat zijn

    Waarom zou een private onderneming niet extreem veel macht kunnen hebben over massa’s. Als je naar de geschiedenis kijkt, is dat natuurlijk niet zo’n ‘extreem voorbeeld’ van mij. Natuurlijk kan een bedrijf land, water en zelfs lucht bezitten

    Een overheid, een criminele organisatie, of een bedrijf, kan het individu totaal verneuken, natuurlijk. Het is niet alleen maar de overheid die macht heeft over de massa’s

    Dit klinkt haast als een feministisch argument. Maar zowel bij bedrijven als bij de overheid, werken mannen….Mannen met verregaande ambities en vechtlust en testosteron. Ik moet ervanuit gaan dat deze mij goed gezind zijn?

    We hebben het over de vrijheid van het individu en de instituties die het individu kunnen verneuken (beetje plat uitgedrukt)

    Johannes. De reden dat we voornamelijk een overheid hebben, is omdat er overheden zijn. Als je jezelf als overheid opheft word je gewoon door Amerika overgenomen, of China, of de EU. Anarchism can’t defend itself, zeggen zowel socialisten als liberalen en ze hebben een punt

   • Bertuz

    Nee, op dit moment zijn er geen keuzes meer….

    Als het om huisvesting gaat

    Volg het nieuws even…

    Sommige van jullie leven echt in een fantasierealiteit, heb ik gemerkt

   • Waarom altijd van die vergezochte fictieve voorbeelden? Al het water in de wereld? Waarom niet al het zuurstof? Niemand kan ademhalen zonder dat ik ze een flesje zuurstof verkoop voor 100 miljoen euro. Kopen ze het niet dan kunnen ze letterlijk stikken en heb ik de hele planeet voor mezelf. ideaal! Wie zou dat nou niet willen?

   • @V_is_voor

    Ik vind ze wel leuk die vergezochte voorbeelden. “Als ik gigarijk ben dan koop ik X en dan moet iedereen Y doen want anders gebeurt er Z.”

    Daar kun je een leuk (kinder)boekje mee vullen.

    Wie weet gebeurt dat wel binnenkort in Argentinie waar volgens Geenstijl “Argentinië: “Extreemrechtse tantra-coach en Bitcoin anarcho-kapitalist” aan kop in peilingen” Ze schrijven er niet bij dat deze Extreemrechtse misschien ook scheten laat en uit zijn bek stinkt.

    “Extreemrechtse anarchist” want ome Dolf in Germanië vroeger was ook een anarchist of zo. Uitgaande van de gangbare definities van deze woorden.

    Als ik gigarijk was dan zou ik Geenstijl opkopen, de redactie naar Helmond verhuizen en de hele dag strafregels laten schrijven. In hun nakie. Wel met een lollige live-stream op internet. Gewoon omdat het kan.

   • “Waarom altijd van die vergezochte fictieve voorbeelden?”

    Wanneer de argumenten op zijn, gaan mensen altijd van die rare voorbeelden verzinnen. “wat als Poetin een hongersnood veroorzaakt, ga je dan je linker of je rechter voet opeten?”

  • Nee, dat is werkelijk niet hetzelfde. Je kunt namelijk een ander onderkomen zoeken.
   Dat kan soms veel moeite kosten, maar luiheid is geen excuus.

   • Zelf ben ik geen eigenaar van vastgoed en ben het volledig met u eens. In Italië, Roubaix, Spanje enzovoorts kon men soms huizen kopen voor een symbolische euro onder voorwaarde van te renoveren. En dit is dan nog in Europa…

    In België is het aantal geboorten per vrouw 1,53 in 2022… En men is met 2, en dit is al jaren aan de gang… Dus zit men op de lange termijn met een deficit van 23,5% aan nieuwe huurders of eigenaars. Enkel import van bevolking, nog meer echtscheidingen, een veel hogere levensverwachting of meer tweede verblijven zou dit -mogelijks- kunnen opvangen…

    Ik begrijp de frustratie van velen dat alles wat duurder is geworden. Echter zakken de prijzen altijd tot het niveau dat men kan kopen. De ‘landlords’ die nu verkopen hebben overschot van gelijk, maar de meesten zullen niet verkopen omdat ze lineair denken: ze denken dat het zal blijven stijgen want dat zijn ze gewend. Ondertussen zullen ze alsmaar hogere kosten hebben en zal het rendement verder dalen -tot mogelijks zelfs onder nul- door hogere lasten, wetten en regels. Louter doorrekenen van alle kosten naar de huurder gaat niet altijd. Zodra de overheid een bloccage de loyer invoert zoals in Frankrijk in 1918 is men als verhuurder de klos… Verkopen gaat dan ook niet tenzij met serieuze kortingen.

    Ja men heeft een plaats nodig om te wonen, maar kopen = u vast zetten in dat land. De overheid wil natuurlijk dat je vast zit aan het land, vandaar alle belasting ‘voordelen’ bij het aankopen van een onroerend goed. Je zet u dan namelijk vast om verder belastingen te betalen… What a joke ;p

  • @Naya, die keuzes zijn er. Ik ben zelf van huurder naar eigenaar overgestapt. Is niet moeilijk. Je moet er wel wat moeite voor doen. Mijn kinderen hebben dat inmiddels ook gedaan. Zo pas nog. Je moet wel willen. Je wentelt je liever in slachtofferschap. Of ben je gewoon lui?

   • Even overgestapt van huur- naar koopwoning en iedereen die dat niet doet is lui. Man wat ben jij de weg kwijt.

   • Ja, prochrist

    Dat is het punt een beetje. Deze mannen leven in een fantasiewereld. Totaal losgezongen van de materiële werkelijkheid

    Dus die vriendin van mij, betaald iedere maand 1900 huur. En moet dan ineens ‘iets gaan kopen’ van 4 ton ?

    wees niet zo lui. Zal ik dat tegen haar zeggen ? hahaha

    wat ben je toch lui. Je werkt full time, om je te hoge huur te betalen, aan ‘een ondernemer’. Wat lui van je !

   • @Nayako
    Jouw vriendin werkt om het huis voor haar verhuurder te kopen. Ze is echt een geluksvogel.

   • Wat is het probleem? Een hypotheek van 4 ton kost je 1020,- per maand bruto en 805,- netto. Als je 1900,- per maand betaalt aan huur kan je makkelijk een huis kopen.

 3. “Nee, op dit moment zijn er geen keuzes meer….
  Als het om huisvesting gaat
  Volg het nieuws even…
  Sommige van jullie leven echt in een fantasierealiteit, heb ik gemerkt”

  Onvoorstelbaar zeg. Dan verhuis je ergens anders heen, druiloor.
  Dat is van alle tijden en van alle regio’s. Ook nu zijn er mensen die hun oorspronkelijke plek ontvluchten, omdat ze elders betere kansen zien, om van hun familie af te komen, of om aan fatsoenlijke woonruimte te komen.

 4. Of ik ‘lui’ ben (een zonde, in het protestantisme) of wat dan ook is voor deze discussie irrelevant

  Weer ga je op de man spelen. Vele van jullie komen inderdaad niet verder dan het sportkantine niveau

  De stelling is : slavernij is wanneer je onder dwang je inkomen afgeeft

  Ik ken best veel mensen die onder dwang 1900 euro huur betalen….Maar dit mag je dan geen slavernij noemen, want je mag ‘ondernemers’ nooit beledigen, want dat zijn ’the good guys’ ofzo

  ‘De ondernemer’ is hier als wat in India een heilige koe is.

  De vraag is, kan een instituut anders dan de overheid het individu beknellen? Volgens libertariers kan dat zogenaamd niet

  Maar aangezien ‘ancap’ nooit heeft bestaan, blijft het een zinloze discussie. Cap was altijd statism. Jullie zullen altijd ‘gelijk’ hebben, als je systeem nooit bestaan heeft.

  • Voor €1900,- in de maand koop je een woning voor iemand anders maar je mag het geen slavernij noemen.

   De oplossingen die mensen hier opperen als oplossing om te wonen als je geen €1900,- huur kunt betalen, zijn veel te ver gezocht. Even naar een ander land verhuizen, is veel te ver gezocht. Mensen hebben de gewoonte en de behoefte om in de buurt van familie, vrienden en bekenden te wonen. Dat geeft hen een gevoel van veiligheid en daar hebben mensen primair behoefte aan, zie politie, het leger etc.

   Mensen die Nederland de rug toe willen keren of mensen die een nieuw bestaan willen opbouwen of een avontuur willen aangaan, gaan naar een ander land als daar een woning leeg staat. Zelfs de colonistas gaan niet alleen verhuizen, ze willen met een groep verhuizen.

   • Het is heel makkelijk om problemen te benoemen. Maar, wat is volgens jouw dan de oplossing ipv € 1900 huur?

   • Het is niet zo makkelijk om problemen te benoemen, omdat als je problemen benoemt kan je misschien ‘ondernemers’ tegen de haren instrijken en dat pikt men niet in Nederland haha

    Zeker op zo’n soort VVD site als dit, kan je niet zomaar problemen gaan benoemen, want dan ben je ‘lui’ en ‘geen harde werker’ en natuurlijk : heel jaloers !

    hahahahaha

    Wat is de oplossing

    Ik was laatst dus in Amsterdam. En de woningen die vroeger sociale huurwoningen waren, worden daar nu verhuurt voor 1900. Vroeger was de huur 500

    Onze voorouders hebben die wijken bekostigd en gebouwd, na de oorlog, met als doel de sociale huisvesting. Het was niet de bedoeling dat dit allemaal aan de vastgoed patjepeeërs verkocht zou gaan worden

    VVD verkoopt het vervolgens allemaal aan ‘ondernemers’ en nu betaal je geen 500 maar 1900 haha.

    Ja, wat zijn de oplossingen ? Er zijn twee oplossingen

    Sociale woningbouw herintroduceren, met een huurplafond. Voor de arbeidersklasse en de middenklasse (voor leraren etc, je weet wel, mensen die werken)

    Of, de markt verder opengooien. Het toestaan om op parken te wonen etc, bestemmingsplannen loslaten etc

    Beide gaat de staat niet doen, omdat de staat het wel prima vind. Zij hebben er immers geen last van

   • Als het vervolgens echt uit de hand gaat lopen, de armoede, crisissen etc gaan ze met WEF/communisme interventies komen

    Libertariers vinden dat dan ‘heel erg’ maar zelf hebben ze nooit iets kunnen betekenen voor mensen, want ze hebben geen enkele politieke slagkracht/macht

    Deze site word iedere dag door dezelfde vogels bezocht

   • @Karel2
    Het lijkt mij dat in een land waar van alles wordt gedaan om buitenlanders te huisvesten, in hotels, cruiseschepen, kantoorpanden etc. dat mensen nou niet moeten gaan doen alsof er geen oplossingen zijn. Er zijn geen oplossingen voor Nederlanders.

   • Natuurlijk zijn er oplossingen

    Maar het is geen prioriteit

    Geld van de vastgoedsector is altijd belangrijker dan de bevolking, voor de overheid

   • Wat is het probleem? Een hypotheek van 4 ton kost je 1020,- per maand bruto en 805,- netto. Als je 1900,- per maand betaalt aan huur kan je makkelijk een huis kopen.

  • Het probleem is dat je het niet snapt of niet wilt snappen. Libertariers willen helemaal niet zeggen wat andere mensen moeten doen, ze wijzen alleen op de immoraliteit van het afnemen van iemands eigendommen om het aan iemand anders te geven en de inefficiëntie van het overheidscircus. Hoe mensen hun vrijheden uiteindelijk gebruiken interesseert libertariers niet, jij en Johannes maken zich er druk over en dat maakt jullie tot een soort van socialisten die een wat beter soort socialisme willen, met betere wetten en nettere mensen in de politiek, of zo.

   Vroeger was alles goedkoper, reden is niet de vrije markt maar Keysianisme, wat socialisme/marxisme is.
   Het is niet de vrije markt die niet wil bijbouwen, het is de overheid die het verbiedt en vervolgens de schaarse woningen aan ‘vluchtelingen’ e.d. geeft. Wat denk je dat vrije migratie doet met woning prijzen?
   Het is al zo vaak gezegd op deze site, je moet kiezen tussen een verzorgingsstaat of open grenzen voor buitenlanders.

   • Exact! Een verzorgingsstaat en open grenzen sluiten elkaar uit.

    We hebben nu een sociaal vangnet waaraan 90% van de bevolking met de helft van hun inkomen bijdraagt. Daarmee wordt een steeds wisselende groep van 10% van de bevolking in leven gehouden. Omdat er per hulpbehoevende 9x zoveel geld wordt besteed als een niet-hulpbehoevende ter beschikking heeft en de hulp-behoevende netto minder krijgt, heeft dit systeem een enorme overhead in de vorm van uitvoerende ambtenaren en aan de overheid gelieerde bedrijven.

    Bij open grenzen trekt een verzorgingsstaat vooral mensen aan die in de categorie hulp-behoevend vallen. Als daardoor het percentage mensen die van het sociaal vangnet gebruikmaken stijgt van 10% naar 20%, dan is daarvoor dus 100% van het inkomen van de rest van de bevolking nodig.

    Lang voor die tijd is het systeem al krakend en piepend tot stilstand gekomen. Daarom is economisch een universeel basisinkomen (UBI) van enige betekenis ook onmogelijk.

   • Een verzorgingsstaat en een UBI is echter onnodig, zodra je een volledig vrije samenleving toestaat. Alleen mensen die hun eigen broek kunnen ophouden, kunnen hier dan wonen. Hun sociale zekerheid regelen ze zelf via verzekeringen en vrijwillige sponsors. Liefdadigheid krijgt dan ook weer de plaats in de samenleving die ze behoort te hebben. Vrijwillige solidariteit is immers oprecht en oneindig veel beter dan de hypocriete en corrumperende afgedwongen solidariteit van de verzorgingsstaat.

  • Wat jij maar niet wilt begrijpen is dat jij keuzes maakt omdat je nog altijd een redelijk vrij mens bent. Niemand dwingt jou om in Nederland te wonen. Je kiest ervoor om in Nederland te wonen en vervolgens jammer je iedereen de oren van hun kop af over het feit dat je onvoldoende verdient om een beetje leuk te kunnen wonen.

   Misschien heb je een verkeerde keuze gemaakt om in Nederland te wonen? Maar waarschijnlijker is dat je geen vrijheid wilt. Slavernij is precies wat je wilt. De overheid moet iedereen geld afpakken en daarmee sociale woningbouw leveren zodat ze jou een woning kunnen geven. Zomaar, en liefst voor niks. Eigenlijk moet iedereen die daarom vraagt meteen een woning kunnen krijgen. Of de projectontwikkelaar moet jou een woning aanbieden voor lage kosten (En wat moet er allemaal gebeuren om dat te kunnen doen, denk je? Hoeveel mensen moeten daarvoor uitgebuit worden?) Vervolgens noem je andere mensen onrealistisch.

   Nu zijn de meeste van die ´onrealistische´ mensen zo aardig om jou uit te leggen hoe het komt dat ‘de woningmarkt’ vast zit. Maar dat kan je dan weer niks schelen en je scheld ze uit voor VVD-er, wat hier niemand is. Als Vrijspreker zijnde moet je dat niet meer accepteren en jouw profiel dient onder de digitale guillotine versnipperd te worden. Dat gaat Vrijspreker niet doen en dat is onverstandig.

 5. De vrijspreker is steeds meer een beerput voor gefrustreerde sukkels, jammer.

 6. Ja, graftak

  De vrijspreker en de ‘libertaire beweging’ heeft nooit iets voorgesteld en bestaat uit fantasten

  Ga nou niet doen alsof je heel relevant bent, maatschappelijk gezien

 7. Ach kijk, de Vrijspreker heeft weer een nieuwe idioot gevonden die hun website kapot trolt.

 8. Youp.

  Ja, uiteraard kan je op een site genaamd ‘de vrijspreker’ beter niet je mening uiten en vrij spreken….

  Je zou maar eens zomaar tegen de dogma’s ingaan van de almachtige libertarische beweging. Je zou maar eens zelf nadenken

  Ja, het gaat ook niet om mij en mijn situatie, voor de duizendste keer

  Ik red mij wel

  Waar het om ging. Slavernij is : onder dwang iets betalen.

  En alleen de overheid zou dwang kunnen uitoefenen op die manier. Ik denk niet dat dit waar is. Ik denk dat er meer instituties die rol op zich kunnen nemen

  Maar als je mijn account hij blokt ofzo, i couldn’t care less

  • Er is je al honderd maal uitgelegd, dat in een kapitalistische vrije markt met volop concurrentie er steeds een perfecte afstemming tussen vraag en aanbod ontstaat. Volledig automatisch, op basis van het prijsmechanisme, zonder dat daarvoor ingrijpen van een overheid nodig is.

   In zo’n markt kan er helemaal geen sprake zijn van dwang. Als het aanbod van de één je niet bevalt, ga je naar een ander met een beter aanbod.

   Waarom lees je je niet eerst in, Von Mises bijvoorbeeld, voordat je hier aantoonbare onzin post? Welk genoegen beleef je aan dit soort dom getrol? Ga naar Joop.nl, daar kan je volop framen en socialistische waanzin spuien.

  • “Slavernij is : onder dwang iets betalen.”
   Een vreemde definitie. Onder dwang betalen lijkt mij eerder van toepassing op afpersing: betalen, of anders…

   Een betere definitie lijkt me deze: Onvrije arbeid, waarvan het resultaat geheel of gedeeltelijk moet worden afgestaan en waarbij de werker lijfelijk eigendom is van de meester. Verwante, maar minder strikte vormen zijn horigheid, lijfeigenschap en schuldslavernij. In deze vormen is vaak een eerdere, soms voor de geboorte van de werker ontstane schuld of contractuele verplichting de grond voor de verplichting tot arbeid ten behoeve van een bepaalde meester.

   Maar goed, zoals al door velen eerder uitgelegd is dit niet van toepassing op onroerend goed.
   Je hoeft niet in Nederland te wonen en je hoeft ook niet in een stad te wonen. Je kunt woonruimte delen met andere mensen om de kosten te drukken. Ik begrijp verder ook wel dat er een huizenbubbel is, maar dat wil nog niet zeggen dat je tot afname gedwongen wordt.

   Je kiest er voor om in Nederland te wonen met alle voor- en nadelen die daarbij horen. Je zou immers ook in Argentinië of in Siberië kunnen gaan wonen. Daar zal het beduidend goedkoper zijn. Maar dat doe je niet. Je kiest ervoor dat niet te doen. Je kiest voor Nederland, met de hoge huizenprijzen, boven de lage huizenprijzen van andere plekken omdat je blijkbaar Nederland desondanks toch beter waardeert.

   Het is altijd hetzelfde met linkse types: ze willen van alles voor niks hebben.

 9. Maar misschien verlaat ik dit land ook wel

  We hebben deze discussie vaak gehad en ik moet toegeven ik herhaal mezelf een beetje teveel

  Excuses hiervoor

  Ik zie mijzelf niet eens als inherent links (soms sta ik achter FVD). Maar ik neem linkse kritieken op kapitalisme wel serieus. Ik onderzoek ze en beschouw ze.

  • Waarom “linkse kritieken”? Waarom niet gewoon “kritieken”? Waarom dat denken in “kampen”?

 10. Wat is slavernij nu eigenlijk? Wat is belastingheffing eigenlijk? Dit zijn naar mijn idee de belangrijke vragen.
  Slavernij volgens encyclopedie: Slavernij is onvrije arbeid, waarvan het resultaat geheel of gedeeltelijk moet worden afgestaan en waarbij de werker lijfelijk eigendom is van de meester.
  Belasting volgens encyclopedie: Onder belastingen verstaan we verplicht te betalen heffingen die de overheid oplegt, zonder dat hier een direct aanwijsbare tegenprestatie door de overheid tegenover staat.
  Belastingen worden opgelegd door het Rijk, of je het er mee eens bent of niet. Als je niet betaalt, krijg je te maken met handhavingswetgeving. Een oplopende schaal van ‘dreigingen’ zodat je uiteindelijk gaat betalen. Die ‘dreigingen’ zijn legale / legitieme middelen die het Rijk zelf heeft ingesteld, en zichzelf de macht geeft om het uit te voeren, namens het algemeen belang. De reden dat deze onzin wordt geaccepteerd is dat burgers en bedrijven denken of geloven dat er een autoriteit in hun leven moet zijn, die gelegitimeerd is om deze handelingen te verrichten. Mensen en bedrijven die het meeste te verliezen hebben, denken hier heel anders over. Hoe meer je van het systeem afhankelijk bent, hoe meer je het wilt ondersteunen.
  Slavernij heeft raakvlakken op het gebied van belastingheffing. Een slaaf heeft over zijn eigen leven niets te vertellen, want deze is gekocht. Een belastingplichtige heeft niet te vertellen over hoeveel deze moet afdragen aan het Rijk. De groep of gekozenen bepalen wat er afgedragen moet worden. Ja, dit is een vorm van moderne slavernij, want de democratie geeft jouw het idee dat je vrij bent en dat je je inkomen zelf kunt besteden. Belastingen en pensioen ligt buiten jouw machtsbereik en wordt van boven af opgelegd. De rest mag je besteden, maar volgens de spelregels van de wet. Als de koper en/of verkoper niet de wet opvolgen, wordt de rechtshandeling verboden.
  Libertariërs zijn niet interesseert in het opleggen van wetten en voorschriften of hoe mensen zich moeten gedragen, nee, mensen moeten zichzelf redden. Elk mens heeft een eigen morele en ethische code. Het leven is een reis, vol ontdekkingen, gevaren, gelukkige momenten etc. Helaas zijn er mensen die denken, beter te weten dan jij, hoe de reis gepland en uitgevoerd moet worden. Dat is de reden waarom politiek bestaat, mensen overtuigen die zij slimmer en beter kunnen ontwikkelen dan de persoon zelf. Je geeft je eigen macht over je zelf aan een derde partij. Op de langere termijn zal dit nooit goed gaan, BV: Sovjet Unie, China, cuba, Venezuela, Zuid-Afrika, Zimbabwe etc. Allemaal politieke idioten, die denken dat je het leven van mensen moet plannen en sturen.

  • Hoe meer je van het systeem afhankelijk bent, hoe meer je het wilt ondersteunen.

   Kapitalisten zijn ook afhankelijk van het systeem. Het systeem beschermt de panden die je bezit, gratis. Het systeem legt wegen aan die je gebruikt en waar je niet voor hoeft te betalen. Het systeem subsidieert je handelsroutes over zee. Het systeem beschermt intellectual property. En als je een bank bent, weet je zeker dat je altijd gered gaat worden en dus kan doen wat je wilt. Het systeem dwingt de bevolking naar school te gaan, waar ze eigenlijk alleen maar leren om ‘op de arbeidsmarkt’ te functioneren, waar je als ‘ondernemer’ dan weer baat bij hebt (het feit dat ze gehersenspoeld zijn en niet zelf kunnen denken)

   There’s no such thing as “unfettered capitalism,” and never was — any more than there was “unfettered feudalism” or an “unfettered latifundist slave economy.” The overwhelming majority of billionaire wealth and large corporate profits results either from direct government subsidies or from economic rents on artificial property rights, artificial scarcity, and entry barriers enforced by the state.

   Belasting is natuurlijk niet vrijwillig. Maar het met slavernij vergelijken is een beetje ongevoelig. Dat ik wat btw betaal, is iets anders dan dat ik met zwepen etc geslagen word en dat mijn handen afgehakt worden. De vergelijking gaat niet helemaal op

   BV: Sovjet Unie, China, cuba, Venezuela, Zuid-Afrika, Zimbabwe etc

   Er is wel een verschil tussen Zweden en de USSR. Of Nederland en Cuba. Ook weer een beetje overdreven vergelijking dit. Het is niet zwart/wit. Er zijn grijstinten

   Daarnaast. Veel mensen ondersteunen het systeem niet per se. Maar ze hebben zoiets van, zolang je dan zo’n systeem hebt, laten we er dan maar het beste van maken. Ze denken pragmatisch, maar dat maakt niet dat ze er per se aan gebonden zijn

   Op een ontologisch niveau, ben ik als persoon vrij. Radicaal vrij. Met of zonder democratie

   Freedom is what you do with what has been done to you

   – Sartre

 11. Het werkelijke probeem is gewoon dat er veel te weinig mensen zijn die werken:
  – van 0 tot pakweg 25 jaar werken de meesten quasi niet of weinig, want men is aan het studeren
  – vanaf pakweg 65 werkt men ook niet, want men is op pensioen en doordat de levensverwachting hoog is zit men met een hoog aantal daarvan die dus niet meer werkt.
  – dan zit men ook nog met de zieken die niet kunnen werken. Sedert het covid debacle is dat aantal natuurlijk gestegen…
  – verder is er ook een -eerder beperkt- deel dat niet wil werken
  – en dan zijn er ook nog die niet kunnen werken omdat hun iq te laag is
  – en nog een deel werkt deeltijds omdat meer werken niet opbrengt door de hoge taksen.
  – en nog een deel heeft het na de covid wat gehad en ziet het nut er niet meer van in en werkt nu wat minder of niet of voor zichzelf

  Kijk gewoon in uw eigen straat en tel het aantal mensen eens tussen 0 en 199 jaar. Hoeveel daarvan zijn er die werkelijk werken? Als het de helft is dan zal het veel zijn. Maar al die genen die niet werken worden meestal wel onderhouden door diegenen die wel werken en dit via het systeem van belastingen… Het is een systeem dat onhoudbaar is. Zo is ook het communisme gevallen, op den duur zijn er alsmaar minder die nog willen werken. Ja in het communisme had iedereen werk, maar er was geen incentive dus alles werd op het gemak gedaan enzovoorts. Het huidige systeem kan niet verder blijven functioneren tenzij men de lasten verlaagt op arbeid. Er is onvoldoende incentive om veel te werken gezien de hoge taksen. De arbeidskrapte zal denk ik alsmaar toenemen want er worden gewoon te weinig nieuwe kinderen geboren…

  • Niet iedereen werkt, omdat die bedrijven niet iedereen kunnen/willen aannemen….

   Het deel dat niet werkt kan ook niet verhongeren, want dan stort het systeem ineen. Dus de staat koopt die mensen uit. Zo hebben de kapitalisten de beste werkkrachten en blijft de machine draaien.

   Kapitalisme is dus een inherent statistisch systeem. En 99 procent van de kapitalisten zijn dan ook absoluut niet tegen de staat. De meeste kapitalisten stemmen VVD en de VVD is de partij van ‘orde en tucht’

   Je zag in de vorige eeuw, als de arbeidersklasse zoiets had van : we stoppen met werken, ze mogen doodvallen. Dan werd de STAAT opgetrommeld om deze stakingen uit elkaar te slaan. De STAAT beschermde de kapitalisten en de kapitalisten vonden dit uiteraard prachtig (want zij waren altijd voor een sterke, harde staat) ( zij zeiden natuurlijk niet : we lossen dit zelf wel op)

   Daarom is de term ‘anarcho kapitalisme’ vrij apart, historisch gezien. Ik zeg niet dat je het niet moet gebruiken, maar het is een rare term

   Historisch gezien zijn kapitaal en staat altijd compleet verweven geweest. Je kan ze niet los zien van elkaar, je moet ze altijd in verhouding tot elkaar zien. De staat beschermde kapitaal en had weer baat bij de inkomsten van kapitaal uit belastingen. De kapitalisten zaten in de regering en de regering hield goed contact met de kapitalisten en luisterde naar hun wensen. Het is en was een symbiotisch geheel. De meeste ambtenaren zijn voor het kapitalisme en de meeste kapitalisten (99,999 procent) is voor de ambtenarij

   • Hou toch eindelijk eens op met je onzinnige getrol! Kapitalisme vormt de basis van een vrije samenleving waarin individuele eigendomsrechten worden gewaarborgd.

    Het heeft helemaal niets met statisme te maken. Dat jij dat schijnbaar vind komt omdat je het verschil niet weet tussen kapitalisme en corporatisme. Dat is je ook al honderd maal uitgelegd, maar is voor jou blijkbaar net zo moeilijk te bevatten als quantum entanglement voor een normaal mens.

    Nogmaals, ga naar Joop nl. De linkse idioten daar zwelgen in het framen van de werkelijkheid.

   • @Peter de Jong
    Omdat ze hem daar ook uitgekotst hebben. Niet alleen is hij zo dom als een platgestampte aardappel, hij begrijpt niet wat woordjes als kapitalisme of socialisme betekenen. Daarnaast is hij stronteigenwijs, dus iets uitleggen is weinig zinvol. Wat overblijft is uiterst goedkope anti-kapitalistische propaganda die vaak stamt uit de Tweede Industriële Revolutie in de tweede helft van de 19e eeuw en wat linkse praatjes uit de jaren 70 van de vorige eeuw: de VVD is er voor de ondernemers en links bestrijdt armoede.

 12. Hear, hear!
  Het artikel over de moderne slavernij van de “tot burger gemaakten”.
  Dank Overnight voor dit goeie artikel. Helemaal naar mijn gusto.

  De slogan “Belasting is diefstal” werd gecorrigeerd naar “Belasting is roof”, nu kunnen we toevoegen: Belasting is slavernij”.

  Het Duitstalige gebied kent de woorden “Fronarbeit” en “Frondienst” in het Nederlands spreek je van “Herendienst”. Het gaat om de “dienst aan de Heer”, natuurlijk onbetaald.
  De Fransen gebruiken het woord “corvée”, wat op vrijwillig werk voor de gemeenschap duidt. Corvee plan je samen. Corvée, gemeenschappelijk werk werd samen en om niet verricht, omdat je er zelf ook voordeel van hebt. Bijvoorbeeld om een riool aan te leggen of om de weg sneeuwvrij te maken.

  Zelfbenoemde “Heren” hebben zich meester gemaakt van zowat alle gemeenschappelijkheden. Deze “Heren” bevinden zich nu in de stadhuizen en maken zich via belastingen meester van de levenstijd van “hun” “onderdanen”. Dat is pure slavernij.
  Je leert het op school. Burgerschapskunde, economie. Het zijn “burgerplichten” … God, wat haat ik die indoctrinatie uit het diepst van mijn hart!

  Partieel slaaf zijn gaat voor mij niet op. Net zoals een beetje zwanger niet bestaat is er ook niet zoiets als een beetje slaaf.

  Ik werk vrijwillig mee, of, als dat niet kan, in het geheel niet.
  Ik ben open voor vriendschap, of, als dat niet kan, in het geheel geen relatie.
  Als vrij mens moet je belasting, school en overheid ontwijken waar je maar kunt.

  En dat betekent helemaal niet dat je niks voor een gemeenschap wilt doen. Corvée is OK, als het ook mijn stek betreft.

Comments are closed.