Overgenomen vanuit libertair perspectief. Stijn Dekker

Met enige regelmaat besteden de media aandacht aan protesterende klimaatactivisten die met hun acties aandacht proberen te krijgen voor klimaatverandering. Denk maar aan Extinction Rebellion (XR) die wekenlang de A12 blokkeerde. Of de klimaatactivisten van de organisatie ‘Just Stop Oil’ die erom bekend staan soep tegen kunstwerken te gooien en zich vervolgens vast te lijmen aan een muur om mensen te vertellen wat voor negatieve invloed de mens heeft op het klimaat. Is dat niet genoeg, dan maken ze er geen probleem van om, tot frustratie van de medeweggebruikers, zich aan de snelweg vast te lijmen om het verkeer te hinderen. In de media worden ze geprezen wegens hun moed en doorzettingsvermogen, maar wat voor een invloed hebben ze op de vrije samenleving, waarvan Libertariërs voorstander zijn? Vormen zij een gevaar voor de vrijheid?

Het collectivistische doel

Waarom zijn er voor hen geen andere en subtielere manieren om aandacht te vragen voor klimaatverandering? In hun apocalyptische visie op de wereld bevinden wij ons aan het einde der tijden. Volgens hen verandert het klimaat door menselijk toedoen, de natuur gaat kapot – de wereld staat in de fik. De overheid doet volgens hen te weinig om klimaatverandering tegen te gaan en het probleem zou zo dreigend zijn dat directe actie als zeer urgent wordt gezien. In elk doemscenario is er sprake van een zondebok die verantwoordelijk is voor het kwaad. Niet geheel verbazingwekkend wijst XR in een artikel naar het neoliberalisme en het kapitalisme, dat volgens hen wordt omschreven als ‘roof’ – kapitalisme of ‘ongebreideld’ kapitalisme.

Dat zij de term “ongebreideld kapitalisme” als synoniem hanteren voor de vrije markt, mag duidelijk zijn, maar hoe dit kapitalisme als fenomeen verantwoordelijk is voor klimaatverandering, onderbouwen ze niet. In plaats daarvan bekritiseren zij in feite de kwalen van het corporatisme: de versmelting van de overheid en (grote) bedrijven. Ze schrijven deze problemen vervolgens toe aan het kapitalisme. De klimaatorganisatie is van mening dat de overheid geen subsidies of belastingvoordelen aan vervuilende bedrijven mag verstrekken. Libertariërs zijn ook van mening dat het corporatisme problematisch is, omdat het niet de vrije markt bevoordeelt, maar juist monopolies en het etatisme (het geloof in de staat) vergroot. Om deze gevolgen van het corporatisme te ontwijken, begeven agoristen zich dan ook op de grijze en zwarte markt om zonder de overheid een vrije samenleving te realiseren.

Het Libertarisme en XR wijken sterk van elkaar af wanneer het aankomt op de oplossing van klimaatverandering. Geweld is daar een voorbeeld van. Op 9 mei 2023 werd er een aflevering van het programma ‘Nadia’ uitgezonden met als onderwerp: klimaatactivisme. De gasten van dit programma waren voornamelijk klimaatactivisten waarvan er twee lid waren van XR. Nadia vroeg aan één van hen of zij gewelddadiger actie zouden voeren als de verandering niet snel genoeg plaats zou vinden. Een klimaatactivist rechtvaardigde het gebruik van geweld door hardop te filosoferen over de definitie van geweld. Hierbij stelde hij de vraag of het kapot maken van een pijpleiding geweld is of dat juist niets doen geweld is wanneer daardoor honderden of miljoenen mensen doodgaan en lijden. Hier komt hun collectivistische aard naar boven. ‘The end justifies the means’ – het doel heiligt de middelen. In de geschiedenis zijn er tal van voorbeelden waarbij er gebruik is gemaakt van geweld voor ‘the common good’, meestal met verschrikkelijke gevolgen.

Het andere verschil heeft betrekking op de visie op de samenleving die zij erop nahouden. En hier is hun communistische grondfilosofie zichtbaar die zij aanhangen. Het is gebaseerd op ‘eerlijk delen en zorgen voor elkaar’. Klinkt als een romantische utopie. Maar is het vrijwillig? Dat wil ik graag in twijfel trekken. Wat wordt er bedoeld met eerlijk delen? Eerlijk voor wie en wie gaat dat bepalen? Hun antwoord daarop is dat mensen door middel van kleine en plaatselijke vergaderingen, bepalen hoe zij hun leven zullen inrichten. In de praktijk zien wij dat het “eerlijk delen” een centrale macht nodig heeft die de herverdeling forceert. Daar blijft het niet bij. Deze romantische gedachte heeft ook betrekking op privé-eigendom. Volgens de klimaatorganisatie vernielt dit “ongebreidelde kapitalisme” onze planeet. Dat moet weg. Het is daarom belangrijk dat wij allemaal de excessen van de consumentenmaatschappij de rug toekeren, omdat wij daar niet gelukkig van zouden worden. De massaproductie moet de hort op, omdat het spullen levert die wij eigenlijk niet nodig hebben en dit type productie gaat ten koste van arbeiders in lagelonenlanden. Soberder leven staat daar tegenover. Het is vereist dat mensen ‘gezamenlijk lijden voor de goede zaak’. Het is naar mijn mening vrij narcistisch om te stellen dat je voor andere mensen bepaalt waar zij wel en niet gelukkig van mogen worden.

Het kan zo zijn dat het een persoonlijke kwestie is dat je niet gelukkig wordt van het consumentisme en de producten zinloos vindt, maar om vervolgens andere mensen met de consequenties van jouw persoonlijke mening op te zadelen, heeft meer weg van een dictatoriale houding en gaat in tegen het zelfbeschikkingsrecht van het individu.

Het libertaire-agoristische tegengif

Als libertarisch-agorist kan ik mij gerust vinden in de plaatselijke en kleine vergaderingen die Extinction Rebellion nastreeft. Dat heeft meer weg van zelfbestuur en zelforganisatie, waar agoristen en ook libertariërs naar streven. Een beroep doen op de overheid met betrekking tot klimaatverandering zal enkel leiden tot meer dwang. Het is van belang dat aanpassing van consumptiegedrag en overleg daarover vrijwillig gebeurt. Je kan mensen niet dwingen om te participeren in dit soort overleg, en beter de optie openlaten dat zij de gemeenschap van hun keuze elders zullen vinden.

Libertariërs en zeker agoristen streven naar zelforganisatie. Deze kan betrekking hebben op lokale en regionale productie. De mensen komen uit eigen initiatief op de markt – de agora – om goederen en diensten aan te leveren. Bemoeienis van de overheid is niet nodig. Mensen beschikken over hun eigen leven en zij bepalen zelf waar zij hun geld aan besteden. Hierdoor worden er geen nodeloze belastingcenten in bedrijven gepompt die enkel de door staat gefinancierde monopolies mogelijk maken. Bovenal verlopen vrijwillige transacties geweldloos. De levensenergie van mensen hoeft niet opgeofferd te worden voor ‘the common good’. Het individu is soeverein.

Wees daarom bewust van de collectivistische wil die achter de rooskleurige en romantische woorden van de klimaatorganisaties schuilgaan. Er is geen sprake van vrijwilligheid in de visie van XR en ‘Just Stop Oil’. Zodra een groepering, die veel media-aandacht krijgt, eist dat mensen op een bepaalde manier moeten leven voor het collectief, dan zijn wij niet ver verwijderd van een nog groter wordende overheid die ons leven wil beheersen.

55 REACTIES

 1. Ik heb een abonnement op EW, speciaal voor deze man (sorry waarde Hijseenberg): Simon Rozendaal. Ook zijn column van deze week is er weer eentje waar ik me volledig in kan vinden. Ik mag 3 artikeltjes per maand “gratis” delen, die dan “tijdelijk” te lezen zijn. Grijp uw voordeel: “Milieubeweging is oppermachtig in Nederland” https://tinyurl.com/ymsdcbay

  • De klimaatactivisten zijn de nuttige idioten op het laagste niveau, die worden aangestuurd vanuit de hiërarchie. Het zijn de keetschoppers de stormtroopers, die soms ook vanuit hoger niveau door de hiërarchie worden teruggeroepen als hun waanzin teveel uit de hand loopt. Deze lieden worden moedwillig op basis van domheid en blind fanatisme en haat geselecteerd, om los te worden gelaten op de samenleving. Waarom zouden we ons daarmee bezig houden? De strategie van het agiteren van een onderklasse is millennia oud.

 2. Cultuur-marxisten zullen ieder onderwerp dat past in hun ideologie van kapitalistische uitbuiters en hun weerloze slachtoffers gebruiken om hun ideologie aan de samenleving op te dringen.

  De oude klassenstrijd tussen arbeider en bourgeois is zo verworden tot een strijd tussen de arme ontwikkelingslanden en het rijke westen, dat rijk geworden zou zijn door de armen in de wereld uit te buiten. De armen hebben zo het recht om hier binnen te komen en zich onze rijkdommen toe te eigenen.

  De cultuur-marxistische overheid bevordert deze eigendomsoverdracht door hier criminaliteit van de onderdrukten toe te staan, de organisaties van de onderdrukten te subsidiëren en en door arme landen honderden miljarden ontwikkelingshulp te geven.

  • Als arme landen moeite hebben zich aan te passen aan een veranderend klimaat dan zijn de rijke landen moreel verplicht om dit vanuit een internationaal klimaatfonds wèl mogelijk te maken. Ook het koloniale slavernij verleden wordt gebruikt om de overdracht van fondsen te bevorderen.

   De voor klimaatverandering bang gemaakte bevolking wordt nu gebruikt als useful idiots om de kwaadaardige ideologie te kunnen realiseren.

   De enorme blinde vlek van links die meer dan 200 miljoen slachtoffers van het marxisme bedekt, en die hen geen enkel moreel recht van spreken geeft, verhindert een zinnige discussie met deze mensen. Hun taktieken zijn ongelooflijk smerig. Ze verschuilen zich, net als moslim terroristen die vrouwen kinderen als levend schild gebruiken, achter de zwakkeren in de samenleving om de morele kaart te kunnen spelen.

   Het is een totale oorlog.
   ____________

   ‘Is This How It Ends? – Mark Steyn Interviews Jordan Peterson

   https://youtu.be/kTUbEUArRzM

 3. Het hele cultuur-maxistische narratief hangt op de gewelddadige onderdrukking en uitbuiting van de ene groep door de andere, waarbij er een economische koek zou zijn die oneerlijk wordt verdeeld. Die koek bestaat echter niet, omdat ieder mens in een vrije kapitalistische economie zijn eigen toegevoegde waarde levert in ruil voor een financiële vergoeding.

  Een ondernemer is genoodzaakt om zijn medewerkers altijd exact te betalen wat hun toegevoegde waarde is. Betaalt hij ze te weinig dan gaan de medewerkers naar een concurrent met een beter aanbod en gaat hij failliet. Betaalt hij ze te veel dan loopt het bedrijf leeg op deze verliezen en gaat hij ook failliet.

  Hier wreekt zich het feit, dat Marx geen econoom was maar een charlatan. Er is nog nooit een socialist geweest met verstand van economie, zoals ook de economische ineenstorting van de oude Sovjet-Unie heeft laten zien. Alleen hun eigen inkomen weten de salonsocialistische graaiers altijd prima te regelen.

  https://twitter.com/a_vermeij/status/1125820366943916032

  ____________

  I don’t give jobs. I hire men.
  https://fb.watch/nOgBcbuCiB/

  • in een vrije kapitalistische economie zijn eigen toegevoegde waarde levert in ruil voor een financiële vergoeding.

   Ja, jullie verhaal is nou juist altijd : die vrije kapitalistische markt bestaat niet, want we leven in corporatisme…..

   In theorie vechten zowel de marxisten als jullie, tegen dezelfde vijand, namelijk het corporatisme…

   Marx was econoom en filosoof. Of je het met hem eens bent of niet, is een andere kwestie. Maar hij was niet minder een econoom dan Hayek.

   • Dat was hij wel. zijn economische theorie is allang gefalsificeerd en behoort net zo min tot de serieuze economische wetenschap, als de theorie van de platte aarde tot de astronomische wetenschap behoort.

   • Marxisten zijn juist corporatisten bij uitstek. Zij gebruiken de overheidsmacht om hun herverdelingspolitiek te kunnen realiseren. macht en dwang is blijkbaar het enige, dat ze begrijpen.

    Dat mensen die in vrijheid leven hun individuele keuzes willen maken, gaat ze boven de collectivistische pet .

   • Je moet toch zeggen : ga weg, achterlijke trol en ga naar Joop, linkse teringlijer

    Ja, Marx. Marx is net zo belangrijk als Freud en Nietszche en Foucault en Kant. Je hoeft het niet met hem eens te zijn, maar voor je begrip van de wereld is hij cruciaal

    Marxisten zijn inderdaad zeker corporatisten

    Ze denken dat de staat de gehele economie moet overnemen. Lenin vond de grote bedrijven prachtig. Nu moeten we dat alleen nog overnemen, is wat hij zei. Het is alsof de staat Ahold zou overnemen. Slecht idee, wat mij betreft

    Hierin verschilde hij met de anarchisten, die de grote bedrijven meteen al kut vonden

   • Marx is net zo onbelangrijk als de profeet Mohammed (een soort Arabische Lou de Palingboer). Dat miljoenen mensen achter hun waanideeën aanlopen, zegt meer over die mensen dan over deze charlatans.
    _____________

    SUGGESTIONS 13.

    THOU SHALT BE AMUSED RATHER THAN ANGERED BY THE WORDS AND DEEDS OF IDIOTS; FOR I AM THY NOODLY LORD AND I HAVE CREATED IDIOTS SOLELY FOR ENTERTAINMENT PURPOSES, MINE FIRST AND THINE LIKEWISE.

    -The Flying Spaghetti Monster

   • Als je niet snapt hoe belangrijk het is om Marx te begrijpen, wil je de moderne wereld begrijpen, dan weet ik niet waar te beginnen

    en dan heb ik het over begrijpen en bestuderen, NIET het met hem eens zijn, per se

   • Waarom zou je de koran bestuderen om Mohammed te begrijpen? Het zijn krankzinnige ideeën. Mensen die er achteraan lopen zijn volkomen geschift.

   • Dat geldt ook voor gelovigen in het algemeen. Als je ideologie geen rationele basis heeft, is hij niet wetenschappelijk te falsificeren of te bevestigen.

    Je komt dan tot conclusies die kant noch wal raken, zoals ongelovigen doden door jezelf op te blazen in hun midden en als dank van Allah dan 72 maagden te mogen verkrachten.

    Of 2 miljoen intellectuelen uitmoorden, omdat je samenleving dan alleen nog uit boeren bestaat en je zo makkelijker iedereen gelijk en inclusief onderdeel van een happy family kan laten voelen.

    De waanzin van gelovigen is met geen pen te beschrijven. Het is niet voor niets dat spirituele en wereldlijke religies, zoals het marxisme tot veruit de meeste slachtoffers hebben geleid in de geschiedenis van de mensheid.

    Het kapitalisme en de vrije markt blijkt de enige ideologie te zijn waarin theorie en praktijk overeenkomen. Gelukkig maar! Als dat niet zo was, zaten we nu nog in een tochtige grot op een houtje te bijten, of voerden we regendansen uit en rukten bij mensenoffers het nog kloppende hart uit. Alles om de goden gunstig te stemmen.

   • Waarom zou je de koran en de bijbel bestuderen en het boeddhisme?

    Omdat kennis macht is

   • Het is ook handig om te bestuderen omdat je dan zelf een beeld ervan kunt maken. Als je niet je eigen oordeel en inzicht hebt, dan is het geval van koran en islam zo dat het zo dat je door islamofobe pummels wordt beïnvloed, omdat zij het hardst schreeuwen over dingen waar ze niks van weten.
    Een interessante zaak is bijvoorbeeld dat de islam uitgebreide instructies voor hygiëne van het lichaam kent, dusdanig dat het erop lijkt dat men toen al van het bestaan van micro-organismes afwist, regels die wij in het westen pas sinds ruim een eeuw toepassen…. Wetenschap werd ook niet onderdrukt, en zo waren er steden met een islamitische cultuur waar gesofisticeerde faciliteiten voor hygiëne aanwezig waren (inclusief riolen e.d.), toen wij in Europa nog eeuwen in onze eigen stront leefden.

    Het zou ook interessant zijn om de joodse religie eens te bestuderen. Dan zal men zien dat er in de joodse religie zo goed als geen sprake is van progressie, en dat volgens de joodse interpretaties van de Talmud, de Goy een zeer minderwaardig wezen is, met minder rechten, waar men dan zelfs een heel rechtenstelsel op bouwde. En dat de god van de joden een psychopaat is (ook aldus een eminente wetenschapper)

    The God of the Old Testament is arguably the most unpleasant character in all fiction: jealous and proud of it; a petty, unjust, unforgiving control-freak; a vindictive, bloodthirsty ethnic cleanser; a misogynistic, homophobic, racist, infanticidal, genocidal, filicidal, pestilential, megalomaniacal, sadomasochistic, capriciously malevolent bully.”
    ― Richard Dawkins

    Let wel, het gaat hier over Yahweh, de god van de joden.

    Ethnic cleanser…

    Dan zou men eens goed na moeten denken waar al die islamofobe pummels zoals PdJ vandaan komen, die zich als valse pitbulls in de islam vastbijten, en waarom de joodse religie steeds buiten schot wordt gehouden.
    Dat is: in opdracht van de zionisten die al decennia geleden een grote campagne tegen de islam hebben opgezet, om de inwoners van hun buurlanden en gebieden die ze bezet houden als barbaren neer te zetten, en een beeld van zichzelf als modern op te zetten.

    D.w.z., figuren zoals PdJ, waarvan er duizend in een dozijn gaan wat dit onderwerp betreft, zijn slechts de nuttige idioten in een politieke strijd.

    Kennis is macht vooral als het je eigen inzicht bevorderd.

   • Er bestaat een boek met de title ‘Real bad Arabs’, daar wordt uit de doeken gedaan hoe in zionistisch Hollywood via film als propaganda (afgekeken van Goebbels?) Arabieren stelselmatig als baarddragende barbaren worden afgeschilderd, sinds ongeveer de oprichting van Israël… Kennis is ook macht als je weet welke propaganda-industrie achter de beeldvorming zit. Dan kan je ook inschatten waar pummels zoals PdJ in de rangorde staan.

   • Zie ook hoe PdJ en andere goed getrainde hondjes direct ‘antisemitisme’ gaan blaffen als het joodse geloof wordt bekritiseerd. Het zijn vooral die gasten die de naam vrijspreker (wat vrijdenker impliceert), en gotspe maken.

   • Alleen wetenschappelijke kennis is macht. Die is immers praktisch toepasbaar. De uitgangspunten van de islam, het christendom, het boeddhisme en het marxisme zijn allang gefalsificeerd. Die zijn dus niet praktisch toepasbaar zonder dat dit grote aantallen slachtoffers oplevert. Dat brengt ons geen vooruitgang. Het kapitalisme heeft bewezen dit wèl te kunnen leveren.

   • Peter de Jonge is wel de meest simpele ziel hier en dat zegt wel wat, een hele prestatie !

    Denk je dat dat kapitalisme zomaar uit de lucht kwam vallen en niet ook weer gebaseerd was op voorgaande culturen en gebruiken ?

    Johannes. Die lichaamscultuur van de moslims, hebben ze dan denk ik van de Griekse cultuur overgenomen, die ook een cultuur van het lichaam hadden

    Die Wilders loopt al dertig jaar over de islam te kankeren. Ik heb niet het vermoeden dat hij de Koran ooit gelezen heeft. En hetzelfde geld voor al die ‘vrijheidsstrijders’ die ’tegen de islam’ vechten. Ze weten niet eens waar ze het over hebben en hebben er nooit over nagedacht. Maar je scoort er punten mee, bij het klootjesvolk

   • Peter

    Alle kennis is macht

    Waarom ?

    Stel dat een moslimgemeenschap dit land overneemt (stel dat) en stel dat jij de Koran gelezen hebt en de islam door en door begrijpt. Dan heb je dus een streepje voor, dan heb je een beetje MACHT en weet je hoe te handelen, omdat je hun cultuur en gewoontes begrijpt, je anticipeert er dus op

    Snap je het nu ?

   • Je kletst weer eens totale onzin. Als je ideologie geen rationele basis heeft, kan je hem niet met logische argumenten handhaven.

    Dus ipv dat je mensen overtuigt en ze uit eigen beweging je leerstellingen volgen,
    zal je nu ongelovigen met continu grof geweld moeten dwingen. Dat is niet houdbaar. Er komt immers altijd een opstand die het wèl wint en de macht overneemt.

    In het geval van Marx is het zelfs zo, dat door het ontbreken van enige rationele basis het toepassen van zijn leerstellingen consequent leidt tot totale Verelendung van de samenleving. Je graaft je eigen graf. Alleen het kapitalisme blijkt de tand des tijds te doorstaan en ons de beloofde voordelen op te leveren.
    ____________

    “No dictator, no invader can hold an imprisoned population by force of arms forever. There is no greater power in the universe than the need for freedom. Against that power, governments and tyrants and armies cannot stand. The Centauri learned this lesson once. We will teach it to them again. Though it take a thousand years, we will be free.”

    ~ Babylon 5

   • nayakosadashi2022,

    Wilders is een fanatieke pro-zionist, het luidst blaffende hondje van de zionisten, een pseudo-martelaar voor de vrijheid.

    Als je de zionistische propagandamachine die de afgelopen halve eeuw actief is geweest in het westen, erkent en doorziet, dan weet je ook waar de kritiek op de islam meestal vandaan komt. Die propagandamachine had in Nederland zijn hoogtij gedurende de tijden van de rabiate haters van Gogh, Fortuyn en hun aanhang van papegaaien. Dat betekent dan dat de zogenaamde kritische discussie altijd uit hun koker komt, door onwetende agressievelingen wordt gedomineerd. ´Hoogtij´ was dan wel ´hoogtij in het riool´.

    Alle kennis, dan wel van materiële, sociologische, psychologische of economische, aard is inderdaad macht. Kennis van alleen materiële zaken brengt eigenlijk zelfs de minste macht. Kennis van economie is ook van mindere aard, zo prikte Bertrand Russel al het idee van Marx door dat economie de meest belangrijke factor is in de geschiedenis van de mensheid, gezien de mens regelmatig bereid is alle materiële welvaart op te geven voor doelen van religieuze of ideologische aard. Zo bezien kan de al teveel op economie gefundeerde ideologie van het kapitalisme ook doorgeprikt worden.

   • Ik heb op zich niets tegen kritiek op iets

    Maar de ‘kritiek’ op islam is meestal niets meer dan eindeloze scheldpartijen. En dat is dan ‘de discussie’

    ‘kopvodden’ schreeuwen ze dan. Dat is het dan.

    En dan zijn er heel veel simpele zielen die dat overnemen, die een soort ‘anti islam’ identiteit aannemen. Dat is het dan helemaal, je identiteit is dat je ergens heel erg ’tegen’ bent

    En Hans Teeuwen heeft dan ineens ook allemaal meningen, zogenaamd. En dan die Van Gogh en al die sukkels. Alsof zij ook maar iets begrijpen van geopolitiek

    Ik snap Marx visie wel, dat alles uiteindelijk gewoon over geld etc gaat. Maar misschien is het te plat. Ik weet het niet. Het is wel een lens waardoor we de wereld snel snappen.

   • De islamitische hoofddoek is geen religieus voorschrift, zoals een Keppel of een rode voorhoofdsstip, maar een cultureel overblijfsel uit barbaarse tijden.

    Het is het symbool van vrouwenonderdrukking bij uitstek. Vrouwen waren genoodzaakt hun vrouwelijke kenmerken met hun kleding te bedekken om zich opdringerige mannen van het lijf te houden.

    In Nederland is er echter al sinds jaar en dag een goed functionerende rechtsstaat die vrouwen in staat stelt veilig over straat te kunnen. Moslima’s die hier een hoofddoek dragen laten iedereen zien dat ze geen vertrouwen in de NL rechtsstaat hebben. Het is een klap in het gezicht van de duizenden mensen die zich dagelijks voor de rechtsstaat inzetten. Het is van een onbeschoftheid die alle perken te buiten gaat en die in een beschaafd land als NL niet thuishoort.

   • Peter, sinds wanneer ben je zo begaan met vrouwenrechten? Je noemde vrouwen hier een keer ‘kinderlijk’ kan ik mij herinneren.

    Als ze zo ‘kinderlijk’ zijn, dan zou je het met de moslims eens moeten zijn, toch ?

    Dan zou je ze tegen zichzelf moeten beschermen, toch ?

    De dames dragen een doekje over hun hoofd. So what? De staat moet dat gaan ‘verbieden’ ? Jullie waren toch nooit zo van het ‘verbieden’ ?

   • Klets geen onzin. De essentie is het handhaven van de rechtsorde. Die beschermt iedereen, ook vrouwen, ook moslima’s. Dan toch iedereen in NL laten zien, dat je je reet afveegt met onze rechtsorde is van een onbeschoftheid die je alleen bij moslims, Marokkanen, Turken en Antillianen vind.

  • Volgens mij kan de toegevoegde waarde voor een werkgever groter zijn de prijs die de werkgever er voor betaald. Als er veel aanbod van werknemers is, die een grote toegevoegde waarde kunnen leveren, kan het loon relatief laag
   zijn.

   • Nee, in een vrije markt met volop concurrentie zorgt het prijsmechanisme altijd voor het juiste evenwicht.

    Als het aanbod van werknemers met een hoge toegevoegde waarde toeneemt, dalen de lonen, maar dit goedkope aanbod zal de vraag laten stijgen. Je krijgt als werkgever dan immers meer waarde voor je geld.

    Bedrijven breiden dan uit en dure automatiseringsprojecten worden uitgesteld, omdat het werk nu goedkoper met mensen kan worden uitgevoerd.

    Deze toegenomen vraag zal de lonen weer laten stijgen tot het niveau waarbij beloning en toegevoegde waarde weer in evenwicht zijn.

  • nayakosadashi2022,

   Hoe rijk je ook bent, je kunt maar op één stoel tegelijk zitten, in één auto tegelijk rijden. Uiteindelijk is geld ook macht, en daarmee kan je veel meer doen dan met die tien Rolls Royces. Macht is een enorme drive, geloof en religie een enorme drive, etc.
   Als het aan PdJ ligt, dan draait het allemaal om handel drijven en kopen. Die theorie is net zo´n groteske simplificatie als de theorie van Marx.

   • Het gaat veel om geld, omdat geld macht is, in deze samenleving.

    Als man word er op je neergekeken, als je geen geld hebt. Daarom willen ze geld. En doen ze alles voor geld, létterlijk alles

 4. De immorele fondsen overdracht tussen rijk en arm is inmiddels structureel geworden:

  Amsterdams bedrijf Yoursafe levert innovatieve betaaloplossing aan het COA voor asielzoekers in Nederland
  https://vrijetijdamsterdam.nl/business/amsterdams-bedrijf-yoursafe-levert-innovatieve-betaaloplossing-aan-het-coa-voor-asielzoekers-in-nederland/ 

  Prepaidbetaalkaarten voor vluchtelingen
  https://factcheck.vlaanderen/factcheck/prepaidbetaalkaarten-vluchtelingen-bestaan-weliswaar-strenge-voorwaarden

  Naast de Platinum Card, Gold Card en gewone creditcard, komt betaalbedrijf Visa nu met een betaalpas voor asielzoekers in Nederland. De kaart moet het leven van asielzoekers gemakkelijker maken, aldus Visa.

 5. Het gaat XR duidelijk niet om het klimaat en het onderlopen van Tuvalu maar om het doordrukken van de cultuur-marxistische agenda.
  ______________

  Klimaatasiel
  https://www.ad.nl/buitenland/delen-tuvalu-dreigen-onder-oceaan-te-verdwijnen-australie-biedt-inwoners-klimaatasiel~a79e6c93/

  Posters op Bosch stadhuis met teksten die eisen dat burgemeester vertrekt (Veiligelanders asiel)
  https://www.ad.nl/binnenland/posters-op-bosch-stadhuis-met-teksten-die-eisen-dat-burgemeester-vertrekt~a9ae8d58/

   • De man is alweer dronken uit het stamcafé gegooid, de barman was hem weer zat, slechte dronk, dan gaat hij de andere gasten en de barman lastig vallen. Dan zitten we hier weer even met hem opgescheept.

   • Takkie is haar esprit een beetje kwijt geraakt. Geen giftig vilein meer maar (inderdaad) slechte dronk van de humeurige stamgast. Net las ik een aardig stukkie over een ander gifkikkertje, mocht je even tijd hebben: https://archive.li/UVfHv

    Dat gezegd hebbende moet ik ook toegeven dat jullie wel ontzettend slap kunnen ouwehoeren. Hoeveel uur per week steek je in al dat geschrijf?

   • Het kost mij heel weinig tijd om zo’n lap tekst op te schrijven. Ik knal dat zo uit mijn toetsenbord

    Dit zou normaal moeten zijn, op zo’n forum als dit, wil je enige betekenis hebben en je als beweging écht ontwikkelen

   • @Johannes. Dat weet je nooit zeker in deze tijden van genderdysforie. Ergens hoorde ik dat Takkie zich identificeert als Tenalady. Maar misschien is zij gewoon een witte onderbroek met remsporen…

    @nayakosadashi2022. Valt mij mee. Even dacht ik dat jullie met ChatGPT aan het experimenteren zijn.

 6. De klimaat activist is collectivist ?

  Niet per se hé. Waar het ze voornamelijk om te doen is, is het behoud van de natuur. Ze zijn niet inherent individualistisch, of collectivistisch, socialistisch of kapitalistisch. Het gaat ze om het klimaat, hoe we dat beschermen maakt ze niet uit, als we het maar beschermen. Of de VVD het doet of de SP, boeit ze niet, als het maar gebeurt

  Sommige politici zijn collectivistisch, maar de movement als geheel was nooit per se collectivistisch

  Zeker die groene anarchisten, hebben niets met collectivistische politiek, want ze zien dat als ‘modernisme’ en dat hekelen ze juist.

  Weer wat geleerd

  • Het lijkt er vooral op dat de klimaatfanaten andere mensen van alles willen verbieden. Voor henzelf gelden hun eigen regels niet. Jan de Arbeider mag niet meer naar Spanje vliegen met z’n gezin. Zelf vliegen ze 5x per jaar de wereld over om inspiratie op te doen of om te sjoppen.

   Ik ben ook voor netjes omgaan met de natuur. Mensen schijten de hele planeet onder en dat slaat nergens op. Maar ga er geen heel verhaal over schrijven. De huidige collectivistische en corrupte aanpak van de politiek is gewoon gestoord. Dan lijken anarchistische doe-het-allemaal-zelf-dorpen mij al een stuk beter. Maar het voelt natuurlijk gewoon ‘goed’ om met duizenden anderen te gaan schreeuwen op de Dam vanmiddag. Daarna gezellig vreten bij de Hamburgerketen.

   • Bolus, werkelijk niemand zit te wachten op jouw domme geouwehoer. We weten nu wel dat je een adviesbureau hebt, rot eens op met dit zwakzinnige geouwehoer.

  • Dat is een beetje een cliché verhaal, dat alle XR mensen eigenlijk vlees eten. Dat is ook niet het geval

   De collectivistische/top down aanpak, is inderdaad gevaarlijk, dat ben ik met je eens

   Maar doen alsof er niets aan de hand is vind ik ook naïef.

   • Hou toch eens op met je domme kulverhalen! Dit hele artikel gaat over cultuur-marxisten die het nodig vinden om de hele samenleving overhoop te halen voor het zoveelste marxistische waanidee.

    Lijkt mij belangrijker dan het verminderen van de opwarming met 4 duizendste graad. Besef je wel wat er allemaal verloren gaat als die 1000 miljard van het klimaatfonds door de plee wordt gespoeld?

    http://bastiat.org/en/twisatwins.html

 7. Vandaag kwam ik ongewild in een klimaatprotest terecht. Heel veel mensen op de been. Worden ze betaald? Hadden ze niets te doen? Ik begrijp het niet en het komt op mij niet geloofwaardig over.

  Daarna ging ik naar de bibliotheek in Amsterdam en daar zag ik op de 5e etage 3 jonge moslima’s uitgebreid tot Allah bidden. Dit is geen grap. Ze hadden een tapijtje bij het raam uitgerold, gingen op hun knieën en bogen voorover en dat een paar keer. Ik heb er foto’s van gemaakt. Iedereen denkt dat het onschuldig is maar het begint niet voor niets met 3 jonge vrouwelijke moslims. Als we daaraan gewend zijn geraakt dan gaan de mannen in de bieb tot Allah bidden.

  • In ons land van de nuchtere Calvinistische kaaskoppen is dat allemaal een vreemde gewaarwording.

   • Niet zozeer een vreemde gewaarwording, eerder een provocatie. Ook als daar 3 nonnen hadden gezeten die tot Jezus zouden bidden. Het is een bibliotheek. Men leest en studeert daar. Als je wil bidden dan ga je naar de kerk of de moskee of je doet dat lekker thuis.

   • Religie heeft een persoonlijke kant, en een publieke kant. De kerk als als instituut of als geloofsgemeenschap is een publieke organisatie. Religieuze uitingen in de publieke ruimte zijn ook niet verboden, net zoals commerciële uitingen van de kerk van de commercie niet perse verboden zijn (bijvoorbeeld kleding met logo’s).
    Het is dan aan die publieke instantie om het wel of niet toe te staan. Dan zou je dat bij die instantie moeten melden.

    De islamofobe PdJ pummel heeft een slecht begrip van de wet.

   • Flikker op met je domme kulverhalen! De kerk is al een paar eeuwen geen publieke organisatie meer. Het is een private vereniging, net als een motorclub.

    Die gasten mogen ook niet met hakenkruizen op hun jacks rondlopen, dus kleine moeite om moslima’s die met hun kopvodden iedereen laten zien dat ze schijt hebben aan onze rechtsstaat te leren, dat ze hun achterlijke cultuur maar bewaren voor de huiselijke kring.

    Kunnen ze zich daar tenminste door hun neven laten verkrachten of door hun man in elkaar laten rammen. Echt een verrijking voor dit land, deze figuren!

    https://youtu.be/BH5_xYEFQo0

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in