Het rommelt in de Verenigde Staten. Texas heeft in een park de grensbewaking van de falende federale overheid overgenomen. En de federale grensbewakers weggestuurd. De volgende zaken spelen:

– de afgelopen 3 jaar zijn meer dan 6 miljoen illegale immigranten de US binnen getreden
– Joe Biden pleegt met zijn open grenzen politiek een inbreuk op de Amerikaanse Grondwet en de migratiewetten
– een paar weken geleden heeft de gouverneur van Texas beslist om de grenzen van de staat te sluiten en illegalen te weren
– de Biden administratie heeft de staat Texas gedagvaard voor een federale rechtbank om de grenzen van de staat terug open te zetten
– de federale rechter heeft de staat Texas veroordeeld en alzo ook de Grondwet en de migratiewetten geschonden evenals de onafhankelijkheid van Texas genegeerd.
– de gouverneur van Texas heeft beslist om de beslissing naast zich neer te leggen en de grenzen van het grondgebied nog meer te versterken
– Biden heeft gedreigd om troepen te sturen om de grenzen terug op te stellen om illegalen binnen te laten
– de gouverneurs van 25 andere staten van Republikeinse signatuur hebben zich hiertegen formeel verzet; 10 staten hebben reeds toegezegd om de staat Texas hulp te bieden en Rangers gestuurd om mee te helpen de grenzen van de staat Texas te bewaken; verwacht wordt dat de 15 andere dat ook zullen doen
– 26 Republikeinse staten (ofwel de helft van alle staten) zitten op ramkoers met de Biden administratie die gewoon verder doet.
– ondertussen zijn ook al heel wat Amerikanen (burgers, truckers en landbouwers) naar de staat Texas getrokken om actief hulp te bieden.

 

Wordt vervolgd…..

UPDATE: