Overgenomen uit libertair perspectief. Door Red./Edwin J.F. Delsing

# ik doe niet meer mee” is trending, tenminste zo lijkt het als je in bepaalde X-bubbels rondzwerft of geloof schenkt aan de angstwekkende uitingen van de AIVD. De opeenvolging van schandalen, de coronamaatregelen en de oorlogsretoriek van Mark Rutte hebben het vertrouwen in de democratie en in “haar” overheid sterk beschadigd. Een van de heftigste reacties is de totale afwijzing van alle vormen van de autoriteit van de staat: mensen die zichzelf soeverein verklaren. Eigenlijk is dat een zuiver anarcho-kapitalistische geste. Maar gaat het werkelijk om hetzelfde?

Soevereinen- en autonomiebewegingen

Het demonstratief afzweren van “trouw” aan een heerser, een wets- of regelstelsel heeft door de eeuwen heen traditie. Het zijn de uiterlijke tekenen van een diepe wens om uit een bedreigend en uitbuitend systeem te ontsnappen. In alle tijden zijn er mensen en bewegingen geweest die aan deze hunkering een pasklare “oplossing” aanboden. Of het nu gaat om een kloosterregel, een aristocratische status of deelname aan een sekte met een leider, of sommige leiders en/of “begeleiders” die mensen aan hun soevereiniteit of hun autonomie helpen. Net als de welvaartsstaat moet je er wel vaak meer voor betalen dan dat je ervoor terugkrijgt.

Een Nederlander die zich vandaag de dag uit frustratie over “het systeem” demonstratief soeverein of autonoom (autonomenbeweging) verklaart zegt in feite, dat wat hem of haar betreft de in wetten geformuleerde (Nederlandse) rechtsorde door het putje gespoeld kan worden. Inclusief de bijbehorende vergunningen, belastingen en boetes.

Een citaat dat deze afzweerders goed typeert is van @ericdik2881:

Ik ben autonoom en heb een diplomatiek paspoort en ben niet meer-dood-op-zee status maar een levend mens doordat ik mijn geboortetrust als enig erfgenaam heb aanvaard. Ik ben mens en geen persoon. Persoon betekent masker in het latijn”.

De bewoordingen verwijzen naar een quasi-juridisch en nogal warrig construct dat in sommige kringen van autonomen en soevereinen via cursussen en lidmaatschappen (tegen betaling) wordt verspreid. Wie er meer over te weten wil komen vindt aan het einde van dit artikel enkele verwijzingen naar actuele bronnen. Een fundamentele kritiek op de redeneringen binnen deze soorten van soevereinenbeweging kun je vinden in het gesprek tussen Jeroen Pols, Frank Stadermann en Pieter Stuurman in de uitzending van Café Weltschmerz van 7 februari 2023, getiteld “Autonoom worden, juridisch mogelijk?

Advocaat Jeroen Pols benoemt de fundamentele inconsequentie: eerst wijs je “het systeem” af en vervolgens wil je hetzelfde regelsysteem gebruiken om een “wettelijke” exit uit datzelfde systeem te bewerkstelligen? Waarom zou je als “tot burger gemaakte” juist aan de bestuurders van de instituten van de staat expliciet gaan verklaren dat je niet door die instituten bestuurd wilt worden? Wat zou het een “tot slaaf gemaakte” baten om uitgerekend aan de oppassers van de plantage te gaan vertellen dat-ie geen slaaf meer is en voortaan voor zichzelf gaat werken? Het antwoord daarop is waarschijnlijk een pak slaag met de zweep. De consequentie van het “ontburgeren” is uiteindelijk dat je lijf en goed geen bescherming meer genieten. Zonder paspoort, zonder een door de staat gesanctioneerd ID kun je geen rechtshandelingen meer verrichten en je ziet zelf maar hoe je in je onderhoud voorziet zonder “legaal” voor geld te mogen “werken”, zonder te kunnen trouwen, te erven, te “wonen”, een auto te kunnen bezitten, zonder een bankrekening te hebben, etc. Om het demonstratief opgeven van je “natuurlijk persoon” werkelijk waar te maken zul je een heleboel zaken vooraf moeten hebben geregeld, die nu in het all-in burgerschapspakket zitten. Waarschijnlijk kom je uiteindelijk uit bij een soort kluizenaars- of in gemeenschap met gelijkgestemden een soort monnikenbestaan, met gemeenschappelijk beheerde bankrekeningen, vervoermiddelen en een sterke, op autarkie (zelfverzorging) gerichte, economische basis. Er vormt zich al gauw alweer een nieuwe andere afhankelijkheid. Om werkelijk als eenling je soevereiniteit te kunnen leven is het vooral nodig om over veel hulpbronnen (geld, handelswaar en vrienden) te beschikken.

Libertaire soevereiniteit

Is er verschil tussen de moderne Jan van de familie (vdf) Hollander en Piet Libertair?

Jawel. Piet Libertair heeft als een van zijn belangrijkere levensdoelen om langdurig zelfbestemd te leven en “dus” om welvarend te worden. Dat zie je minder duidelijk bij de autonomen of de soevereinen. Die trappen vaak maar al te graag tegen het naar hun mening scheefgegroeide geld- en bankensysteem aan. Het streven naar zelfredzaamheid is gelijk, maar voor libertairen is het daar bijhorend praktisch handelen een direct uitvloeisel van het principe van zelfbestemming en niet een reactie op een onrechtvaardige actie van een of andere overheid. De libertaire opvatting, dat elk volwassen en mondig mens van nature de controle over het eigen leven heeft is niks anders dan de erkenning van je eigen – en van andermans – soevereiniteit. Libertair Perspectief heeft er al eerder over geschreven:

Volgens ons is iedereen soeverein, precies zoals de koning. Niemand is onderdaan, niet van elkaar en niet van de “overheid”. Utopie? Nee. Het decentraal georganiseerde Zwitserland heeft 7 miljoen soevereinen. (…) Hoe gaan soevereinen met elkaar om? Voorbeeldig! Ze staan “in hun eigen recht “. Ze respecteren elkaar en bemoeien zich niet met elkaars familieleven. Uit principe gaan ze met elkaar vriendschappelijk om. Ze gunnen elkaar royaal hun wel en wee, ze zijn niet afgunstig op elkaar. (…) En het betekent ook: de overheid is aan Ons dienstbaar, ze moet naar Ons – met hoofdletter – luisteren, niet andersom.”

Ambtsdragers

Dat sommige vertegenwoordigers van de uitvoerende overheid het daar misschien niet mee eens zijn is hun eigen probleem. Zij hebben zelf door hun eed (of belofte) van trouw aan het Koninkrijk hun soevereiniteit opgegeven en er een “ambt” voor teruggekregen. Zulke ambtsdragers zullen misschien van anderen verwachten dat die evenzo ijverig het belang van het Koninkrijk of van de collectiviteit behoren te dienen. Ze voelen zichzelf als “hoger geplaatsten” misschien zelfs boven anderen verheven in hun vertegenwoordiging van de Koning, het Koninkrijk, het “publieke belang” of van abstracte “gemeenschappelijke waarden”. Maar ofschoon sommigen van deze ambtsdragers graag voor anderen de dienst willen uitmaken, blijft het een feit dat ze minder vrij zijn dan degenen die ze zouden willen besturen.

Het geldt voor politiemensen, burgemeesters en openbare aanklagers. Het zijn ambtsdragers par excellence. Aan hen gaan verkondigen dat je niet door hen bestuurd wilt worden heeft weinig zin, want ze zijn helemaal niet aangesteld om je leven te besturen. Ze besturen slechts instituten die stuk voor stuk in dienst (zouden moeten) staan van de bevolking. Om aan een rechter te vertellen dat je hem niet hoeft te erkennen is al helemaal onzin. Rechters zijn er om – onafhankelijk van hun eigen mening – een geschil te toetsen binnen een systeem van bestaande regels en wetten en daarover een voor alle partijen bindende uitspraak af te geven. Zij geven een interpretatie die helemaal niet de jouwe hoeft te zijn.

Afzweren van het burgerschap?

Je moet ervoor oppassen dat je via het afzweren van je ene staatsburgerschap niet van de regen in de drup komt en onderdaan wordt van het volgende systeem. Wil je emigreren naar Cuba of naar Duitsland? Zichzelf “Reichsbürger” noemende mensen in Duitsland willen de naoorlogse Bondsrepubliek niet erkennen, maar zouden dan wel weer een monarchie daarvoor in de plaats krijgen. Waar blijf je dan met je idealen van soevereiniteit en autonomie?

Het werkelijke probleem is: in geval van geschillen tussen staat en individu wordt in onze huidige maatschappij het belang van de collectiviteit in principe zwaarder gewogen dan het belang van het individu. Dat heet “collectivisme”. En voor de negatieve uitwerking daarvan op jou als individu moet je de schuld niet aan een rechter, maar aan de volgelingen van Jean-Jacques Rousseau geven. En als je dan minder hinder van de collectiviteit wil hebben, dan is een simpeler oplossing: verhuizen van de stad naar het (ontvolkende) platteland.

De Libertaire Partij is geen clientèle-partij.

Het libertaire gedachtegoed redeneert omgekeerd aan het collectivisme: het belang van het individu om zichzelf in stand te houden en te ontwikkelen staat in feite hoger dan het “publieke” belang. Het “publieke belang” is – in tegenstelling tot wat Rousseau vond – wel degelijk deelbaar. Het bestaat uit de belangen van individuele mensen die elk voor zich willen leven naar hun eigen inzichten. Daaruit kan ook één enkel “publiek” belang ontstaan, zoals schone lucht, maar in een echt vrije samenleving ontstaan er onnoemelijk veel parallelle, “gemeenschappelijke belangen”. Denk hierbij aan groeps- en “particuliere” belangen. De libertaire these is: Hoe meer (onafhankelijke, soevereine) individuen het goed gaat, des te beter het met hun vrijwillige groeperingen en uiteindelijk met de hele samenleving gaat. Welvarende soevereinen hebben onderling meer uit te wisselen, kunnen meer verhandelen dan armoedzaaiers. Libertarisme leidt ertoe dat individuen zo welvarend mogelijk worden, zonder dat zij elkaar daarin gaan belemmeren. In een samenleving met vrije concurrentie (letterlijk “samen-lopen”) weerspiegelt welvaart het vermogen om waarde te scheppen en worden er naar hartenlust schaarsten opgeheven en winsten onderling verdeeld. In het libertarisme gaat het erom een samenleving te maken waarin zo veel mogelijk deelbelangen naast elkaar vreedzaam kunnen bestaan en elkaar versterken. Het gaat er in het libertarisme dus niet om één enkele maatschappij met één enkel waardestelsel te promoten of voor te trekken. Geen enkele, of dat nu nationaal-conservatief, democratisch, socialistisch, liberaal, boers, christelijk, dierlijk, zwart of groen van politieke kleur is. Volgens het libertarisme zou dat strijdig zijn met het non-agressieprincipe.

Libertairen zijn Soevereinen

Met alle sympathie en respect voor de mensen die zich soevereine mensen van vlees en bloed noemen: het is in onze ogen geen “Sonderstatus”. In de libertaire filosofie kan ieder mondig mens dat voor zichzelf claimen (zie het Libertarische Sociaal Contract), mits en in zoverre je hetzelfde ook aan anderen gunt (non-agressieprincipe).

Soeverein ben je als je bestaan niet afhankelijk is van een macht die jou iets bevelen kan. Je bent niet afhankelijk van “de overheid” maar “de overheid” is afhankelijk is van jou en van je mede-soevereinen. Geen libertariër zal zichzelf bewust in de nesten willen werken. Buiten de overheidssystemen gaan staan, of je er niets van aantrekken kun je je pas permitteren wanneer je genoeg geld en vrienden hebt.

In Nederland wordt er veel te veel rijkdom via het overheidsapparaat verwaterd. Door de bestemming van rijkdom minder in handen van een abstracte collectiviteit te leggen, maar bij degenen te laten die het verdiend hebben stijgt de soevereiniteit van de verdieners. Als daar nu nog steeds overheidsontwijking voor nodig is, dan ondersteunen libertariërs dat met alle creativiteit die ze in zich hebben. De libertarische term daarvoor heet “Agorisme”.

Noot

Wil je meer over autonomie- en soevereiniteitsbewegingen weten, hier enkele bronnen (YouTube interview video’s):

43 REACTIES

 1. Hoe is het mogelijk dat een site als Vrijspreker zoveel artikelen onder de aandacht brengt als het gaat om toch maar te stemmen….maar nu op een partij die echt voor vrijheid staat? Voor veel mensen is dit schip al gevaren, ben het zeker eens met de bewegingen die ontstaan welk jouw buiten de maatschappij sluiten, dit is not the way. Maar op welke manier je vertrouwen weer terug geven aan de bekende kliek in een ander jasje…hmmm i dont think so.
  Je bent al vrij, nu moet je er alleen nog naar handelen.

 2. autononomie beweging zegt : de staat en het financiële systeem zijn vervlochten met elkaar en inherent immoreel, we erkennen het niet meer en stappen er geheel uit

  Libertariers zeggen : de kapitalistische vrije markt en de financiële sector zijn fantastisch, alleen als de staat zich meer zou terugtrekken zou het er nog beter uitzien (want dan kunnen kapitalisten/speculanten/beleggers nog meer doen waar ze zin in hebben, zonder tegenwerking van de bevolking). Daarom moet je als burger op ons stemmen, want dat is (zogenaamd) in je belang

  Een totaal ander verhaal, dus.

  Ik vind het autonomen verhaal veel consistenter en directer, dan de het libertarische verhaal

   • En neem Johannes lekker mee naar de Joop, of zijn jullie daar ook al uitgekotst……
    Onvoorstelbaar hoe een stelletje domme pisvlekken deze site in de vernieling helpen met dom gezeik. Rot eens op, begin een eigen site met jullie infantiele gezeur.

   • Misschien is het effectiever om zijn huur te verhogen. Daar lijkt hij gevoelig voor te zijn.

  • Johannes is cool

   Hebben we serieus deze hele site ‘de vernieling’ in gebracht, door wat kritische stellingen te poneren ?

   haha

   Destructie is ook een vorm van creatie, zoals Michael Bakoenin zei

   • Het denken over de vrijheid van ‘ware autonomen’ gaat niet alleen over de overheid, maar ook over de vrijheid ten opzichte van het dwang bombardement van de alomtegenwoordige commerciële sector, naast de media, managerscultuur, de overheid, maar eigenlijk ook de hele contemporaine collectivistische cultuur (wat geen cultuur mag heten). Dat is een proces, en met vele facetten, geen kwestie van overheid weg en klaar.
    Ik heb mijn werk gedaan m.b.t. de overheid d.m.v. een fundamentele studie van de werken van de radicaal klassiek liberaal Herbert Spencer, ik volg ook regelmatig een website https://cafehayek.com/. Daarbuiten nog een (zelf)studie over de vrijheidsbevorderende ideeën cultuur van de laatste eeuwen.

    Ik kan zowel meedenken en sympathiseren met de libertairen, als kritiek en satire leveren. Dat gaat boven het hoofd van sommigen die ideeën over vrijheid willen kapen, naar zichzelf toetrekken als ware alleen zij representatief. Maar goed, er zijn ook tolerante en meer open libertariers op deze website.

    “Hebben we serieus deze hele site ‘de vernieling’ in gebracht, door wat kritische stellingen te poneren ?”

    Hehe

    “Destructie is ook een vorm van creatie, zoals Michael Bakoenin zei”

    Inderdaad

    Maar goed, er zit wel wat logica in in de zin dat men zich moet organiseren, en in die oppositionele organisatie, zoals iemand hier al schreef, moet er wel coherentie en samenwerking zijn, dus degenen die de coherentie van het gedachtegoed en haar principes ondermijnen d.m.v. kritiek zijn een risicofactor.

   • Het is zelfs zo dat Ayn Rand, Hayeck .e.d. nazaten zijn van Herbert Spencer, zelfs kopieerders, en in zekere zin versimpelaars. Ik zie sommigen van hen (niet Hayeck) als twintigste eeuwse meer oppervlakkige ‘vernauwers’ die de simpelaars aantrekken. Het idee van de productieve kant van zelfzucht en eigenbelang wordt dan bijvoorbeeld een centraal dogma, terwijl het bij Spencer een facet was.

   • Ja, ik heb ook een haat/liefde verhouding met het libertarisme.

    Spencer heb ik wel van gehoord, maar nooit echt onderzocht. Wil ik nog eens doen, maar ik moet nog vele andere denkers onderzoeken tegelijk

    De autonomen verzetten zich tegen de héle systeemwereld (staat en kapitaal) en keren terug tot de eigen kleine gemeenschap.

    dus degenen die de coherentie van het gedachtegoed en haar principes ondermijnen d.m.v. kritiek zijn een risicofactor.

    Ik ben niet echt een ‘risicofactor’. Als kritiek al een risicofactor is staat je ideologie niet echt sterk

    Ik vind libertarisme vaak erg optimistisch en idealistisch. Maar ik snap wel in welke richting men ongeveer denkt.

   • Peter de Jonge begrijpt bijvoorbeeld niet dat door het kapitalisme monopolies zullen ontstaan ook omdat een groter deel van de bevolking massamens is, en die massamens zal bijvoorbeeld boodschappen gaan doen bij een Wallmart, en die Wallmart zal het grootste deel van de kleine ondernemingen wegdrukken.
    Men begrijpt ook niet dat het grootste deel van de markt bestaat uit begeerte, en dat begeerte eindeloos gemanipuleerd en gecreëerd kan worden, en zeker dat van de massamens kan in monopolie banen worden geleid.
    Uiteindelijk kom je dan tot de TV kijkende koopaap massamens die dan wel geen propaganda van de Nederlandse Propaganda Omroep slikt, maar al zoute chips vretend naar commerciële zenders kijkt waar hij elke vijftien minuten gebombardeerd wordt met reclame.

   • Spencer, introductie:

    https://www.libertarianism.org/topics/spencer-herbert-1820-1903

    https://oll.libertyfund.org/page/spencer-proper-sphere-of-government-1843

    Niet alle argumenten van Spencer zijn nog valide na twee eeuwen. Spencer was tegen overheidsuitkeringen voor de armen omdat door dat pamperen de armen niet zouden leren om voor zichzelf te zorgen, zichzelf niet zouden disciplineren. Hij was niet tegen private hulp voor armen.
    Gezien er nu na een eeuw een werkmentaliteit heerst, en het gros van de mensen behoorlijk gedisciplineerd is (in een land zoals Nederland), de werkmentaliteit zelfs obsessief is, is dat argument op zich niet meer zo sterk i.m.o.
    De bureaucratie die het veroorzaakt, en alle geldverspilling en bemoeizucht is weer een andere issue, dat zou opgelost kunnen worden door een negatieve belasting.

   • thanks

    ik zal me erin verdiepen

    Als ze nu overheidsuitkeringen weghalen, zou het systeem in elkaar storten. Meteen

 3. Eens met Peter en graftak…
  Ik kom al zo’n 30 jaar op deze site en om de zoveel tijd komen er een paar mensen die niets met libertarisme hebben hier de boel vervuilen.
  Begin een eigen site ofzo en ga daar lekker samen masturb…..

  • Ook wel bijzonder dat je al 30 jaar op een site komt die sinds 2003 bestaat, weet je zeker dat het niet 33 jaar was?

   • Alweer zo’n snuggere pisvlek. Hub Jongen begon deze website als lone wolf…….

   • Jij hoeft mij geen geschiedenisles te geven Graftak, maar kalm aan een beetje met je pisvlek en andere agressie, staan 2 vrij normale reacties waar je normaal je mening over kan delen, maar om elkaar voor rotte vis uit te maken zou iedereen boven moeten staan. Tis jammer, want ook deze site is inmiddels verpest door controlled op….have fun, mijn energie steek ik liever in positieve dingen.

   • Nee maar, kijk eens wie wij hierboven hebben, “Takkie” de vieze vogel die de reactiepanelen weer komt onderschijten!

    Wanneer ga je zelf het goede voorbeeld geven takkie? Reageren zoals het hoort, volgens jezelf. Of is die gilles de la tourette aanval van jou hierboven daar het voorbeeld van?

   • Twintig jaar en nog niks geleerd, proficiat.
    Het leek dus zelfs tien jaar langer dan het was, dat komt omdat er tot dusver weinig beweging en frisheid in zat, maar als je twintig jaar de mantra ‘belasting is diefstal’ aan moet horen dan zou je denken dat het gevoelsmatig twee eeuwen moet zijn.

  • Ohh je mag mij best uitschelden hoor haha

   i couldn’t care less

   Als twee mensen een hele discussie site kunnen vernietigen, met wat comments, wat zegt dat dan over die site ? Hoe sterk sta je dan in je schoenen ?

 4. mmm, dacht dat de strekking van het liberaal denken juist lag in het respecteren of accepteren van elkaars mening. Juist het agressief reageren past veel meer bij Links, maar goed, ik pas in geen enkel hokje.

 5. Laatste toevoeging en dan zal ik deze site ook uit mijn geheugen verwijderen.
  Bedankt uit de grond van mijn hart, alle controlled op, lui die hier posten en reageren. Wat jullie vergeten is dat er een steeds grotere groep aan het wakker worden is, dit gaat in stappen, met vallen en opstaan. Ook houdt dit in dat je achter verkeerde info aangaat zoals bijv, cafe wel huppelepup, maar mensen zoals jullie werken er juist aan mee om deze mensen nog verder te doen ontwaken. Hoe grappig is het dat jullie straks alleen hier overblijven en maar tegen elkaar aan zitten te kwebbelen met geen hond die er nog aandacht aan schenkt. De echt wakkere mensen hoeven niet eens meer hun best te doen om een ander uit zijn hypnose te halen, jullie graven je eigen graf wel. succes en tot nooit meer.

 6. Tijdens de coronapandemie van 2020-2022 verklaren sommige Belgen en Nederlanders zich soeverein of autonoom, als verantwoording om zich te onttrekken aan bepaalde overheidsmaatregelen.[2] Ook anno 2023 bestaat dit nog, in dat jaar waarschuwde de AIVD in een rapportage voor deze groeiende beweging in Nederland. Volgens de AIVD hanteert deze een voorbeeld van een anti-institutioneel extremistisch subnarratief.

  https://nl.wikipedia.org/wiki/Soevereine_burgers

  • DE AIVD heeft natuurlijk gelijk. Het IS anti-institutioneel. Allen het “extremistisch” zou ik ervan aflaten. Dat suggereert namelijk dat het iets verkeerds zou zijn, en daar ben ik het in het geheel niet mee eens. Ik vind “anti-institutioneel” heel best. Die instituties zijn de afdelingen van een organisatie, die schadelijk is gebleken voor de samenleving.
   Slechts de AIVD, juist opgezet om de instituties van het Koninkrijk der Nederlanden te beschermen, kan zich vanuit haar tunnelvisie niet bevrijden uit het narratief van een noodzakelijke overheid. Laten we hen tonen dat het beter zonder die k*toverheid kan.
   @ErikAkerboom: lees je even mee?

   • Altijd lachen met AIVD en andere James Bond tiepjes uit het ambtenarenhol in Zoetermeer. Ze vinden maar een eind weg. Ik lig er niet wakker van. Kennelijk weten ze niets beters te doen met ‘anti-institutionelen’ dan wat berichtjes de media inslingeren en woordjes bedenken voor mensen die ze niet leuk vinden.

 7. Iedereen zit te wachten op het enorm belangrijke geneuzel van kobus, wat lulletje kobus nog steeds niet doorheeft dat zijn gelul niemand een reet interesseert. Trieste lul met vingers.

   • Haha
    Graftak is uit het lokale stamcafé getrapt, zelfs de barman toch die heel veel gewend is had genoeg van zijn kwade dronk.

 8. Nog even een serieuze opmerking, van mij

  Ja

  Zodra de staat faalt, ontstaan anarchistische bewegingen, of libertarische, autonomen (komt op hetzelfde neer allemaal)

  De staat maakt eigenlijk anarchisme, onbewust. En zij kan het ook voorkomen

  Over deze autonomen mensen. Ze richten zich op het huidige banksysteem dat ze hekelen, wat ik begrijpelijk vind.

  Maar ze beweren nergens tegen iedere vorm van geld, bankieren, krediet te zijn. Ze zijn niet expliciet communistisch

  Daarnaast. Anarchisme/autonomie beweging, is per definitie voor een vorm van markt. Want je hebt een staat nodig wil je markten vernietigen…

  Wat ik interessant vind, is hoe deze beweging vanuit het niets ineens ontstaat. Wat libertariers beweren te doen, al jaren, doen deze mensen gewoon direct, meteen, zonder gedoe met ‘partijen’ en parlementarisme en ‘media aandacht’

  Libertariers sluiten zich ondertussen aan bij ‘BVNL’.

  • Toch beter dan Omtzigt, de ideale schoonzoon van het democratisch collectivisme.

  • Ik weet niet precies waar Omtzigt mee gaat komen

   BVNL gaat in ieder geval nergens mee komen en zal van het toneel verdwijnen binnen korte tijd. Net als Ja21. Hun stemmers gaan liever naar FVD

   • Wij gaan het zien. Haga heeft in elk geval een bont gezelschap bij elkaar geharkt.
    Volgens het internet staat er nu ook een ‘bekende’ kickboxer/kooivechter op de kandidatenlijst. Het wordt dringen voor die ene zetel die ze net wel of net niet gaan halen.

    Maar misschien halen ze er wel 2. Nu de “fatsoenlijk rechtse” partij Ja21 toch niet zo fatsoenlijk blijkt te zijn, stappen er vast wel wat kiezers over.

   • BVNL is flink aan de weg aan het timmeren met een podcast, geïnspireerd op FvD Inside vermoed ik. Al dat opsplitsen heeft zijn risico’s. Dat Ja21 zou worden gedumpt, dat is goed voor leedvermaak.
    Maar Omtzicht is absoluut niet te harden, na twee minuten val ik al in slaap, en na een dag zou ik suïcidaal worden. Omtzicht is van de niet te harden burgerdemocratische degelijke kneuterigheid.
    Ik vraag me zelfs af hoe het kan zijn dat de libertariers zoveel weten van de politieke partijen, voor mij zijn al die hele kneuterige democratische bemoei-tengel clubs al niet te harden, behalve FvD dan.
    Peter de Jonge, zogenaamd een diehard libertarier, poste zelfs een interview met Omtzigt van 15 minuten, hoe kan dat? Is dat sadisme en masochisme?

   • BVNL is natuurlijk helemaal niet aan de weg aan het timmeren

    burgerdemocratische degelijke kneuterigheid.

    Want BVNL en Ja21 zijn niet democratisch en kneuterig en burgerlijk?

    Burgerlijker dan Ja21 gaat het denk ik niet worden

    Omtzigt moeten we volgen, omdat hij gewoon politiek relevant is geworden. Los van of we het met hem eens/oneens zijn.

    Hij is honderd keer relevanter dan BVNL en Ja21 samen

   • @Nayako

    BVNL maakt zich wel sterk voor belangen van boeren heb ik begrepen. Zelfs ik, die niet wil stemmen, zit erover te denken om mijn stem aan hun te geven zodat ze in ieder geval een heel klein kansje hebben. Ik denk dat BVNL vanwege de boeren wel relevant wordt.

Comments are closed.