Veel historici rakelen met enthousiasme het onderwerp op van “The Rise and Fall of Great Powers”. Ook het boek van Edward Gibbon “The History of the Decline and Fall of the Roman Empire” behoort tot de top 10 van uw auteurs favoriete geschiedenisboeken.

Het is de vraag of de mensen die zelf deelnemen in zo’n wereldrijk door hebben dat het rijk waar ze onderdeel van uitmaken bezig is te vallen. Ik vrees dat het de meeste mensen ontgaat omdat het proces heel geleidelijk en alleen schoksgewijze effect heeft op het leven van alle dag. Dat we bezig zijn aan de val van de fundamenten van de westerse wereld is mij al wat langer duidelijk. De neergang van het Amerikaanse Rijk wordt nu langzaam ook voor meer mensen inzichtelijk.

In dat kader is het niet toevallig dat er een lezenswaardig artikel op het internet verschijnt van Dr. Paul Larudee: “The fall of the West¨.

Wat mij opvalt is dat wij in het algemeen en historici in het bijzonder dat soort gebeurtenissen alleen maar kunnen beschrijven vanuit de vanzelfsprekende aanwezigheid van staten, en dat sommige staten dominant groeien ten koste van andere staten. En dus ook weer kunnen vallen. Zo schrijft Larudee:

“Die “eeuw” lijkt te eindigen op de manier van zoveel andere machten die de pagina’s van Kennedy’s boek vullen – door imperiale overreach, buitensporige militaire uitgaven, achterblijvende economische productiviteit en concurrentiekracht en het niet investeren in de fysieke, technische en menselijke middelen die nodig zijn om een dominante macht te blijven. Kortom, het Westen kwijnt weg.”

Het is duidelijk dat landen, koninkrijken, staten, naties zijn ontstaan, gelijk met de groei van de menselijke beschaving en dat als je naar de ontwikkeling kijkt in bijvoorbeeld de middeleeuwen dat dat uitsluitend en zonder enige uitzondering uitvindingen zijn van de heersende elite, die van zichzelf al veel macht, d.w.z. eigendom van grond/goud e.d. had toegeëigend, altijd door diefstal en roof, en met gewelddadige middelen, en ook nog op kosten van haar onderdanen. Met die “uitvinding” gaf het in de vorm van de staat onbeperkte macht over de haar onderworpen onderdanen. Tot op de dag van vandaag. Als je tot de kern komt leer je, dat wij als geen deelhebbenden aan de elite van de staat, lijfeigenen zijn in een feodale staatsstructuur.

We weten – hoewel het psychosociale onderzoek daarnaar een ondergeschoven onderzoeksonderwerp is – dat iedere organisatie – maar zeker de organisatie van de staat, de neiging heeft om als elite zichzelf onbeperkte privileges te geven, haar onderdanen te collectiveren en dus te onderdrukken, en agressief te worden tegen concurrente staten. De wil om te overheersen, zowel over de onderdanen als over andere staten is kenmerkend. Het enige moderne wetenschappelijk onderzoek dat ik ken dat specifiek het heeft over de ‘Anatomie of the State’ in zijn algemeenheid is van Murray Rothbard. En natuurlijk zijn er de usual suspects onder filosofen:  Rousseau, Hegel, Burke, Hobbes en Hume. Maar niemand stelt de vraag: kunnen we de staat ook niet gewoon maar afschaffen?

Maar ook, het wat meer anekdotische werk van Maarten Berg Een studie over de slechtheid van de staat geeft mooi inzicht over de verwerpelijke werking van de – in dit geval – Nederlandse overheid.

En alleen in die geaccepteerde context van de vanzelfsprekende aanwezigheid van staten die regeren over onderdanen die daar niet voor gekozen hebben – die mogelijkheid bestaat gewoonweg niet – en de mogelijkheid van stateloze samenlevingen wordt ook nooit zelfs maar in overweging genomen, kan men spreken over opkomst de val van staten. En dus analyseren we dat het Amerikaanse Rijk valt omdat het niet investeert  “in de fysieke, technische en menselijke middelen die nodig zijn om een dominante macht te blijven. Kortom, het Westen kwijnt weg.¨ Hoe kan de heersende elite van de verenigde Staten zo dom zijn?

Nou en? Waarom zouden rijken moeten stijgen en vallen?

Vanuit mijn stelling dat een burger het meeste te vrezen heeft van haar overheid is het toch voor de hand liggend dat we nadenken over het afschaffen van staten? Alleen de stroming van het libertarisme is vanuit het uitgangspunt van individuele vrijheid als uitgangspunt daarmee bezig. Alleen al daarom waard om kennis van te nemen!

https://kolozeg.org/the-fall-of-the-west-dr-paul-larudee/.

Vrijspreker neemt dit artikel met toestemming over en zal vaker artikelen van Ortogonaal publiceren. Gezien de nogal natte weersverwachting is het wellicht een goed idee om dit weekend Ortogonaal te bezoeken.

Bezoek Ortogonaal.

14 REACTIES

 1. “En dus analyseren we dat het Amerikaanse Rijk valt omdat het niet investeert in de fysieke, technische en menselijke middelen die nodig zijn om een dominante macht te blijven.”

  Geschreven vanuit de aanname dat aan de top staan en blijven enkel een management issue is. Ik vrees dat het vele malen complexer is waarbij sociale en zelfs biologische factoren een rol spelen. We moeten de invloed van de staat niet overschatten. Een gevolg van grote kindersterfte is dat meestal de kinderen van rijkere ouders overblijven die hun kinderen beter kunnen voeden en over het algemeen intelligenter zijn. Als gevolg daarvan stijgt het gemiddelde IQ. Als gevolg daarvan stijgt het welvaart en welzijns niveau. Totdat ook armere ouders hun kinderen beter kunnen voeden en er meer van overleven waarna het IQ afneemt en het succes van het land/streek/regio afneemt.

  Bij deze wil ik graag verwijzen naar ‘The Fate of Empires’ van Sir John Glubb. Eenvoudig te googlen, kort en goed leesbaar. Hij geeft de volgende samenvattende opsomming:
  Eerst de opkomst, groei en bloei, dan de ondergang:
  The Age of Pioneers (outburst)
  The Age of Conquests
  The Age of Commerce
  The Age of Affluence
  The Age of Intellect
  The Age of Decadence.
  (e) Decadence is marked by:
  Defensiveness
  Pessimism
  Materialism
  Frivolity
  An influx of foreigners
  The Welfare State
  A weakening of religion.
  (f) Decadence is due to:
  Too long a period of wealth and power
  Selfishness
  Love of money
  The loss of a sense of duty.

  Dus eerst de strijders, harde kerels, die een gebied veroveren. Dan de zakenmensen die voor welvaart zorgen. Dan de intellectuelen en ik denk ook kunstenaars. Ten slotte: Frans Timmermans.
  Het is niet moeilijk te zien dat we in de laatste fase zitten, zowel in West-Europa als in de VS.

  • Het grote probleem is niet welvaart, het geld, de materialiteit, plichtverlies. Nee, het is de Staat. De Staat heeft de rol overgenomen van de familie, de moeder/vader, bemoeit zich overal mee. Zowel voor de voordeur als achter de voordeur.
   De cultuur gepromoot door de Staat, moet opgevolgd worden. Dit gebeurt via onderwijs, mediabeïnvloeding en subsidiëring van staatsvriendelijke organisaties. Die mensen en organisaties die niet mee doen, worden tegengewerkt.
   De toekomst ligt in je eigen handen, maar de vorige generaties hebben hun toekomst in handen gelegd van de Staat. En elke dag zien wij de gevolgen. Het verlies van geloof is ook een van de belangrijke factoren. De influx van buitenlanders is het resultaat van de Staat. De mensen zitten vast in de verzorgingsstaat, kunnen of willen niet werken, dus de ondernemers gaan naar het buitenland. Dit is de schuld van de kiezers, want zij kiezen om het geld van anderen te kunnen gebruiken voor zichzelf. Dit is corruptie.
   Waarom zie ik de Staats invloed de bedreiging? Kijk maar naar het Midden-Oosten. Elke keer als de islamisten in opkomst zijn, willen zij maar 1 ding, controle over het overheidsapparaat. Zelfs zij weten dat controle over de Staat, controle over de mensen is. En niet het heilige boekje.
   In elk land zie je altijd hetzelfde: de Staat heeft het meeste geld, meeste mensen, wets- en geweldsmonopolie en macht. De mens is daaraan ondergeschikt.

   • Maw, verhinderen dat een rijk ten onder gaat is een management issue. Als het rijk maar beter gemanaged wordt, dan gaat het niet ten onder. Ik betwijfel dat. Om te beginnen omdat grote rijken van elke politieke signatuur kunnen zijn: monarchie, theocratie, republiek, militaire dictatuur, democratie, het maakt niet zoveel uit. Allemaal kunnen ze uitgroeien tot wereldrijken en vervolgens weer in verval raken. Opvallend is ook dat er een zekere maximale tijdsduur aan lijkt verbonden te zijn van een goede eeuw.

    Iemand als Peter Turchin geeft als reden voor het verval van een rijk: de overproductie van elites. De halve wereld heeft tegenwoordig een academische graad en ze willen allemaal invloed uitoefenen. Dat kan natuurlijk niet. Zoveel functies zijn niet beschikbaar. Vervolgens ontstaan er politieke en ideologische stromingen waarmee zij trachten die invloed te verkrijgen. Ipv gezamenlijk ‘het goede’ te doen vechten ze elkaar de tent uit.

  • Aan de basis van ieder rijk ligt een krachtige economie. Zodra het daarmee slecht gaat, volgt al gauw een algehele neergang. Als je wil weten welke landen nu in opkomst zijn, moet je dus naar hun economische ontwikkeling kijken.

   Dat kunnen landen met veel grondstoffen en arbeidskracht zijn (oa BRICs), maar er is al lange tijd een verschuiving gaande van de landbouw naar de industrie en van de industrie naar de dienstverlening. Die laatste sector draait vooral op kennis en individuele vaardigheden.

   Nieuwe kennis wordt al eeuwen, en nu nog steeds, vooral ontwikkeld in het westen. Het is niet erg waarschijnlijk, dat hierin snel verandering komt. De kans is heel klein, dat er binnenkort uit Afrika fundamentele doorbraken zijn te verwachten (denk aan het gezond 120 worden, koude kernfusie, en een faster than light warp drive).

   De BRICs en de ontwikkelingslanden zullen de komende tijd wel rijker worden, maar dat geldt ook voor het westen. Zolang de economische macht van het westen de grootste ter wereld is, blijft de westerse invloed wereldwijd ook het grootst.

   • “Nieuwe kennis wordt al eeuwen, en nu nog steeds, vooral ontwikkeld in het westen. Het is niet erg waarschijnlijk, dat hierin snel verandering komt. De kans is heel klein, dat er binnenkort uit Afrika fundamentele doorbraken zijn te verwachten (denk aan het gezond 120 worden, koude kernfusie, en een faster than light warp drive).”

    Deels kletskoek.
    Nee, uit Afrika hoeven we inderdaad geen grote technologische ontwikkelingen te verwachten. Dat heeft gewoon te maken met het gebrek van intelligentie aldaar.

    Maar uit het westen valt ook niet meer veel te verwachten. Voor daadwerkelijk onderzoek en innovatie zijn er een aantal zaken nodig, zoals een redelijk stabiele samenleving, waar mensen voldoende vrijheid en middelen hebben om zich daaraan te wijden. Dat is in Europa gewoon niet meer het geval. In europa heerst een oppressieve decadente ideologie die mensen afstompt en het ondernemen juist tegenwerkt. Misschien dat als de hele zaak klapt en mensen noodgedwongen moeten innoveren dat er wat opleving zal zijn, maar dat zal nog wel even duren.

    De VS vervalt in rap tempo tot 3e wereldland; de hele infrastructuur, inclusief het energienetwerk, is zwaar verouderd en slecht onderhouden en staat op instorten. Iedere DAG ontsporen er in de VS meer treinen dan in heel Europa in een jaar. Wegen en bruggen storten in en het sterk verouderde energienetwerk zit al lang aan haar grenzen.
    Met daarbij een enorme influx aan klaplopers en drugsdealers, oplopende raciale spanningen is het eerder een Verdeelde Staten dan Verenigde Staten. De VS drijft nog even door op haar eerdere glorietijden, maar dat zal ook niet lang meer duren.

    En de economische macht van het westen is voornamelijk gebaseerd op een illusie, net als de macht van het Amerikaanse leger een illusie was. Er zit niks aan echte inhoud achter.

  • Het Britse rijk was het grootste en machtigste rijk dat de wereld ooit heeft gekend. Het bestreek een kwart van het landoppervlak van de aarde en ruim een vijfde van de wereldbevolking.

   Het begon toen Engeland, in navolging van de Portugezen en Spanjaarden na de ontdekking van Amerika in 1492, nieuwe handelsroutes ging benutten. De welvaart steeg snel en daarmee de militaire macht.

   Het einde werd veroorzaakt door WOII die Engeland volkomen berooid en verzwakt overleefde. Het raakte daardoor snel al zijn koloniën kwijt (met als laatste Hong Kong in 1997).

   In de VS en West-Duitsland was er na de oorlog een enorme opleving van de economie, maar in Engeland veel minder. De VS, dat ook in Azië voet aan de grond had gekregen door het Japanse keizerrijk te verslaan, kon daardoor het stokje makkelijk overnemen.

   • “Far to many people died for no good reason. There are those who will say that this would never have happened if we would just mind our own business.

    Nothing could be farther from the truth. We live in a dangerous world and we have few good options. But the worst option is to do nothing. We owe it to our children and to their children to engage in the world.

    God bless you all. And God bless the United States of America!”

    ~ Alan Trumbull, US Vice President

    https://youtu.be/IPLjL8TZN4U

  • @Bertuz
   Zeker, opkomst, groei, bloei en ondergang.
   De opkomende landen zijn nu de BRICS+.
   We lijken voor het eerst een multipolaire wereldorde te krijgen.

 2. Opkomende oude rijk subsidariteit en Zwiterland
  Het subsidiariteitsbeginsel is vastgelegd in de federale grondwet van de Zwitserse Bondsstaat , waarin staat dat “de toewijzing en uitvoering van staatstaken gebaseerd zijn op het subsidiariteitsbeginsel” (artikel 5a) 12 , 13 .

  Taken die niet uitdrukkelijk onder de Confederatie vallen , vallen dus onder de verantwoordelijkheid van de 26 kantons 13 . Elk kanton heeft zijn grondwet, zijn parlement , zijn regering , zijn rechtbanken en beschikt over een grote mate van autonomie 13 .

 3. Wat op wereldschaal gebeurt, daar kun je niet zoveel mee. Je kunt wel net doen alsof je in de Belle Epoque leeft, het Gouden Tijdperk, en je leven zoveel mogelijk op die goede manier inrichten.

  Er stort veel in elkaar, er is veel ellende, maar als je het een beetje handig aanpakt hoeft dat niet jouw probleem te worden, krijg je er eigenlijk niet veel van mee.

Comments are closed.