Vertrouwen in de overheid? een voorbeeld: Studieschuld.

Als libertariers zijn we kritisch op allerlei vrijheids beperkende maatregelen door de overheid.

Vaak wordt ons tegengeworpen dat dat nu eenmaal ‘nodig’ is en: democratisch besloten.

Door het recht op zelfbeschikking, principieel en als basis aan te houden kun je als individu bepalen of je wel of niet terecht door de overheid wordt gepakt. Meestal is dat zo. (vinden wij).

Maar zelfs als je een beetje overheid accepteert (alsof een beetje zwanger bestaat) dan kun je op deze site kritische geluiden verwachten.

Want vaak blijkt dat ‘beetje’ overheid, ook nog eens onbetrouwbaar te zijn.

Vaak door ‘doel heiligt de middelen’ worden afgesproken en bestaande rechten verkwanseld.

Voorbeelden te over, denk maar even aan alle Corona maatregelen, die onder het mom van goed voor het algemeen belang, tot groot onrecht hebben geleid.

U kunt ongetwijfeld meer voorbeelden en feiten noemen.

Actueel is nu de rente op studieschuld. Vlak voor de verkiezingen besloot de Tweede Kamer dat er wat aan die rente gedaan moest worden. Ik geloof niet dat nu per ongeluk! de Tweede Kamer de termijn om daar wat aan te doen, heeft laten verlopen. Daardoor gaan hun toezeggingen aan oud-studenten, van uitstel naar afstel. Ik vind dat weer een bewijs van onbetrouwbare politiek.

Waarbij het verhaal nog erger wordt, want de financiering van die rentekorting, werd gedaan met belastingverhoging op buitenlandse kenniswerkers. U raadt het al, nu de verkiezingen geweest zijn, gaan die kenniswerkers wel meer betalen, maar de oud studenten ook!

(De discussie of ‘gratis’ studeren betaald moet worden door niet-studerenden is een andere, ik zoom hier nu in op valse verkiezingsbeloften.)

Als politici, en niet alleen Omtzigt, dat wetsvoorstel even op een achternamiddag er door slepen, hoe betrouwbaar zijn zij dan door de termijn ook nog te laten verlopen? En daar volgt dan weer de logische vraag uit: als zij blijkbaar onbetrouwbaar zijn, waarom laten wij die politici over ons beslissen?

2 REACTIES

  1. Het systeem bestaat uit zichzelf verrijkende “bestuurders”

    En een massa die niet in staat is om zelf te denken en dus slechts taken kan uitvoeren. Het stomme vee. Zij volgen de orders van de “elite” en “bestuurders”op. Prikjes, belastingen, dienstplicht etc

    Tussen deze twee groepen, zit nog een derde groep. Bestaande uit de wat intelligentere mensen, die vaak tussen wal en schip vallen. Mensen die nadenken over het systeem en dus meta posities in kunnen nemen. Die in staat zijn het ergens mee oneens te zijn

    Als je in deze groep zit, kan je het spelletje meespelen, of je gaan verzetten. Je kan ook doen alsof je neus bloed en aan innerlijke immigratie doen. Voor jezelf gaan leven

  2. “het recht op zelfbeschikking”

    in google levert dat niet op wat ik verwachtte. Komt dat door de letterlijke gekleurde artificial intelligence “gemini” van google of ligt hier een opdracht voor OP?

Comments are closed.