65 REACTIES

 1. het percentage van de meerderjarige bevolkingsgroep?
  plotseling slaat de vlam in de pan?
  moeilijk te voorspellen lijkt me.

 2. Wat een goed doorwrocht artikel. Zo lees je ze maar zelden, zelfs in de meenstriemmedia niet.

 3. Ancaps en mutualists zijn niet voor revolutie

  Revolutie zou het non agressie principe aantasten.

  Revolutie maakt ook dat jullie geliefde kapitalisten allemaal de tent uit geschopt worden. Jij wilt geen revolutie

  Ik zou zeggen 40 procent moet afhaken wil je revolutie tendenties krijgen. Zo’n revolutie zou alleen niet tot een ancap wereld leiden. Want niemand zit daar op te wachten.

  • een revolutie tegen een agressor schendt natuurlijk geenszins het nap. Zelfverdediging is prima aligned met het NAP.
   Maar goed, dat weet je inmiddels wel, het is alleen .aar getrol moet ik mijzelf altijd inpepeperen.

  • Ligt aan je definitie van revolutie

   Ik zie dan iets marxistisch voor me, of bakoeninistisch

   Nee, het is niet bedoelt als getrol

   Ik snap niet dat je dat niet snapt

   • Je gebruikt zelf het woord revolutie. Wie zegt dan dat revolutie maakt dat kapitalisten de tent uit geschopt worden. Immers het ligt er maar aan wat je eronder verstaat. Wie weet is het een kapitalisten gunstig gezinde revolutie. Kortom je kan de conclusie die die je trekt niet trekken.

   • Er spreekt slecht een vooroordeel uit. Ik snap niet dat je dat niet snapt.

 4. Al die kapitalisten hebben gewoon banden met de Wef, D66 en de VVD. Zijn ermee vervlochten. Het “wappie” volk haat dat allemaal

 5. Hoeveel procent is er nodig voor een revolutie (om deze een kans te laten hebben om te slagen dan wel, anders heeft het weinig zin)?
  8%-10% is genoeg. Maar dan hebben we het wel over mensen die bereid zijn om in actie te komen. De meeste mensen zijn te gezapig.
  18% wil verandering volgens deze stelling? Ja en? Hoeveel procent daarvan is daadwerkelijk bereid lijf en goed te riskeren om de straat op te gaan en echt actie te ondernemen?
  Als je vraagt hoeveel procent miljonair zou willen zijn dan krijg je ook een percentage. Hoeveel van die mensen is bereid om een lange termijn planning te maken en hun leven op z’n kop te zetten en van alles op te geven om dat ook echt te bereiken? Slechts een heel klein deel. Vermoedelijk minder dan 5%

  Als de ‘covid-crisis’ iets heeft duidelijk gemaakt is het wel dat 80% van de bevolking gewoon als schapen de leider volgt en de bevelen opvolgt, ook al zijn de bevelen tegenstrijdig en volgens elke vorm van logica onzinnig.
  De meeste mensen willen helemaal geen verandering; de meeste mensen willen dat vandaag ongeveer hetzelfde is als gisteren en dat morgen ongeveer hetzelfde is als vandaag. Misschien met een kleine verbetering of een mazzeltje. Maar echte verandering? Men kan wel zeggen dat men dat wil, het is gewoon niet waar.
  Als het wel zo was, dan zouden mensen die verandering makkelijk af kunnen dwingen. Dat vereist echter inzet en inspanning en betrokkenheid en een echte wil tot verandering.

  • Democratie is continue culturele revolutie en overhoop gooien van alles, er is geen tijd geweest waar alles zo snel continue veranderde.

   Een libertarier uit het begin van de negentiende eeuw verschilt over het algemeen cultureel substantieel met die van vandaag de dag.
   Ik zou weleens een pol willen zien onder libertariers, waar vragen m.b.t. allerlei voorkeuren gesteld worden.
   Als men bijvoorbeeld voor het homohuwelijk is, dan is statistisch gezien de kans bijna honderd procent dat men op dat gebied gevormd is door de overheid en de campagnes van democratisch radicalen.

   • Eens.
    Maar zolang het gros schapen blijft (altijd zo geweest en zal waarschijnlijk ook altijd zo blijven) komt de enige verandering van de kleine groep die overblijft.
    En zolang die groep niet doorheeft, of in ieder geval niet wil erkennen, dat klagen dat ‘iemand iets moet doen’ niet helpt en dat ze het zelf zullen moeten doen, noch durven erkennen dat veranderingen niet plaats zullen vinden zonder dat ze afgedwongen worden, waarschijnlijk met geweld, zal er niks veranderen.
    Iedereen die nog steeds denkt dat stemmen ook maar enig verschil maakt houdt zichzelf voor de gek, waarschijnlijk omdat men de gevolgen van die conslusie niet onder ogen durft te zien.

   • Ik ben geen voorstander van revoluties, die vreten zichzelf op…
    Het verkleinen van de overheid, en dus depolitisering van de samenleving (de overheid is immers het voertuig van radicalisme in allerlei vormen), naast het wijzigen van het systeem van enkelvoudig stemrecht naar meervoudig stemrecht, zou een basis kunnen vormen. Er is ook geen grote groep voor nodig, veranderingen komen altijd van een kleine groep, de rest hobbelt mee en zal dat inderdaad altijd blijven doen.

   • Naast bovenstaande kunnen er allerlei initiatieven zijn die binding tussen individuen op allerlei kleinere schalen bevorderen, als tegenmacht voor de overheid, maar ook als tegenmacht voor corporaties. Allereerst de gezinssfeer. Dus allerlei lokale kleinschalige bindingen tussen individuen als wapen tegen de eroderende werking van de overheid.

   • @Johannes
    “Het verkleinen van de overheid, en dus depolitisering van de samenleving…”

    Het probleem is dat de overheid, in iedere vorm die bekend is met mogelijk als uitzondering het stamhoofd van een relatief kleine stam, ALTIJD de neiging heeft om zichzelf uit te breiden. En dan bedoel ik niet qua gebied, maar qua beslissingsbevoegdheid en authoriteit op zoveel mogelijk vlakken.
    Het verkleinen van een overheid gaat niet gebeuren doordat wat mensen roepen dat dat zou moeten, net zo min als een roofdier minder zou gaan eten omdat zijn prooi dat roept. De tijden van echte staatsmannen als Lucius Quinctius Cincinnatus is wel voorbij.

    Daarnaast gaat het hier niet eens om alleen maar het verkleinen van een overheid, maar om een drastische wijziging van de manier waarop die functioneert. Daar gaat diezelfde overheid dan ook nooit aan meewerken.

    Je kunt hun opzet ook zien in het afbreken van de gezins- en familiestructuren. Dat is niet toevallig, het is een manier om de basis van de samenleving aan te vallen.
    Je kun het ook zien in het onderwijs; de import van analfabeten en de steeds mindere leesvaardigheid van de al aanwezige bevolking is niet voor niks; er was een hele sterke reden voor het verbod op het leren lezen, schrijven en rekenen aan slaven.
    De jongere generaties worden meer en meer een slavenbevolking. Vrijwel analfabeet, zelfs eenvoudige rekensommen kunnen niet meer worden gedaan zonder mobiel, en de mobiel zelf dient als een controle-manier om de bevolking constant in de gaten te houden. Zowel als waar ze heengaan (GPS tracking) als wat ze kopen (veel gaat via de telefoon) als indien nodig het van afstand beluisteren door microfoon en/of camera in te schakelen.

  • De libertairen uit de negentiende eeuw hechtten grote waarde aan het gezin, de familie. als sfeer waarin individuen worden gevormd, als sfeer van vrijheid van de overheid, maar ook vrijheid van de druk van de massa’s. Bij de twintigste-eeuwse lichting zie je vooral alleen steeds meer de nadruk op markt technicisme, verder is men geatomiseerd individualist.
   Dat individualisme, ofwel die atomisering, is dan weer een product van de democratie, haar grote overheid, en de radicalen die steeds inbreken in de gezinssfeer. Dat cultuur-marxistisch afbreken van het gezin en inbreken in de gezinssfeer gaat op vele manieren, o.a. via homohuwelijk en de LBGTI cult, maar nog op talloze andere manieren.
   Vooral Nederlands libertarisme komt me wat cultureel impotent over, behalve de afwijkende visie over de overheid/markt, is de Nederlandse libertarier in zijn kleine benauwde landje al gauw het product van democratisch groepsdenken. Er bestaat het grote geheel, en het geatomiseerd individu, maar er bestaan niet veel schalen van collectieve binding daartussenin.

   Overheid afschaffen want ‘belasting is diefstal’ is ook het grootste dieptepunt wat men kan bereiken. De overheid, maar ook massavorming, vreet en verlamd ware individualiteit, en vreet de bindingen tussen individuen op allerlei schaal weg. Dat is een veel groter probleem.

  • Kleinschalige bindingen vind ik inderdaad een goed idee, als manier om je sterker te maken

   Het gezin is voor mij minder heilig. Het kan voor en nadelen hebben. Als je gezin verrot is, heb je liever geen gezin

   Wel ben ik het met je eens dat het een sfeer is buiten staat en kapitaal om en op die manier mensen kan ondersteunen. Voor staat en kapitaal ben je een nummer. Voor het gezin niet. Maar een gezin kan je ook vervangen voor affiniteit netwerken. Dat is wat de linkse anarchisten doen en wat wel werkt. Een van de weinigen dingen van ze die constructief zijn

  • Ja, massavorming en overheid tasten het individu aan

   Het gezin of een Affiniteitnetwerk kan het individu bescherming bieden tegen de monsterverbonden van de moderne tijd

   Proudhon sprak ook lovend over het gezin. Als instituut buiten kapitalisme en communisme om.

   Moderne linkse anarchisten schamen zich hier vaak voor, dat proudhon “reactionair” was

   • ‘Affiniteitnetwerk’

    Dat is ook een mooi begrip, het gaat erom dat individuen die geen sterke binding hebben met andere individuen op kleine schaal, automatisch in de grote flow meedrijven.
    Aangezien je in eerste instantie in een gezin gevormd wordt van ‘rondschijtende aap’ tot zelfstandig wezen, dat toch wel een jaar of achttien kan duren, is het gezin van groot belang. Ook de capaciteit tot ontwikkeling tot autonoom zelfstandig individu verschilt nogal, voor de meeste mensen is dat niet haalbaar tot op grote hoogte. Vandaar dat de cohesie en zelfstandige sfeer van gezin/familie van groot fundamenteel belang is.

    Dus in plaats van op de ‘massa’ te foeteren, die maar niet voor zichzelf kunnen denken, is het beter om in te zien dat individuele autonomie, en het vormen van een affiniteiten netwerk op basis van autonomie een prerogatief is van een minderheid. En dat die massa van individuen die maar een beperkte mate van autonomie kunnen bereiken beschermd kunnen worden tegen de grote flow via traditionele vormen zoals het gezin, en allerlei lokale affiniteiten.
    De minderheid die in staat is tot grote(re) autonomie kan zich daarnaast ook met elkaar verbinden, elkaar vinden, in veel ruimere en meer vrije verbanden.

    Analoog: de lage struiken verhouden zich alleen lokaal tot elkaar in een specifieke lokale cultuur, de grotere bomen verhouding zich tot elkaar in een groter verband.

  • Ik zie niet zo goed in waarom ik tegen het homo huwelijk zou zijn

   En dat heeft niets te maken met indoctrinatie van de staat.

   Ik vind homos niet minder dan hetero’s.

   Democratie is anders dan revolutie. Revolutie is in mijn optiek altijd gewelddadig. Met geweld de orde omver tyfen. “Heilig geweld”zoals Malatesta het noemde (wat vrij eng klinkt, maar goed)

   Ik zie zoiets ook niet zo snel gebeuren in Nederland. Verder dan een kraakbeweging is het hier nooit gekomen.

   • Het homohuwelijk is doorgedreven middels grote financiering van bovenaf (uit de VS), via een netwerk van agressieve campagnes, en het agressief uitroken van tegenstanders.

    Statistisch gezien is de kans dat je, leefde je zeventig jaar geleden, dat je tegen het homohuwelijk zou zijn 99.9 procent.

    Als je zegt ‘ik’, dan beweer je dat het jouw individuele mening is, dat je niet bent beïnvloed door die campagnes, de kans daarop is zoals ik zeg dat je tot die 00.1 procent behoort, dus zeer klein..

    Je gebruikt zelfs het argument dat door de propagandisten wordt gebruikt ‘ ik vind homos niet minder dan hetero’s.’, dat is de strategie van de propagandisten, dat men dan minder zou zijn.

    Ik zou het ‘ik’ weglaten, en ‘wij schrijven’, d.w.z. de doelgroep die door campagnes is beïnvloed.

    Het is altijd de ander die door propagandisten is beïnvloed…, dat denkt iedereen.

   • De agressieve homohuwelijk en LGBTI campagnes werken ook zo dat het netwerk van financiering en de push van bovenaf verborgen is, dat de radicale puppets op lager niveau het werk doen, en dat degenen die beïnvloed worden uiteindelijk denken dat het hun eigen mening is, dat men ruimdenkend en vooruitstrevend is, zodat men zichzelf op borst kan kloppen. Van radicalisme naar normalisering. Het begint in de sfeer van radicale atomisering, en daalt daarna neer als normaliteit.

  • Vroeger vonden de vrouwen het gezin te patriarchaal

   Nu vinden veel mannen het gezin te matriarchaal. Ze willen niet met kinderen zeulen etc en een soort mama zijn

   Maar zonder gezin kan je geen kind opvoeden. Alhoewel, een kleine gemeenschap kan ook kinderen opvoeden

   Over dat homohuwelijk, ik ben er onverschillig over. Leven en laten leven

   Dan kan je zeggen : homos zijn decadent

   Zijn hetero’s dat niet ook ? Met hun porno en hoerenwijken. Denk aan het vele huiselijk geweld etc

   • Ik zie dat anders.
    Ik heb niks tegen homo’s (of lesbiennes trouwens). Ik heb ook geen bezwaren tegen homo’s die een soort samenlevingscontract aangaan en openlijk samenleven, mits dat maar niet wordt afgedaan als normaal, of erger nog zoals tegenwoordig vaak wordt gedaan, wenselijk of superieur.

    Ik heb WEL grote bezwaren tegen het homohuwelijk. Ik heb ook grote bezwaren tegen het adopteren van kinderen door koppels van hetzelfde geslacht.

    Het huwelijk is ingesteld om een stabiel gezin te vormen waarin kinderen veilig kunnen opgroeien en de normale waardes meekrijgen.
    2 papa’s of 2 mama’s hebben is NIET normaal. Kinderen die in zo’n omgeving opgroeien zijn veel meer geneigd om dat als normaal te zien en dat is het niet. Je moet niet normaal proberen te maken wat niet normaal is.
    ‘Normaal’ komt van ‘de norm’. Het is niet de norm dat 2 mensen van hetzelfde geslacht kinderen krijgen.

    .

    Mannen en vrouwen hebben hun eigen functies, ingebouwd in de biologie van het wezen. Mannen en vrouwen hebben ook heel verschillende manieren om met kinderen om te gaan, reageren heel anders op verschillende vormen van gedrag, leren kinderen heel andere dingen. Het is juist die mix die aan kinderen uit koppels met hetzelfde geslacht onthouden wordt en daardoor de kinderen vatbaarder maakt voor allerlei andere excessen, zeker aangezien kinderen zeer gemakkelijk beinvloedbaar zijn.

    “Dan kan je zeggen : homos zijn decadent

    Zijn hetero’s dat niet ook ? Met hun porno en hoerenwijken. Denk aan het vele huiselijk geweld etc”

    Dit is een bullshit argument. Homoporno is zeker net zo beschikbaar, evenals homo-hoeren. Huiselijk geweld idem. Het feit dat beiden vookomen onder hetero’s betekent niet dat dat een reden is om homohuwelijken goed te keuren.

   • Johan en johannes,

    Seksualitiet en sex is een biologisch mechanisme tussen uitsluitend mannen en vrouwen bedoeld ter voortplanting. Dit is zowel bij mensen als andere levensvormen, iig bij alle zoogdieren.

    Mannen die vies doen met andere mannen zijn geen ‘homo’s’ maar perverts. ‘Homo’ en ‘lesbienne’ zijn dan ook verzonnen woorden. Resultaat van een decadente zieke maatschappij. En elke maatschappij die perverts als mentaal normaal beschouwd zal niet lang meer bestaan. Vandaar ook de agressieve (((cultural marxistische))) campagne om deze ziekelijkheid te normaliseren. Iets wat uiteraard voor alle tegenwoordige absurditeiten geld.

   • Johan P,

    “mits dat maar niet wordt afgedaan als normaal”

    Er zijn vele landen waar homoseksualiteit en andere seksuele devianties impliciet getolereerd worden. Dat is de sleutel tot het hele verhaal, het expliciteren en normaliseren is het probleem, daardoor groeit het in agressiviteit. Travo’s, drag queens en homocultuur die eerder beperkt was tot bepaalde krochten en darkrooms, komen nu uit die krochten, dansen op straat, en worden zelfs geïntroduceerd voor jongen kinderen op scholen.
    Discrete impliciete tolerantie is normaal gezien de methode om het in de hand te houden. Expliciteren betekent dat iedereen wordt uitgedaagd om er een mening over te hebben, en als men dan de ruimdenkendheid toont (gevoed door onnozelheid en onwetendheid), dan hoort men erbij, is men progressief, en de rest wordt agressief uitgerookt als intolerant. Dat expliciteren is de methode tot normalisering, waar bij dan ook steeds meer deviantie wordt genormaliseerd, inclusief de normalisering van geestesziektes.

    “Zijn hetero’s dat niet ook ? Met hun porno en hoerenwijken. Denk aan het vele huiselijk geweld etc””

    Het cultuur-marxisme aka democratisch radicalisme, werkt altijd met dat soort kritiek. Uiteindelijk is er niks dat perfect is in het leven, dus men heeft altijd argumenten om kritiek te spuien, en te nivelleren ‘dit is net zo als het andere’. Dat is de strategie van democratisch radicalisme.

   • “Zijn hetero’s dat niet ook ? Met hun porno en hoerenwijken. Denk aan het vele huiselijk geweld etc”

    Het democratisch radicalisme heeft een eindeloze voedingsbron van argumenten in het feit dat het leven en de samenleving op zijn zachts gezegd verre van ideaal is.
    Om dus deviantie te normaliseren, en te nivelleren, ‘het een is zo goed als het andere’, neemt men toevlucht tot kritiek op het normale. Democratisch radicalisme heeft zo eindeloze argumenten om alles op de schop te gooien en radicale agenda’s door te drukken. Eindeloos onrecht, eindeloos dit of dat mis. Dat wordt dan door de propagandisten gebracht als ware zij de ruimdenkendheid zelve, maar eigenlijk gaat het om eindeloos myopisch inzoomen op imperfectie en onrecht, overal aanstoot aan nemen.
    Uiteindelijk leidt dat myposisch inzoomen in de democratie tot een vergaande cultuur destructie en het op de schop gooien van alle traditie, eindigend in een totalitarisme.

  • Maar het is een goede kritiek

   Homos zijn volwassen en stemmen in. Het enige verschil is de vorm van seks die ze hebben.

   Sommige hetero’s doen trouwens ook anale seks.Leven zij dan een homo leven ?

   Is de anale seks het probleem ? Dan moet je sommige hetero’s ook uitbannen.

   En homoseksualiteit gaat ondergronds als je het “verbied” dus dat slaat ook nergens op

   • Ik heb hierboven in essentie de strategie van de democratische kritiek uit de doeken gedaan.

    “En homoseksualiteit gaat ondergronds als je het “verbied” dus dat slaat ook nergens op”

    Anders dan verbieden was er historisch gezien, en ook nu in sommige landen, en zelfs in huidige moslimlanden, sprake van discrete tolerantie.
    De democraat mens (product van de democratische cultuur) is een ‘pornograaf’ die alles moet expliciteren… en myopisch inzoomen…
    Dat pornografisch expliciteren (pornografisch in de ruimste zin van het woord, dus niet alleen betrekking hebbende op seksualiteit) leidt tot myopisch inzoomen, een eindeloze serie van kritiek (die altijd mogelijk is), en dat noemt men heden ten dage ‘woke’. Dat is het fundament van bijvoorbeeld radicaal feminisme, dat ook eindeloos inzoomen, expliciteren en bekritiseren als methode heeft, en zo eet het ene radicalisme het andere op in een eindeloze series van expliciteren en kritiek leveren.

   • Democratisch rechts noemt dat cultuur-marxisme, maar dat is politieke propaganda, beide, democratisch links en rechts, is gebaseerd op een eindeloze series van explicitering en kritiek om radicale en nivellerende agenda’s uit te voeren.

  • Johannes

   Voor ons is het gunstig als die mannen homo zijn. Minder concurrentie

   Moedig ze dus aan tot de herenliefde

 6. Ik geloof hier helemaal niets van. Geen land op aarde met een sterker Stockholm syndroom dan NL.

  Graag de bron hiervan.

  • het systeem omverwerpen is niet hetzelfde als de overheid willen afschaffen. Een revolutie leidt nooit tot vrijheid en minder overheid, meestal het tegendeel. Misleidende kop dus van dit artikel. Zo gaat nooit iemand Vrijspreker serieus nemen. Slecht begin van het nieuwe jaar.

  • en ‘citeren ‘ heeft ook een andere betekenis. Zelfs parafraseren dekt de lading niet.

  • Het libertarisme kent een reeks van eminente filosofen die zich uitdrukken of uitgedrukt hebben in intelligente termen, een frase zoals ‘de overheid afschaffen’ klinkt daarbij vergeleken als libertair populisme..
   Het klinkt een beetje zoals de rondschijtende wilde aap, die na achttien jaar opvoeding nodig gehad te hebben, de door de opvoeding verworven taligheid te baat neemt om te roepen ‘huh, huh, ik heb geen sociaal contract getekend’.

 7. het systeem omverwerpen is dacht ik aardig in de buurt van een revolutie. Kijk ook naar Milei: wat hij doet is dacht ik ook aardig in de buurt van een revolutie. En ja, de gemiddelde bloederige revolutie leidt hoogstens tot een nieuwe club machthebbers.
  Waar het in de spreuk om ging is dat het SCP 18% meet die het systeem willen afschaffen. Graag!

  • Nogmaals, omverwerpen is niet hetzelfde als afschaffen. Misschien willen ze directe democratie of zo, of hun eigen poppetjes aan de macht. Je auto renoveren is niet hetzelfde als hem naar de schroothoop brengen. Wat is de kop van het volgende artikel ? ” De LP heeft de verkiezingen gewonnen? ” Winnen/verliezen , wat maakt het uit, kniesoor die daar op let. Je kan iets meer stemmen dan 4 jaar geleden toch zien als overwinning? Het lijkt wel clickbait.

   • en zoals jerommeke ook zegt, waar zijn dan de LP zetels als 18 % de overheid wil afschaffen? lijkt me niet dat die allemaal strategisch PVV hebben gestemd want dat is ook een grote overheid partij.

  • Als de media erover bericht, dan kan het beter worden gezien als ‘de kippen zijn van de leg’, hoe krijgen we ze weer in het gareel.

   “Kijk ook naar Milei: wat hij doet is dacht ik ook aardig in de buurt van een revolutie.”

   Dwaasheid der wanhopige libertariers…, Milei zit daar voor het zionisme. Of zoals een wat grof gebekte Amerikaanse politicus het verwoorde ‘een zionist cocksucker’.

   https://occidentaldissent.com/2023/11/26/javier-milei-elected-president-of-argentina/

   Zionisme is NOOIT bijzaak, altijd hoofdzaak. Het WEF zal blij met hem zijn.
   Het gevaar is nu geweken dat Argentinië zich aansluit bij de BRICS, i.p.v. BRICS sluit het zich aan bij het Anglo-Zionistische imperium en haar militaire macht Natostan en het ZOG in de VS.

   https://occidentaldissent.com/2023/11/27/president-elect-javier-milei-arrives-in-new-york/

   Oh Rand-Rosenbaum sukkelaars toch. Het wordt tijd voor een zionisme-vrij libertarisme..

  • “Flamboyant Zionists with bad haircuts and populist rhetoric (Trump, Boris, Milei, Geert) are winning elections. They are riding waves of middle and working class resentment over immigration, inflation or loss of national sovereignty to power. They present themselves as outsiders and rebels against mainstream conservatism. Once in power, they fail to deliver and exhibit a bizarre obsession with Israel. “

  • Milei is slechts een instantie van het huwelijk van het libertarisme met het Judeofascisme aka Zionisme, waar het libertarisme de underdog is die op zeer slechte termen het huwelijk is aangegaan, want wanhopig, de huwelijksbelofte was een leugen, en de scheiding is aanstaande.

  • Dat milei ingezet word in een geopolitiek spel zou goed kunnen

   Inderdaad, om die Brics te voorkomen en Amerikaanse hegemonie te behouden.

   • Van het nazisme/fascisme kan iedereen nu makkelijk zeggen dat het een kwaad was dat op wereldheerschappij uit was (in allianties). Iedereen staat nu zogenaamd aan de goede kant en men heeft duidelijk uitgelijnd wie de kwaden waren, die zogenaamd allemaal overwonnen zijn.
    In die tijd was het echter zo dat het nazisme over de gehele wereld ondersteuning had, gigantisch veel mensen, inclusief financiële, politieke en institutionele elites werden erin meegezogen, of maakten een alliantie, velen wisten ook niet wat de uiteindelijke agenda was.

    Het Zionisme aka Judeofascime is de erfgenaam van het Nazisme/Fascisme. Zionisme werd indertijd ook ondersteund door de nazi’s, het waren antisemitische geestverwanten (tegen diaspora joden). Zionisme is het enige overgebleven beest, het beest van het communisme is gevallen, het nazisme is gevallen, zionisme is het enige overgebleven beest, dat nu alle macht naar zich toetrekt, en de westerse elites steeds meer in haar macht heeft, maar niet alleen het westen, ook Latijns Amerika (waar ze dictatoriale regimes steunen), en in zekere zin een alliantie met het voormalig communisme in China.

    Net zoals men toendertijd blind was voor het nazisme, en er mee aan de tafel zat, zit men nu aan de tafel met de erfgenaam.

    Net zoals de Duitsers, de massa’s van nazi’s, slachtoffer waren van een kliek psychopaten, zijn de joden nu slachtoffer van het de psychopaten achter het zionisme.

   • @johannes,

    “Net zoals de Duitsers, de massa’s van nazi’s, slachtoffer waren van een kliek psychopaten, zijn de joden nu slachtoffer van het de psychopaten achter het zionisme.”

    O? En hoe precies waren de Duitsers slachtoffer van het NS regime, wat volgens jou uit een kliek psychopaten bestond? Ben benieuwd.

   • geen libertarier,

    De nazi’s hadden niet voor niks een transfer agreement met de zionisten. Toen de nazi’s aan de macht kwamen werden alle media verboden, behalve de nazi propaganda, en de zionistische propaganda.
    Niet alleen Eichmann ging op bezoek bij de zionisten in Palestina, maar ook een andere nazi in een hoge positie. Het zionisme is de erfgenaam van het nazisme, een superioriteitsideologie. Alhoewel het zionisme nog veel vuiler racistisch is dan het nazisme.
    Dat was niet alleen een kwestie van ‘van de joden af zijn’, men had affiniteit met het zionisme en bewondering ervoor. Soort zoekt soort.

    Er zijn nog aanhangers van het Nationaal Socialisme die niks met het zionisme te maken willen hebben, maar vele nazi ‘restanten’ zoeken nu aansluiting bij hun geestverwanten van het Judeofascime, en terecht.

    Klaus Schwab van het WEF is een erfgenaam van het nazi corporatisme dat aansluiting zoekt, alliantie met het Judeofascime, vandaar ook de futurist techno-Judeofascist Yuval Hurari (een joodse zionist). Het zionisme zoekt ook technologische superioriteit, ook via dominantie op het gebied van surveillance technologie, en superioriteit via transhumanisme.

    Dat kan allemaal vergeleken worden als we de table talks van Hitler erbij halen, waarbij Hitler voorstander was van opgeblazen panopticum architectuur. Architectuur waarbij alles plaatsvond in massa samenkomsten in ‘broad daylight’, en er geen privacy was voor de aanbiddende massa’s. Alles ook groter dan groot, om de menselijk schaal te vernietigen, en privacy onmogelijk te maken.
    De nazi’s zouden groen zien van jaloezie als ze de moderne surveillance tech zouden zien.

    Oekraine.
    De joodse Zelensky, aan de macht gebracht door een joodse oligarch. Veel joden in de regering, en de Oekranazis zijn hun stoottroepen.

    De oude nazi structuren kiezen overal voor aansluiting met het Judeofascime, hun geestverwanten. Ik snap niet dat als je zo tuk bent op het Nationaal Socialisme, waarom je je dan niet aansluit bij het Zionistisch Nationaal Socialisme, dat is de ideologie van de zionisten. Waar Hitler het leger als een vorm van socialisme zag (zie zijn tweede boek), is het IDF het zionistisch socialisme, naast de kibbutz (waar Wilders gek op is). Loyaliteit aan de natie, discipline!

    Hitler was volgens Kubizek (zijn jeugdvriend) betrokken bij het lot van de gewone bevolking, Hitler ging tekeer tegen de slechte wooncondities van de armen in Wenen. Het punt is alleen dat dat bij een psychopaat niet is vanwege humanitaire redenen, maar een volk dat in slechte omstandigheden leeft lijdt aan mentale en fysieke problemen, als psychopaat wil je niet heersen over een inferieur volk, maar een gezond en superieur volk.
    Dus de motivatie van de psychopaat die schijnbaar goede dingen doet, leefbare woningen, is heel anders dan die van een humaan persoon.
    Een nationaal gezondheids systeem is ook een manier om gezonde puppets te hebben. Je wilt geen ziekelijke bevolking.

    Hitler ging volgens Kubizek ook tekeer over daklozen die op straat leefden, niet vanwege humane overwegingen, maar een dakloze degenereert op termijn, en dat wil je niet zien op straat, dus weg ermee.
    Veel mensen begrijpen de psychologie van de psychopaat niet, voor de psychopaat moet alles op zichzelf reflecteren, vrouw, kinderen, huisdier, bevolking, het dient allemaal ter ere van zichzelf. En, degenen die zijn wil in de weg staan worden net zo makkelijk opgeruimd.
    Er is vaak een element van zelfzucht in liefde, bij de psychopaat is wat op liefde lijkt volledig zelfzucht, en dat wat niet loyaal is aan hem, kan de kogel verwachten. De psychopaat wil absoluut heerser zijn, een almachtige god. Daarvoor hebben ze een ijzeren wil nodig, Hitler beschreef ook hoe hij in WWI zichzelf trainde om die ijzeren wil te verkrijgen.

    Hitler probeerde tijdens zijn prive monologen in het bijzijn van de leden van party de leden ook aan het verstand te brengen dat de partij geen partij was, maar een ‘orde’. D.w.z een orde van absolute loyaliteit en devotie van alle leden, met volle inzet van hun talenten. Dus absolute loyaliteit zonder intern gelazer en intriganten. Hitler zei ook dat de katholieke kerk de perfecte orde was, waarmee hij de Jezuïeten orde bedoelde. De Jezuïeten maken gebruik van dezelfde kern van machtswellustelingen, met een organisatie van goedgelovigen en half corrupten eromheen.
    Hitler had een geniaal inzicht in organisatie, en hoe je een perfecte organisatie kan bouwen ten behoeven van absolute macht.

    Net zoals de meeste joden in Israël de puppets zijn, waren de lagere orde nazi’s en de gewone nazi’s de puppets van een regime.

    Het Judeofascisme heeft allianties nodig, mocht je interesse hebben in een superioriteitsideologie, dan kan je je het beste daar aansluiten (watch your back).
    Het nazisme heeft afgedaan, Stalin heeft het Bolsjewistisch communisme gezuiverd van de joden en een anti-zionistisch beleid gevoerd, maar het beest van het communisme is ook uitgespeeld, ook in China, de macht is nu aan het opkomende vierde rijk van het zionisme. Om dat te bereiken heeft het haar tentakels in de hele wereld uitgeslagen, en de westerse cultuur van inferieure goys moet eerst vernietigd worden. Maar er zijn altijd goys nodig die het spel meespelen.

   • Allianties zoeken, geen libertarier, je bent veel te eenkennig of ideologisch purist om het spel te spelen.
    De nazi’s zochten alliantie met het Vaticaan, dat men dan eerst nodig had, om daarna ermee af te doen mocht het in de weg zitten.
    De zionisten hebben het Vaticaan nu in hun zak, het Vaticaan met de Jesuieten paus is weer dikke vrienden met het WEF, via Schwab en een netwerk buiten het WEF. Schwab regeert het WEF met ijzeren hand, via de jezuïeten methode voor ingewijden (bekent bij de nazi’s). Een kern, en daaromheen de nuttige idioten en corrupte zakkenvullers.

    Natuursocialisme, zogenaamde bescherming van de natuur, was ook niet vreemd aan de nazi’s, alhoewel men die agenda niet uit heeft kunnen voeren. Alles wat je centraal ‘in beheer’ kunt nemen vergroot je macht. Die agenda is nu overgenomen.

   • “De nazi’s hadden niet voor niks een transfer agreement met de zionisten.”

    Ja, inderdaad. En dat was een mooi iets. Want,

    de transfer agreement was er om meerdere redenen. Ten eerste diende het om de zionistisch georganiseerde handels boycott https://historyjusticewatch.wordpress.com/tag/germany/ te verminderen en/of af te blazen. Ten tweede werden Joden gestimuleerd te emigreren naar Palestina en aangezien dat MET behoud van (de waarde van) hun bezittingen was, was dat een meer dan fatsoenlijke regeling dunkt mij. Bovendien kwam dat de Duitse economie ten goede want de waarde van de bezittingen van de emigranten werd aangewend en besteed in de Duitse economie. Ik zie niet direct in hoe Duitsers hier slachtoffer van waren.

    “Toen de nazi’s aan de macht kwamen werden alle media verboden, behalve de nazi propaganda, en de zionistische propaganda.”

    Onzin. Niet alle media werden verboden. Alles wat ondermijnend was voor het welzijn van Duitsland, economisch, politiek, cultureel en de mentale en fysieke gezondheid van het volk werd idd verboden (nogal logisch, lijkt me), waaronder verschillende media outlets, ontaarde ‘kunst’ en ook het gehele team (((Franfurt School))) moest snel de wijk nemen naar elders. De U.S. in dit geval. Ook werd de vrijmetselarij verboden. En ik zie daar niets dan goeds in. En ook hier zie ik niet echt in hoe Duitsers hier slachtoffer van waren.

    “Niet alleen Eichmann ging op bezoek bij de zionisten in Palestina, maar ook een andere nazi in een hoge positie.”

    Nou, dat demonstreert meteen al dat het Hollywood narratief van ‘evil nazi’s’ een leugen is, nietwaar?

    “Het zionisme is de erfgenaam van het nazisme”

    Mmm, nu ben je toch in de war. Want hoe kan het Zionisme erfgenaam zijn van iets wat pas later verscheen, en notabene mede juist als reactie op Zionisme.

    “een superioriteitsideologie.”

    Er is niets mis met het beste uit jezelf te willen halen, lijkt me. Zowel individueel als als natie. Of zullen we maar gaan voor de 5+jes cultuur van NL? Er is echter wel wat mis als je dit uitlegt als zijnde dat alle anderen, die niet tot jouw natie behoren inferieur zijn en letterlijk slechts vee is wat jouw en jouw natie moet dienen. En dat is een fundamenteel verschil met NS en Zionisme. Jouw simplistische – onjuiste – gedachte dat omdat zowel NS als Zionisme etnisch geënt is het dus twee identieke stromingen zijn met dezelfde motivatie erachter. Alleen iemand die niets weet van NS en slechts de Steven Spielberg versie kent zou zoiets denken. Maar uiteraard is dit lang niet het enige verschil tussen NS en Zionisme. En ik zie nog steeds niet in hoe Duitsers slachtoffer waren van het NS.

    “Alhoewel het zionisme nog veel vuiler racistisch is dan het nazisme.”

    Het verschil heb ik hierboven kort uiteengezet.

    “Dat was niet alleen een kwestie van ‘van de joden af zijn’, men had affiniteit met het zionisme en bewondering ervoor. Soort zoekt soort.”

    O ja, daarom wilden ze ervan af uit hun midden.

    “Er zijn nog aanhangers van het Nationaal Socialisme die niks met het zionisme te maken willen hebben”

    Ja, elke NSer die weet wat het betekent.

    “maar vele nazi ‘restanten’ zoeken nu aansluiting bij hun geestverwanten van het Judeofascime, en terecht.”

    Onzin. Er zijn allerlei figuren die een rol speelden in NS duitsland, zoals bv Kurt Waldheim, would be NSer Prins Bernhard die tevergeefs aanbood gouverneur van NL te worden, die later prominente rollen speelden aan de overwinnaars’ (lees; geallieerde oorlogshitsende agressor vernietigers van NS Duitsland) zijde. Maar dat waren niets meer dan opportunistische zakken hooi, die nergens in geloven behalve zichzelf. Het schijnt dat een opa van Rutte nog gediend heeft in bezet NL. Goed voorbeeld ook, want zo’n Rutte heeft überhaupt geen ideologie. Die waait net zo makkelijk mee met om het even welke macht met om het even welke ideologie. Vele onnozelaars zien hierin het bewijs dat oeoeoeoeoeo, de Nazi’s hebben toch stiekum de oorlog gewonnen en maken nu nog de dienst uit. Kijk maar, Kurt Waldheim, Bernhard nazi wetenschappers in de US, etc. Bovendien, zoals ik al eerder zei, van de werkelijke diepgang waar NS op gebaseerd is zijn maar weinigen op de hoogte. Dat was zelfs zo in NS Duitsland. Toen de NSers aan het roer kwamen hadden zij volgens verkiezingsuitslag zo’n 3e van het volk achter zich. Slechts enkele jaren later stond 99,9999% van hen achter het leiderschap. Waarom? Nou, heel simpel, het leiderschap bracht wat het beloofde en in recordtijd. Maar dat wil niet zeggen dat die 99,9999% ook begreep waar het NS nu eigenlijk voor staat. Zij waren al lang tevreden met de resultaten die het bracht. https://www.ihr.org/other/economyhitler2011.html En nog zie ik niet in hoe Duitsers slachtoffer waren van het NS leiderschap.

    “Klaus Schwab van het WEF is een erfgenaam van het nazi corporatisme dat aansluiting zoekt, alliantie met het Judeofascime, vandaar ook de futurist techno-Judeofascist Yuval Hurari (een joodse zionist). Het zionisme zoekt ook technologische superioriteit, ook via dominantie op het gebied van surveillance technologie, en superioriteit via transhumanisme.”

    Echt totale onzin. Klaus Swab is een notabene Rothschild telg. Je weet wel, die van dat bankenkartel wat uiteindelijk buitenspel werd gezet zodat Duitsers niet langer schuldslaven waren daarvan. Wat tevens de voornaamste reden was dat het zo geweldig goed ging sinds de NS overname van de Weimar clowns en dus derhalve vernietigd diende te worden. Want idd had NS Duitsland heel wat bewondering wereldwijd, en terecht. Hitler en NS was the real deal, en samen met hun bondgenoten waren zij de enige ware oppositie van de macht die nu nog steeds, en vaster dan ooit, aan de touwtjes trekt. Overigens is Klaus Swab ook maar een frontmannetje, net zoals alle anderen die publiek bekend zijn.

    “Dat kan allemaal vergeleken worden als we de table talks van Hitler erbij halen”

    Nou, die table talks laat ik liever links liggen. Niet dat daar geen authentieke citaten in zouden staan, die staan er wel degelijk in, maar omdat er ook NIET authentieke toegevoegde citaten in staan. Bovendien is het oorspronkelijk vertaald door een vijand. dus nee, niet betrouwbaar. Daar moeten we het niet van hebben. Ik kijk dan liever naar het 25 punten programma en de bereikte resultaten. Geen woorden maar daden. En van geen van de daden van het NS is ooit één Duitser slachtoffer geworden.

    “waarbij Hitler voorstander was van opgeblazen panopticum architectuur. Architectuur waarbij alles plaatsvond in massa samenkomsten in ‘broad daylight’, en er geen privacy was voor de aanbiddende massa’s. Alles ook groter dan groot, om de menselijk schaal te vernietigen, en privacy onmogelijk te maken.”

    O, nou dan waren waarschijnlijk alle beschavingen die dergelijke architectuur bouwden ‘evil nazi’s’, met uiteraard dezelfde motieven. Of hadden die – volgens jou dan – dan weer geheel andere motieven?

    “De nazi’s zouden groen zien van jaloezie als ze de moderne surveillance tech zouden zien.”

    O? En waarom precies? Gezien de resultaten van hun beleid hadden zij toch echt het beste voor, niet alleen met het volk maar met het geheel. Dit is weer zo’n typische Hollywood en/of David Icke ‘evil nazi’ typering.

    “Oekraine.
    De joodse Zelensky, aan de macht gebracht door een joodse oligarch. Veel joden in de regering, en de Oekranazis zijn hun stoottroepen.

    De oude nazi structuren kiezen overal voor aansluiting met het Judeofascime, hun geestverwanten. Ik snap niet dat als je zo tuk bent op het Nationaal Socialisme, waarom je je dan niet aansluit bij het Zionistisch Nationaal Socialisme, dat is de ideologie van de zionisten. Waar Hitler het leger als een vorm van socialisme zag (zie zijn tweede boek), is het IDF het zionistisch socialisme, naast de kibbutz (waar Wilders gek op is). Loyaliteit aan de natie, discipline!”

    Het theater van het huidige Oekraine is precies dat, theater. Er worden zoveel mogelijk goyim afgeslacht aan beide zijden terwijl het belastingbetalende westerse goyim de rekening krijgt van alle westerse ‘hulp’. Dat wil zeggen, wapenfabrikanten kunnen nu hun oude wapensystemen en voorraden betaald dumpen met als bonus 1000en goyim doden. Als je dit niet eens door hebt.

    “Hitler was volgens Kubizek (zijn jeugdvriend) betrokken bij het lot van de gewone bevolking, Hitler ging tekeer tegen de slechte wooncondities van de armen in Wenen. Het punt is alleen dat dat bij een psychopaat niet is vanwege humanitaire redenen, maar een volk dat in slechte omstandigheden leeft lijdt aan mentale en fysieke problemen, als psychopaat wil je niet heersen over een inferieur volk, maar een gezond en superieur volk.”

    Nou, dit zegt heel veel over jouw mentale gesteldheid. Want kennelijk is er iets mis met iemand’s motieven als hij betrokken is bij het lot van de gewone bevolking, en tekeer gaat tegen de slechte wooncondities van de armen in Wenen.

    “Dus de motivatie van de psychopaat die schijnbaar goede dingen doet, leefbare woningen, is heel anders dan die van een humaan persoon.
    Een nationaal gezondheids systeem is ook een manier om gezonde puppets te hebben. Je wilt geen ziekelijke bevolking.”

    Ja, dat klopt, ‘johannes’, het is idd een duidelijk teken van psychopatie als je wilt dat het volk mentaal en fysiek gezond is en in goede omstandigheden leeft. Jij hebt ze duidelijk allemaal op een rijtje, dat zie je zo. 🙂

    “Hitler ging volgens Kubizek ook tekeer over daklozen die op straat leefden, niet vanwege humane overwegingen, maar een dakloze degenereert op termijn, en dat wil je niet zien op straat, dus weg ermee.”

    Idem dito, want het willen van zoveel mogelijk daklozen levend in ellende is een teken van humaniteit, nietwaar, ‘johannes’?

    “Veel mensen begrijpen de psychologie van de psychopaat niet”

    Gelukkig is daar ‘johannes’ die dit wel begrijpt en dit even uitlegt.

    “voor de psychopaat moet alles op zichzelf reflecteren, vrouw, kinderen, huisdier, bevolking, het dient allemaal ter ere van zichzelf. En, degenen die zijn wil in de weg staan worden net zo makkelijk opgeruimd.”

    Idd, degenen die de mentale en fysieke gezondheid en een goede levensomstandigheden van het volk moedwillig in de weg staan moet je vrij baan geven. Wie dat tegen wil gaan is duidelijk een psychopaat.

    “Hitler probeerde tijdens zijn prive monologen in het bijzijn van de leden van party de leden ook aan het verstand te brengen dat de partij geen partij was, maar een ‘orde’. D.w.z een orde van absolute loyaliteit en devotie van alle leden, met volle inzet van hun talenten. Dus absolute loyaliteit zonder intern gelazer en intriganten.”

    Nee, wat dat betreft is de democratische wanorde, met 37 verschillende partijen en een bevolking waarvan elk individu een individuele mening over alles moet hebben, waarvan elke dan vervolgens ook weer gerespecteerd en gerepresenteerd dient te worden in een parlement. Ja, dat werkt!

    “Net zoals de meeste joden in Israël de puppets zijn, waren de lagere orde nazi’s en de gewone nazi’s de puppets van een regime.”

    O? Je bedoeld net zoals alle niet-stamhoofden van een stam in de natuur puppets zijn van het stamhoofd? Of alle bemanningsleden van een schip die geen kapitein zijn slechts puppets zijn van de kapitein? Wat een schizobabble.

    “Het nazisme heeft afgedaan”

    Ja, idd. Vernietigd door de enablers van het Zionisme, shabbos goy, zonder wiens verraad de Zionisten/joden slechts een impotent onbetekenend volkje zijn. Het zijn de enablers, de poppenkoningen van vroeger en tegenwoordig die het allemaal mogelijk hebben gemaakt.
    Hitler en NS waren geen enablers maar bevrijdden Duitsland van het slavendom. Kortom, psychopaten, aldus ‘johannes’.

    “Stalin heeft het Bolsjewistisch communisme gezuiverd van de joden en een anti-zionistisch beleid gevoerd”

    Stalin was een ware psychopaat. Hij was een fel anti Russische en imperialistische massamoordenaar. Putin trouwens ook, fel anti nationalistisch. Beiden globalisten pur sang. Het diagonaal tegenovergestekde van Nationalisten.

    “maar het beest van het communisme is ook uitgespeeld, ook in China, de macht is nu aan het opkomende vierde rijk van het zionisme.”

    Niet echt, Zionisme IS een communistische staat, oftwel een gevangenarbeiderskamp voor bezitloos goyim – diegenen die mogen leven dan – onder beheer van allesbezittende Zionisten. En dit op wereldschaal is het einddoel. (Hoewel ik niet geloof dat het voltooid gaat worden)

    “Om dat te bereiken heeft het haar tentakels in de hele wereld uitgeslagen, en de westerse cultuur van inferieure goys moet eerst vernietigd worden. Maar er zijn altijd goys nodig die het spel meespelen.”

    Idd, zonder shabbos zijn ze een extreem neurotisch, impotent en incompetent volkje tot niets in staat. Hitler en NS companen waren geen shabbos. Dáárom zijn zij en hun prestaties vernietigd en worden die 24/7 gedemoniseerd. En dáár waren en zijn Duitsers slachtoffer van. Als het NS het Zionisme van dezelfde soort waren, een absurditeit die jij suggereert, die gebroederlijk bij elkaar op de koffie kwamen dan hadden ze NS Duitsland niet hoeven vernietigen.

    “Allianties zoeken, geen libertarier”

    Nou, wees gerust, ik zoek beslist géén alliantie met jou, ‘johannes’. 🙂 Met niemand overigens.

    “je bent veel te eenkennig of ideologisch purist om het spel te spelen.”

    Ik speel überhaupt geen spel. Ik denk oprecht dat ik mentaal de (een van de) meest autonome persoon ben op de Vrijspreker. Ik verkeer niet in de illusie dat ‘one day, NS will rise again’ of dat soort kinderlijke gedachtes, mocht je dat wellicht denken. Bovendien zeg ik nergens dat dat de enige wereld is waarin ik zou willen leven. Als ik als purist wordt beschouwd dan zie ik dat als bevestiging van integriteit. Het is daarom dat ik Hitler en NS verdedig. Vanwege de leugens. NS was een antwoord op religieuze kwaadaardigheid zoals er al vele antwoorden op zijn geweest in de geschiedenis, zoals de talloze eerdere uitzettingen en verdrijvingen. Maar zoals ik al eerder aangaf, eenieder gelooft wat ie wil geloven. Niemand neemt iets aan wat ie niet wil aannemen. Het is wel zo, dat er een tijd was dat ik de valse propaganda ook geloofde. Toch ben ik tot de andere conclusies gekomen na bestudering van een en ander.

    “De nazi’s zochten alliantie met het Vaticaan, dat men dan eerst nodig had”

    Als dat zo was dan was dat vanwege het anti communisme sentiment wat beiden deelden, net zoals de communisten in NL voor de oorlog het NS als bondgenoot zag tegen het kapitalisme. Dat zegt totaal niks. Hitler en Stalin tekenden ook een overeenkomst. Zegt niks. Hitler en Chamberlain tekenden ook een overeenkomst. Dus Chamberlain, die terecht geen oorlog met Duitsland wenste zoals dat ook wederzijds was omdat het absoluut NIET in het belang was van beiden werd weggewerkt en vervangen door ware psychopaat, oorlogshitser en Ziotool Churchill. Duitsland is zogenaamd de oorlog verklaard door Engeland en Frankrijk omdat het Polen binnenviel (wiens ‘management’ op dat moment voor nuttige idioot speelde voor de Zionistische alliantie) terwijl Stalin’s SovjetUnie hetzelfde deed enkele weken later. Het resultaat, tientallen miljoenen goyim doden. En de Shoah business kon beginnen. En die must go on, want daar leeft Israel van. Ook hebben Zionisten, hoewel de nr1 racisten in de wereld, allianties met negers gemaakt, vooral in de US, met o.a. de oprichting van de NAACP. Dit was niet omdat zij het lot van negers wilden verbeteren (integendeel, bezie het resultaat van de civil rights movement in de huidige US) maar enkel en alleen om de positie van de blanke man te ondermijnen, iets waar het feminisme overigens ook voor gebruikt is. Dus dat zegt allemaal niks. Het is puur pragmatisme. Instrumenteel means to an end. En de doelen van Nationaal Socialisme en het Zionisme staan 180 graden diagonaal tegenover elkaar. Hoe Duitsers slachtoffer waren van het NS regime wordt nergens duidelijk in jouw reactie.

    “De zionisten hebben het Vaticaan nu in hun zak, het Vaticaan met de Jesuieten paus is weer dikke vrienden met het WEF, via Schwab en een netwerk buiten het WEF. Schwab regeert het WEF met ijzeren hand, via de jezuïeten methode voor ingewijden (bekent bij de nazi’s). Een kern, en daaromheen de nuttige idioten en corrupte zakkenvullers.”

    Allemaal totaal irrelevant tov NS Duitsland en het zogenaamde slachtofferschap van Duitsers als gevolg van het NS regime.

    “Natuursocialisme, zogenaamde bescherming van de natuur, was ook niet vreemd aan de nazi’s”

    Ja, ook dat is een duidelijk teken van psychopatie, het rekening willen houden met het ecosyteem waarvan wij afhankelijk zijn. Je moet wel gestoord zijn om dat te willen beschermen tegen vervuiling en afbraak zeg. Evenals het een duidelijk teken van psychopatie is om kosher slachten en vivisectie te verbieden. Alleen kwaadaardigen zouden het martelen van dieren willen verbieden, toch? Ik bedoel, alleen dát al zegt toch genoeg over de absolute kwaadaardige machtswellustige Nationaal Socialisten?

    Good luck.

   • geen libertarier,

    “Toen de NSers aan het roer kwamen hadden zij volgens verkiezingsuitslag zo’n 3e van het volk achter zich. Slechts enkele jaren later stond 99,9999% van hen achter het leiderschap. Waarom? Nou, heel simpel, het leiderschap bracht wat het beloofde en in recordtijd.”

    Iedere goede leider weet dat het volk niet bestaat uit individuen die capabel zijn om een eigen mening te vormen, dat groepsdenken de norm is, en individueel denken en een eigen mening vormen een uitzondering.
    Dat betekent dat je via constante herhaling het er met de paplepel in moet gieten, of erin moet rammen. Je kunt dan desnoods de bevolking wijsmaken dat 1+1 drie is.
    Maar zelfs dan is het nog niet mogelijk 99,9999% achter je te krijgen. Totaal onmogelijk.

    Je leeft of in een sprookjeswereld, of je bent een leugenaar (dat laatste impliceert een zeker intelligentie).
    Als je bij de leiding van de nazi’s zou aankloppen en dit zou beweren, dan zou dat een belediging zijn van hun geniale capaciteiten om via terreur en propaganda de geesten te vormen.
    Het benaderen van de bevolking als een ‘substantie’ die via intensieve methodes gevormd kan worden tot een eenheid is fundamenteel voor het nazisme. Maar niet alleen het nazisme, zelfs in de democratie.

    ‘Leiderschap’ impliceert vorming van dat wat geleid wordt. En het systeem van de nazi’s was totalitair en geniaal.

    Je bent absoluut afgekeurd om maar enige leidende post te krijgen in zo’n systeem, mocht je die fantasie werkelijk geloven. Je zou wellicht in Nazi’s Disneyland mogen werken.

   • geen libertarier,

    “Ja, ook dat is een duidelijk teken van psychopatie, het rekening willen houden met het ecosyteem waarvan wij afhankelijk zijn. Je moet wel gestoord zijn om dat te willen beschermen tegen vervuiling en afbraak zeg.”

    Oke, de WEF en andere groene radicale instituties willen ook de natuur beschermen. Men wil zelfs rechten aan de natuur toekennen. Ze praten in dezelfde termen.
    Sluit je daarbij aan dan.

   • Zie, we hebben een terreur uitgevoerd, de angst zit er goed in, we hebben alle andere partijen verboden, we hebben een gigantisch intensief propaganda apparaat gecreëerd, we hebben allianties met lieden die er goed aan verdienen, zie, de meerderheid is het met ons eens, behalve de slechten.
    What the f, Nazi Disneyland.

   • ‘Spielberg’ delusion is een strategie om de zaak in twee partijen op te delen. Dus je bent dan automatisch slachtoffer van de propaganda van die partij is het idee. Sinds ik niet tot de partij behoor die het slachtoffer is van joods-centrische propaganda gaat die vlieger niet op.

    Er kan geen sprake van zijn dat zo’n groot deel achter het nazisme stond, puur al omdat het niet mogelijk is dat er zo’n eenheid is. Zelfs met de intensieve propagandamachine van intensieve indoctrinatie is dat niet mogelijk in zo’n korte tijd. Je maakt van de nazi leiding tutjes die massieve consensus op een basis van redelijke mate van veronderstelde autonomie nodig hadden. Dan had men daarna net zo goed een democratie kunnen instellen om de rest van wereld te tonen dat het uit vrije wil was, een democratische dictatuur van de meerderheid (en de rest ligt op het kerkhof of zit in een werkkamp). Die zogenaamde 00,0001 procent die dan tegen was zou dan geen probleem zijn. Dan kan je ook je geheime diensten en terreur stormtroopers afschaffen.

    Je bent ook nog democratischer dan democratisch, ‘het volk ziet het juiste vanzelf in als het zich openbaart, en zal dan haar consensus geven’, is de teneur, en die massa consensus is de ultieme maatstaf.
    Hetzelfde als in het communisme, dictatuur van het proletariaat, en door intensieve indoctrinatie en terreur is men het allemaal eens, de leiding en de ja-knikkers roepen dan: zie het volk is het met ons eens.

   • Nou, goed, ik zal nog één keer reageren hierop.

    Het is opvallend dat jij vooral de ‘99,99999%’ er uit pikt om over te twisten.

    Ten eerste, dus de rest van wat ik zeg is ook volgens jou juist, aangezien daar geen tot weinig substantieel commentaar op komt, mm?

    Ten tweede, de ‘99,99999%’ is a figure of speech en betekent ‘de oooooovergrote meerderheid, en deze bedroeg daadwerkelijk zeer ruim over 90%, wat een opmerkelijk groot verschil is tov aanvankelijk een derde. Is dat specifiek genoeg, ja?

    Ten derde, ik ben al lang niet meer gehecht aan iemands mening ergens over. Ik probeer iets te zeggen wat ik weet en dat zoveel mogelijk toe te lichten, maar daar houd het op. Als jij gelooft in the evil nadzees narrative dan is dat prima, echt.

    Mijn vraag over hoe Duitsers slachtoffer waren van het NS regime blijft echter onbeantwoord. Is dat wellicht waarom je vooral inzoomt op die 99,999999%? En dan aannames zoals dat ik ongeschikt zou zijn voor dit of voor dat. Hoe weet jij nou waar ik wel of niet geschikt voor ben, mm? Uit één stuk commentaar op de Vrijspreker? Zie je, mijns inziens zijn dit dezelfde soort aannames gebaseerd op jouw fantasie die je projecteert op Hitler en companen. Zij deden dus goede dingen – zeer uitvoering gedocumenteerd, zelfs ook door mainstream historici – en veranderde Duitsland van een economische, politieke, culturele schuldslavernijruïne waar tienduizenden letterlijk verhongerden in een welvarend veilig soeverein land en dat in recordtijd maar dat was alleen maar omdat zij psychopaten waren, niet omdat zij werkelijk goede dingen wilden doen, mm?

    Dat kwalificeer ik als schizobabble.

   • geen libertarier,

    Mensen geloven wat ze geloven, daarom is het de vraag hoe zinvol een discussie is. Ik kan op alle argumenten ingaan, maar dat zou een eindeloze discussie worden.

    In plaats van tijd en energie te besteden aan dat waar we van mening verschillen is het beter om te concentreren op dat waar we het ruwweg over eens zijn…
    Nederland heeft immers voor een fanatieke Ziopuppet gekozen, een Europese sleutelfiguur voor het zionisme. Verdeel en heers is één van hun strategieën, dus we kunnen dat beter niet zelf een extra dimensie geven…
    Die Ziopuppet zal Europees rechts verder gebruiken om op te zetten tegen de islam, waarbij de immigratie agenda, LGBTI indoctrinatieprogramma en etc, uit dezelfde koker komt, en gewoon doorgang zal vinden.. Dat is allemaal een stuk dichter bij huis dan Nationaal Socialisme.

    Mocht ik dan je nazi’s beledigen door het Judeofascistisch regime ermee te vergelijken, dan moet je dat voor jezelf maar met een korrel zout nemen, en je comfortabele geloof toepassen dat ik de negatieve visie op het nazisme op mainstream en joods-centrische geschiedschrijving baseer.
    Het heeft weinig zin om Nationaal Socialisme op dit medium te verdedigen, dat weet je ook wel, dus ik heb hier een voordeel als ik het inzet om het zionistische regime aan de kaak te stellen.

   • johannes,

    Er is een periode geweest dat ik nogal de neiging had te preken, toen ik deze kwesties eens grondig bestudeerd had. Want die hele geschiedenis is essentieel om te begrijpen wat er daarvoor speelde en wat er nu speelt. Maar dat heb ik nu niet meer. De mensen bekijken het maar. Het ontslaat mij iig van de zorg wat er met hen gebeurt. Was met de covidioterie bv ook zo. De enige volhardende wil die ze ( ik bedoel de die-hard normies ) hebben is de wil om het vooral niet te willen weten. Evil nadzees? Ok, dan loop je toch lekker achter een of andere – al dan niet democratische – rattenvanger aan die dat verkondigt, kijken of je daar beter van wordt. Je gelooft niet dat er geen covid is? Ok, dan laat je je toch lekker inspuiten met god weet ik wat. See if I care.

    Vandaar dat ik mij persoonlijk niet beledigt voel als jij zegt dat Duitsers slachtoffer waren van. Het enige wat ik dan vraag is; o, hoe dan?

    Dus in dit geval gaat/ging het mij meer om het verdedigen van de waarheid dan het onderwerp.

    De broodnodige, cruciale massale de-demonisering van Hitler en NS gaat er (voorlopig) niet komen. Echt niet. Ik maak me geen illusies. Die tijd is geweest, voorbij. Maar wat er gebeurt is is er gebeurt. Ook al zijn honderden miljoenen individuen geprogrammeerd iets anders te geloven, dat verandert nog steeds niets aan hetgeen wat er gebeurt is.

    Dat sneue libertarische geneuzel over ‘de overheid’, en publiek en privaat bezit en vrije markt, etc.

    Hoe moeilijk is het te begrijpen dat er in de (huidige) wereld alleen maar – een kwaadaardige – private macht bestaat wat volledig de dienst uit maakt? Daadwerkelijke overheden – dus die een land/volk/staat/natie whatever dienen
    zijn zeldzame uitzonderingen. Mede ook omdat die meestal snel vernietigd worden door de eerste(n).

    Aan de ene kant roepen de libertariers tegen critici van het zogenaamde kapitalisme “ja, maar dit is geen écht kapitalisme, er is geen vrije markt, de staat, socialisme, bla bla bla”, maar als je aangeeft dat er tevens geen echte overheid is maar slechts een poppenkast als front dan doen ze de facto net of hun neuzen bloeden en ontkent men glashard de feiten. Misschien ben ik daarom weer hier na zoveel jaren. Veel artikelen die nu geplaatst worden verschillen praktisch 0,0 van artikelen die 20 jaar geleden geplaatst werden. Je zou veel van die oude artikelen gewoon kunnen herplaatsen met een andere datum eronder en niemand zou verschil merken.

    Dit is tenminste de indruk die ik wel eens krijg. Maar ik moet het nageven, je kan eigenlijk wel alles zeggen, nouja, binnen de lijntjes van de wet dan 🙂 Maar daar kan de webmaster niks aan doen. Mmja, over een tijdje zul je me waarschijnlijk niet meer zien. Het blijft een zinloze herhaling van dezelfde discussie.

   • “De broodnodige, cruciale massale de-demonisering van Hitler en NS gaat er (voorlopig) niet komen. Echt niet. Ik maak me geen illusies.”

    Tja, je hebt inderdaad geen schijn van kans. Daarom misbruik ik de zaak ook.
    Naar mijn idee hebben we in NL een ‘Rosenbaum’ libertarisme, waar deze site ook min of meer gebruikt wordt door een aantal pro-Zionistische islamofoben.
    Ik dacht zelf dat het wel enig nut kan hebben om te proberen om er een wig in te drijven. Ook nu de FvD haar pro-Israël visie aan het afleggen is.

    Op deze libertarische site heeft men een bewustzijn van de situatie:

    http://www.libertariantoday.com/2007/12/what-is-judeofascism.html

    Ik ben me ervan bewust dat Nederlandse media allemaal nogal beperkt zijn, wat betreft ‘alternatieve’ standpunten. Maar niet geschoten is altijd mis.

    Het gaat mij niet om het libertarisme op zich, maar om de infiltratie van het zionisme bloot te leggen.
    Ene Hijseenberg, een publicist hier, is overigens naar verwachting al overgegaan tot censuur.

 8. Peilingen en enquêtes geven niet altijd een accuraat beeld van de mening van de bevolking weer, en kunnen worden beïnvloed door verschillende factoren. Het is belangrijk om kritisch na te denken en niet te snel te conclusies te trekken op basis van stellingen die zijn gebaseerd op peilingen of enquêtes.

Comments are closed.