Staten zijn geen productieve ondernemingen. Staten zijn criminele bendes die productieve mensen belasten of anderszins afzetten. En zij moeten als zodanig worden erkend. Dit erkennen maakt veel duidelijk.

Bendeoorlogen worden gevoerd door rivaliserende bendeleiders met het geld, de machines en de mankracht van anderen (denk maar aan belastingen en verplichte dienstplicht!). De kosten van oorlog worden gesocialiseerd terwijl eventuele winsten door een elite worden geprivatiseerd.

Het scenario dat zich momenteel in Oekraïne ontvouwt is aldus: de Selenskiy-bende heeft doelbewust en voortdurend de veel grotere buurbende van Poetin geprovoceerd, en zij is in haar provocaties actief aangemoedigd en gesteund door de leiders van ’s werelds grootste, bende van allemaal, de VS-Biden-bende. De Poetin-bende is een van de slechts twee overgebleven struikelblokken op weg naar mondiale hegemonie en wereldheerschappij voor de Verenigde Staten.

In februari 2022, deed de Poetin-bende waar ze herhaaldelijk voor had gewaarschuwd als de provocaties doorgingen. En viel vervolgens gebieden in handen van de Selenskij-bende binnen

De Selenskij-bende zou allang blut zijn als ze niet gered was door de VS en de NAVO-gangstervereniging. De bende van de VS en de NAVO zorgt voor de financiering, en de bende van Selenskij doet de daadwerkelijke gevechten, het schieten en het doden, in een gezamenlijke oorlog tegen de bende van Poetin.

De westerse bendeleiders stellen dat er een gigantische botsing van ‘goed’ tegen ‘kwaad’ plaats vindt. Het goede Oekraïne wordt verkracht door het kwade Rusland. Daarom is elke steun aan Oekraïne steun voor het ‘goede’, en elke verslapping van steun is steun voor het ‘kwade’. Holle propaganda waar velen intrappen.

Omdat Rusland een kernmogendheid is, kan Amerika dit land niet militair verslaan. Het kan het wel uitputten en economisch ten gronde richten.

De prijs van de strijd tegen de Oekraïne wordt voor een groot deel gedragen door Europese landen. Landen die als ze eerlijk zijn veel meer te winnen hebben bij ontspanning en een innige samenwerking met Rusland. Zeker nu de Dollar steeds verder wordt uitgehold.

Het hele verhaal lezen? LewRockwell bezoeken.

89 REACTIES

 1. Een nogal eenzijdig verhaal waar het nodige op af te dingen is.

  Staten worden door de bevolking zelf in stand gehouden. Zij bieden immers orde en veiligheid, een infrastructuur en een rechtsorde die productieve mensen in staat stelt nog productiever te zijn. De kosten hiervoor zouden ze ook kwijt zijn als ze die voorzieningen zelf moesten regelen, als dit al mogelijk zou zijn.

  Oorlogen worden al sinds het begin der tijden door clans en andere groepen met een gezamenlijk belang gevoerd tegen clans of andere groepen met een ander belang. Staten voeren daarom niet alleen oorlog tegen elkaar, zij helpen elkaar ook als de belangen overeenkomen en ze er beide beter van worden.

  In dit opzicht is de binnenlandse markt niet vrij, want onderhevig aan het staatsmonopolie, maar de buitenlandse markt is dat wel degelijk. Zij volgt alle regels van een vrije markt met volop concurrentie.

  Als staten hun onderlinge afspraken niet nakomen, zullen zij als een paria worden behandeld, net als een onbetrouwbaar bedrijf in de kapitalistische vrije markt. Een slechte staat kwijnt dan net zo weg als een slecht bedrijf.

  Zelfs de grootste bully op het schoolplein legt het af als iedereen zich tegen hem keert. De VS is alleen zo machtig, en speelt de politie-agent voor de wereld, omdat andere landen daar voordeel bij hebben en de VS steunen.

  Rusland is een bully met maar een paar vrienden, die net als Rusland zelf, niet te vertrouwen zijn. Rusland legt het dan altijd af tegen de rest van de wereld.

  • Vanuit Oekraïne zijn er nooit provocaties geweest. Het is sinds 1991 voor de tweede keer in haar bestaan een soevereine staat na continu door Rusland lastig gevallen te zijn. De soevereiniteit werd in 1993 zelfs door Rusland, de VS en het VK gegarandeerd in ruil voor de ontmanteling van de Oekraïense kernwapens.

   Rusland liet Oekraïne echter niet met rust. Het land werd in de jaren 90 door de Russische oligarchen leeggeroofd. De corrupte Russisch gezinde overheid hielp daarbij een handje. De anti-Russische stemming onder de bevolking is door Rusland zelf veroorzaakt en aangewakkerd door de EU en de Nato. Maar de corrupte pro-Russische president Janoekovitsj werd in 2014 volkomen legaal afgezet door het Oekraïense parlement.

   De meerderheid van de Oekraïners wilde bij de EU, omdat ze liever EU subsidies kregen dan leeggeroofd worden door de Russen. De meerderheid van de NL bevolking stemde daar in een door Baudet georganiseerd referendum tegen, want zij waren door de EU al genoeg uitgekleed. Maar de EU sloot toch een associatieverdrag met Oekraïne om het op termijn lid van de EU te kunnen maken. De Oekraïners hadden hiervoor in mei 2014 de pro-EU president Poroschenko gekozen. Die tekende het associatieverdrag wèl.

   Rusland vond het toen nodig om de pro-Russische separatisten, die ze al tijden steunden met wapenleveranties, hetgeen honderden onschuldige passagiers in de MH17 het leven kostte, nu te gaan helpen met een militaire inval in een soeverein buurland. Rusland brak daarmee eenzijdig met de afspraak uit 1993.

   • Nogmaals, vanuit Oekraïne is er nooit een concrete dreiging geweest. Een soevereine staat kan lid worden van welk bondgenootschap dan ook. Als Rusland zich militair wil aansluiten bij China en India, kan Oekraïne daar ook geen bezwaar tegen maken.

    Het is juist Rusland die sinds 1993 Oekraïne bedreigt met kernwapens. En biolabs en neonazi’s zijn er evenveel in Rusland als in Oekraïne.

    Herstel van de status quo kan alleen als alle Russen Oekraïne hebben verlaten, de Krim en de Donbas weer volledig in Oekraïense handen zijn, de herstelbetaling door Rusland is geregeld en Oekraïne weer over kernwapens kan beschikken, zodat er voortaan tussen Rusland en Oekraïne een MAD doctrine kan bestaan. Dan pas kan er sprake zijn van een bestendige vrede.

   • Meer waarschijnlijk is dat de Oekraïne gaat verdwijnen. Het oosten en zuiden gaan naar Rusland terwijl Polen het westen binnenhengelt. Dit allemaal met dank aan Zelensky, een overduidelijke pion van de CIA en andere drieletterorganisaties, waar hij en anderen royaal voor beloond worden.
    Polen heeft van oudsher een moeizame relatie met Rusland, de rest van Centraal en Oost-Europa heeft een veel betere relatie. Naarmate de EU en de VS verder wegzakken in hun eigen moeras, zullen naar verwachting steeds meer Europese landen de banden met de multipolaire wereldorde gaan aanhalen. Laten we hopen dat het voor West-Europa niet te laat is voordat zij tot dit inzicht komen. Maar ik heb daar eerlijk gezegd een hard hoofd in en het valt niet uit te sluiten dat we weer ‘bevrijd’ moten worden, ditmaal door een Russische geleide militaire actie. Zoals 100 jaar geleden voorspeld door Oswald Spengler

  • https://i0.wp.com/www.russia-briefing.com/news/wp-content/uploads/2022/06/The-Russian-Unfriendly-Country-List-1.jpg?w=900&ssl=1

   Hierboven even een reality check voor onze lokale russofoob.
   De VS en hun vazallen zijn in de minderheid.
   De meeste landen kotsen zo langzamerhand op de VS met hun regime-change, waar ze inmiddels een hele historie van hebben opgebouwd. De rest van wat je zegt is ook allemaal gelogen. Maar daar maak ik mij niet meer moe aan. Ik begrijp dat je het aangenaam vind om in je eigen bubbel te leven. Het zal mij benieuwen wat je gaat zeggen als die bubbel barst.

   • *** Ik begrijp dat je het aangenaam vind om in je eigen bubbel te leven. *** Het gaat om de primaire aannames zoals hoe je over de overheid denkt. Als de logica klopt zijn de verschillen terug te voeren op de vertrekpunten. Peter gaat uit van een visie op de overheid die veel breder gedeeld is dan die van Hoppe (de overheid is niets meer dan een gewelddadige parasitaire bende gelijk aan de maffia maar dan op grotere schaaal). En combineert dat met het NAP. Dat is als ik het goed zie wat de vertrekpunten zijn van
    Peter, hij ziet dat de overheid ooit mandaat gekregen heeft of zo. En die visie is veel breder geaccepteerd dan die van Hoppe. Dus wie leeft er hier in een bubble? Jij en ik volgens velen.

   • Noem mij één feit, dat ik hierboven heb genoemd dat niet correct is..

    Het doet helemaal niet ter zake of Zelensky een CIA pion is. Janoekovitsj was een Poetin pion. De Oekraïners waren de Russische roofridders zat. Daarom zit Zelensky er.

    Hij kan de Oekraïners aan EU subsidie helpen. Dat is de enige reden, dat de meerderheid van de bevolking hem steunt.

    Rusland is net zo’n bully als de VS met net zo’n track record van regime changes. Beide hebben ze hun clubje supporters. Die doen dat puur uit eigenbelang, zoals ik boven heb uitgelegd.

    De VS heeft westerse landen en de westerse cultuur en technologie achter zich. De hele wereld drijft daarop, Rusland en alle achterlijke derde wereldlanden incluis. Ondanks sancties komt westerse high tech toch in Russische wapens terecht.

    Dat maar goed ook, want zo kan geen partij winnen en de wereldheerschappij bemachtigen. Zie het maar als een voortzetting van de MAD doctrine, de enige doctrine in de geschiedenis van de mensheid die ooit voor langdurige wereldvrede heeft gezorgd.

    lokale warlords kunnen hun gang gaan, maar de mensheid blijft totale vernietiging bespaard. Daarom is het essentieel dat Oekraïne weer kernwapens krijgt.

   • Ik heb al een feit benoemd. De meeste landen staan aan de kant van Rusland, niet aan de kant van de VS.
    Punt twee. Geen enkel land heeft de laatste 100 jaar meer oorlog gevoerd, meer regime changes op zijn geweten, meer economische druk uitgeoefend dan de VS.
    Punt drie. Rusland is verre van een ontwikkelingsland. China ook niet. Ben je er wel eens geweest? Ik denk het niet. Sommige plekken in de VS beginnen daarentegen wel degelijk op een ontwikkelingsland te lijken.
    Ik vrees dat je een beetje bent blijven hangen in vervlogen tijden

   • Nee, er staat geen enkel feit tussen je opsomming.

    1. Beide landen hebben hun eigen groep supporters. Rusland wordt vooral gesteund door onbelangrijke kneuzen. Feitelijk tellen alleen China, India, Brazilië en Noord-Korea, vanwege diens kernwapens. Oost-Europa heeft de verschrikkingen van de Sovjet dictatuur nog vers in het geheugen. Daarom willen die allemaal bij de Navo en niet bij Rusland met notabene een ex-KGB president.

    De VS heeft supporters die in staat zijn de halve wereld te domineren. Dat heeft het koloniale tijdperk wel bewezen. Verder zijn ze allemaal afhankelijk van westerse technologie, ook Rusland.

    2. De Koude Oorlog duurde een halve eeuw en is feitelijk nog steeds niet beëindigd. Daarin heeft Rusland, als onderdeel van de Sovjet-Unie een veelvoud van de landen veroverd als de VS heeft gedaan. Sterker, die bevrijdde ze juist weer van de Russische onderdrukking. Met Oekraïne is het niet anders.

    3. Rusland en China steunen op achterlijke derde wereldlanden voor grondstoffen (China) en exportmarkten (Rusland). Maar iedereen steunt weer op het westen voor innovatie. Sterker, de halve wereld is afhankelijk van het westen om in leven te blijven. De oliedollars die de Arabische wereld in leven houden, komen uit het westen. De olie- en gasdollars die Rusland in leven houden, komen uit het westen. Ook als ze uit China of India komen, want heel China is één grote fabriek van goedkope consumentenproducten voor het westen en India is één grote fabriek van goedkope kleding voor het westen.

    Als de VS en de EU onderuit gaan, trekken ze de hele wereld mee. Als Rusland (politieke chaos als Poetin wegvalt) en China (vastgoed bubble) onderuit gaan, pakken de VS (schaliegas) en de EU (eigen maakindustrie) zelf de draad weer op.

    Hoe je bij de inschatting komt, dat de balans doorslaat naar een fantasieloze en immorele dictatuur als Rusland voor de toekomst van de mensheid is mij een raadsel.

   • Vraag je liever af hoe het mogelijk is dat een werelddeel met nauwelijks eigen grondstoffen en slechts de inventiviteit van haar bevolking in staat is geweest eeuwenlang tot 85% van de wereld te overheersen, inclusief megagrote landen als China en India, die een veel oudere en rijkere cultuur hadden.

    Europeanen zijn anders dan welk volk ter wereld ook. De Nazi’s voelden dat goed aan. Europeanen zijn het summum van de menselijke ontwikkeling en beschaving geworden, uitsluitend en alleen omdat Europa geen monolithische dictatuur was, zoals China en Rusland, maar bestond uit een groot aantal elkaar de tent uit concurrerende staatjes, vergelijkbaar met het dynamische oude Griekenland en haar wedijverende stadstaten, dat de basis voor de moderne beschaving legde.

    Alleen concurentie brengt het beste in mensen naar boven. Europa en de Europeaan zijn het product van de vrije markt in optima forma. Iets beters bestaat er niet. Geen grijze middenmoot Chinees of Rus gaat die fakkel ooit overnemen.😁

 2. Wil een discussie met Peter (maar vaak ook met anderen) zin hebben moet je dus kijken naar de vertrekpunten en kijken of je het daar eens kan worden. Heeft de overheid wel wat te zeggen over het grondgebied in NL, heeft de overheid wel een functie gekregen, gelijk een soort beheerder? En heb ik me daar aan te houden als ik me als soeverein mens beschouw die in principe niet onderworpen is aan heersers?

  En daarnaast kijken of belastingheffing niet tegen het NAP ingaat, dus of er toch inconsistenties in zijn betoog zitten.

  • Ik wil nu niet de hele discussie met Peter aangaan, wellicht kunnen we voor vandaag het eens zijn dat we het oneens zijn.

   • Ik denk niet, dat we het oneens zijn. Het NAP staat voorop. Als soeverein individu hebben anderen niets over je te zeggen, of zij zich als groep nu hebben georganiseerd in een staat of niet.

    Het centrale punt bij de legitimiteit van een staat zijn echter de eigendomsrechten van de grond waarop jij je bevind. Alleen de eigenaar mag bepalen wat er met zijn grond gebeurt. Zonder zijn toestemming kan niemand zich op zijn grond bevinden. En toestemming krijg je alleen als je je aan de huisregels van de eigenaar houd.

    Het eigendomsrecht is altijd leidend. Daarom is Israël een illegale staat. Die grond wordt immers nog altijd terecht geclaimd door de Palestijnen. Pas als die hun claim laten vallen, valt de grond vrij en kan door Israël worden gehomestead.

   • @Peter *** Het centrale punt bij de legitimiteit van een staat zijn echter de eigendomsrechten van de grond waarop jij je bevind *** En ik ben het meer eens met Hoppe dat de staat een bende is. Daar zit het verschil, een staat kan pas rechten toekennen als ze die eerst afneemt, want de staat is niet productief. Dat is de kern van het meningsverschil. Bovendien, als ik jouw logica volg dan zijn het ook de steden die naast de staat de eigenaar zijn want die boden bescherming. Die de staat onvoldoende of niet had geboden. Echter, de burgers betaalden weer voor de verdedigingswerken en niet de stad, dus hoe zouden de burgers dan onderworpen worden aan de stad of staat die ze zelf hebben gefinancieerd?

   • Staat is ook niet geheel onproductief.

    Sommige dingen die de staat doet, zijn wel productief

    Alleen is het ook een ontzettend verkwistend, verwoestend en corrupt instituut

    Sommige ambtenaren doen wel iets, maar een groot gedeelte is niets anders dan parasitair

   • @Ratio,

    Even terug naar de basis. Je soevereiniteit als individu verandert niet als je je in het huis en op de grond van iemand anders bevind. De eigenaar heeft niets over je te zeggen. Maar jij hebt niets over zijn eigendom te zeggen. Je kan er zonder zijn toestemming dus ook geen gebruik van maken.

    Volgens het NAP heeft hij dan het recht geweld tegen je te gebruiken als je weigert het huis en de grond te verlaten en je niet aan de huisregels (wetten gehoorzamen, belasting betalen, etc) wil houden.
    De centrale vraag, waarmee alle argumentatie van libertariers tegen de overheid valt of staat, is dan: is de staat de eigenaar van de grond dan wel treedt de staat op als zaakgelastigde van de eigenaren, of niet?

    Ook als de staat in een ver verleden de grond heeft geroofd van de rechtmatige eigenaren, die ooit de grond hadden gehomestead, gekocht, gekregen of overgeërfd, dan is nog de vraag of deze eigenaren dan wel hun nazaten de rechtmatige eigendomsclaim net als de Palestijnen in stand hebben gehouden. Zo niet, dan valt de grond vrij en kan door de staat worden gehomestead. De staat is dan rechtmatige eigenaar van de grond en kan iedereen die zich daarop bevindt wetgeving en belasting opleggen.

    Het lijkt mij vrij essentieel om deze vraag sluitend beantwoord te krijgen als je een complete levensfilosofie baseert op de aanname, dat de overheid het recht niet heeft een soeverein individu de wet voor te schrijven. 😁

   • Als de staat de eigendommen heeft geroofd kan zij nooit later claimen deze gehomestead te hebben, lijkt me.

    Ik ben geen kenner van de specifieke onroerend goed situatie in de Oekraïne, maar burgers en bedrijven kunnen en zullen ook ongetwijfeld grond en woning bezitten.

   • Als je ergens een onbeheerde fiets ziet staan kan die een rechtmatige eigenaar hebben, maar hij kan ook gestolen zijn of helemaal geen eigenaar hebben (omdat de vorige eigenaar er afstand van heeft gedaan).

    Als jij hem dan homestead en niemand claimt de fiets als zijn eigendom dan ben jij de rechtmatige eigenaar. Maar zodra er een tweede eigendomsclaim op de fiets valt, is het aan de rechter om uit te maken welke claim terecht is.

    Met grond is het niet anders. Als een dief je grond inpikt en jij hebt het eigendomsrecht van die grond dan is het grondbezit van de dief illegaal. Maar zodra je jouw claim op die grond laat vallen (bv omdat je niet denkt die grond ooit nog terug te krijgen en je het verlies afschrijft), dan valt de grond vrij en kan ze door iedereen worden gehomestead. De dief heeft de grond al in zijn bezit en wordt zo de rechtmatige eigenaar.

   • Common law vond dit laatste niet eerlijk. Het stelt, dat een misdadiger geen profijt mag hebben van zijn misdaad. Maar dat lost het probleem niet op. Als de dief de grond niet mag claimen, zal iemand anders de grond homesteaden. Die heeft dan profijt van de misdaad van een ander.

    Dus ook een homesteader kan dan deze grond niet meer claimen. Dat betekent, dat bij toepassing van Common Law eenmaal gestolen grond nooit meer kan worden gehomestead en dus altijd braak moet blijven liggen. Dat is dus geen logische rechtsregel. In de praktijk wordt iets definitief je eigendom zolang jij de enige bent die het claimt. Het doet er dan niet toe hoe je er aan bent gekomen.

  • Het is niet zo dat de staat geheel onproductief is

   Wel is de staat compleet onvrijwillig en zeer gewelddadig

   Een bende is ook niet helemaal onproductief. Ze weten goederen te leveren aan consumenten etc.

  • De ontspanning tussen oost en west heeft bepaalde belangengroepen echt geschaad en er moesten nieuwe vijanden komen. Na wat geroer in het Midden Oosten is het nu terug naar af, met een groot conflict met Rusland. De dollars stromen weer binnen bij het defensie apparaat.

 3. In de kern ben ik het wel eens met Hoppe

  En linkse anarchisten zouden het er ook mee eens moeten zijn. Al zie ik dat ze in het conflict aan de kant van de NAVO gaan staan. En tegen Rusland.

  Omdat Rusland tegen LHBTQ zou zijn, ofzo

  Oekraïne is woke.

 4. @Peter. *** is de staat de eigenaar van de grond dan wel treedt de staat op als zaakgelastigde van de eigenaren, of niet? *** ik heb mijn mening over overheden gegeven. De overheden zijn de afgelopen eeuw extreem dodelijk gebleken. Een paar honderd miljoen moorden door de overheden. https://reason.com/volokh/2022/11/09/data-on-mass-murder-by-government-in-the-20th-century/ Het is heel cynisch deze organisaties eigendomsrechten toe te kennen. En ze vanuit een moreel argument (NAP) te beschermen. Dit betekent ook dat dorpjes in Sicilie die al generaties in handen zijn van de maffia en waar niemand verzet heeft durven aan te tekenen omdat ze bang waren vermoord te worden, de maffia duurzaam de eigendomsrechten in een dergelijk dorp heeft verkregen. Dit heeft niets met moraliteit te maken. Door daden als belastingontduiking maken veel ingezetenen overigens al eeuwen duidelijk dat ze de overheden niet erkennen.

  • @Ratio,

   Ingezetenen die overheden niet erkennen, maar die zelf geen grondeigenaar zijn, hebben geen recht van spreken. Zij hebben op die grond niets te maken.

   Ik beweer nergens, dat het NAP misdadigers moet beschermen. Hoe kom je daar nu weer op? Is de logica die ik hierboven heb gevolgd dan zo moeilijk te vatten?

   Het NAP beschermt iedereen die rechtmatig eigenaar is. Als de overheid rechtmatig grondeigenaar is, of in naam van de rechtmatige grondeigenaren optreedt, dan zijn de wetten en regels die zij oplegt aan iedereen die zich op deze grond bevindt toch ook rechtmatig en volgens het NAP?

   Een libertarier zal dus eerst een sluitend antwoord moeten geven op deze eigendomsvraag, voordat hij alle overheidsinmenging kan afwijzen, toch?

   Als jij nu resoluut stelt, dat een dief nooit een rechtmatig eigenaar van het geroofde eigendom kan zijn, van wie is dan een stuk grond waarvan de legitieme eigenaren in een ver verleden met geweld zijn verdreven en waar, buiten de dief zelf, helemaal niemand meer een eigendomsclaim op heeft?

   • Als de claim van de dief niet rechtmatig is, is dit stuk grond in principe vrij om door iedereen te worden gehomestead. Als de dief het vervolgens homestead is het toch legaal zijn eigendom geworden?

    Ik heb al aangegeven, dat Common Law dit uitsluit, omdat een misdadiger geen voordeel van zijn misdaad mag hebben, maar dan kan helemaal niemand het meer homesteaden. De grond is immers vrijgevallen en kan nu worden gehomestead, uitsluitend en alleen tgv een misdaad. Iedereen die de grond vervolgens homestead heeft dan voordeel van die misdaad.

    In de praktijk wordt deze rechtsregel nergens toegepast, want dan zouden we de halve wereld braak moeten laten liggen. De praktijk is, dat alle eigendom waar maar één eigendomsclaim op rust rechtmatig eigendom is van deze claimant.

   • Als je eigendom is geroofd, moeten jij en je erfgenamen je rechtmatige eigendomsclaim dus onder alle omstandigheden handhaven. Doe je dit niet, dan wordt de dief automatisch rechtmatig eigenaar en kan er dus legaal mee doen wat hij wil.

    De Palestijnen handhaven al meer dan een eeuw de rechtmatige claim op hun grond. Pas wanneer ze daarmee stoppen en hun grond opgeven, wordt Israël een legale staat. Met de NL overheid is het niet anders.

 5. @Peter. Is het niet zo dat het op morele gronden verdedigen van immorele organisaties de moraliteit ontkent en eigenlijk het einde inhoudt van het begrip moraliteit?

  • @Ratio,

   Prima dat je naar de moraliteit blijft verwijzen, maar dat is niet zonder consequenties, zoals ik hierboven heb uitgelegd.

   Homesteaden wordt zo vrijwel onmogelijk, zeker waar het grond betreft. Alle grond is al eens geroofd. De oorspronkelijke eigenaren en hun wettige erfgenamen zijn al eeuwen dood. De enigen die er nu nog over gaan, zijn nazaten van de dieven.

   Als die de grond niet mogen homesteaden, omdat ze dan voordeel van een misdrijf hebben, kan helemaal niemand die grond meer homesteaden, want iedereen heeft dan voordeel van dat oude misdrijf.

   Is dat wat je bedoelt, de halve wereld braak laten liggen om het NAP zuiver te houden?
   __________

    “Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral.”
   ~ Bertolt Brecht, 1928)

   • Het geldt uiteraard niet alleen homesteaden van grond. Alle transacties met deze ooit geroofde grond (koop, verkoop, overerven, schenkingen) zijn volgens het NAP dan illegaal.

   • @Ratio,

    Ik vind het verbijsterend, dat libertariërs de essentie van hun levensfilosofie op dit soort drijfzand hebben gebaseerd. Ik kan mij niet voorstellen, dat het NAP zo slecht is doordacht, dat er geen sluitend systeem van eigendomsrecht aan ten grondslag ligt. Heb je niet een link naar een artikel wat dit voor eens en voor altijd afkaart?

 6. Beste Peter, je plaatst 3 reacties maar geeft geen antwoord op de vraag: @Peter. Is het niet zo dat het op morele gronden verdedigen van immorele organisaties de moraliteit ontkent en eigenlijk het einde inhoudt van het begrip moraliteit?

 7. Daarnaast is het niet zo dat eigenaren van onroerend goed dit eigendom hebben overgedragen aan overheden. Ze hebben onder dwang belastingheffing op basis van hun bezittingen geaccepteerd. Dat is wat anders dan dat ze de overheid het eigendom hebben overgedragen inclusief het recht hun inkomen te belasten. En degenen die op hun landeigendommen verblijven te belasten over hun inkomen.

 8. Onder dwang van omstandigheden moesten bewoners kiezen wie ze steunden. Welke bende ze steunden. Steunden ze de foute bende of wensten ze zelfstandig te blijven dan riskeerden ze vermoord te worden. Dat was de keuze. Dat waren de overheden en proto overheden. Totaal immoreel. Een duizenden jaren durende duivelse keuze. De vijand stond voor de wallen, wat te doen? Er was geen vrijwillige overdracht van middelen. Er was overleven. Of sterven.

  Alhoewel het niet het centrale thema is, geeft het boek “De opmaat tot de Opstand” ondertitel “Zeeland en het centraal gezag 1566 – 1572” van C Rooze – Stouthamer een prima inzicht in deze problematiek. Een duivelse keuze voor Alva, of voor de watergeuzen. De plattelandsbevolking dacht anders dan de stadsbewoners en anders dan de vissersdorpen.

 9. Sorry, vierde reactie. Bevrijding betekent voor mij de “rechten” van overheden ontkennen, de millennia lange dictatuur van dwangorganisaties die de “keuze” gaven tussen dood en onderwerping. Het NAP en eigendomsrechten van toepassing achten op dit soort organisaties zie ik als een grote dwaling. En een onderwerping aan het kwade.

  • @Ratio,

   Het is mooi dat je de moraliteit van het NAP verdedigt en aangeeft met misdadigers niets van doen te willen hebben, maar dat lost de fundamentele tegenstelling in de uitgangspunten van het libertarisme toch niet op?

   Hoe kan iemand rechtmatig een eigendom verwerven als dit eigendom ooit eens onrechtmatig is verkregen en de oorspronkelijke eigenaar en diens erfgenamen lang geleden zijn overleden?

   Een rechter kan deze misdaad dan niet meer rechtzetten. Als het een grondstuk betreft, kan hij het uit het bezit van de dief nemen en weer voor iedereen vrij te homesteaden aanbieden, maar dan heeft degene die het homestead voordeel bij deze misdaad. Hoe moreel is dat? Dat is in strijd met het NAP, want wie garandeert je, dat deze homesteader niet onder één hoedje met de dief heeft gespeeld?

   Consequente toepassing van het NAP leidt er dan toe dat de grond van de halve wereld braak moet blijven liggen. Hoe moreel is dat?

   • Je gaat verder volledig voorbij aan het feit, dat als je zelf geen grondeigenaar bent, je hier niets te zoeken hebt. Het is immers jouw grond niet. Het doet dan helemaal niet ter zake welke regels een (illegale) overheid je oplegt. Je hebt hier helemaal niets te vertellen, toch?

   • De kern is: hoe kan je een stuk grond, waar je zelf geld voor hebt betaald, rechtmatig doorverkopen als je weet, dat in een ver verleden deze grond van de rechtmatige eigenaar is gestolen? je bent dan toch een heler en je handelt dan toch in strijd met het NAP?

 10. Beste Peter, je plaatst wederom 3 reacties maar geeft opnieuw geen antwoord op de vraag: @Peter. Is het niet zo dat het op morele gronden verdedigen van immorele organisaties de moraliteit ontkent en eigenlijk het einde inhoudt van het begrip moraliteit?

  • Okee, dat is dan het misverstand.

   ik verdedig geen immorele organisatie. Een dief is een dief en een afperser,, een afperser. Een rechtsorde volgens het NAP beschermt ons tegen dergelijke misdadigers. Maar hier zonder meer beweren, dat de overheid een misdadige organisatie is, houd geen steek.

   Iedere grondeigenaar, of zaakgelastigde van grondeigenaren, heeft het recht degenen die zich op deze grond bevinden wetten en regels op te leggen. Een dief of een heler van grond heeft dat recht uiteraard niet.

   Maar als alle grond in dichtbevolkte gebieden ooit eens onrechtmatig van eigenaar is gewisseld dan zijn alle grondeigenaren. (afstammelingen) van dieven of het zijn helers. Een zaakgelastigde, zoals een overheid, kan dan niet rechtmatig regels opleggen.

   En inwoners kunnen er ook niet rechtmatig verblijven. Het is immers hun grond niet en zij kunnen deze illegale grond ook niet homesteaden. Dus wat een illegale overheid mensen oplegt, doet helemaal niet ter zake. Zij behoren in dat gebied helemaal niet aanwezig te zijn als we het NAP consequent toepassen.

   In de praktijk wordt dergelijke illegale grond wel degelijk gehomestead en doorverkocht, overgeërfd en weggegeven. Die grond wordt daarmee legaal en een zaakgelastigde/grondeigenaar als de overheid dus ook.

   .Er zijn immers ook vrijwillig aangestelde overheden, vergelijkbaar met een VVE. De waterschappen zijn hiervan een voorbeeld. Ook hebben overheden grote grondstukken aangekocht.

   Begrijp je nu de tegenstrijdigheid in het NAP als uitgangspunt voor het libertarisme?

 11. Ik geef wel antwoord op jouw vraag volgens mij want ik stel dat er geen sprake is van eigendomsoverdracht naar de staat, de staat heeft slechts een recht gekregen om grond te belasten. Daarmee vervalt je betoog over eigendom en homesteading

  • Als de staat slechts een zaakgelastigde is van de echte grondeigenaren zijn die wetten en regels toch in opdracht van de grondeigenaren uitgevaardigd? Die heb je volgens het NAP dan toch te gehoorzamen? En ben je het er niet mee eens dan zal er weinig anders opzitten dan te vertrekken, toch?

 12. Volgens mij is eigendomsrecht een middel om sociale conflicten op te lossen. Dit is van mij, niet van jou, en je bent in overtreding als je het afpakt of beschadigt.

  Eigendomsrechten zijn niet bedoeld als rechtvaardiging voor massamoord.
  Ik kan mij in deze een eerdere opmerking van Peter herinneren dat de Oekraïense staat, als eigenaar van alle grond in de Oekraïne, of als zaakgelastigde van die eigenaren, volledig in zijn recht staat om alle Russisch sprekenden in de Oekraïne te verbieden Russisch te spreken en vervolgens te bombarderen als ze dat nalaten.

  Als dat het NAP is, dan hoeft het voor mij niet.

  • Niet zo framen, Youp. De separatisten vallen onder de Oekraïense wetgeving. Als ze zich daar niet aan willen houden, staat het ze vrij om te vertrekken (naar Rusland, want Poetin heeft ze Russische paspoorten gegeven).

   Daar hebben ze niet voor gekozen. Ze verzetten zich met geweld tegen de legitieme Oekraïense overheid. Die mag dat dus met geweld beantwoorden volgens het NAP.

   • En waarom denk je dat ze uit het Oekraiense leger gestapt zijn, hun wapens hebben meegenomen en er voor kiezen hun mensen te verdedigen die daar al geruime tijd wonen? Omdat de regering in Kiev niets te verwijten valt?

    Over framen gesproken.

   • Dus verzet tegen een legitieme overheid mag niet en daarmee is alles wat die overheid doet gerechtvaardigd, want legitiem.
    Geen secessie en braaf op tijd al je spuiten en boosters nemen. Begrijp jij wel wat je hier zegt met je hobbyverklaring van het eigensomsrecht?

   • Youp, je realiseert je blijkbaar niet wat het eigendomsrecht werkelijk inhoudt. Individuen zijn soeverein over hun eigen lichaam, maar hebben niets te zeggen over het eigendom van anderen.

    De Oekraïense overheid is net zo rechtmatig als de NL overheid. Dat is nu juist de kern van deze discussie over landrechten. Alleen degene die rechtmatig zeggenschap heeft over een stuk grond kan bepalen wat daarop gebeurt.

    Als de Oekraïense overheid rechtmatig is, hebben alle inwoners, separatisten incluis, maar te gehoorzamen. Zijn ze het ergens niet mee eens, dan moeten ze onderhandelen of vertrekken.

    Zodra die onderhandelingen op geweld uitdraaien, mag de Oekraïense overheid die met geweld beantwoorden volgens het NAP. Bij voorkeur proportioneel. Bij disproportioneel geweld zal de exces schade moeten worden gecompenseerd.

    Daarbij staat echter altijd voorop wie de eigendomsrechten heeft. Die bepaalt wat er gebeurt. Dat zijn niet de separatisten en Rusland al helemaal niet.

   • De Oekraïense overheid is met het geweld begonnen tegen de Russisch sprekende burgers.

    Mag je daarop reageren?
    Mag je aan secessie doen?
    Mag je je tegen dat geweld verdedigen?

    In een klassiek-liberale samenleving is de enige overheidstaak bescherming tegen diefstal en beschadiging van eigendom. In een ancap samenleving is er geen overheid. De situatie is nu dat de overheid zelf geweld initieert.
    Snap je dat?

   • Nee, de Oekraïense overheid heeft geen geweld geïnitieerd. Volgens het NAP mag een eigenaar/zaakgelastigde iedereen die zijn wetten en regels negeert en desondanks blijft met geweld dwingen te gehoorzamen.

    In een legitiem land mag je geen wetten negeren, aan secessie doen, of geweld gebruiken als er legitiem geweld tegen jou wordt gebruikt.

    Nogmaals, als je het ergens niet mee eens bent, ga je eerst onderhandelen. Lukt dat niet, dan zit er niets anders op dan te emigreren.

    Verdiep je eerst eens in het eigendomsrecht voor je iets daarover post. Een grondeigenaar mag alles op zijn grond. Een inwoner mag helemaal niets zonder toestemming van die grondeigenaar. Wat begrijp je daar niet aan?

  • Eigendomsrecht heeft niets met sociale conflicten te maken. Eigendomsrecht vormt de basis van het recht op zelfbeschikking. Zonder eigendomsrecht geen zelfbeschikkingsrecht.

 13. @Peter. Overheden zijn geen zaakgelastigde van de eigenaren. De private grondeigenaren hebben ooit om e overleven ingestemd met belastingheffing. En verder niets.

  • Dit klopt niet. De waterschappen bijv waren vrijwillig en wel degelijk zaakgelastigden. Pas toen het freeriders probleem de kop opstak werden ze verplicht.

   Je ontwijkt voortdurend het centrale punt. Natuurlijk mag je niet stelen en niemand hoeft een landdief te gehoorzamen. Maar als de grond waar jij op bevind niet jouw grond is, en ook niet van de overheid, van wie is hij dan wel? Dat is immers degene naar wie jij je leven moet inrichten als je hier wil blijven.

   En waarom sluit je uit, dat een landdief door het wegvallen van de eigendomsclaim van de rechtmatige eigenaren dmv homesteading toch rechtmatig eigenaar wordt?

   Als je dit puur op morele gronden doet, kan helemaal niemand die grond meer homesteaden, want iedereen heeft dan voordeel bij die landroof. Dit is een absurd standpunt!

   Daarbij is de misdaad in een ver verleden gepleegd. Alle betrokkenen en hun erfgenamen zijn allang dood. Dan is er toch niemand meer die nadeel ondervindt als de overheid, of iemand anders, die grond homestead? Dit lijkt mij een veel logischer standpunt.

   Hieruit volgt dat de huidige overheid rechtmatig wetten en regels uitvaardigt en belasting heft. Als mensen het daar niet mee eens zijn, moeten ze in onderhandeling gaan of simpelweg vertrekken.

 14. *** Maar als de grond waar jij op bevind niet jouw grond is, en ook niet van de overheid, van wie is hij dan wel? *** De private grondeigenaar.

  • Welke private grondeigenaar?

   Degenen die deze grond in de wildernis hebben gehomestead en hun erfgenamen zijn allang dood. Die grond is inmiddels talloze malen van bezit verwisseld. Hoe kom je er bij, dat dit altijd rechtmatig is gegaan? Hoe kom je er bij, dat huidige private grondeigenaren geen helers zijn en rechtmatig in het bezit zijn van die grond?

   In de meeste gevallen zullen de huidige grondeigenaren helemaal geen legitieme eigenaren zijn. De overheid als zaakgelastigde en mede-grondeigenaar dus ook niet.

   Dus nogmaals mijn vraag, wie is de rechtmatige eigenaar van de grond waarop jij leeft en die kan bepalen op welke wijze jij jouw leven moet leiden?

   • *** De overheid als zaakgelastigde en mede-grondeigenaar dus ook niet *** Ik heb volgens mij voldoende duidelijk gemaakt dat de overheid geen grondeigenaar is of zaakgelastigde in gevallen waar grond in private handen is. Dat is een centraal thema in je redenatie en die klopt niet. Als ik het recht van overpad heb ben ik geen eigenaar. Als ik geld heb verschaft aan de grondeigenaar en de grond is als onderpand gegeven dan ben ik nog steeds geen eigenaar. Als ik een overheid ben die door de toenmalige eigenaar met de dood te bedreigen een belastingrecht heb gekregen ben ik als overheid noch zaakgelastigde noch eigenaar. Dus, de overheid is geen eigenaar van grond in die gevallen waar ze de private eigenaar belast. Waarbij het feit waarop de belastingheffing gebaseerd is, grondeigendom is. Het is een contradictie als de overheid grondeigenaar is die de private eigenaar belast op de grond dat de private eigenaar de eigenaar is. De rechtsgrond van de belastingheffing is grondeigendom, dus de private eigenaar is de eigenaar en niet de overheid. Hoeveel duidelijker kan het zijn?

   • *** Degenen die deze grond in de wildernis hebben gehomestead en hun erfgenamen zijn allang dood. Die grond is inmiddels talloze malen van bezit verwisseld. Hoe kom je er bij, dat dit altijd rechtmatig is gegaan? *** je haalt er van alles bij, dan weer polders en nu weer dit. Het gaat erom dat de overheid geen eigenaar is van private grond. Dat is waar we over discussie voeren. We kunnen het best wel een keer over polders hebben. We kunnen het best wel een keer hebben welk percentage van de grond ooit gestolen is door andere private partijen. Maar daar gaat de discussie niet over. Het gaat erom of de overheid zaakgelastigde of eigenaar is, en ik heb volgens mij voldoende aangetoond dat dat niet zo is. Als de grondslag van belastingheffing grondeigendom is, bevestigd de belastingheffing dat de overheid geen eigenaar of zaakgelastigde is.

 15. *** Je ontwijkt voortdurend het centrale punt. Natuurlijk mag je niet stelen en niemand hoeft een landdief te gehoorzamen. Maar als de grond waar jij op bevind niet jouw grond is, en ook niet van de overheid, van wie is hij dan wel? *** Het is voor mij duidelijk dat de overheid niet de grondeigenaar is, ze heeft het recht gekregen de grond te belasten van de private eigenaren. Die dit toestonden om te overleven. Ze is geen eigenaar of zaakgelastigde want het belastbare feit is eigendom van grond.

  Dus de grond is vooral in handen van de private eigenaren die daar belasting over betalen.

  • Ja, maar iets bezit hebben betekent nog niet dat je rechtmatig eigenaar bent. Het is veel aannemelijker, dat de huidige private grondeigenaren helers zijn (zie boven).

   De overheid kan alleen rechtmatig belasting heffen en wetten en regels opleggen als ze zelf rechtmatig grondeigenaar is of zaakgelastigde van de legale grondeigenaren is.

   Wat voor de huidige private grondeigenaren geldt, geldt dan ook voor de overheid als grondeigenaar/zaakgelastigde. Als de private grondeigenaren helers zijn, is er geen juridische basis voor de overheid, ongeacht hoe die tot stand is gekomen.

   Maar dan is er ook geen juridische basis voor de overige inwoners om hier te verblijven. En de gestolen grond kunnen zij ook niet homesteaden en zo rechtmatig grondeigenaar worden.

   De centrale vraag, die ook de basis van het libertarisme betreft, blijft dus: van wie is de grond waarop jij leeft en die het recht heeft te bepalen hoe jij je leven daar kan leiden?

   • Beste Peter. *** De overheid kan alleen rechtmatig belasting heffen en wetten en regels opleggen als ze zelf rechtmatig grondeigenaar is of zaakgelastigde van de legale grondeigenaren is *** We zijn het wellicht eens. De overheid is geen eigenaar of zaakgelastigde. Dus…….. belastingheffing is onrechtmatig.

   • @Ratio,

    Je conclusie, dat belastingheffing onrechtmatig is, houdt geen steek.

    Als de overheid geen rechtmatige grondeigenaar is, is niemand dat. De grond is immers gestolen. Ook hebben wij dan helemaal geen recht om op deze gestolen grond te verblijven.

    Dat is een ongerijmde situatie, want je kan ander eigendom waar geen eigendomsrecht meer op rust gewoon homesteaden. Met grond kan dat dus ook.

    De oorspronkelijke grondeigenaren hebben hun eigendomsclaim laten vallen. Iedereen kon die grond daarna homesteaden. De overheid dus ook.

    En waar private rechtspersonen door homesteading in het bezit zijn gekomen van die grond hebben ze vrijwillig een VVE opgericht. Het bestuursorgaan dat de grondeigenaren daarin vertegenwoordigt heeft dus alle recht belasting te heffen.

    Het eigendomsrecht is de basis van het recht op zelfbeschikking en dus van het NAP. Zolang libertariers het eigendomsrecht van de grond waarop wij leven niet helder hebben, is hun hele filosofie op drijfzand gebaseerd, dat begrijp je toch wel?

 16. *** Als de overheid geen rechtmatige grondeigenaar is, is niemand dat *** je bent het dus eens dat de overheid geen rechtmatige grondeigenaar is? Dat is een centraal thema in je argumentatie en daar ga je nu in mee? De overheid is geen eigenaar of zaakgelastigde? De overheid geeft immers zelf aan geen eigenaar te zijn door grondeigendom als belastbaar feit te zien. Dus als de overheid dit zo ziet, zie jij dit ook zo? Kan je hier op antwoorden met ja of nee?

  • Nee, ik stel nu juist dat de stelling, dat de overheid geen eigenaar is, ongerijmd is. Dat zij grondeigendom kan belasten, volgt uit het feit, dat dit alleen een gebruiksrecht betreft, geen volledig eigendomsrecht (zgn allodial title).

   • Er is een verschil tussen volledig eigendom en eigendom belast met bijvoorbeeld het recht van overpad. of een overheid die belasting heft. Maar je bent nog steeds eigenaar, ook al is er een recht van overpad of hypotheek.

   • Nee, je kan alleen recht op overpad verkrijgen als de echte grondeigenaar daarin toestemt. Die heeft immers absolute zeggenschap over zijn eigendom.

    Dat is precies het verschil tussen een allodial title hebben en volgens de wet eigenaar zijn. Als je volgens de wet eigenaar bent, moet je nog steeds de wetten en regels van de overheid volgen. Die heeft dus meer eigendomsrecht dan jij.

 17. *** Als de overheid geen rechtmatige grondeigenaar is, is niemand dat. De grond is immers gestolen. *** Dit is geen logische stelling. Uit het argument dat de overheid geen rechtmatige eigenaar is volgt niet de conclusie dat niemand dat is. We kunnen een aparte discussie houden over hoeveel grond in het verleden is gestolen. Dat staat los van de vraag of de overheid rechtmatige eigenaar is of niet. Die vraag staat nu ter discussie.

  • Idd, maar als niemand rechtmatig grondeigenaar kan zijn, is het grootste deel van het aardoppervlak onbruikbaar.

   De essentie is dat er op de meeste gestolen grond geen eigendomsrecht meer rust. Die grond kan dus gewoon worden gehomestead. Dat hebben overheden ook gedaan. Zij zijn zo rechtmatig grondeigenaar geworden.

   Daarnaast hebben private rechtspersonen vrijgevallen gestolen grond gehomestead. Zij zijn zo ook rechtmatig eigenaar geworden. Zij hebben zich verenigd en een gezamenlijk bestuur geïnstalleerd, vrijwillig dus ook rechtmatig.

   • ** De essentie is dat er op de meeste gestolen grond geen eigendomsrecht meer rust *** nogmaals, de hoeveelheid gestolen grond is een apart discusiepunt, de overheid is geen eigenaar maar heft onder dwang belasting en dat is onrecht. We leven niet in communisme waar de overheid de grond bezit

  • Waarom is die stelling niet logisch? Als particulieren gestolen grond mogen homesteaden dan zijn dit helers en dus onrechtmatig in bezit van die grond. De overheid is een dief of heler en mag dan ook die grond homesteaden. Logisch toch?

  • Waarom is die stelling niet logisch? Als particulieren gestolen grond mogen homesteaden dan zijn dit helers en dus onrechtmatig in bezit van die grond. De overheid is een dief of heler en mag dan ook die grond homesteaden.

 18. En als je bedoelt dat geldt dat door belastingheffing *** De oorspronkelijke grondeigenaren hebben hun eigendomsclaim laten vallen *** Dan is dat iets dat niet klopt, om te overleven hebben de private eigenaren onder dwang ingestemd met het betalen van belasting. Dat betekent niet dat ze hun eigendom hebben laten vallen. Dat blijkt ook uit het feit dat grondbezit belastbaar is.

  Als ik iemand een deelrecht geef ben ik nog steeds de eigenaar. Bijvoorbeeld recht van overpad betekent niet dat ik geen eigenaar meer ben. Als ik grond als onderpand voor een lening beschikbaar stel ben ik nog eigenaar. Als ik grond erf en dan de andere erfgenamen een jaarlijkse fee betaal, maar de grond staat op mijn naam, dan ben ik de eigenaar.

  • Ik stel toch ook, dat het eigendomsrecht van een eigendom alleen rechtmatig is als er op dat eigendom geen andere eigendomsclaim (meer) rust.

   Na ruim een eeuw handhaven de Palestijnen nog altijd de claim op hun grond. Dat maakt Israël illegaal. Zodra de Palestijnen die claim laten vallen kan Israël de grond homesteaden en de legale grondeigenaar worden.

   Dat private eigenaars ooit onder dwang hebben ingestemd met het betalen van belasting doet niet ter zake. Het gaat er om of zij, of hun erfgenamen, hun eigendomsclaim op die grond hebben gehandhaafd. Zodra die claim vervalt, bijv doordat alle rechtmatige erfgenamen zijn uitgestorven, kan iedereen de grond homesteaden. De overheid dus ook. Die wordt zo legaal grondeigenaar en kan alle ingezetenen wetten en regels opleggen.

   • Bij de overheid als zaakgelastigde, zoals het bestuursorgaan van een VVE, is de belasting eerst als vrijwillige bijdrage geweest (nl voor het dijkinderhoud door het waterschap). Pas toen het aantal freeriders toenam, werden deze verplicht een bijdrage te leveren.

    Dat was voor de oorspronkelijke eigenaren onrechtmatig, maar niet voor nieuwe kopers van de poldergrond. Die wisten immers vooraf welke voorwaarden er aan de koop van die grond waren verbonden.

 19. De overheid is geen zaakgelastigde, de eigenaren hebben de overheid niet gemachtigd, maar staan onder dwang belasting af. Dat is een groot verschil. Er is geen vrijwilligheid, er is dwang. En dan geldt weer mijn morele vraag wat er gebeurt met het principe moraliteit….. @Peter. Is het niet zo dat het op morele gronden verdedigen van immorele organisaties de moraliteit ontkent en eigenlijk het einde inhoudt van het begrip moraliteit?

 20. Beste Peter. Je blijft maar volhouden dat de overheid eigenaar is, dan wel zaakgelastigde, terwijl volgens mij duidelijk is dat de overheid onder dwang de macht heeft gegrepen. Er is een millennia lange bendestrijd aan de gang tussen bendes die zich overheid noemen. En menen dat ze gerechtvaardigd zijn belasting te heffen. Dat jij daarachter staat, prima, maar ga deze bendes niet met morele argumenten verdedigen zoals je in deze discussie doet.

 21. en niet alleen tussen overheden is strijd geweest, vaak genoeg is er ook binnen overheden een strijd om de macht geweest

 22. @Ratio,

  Wat je hier aan overheden toeschrijft, geldt net zo goed voor private grondeigenaren. Hun grondbezit is dan ook illegaal. En dat tot het einde der tijden, in jouw redenatie.

  In de praktijk ziet de samenleving dat anders. Grond waar de eigendomsclaim van is vervallen, omdat de oorspronkelijke eigenaren en hun erfgenamen zijn overleden
  of daar afstand van hebben gedaan, kan je homesteaden.

  Gestolen grond, die om wat voor reden dan ook is vrijgevallen, kan je normaal homesteaden. Een overheid kan dat dus ook. Op de grond die de overheid beheert, rust geen tweede eigendomsclaim. Die grond is dus rechtmatig in het bezit van de overheid.

  Dit geldt ook voor de gevallen uit het verleden waar de overheid zich als een bende heeft gedragen en de oorspronkelijke grondeigenaren heeft verdreven of uitgemoord. Datzelfde geldt immers voor private grondeigenaren waarvan de voorouders zich hebben misdragen. Als zij zich rechtmatig eigenaar mogen noemen, mag de overheid dat ook.

  Dat de overheid het feitelijke eigendomsrecht heeft, bewijst het feit, dat niemand anders het volledige eigendom van die grond kan verwerven. Als je grond koopt, krijg je immers nooit een allodial title.

  De overheid is dus rechtmatig in het bezit van de grond waarop wij leven en mag ons dus ook wetten en regels opleggen. Dit is geheel volgens het NAP. Ontkennen, dat de overheid dit recht niet heeft, gaat volledig in tegen de libertarische filosofie.

  • “Dat de overheid het feitelijke eigendomsrecht heeft, bewijst het feit, dat niemand anders het volledige eigendom van die grond kan verwerven. Als je grond koopt, krijg je immers nooit een allodial title.”

   Daar ben ik het al principieel mee oneens. Anders dan overheidsgebouwen, nutsvoorzieningen en infrastructuur is er wat mij betreft helemaal geen geldige reden voor de overheid om grond te bezitten.

   Daarnaast is het hele idee dat je een ‘allodial title’ nodig zou hebben gewoon gelegaliseerde onzin, bedacht om de overheid meer zeggenschap te geven. Mijn grond, dus mijn mijn bezit, dus mijn regels. Dat wil niet perse zeggen dat er helemaal geen wetten zouden gelden, zoals men wil doen voorkomen.
   De overheid mag NAMENS DE BEVOLKING in zijn geheel, wat mij betreft best regels opstellen dat ik, ook op mijn eigen grond, bv geen alcohol aan minderjarigen mag verstrekken, of dat ik niet zomaar mensen mag beroven of in elkaar mag timmeren als ze op mijn grond komen, maar dat de overheid meent dat ik op mijn eigen grond geen alcohol zou mogen stoken om te verkopen/verhandelen is een heel ander verhaal, evenals het in elkaar slaan van iemand die mijn bezittingen probeert te stelen, om maar eens wat voorbeelden te noemen.

 23. @Ratio,

  Wat begrijp je niet aan deze logische toepassing van het NAP:

  Alle grond is in de afgelopen eeuwen wel eens onrechtmatig van eigenaar verwisseld. Dat zou alle huidige grondeigenaren tot helers maken. Hun grondbezit is dus onrechtmatig.

  Zij hebben daardoor niets te zeggen over de grond die zij nu in bezit hebben. En de gewone inwoners al helemaal niet, want je kan gestolen grond niet homesteaden.

  Dat geldt dus ook voor een zaakgelastigde als de overheid. Die heeft in het verleden zowel grond gestolen en eigenaren onder dwang hun instemming gevraagd, als vrijwillige instemming verkregen (o.a. waterschappen) en netjes betaald voor grond.

  Niemand kan dan meer legaal grondeigenaar worden. En dat tot het einde der tijden. Dat zegt het NAP.

  • Maar je kan grond alleen niet homesteaden als er een andere eigendomsclaim op rust. Of op morele gronden. Een misdadiger mag volgens Common Law geen voordeel hebben van zijn misdaad.

   Op de huidige grond rust echter geen eigendomsclaim meer van de oorspronkelijke eigenaren of van diens erfgenamen. Alleen het morele aspect staat homesteaden dan nog in de weg.

   Maar misdaden rekenen libertariers alleen individuen aan, geen rechtspersonen. De landdieven zijn allang dood. Hun nazaten kunnen daarom rechtmatig een nieuwe bende oprichten en de vrijgevallen grond homesteaden.

   Dat maakt de overheid een rechtmatige grondeigenaar die alle inwoners haar wetten en regels mag opleggen, toch? 😁

   • *** Een misdadiger mag volgens Common Law geen voordeel hebben van zijn misdaad.
    …. Maar misdaden rekenen libertariers alleen individuen aan, geen rechtspersonen *** Er zijn wel degelijk misdadige organisaties die geweld gebruiken, zoals de overheid. Dus als een misdadiger geen voordeel van misdaad mag hebben, waarom mag een misdadige organisatie als de overheid dat wel?

  • *** Alle grond is in de afgelopen eeuwen wel eens onrechtmatig van eigenaar verwisseld. Dat zou alle huidige grondeigenaren tot helers maken. Hun grondbezit is dus onrechtmatig *** Dat is zoals gezegd een aparte discussie, en ik ben het daarmee overigens niet eens. Zeker in NL waar boeren land hebben ontgonnen, of in de polders, is eigendom duidelijk te bewijzen.

  • *** Niemand kan dan meer legaal grondeigenaar worden. En dat tot het einde der tijden. Dat zegt het NAP. *** Ten eerste is de overheid een criminele bende en die kan zich niet beroepen op moraliteit, de overheid met morele gronden als het NAP belonen voor immoraliteit ondergraaft het begrip moraliteit. Daarnaast is het zo dat in een democratie de bevolking kan bepalen dat iedereen volledig eigenaar wordt dus het is niet tot het einde der tijden, je kan zelfs beslissen de staat op te heffen of dat men zich mag afsplitsen.

   • Dus je staat een dief of heler op morele gronden niet toe om gestolen grond te homesteaden? Dan kan toch niemand die grond homesteaden? We zijn immers allemaal ten minste helers.

    Hoe wil je in een democratie iedereen dan rechtmatig grondeigenaar laten worden? Als één dief of heler niet mag homesteaden dan mag een groep dat toch ook niet?

    Ook in polders is de grond al talloze malen van eigenaar gewisseld en de meeste overdracht was onrechtmatig. Daarbij is het beheer overgenomen door de waterschappen, die freeriders hebben gedwongen.

    Dus wie zegt je dat oude boerenfamilies die al van generatie op generatie poldergrond in eigendom hebben niet net zulke grote boeven zijn?

   • Je hele argumentatie gaat mank op het feit, dat niemand, geen particulier en overheid, zich rechtmatig grondeigenaar kan noemen. Dus ook inwoners hebben geen enkel recht zich op die grond te bevinden.

    Ik wijs je slechts op het ongerijmde van je argumentatie. De tegenstrijdigheid is opgelost als een dief of heler de gestolen grond wèl mag homesteaden, zodra er geen eigendomsclaim meer op rust. De misdadiger wordt dan rechtmatig eigenaar. De overheid dus ook.

Comments are closed.