Sprouts heeft weer een interessante video gemaakt. Over genocide. Volgens sommigen is dit met het Gaza conflict en het antwoord van Israël daarop best wel actueel. De leuze van Hamas is van de rivier tot de zee. En heeft de verdrijving van joden tot speerpunt gemaakt. En bij Israël geldt met name stap 4, ontmenselijking. Na 7 oktober werden de Hamas strijders als onmenselijk beoordeeld. En dat is ten dele zeker waar. Echter moet heel duidelijk gesteld worden dat er een verschil is tussen inwoners van de Gaza strook en de Hamas strijders. En tussen de Hamas strijders die dapper tanks aanvielen, en de Hamas strijders die als beesten tekeer gingen tegen weerloze burgers. Daarnaast kan men stellen dat Israël ook andere stappen in dit proces naar genocide heeft gezet.

Deze stappen zijn ook deels doorlopen met het politieke antwoord in Nederland op de Covid crisis. Stappen 1 tot en met 3 zijn zeker doorlopen. Stappen 5, 6 en 7 (we weten waar je woont) zijn toen ook doorlopen. Stap 8 is niet echt van de grond gekomen maar er zijn toch enkele politieke processen gevoerd. De benadering van artsen kritisch ten opzichte van corona maatregelen (uitschrijven big register, dreiging met boetes) was ook een begin. Evenals de vervolging van zelfs de filmer van een fakkelprotest en de klappen die coronademonstranten kregen.

Al met al volgens mij een relevante en zienswaardige video.

45 REACTIES

 1. Als het ene volk het andere liever kwijt is, wordt meestal niet direct aan massamoord gedacht. Men begint met deportatie.

  Ook de Endlosung van de Nazi’s ging in eerste instantie uit van het verwijderen van alle Joden uit Europa. Maar toen aan het Oostfront enorme aantallen Untermenschen krijgsgevangen werden gemaakt en de kampen overvol raakten, zocht men naar een afdoende en snelle oplossing.

  De oorlog verhinderde grootschalige deportaties. Daarom werd op de Wannsee conferentie bij Berlijn in 1942 besloten tot het op industriële schaal opruimen van mensen.

  Conspiracy (2001)
  https://youtu.be/aqPWDG5TyZU

 2. Als je Israël beschouwt als een legale staat, gevestigd op grond die indertijd is aangekocht door Joodse immigranten en is weggegeven onder het Britse mandaat met goedkeuring van de Volkenbond (voorloper van de VN) dan is de aanval van Hamas illegaal.

  Israel is dan gerechtigd om Hamas te vernietigen om zo toekomstige dreiging uit te sluiten en de Gaza Strip in bezit te nemen. Iedereen die er woont valt dan onder de Israëlische wet. Israel kan er dan ook alle Palestijnen uitwijzen. Het is immers hun grond niet meer.

  Dat er tijdens deze oorlog grote aantallen burgerslachtoffers vallen is onvermijdelijk. Hamas heeft burgers verhindert te vluchten en heeft commandocentra en wapen- en munitiedepots ingericht in ziekenhuizen, moskeeën en scholen.

  https://www.washingtonpost.com/news/morning-mix/wp/2014/07/31/why-hamas-stores-its-weapons-inside-hospitals-mosques-and-schools/

  • De situatie wordt echter volkomen anders als je Israël als illegale staat ziet, zoals de Palestijnen en de Arabieren doen. Die zijn het niet eens met de democratische beslissing van de internationale gemeenschap indertijd om grond in Palestina over te dragen aan de Joden.

   Om de Palestijnen ook een eigen staat te geven, is Jordanië opgericht als Palestijns thuisland. Daar hadden de Palestijnen al vele jaren in vrede kunnen leven en hun kinderen een goede toekomst kunnen geven. Dat weigeren ze echter consequent.

   De huidige twee-staten oplossing blijkt onwerkbaar. meeste Palestijnen willen Israël definitief weg hebben. Ook de Arabische buurlanden willen Israël weg hebben. Zij steunen de Palestijnen echter alleen in woord en nemen geen vluchtelingen op. Ook de moslims in westerse landen steunen alleen in woord. Zij zijn veel te bang dat ze anders hun comfortabele leventje moeten opgeven en weer terug moeten naar hun onderontwikkelde woestijnlanden.

   Wil Israël duurzaam kunnen overleven dan zit er logischerwijs niets anders op om de Palestijnen weg te treiteren of ze definitief op te ruimen. Dit is uiteraard immoreel, maar zoals Brecht al schreef ‘Erst kommt das Fressen, dann die Moral’.

   • Er zijn overigens ook veel moslims die denken, dat Israël is geïnfiltreerd bij Hamas, of Hamas zelfs heeft opgericht. De aanval van Hamas is dan een grote false flag operatie van Israël. Israel offert zo enkele Israëlische burgers op om definitief van de Palestijnen af te kunnen komen.

   • PdJ uit slechts argumenten die het product zijn van zijn van zijn vooroordelen, en wat hij over heeft genomen uit de vooroordelen van anderen, gebruik makend van selectieve argumenten. Dat bestaat uit het selectief uitzoeken van kreten die door minderheden zijn geuit, en de gelijkwaardige uitingen van vijandigheid van de tegenpartij niet in beschouwing te nemen. Het geheel van selectieve argumenten is het product van zijn islamofobie.

    De soep wordt niet zo heet gegeten als ze word opgediend, in tijden van zulke ellende, zo langdurig, roepen meer mensen dan normaal kreten die zullen vervliegen als men in beter omstandigheden verkeerd. Aan beide kanten. Escalatie en de-escalatie is het motto.

    De meest plausibele niet partijdige, niet selectieve vorm van redeneren is als volgt:

    Bestaan de Palestijnen voor de meerderheid uit mensen die liever de rest van hun leven oorlog voeren, hun kinderen zodoende geen toekomst kunnen bieden, geen economie op kunnen bouwen, altijd in gevaar zullen zijn zolang de strijd duurt, constant dood, lijden en destructie zullen moeten ondergaan?

    Hetzelfde geld voor Israël, bestaat Israël voor het grootste deel uit zionisten die tot hetzelfde bereid zijn?

    Het antwoord is: nee. Het risico dat er stokers zijn die een eventuele vreedzame oplossing saboteren bestaat bij alle volkeren die zich in zo’n situatie bevinden, en niet alleen daar, zoals we zien in de houding van het westen ten opzichte van Rusland, en nu de houding van de westerse leiders ten opzichte van de acties van Hamas, die het issue uit het makkelijke vergeetboek van de hypocrisie heeft gedwongen.

    Je kunt zien dat PdJ en andere van dat soort figuren selectief zijn, ze pleiten voor vrijheid en libertarisme, maar de kwaliteiten die ervoor nodig zijn om een libertarische vorm van samenleven mogelijk te maken ontzeggen ze selectief aan andere groeperingen. Puur psychologie, puur vooroordelen, en de eeuwige neiging om wijsneus oordelen uit te spreken, en zichzelf beter te voelen. Vandaar dat de prediker PdJ het woord immoreel zo vaak bezigd, als moraalhypocriet.

    Moraal is slechts een uitvinding van de hypocrisie, het enige waar een vrijheidslievende persoon zich druk om hoeft te maken is rechten, en het schenden van rechten.

   • Begrijpend lezen is blijkbaar voor de meeste trollen te hoog gegrepen. Alleen de eigenaar van de grond bepaalt wat er op zijn grond gebeurt en niemand anders. mensen die de rechten van de grondeigenaar schenden, zijn crimineel en dus immoreel. Hoe moeilijk kan het zijn? 😁

 3. Ik vind ook dat er een luchtje zit aan de Hamas aanval van 7 oktober. Je steekt echt niet zomaar de best bewaakte grens ter wereld over waar nota bene de dienstdoende legers net even verplaatst waren. Ook, hoe komen ze aan moderne wapens? De Gaza strook wordt nu schoongeveegd en de inwoners zullen allemaal naar Europa en Canada vertrekken, zo lijkt het. De omringende landen willen ze niet hebben, tot zover hun solidariteit. Voor Israel is het eindresultaat een vooruitgang. De hele situatie is voor Israel sowieso nogal een onmogelijke, omringt door miljoenen die hun dood willen. Zoals wel vaker gezegd: als Hamas de wapens neerlegt heb je vrede, als Israel de wapens neerlegt worden ze afgeslacht.

  Je moet bovendien rekening houden met de mogelijkheid dat dit allemaal zo gepland is. Dat begint al met de herindeling van het Midden-Oosten na de val van het Ottomaanse Rijk door het duo Sykes en Picot, die landsgrenzen hebben getrokken dwars door rivaliserende volken en religies. Dat kan eigenlijk geen toeval meer zijn. Zo dom zullen ze niet geweest zijn en wel degelijk begrepen hebben dat het juist de gedachte is achter een natiestaat om mensen met een vergelijkbare culturele en morele achtergrond samen te stoppen zodat het mogelijk wordt een min of meer uniform beleid uit te voeren. Door het doorkruisen van dergelijke historische en culturele verschillen wordt doelbewust een conflict geschapen wat vervolgens wordt gekwadrateerd met de introductie van Israel in het geheel.

  Dit is allemaal mooi in lijn met de Heartland theorie die stelt dat het voor de zeemachten noodzakelijk is om de landmachten te verdelen en in onmin met elkaar te laten leven zodat ze niet tot welvaart en economische groei kunnen komen waarna ze ook militaire kracht kunnen ontwikkelen. De Heartland theorie is de leidraad geweest voor het buitenlandse beleid van eerst Groot-Brittannië en nu de VS. Belangrijk is wel dat het tegenwoordig doorzien wordt. Als ik het begrijp dan begrijpen ze het ook in Rusland, China, India, Iran, Saoudi Arabië, Turkije en al die andere opkomende landmachten. Vandaar dat ze nu steeds meer naar elkaar toe bewegen en zich minder makkelijk uit elkaar laten spelen. De tijd van de zeemachten is voorbij. De landmachten, verenigd in BRICS en BRICS+, komen er aan. En dat zou wel eens slecht nieuws kunnen zijn voor Israel.

  • Ik vind ook dat er een luchtje zit aan de Hamas aanval van 7 oktober. Je steekt echt niet zomaar de best bewaakte grens ter wereld over waar nota bene de dienstdoende legers net even verplaatst waren.

   mee eens

 4. Als libertariers en naar libertarisme neigende mensen zo principieel waren waar het de rechten en vrijheden van anderen betreft, als die voor zichzelf, dan zou de situatie helder zijn: Israël overtreed de rechten van de Palestijnen met de voeten sinds de oprichting van Israël, en dat is zacht uitgedrukt.

  Al het heen en weer gespeculeer van lieden die af en toe uit hun hol kruipen, het vingerwijzen, moraal hypocrisie, selectieve argumenten, argumenten die gebaseerd zijn op persoonlijke voorkeuren, selectief dingen in de strijd gooien, verdachtmakingen, roddel, achterklap en dure theorieën demonstreert slechts dat het om het eigen gelijk gaat, in plaats van een oplossing voor de situatie te vinden.

  Mensen die anderen de vrijheid niet gunnen, verdienen die zelf wel vrijheid?

  Moraal, zoals Nietzsche al schreef, is een compleet verzinsel van de menselijke hypocrisie, morele oordelen dienen slechts het eigen gelijk, het eigen belang, om jezelf op de borst te trommelen hoe goed je bent, of dat collectief te doen.
  Rechten zijn echter gebaseerd op rationele gronden, een ware libertarier zou zich door niks anders moeten leiden dan die rationele gronden, en de situatie van langdurige schendingen van mensenrechten door Israël.

  • Rechten zijn echter gebaseerd op rationele gronden,

   tien jaar geleden zeiden de machthebbers : iets leeg laten staan, een pand leeg laten staan, dat is irrationeel, dus kraken is rationeel

   Nu zeggen de machthebbers : eigendomsrecht is absoluut, Nayoko moet zestien pandjes in de binnenstad leeg laten staan, zelfs in tijden van woningnood, deze situatie is rationeel

   En de achterlijke massamens volgt het op, want de machthebbers zeggen het

   Er is dus zoiets als tijdsgeest en moraal voortkomende uit die tijdsgeest. Wel zijn er sociale ordes die wat mij betreft wenselijk zijn en andere die wat mij betreft onwenselijk zijn

 5. Iedere staat is immoreel, een staat is een immoreel instituut tenzij AK. Een staat geeft geen rechten zonder deze eerst geschonden te hebben. Zowel Hamas als Israel zijn niet zo fris bezig. Een deel van de joden heeft wel degelijk grond gekocht voor Israel gesticht was en deze hebben als zodanig zeker rechten. Daarnaast wil Hamas joden uitroeien en verdrijven, ook zij die grond gekocht hebben. Je moet wel naar beide kanten van het verhaal kijken

  • Het grondeigenaarschap van de Palestijnen is discutabel. Hun voorouders hebben al eeuwen in Palestina gewoond, maar dat was als nomadische boeren. Het gebied was toen ook uiterst dun bevolkt. Pas tijdens de vier eeuwen Ottomaanse bezetting kwam er meer structuur in het grondgebruik doordat Ottomaanse grootgrondbezitters hun landerijen in Palestina verpachten. Toen de Arabieren olv de bekende Britse officier Lawrence of Arabia de Ottomanen hadden verdreven, kreeg Palestina niet de beloofde onafhankelijkheid, maar kwam het onder Brits bewind. In principe was dat bewind legaal, omdat de Ottomanen het hadden gestolen en er na vier eeuwen niemand meer een rechtmatige claim op de grond had, de Palestijnen dus ook niet.

  • Ratio, rechten hebben niet met moraal te maken, moraal is gebaseerd op gevoel en selectieve voor en afkeuren, in elke cultuur is de moraal weer anders, en het verschild nog per individu. Rechten zijn gebaseerd op rationele overwegingen, en rechten zijn redelijk algemeen geldig.
   Men moet niet naar beide kanten kijken, dat is eindeloze selectie gebaseerd op je eigen voorkeur, en wat je weet en niet weet. Rechten zijn niet gebaseerd op enige partijdige selectie.
   Niet zo fris bezig is een non argument. Dat een deel van de joden grond heeft gekocht is nog een selectief deelargument waar niks mee te beginnen valt. Genoeg zionisten hebben nu en in het verleden aangegeven de Palestijnen te willen verdrijven.

   Het is zeer verdacht dat libertariers die zich normaal gesproken houden aan rationele principes van de markt nu ineens met allerlei selectieve heen en weer argumenten komen die in het socialisme niet zouden misstaan… Vandaar ook dat de libertarische samenleving vanaf het begin een mislukking zal zijn. Als je de rationele argumenten die je voor jezelf hanteert niet eens kunt toepassen op een ander, maar met partijdige aantijgingen gaat werken.

  • Dat libertariers en bijna libertariers hier de hele vermeende geschiedenis erbij halen, en allerlei selectieve argumenten, dat ze principieel voor vrijheid zeggen te zijn, er luid over schreeuwen, en het overduidelijke stelselmatige langdurig ontnemen van de vrijheid van de Palestijnen door de zionisten obscuur proberen te maken middels ellenlange vaak partijdige en bedenkelijke redeneringen en argumenten, toont aan wat een verward gezelschap het is, en hoe het met het respect voor vrijheid gesteld is.

   Het wordt tijd om een echt podium voor echte vrijdenkers en vrijheidslievenden op te zetten, de real deal, anders dan deze valsemunterij die de naam vrijheid heeft gekaapt.

   • Ratio, het is duidelijk, dat deze linkse trol het verschil niet kent tussen zelfbeschikkingsrecht en eigendomsrecht en dat daar die perverse ideeën over het begrip vrijheid vandaan komen.

    “The right to swing my fist ends where the other man’s nose begins.”

    ~ Oliver Wendell Holmes Jr.

   • PdJ is overigens werkelijk uit het gekkenhuis ontsnapt. De man is zo blind als een wilde bijthond. Zie ook hoe hij weer vriendjes probeer te maken, om bijval te krijgen. De man is een wild geworden Pavlov hond van een dogmatisch karakter waar zelfs echte bijthonden geen brood van lusten. Een dergelijke figuur kom je normaal gezien alleen tegen in de meest fanatieke kringen.

    Ik betoog zelfs dat het socialisme vaak gebaseerd is op selectief opgelegde regels van de moraal van deze of gene partij. Dus niet op wat rationeel als productief kan worden gezien, wat rationeel gezien werkt.
    Verder spreek ik over recht op lijf en leden, en het recht op eigendom in de zin van goederen, waar rationele overwegingen aan ten grondslag liggen (en niet door ‘god gegeven rechten’, zoals sommige libertariers zelfs beweren…).

   • Dus niet op wat rationeel als productief kan worden gezien, wat rationeel gezien werkt.

    Socialisme en liberalisme zijn beide meestal utilitaristisch ingesteld. Ze zijn gebaseerd op het creëren van materiële voorspoed. Dat is wat men wilt bereiken

    De ethische basis, is het utilitarisme. Liberalisme/sociaaldemocratie zeggen beide : ons systeem creëert voorspoed voor de meeste mensen

    Marxisme is nooit heel moreel ingesteld. Marxisme gaat altijd over productie, consumptie en zelfverdediging

    Libertarisme gaat meestal uit van een conceptie van universele rechten. Een platonisch idee en is daarmee idealistisch.

  • “Johannes, hoe kom je op het idee dat rechten rationeel zijn?”

   Ratio,

   Rationele gronden hebben.

   Zou jij willen beweren dat rechten gebaseerd zijn op gevoel? dat is de enige andere optie.
   Gevoel is nogal subjectief, individueel, cultuur bepaald, etc, als basis voor rechten is dat drijfzand.

   Waarom hebben rechten een rationele basis, het is vreemd dat een libertarier dat vraagt.

   Een volk dat half barbaars is kan zelfs begrijpen dat als er geen recht op eigen lijf en leden is, dat er dan chaos in de samenleving ontstaat, dat iedereen dan in gevaar is, en dat het een oorlog van allen tegen allen wordt. Dat is nogal destructief, i.p.v. productief, het leidt niet bepaald tot welvaart en geluk.

   Als er geen recht op eigendom is, van wie zijn dan de dingen? zonder dat recht ontstaat er chaos in die sfeer.

   Als er geen recht is op vrije handel, dan raakt de economie verlamd, en dat is slecht voor iedereen.

   Etc.

   Dat gaat allemaal om een rationeel begrip van de werking van de samenleving en de economie, dat wat rationeel begrepen wordt als dat wat werkt en productief is, dat wat een goed verkeer bevorderd, en dat wat destructief en verlammend is.

   Vandaar ook dat PdJ hier met zijn moraal begrip ‘immoreel’ een fantast is, moraal heeft betrekking op gevoel. De regels van de moraal zijn in elke samenleving anders. Moraliteit heeft betrekking op de individuele subjectieve capaciteit van empathie en liefhebbend begrip voor de ander, dat is wat socialisten gebruiken om verdeling af te dwingen. En afgedwongen moraal, zoals libertariers weten, is altijd een façade voor iets anders, afgunst bijvoorbeeld, links lullen, rechts zakken vullen, etc.

   Hoe kan het dat libertariers hun principes van vrije markt, vrijheid, eigendom, eigendom van lijf en leden verdedigen met de rationele argumenten dat dat het beste werkt, dat dat soort samenleving en economie het meest productief is, de meeste welvaart brengt, het meest vreedzaam is (mensen vreedzaam maakt), en dan die op rationele begrip gebouwde principes overboord gooien of vergeten als het een ander volk betreft, of een andere situatie? of janken over ‘immoreel’?

   • Moraal draait om afgedwongen oordelen over hoe gehandeld moet worden, op basis van subjectief gevoel, voorkeuren, wat verschilt per individu en per cultuur. Moraal is dictatoriaal, bepaald door een ander, of door de samenleving of de ouders tijdens de opvoeding opgelegde regels. De socialisten houden er een ander idee op na over moraal dan libertariers… Het is een eindeloos gezever.
    Het concept moraal is niet anders dan de zogenaamde door god opgelegde regels, een verzinsel. Een seculier stelsel van dwang, of een religieus stelsel van dwang dat door deze of gene die toevallig de macht had is verzonnen.

    Rechten bestaan uit een rationele overweging van wat werkt en productief is, een gedeelte ervan is toepasbaar op elke samenleving, universeel toepasbaar, andere rechten zijn weer toepasbaar al naar gelang de omstandigheden, maar op basis van wat productief is, niet op de oordelen van het gevoel.

   • Sorry Johannes maar wetten worden geschreven door degene die aan de macht zijn en die zullen hun eigenbelang voorop stellen. Het gaat dus om het eigenbelang van de slavenbezitters en machthebbers en niet om een alles overstijgende rationaliteit

   • Moraal is inderdaad subjectief en historisch bepaalt

    Toch zijn er dingen die de meeste mensen zien als onwenselijk. De meeste mensen vinden het slecht idee dat je iemand zomaar door zijn hoofd schiet. Daarom creëren de mensen wetten om dit te voorkomen. De meeste rechtsordes zullen wel uit gaan van een basale vorm van lijfbehoud.

    En dan zijn er nog de ongeschreven wetten en regels. Een man die uitgelachen word als hij ballet doet, of als hij maag is, ofzo. Een vrouw die voor ‘slet’ uitgescholden word, omdat ze seksueel actief is, etc.

    De ongeschreven regels wegen misschien nog wel zwaarder op het leven van een individu

   • Als er geen recht op eigendom is, van wie zijn dan de dingen? zonder dat recht ontstaat er chaos in die sfeer.

    Dat hoeft niet per se. Er zijn ordes geweest van jager/verzamelaars die anders naar bezit kijken. Ze jagen samen, gooien alles op een hoop en neem maar wat je wilt. Sociale controle gaat dan een rol spelen. Het is geen chaotische situatie, maar wel beknellend tot op zekere hoogte, lijkt mij

    Hoe kan het dat libertariers hun principes van vrije markt, vrijheid, eigendom, eigendom van lijf en leden verdedigen met de rationele argumenten dat dat het beste werkt, dat dat soort samenleving en economie het meest productief is, de meeste welvaart brengt

    Jij gaat ook uit van een utilitarisme. Vrije markt en privaat bezit is goed, want het creëert de meeste materiële voorspoed voor de meeste mensen

    Marxisten/socialisten gaan uit van hetzelfde principe, maar komen met ander beleid. Wel zijn de wensen hetzelfde: een moderne orde van voorspoed en overvloed

 6. Rechten zijn niet zo veranderlijk als het weer maar ze zijn zeker niet constant. Bovendien, wat zijn rechten? Wie verschaft deze? Maar dat is een andere discussie. Als rechten rationeel zijn en geen individuele of culturele uiting, dan zou onder andere gelden
  1] door de tijd heen zijn ze in hoofdlijnen hetzelfde
  2] in hetzelfde tijdsgewricht zijn ze overal min of meer hetzelfde
  3] ze zijn, in ieder geval in een territorium op een bepaalde tijd, niet onderling met elkaar in tegenspraak

  Om met de derde te beginnen, de NL grondwet bijvoorbeeld is niet consistent
  De tweede, lichamelijke integriteit is in sommige landen belangrijk, in andere landen hakt men op basis van de handhaving van het recht je handen af. En zo zijn er veel meer verschillen in het recht in de hedendaagse realiteit
  De eerste. Door de tijd heen is het recht zeer veranderlijk gebleken. Denk aan het recht slaven te houden. De rechters zorgden er zelfs voor dat je je slaaf terugkreeg als die wegliep.

  De staat is volgens mij onrechtvaardig, je kan bepaalde rechten claimen. Maar de staat is eerder de schender van recht dan een rechtvaardige handhaver.

  Volgens mij zijn rechten niet echt rationeel

  • Het begrip dat het zonder meer toestaan van schending van het recht op lijf en leden schadelijk is voor de hele samenleving, is een rationeel begrip. Uit dat begrip komen rechten voort.

   “Als rechten rationeel zijn en geen individuele of culturele uiting, dan zou onder andere gelden
   1] door de tijd heen zijn ze in hoofdlijnen hetzelfde”
   2] in hetzelfde tijdsgewricht zijn ze overal min of meer hetzelfde
   3] ze zijn, in ieder geval in een territorium op een bepaalde tijd, niet onderling met elkaar in tegenspraak

   Klopt, maar wat rationeel begrepen kan worden als ‘dat wat werkt en het meest productief is’ moet eerst ontdekt worden.

   Voorbeeld:
   Een half barbaars volk zal voor het eigen volk de regels instellen dat er niet zomaar gemoord, gestolen en gestolen mag worden (intern), omdat men een vaag rationeel begrip heeft dat als dat zonder beperking wordt toegelaten, dat dat destructief is voor hun samenleving. Men kent dan rechten toe.
   Men zal die rechten niet (altijd) aan anderen toekennen, dus de militante neiging om anderen te beroven en tot slaaf te maken zal nog expressie krijgen.

   Het gevoel zal af en toe manen tot diefstal, moord en geweldpleging in de interne sfeer. Dus het zal nog steeds gebeuren, maar het is in een bepaalde mate geminimaliseerd, zodat het niet uit de hand loopt (wat niet altijd werkt, omdat het gevoel de zaak saboteerd).

   Fast forward:

   In deze tijd van internationale handel en betrekkingen, en van zeer destructieve oorlogen, zijn steeds meer mensen zich ervan bewust dat die ratio in een grotere context toegepast moet worden. Dat als de rechten van mensen in andere landen worden overtreden, dat dat zeer ongunstige gevolgen kan hebben, ook voor zichzelf (met uiteindelijk een zeer destructieve derde wereld oorlog in het vooruitzicht). Bijvoorbeeld ook: vrije handel maakt iedereen rijker, een rationeel begrip. Het werkt beter dan protectionisme (gevoel gebaseerd) en het destructieve oorlog voeren en bronnen stelen.

   Dat vrouwen ook rechten moeten hebben, dat dat goed is voor de samenleving, dat heeft men ook betrekkelijk laat begrepen.

   Het rationeel begrip van wat productief is en goed voor de samenleving evolueert naarmate de samenleving meer rationeel wordt. Men ziet in dat het brute eigenbelang vaak alleen tijdelijk loont, en vele nadelen kent, terwijl het op rationele gronden gebaseerde eigenbelang veel betere resultaten oplevert. Maar voor dat toenemende rationele begrip, moeten ook eerst de omstandigheden aanwezig zijn, zodat men ziet hoe het kan werken. Dus de wereldhandel, de mogelijkheden van communicatie, etc. zijn instrumenteel in het uitbreiden van het rationele inzicht van wat de beste resultaten (op lange termijn) oplevert.

   De rationaliteit wordt nog steeds met de voeten getreden door het gevoel, maar het begrip heeft zich al wel sterk gevestigd bij een steeds grotere groep.

   De eerste twee tijdsgebonden voorwaarden zijn dus onderhevig aan ‘voortschrijdend inzicht’, mogelijk gemaakt door een voortschrijdende situatie en mogelijkheden die weer tot meer voortschrijdend rationeel inzicht leiden.

  • “Door de tijd heen is het recht zeer veranderlijk gebleken. Denk aan het recht slaven te houden.”

   In de tijd dat er nog geen technologische hulpmiddelen waren, was het zo dat dankzij de slaven die het zware werk en zo en zo al het fysieke werk deden, de basis waren voor de situatie dat anderen het werk van hogere aard konden doen, en zich konden specialiseren op een bepaald gebied. Die slaven zouden anderzijds ook vaak een slavenleven hebben gehad, een leven van zeer hard werken, en veel bestaansonzekerheid, en vaak een vroege dood.
   In deze tijd van technologische hulpmiddelen, en waar de situatie zo is dat in de rijke landen ook de armsten een redelijk leven kunnen hebben, bestaanszekerheid, en middelen tot zelfontwikkeling is dat niet meer verdedigbaar.

   Dat wil niet zeggen dat die hele praktijk van slavernij er een was die productief was in de zin dat anderen zich dan konden specialiseren, en hun intelligentie in hogere zaken konden ontwikkelen, maar het is wel een factor geweest. Er was in ieder geval sprake van een zekere factor van bijdrage aan de mogelijkheid tot het ontwikkelen van een hogere cultuur. Wellicht had dat ook anders en beter gekund, maar de factor van productiviteit in de zin van een hogere cultuur moet erbij genomen worden in de evaluatie.

  • “1] door de tijd heen zijn ze in hoofdlijnen hetzelfde
   2] in hetzelfde tijdsgewricht zijn ze overal min of meer hetzelfde”

   In het kort: rationele inzichten zijn afhankelijk van het bestaan van een situatie die rationeel inzicht verleend. In onze moderne tijd van een geglobaliseerde wereld, en met de hulpstukken van wetenschap en technologie komen we dus een stuk verder qua inzicht dan men in het verleden kwam.
   Rationele inzichten moeten ook nog het gevoel overwinnen, dat anderzijds wil oordelen.

   Zoals vele libertariers zullen toegeven is het beleid van overheden in de meeste gevallen gebaseerd op geloof, wat op gevoel is gebaseerd. De kiezers bestaan voor negenennegentig procent uit lui die op de voorkeuren van gevoel afgaan, en de politici niet minder. Vandaar dat overheden zo’n grote ramp zijn. Zelfs wetenschap, dat feiten kan bieden voor rationeel inzicht, wordt in het democratisch proces totaal verkracht. Zelfs het op rationeel inzicht van het construct van rechten zal uiteindelijk door de democratie verkracht worden. Het labyrint aan verlammende wetten is een product van gevoel, men heeft zelfs niet het kleine beetje rationaliteit om dat in te zien.

  • “Bovendien, wat zijn rechten? Wie verschaft deze?”

   Rechten zijn collectieve afspraken m.b.t. fysieke acties en bezit.
   Sommige rechten zijn afspraken die een negatieve situatie moeten corrigeren. Het recht voor vrouwen, om te werken, hun eigen brood te verdienen, zijn afspraken die een negatieve situatie waar het recht op die actie werd verboden moeten voorkomen. Het kan best voorkomen dat dat recht van vrouwen zo rationeel vanzelfsprekend wordt dat er nooit meer over vrouwenrechten gesproken hoeft te worden.
   Recht op eigendom is een praktische afspraak die nodig is, het is niet perse alleen het resultaat van een negatieve situatie. Niet alles wat je gebruikt is immers vanzelfsprekend eigendom.

   Libertariers stellen dat het mogelijk is om zonder overheid collectief rechten vast te stellen. Ik zeg dat dat alleen maar gaat om het om de een of andere reden verkleinen van de cirkel, waar ik niet van inzie wat daar de noodzaak van is, als het maar om een klein aantal rechten gaat, die ook redelijk universeel zijn. Waarom zou je 10.000 zeer kleine collectieven laten afspreken wat door één collectief gedaan kan worden.

   Het volledige recht op het product van je eigen inzet van de libertariers vindt ik redelijk twijfelachtig. Omdat het nooit het volledige product van je eigen inzet is, maar gedeeltelijk product van de accumulatieve inzet van de samenleving, inclusief historische accumulatieve inzet. Die inzet geeft de verantwoordelijkheid om iets terug te geven aan de samenleving.

  • De staat is een orde die bepaalde rechten creëert. De staat maakt een orde, waarbinnen rechten gelden, die in theorie nageleefd worden.

   In de praktijk is dit niet altijd het geval. Vaak gaat geld boven recht. Ambtenaren die omgekocht worden, waardoor rechten geschonden kunnen worden etc. Politici die zogenaamd voor mensenrechten zijn, maar ook oorlogen bekostigen etc

   Mensen maken samen recht. Zonder mensen is er geen sociale orde en geen rechtsorde. Anarcho kapitalisme pleit voor meerdere rechtsordes die naast elkaar bestaan en waartussen mensen kunnen switchen

  • Moraal is altijd tijdsgebonden

   10 jaar geleden vond men kraken normaal, nu vind men het het ergste denkbaar

   10 jaar geleden had je nog man/vrouw toiletten gescheiden, nu is dat ’transfbobisch’ ofzo

   in de jaren 70 ging men meer uit van sociaal vangnet, gemeenschapszin, nu doen mensen het (zogenaamd) allemaal zelf

   De meeste mensen betalen graag 70 procent van hun inkomen aan huur, omdat je dan ‘normaal’ bent

   De massamens volgt altijd de gangbare moraal op.

   Wel zullen mensen altijd sociale ordes vormen en met wetgeving komen. Het hele anarchistische ancap idee, was dat moraal subjectief is en dat je daarom meerdere rechtsordes naast elkaar moet hebben, waartussen je makkelijk kan switchen. Iets dat we nu ook al hebben, want landen hebben andere regels. Alleen dan zou je dus nog meer ‘landen’ hebben. Landjes, kleine particuliere staatjes

 7. Mijn mening over verwegistan:

  Jaren ’70 – Afghanistan versus Pakistan: euh, niks mee te maken, hopelijk geen onschuldige burgerslachtoffers
  Jaren ’80 – Irak versus Iran: euhm, niks mee te maken, hopelijk geen onschuldige burgerslachtoffers
  Jaren ’90 – Oorlog in Joegoslavie: euhm, niks mee te maken, hopelijk geen onschuldige burgerslachtoffers
  Jaren ’00 – Ergens stammenoorlog in Afrika: euhm, niks mee te maken, hopelijk geen onschuldige burgerslachtoffers
  Jaren ’10 – Jemen vs. Saudi Arabie: euhm, niks mee te maken, hopelijk geen onschuldige burgerslachtoffers
  2023 – Israel vs. Palestijnen: dacht iemand nu echt dat ik NU plots wel interesse zou vertonen in verwegistan?

  Gek eigenlijk dat men nu ineens een mening verondersteld wordt te hebben, nu het over dat ene landje gaat.
  Als libertarier betreur ik altijd onschuldige burgerslachtoffers. Welke STATEN (of “autoriteinen” zoals Hamas) goed of fout zijn, waarom zou ik daar duizenden km verderop me ueberhaupt in moeten willen verdiepen?
  Ik heb wel beters te doen in mijn leven met mijn schaarse tijd!

  Mogelijk interesseert me deze keer wel de impact op ons (WOIII?) of op de financiele markten (dus op ons, via pensioengeld of bankencrisis etc.) maar dan hebben we het over de praktische consequenties, niet over de schuldvraag. Maar wat voor zode zet het aan de dijk om te weten welke overheid/autoriteit ik het meest moet haten? Immers de burgers zijn voor het merendeel onschuldig aan beide zijden. Dus wat schiet een mens ermee op om Hamas te haten of Nethanyahoo als je sowieso geen reden hebt om alle overige 99.99% der Palestijnen of Joden te haten, hooguit een 5% fanatici?

  Werkelijk: ik hoop dat het bloedvergieten snel ophoudt maar verder wens ik mijn tijd niet te stoppen in de vraag welke autoriteit (met collectivistische mindset!) ik het meest moet verafschuwen.

  • “Mogelijk interesseert me deze keer wel de impact op ons (WOIII?) of op de financiele markten (dus op ons, via pensioengeld of bankencrisis etc.) maar dan hebben we het over de praktische consequenties, niet over de schuldvraag.”

   Juist, de schuldvraag is voor moralisten en hypocrieten die oordelen willen vellen. Inzicht van het gevaar van escalatie, zelfs al het is vanuit een beetje welbegrepen eigenbelang, en dat als de rechten van Palestijnen worden geschonden, en je neutraal blijft, dat men dan (terecht) vandaag of morgen jouw rechten ook komt schenden, lijkt me een betere insteek.

  • Ja inderdaad, in geen van de door jouw genoemde voorbeelden van “groep X vecht tegen groep Y” ligt iemand wakker, maar Hamas doet een aanval en 2 Amerikaans vliegdekschip-vloten zeilen naar de middellandse zee, wtf. Heeft Israël olie? Niet echt eh?

   60% van Biden’s kabinet bestaat ook uit joden, maar ik wil hier even voor de duidelijkheid zeggen “that is a total coincidence”

   • Totaal toevallig ook bij een percentage van ongeveer twee procent van de bevolking.
    Een man becalculeerde eens de kans op posten van joden die een hoge post in de Eu hebben gekregen, daarbij kwam hij respectievelijk op 1 op 400, 1 op 160,000, en 1 op 64 million. Ik heb er daarna niet meer van gehoord, na de simpele rekenoefening was hij ineens ontslagen…

   • Het zou leuk zijn als een leraar van een school voor kinderen van de elite eens een oefening voor kansberekening opzet, en daar als berekeningsmateriaal de joden in hoge posities voor gebruikt. Als de kinderen dan met de gigantische onwaarschijnlijkheid worden geconfronteerd, dan vertellen ze dat later tijdens het eten aan hun vader en moeder, die dan zeggen ‘ach kind, dat is toch allemaal maar toeval’, ‘maar papa’, ‘shht toch kind, een verstandig kind denkt aan zijn toekomst’.

 8. even deze opmerking onderaan plaatsen: Sorry Johannes maar wetten worden geschreven door degenen die aan de macht zijn en die zullen hun eigenbelang voorop stellen. Het gaat dus om het eigenbelang van de slavenbezitters en machthebbers en niet om een alles overstijgende rationaliteit

  • De rationaliteit hoeft ook niet ‘alles te overstijgen’, het is incrementeel op een schaal, voortschrijdend. En naast rationaliteit kan ook irrationaliteit bestaan.

  • Wetten moeten nog altijd worden goedgekeurd. Dat doet het parlement. Bovendien wetten worden ook afgekeurd. En soms schrijven derden mee. Bijvoorbeeld mensen die verstand hebben van het onderwerp.

  • Het Zwitsers burger-veto systeem om wetten af te keuren lijkt me geweldig, nu gaan libertards weer zeiken over “mob rule”, maar in Zwitserland kan de minderheid gewoon lekker afscheiden, en de machtspiramide is bottom up, (er is geen militair instrument die dat tegen kan houden, want burgers= militia = leger zelf).

   Volgens de Zwitserse grondwet is de burger soeverein, niet het parlement! Dat vormt ook de basis van hun referendum systeem.

 9. “wetten worden geschreven door degenen die aan de macht zijn en die zullen hun eigenbelang voorop stellen. Het gaat dus om het eigenbelang van de slavenbezitters en machthebbers en niet om een alles overstijgende rationaliteit”

  Dit zijn slechts frases hoe het mogelijk gaat, je bewijst niets daarmee in de zin van de rationele gronden van rechten. Er zijn momenteel een aantal rechten van kracht in verschillende landen die in principe de macht van machthebbers inbinden, dus er is sprake van een toenemend rationeel begrip. Dat die rechten vervolgens overtreden worden op een zekere schaal is een bijkomende zaak die niet afdoet aan de rationele fundering.
  Bovendien is een mate van eigenbelang in de mix niet perse slecht, iemand kan bijvoorbeeld pleiten voor de vrije markt uit rationeel welbegrepen eigenbelang.

 10. “open grens (alleen voor het westen) joden” heb je overal. De libertarische partij Texas (LP Texas), D66, VVD, Groen Links in mindere mate. Wat ik nou wel grappig vindt is dat diezelfde joden het fantastisch vinden als Westerse landen ondergelopen worden door moslimvluchtelingen, waarschijnlijk hadden ze een “plan B” waarbij ze naar Israël emigreren nadat Westerse samenlevingen compleet naar de klote zijn geholpen.

  Groomen van 8 jarige meisjes in de UK door Pakistani? Joden: niet benoemen want racisme.
  Demonstranten in Londen roepen massaal “Hamas Hamas”? Joden in de UK roepen op tot DEPORTATIE.

  Mask off moment…..

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in