Overgenomen van libertair persectief, Edwin Delsing, 14.04.2024

In Nederland bestaat geen verplichting om je te laten vaccineren. Dit geldt ook voor kinderen. Recent echter is een mediacampagne gevoerd die het vaccineren van kinderen verplicht wil stellen. Argumenten die we eerder hoorden tijdens de covid vaccinatiecampagne worden nu gebruikt om vaccinaties tegen kinkhoest en mazelen te propageren en zelfs verplicht te stellen. In hoeverre zijn die argumenten terecht, welke kritiek kunnen we daarop hebben, wat is een verdedigbaar libertarisch standpunt en hoe verweer je je tegen oneigenlijke argumenten?

Case: vaccinatie tegen de mazelen

Op 16 november 2023 publiceerde de WHO een persbericht over het gevaar van een aanstaande mazelenuitbraak omdat vaccinaties in de laatste jaren teruggelopen zouden zijn. Op 1 maart 2024 publiceerde de WHO, in een persbericht gericht op de Asian-Pacific Regio, de these dat een vaccinatiegraad van 95% nodig is om de mazelen in bedwang te houden.

Vanaf februari 2024 verschenen er veel artikelen in nieuwskanalen, die erop gericht waren populaties te motiveren om hun kinderen tegen mazelen te laten vaccineren. Het vaccin beschermt tegelijkertijd tegen mazelen, de bof en rodehond (measlesmumps, rubella, oftewel MMR of in Nederland ook wel BMR) Hier enkele voorbeelden van de nieuwsartikelen:

In de VS:

10 maart: “State’s top doctor: Measles outbreak likely in Michigan because of low vaccination rates

14 maart: “How worried should people be about the measles, an expert explains

25 maart: “Is measles making a US comeback? Here’s what you need to know.”

In Canada:

16 maart 2024: “Canada heading toward major measles outbreak

In Australië:

16 maart 2024: “Measles alert for Sydney’s west after baby diagnosed with illness

In Nieuw Zeeland:

14 februari 2024: “Health authorities urge overseas travellers to check vaccination status after measles outbreaks”.

In Duitsland:

4 maart 2024: “sind die Masern ausgerottet?“

Je kunt concluderen dat er een campagne is gestart met het doel om de vaccinatiegraad bij jonge kinderen omhoog te krikken. Aan de bron van de campagne staat de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO), maar het is niet transparant waar de financiering van de campagne vandaan komt. Krantenredacties nemen gratis toegeleverd nieuws gemakkelijk over en hun eigenaren zij n maar wat blij met subsidies, waardoor de indruk gewekt wordt dat ze voor het echoën van overheidsbeleid betaald krijgen. Artsen en ouders die moeten hebben aanzien hoe hun patiëntjes en hun eigen kinderen aan de genoemde ziektes stierven komen aan het woord, maar niemand komt aan het woord wiens kind door (zware) bijwerkingen schade geleden heeft. Bijwerkingen worden in de persberichten stelselmatig niet genoemd, terwijl voor het BMR-vaccin in de bijsluiter zelfs het risico op overlijden (bij ernstige immunodeficiëntie) in de lijst van mogelijke bijwerkingen (zie pag. 9 – encefalitis) opgenomen is.

Over de mogelijke bijwerkingen van de mazelenvaccinaties bestaat een heftige controverse, met name over het vermoeden dat deze vaccinaties autisme zouden kunnen veroorzaken. Deze bewering is nooit wetenschappelijk bewezen en het associëren van het mazelenvaccin met autisme wordt beoordeeld als desinformatie. Wie over de controverse meer wil weten kan een recent interview op Rumble door Polly Tommey* met de omstreden antivax-activist Dr. Andrew Wakefield bekijken: “international measles mania”.

Waaraan moet je geloof schenken?

Je moet helemaal niks. Op de website van de Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken vind je een wat genuanceerder verhaal dan wat er vaak via de pers verspreid wordt. Het motto van deze vereniging is:

Vaccineren is een keuze én eigen verantwoordelijkheid.

Tijdens de corona-pandemie werd heftig en deels emotioneel gereageerd op de manier waarop de “over”heid (onwoord) haar beleid autoritair wilde doordrukken. Ook in onze libertaire kringen. Er waren serieuze discussies tussen libertariërs of je het non-agressieprincipe overtreedt wanneer je je niet laat vaccineren, omdat je als ongevaccineerde anderen zou kunnen besmetten en als gevaccineerde niet. Dit bleek niet waar te zijn. Er waren in libertaire kringen ook veel pertinente mRNA-vaccinatietegenstanders: vanwege het experimentele karakter ervan of vanuit de simpele overweging, dat alles wat van de overheid komt kritisch moet worden bekeken. We waren het er gelukkig wel over eens dat de overheid niet mocht dwingen (en ook niet “dringen”. Veel libertariërs voerden aan dat “volksgezondheid” geen overheidstaak mag zijn en dat je altijd baas over je eigen lichaam bent. De koers van de LP was toen: vaccineren is een vrije en individuele keuze, je gezondheid is je eigen verantwoordelijkheid. Ik denk dat die koers de juiste was. Waarom?

Natuurrecht van de integriteit van het lichaam.

Je hebt geen enkele verplichting om de overheid of de “medische consensus” te vertrouwen. Kennis van de menselijke soort geeft daar ook weinig aanleiding toe. Van wie kun je met zekerheid zeggen dat-ie het beste met je voorheeft? Het gezonde wantrouwen tegenover iedereen die zich als autoriteit wil voordoen (zich baas over jou wil maken) komt voort uit generaties van genetische selectie op het gebied van zelfbehoud. De juiste manier om daarmee om te gaan – en zo ruzie en opstand in de samenleving te vermijden – is om de beslissing over het eigen lichaam over te laten aan de eigenaar van dat lichaam. Het natuurrecht op de integriteit van het lichaam komt voort uit dat inzicht. Je bent je eigen autoriteit. Dat is een universeel uitgangspunt waarop ook het libertarisme voortbouwt.

Het gelijk ligt niet automatisch bij de sterkste of de “hogergeplaatste” of de “intelligentste”, ook niet als die zich “democratische meerderheid” noemt. Het gelijk ligt ook niet bij de beweringen van verenigde media en zeker niet bij “de wetenschap”. Eeuwen ervaring met “voortschrijdend inzicht” hebben laten zien dat wetenschap niet meer dan een poging kan zijn om fenomenen te begrijpen.

Ook het geloof in God laat zich niet afschaffen via een democratisch genomen beslissing met resulterende lastercampagnes of met “wetenschappelijke” bewijzen, in een werkelijkheidsvisie die tot de bekende jammerlijke vier dimensies is beperkt, dat “God” niet bestaat.

Van wie zijn kinderen?

Ook kinderen zijn van zichzelf. Maar afhankelijk van het groeiproces zijn ze minder of meer in staat om voor zichzelf op te komen. De vraag komt dan op: wie komt voor hen op, wie zijn er verantwoordelijk voor hen en van wie zijn kinderen? En: kunnen die zelf over hun eigen lichaam beslissen, of mogen anderen dat voor hen doen? En wie dan wel? En wat is de leeftijd wanneer zelfbestemming begint?

Zelfbeschikking begint bijvoorbeeld al bij het weigeren van eten: “ik lust het niet”, en de rode kool wordt uitgespuugd.

Kinderen zijn van hun ouders. Vóór de geboorte zijn ze “eigendom” van de moeder. Los van haar kan het kind niet overleven. De moeder is verantwoordelijk voor het kind in haar buik. Bij de geboorte maakt het kind zich daarvan letterlijk los en behoort het toe aan (de zorg van) beide ouders. In “normale” omstandigheden houden die zielsveel van hun kinderen en zorgen voor hen zo goed de natuur hen daartoe in staat stelt, totdat de kinderen op eigen benen kunnen staan. Zijn de natuurlijke ouders er niet, dan hebben kinderen belangenbehartigers (grootouders, familieleden, opvoeders, voogden). Dat is een erkende praktijk die de meeste mensen respecteren. Geleidelijk aan ontwikkelt het kind een “zelf”. Het non-respect van die (natuurlijke) orde is in het libertarisme al heel snel een overtreding van het non-agressieprincipe.

De verbinding tussen ouders en hun kinderen is meestal veel sterker dan de verbinding van ouders met de autoriteiten in de samenleving. Dat drukt zich dat uit in een uitdrukking als “Fuck de overheid als die met z’n poten aan je kinderen zit.” De weerstand van ouders tegen organisaties die het op hun kinderen hebben gemunt gaat onmetelijk diep. Mensen hebben hun leven over voor hun kinderen. Daarom is de expliciete toestemming van de ouders nodig voor alles wat er met hun kinderen gebeurt. Dat betreft zowel medische ingrepen (o.a. vaccinaties) als onderwijs. Kinderen zijn geen eigendom van de gemeenschap of van de staat. Je mag ze niet indoctrineren, ook niet als ouders hun kinderen afwijkende ideeën bijbrengen.

Pogingen van wie dan ook om toestemming bij andere autoriteiten dan de ouders te leggen kunnen op hevige tegenstand rekenen. Mensen die vaccinatiedwang, nota bene bij kinderen, willen invoeren zijn per definitie gedenatureerd. Ze zijn te beklagen. In relatie tot het covid-mRNA-vaccin is Dr. Geert van den Bossche er duidelijk over, hij noemt het een doodzonde. Dat betekent: het is het ergste wat een mens kan doen. Onrustbarend is vooral dat er meer en meer mensen lijken te zijn die geen principiële bezwaren lijken te hebben om ideeën over vaccinatiedwang te verspreiden, en nu dus ook weer over het mazelenvaccin.

Debunken van argumenten van vaccinatiecampagnes

De campagnes worden aangestuurd door professionele beïnvloeders van de publieke opinie. De allerbeste marketing- PR- en reclamebureaus werken eraan mee. Alle vormen van bewuste en onbewuste beïnvloeding worden gebruikt om het gedrag van mensen naar de smaak van de opdrachtgevers te programmeren. Laten we er enkele bespreken:

Je doet het voor een ander

Er wordt ingespeeld op ons altruïsme: die liefde die we voor elkaar zouden moeten hebben. Slechts weinigen willen anderen kwaad doen en het argument suggereert dat als je je (kinderen) niet vaccineert, dat negatief zou kunnen werken op anderen. Vaccineren is echter uitsluitend gericht op de bescherming van het gevaccineerde kind zelf. De enige “bescherming” van anderen ligt daarin, dat er wellicht minder beroep op collectieve voorzieningen voor zieken hoeft te worden gedaan.

De vaccinatiegraad moet boven de 90% liggen om een ziekte uit te roeien

De WHO legt de lat zelfs bij 95% … Toch steken “verdwenen” ziektes regelmatig, wellicht zelfs cyclisch, opnieuw de kop op. Het is bekend dat vaccinaties geen 100% bescherming kunnen bieden. Het lijkt logisch dat bij een dalende vaccinatiegraad het risico van epidemieën toeneemt, maar een 100% uitroeiing is een illusie. De enige (menselijke) ziekte die ooit door middel van vaccinatie wereldwijd werd uitgeroeid waren de pokken, die in 1977 door de WHO voor uitgeroeid werden verklaard en de vaccinaties beëindigd. Maar in 2022 doken de apenpokken op, waarvoor het oude pokkenvaccin weer uit de kast moest worden gehaald.

Het promoten van het “samen” bereiken van groepsimmuniteit (herd immunity) door vaccinatie is een typisch collectivistische benadering. Ze legt de verantwoordelijkheid voor het welzijn van het collectief bij het individueel gedrag, en “dus” moeten individuen zich schikken. Dat gaat aan het belang van individuele medische risico’s voorbij. Het individueel belang is dan ondergeschikt aan het collectieve (of “publieke”) belang. Tenminste, aan dat wat de bestuurders van dat collectief als publiek belang definiëren. En daarmee zit je dus weer bij autoritarisme. Je kunt dit argument debunken door er bijvoorbeeld op te wijzen dat In de tijd voordat een vaccin bestond, de (kinder)ziektegolven de zo gewenste groepsimmuniteit veroorzaakten en niet het vaccin.

Je bent achterlijk als je de wetenschap niet vertrouwt

Juist het kritisch denken: de antithese stellen tegenover een these en met je eigen verstand proberen te oordelen is een wetenschappelijke benadering. Je bent dus juist niet achterlijk wanneer je nog je twijfels hebt over al die als “wetenschappelijk” gepresenteerde “waarheden”.

Verweer en weerbaarheid

Het is goed om ervan bewust te zijn dat er partijen zijn die de middelen hebben om gedrag te beïnvloeden. Zowel via psychologische programmering als met het opleggen van sancties (overheid). Die partijen zijn machtiger dan ik. Mijn strategie tegen manipulatie zou zijn: weglopen, ontwijken, ontsnappen, mezelf ongrijpbaar maken. Bijvoorbeeld door geen massamedia te consumeren en kringen en media op te zoeken die ook kritisch denken.

Ben je geconfronteerd met (zachte) drang om ergens aan mee te doen, en je weet niet goed wat je ervan moet denken, dan kun je zelf op zoek gaan naar cijfers en data. Mensen die bij overheden en reclamebureaus werken zijn vaak mathematisch laag ontwikkeld. Ze kunnen getallen niet goed in het juiste perspectief plaatsen en hun beweringen blijken dan vaak op drijfzand gefundeerd. Het zelf kunnen interpreteren van kwantitatieve gegevens is een belangrijke vaardigheid die je aan kunt leren. Meten is weten. Ga daarom zelf op zoek naar onderliggend cijfermateriaal en bekwaam je in de methoden van statistische “wetenschap”, zodat je de relevantie van beweringen kunt beoordelen. Denk niet dat je eerst 10 jaar ergens voor gestudeerd moet hebben om een eigen opinie te kunnen vormen. “Studie” is het meest effectief wanneer je in het onderwerp geïnteresseerd bent. Je kunt in een mum van tijd grote expertise opbouwen.

De keuze of vaccinatie zinvol is hangt af van de balans tussen de voor- en nadelen van een zulke medische ingreep. Het gaat om de balans te kunnen beoordelen tussen de schade die de ziekte zou kunnen veroorzaken en de schade die het vaccin eventueel zou kunnen veroorzaken.

In de recente covidpandemie hebben we gezien dat die balans voor grote groepen in de samenleving hoogstwaarschijnlijk uitvalt ten nadele van de nieuwe mRNA vaccinatietechnologie. Met name bij jongere mensen. Het is logisch dat er in de bevolking wantrouwen is gegroeid tegenover campagnes die door overheden worden uitgerold. De huidige campagne voor (gedwongen) vaccinatie tegen mazelen – hoe zinvol de vaccinaties tegen mazelen ook mogen zijn – is de verkeerde weg om kritische mensen ertoe te bewegen het overheidsadvies te volgen

De stemmen die voor een vaccinatieplicht werven, veroorzaken alleen maar hoofdschudden tegen de overheid. Rogier SimonsJohan Legemaate en Corrette Ploem van het Amsterdamse UMC betoogden in een recent artikel in Trouw: “Vaccinatiedwang kan averechts uitpakken”.

Drang en dwang vergroten de afwijzende houding ten opzichte van een autoritaire overheid met haar volksgezondheidsinstituten, die tijdens de covid-pandemie een op zijn zachtst gezegd twijfelachtige en beschamend onwetenschappelijke rol hebben gespeeld. In het libertarisme is drang en dwang een overtreding van het non-agressie principe: niet acceptabel.

*) Polly Tommey is producente van de documentaires Vaxxed: From Cover-Up to Catastrophe (2016), Vaxxed II: The People’s Truth (2019) en The Pathological Optimist (2017)

Aanbevolen:
Artikel van het RIVM: “Bescherming tegen mazelen in de gezondheidszorg
Link naar het Rijksvaccinatieprogramma kinderen

15 REACTIES

 1. Het is overduidelijk dat de globalisten trachten tot een wereldregering te komen door soevereiniteit over te dragen naar supranationale, meestal aan de VN gerelateerde, instituten als de WHO. De wetten zijn al aangenomen om de WHO de bevoegdheid te geven om beleid te maken in alle landen die het verdrag onderschreven hebben bij de volgende pandemie. Op eenzelfde manier is het mogelijk de bedoeling van de oorlog met Rusland dat het commando wordt overgedragen aan de NAVO. Je mag je dus voorbereiden op permanente pandemie en oorlog, net zoals als nodig is om alle nationale bevoegdheden over te dragen aan de VN. Waar de VN zelf de speelbal van is, is dan weer een andere vraag.

  • Instituten als de NAVO, WHO en andere VN onderdelen dreigen inderdaad de macht te grijpen. Macht zonder directe democratische vertegenwoordiging. Wat dat betekent hoef ik hier niet uit te leggen. De bureaucraten grijpen net als in het communisme de macht. Einde vrijheid, einde welvaart.

   • Ik kwam net deze tegen via Zerohedge: ‘The Teams Are Set For World War III’.

    TEAM TYRANNY
    Their base: Elites, billionaires, the ruling class, the biowarfare industrial complex, intelligence agencies, and bougie technocrats.

    Institutions they control: WEF, WHO, UN, BMGF, World Bank, IMF, most universities, the mainstream media, and liberal governments throughout the developed world.

    Economic philosophy: The billionaires should control all wealth on earth. The peasants should only be allowed to exist to serve the billionaires, grow food, and fix the machines when necessary. Robots and Artificial Intelligence will soon be able to replace most of the peasants.

    Political philosophy: Centralized control of everything. Elites know best. The 90% should shut up, pay their taxes, take their vaccines, develop chronic disease, and die. High tech global totalitarianism is the best form of government. Billionaires are God.

    Philosophy of medicine: Allopathic. Cut, poison, burn, kill. Corporations create all knowledge. Bodies are machines. Transhumanism is ideal. The billionaires will soon live forever in the digital cloud.

    Their currency: For now, inflationary Federal Reserve policies. Soon, Central Bank Digital Currency (CBDC) that will put the peasants in their place once and for all.

    Policy vehicles to advance their agenda: One Health; WHO Pandemic Treaty; social credit scores; climate scores; vaccine mandates/passports; lockdowns and quarantine camps; elimination of small farms and livestock; corporate control of all food, land, water, transportation, and the weather; corporate control of social movements; and 15-minute cities for the peasants.

    Military strategy: Gain-of-function viruses, propaganda, and vaccines.

    TEAM FREEDOM
    Our base: The medical freedom movement, Constitutionalists, small “l” libertarians, independent farmers, natural meat and milk producers, pirate parties, natural healers, homeopaths, chiropractors, integrative and functional medicine doctors, and osteopaths.

    Aligned institutions: CHD, ICAN, Brownstone Institute, NVIC, SFHF, the RFK, Jr. campaign, the Republican party at the county level…

    Economic philosophy: Small “c” capitalism. Competition. Entrepreneurship.

    Political philosophy: Classical liberalism. The people, using their own ingenuity, will generally figure out the best way to do things. Decentralize everything including the internet. If the elites would just leave us alone the world would be a much more peaceful, creative, and prosperous place. Human freedom leads to human flourishing.

    Philosophy of medicine: Nature is infinite in its wisdom. Listen to the body. Systems have the ability to heal and regenerate.

    Our currency: Cash, gold, crypto, and barter. (I don’t love crypto but lots of smart people in our movement do.)

    Policy ideas: Exit the WHO. Boycott WEF companies. Repeal the Bayh-Dole Act, NCVIA Act, Patriot Act, and PREP Act. Add medical freedom to the Constitution. Prosecute the Faucistas at Nuremberg 2.0. Overhaul the NIH, FDA, CDC, EPA, USDA, FCC, DoD, and intelligence agencies. Make all publicly-funded scientific data available to the public. Ban insider trading by Congress. Support and protect organic food, farms, and farmers’ markets. Break up monopolies. Cut the size of the federal government in half (or more).

    Our preferred tools to create change: Ideas, love for humanity, logic and reason, common sense, art and music, and popular uprising.
    https://www.zerohedge.com/geopolitical/teams-are-set-world-war-iii

   • “Er waren serieuze discussies tussen libertariërs of je het non-agressieprincipe overtreedt wanneer je je niet laat vaccineren, omdat je als ongevaccineerde anderen zou kunnen besmetten en als gevaccineerde niet.”

    Valt het niet op dat de ‘powers that be’ steeds met crisissen komen waar de situatie is dat het hele collectief wordt bedreigt, en dat in naam van het belang van het collectief vele vrijheden opgeschort moeten worden.
    Dus in het geval van de zogenaamde pandemie, de zogenaamde dor de mens veroorzaakte klimaatverandering, en nu ook de oorlog met Rusland, heeft men steeds vermeende grootschalige collectieve bedreigingen in handen die overname van situatie en het wegnemen van vrijheden legitimeren, en ook het reserveren van bakken met geld voor die zogenaamde bedreigingen (geld voor hunzelf).
    Die drie genoemde bedreiging zijn ook zaken waar de ‘powers that be’ soms decennialang aan hebben gewerkt. Dus men heeft lange tijd de geesten rijp gemaakt, om dan vervolgens vol uit te pakken.

    Bijkomend is dat het allemaal scenario’s zijn die angst op moeten wekken, en dus een verlammende werking hebben, en dat het divisie veroorzaakt onder de populatie, en terreur onderling. Dat er door sommige partijen grof geld aan verdiend wordt, dat het scenario’s zijn die zorgen voor nieuwe banen en carrièremogelijkheden, en dat de rijken en machtige er rijker door worden, en de rest armer.

 2. De Aluminium toevoeging in de verschillende vaccins is sterk verdacht voor neurologische schade. Logisch dat men huiverig is.

  • Zulke fratsen onderstrepen dat het een goed idee is om meerdere paspoorten te hebben. Die kunnen niet allemaal zomaar geblokkeerd worden door een corrupte aap die zelf niet aan het front gaat vechten.

  • Interessant, bankrekeningen zijn overheidsinstrumenten geworden. Rijbewijzen, paspoorten – het zijn de papieren tijgers van overheden om mensen in hun greep te houden.
   De Oekraïense staat drukt haar burgers de staatlozenstatus in. Want, waarom zou je een Oekraïense “national” willen zijn als je je leven op het spel moet zetten om Zelenky’s wensedroom te vervullen?

   Wellicht is het een idee om de VN te confronteren met de wens van velen om niet meer staatshorig te zijn?¨
   De club van staten, die staatenloosheid zegt te willen bestrijden?

  • Past inderdaad.

   Dit gaat eigenlijk over het neerknuppelen van ons immuunsysteem door een tekort aan vitamine D te laten ontstaan.

   Er zijn aanwijzingen dat dat met opzet gebeurd:

   – mediacampagnes over het “gevaar” van zonlicht
   – het uit het vergoedingenpakket van ziektekostenverzekeringen halen van vitamine D supplementen
   – de slechte bevoorrading van vitamine D supplementen in supermarkten
   – het naar beneden schroeven van “aanbevolen” doses door o.a. de EMA

   Komt er nog bij dat er sterke aanwijzingen zijn dat een dodelijke afloop van Covid samenhing met te lagen vitamine D spiegels, met name bij dikke en zwarte/gekleurde mensen. Omdat gepigmenteerde huis minder vitamine D aanmaakt dan witte huid, en omdat vitamine D wordt geabsorbeerd door vetcellen en daardoor minder ter beschikking staat voor het immuunsysteem.

   Dikke, vette, en dikke, vette zwarte vrouwen en dito mannen liepen groot gevaar. En dat mocht natuurlijk niet gezegd worden.
   En natuurlijk de oudjes, die niet genoeg buiten komen en toen ook niet meer naar buiten mochten.

   Het was massamoord.

   Er zijn zelfs anwijzingen dat vitamine D een belangrijke functie in ons lichaam heeft in het “every day” bestrijden van kanker.
   Maar dit is informatie die je in het Internet gemakkelijk kunt vinden. Mag ik concluderen dat het een kwestie van intelligent zelfbehoud is als je zelf tot de conclusie komt dat zonlicht en/of supplementering met vitamine D goed voor je is?
   En is dan niet ook de conclusie gerechtvaardigd, dat degenen die niet zo “smart” zijn, en zich door de mainstream laten leiden uiteindelijk uit de genenpool verdwijnen?

   Is het niet toch een kwestie van survival of the fittest?

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in