Grondrechten, mensenrechten, individuele soevereiniteit, vrijheid, het belang van de grondwet, woorden en begrippen die sinds de coronacrisis en de recente verkiezingen rondzingen en meer en met grotere felheid dan ooit worden besproken. Maar wat is de betekenis van deze begrippen, waar zijn ze op gebaseerd en hoe zijn grondrechten en vrijheid te waarborgen? Hoe ver kan de overheid gaan in het beperken van de vrijheden en rechten van burgers? Waar liggen de grenzen en wie bewaakt deze?

De vele discussies, maar ook de politieke spelletjes die er mee worden gespeeld zijn, op zijn zachtst gezegd, niet altijd verhelderend.  In de nieuwe cursus Rechts- en Politieke Filosofie van het Mises Instituut Nederland gaan we onder leiding van drie van de Nederlandstalige kopstukken in hun vakgebied deze begrippen en vragen verkennen en bespreken, vooral bezien door de bril van de Oostenrijkse School.

Wanneer?

Zaterdag 30 maart, 10 – 18 uur (aansluitend borrel tot 19u30)

Waar?

De Harmonie, Stationsstraat 26, Tilburg

Kosten?

€ 80, inclusief koffie, thee, water, lunch, 2 drankjes tijdens de borrel (studenten € 55)

Koop hier een ticket!

We zullen de grenzen van filosofie en economie verkennen met niemand minder dan de grootste libertarische geesten van de Benelux! Zie onderstaand.

Docenten:

Adj. Prof. Jan Vis

Jan Vis is als adjunct-professor Business Valuation en directeur verbonden aan het programma Business Valuation van Nyenrode University. Daarnaast is hij partner in Talanton Valuation Services te Amsterdam. Jan Vis is tevens bekend vanwege zijn rol bij de Mises Zomerscholen waar hij al van het begin belangstellenden heeft ingewijd in de beginselen van de Oostenrijkse School.

Em. Prof. Dr. Boudewijn Bouckaert

Boudewijn Bouckaert is emeritus hoogleraar rechtswetenschappen aan de UGent. Hij doceerde Algemene Beginselen van het Recht, Rechtseconomie, Eigendomsrecht, Economisch Recht en Politieke en Rechtsfilosofische Stromingen. Bouckaert is mede oprichter en gewezen voorzitter van de liberale denktank Libera!. Hij publiceerde tal van wetenschappelijke werken en was redacteur en medeauteur van de Encyclopedia of Law and Economics.

Em. Prof. Dr. Frank van Dun

Frank van Dun is rechtsfilosoof en professor emeritus aan de rechtsfaculteiten van de Universiteit Gent en de Universiteit Maastricht. Van Dun is de auteur van “Het fundamenteel rechtsbeginsel” (1983), dat tot de belangrijkste eigentijdse werken van libertarisch filosofische inslag wordt gerekend. Het boek beoogt een antwoord te geven op de vraag “Wat is recht?”. Op basis van de beginselen van dialoog en argumentatie tussen gelijken verdedigt Van Dun dat iedere individuele, natuurlijke persoon absolute zelfbeschikking heeft over zijn leven, eigendom en vrijheid voor zover de uitoefening van dat recht de zelfbeschikking van anderen niet aantast.

2 REACTIES

Comments are closed.