Tijdens de coalitiebesprekingen gaat Timmermans vaak flink tekeer tegen de PVV. Met name als het om migratie gaat. Om vluchtelingen. Extreem rechts moet gestopt worden, vluchtelingen moeten niet massaal worden teruggestuurd.

Een heel ander geluid dan 2016. Toen had Timmermans deze mening:

Elsevier van 25 januari 2016: Vicepresident van de Europese Commissie Frans Timmermans geeft toe dat de meerderheid van de asielzoekers die naar Europa komen, niet gevlucht is voor oorlog, maar handelt: uit economische motieven.

‘Zestig procent van alle vluchtelingen zijn mensen waarvan je kunt aannemen dat ze geen enkele reden hebben om een vluchtelingenstatus aan te vragen,’ zei Timmermans in gesprek met de NOS. …

TERUGSTUREN

……… Nu is hij duidelijk over wat er met de economische migranten moet gebeuren: ‘Om het draagvlak voor vluchtelingenopvang in stand te houden, moet je die mensen zo snel mogelijk uitzetten.’

TWEE MAANDEN

Onder meer Mark Rutte zei afgelopen week dat de migratiecrisis binnen acht weken moet zijn opgelost. Timmermans wil ook dat er haast wordt gemaakt met het vinden van oplossingen, ‘anders moeten we teruggrijpen naar de invoering van interne grenscontroles.’

We zijn nu niet 8 weken maar 8 jaar verder. De asielcrisis is groter dan ooit. En Timmermans heeft waarschijnlijk geen actieve herinnering meer aan wat hij toen heeft verkondigd.

Met dank aan J.v.d.Heijden voor de tip

31 REACTIES

 1. Naar ik heb vernomen is het merendeel van de migranten economische migrant, waarvan het merendeel na een tijd dan weer weg is, neem ik aan dan weer vervangen door nieuwe lichtingen arbeidsmigranten.
  Hoe dan ook, we moeten er rekening mee houden dat libertariers vaak pro arbeidsmigratie zijn. En dat voor hardcore libertariers er liefst geen grenzen zijn, alles in de uitverkoop voor de heilige economie .

  • *** alles in de uitverkoop voor de heilige economie *** libertarisme is pro vrijheid, dit is op vele manieren uitgewerkt. Het libertarisme van deze site en van de LP en het libertarische centrum gaat uit van individuele en economische vrijheid en het NAP. En individuele vrijheid betekent dat je bijvoorbeeld mensen uit het buitenland hierheen kan laten komen. Het doel is niet de economie heilig stellen, dat is ergens veel gemakkelijker te verkopen. Dan krijg je een tweede Singapore maar dan aan de Noordzee. Individuele vrijheid is niet echt nodig voor economische groei zoals de jaarlijkse onderzoeken voor de index of economic freedom laten zien. Singapore heeft volgens mij overigens juist geen echt open grenzen voor migranten.

   Er zijn ook libertarische stromingen die van mening zijn dat voor vrijheid er juist geen prive bezit van kapitaalgoederen mag zijn. Maar dat is een vorm van libertarisme die je hier niet gepropageerd ziet. Er is ook geo libertarisme. Deze opmerking wil ik van tijd tot tijd plaatsen, ik vind het prima dat men het over libertarisme heeft en dan individuele en economische vrijheid en NAP bedoelt.

  • Johannes

   Libertaries van deze site hangen anarcho kapitalisme aan, of minarchisme.

   Anarcho kapitalisme gaat ervanuit dat land in het bezit is van gemeenschappen, of in privaat bezit. Het is niet in bezit van een staat. Deze gemeenschappen/private spelers, bepalen vervolgens zelf of ze wel of niet migranten binnen laten

   Minarchisme gaat uit van een zeer kleine staat. Of deze staat dan wel/niet migranten binnen laat is mij niet helemaal duidelijk.

   Libertariers denken dat de markt en de economie genoeg is om het individu ruimte te geven. Zelfs de markt in land en vastgoed. Wat het individu met deze markt en economie doet, is wel verder aan hem/haar. Dus het is niet per se een utilitaristisch markt denken. Het is een beetje anders dan neoliberalisme. Libertariers denken meer vanuit het individu. Of hun systeem verder werkt, is een andere discussie

   • VVD rechts heeft niets tegen arbeidsmigranten uit Polen.

    Polen die ze dan in een hok stoppen, met zijn zessen in een hok. Matrassen op de grond, een lekkend dak. Uitgebuit worden (al mag je dat niet zeggen/denken)

    Onbeperkte immigratie gaat voornamelijk gewoon door, omdat de bestuurders/politici het niet zien als een probleem. Omdat zij er zelf geen last van hebben

    Wat ook geld voor andere thema’s. De VVD/D66 politici/bureaucraten hebben er geen last van,dus is het geen probleem.

  • Ratio, nayakosadashi2024,

   In zoverre immigratie door links wordt veroorzaakt, is het dan in ieder geval de vraag in hoeverre kapitalistisch rechts pro immigratie is, en mede de oorzaak is van een overmaat aan immigratie.
   Bij de PVV is het immigratie issue slechts anti-islam bashen. Immigratie is eigenlijk een thema dat gekaapt wordt door jan en alleman voor specifieke redenen.

   • Johannes, migratie wordt inderdaad ingezet door links en rechts. Politieke winst maken over ruggen van mensen. Door beleid mbt bijvoorbeeld de minderjarige asielzoekers (die vaak een vergunning krijgen) wordt het beloond als ouders hun minderjarige kinderen de gevaarlijke reis naar de EU laten ondernemen. En vervolgens familiehereniging als het kind de reis heeft overleefd. En anders kunnen ze doorsparen en een tweede kind de reis laten maken….. Behoorlijk ziek dit. Want dit gedrag was voorspelbaar toen men het beleid voor minderjarige asielzoekers bedacht.

    Op dit beleid dat eigenlijk neerkomt ook mbt woningtoewijzing, op vreemd volk eerst, komt natuurlijk een reactie. En vervolgens heb je een heerlijke politieke tegenstelling die het land verdeelt en de heersers aan de macht houdt omdat de bevolking zo verdeeld is.

 2. Johannes

  Kort gezegd, zijn er drie soorten libertarisme

  1 Het libertarisme van deze site

  2 Mutualisme

  3 Geo libertarisme

  Het libertarisme van deze site pleit voor een heel kleine staat, of een anarcho kapitalistische ordening. Minarchisme of anarchisme

  Mutualisme wilt dat we het land collectief bezitten, net zoals wat John Locke aanhing. Land, niet als een markt product, maar iets om per gemeenschap te beheren. Als je de staat wegdenkt, zou land zo uberhaupt gebruikt worden, volgens mutualisten. Landspeculatie is een uitwas van de staat. Mutalisme is geheel tegen iedere vorm van staat en is vrij radicaal. In deze tijd is C4SS het orgaan dat dit uitdraagt. Dit is in korte tijd vrij groot geworden. Zij zijn kritischer over de huidige neoliberale orde dan de libertariers op deze site. En binnen hun gelederen bevinden zich een paar geniale professoren/intellectuelen, als Kevin Carson. Wel is het een heel erg woke beweging, waar ik persoonlijk niets mee heb. Het is een beweging met hele sterke kanten en heel zwakke kanten tegelijk

  Geo libertarisme. Is een ideologie die uit gaat van een heel kleine staat. En in deze staat word het land verdeeld via een grondwaarde belasting. Het combineert libertarisme met georgisme

  Ik vind het geo libertarisme nog de meest moderne, logische vorm van libertarisme. Het omzeilt het probleem dat in normaal libertarisme zit, namelijk een tendens richting feodalisme. Het is zegmaar een georgisme, dat wilt benadrukken dat ze een kleine staat willen, zo klein als maar kan.

  Vraag me niet, waarom ‘de fuck’ dit allemaal weet

  En waarom libertariers dit niet weten

  • Het libertarische landschap is nog iets uitgebreider, volgens wikipedia zijn er tenminste deze smaken:
   Anarcho-capitalism, Autarchism, Christian libertarianism, Conservative libertarianism, Consequentialist libertarianism, Fusionism, Libertarian transhumanism, Minarchism, Natural-rights libertarianism, Neo-classical liberalism, Bleeding-heart libertarianism, Paleolibertarianism, Propertarianism, Voluntaryism, Anarchisme in vormen als (collectivist free-market (agorism) green individualist insurrectionary libertarian communism mutualism philosophica lsocial) en Autonomism, Communalism, Geolibertarianism,Georgism, Green libertarianism, Guild socialism, Libertarian Marxism, Revolutionary syndicalism

   zie https://en.wikipedia.org/wiki/Portal:Libertarianism

   • Van de helft van deze stromingen heb ik nauwelijks een idee waar ze voor staan, agorisme is een goed initiatief, evenals voluntarisme. Bleeding hearth libertarisme is een aparte tussenvorm voor hen die toch nog enige sociale rechtvaardigheid wensen.

    Libertarisme gaat uit van vrijheid en probeert vanuit het wereldbeeld dat men heeft die vrijheid mogelijk te maken. Dus als kapitaal in prive bezit uitbuiting is vergt vrijheid iets als een communistisch / syndicalistische vorm van libertarisme. Als grondbezit in prive handen uiteindelijk zorgt voor een feodale samenleving dan moet daar een oplossing voor komen en kan er niet zonder restrictie grond in prive bezit komen of moet er een herverdelende grondheffing komen die ten goede komt aan de grondbezitslozen, enzovoort, enzovoort

    Tot de vele artikelen op mijn to do list is dit ook iets dat ik een keertje wil uitwerken

   • Ik kan van al deze stromingen wel zeggen wat het betekend, maar vele termen zijn zinloos en veroorzaken alleen verwarring

    Het punt is een beetje. Ik denk dat het logischer is om die drie grote stromingen aan te houden, binnen het libertarisme

    Jullie libertarisme, mutualisme, of geolibertarisme. Dan heb je ongeveer een solide beeld van de traditie

    Als je naar de bredere anarchistische filosofie kijkt, dan is het grote verschil tussen jullie libertarisme, mutualisme en geo libertarisme en de andere stromingen, zoals syndicalisme en collectivisme. Dat syndicalisme en collectivisme uit gaan van revolutie.

    Ze willen met een massabeweging, de hele orde omver trappen. Het doel heiligt dan de middelen. De anarchisten in Spanje braken de hele boel af en bouwde vervolgens iets nieuws. Geweld schuwde ze niet, niets geen “NAP’. Ze zagen revolutie als de enige kuur om het systeem te genezen, al het andere was gedoemd te mislukken

    Dit is iets waar mutualisten, libertariers en geo libertariers niet van gediend zijn. Dit is als het ware een snufje marxisme, een marxistische beïnvloeding en komt voort uit Michael Bakoenin (die door marxisme geïnspireerd was). Een focus op de arbeidersklasse, die de orde zal moeten afbreken

    Die tweedeling is van belang. Een anarchisme dat revolutie wilt, of een anarchisme dat daar niet vanuit gaat.

    De vormen van libertarisme (jullie libertarisme, mutualisme en geo-libertarisme) gaan niet uit van zo’n massavorming/revolutie/confrontatie

    Ikzelf voel mij meer verwant met de libertarische richting, niet de revolutionaire richting

   • Inderdaad is er een probleem met een overmaat aan visies, in de zin dat je door de bomen het bos niet ziet. Maar dat is ook weer geen probleem omdat elk voorbedacht en totaal uitgedacht systeem per definitie een recept voor grote problemen is, de samenleving kan niet ontworpen worden.
    Wat dan belangrijker is, is de ideeënrijkheid, je kunt dan verschillende ideeën nemen en die organisch implementeren, als ze ingepast kunnen worden in een samenleving zonder dat het een artificiële anomalie is.

    Het grondbeginsel is bij mij dat net zoals je een samenleving niet kunt ‘besturen’, net zoals besturing verlammend werkt, werken uitgedachte of ontworpen totaalsystemen ook verlammend. Je kunt een samenleving niet ‘besturen’ en niet ontwerpen.

   • Ik geloof dat dat ook Nietszche zijn visie was. Dat al die termen pas achteraf enige betekenis kunnen hebben, historisch gezien

    Zo’n term als ‘bleeding heart libertarian’. Waar slaat dat nou weer op ? Weer een microscopische sub niche, van een paar kerels die met elkaar over dit soort thema’s spreken. Maar wat heeft het voor betekenis als je uitzoomt en het grotere maatschappelijke plaatje bekijkt?

    Ik heb het anarchisme/libertarisme bestudeerd en dit is de indeling die wat mij betreft nog het meest helder is. Libertarisme of anarchisme. Revolutie of geen revolutie?

    Kortom. Een anarchisme dat door Marx beïnvloed is, of niet? Zo kan je het ook zien.

    Ben je door Marx beïnvloed, of door het liberalisme?

    Je kunt een samenleving niet ontwerpen, maar je kan wel in een bepaalde richting sturen.

   • Een filosoof schreef dat idealisme beschrijft hoe de werkelijkheid zou moeten zijn, en realisme hoe ze niet moet zijn.
    Ik ben een idealist, maar ik geloof niet in revoluties, dat laatste omdat de mens maar langzaam veranderd, de pogingen om grote stappen te maken eindigen daarom altijd in een dystopie. De natuur maakt geen sprongen.

   • Het is wel begrijpelijk dat in Spanje 1930 zo’n marxistische/anarchistische revolutie ontstond. De mensen hadden niets te verliezen. Iets waar wij ons niet zoveel bij voor kunnen stellen

    Ik las over een Spaanse boer in die tijd. Hij werkte op het land binnen een min of meer feodale constructie. Mensen waren een soort lijfeigenen. In zijn vrije tijd dronk hij veel, of bezocht hij bordelen. Dan komt het anarchisme op en daar sluit hij zich dan bij aan. Ze leren hem lezen en schrijven etc. Het was voor mensen de enige hoop

    Dit soort toestanden ga je denk ik in de toekomst weer krijgen, dit soort feodale constructies. We zien het nu al weer een beetje.

    Maar die Spaanse anarchistische revolutie had ook heel lelijke kanten. Men heeft massaal alle geestelijken afgeslacht, bijvoorbeeld. Omdat men de katholieke kerk zag als ‘de vijand van het volk’. Dit is iets waar ik nooit achter zou kunnen staan, het zomaar doodmaken van een priesters, slechts omdat hij gelovig is

    Die grote stappen komen meestal voor uit wanhoop. Een kat in het nauw maakt grote stappen haha

   • https://www.youtube.com/watch?v=kG9c5ieKIv4

    Zoals je ook ziet in deze verfilming. De anarchisten breken meteen de kerk af, als ze een dorp overnemen

    De kerk associeerde men met de staat en de landheren/feodale heerschappij.

    Een soort ‘het doel heiligt de middelen’ visie hadden ze. Alles moet kapot, een grote schoonmaak maken

 3. Als je het nog basaler bekijkt. Kan je zeggen dat we hier bezig zijn met het thema individuele vrijheid. Hoe ziet dat eruit ? Wat is het wel en niet? Is het politiek van aard, of kan dat niet?

  In tijden van sterker wordend collectivisme, heeft die discussie betekenis

  • Er is politieke vrijheid, economische vrijheid, en geestelijke vrijheid. Die zaken kunnen niet helemaal gescheiden worden natuurlijk. Voor politieke en economische vrijheid is men meer van de collectieve situatie afhankelijk, geestelijke vrijheid kan je desnoods verkrijgen in economische slavernij of zelfs in de gevangenis.
   Geestelijke vrijheid bepaal je uiteindelijk zelf, geestelijke vrijheid is het meest individueel.
   Gezien het merendeel van de bevolking in de wereld, zeker tachtig procent, nog slaaf van autoriteit is, is geestelijke vrijheid hopelijk iets voor de verre toekomst.

  • Publieke opinie is een van de grootste dictators, de invloed op het denken en voelen van publieke opinie is alomtegenwoordig, zeker in een democratie. Publieke opinie is altijd gebaseerd op intelligentie van het laagste niveau, en onvrij. Vandaar dat de democratie ook steeds met slogans werkt, die slogans bestaan uit taal dat volkomen gestript is van intellectueel begrip en alternatieve perspectieven, een soort kleutertaal.

  • Eens met opmerkingen over revolutie, die eten hun eigen kinderen op en bij een revolutie met voldoende geweld komen de grootste psychopaten uit de geschiedenis aan de macht en hebben ze vrij spel. Geweld moet van korte duur zijn zoals in Roemenie, of toen de DDR uiteen viel. Maar vaak komen de donkerste en gemeenste leiders aan de macht tijdens een revolutie. En sterven er veel onschuldigen. Voor je het weet is bijna iedereen met haat en bloed besmeurd.

   Daarnaast is dit een belangrijk thema *** Gezien het merendeel van de bevolking in de wereld, zeker tachtig procent, nog slaaf van autoriteit is, is geestelijke vrijheid hopelijk iets voor de verre toekomst *** Dit veranderen is erg lastig. Maar wel noodzaak. Ik denk dat het goed is om te overwegen naar een gebied te gaan verhuizen waar men nog wat minder slaafachtig is.

 4. Dat onderscheid tussen die drie vrijheden is wel zinvol. Libertarisme gaat dan over economische vrijheid

  Maar jij spreekt nu meer vanuit een existencialistische hoek. Sartre, Nietszche, Stirner, Shopenhauer, Heidegger, Kierkegaard, Jaspers

  De eenling in de wereld, het je losmaken van externe dwang etc. De loodzware Europese filosofie

  Dit zijn meta politieke thema’s

 5. Het merendeel van de migranten is uitkeringstrekker. Als er al gewerkt wordt zijn ze kapper, taxichauffeur of drugdealer. Wat voor mogelijkheden heb je zonder diploma, zonder werkervaring van betekenis en met een IQ gelijk aan je schoenmaat? Met economie heeft het dus niets te maken. Het doel ervan is het sociale weefsel ontwrichten zodat je jezelf gaat opsluiten als er straks wordt doorgepakt met de grote reset. Onder welke steen leven jullie eigenlijk?

 6. Natuurlijk heeft het met economie te maken. Zo’n “ondernemer” betaald liever een pool dan een Nederlander. De Nederlander heeft rechten, de pool kan je uitbuiten. Mag niet gezegd worden, want veel mag niet gezegd worden van belerend rechts. Vvd rechts

  Ratio. Over revolutie

  Er zitten meerdere kanten aan. Zonder de Franse revolutie waren we nog allemaal lijfeigenen van een aristocratie. Toch is het waar dat er ook allerlei psychopaten uit die revolutie voort kwamen. Met uiteindelijk napoleon aan de top. Dus het was tegelijk extreem destructief en creatief.

  Als we kijken naar de Spaanse anarchistische revolutie. Het punt is een beetje. Een hongerige Catalaanse boer zou niets hebben aan het Rothbard anarchisme. Wat moet ik daar nou mee, zou hij zeggen. Alleen de rijken en delen van de middenstand zouden er iets mee kunnen.

  Je kan linkse revolutionaire sentimenten wel hekelen, maar kan je tegen ze op concurreren ? In deze tijd zien we ook dat veel meer mensen vertrouwen hebben in links, dan in de libertarisme/Rothbard constructie

  • mbt revolutie, er is inderdaad deze spreuk van net na de Amerikaanse revolutie: “The tree of liberty must be refreshed from time to time with the blood of patriots and tyrants”. Daarnaast is je voorbeeld van de Franse revolutie wel sterk. Aan de andere kant. De industriele revolutie had de landadel later wel ingehaald, als economisch dominante factor. En dan was de macht van de adel ook gebroken. De Franse revolutie heeft een heel continent langere tijd in de greep van oorlog gehouden. Het voordeel daarvan was dan wel weer dat men daarna oorlog zat was en er eigenlijk een eeuw lang geen grote conflicten in Europa waren (muv Frankrijk – Pruisen 1870-71 en wat andere relatief geringe oorlogen). Daar kan je weer tegen in brengen dat Europa toen in heel de wereld oorlog aan het voeren was om koloniale rijken te stichten. Geschiedenis interpreteren blijft lastig

  • Nayako heeft de Groen Links folders weer eens doorgenomen. Mijn hemel wat een onbenul. Meer vertrouwen in links. Het zal je niet zijn opgevallen maar het vertrouwen in de politiek en hun instituten is historisch laag.

   Verder, zoals al honderdtachtigduizendmiljoen keer is uitgelegd, welvaart en welzijn zijn toegenomen door de Industriële Revolutie. Dat vinden linkse idioten niet leuk en meestal beginnen ze meteen KINDERARBEID te krijsen, toch zijn dat de feiten. Niet door de Franse Revolutie dus, ofschoon die twee gebeurtenissen ongeveer op hetzelfde moment plaats hebben gevonden. Overigens geschiedde dit onder hetzelfde astrologisch gesternte als vandaag de dag, met Pluto in het sterrenbeeld Waterman. We kunnen daarom vergelijkbare politieke, sociale en technische omwentelingen verwachten. En zo voelt het ook.

   Daarnaast schrijven we verwijzingen naar mensen uit Polen met een hoofdletter. Ook is het zo dat de meeste mensen uit Polen werken. Alleen, de meeste immigranten komen niet uit Polen.

   Maar goed ik hoop voor jou dat je je linkse revolutie krijgt. Dat is de enige manier waarop je wat gaat leren. Als je door je uitgerangeerde politieke voorkeuren non-stop op je muil geslagen wordt. Misschien dat je dan de gedachte een kans gaat geven: hmm, misschien klopt er iets niet aan mijn begrip van de wereld.

  • Zafod

   Je kent linkse theorie niet. Ik wel. Naya verdiepte zich er een tijdje in

   En het is minder zwart/wit dan jij het voorstelt. Er waren vele visies en grijstinten en debatten en strategieën binnen het socialisme. Het is niet een eenduidig fenomeen, maar een waaier aan tradities en ideeën

   Marx was een groot voorstander van industrialisatie en moderniteit. Zelfs van kapitalisme (!) Hij zei alleen, de volgende logische stap is het socialisme. Kapitalisme is nodig om socialisme te bereiken, is hun visie

   Wat een boze, emotionele reactie van jou Zafod

   Ik ben geen voorstander van revolutie, zoals ik al zei. Maar ik heb het ook niet in de hand. Als het komt dan komt het

   De groepjes die nu pleiten voor revolutie zijn erg woke en je wilt ze niet aan de macht hebben in een of andere revolutionaire setting. Omdat het gevaarlijke, intolerante mensen zijn. Ze zouden hun macht misbruiken, omdat het fuckers zijn

   Over groen links. Ik heb mij nooit zo verdiept in groen links. Wel was ik het een paar keer eens met Halsema, op verschillende punten. Ik weet niet meer wat precies

   Ook met het “vrij links” geluid ben ik het redelijk vaak eens

  • Als we het over kinderarbeid hebben

   Ik ben daar niet zo van gecharmeerd. Als ik iemand inhuur om het dak te doen, heb ik liever ook niet dat dat een kind is, die drie euro per uur verdiend

   Als dat dan “links” van mij is, dan ben ik blijkbaar “links”

   Maar ik hecht niet zoveel waarde aan het te makkelijke links rechts onderscheid

 7. Ik het grote voorbehouden bij revoluties, of die nu links of rechts zijn. Ik ben voorstander van iets als de DDR toen die uiteen viel. Je hebt gelijk met extreem destructief en creatief. Eerst moet de mens eigen verantwoording willen overigens, anders wordt iedere revolutie een herhaling van zetten, er komt een heerser, en als de revolutie met fluwelen hand gaat hoeft de heerser geen psychopaaat te zijn, en kan het een tijdelijke verbetering inhouden. Maar omdat de mens gestuurd wil worden gaat het uiteindelijk fout. Bevrijding komt niet door andere heersers maar door een bevolking die echt eigen verantwoording wenst en steeds minder gelooft in heersers.

  • Uit de Spaanse anarchistische revolutie kwam niet een leider voort. Het was daardoor ook vrij kwetsbaar. Het was niet zoals een communistische revolutie. Misschien was het niet eens een revolutie te noemen. Meer een opstand. Het nam de staat niet over, slechts het land en de productiemiddelen. De economie nam het over, niet de politiek

   Jij gaat meer uit van een gradueel proces. Daar geloof ik uiteindelijk ook meer in

   Al zijn revoluties en opstanden begrijpelijk als je naar de context kijkt

 8. De verzorgingsstaat is de voedingsbodem van toename migranten, veel criminelen er tussen, maar ook vanwege beste sociale voorzieningen komen ze hierheen. Alle politieke partijen zijn voor de verzorgingsstaat, inclusief PVV en FvD, democratie aanhangers. En democratie is de weg naar het socialisme.

 9. Democratie is niet per se de weg naar het socialisme

  Men stemde jaren lang VVD niet socialistische.

  Democratie was de weg naar VVD beleid

  Wanbeleid

Comments are closed.