Overgenomen van libertair perspectief, Door Paulus J. Schuckink Kool

Achtergrond

De luide, bevreemdende, idiosyncratische, en heterodoxe politici van de afgelopen jaren kunnen mij wel bekoren. Niet omdat zij van die geweldige standpunten hebben of omdat zij grote verbeteringen zullen brengen. Hun ideeën zijn meestal slechts marginaal beter dan de alternatieven. Ook is het de vraag of ze hun beste beleidsvoorstellen ook daadwerkelijk tot uitvoer zullen brengen. Het grootste voordeel is de hysterie die zij oproepen bij het soort mensen waar ik van walg, de Gutmenschen, de “Verdedigers van de Democratische Rechtsstaat”, de activisten, de academici, de intelligentsia, het journaille en al het meelopende spul: de midwits en NPCs. Ook zijn deze politici vaak heel grappig. Mensen die niet om hen kunnen lachen, wantrouw ik. Zeker als het om politiek gaat.

De nieuwe president van Argentinië, Javier Milei, heeft een speciale plek in mijn hartje. Milei is een alternatieveling, maar hij is anders dan de rest vanwege zijn libertarische gedachtegoed. Tijdens zijn campagne zijn talloze aantrekkelijke uitingen door hem de ether ingeslingerd. De ideeën zijn niet slechts marginaal beter, maar heel veel beter dan de alternatieven. Hij heeft echter nog geen macht gehad. Bij aanvang mijnes schrijvens was het doel om tot een weging van Milei’s acties te komen. Maakt hij zijn beloftes waar? Al snel bleek dat het nogal saai zou worden en anderen dit eerder en beter gedaan hebben. De heer Alexander Sassen van Elsloo heeft een reeks artikelen op Geenstijl geschreven die ik niet kan overtreffen.

 1. Argentinië en de Libertarische Droom
 2. Argentinië en de Libertarische Droom deel 2
 3. Argentinië en de Libertarische droom deel 3

DutchLibertarian (volgen, een uitstekend twitteraar!) houdt het in de gaten en deelt zijn of haar bevindingen. Een retweet van een opsomming door Stossel.

De reacties

Een ander onderwerp kwam steeds meer naar voren: de reacties op hem van lieden die ik normaliter in mijn hoek vind. De aanklachten van politieke tegenstanders zijn saai, voorspelbaar, hysterisch en stompzinnig: tig beschuldigingen van haatdragendheid, extreem-zus, en neo-zo. Het zal wel. Nee, de medestanders zijn interessanter. Ik zag grofweg vijf reacties: laatdunkend, (overdreven) blij en hoopvol, cynisch, ronduit vijandig, en sceptisch. Deze reacties zullen in de rest van het artikel besproken worden.

House cats

Libertarians are like housecats: convinced of their fierce independence, but utterly dependent on a system they don't understand or appreciate

Ik begin bij de laatdunkende reacties. Dit is vooral een impliciete bekentenis van een totaal gebrek aan creativiteit en kennis. Het idee dat de wereld zonder dwang georganiseerd zou kunnen worden is hen totaal vreemd en iedereen die zich dat wel kan voorstellen moet dus wel aan waanideeën lijden. Zie de meme in de afbeelding voor de kern van de kritiek. Het moge duidelijk zijn dat dit mij als libertariër irriteert. Een volledige stroman: convinced of their fierce independence. In libertarische kringen is het vrij algemeen geaccepteerd dat men samenleeft en daarom afhankelijk is van anderen. Het hele punt is dat de opzet nu afgedwongen wordt. Utterly dependent. Libertariërs doen er van alles aan om minder afhankelijk van het overheidssysteem te worden. Agorisme is een prachtig voorbeeld. On a system they don’t understand or appreciate. Libertariërs zijn juist zeer belezen over het systeem, daar komt hun appreciation vandaan. Zeker in contrast met de rest van de bevolking. Als laatste gaat de kritiek volledig voorbij aan het ethische standpunt van Libertariërs: dwang is verkeerd, zelfs als het zou “werken”.

Blij en hoopvol

Deze reactie is overdreven positief. Hij zal het daar wel even rechtzetten en dan zal iedereen inzien dat libertarisme de oplossing is. Helaas. Milei is president binnen een parlementair systeem. Hij kan wel wat bereiken, maar zal ook zeker het parlement mee moeten krijgen op bepaalde punten. Dat zal hij moeten doen zonder een meerderheid in de senaat of het congres. Daarom moet er worden onderhandeld en worden zijn meest radicale standpunten hoogstwaarschijnlijk niet uitgevoerd. Ook zal hij een hoop puin moeten ruimen, binnen een systeem dat hem tegenwerkt. De vraag is of de Argentijnen op korte termijn verbeteringen zullen ervaren. En of de veranderingen leiden tot een herverkiezing van Milei.

Een deel van de positieve reacties komt ook voort uit polarisatie. De vijand van mijn vijand is mijn vriend. Deze mensen moeten vooral gezocht worden bij populistisch rechts. Hun economische ideeën staan mijlenver van die van Milei. Er is een trend in de media om alle politieke alternatievelingen Trump te noemen: Bolsonaro als de Tropical Trump, en ook Milei als mini-Trump. Dit is stompzinnig van beide kanten, maar zorgt voor steunbetuigingen aan de ene kant en kritiek aan de andere.

Cynisch

Cynisme is een destructieve houding. Je wordt er ongelukkig van en er komt nooit iets goeds uit. Ik zou iedereen aanraden hiervoor te waken. In het westen is er een groep mensen die denkt dat het verheven of intelligent is om cynisch te zijn. Zij die niet cynisch zijn wordt naïviteit verweten. Een puberale houding waar ik nogal moe van word. Als je echt denkt dat de politieke weg naar meer vrijheid niet werkt, dan is het nog steeds verkeerd om cynisch te gaan zitten doen. Ten eerste heeft de verkiezing van Milei positieve gevolgen qua bekendheid van de ideologie. Een van de doelen van de Libertaire Partij is het vergroten van de kennis over libertarisme en de partij onder de Nederlandse bevolking. Dit helpt daarbij. Ik hoor als tegenargument dat het verspilde moeite is, en dat deze energie beter besteed kan worden in meer productieve richtingen. Ik denk niet dat het een het andere uitsluit. Ook zijn er tal van mensen die zich in een situatie bevinden dat zij zich niet kunnen onttrekken uit de macht van de overheid. Er zitten bijvoorbeeld ambtenaren bij de LP! Voor hen is meer vrijheid in het beleid het meest realistische scenario.

Vijandigheid

Milei is een rare snuiter. Een “idiosyncraat”. Zo iemand als boegbeeld geeft libertarisme een clowneske uitstraling. Zijn verkiezing zet het libertarisme wellicht in een kwaad daglicht. Libertarisme is een heel kleine stroming die vooral meer herkenning kan gebruiken. Ik denk dat zijn vreemde persona hem geholpen heeft. Het heeft de aandacht getrokken en dat heeft er vervolgens toe geleid dat hij zijn verhaal kon doen en het electoraat vond zijn bevlogenheid en frisse ideeën blijkbaar aantrekkelijk.

The Black Flag of Anarchism flies in many colours.

Michael Malice

Ideologische scherpslijperij. Milei is tegen abortus en hij zit in een coalitie met conservatieven. Het zou goed zijn voor een marginale politieke stroming als libertarisme (en anarchisme) als er gefocust wordt op de zwarte driehoek en niet op de andere en welke precieze kleurschakering die heeft. De LP heeft ook geen uitgesproken pro-abortus standpunt. Zonder zijn alliantie met de conservatieven was hij geen president geworden. Het alternatief zou veel slechter zijn.

Nepotisme wordt hem ook in de schoenen geschoven, omdat zijn zus van alles voor hem doet. Dit zou een aanwijzing zijn voor Milei’s ambitie om dictator te worden. Ook wil hij via decreten regeren, iets wat dictators ook doen. 1+1=2, dus we hebben hier een nieuwe strong man. Beide gedragingen zijn noch noodzakelijk, noch afdoende, dus je mist het brood en de kaas voor je croque madame. Dit waanidee brengt me wel tot een andere overweging. Stel nou… stel nou, stel nou. Dat je de keus zou hebben: een libertarische dictator of een democratisch verkozen communistische regering. De eerste optie is toch veruit superieur? Burgers zouden veel vrijer zijn. De dictator kan zelfs gezien worden als een soort bescherming tegen communisme. Ik vermoed dat sommige lezers dit enge gedachten vinden, maar ik zou hen op het hart willen drukken om te chillaxen.

Skepsis

Een afwachtende en kritische houding, die mijn voorkeur heeft. Politiek is de afgelopen decennia vooral een aaneenschakeling van nederlagen en teleurstellingen voor vrijheidslievenden geweest. Naar alle waarschijnlijkheid zal het libertarische beleid niet als Hollandse Nieuwe naar binnen glijden. Het gaat pijn doen en er moet met anderen gewerkt worden. Ik wens Milei het allerbeste. Het is sowieso goed dat iemand op dat niveau het libertarisme verkondigt. Het is een vreemde vogel, maar dat was waarschijnlijk nodig om verkozen te worden. Niemand kent de toekomst, maar hij zegt in ieder geval goede dingen, en als hij misstappen begaat of te veel afglijdt van het libertarisme moeten we dat herkennen en benoemen. Tot die tijd kunnen we ook een beetje genieten. Het is best een vermakelijke man.

57 REACTIES

 1. Zet daar een foto van lemmingen naast plus de zin” lemmingen denken in een groep beter af te zijn, totdat ze voor de hemelpoort staan en zichzelf voor de kop slaan dat ze de Leider gevolgd zijn.

  Om een groep te kunnen vormen heb je minstens twee individuen nodig. Bovendien moeten ze ook nog het nut van een samenwerking inzien.

  Economie is geen zero sum game. Een economie werkt als een schoolklas. Pietje kan een 8 halen en Pientje ook en niet slechts een 2 nu Pietje een 8 heeft gehaald.

  • Eens, politici kunnen 2 dingen doen, politiek voeren dat de taart op den duur groter wordt (minder belasting of regelgeving bijvoorbeeld) of verder herverdelen en dan wordt de taart steeds kleiner maar krijgen de politici meer macht

   • De “bakkers” zorgen wel voor een grotere taart. De overheid hoeft niets anders te doen dan er vanaf te blijven. Overheid zou mee kunnen bakken. Of diensten leveren waar vraag naar is.

  • Wie zegt dat onder libertarisme de taart zoveel groter zou worden

   Ondernemers zouden zo min mogelijk betalen (afschaffing minimum loon) en banken/verhuurders zouden zoveel mogelijk vragen

   De taart kan wel groot zijn, maar bij wie komt die taart terecht. Wat heb je aan een grote taart, als de massa slechts een klein kruimeltje krijgt? Dan heb je liever een wat kleinere taart, waar iedereen een punt van krijgt

   Ik vind dit altijd zwak aan liberalisme, deze utilitaristische focus. Ja, we zetten veel welvaart om. Wat hebben we daar aan,als de arbeidersklasse en middenklasse er niets van terug zien? Wat is welvaart, als 99 procent ervan terecht komt bij de villa’s van CEO’s en landlords en charlatans als Milei? Of zijn libertarische arbeiders blij met andermans welvaart? En ben ik gewoon een egoist (in de anarchistische betekenis van het woord, wat jullie weer niet snappen)

   Als je dit soort vragen stelt, gaan VVDers en BVNL apen meteen schreeuwen dat je ‘jaloers’ bent. JE BENT JALOERS!!!!!!! Nee, ik denk gewoon rationeel na. Ik ben intelligenter dan de meeste mensen en denk dus meer stapjes vooruit

   • Het punt is dus

    Liberalen en communisten, denken utilitaristisch. Liberalisme en communisme zijn twee kanten van dezelfde medaille. Ze spiegelen elkaar, zei een Amerikaanse anarchist eens.

    Liberalisme wilt een systeem opbouwen van kapitaal accumulatie, in de handen van een financiële elite. In theorie zou dit dan voor iedereen het beste zijn. Want het water stijgt en neemt alle bootjes mee omhoog. In dit proces moeten er nou eenmaal veel ‘losers’ zijn, want het eindresultaat zou beter zijn en dit kan je dan in theorie berekenen. Die boeren die van hun land gedreven werden en in de fabrieken moesten werken? Uiteindelijk zou het eindresultaat leiden tot ‘innovatie’ en ‘vooruitgang’. Zij moesten dus opgeofferd worden in naam van de vooruitgang

    Communisme doet hetzelfde. Delen van de bevolking opofferen, in naam van moderniteit

    Maar het oorspronkelijke anarchisme was op een bepaalde manier een middelvinger naar de moderniteit toe en naar het utilitarisme toe. Het ging om de vrijheid van het individu, het ging niet om ‘de vooruitgang’ van ‘de mensheid’

    Ik ga niet werken voor een staatsbureaucratie, maar ook niet voor het kapitaal van een of andere teringlijer. Want ‘voor mij gaat niets boven mij’. Dat was de anarchistische instelling. We leven voor onszelf, niet voor kapitalisten, niet voor landlords en ook niet voor bureaucraten/politici (klootzakken als Milei)

    Als je je niet verdiept hebt in filosofie, weet je niet echt waar je het over hebt. Deze Milei clown is alleen maar een econoom. Hij kan leuk rekensommetjes maken en modellen uitdenken. Waar D66 ook goed in is.

    Daarnaast is hij inderdaad waarschijnlijk gewoon een Amerika/Israël en/of WEF pion.Belangen in de regio veilig stellen. Voorkomen dat er een marxistische revolte ontstaat, zoals in Cuba gebeurde

    Het is ook een manier om de libertarische beweging in te kapselen. Jullie hebben nu zogenaamd een vertegenwoordiger. De angel is eruit. Het heeft nu een duidelijk gezicht. Terwijl de kracht van anarchisme juist is dat het geen vertegenwoordiger heeft. Dat is wat de staat er vervelend aan vind. Dat het overal en nergens is.

   • Het eerste wat Milei deed na de verkiezingswinst was een trip naar New York, naar de Chabad Lubavitch, een joodse religieuze groep, daar bezocht hij het graf van Rabbi Schneerson, Schneerson was een joodse supremacist die schreef dat de goy een wezen is dat geen doel op zichzelf heeft, maar alleen eventueel bruikbaar is voor de joden. En meer van dat soort religieuze en racistische idioterie.

    Daarna, kort geleden, ging hij naar Israël, een potje staan janken bij de klaagmuur. Terwijl een stuk verderop in Gaza een van de grootste tragedies afspeelt van de laatste halve eeuw.

    Kan je nagaan waar libertariers hun hart aan verkopen.

   • Dus je gaat daar naar een land toe, waar alle libertarische principes geschonden worden op de meest grove manier. Absoluut walgelijk.

   • Dat van die klaagmuur had ik nog niet gezien

    Wat pathetisch

    Kijk ze aan die muur likken

    Dit is van die theatrale ‘mannelijke broederlijkheid’ waar ik een hekel aan heb.

    Politiek libertarisme wilt een kleine, non interventie staat. Een staat slechts gericht op defensie. Kortom, dus geen Israël en ook geen VS. Dat zijn machten met expansiedrang

    Maar het punt is dus, de bevolking snapt er toch niets van. De ‘democraat mens’ vind het allemaal prachtig. Het is een grote soap, die op hun emoties inspeelt. Klaagmuren, kettingzagen, scheldpartijen in talkshows, een opvallend uiterlijk, bombastische retoriek. Je scoort er punten mee.

    Dat is wat democratie zo gevaarlijk maakt. De massamens kan bespeelt worden, door gevaarlijke individuen

   • @ Naya, er wordt geen bevolking geofferd.
    Als je het taartmodel als denkmodel hanteert, ontstaat al snel die gedachte. Immers als ik een groter stuk claim, blijft er voor de ander een kleiner stuk over. Maar zo zit het niet.
    Als ik een klas heb met leerlingen, kunnen beiden ieder een acht halen of een twee of een tien. Als 1 leerling een tien haalt, betekent dat niet dat er voor de andere leerling geen punten meer over zijn. Hij of zij kan ook een tien halen. Dat hij of zij geen tien haalt is niet de schuld van de ander. Maar geofferd wordt deze leerling niet.
    Nog los hiervan bedenk dat het goed is dat er mensen zijn die meer produceren dan genoeg is. Immers dan pas valt er iets te verdelen.
    Ik heb er zelfs nog examens in filosofie afgelegd en er ruime voldoendes voor gehaald.

   • “Wie zegt dat onder libertarisme de taart zoveel groter zou worden”

    Als je dat niet begrijpt en evenmin zin hebt om je in Oostenrijkse School economie te verdiepen, dan is het waarschijnlijk een goed idee om achterover te leunen en van een afstandje gade te slaan hoe de situatie in Argentinië zich verder ontwikkelt. Is het werkelijk zo dat het een land van slaven en miljonairs wordt? Of gaat er toch iets anders gebeuren. Waarschijnlijk is het dan ook een goed idee om je op weinig anders dan intuïtie en marxistische propaganda gebaseerde angsten even voor je te houden. Dit ter bescherming van je menselijke waardigheid. Voor zover daar nog iets van over is.

  • Bertuz

   In theorie kan een overheid natuurlijk ook redelijke diensten leveren. Het probleem is dat veel van het belastinggeld verdwijnt in de diepe zakken van allerlei zogenaamde ’top ambtenaren’ (beroepsoplichters)

   En het probleem is ook, dat we daar moeilijk iets aan kunnen doen (dat is een terechte observatie, van de libertariers)

   Maar je hebt overheden en overheden. De ene overheid gaat beter om met het belastinggeld dan de andere. De ene is minder gecorrumpeerd dan de ander.

   • Concurrentie op fiscaal gebied kan de belastingdruk laag houden. Een wereld-/europa wijde fiscale druk moet vermeden worden.

   • Concurrentie tussen landen is sowieso een goed idee, omdat je dan een land kan kiezen dat beter bij je past

  • Bertuz

   Kapitalisme ontstond op basis van onteigening. De primitieve accumulatie

   Het idee was dat het doel de middelen heiligt

   Jaag mensen de sweatshops in, want uiteindelijk worden we er als natie beter van

   Dat is de redenering. Een utilitarisme.

   Allemaal ploeteren voor de miljonairs, want dan vind er zogenaamd trickle down plaats. Die trickle down is de kern van het argument voor kapitalisme

   Dit is alleen nooit empirisch aangetoond

   Kapitalisme is een religie. En loonslaven zijn gelovigen, die bang zijn dat de samenleving ze ziet als “lui”

   Net als communisme, is kapitalisme een seculiere religie

 2. Ik ga niet meer reageren op de stukjes van die twee akelige heren hier, die meteen je comments verwijderen, als je ’te links’ denkt. Die chemicus en die andere. Maar hier kan ik wel op reageren.

  Milei maakt het anarchisme belachelijk, door zichzelf anarchist te noemen

  Hij staat niet eens voor anarcho kapitalisme. Als je die theorie van Rothbard en Hoppe bestudeerd, zie je dat het niet uit gaat van een STAAT. Het gaat niet uit van PRESIDENTSCHAP het gaat niet uit van PARLEMENTAIRE DEMOCRATIE

  Rothbard ziet kleine ordes voor zich, van gemeenschappen die hun eigen regels opzetten. Deze gemeenschappen interacteren dan met elkaar en maken gebruik van private verdedigbedrijven, milities. Of je dit wel/niet aanhangt is een ander verhaal. Maar Milei gaat uit van een heel ander plaatje. Hij gaat uit van een staat, waar hij dan zogenaamd de president van is, omdat hij democratisch verkozen is. Anarcho kapitalistische theorie erkent die democratische verkiezingen niet eens. The God that failed, noemde Hoppe de parlementaire democratie. Een ‘soft communisme’ waar allerlei populisten uit voort komen

  De zwarte vlag komt in vele kleuren. Maar niet in de Milei kleur. Milei is meer een soort radicalere versie van Trump. Een naar fascisme neigende neoliberaal, die waarschijnlijk door Amerika bekostigd/gepusht is

  Het feit dat allerlei simpele figuren hem zien als ‘heel alternatief’ geeft aan hoe intens naïef je bent en dat je politieke theorie niet snapt. Milei gaat een beetje stoer zwaaien met een kettingzaag, scheld socialisten uit en je bent meteen helemaal verkocht.

  Milei is tegen links? Dat is prima, maar het doet er niet toe waar je tegen bent. Het gaat erom waar je voor bent. We hebben allemaal niets met woke etc. Daar hoef je geen Milei voor te zijn

  • @nayakosadashi. Eens. Milei heeft Argentinie inderdaad niet opgedeeld in kleine staatjes die vervolgens in nog kleinere staatjes worden opgedeeld. En waar binnen ieder ministaatje men het recht heeft zich af te scheiden en een nog kleiner staatje te vormen ter grootte van een wijkje in een klein dorp. Of een straatje in een wijkje in een klein dorp. Of op basis van panarchisme. Dus hij is geen anarchist.

   • DEMOS
    Het subsidiariteitsbeginsel is een organisatiewijze of regel in taakverdeling tussen ‘hogere’ en ‘lagere’ openbare overheden. Het houdt in dat hogere instanties niet iets moeten doen wat door lagere instanties kan worden afgehandeld1. Het subsidiariteitsbeginsel regelt de uitoefening van de bevoegdheden van de overheid en is bedoeld ter bescherming van de bevoegdheid van de vrije burgers om beslissingen te nemen en op te treden op gebieden die niet onder de exclusieve bevoegdheid van de Overheid vallen. Het subsidiariteitsbeginsel garandeert dat de overheid alleen optreedt als dat noodzakelijk is en dat beslissingen zo dicht mogelijk bij de burger worden genomen.

  • Internationaal communisme en statenloos libertarisme zijn twee loten aan de dezelfde stam. Door het totaal wegnemen van landen en grenzen in die vorm van libertarisme wordt alles één grote kosmopolitische marktsamenleving. Dat is de utopie van de totaal anti-culturele homo economicus libertarier.

   • Volgens mij draait het niet om markt. De mens zou zich vrij over de wereld moeten kunnen bewegen. Op zich zelf genomen al. Geleerden deden dat overigens ook. Vandaar latijn als taal. Konden geleerden makkelijker van gedachte wisselen. Waarom je dat anti culturele erbij haalt, ontgaat mij. En bedenk dat geen cultuur of een anti culturele houding ook een cultuur is. Misschien eentje die je niet aanstaat, dat zou kunnen.

   • Omdat de moderniteit de cultuur wegblaast

    Het neoliberalisme wilde een internationale monocultuur, gebaseerd op Amerikaanse economische theorie

    Het modernisme heeft altijd expansiedrang gehad. Zowel de liberalen als de communisten wilde de ‘achterlijke mensen’ emanciperen, verheffen, verbeteren

   • Bertuz,

    “De mens zou zich vrij over de wereld moeten kunnen bewegen.”

    De fysieke ruimte is beperkt. Er is geen enkele reden dat men een recht heeft om zich over de hele wereld te bewegen, men heeft maar een beperkte ruimte nodig, men kan maar een beperkte ruimte optimaal benutten. Waar de ene mens is, zit hij de andere in de weg.

    “En bedenk dat geen cultuur of een anti culturele houding ook een cultuur is.”

    Het gaat over diversiteit van culturen, diverse biotopen. De libertarier wil van de hele wereld een uniforme marktbiotoop maken. De libertarier wil eigendom van land privaat maken, en nationaal en regionaal publiek eigendom van land weg hebben. De libertarier wil de hele wereld claimen. De libertarier wil ‘vrij kunnen bewegen’ om overal alles privaat te kunnen claimen.
    De libertarier is de egoist pur sang, de homo egoist van de twintigste en huidige eeuw. Een kosmopolitische parasiet die verschillende type mensen, product van een diversiteit aan culturen, wil vervangen door de cultuur van de homo economicus, homo ondernemer, en homo egoist, een beperkt soort mens.

    De libertarische wereld zou een soort moderne sprinkhanenplaag zijn, waar de sprinkhaan zich middels technologie vleugels heeft verschaft om overal in de wereld de diversiteit aan cultuur aan te tasten.

  • nayakosadashi2024,

   “Milei is tegen links? Dat is prima, maar het doet er niet toe waar je tegen bent. ”

   Links wordt overal gedefund en afgeserveerd omdat links pro-Palestina is.

   En we weten waar Milei voor is, dat is voor Israël (hij zwaait met Israël vlaggen), voor intensere betrekkingen met Israël, voor het verkassen van de Argentijnse ambassade naar Jerusalem, en voor minder betrekkingen met vijanden van Israël, en meer betrekkingen met vrienden van Israël.

  • De vraag is nu wanneer Milei beleid gaat maken om zogenaamd links ‘antisemitisme’ en anti-Israel activisme te bestraffen en te bannen. Dus dat de anti linkse politiek daarvoor wordt ingezet.

  • Het is goed mogelijk dat Milei hele linkse gesubsidieerde bolwerken zal proberen te ontmantelen, omdat daar het anti-Israel activisme vandaan komt. In de VS worden linkse organisaties ook massaal gedefund om pro-Palestina anti-Israel activism te ondermijnen. Zo werd een hulp organisatie die een pro Palestina beleid voerde bedreigd met defunding, en daarmee werd dat beleid door die organisatie geschrapt. Ook op de universiteiten wordt allerlei druk gezet en beleid gevoerd om het linkse activisme te bannen.
   De belangen en de macht van de pro Israël lobby kan je nooit overschatten. Met een agressief anti-linkse overheid heb je een schat in handen, die je achter de schermen kunt sturen.

  • Ratio

   Ja precies. Proudhon sprak hier al over en het lijntje zette zich voort naar Tucker en later Rothbard . Decentralisatie, federalisme, zeer zeer kleine sociale verbanden, gebaseerd op zelfbestuur. De mogelijkheid tot afscheiding etc.

   Een buitenparlementaire focus. Het zou zonder partijen bereikt moeten worden, was het idee. Anarchisme is buiten de staat en buiten de politiek om.

   Je kan niet een anarchistische president zijn. Dat is als een veganistische vleeseter

   Hij noemt zichzelf wel anarchist. Omdat hij de theorie niet kent, waarschijnlijk. En het klinkt gewoon stoer. Maar daar zien we dus al dat de man niet serieus te nemen is. En hiermee heeft hij dus wel anarchistische theorie besmeurd. Iedereen associeert het nu met hem. Ik denk dat Rothbard ook niet zo blij geweest zou zijn, dat Milei zichzelf anarcho kapitalist noemt. Dit is niet wat hij voor ogen had.

  • Milei beloofde dat demonstranten voortaan zelf moeten opdraaien voor de kosten van de politie (wel grappig, de politiemacht die ze zelf bekostigd hebben, van belastinggeld)

   Kortom, als je niet megarijk ben, kan je niet meer demonstreren. En dat is dan ‘libertair’ ? Geen ‘wappies’ meer in Argentinië, zodra ze met de prikjes komen.

   De middenklasse en arbeidersklasse, verliest het demonstratierecht. Libertair? Vrijheid? Alleen Elon Musk kan nog demonstreren?

   De Milei clown is ook tegen abortus. Maar hij is wel voor orgaanhandel, toch? Handelt hij daar zelf in?

   Deze man is meer een fascist, die anarchistische termen aanhaalt, omdat dat interessanter klinkt. Je hebt ook neonazi’s, die zich anarchist noemen, omdat je daar makkelijker mee weg komt (anarchisme is minder gehaat dan nazisme). Daar deed het mij aan denken.

 3. Ik heb gelezen dat Milei al op schoot van de VS is gaan zitten. De democratische schoot, wel te verstaan.

 4. @nayakosadashi. Wat je verder ziet is dat lobbyisten met veel geld de politieke invloed kopen. Op het moment dat je economisch beleid gaat voeren dan kan het zomaar zijn dat juist de rijken rijker worden. Je ziet nu onder andere superrijken in Frankrijk. Best wel een socialistisch land. Je ziet dat de Bavaria familie als ik het goed heb een lobby heeft gevoerd om in aanmerking te komen voor veel minder successie rechten. Op zich prima dat ze minder belasting betalen maar je ziet dat met name de superrijken de dans weten te ontspringen. En dus dat regulering resulteert in een vorm van omkopen. Je weet ook wel hoeveel commissariaten Wim Kok opeens had toen hij uit de politiek ging? De voormalige vakbondsman en politicus werd toen beloond voor jarenlange diensten aan multinationals.

  Wim Kok: https://nl.wikipedia.org/wiki/Wim_Kok#Carri%C3%A8re_na_de_politiek
  Na de beëdiging van het kabinet-Balkenende I trad Kok, zoals hij een jaar eerder al had aangekondigd, terug uit de Nederlandse politiek. Na enkele maanden in de anonimiteit geleefd te hebben, aanvaardde Kok in 2003 enkele commissariaten, bij de ING Groep, TPG Post, Shell en de KLM.

 5. nayakosadashi, wat wel opvalt is dat het percentage mensen levende in extreme armoede bijna overal enorm gedaald is. Zelfs in bijvoorbeeld Rusland toen het nog communistisch was. De taart is groter geworden. In gebieden die het kapitalisme omarmden is de welvaart voor zo ongeveer iedereen nog meer gegroeid. Vergelijk zuid en noord korea, west en oost duitsland. Het leven voor de onderklasse is in de meer kapitalistische landen een stuk prettiger. Iedereen in de trabant, de directeur en de arbeider. Of de directeur in een mercedes en de arbeider in een opel?

 6. Je weet niet precies hoe dit komt. Ja, innovatie. Komt innovatie door kapitalistische structuren? Niet per se

  In de kern komt innovatie door het werk van bepaalde intellectuelen/professors. Niet door een specifiek economisch systeem. In een sociaal democratisch of georgistisch systeem zou ook nog innovatie plaatsvinden en kunst en cultuur. Misschien wel meer, omdat mensen meer tijd vrij zouden hebben en niet voor Jeff Bezo zouden hoeven ploeteren, tot de laatste zucht

  Innovatie komt trouwens vaak voort uit oorlog. Omdat in oorlogstijd de naties in gaan zetten op nieuwe uitvindingen. Destructie is creatie.

  Het heeft trouwens ook niet eens met geld te maken. Het gaat om iets meer dan dat. Het gaat om trots. Voel je je gewaardeerd, op je werk, in het systeem, als arbeider? Het is voorbij geld. Met geld kan je eergevoel/trots niet afkopen. Iets dat ze in het Midden-Oosten begrijpen.

  Heb je het gevoel dat je als arbeider in het westen gerespecteerd word, of geminacht en bespot word? Het anarchisme was een reactie van mensen die niet het gevoel hadden dat ze gerespecteerd werden, in de moderne kapitalistische orde. Het is een doctrine die niet gaat over ‘innovatie’ of ‘moderniteit’. Het is psychologisch van aard. Het kwam voort uit het emotionele wezen van de mens. Proudhon sprak over de trots van de boeren die hun eigen land bewerkte en van niemand afhankelijk waren. Een sterke emotionele/psychologische dimensie speelde mee. Op een bepaalde manier ‘macho’ sentimenten, zouden veel mensen nu zeggen

 7. Ja, want de superrijken hebben geld om te lobbyen

  De staat beschermd de rijken (via wetgeving, politiemacht, leger, rechtsorde). De superrijken worden daardoor rijker en rijker en kopen de staat weer om. En zo zijn de twee met elkaar verstrengeld.

  Staat maakt kapitaal mogelijk, kapitaal bekostigd de staat. Het is een symbiose

  Het maakt mij niet zoveel uit of zo’n Kok dan allemaal baantjes en lintjes krijgt etc. Dat zal allemaal wel. Het gaat meer om het beleid dat hij uitgevoerd heeft, of de structuren die ze opgezet hebben een beetje functioneren

  Als wat ze doen houdbaar is, boeit het me verder niet eens dat ze in een duur huis wonen. Wat mij betreft woon je in een Disneypaleis. Ik ben daar pragmatisch in

 8. Ja aregentinie gaat een land worden van een paar miljardairs en vele verhongerende slaven

  De miljardairs worden beschermd door een politiemacht, waar mensen niet tegen kunnen demonstreren, want dan worden de kosten van de politie op hen afgeschoven

  Voor de rest word Argentinië een vazalstaat van Amerika. Amerika heeft altijd een vinger ik de pap gehad in die regio

  De Libertariër zal deze groteske situatie goedpraten, onder het mom van “de wereld is nou eenmaal niet eerlijk”

 9. “De Oostenrijkse school” is ook maar een theorie

  Een rekenmodel, bedacht door mannen met autisme, die de nuances in het leven niet begrijpen

  In de Oostenrijkse school zit je nog steeds met het feit dat enkele families al het land bezitten en dus de arbeid van andere kunnen afromen. Een constructie die vaak tot revoltes leid. Omdat mensen het niet accepteren

  Het creëert welvaart ? Wiens welvaart ?

  Ik ben geen marxist. Wel hebben marxisten vaak een beter besef van de geschiedenis en het fenomeen macht, dan de zweverige/verwende/kinderachtige libertariers

  • Je bent knettergek want je roept maar wat. En daarbij val je voortdurend terug op de marxistische propaganda waarmee je je hebt laten hersenspoelen. Je steeds terugkerende voorbeelden van een paar personen die al het land/huizen/water/voedsel/zuurstof bezitten, dat komt rechtstreeks van het marxistische gevecht (klassenstrijd) tegen het internationale grootkapitaal. Je bent dus knettergek en een marxist, ook al begrijp je dat zelf niet.

   • Alsook

    Het feit dat je denkt dat kritiek op landmonopolie marxistisch is, geeft aan dat je politieke filosofie nooit bestudeerd hebt

    En slechts naar podcasts geluisterd hebt, van goedkope rechtse stemmingmakers

    Marxisme vind land monopolie prima, als het maar de staat is die het monopolie heeft

  • Ik heb altijd allerlei bronnen tot mij genomen

   Ik heb de Mises stukjes gelezen van de mises site en ik heb marxisme onderzocht

   Ik bestudeerde Hoppe en Carson. Ik luisterde naar klaver en Baudet. Ik ben dus niet door iets gehersenspoeld. Ik heb altijd een open houding gehad en ben bereid naar alle punten te luisteren

   Veel van de libertariers hier zijn juist totaal gehersenspoeld en zitten vast in hun kleine sekte. Ze kunnen niets anders dan clichématige slogans herhalen. Het komt nooit verder dan dat bedroevende niveau

   Ik ben geen marxist, omdat ik niet ik hegeliaanse mystiek geloof

   • Ik wil best geloven dat je een artikel van Hoppe hebt gelezen, of een paar video’s hebt bekeken. Maar dat is nog niet hetzelfde als je in de Oostenrijkse economische school verdiepen wat een belangrijke basis voor het libertarisme is. Sterker nog, meerdere malen heb je aangegeven dat economie je niet interesseert en dat je je liever bezighoudt met sociologie en psychologie. Dat kan natuurlijk. Alleen, als je vervolgens stevige economische uitspraken gaat doen als: libertarisme leidt tot een samenleving van miljardairs en slaven, dan kan dat niet gebaseerd zijn op deugdelijke economische kennis.

    Maar goed, we zullen zien waar Argentinië over 10 jaar staat. In El Salvador is een vergelijkbare situatie en dat gaat voorlopig uitstekend. Alleen, iets zegt me dat je over 10 jaar nog altijd in dezelfde ontkenningsfase zult zitten als nu.

    Dat is verder het laatste wat ik erover zeg. Ik heb ook nog andere dingen te doen.

   • En dan vind je het gek dat er twee mensen op deze site je ” vervelend bejegenen “.

   • Libertariers, degene die geen grenzen willen, en anarchistish zijn, zijn niet zozeer primitief, maar een beperkte editie mens die het product is van de laatste anderhalve eeuw. Zou die beperkte editie mens zijn zin krijgen, dan zou de hele menselijke evolutie in het slop raken.

   • Zafod

    Economen zitten er gewoon altijd naast. Ze komen met allerlei zogenaamd ‘heel rationele’ voorspellingen. Maat uiteindelijk pakt het allemaal totaal anders uit

    En dan komen ze weer met een nieuwe ‘mathematische theorie’ waarmee ze ‘alles begrijpen’ en dan blijkt dat weer niet te kloppen. Nee, natuurlijk pakt het weer totaal anders uit dan je voor ogen had, in je fantasiewereld

   • En dan nogmaals, speciaal voor de eencellige slijkspringers onder ons: de Oostenrijkse economische school doet niet aan mathematische modellen.

   • Dat weet ik

    Maar nog steeds zit je met die school met het landmonopolie probleem. Waar klassieke liberalen het al over hadden en later de georgisten en anarchisten.

    Een probleem waar libertariers altijd overheen lullen, omdat ze vinden dat feodalisme geen probleem is. We moeten terug naar de riddertijd, volgens Hoppe. Terug naar de tijd van ‘koninkrijken’ en ‘prinsen en prinsessen’

    Voor de markt in detailgoederen gaat dat vast prima allemaal. Maar ik heb het over het grotere plaatjes. Wie bezit de meest basale grondstoffen? Wie bezit de daadwerkelijke infrastructuur? Wie heeft macht?

   • Oh, nu begrijp je dat plotseling wel.
    Om vervolgens weer te zeveren over een probleem wat er niet is.
    Ik geef dit op. Had er nooit aan moeten beginnen natuurlijk. Sommige mensen zijn niet te helpen.

  • Libertariers zijn homo economicus, dat is een limited edition van de mens, eigenlijk een loot aan dezelfde stam waar ook het Marxisme bij hoort, die een beperkte versie homo commodity is. In zoverre libertarisme grenzeloos is, en communisme internationaal, zijn beide ook kosmopolitisch.

   Politiek rechts zou hier eigenlijk niks te zoeken moeten hebben, want libertarisme is ‘open society’, dus multicultureel. De wereld is slechts één grote markt, en iedereen is een poppetje in de markt, zonder enige identiteit en gedeelde cultuur. In zo’n grenzeloze open society die één grote multiculti mix en markt is zijn er geen culturen en communities.
   Libertariers kunnen in vele opzichten links een hand schudden, en met het WEF samenwerken. Daarom is het ook niet gek dat Milei een toespraak hield bij het WEF.

   Er zou wel groepsvorming zijn, inderdaad sekte-achtig, dan heb je bijvoorbeeld een hogepriester CEO zoals Steve Jobs, die wordt dan aanbeden, er ontstaan cults van consumentisme. Cults van technologie dat wordt gepimpt als innovatief, Disneyland utopieën voor de massa’s, technologische utopieën, etc.

   • Zowel kapitalisme/liberalisme als communisme, gaat uit van verlichtingsdenken, modernisme en utilitarisme

    Lenin zag kapitalisme als een mooi systeem, dat slechts een beetje aangepast moest worden. Het moest nog verder gemoderniseerd worden. Communisme is niet anti kapitalisme. Het is pro kapitalisme, het ziet kapitalisme als de voorwaarde voor communisme. Communisme is de verbetering van kapitalisme, in hun ogen. Libertariers snappen dit nooit en denken dat communisme tegen hun systeem is

    Al die figuren als die Jobs en Musk zijn een soort goeroes. Niet heel anders dan de boeddhistische goeroe waar men voor knielt.

    Kapitalisme is een religie. Als mensen er niet massaal in geloofde, zou het niet bestaan. Het is geloof, dat maakt dat de wageslave naar zijn werk gaat, voor 7 dollar per uur. Het is een diep respect voor de sociale orde en ongeschreven regels, zelfs als het tegen hem/haar werkt

 10. Wat ook zo jammer is

  En waarom politieke labels problematisch zijn

  Stel je bestudeerd jaren lang anarchisme. Van Proudhon tot hoppe tot bakoenin. Alles

  En je hebt besloten jezelf anarchist te noemen, na eindeloze overpeinzingen

  Vervolgens komt zo’n Milei baviaan die term bevuilen. Die term heeft nu een bepaalde nasmaak gekregen, door Milei. Dat is heel schadelijk

  Zowel antifa”s als zo’n milei, bevuilen de term anarchisme. Maken het een term die geassocieerd word met onzin

  • Ach, utopische termen refereren aan een situatie die vanwege de menselijke natuur niet in die zuivere vorm kan bestaan, en zo worden de begrippen dan op allerlei manieren ‘aangepast’ aan de realiteit (verkracht eigenlijk).
   Democratie bijvoorbeeld, kan ook niet bestaan, een echte democratie zou een tolerantie en ruimdenkendheid van de mensen vereisen die je alleen van engelen kan verwachten. De mens is niet geschikt voor echte democratie, geen enkel mens. Toch wordt het begrip steeds gebruikt, het is een leugen die een product is van aanpassing en verstoring door beperkt begrip en zelf-deceptie (op zijn minst).

   Een mens kan zichzelf wel wat noemen, maar het zijn is wat anders, toon mij iemand die zichzelf democraat noemt, en die blijkt ook regelmatig een tiran te zijn, toon me een anarchist, en die blijkt regelmatig een kuddedier te zijn, etc.

   Maar goed, buiten dat is het wel waar dat alle politieke labels een grote vuilnisbak van verwarring zijn geworden, maar dat is democratie, ieder zijn eigen begripsvermogen… iedereen mag meepraten. Het is eigenlijk begripsmatige anarchie…

   • Javier Milei een kleine libertariër? ’tuurlijk, net zoveel als de groten Marx, Lenin, Stalin, Pot, Hitler, Napoleon, Mao, de middenmoter Netanyahu, Biden, Trump en kleintjes als Rutte, Kaag, Wilders enz.

 11. Johannes

  Ja politieke termen betekenen tegenwoordig alles en niets tegelijk. Het is een reflectie van de verwarring in de tijd. In de vorige eeuw was het duidelijker, waar de politieke facties over gingen.

  De term anarchisme kan alles en niets tegelijk betekenen. Van Milei tot antifa tot C4SS tot woke, tot crypto. Het betekend eigenlijk niets meer. Het betekend zoiets als “ik ben tegen”

  Bertuz. Het boeit me niets dat ze nare woorden voor mij gebruiken. Dat past binnen de freedom of speech. Ik erger me alleen aan hun cancel/nazi gedrag

  Democratie in een natie kan wel min of meer. Maar als je de pressiegroepen wegdenkt heb je daar een onrealistisch beeld van. Ja Nederland is een democratie en ja Nederland doet altijd alles wat Amerika wilt. Want het valt ook nog binnen de amerirkaanse hegemonie. Die geopolitieke verwikkelingen willen mensen liever niet zien

 12. Zafod

  Dit is dus die arrogante belerende houding van libertariers

  Ik hoef je “hulp” niet

  Ik heb ook geen behoefte aan je “bro science” en je “wijze levenslessen”

  Maak het niet persoonlijk, hou het politiek

  • Het zijn strontvervelende kloddermongolen zoals jij die het persoonlijk maken. Ik had de ijdele hoop dat je eindelijk eens opgerot was maar blijkbaar ben je overal al uitgekotst en moet je hier je ontlasting kwijt. Dus nogmaals, begin je eigen blog.

   • Ik heb al een eigen blog

    Onder een andere naam

    Die goed gaat

    Niemand volgt deze site. Of ik er nou wel of niet ben. Niemand boeit het iets

 13. Met Johannes en ratio kan ik nog normale discussies hebben. Waarin we het soms eens en soms oneens zijn

  Maar veel gasten hier hebben dat vermogen gewoon niet

  Zij passen gewoon beter in de kroeg, met een biertje erbij. Johan Derksen stijl. Beetje kankeren, beetje popi Jopie doen

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in