37 REACTIES

 1. Met belasting word wel nog infrastructuur aangelegd, waar je van profiteert

  Althans, dat is de bedoeling ervan

  Libertariers hebben gelijk dat veel van het belastinggeld beland in de diepe zakken van corrupte coke snuivende “bestuurders”

  Dienstplicht is een mensenrechten schending

  Als het zo ver komt, dat ze dat weer gaan introduceren. Dan moeten delen van links, het FVD en de libertariers samenwerken om het tegen te gaan.

  Een blok vormen, links en rechts moeten dan even samen werken

 2. Anarchistisch links, delen van de christelijke gemeenschap, FVD en Libertariërs zijn allemaal tegen de dienstplicht, om verschillende redenen

  Er zou dus een gelegenheidsformatie moeten ontstaan, tegen dienstplicht, als het zover komt

 3. Is Toine Manders niet groot worden met dienstplichtigen uit dienst weten te houden?

 4. Ha, de dienstplicht. Eerst Nederland en een toekomst afgepakt en daarna bewapend. Slim! Dwing en verplicht mij en geef mij een wapen.

 5. De opkomstplicht is afgeschaft, de dienstplicht bestaat nog steeds.

 6. “Voor Nayakosadashi2024
  Had vandaag wat energie over en heb eens lekker op de toetsen geklopt en hoop dat je je amuseert en misschien van nut kan zijn.

  Jouw stelling
  Dienstplicht is een mensenrechten schending”.

  Stelling: reïncarnatie wordt steeds meer erkent. Ik integreer dat in mijn kijk hopelijk kan het wat dingen verklaren die anders in een hoekje kunnen blijven liggen. Echter ik oordeel niet dat is niet aan mij om te doen. Ik ben ook tegen hang en lynch partijen dat zijn orgies van wraak en vaak zitten daar ook andere motieven achter. Voor diegene die tribunalen willen de tijd zal leren of het gebeuren gaat.
  Je kan beter niet alle rotte tanden gaan trekken als je niet een ander gebit als vervanging hebt . Wie stelt de norm vast in een orgie van haat? Er zullen deals gemaakt moeten worden anders stort er nog veel meer in elkaar. Diegene met bad karma/niet harmonieus gedrag die er nu misschien mee wegkomen, zullen ooit de balans gaan herstellen vanuit eigen inzicht en de gevoelens die ze ervaren wat ze een ander aangedaan hebben tijdens een terugblik van het leven op aarde. De natuur schijnt naar balans te zoeken en wij staan daar niet los van. Sommige (zelden) zijn echt verloren de vonk is uitgedoofd en worden uit de roulatie gehaald volgens een algemeen aanvaarde kijk op reïncarnatie en het zielenleven.

  Dienstplicht. (Zag net de reactie van Graftak dat er verwarring is met opkomstplicht en dienstplicht lees voor het gemak dat alsof beide actief zouden zijn).

  Het maakt wel inbreuk op een keuze mogelijkheid. Meer een persoonlijke keuze beperking dan een mensenrecht probleem denk ik. Een soldaat heeft nog altijd de keuze om niet te doden. Theoretisch heb je het recht op zelfverdediging een land met een bevolking heeft dat als collectief ook tenminste dat lijkt me logisch. Het gebeurt wel in de praktijk.
  Je wordt in ieder geval getraind voor iets waarbij je leven de inzet is. Een soort Russisch roulette met het leven want in een confrontatie weet je niet met zekerheid of je het wel gaat overleven. Ook niet wanneer simulatie modellen en statistieken je een gevoel van een theoretisch vertrouwen kunnen geven. Statistiek heeft extremen nodig om een gemiddelde te bepalen

  Nu ga ik even relativeren over dienstplicht vanuit de praktijk met de volgende stelling dat een medaille twee kanten heeft.

  Je leert er wel samenwerken en doorbijten Voor sommige softies is het een goed medicijn. Ik heb door een bepaald brevet te halen en bij een speciale eenheid gediend te hebben erna op uitnodiging een mooi gevaarlijk en avontuurlijk beroep kunnen uitoefenen. Ik kijk met positieve gevoelens naar die tijd terug. Ik snap dat het militair zijn in vredestijd totaal anders is dan een oorlog in te moeten gaan. Eerlijk gezegd weet ik niet welke keuze ik toen gemaakt zou hebben. Ik neem aan dat ik erin getrapt zou zijn om aan een oorlog mee te doen. . Het was namelijk mijn stoere jongens tijd, mannen van staal op houten schepen en meer van dat soort stoere praat. Een eed is voor mij iets wat ik wel serieus neem als ik mezelf serieus wil nemen en mijn zelfrespect wil behouden. Anders is het alleen warme lucht verplaatsen. Bij opkomst moest je namelijk een eed afleggen.
  Terwijl ik nu zoiets heb dat oorlog iets is wat nogal eens verkocht wordt aan het volk en wat Neanderthaler trekjes heeft ondanks alle technieken om effectief en massaal te doden. De techniek is de geëvolueerde steen en knuppel. Tevens laat archief materiaal zien dat er achter de schermen weleens aan handjeklap gedaan werd net als een boer op de veemarkt vroeger nog deed. Alsof een leven niets betekent voor bepaalde belangen en mensen (non. humans?). Waardoor men dan aan het vechten is in vreemde landen zonder dat je eigen land of bondgenoten fysiek bedreigd worden of een oorlogsverklaring te hebben ontvangen. Moeten we niet gewoon die James Bond mentaliteit van wij tegen de vijand met elkaar van alles verdenken wat we vaak zelf ook doen of proberen, niet gewoon eens achter ons laten? Kortom het elkaar te slim af willen zijn. Of als er geen vijand is er dan wel één gecreëerd gaat worden in het schaakspel om macht en mineralen/water en transport routes voort te zetten. Dit onderwerp is goed gedocumenteerd en heeft een lange geschiedenis.
  Voor een ieder die Krishna kent uit de Hindoe geschiedenis wat officieel als mythologie gezien wordt. Hoewel er inmiddels archeologisch bewijs gevonden is dat het weleens waar kan zijn. Hij nam deel aan een grote oorlog tegen wat het kwaad destijds was. Hij vertelde zijn twijfelende volgeling dat hij als krijger zijn plicht moest doen maar geen waarde aan zijn daden moest hechten (non attachment). Als het alleen een moraal verhaal is dan nog heeft het diepgang niet alleen een systeem promotie waarin je je plicht moet doen wat in die tijd meestal via geboorte vaststond. Ook wij zouden gewoon iets kunnen doen omdat het onze natuur of taak in een systeem is als we voor een baan of iets dergelijks kiezen we zijn nu gelukkig niet door geboorte beperkt in keuze. Hoewel als iemand incarneert in een stysteen wat dat nog wel heeft is dat ook een bewuste keuze geweest is om daarin een rol te kunnen spelen. En ons niet teveel gaan identificeren met titels oorkonden en positie of enig eigen belang ten koste van de groep. Dat is niet Ik, het is een rol die EEN IK speelt en de meeste hebben al meerdere rollen als ikken gespeeld in meerdere levens. . En alle Ikken samen zijn een deel van HET/God . Wie houd nu wat en wie voor de gek? God/HET vermomd als ons wordt steeds meer geaccepteerd. Wij foppen dan ook onszelf als dat waar is. Deze kijk heeft best wel logica en tevens een hele lange geschiedenis ik gooi er wel mijn eigen sausje over. Best wel mooi uitgedacht dat een deel van HET niet weet wat het eigenlijk is omdat met alwetende kennis het spel niet zo levendig zou zijn en we ons minder in een avontuur zouden storten vanuit bijvoorbeeld nieuwsgierigheid. Als je al weet hoe alles afloopt waar is dan de gein of het spelelement? Dus deze ik speelt het spel maar gezellig mee wat zou je anders moeten doen? Misschien eeuwig op een wolk gaan zitten mopperen of mijn gal spuwen op anderen?. Misschien gaan verkondigen dat het aardse een val is? Dat is al vaak genoeg gedaan. Ik zoek geen schuldige om aan te wijzen of mijn frustraties op te projecteren. Vooral als je beseft dat je zelf gekozen hebt om hier en nu te ZIJN. Ik zie het als een ervaring die best wel de moeite waard is zolang ik me er maar niet teveel (ego) aan ga hechten (non attachment). En niet hetgeen mijn zintuigen waarnemen als de enige en complete realiteit verklaar is het goed voor mij. De rest kan ik proberen te exploreren indien ik dat wens en de nodige wilskracht eraan koppel. Niemand kan tot op heden een wiskunde formule van het fenomeen intuïtie maken dus dat hacken van ons is relatief en die matrix verhalen kunnen best ver kloppen maar halen voor mij teveel de ziel uit de schepping. Misschien ben ik wat te romantisch van natuur. Voor de zekerheid zijn mijn leidraden wat de Ouden voor ons al inzagen en gebruik van maakte waarom het wiel opnieuw proberen uit te vinden is mijn insteek.
  Je vind op matrix gelijkende structuren in de teksten maar die zijn vaak gesluierd. Vedic mathematics licht wat sluiers op de kabbala ook. Je niet te druk maken over rapportcijfers en scores in the ratrace je komt toch wel op je hoofdlijnen van je leven terecht. Tenzij je zelf de drive in je hebt om ervoor te gaan.

  Een maatschappij is niet een homogene belevingswereld je hebt leiders en volgers avonturiers en lekker knus thuis blijvers progressieve en conservatieve krachten. Dus hoe homogener een groep of civilisatie in hun denken en doen is hoe minder ruimte of juist meer mogelijkheden voor wat anders naar gelang de insteek. Bij de Mormonen is het eerste het geval. . Persoonlijk lijkt me dat best saai en voor een iemand met een andere inslag misschien wel perfect. Voor mij dus wederom lang leve het verschil! En laat die asceet lekker alleen zitten peinzen zonder high tech als hij/zij/het/xyz iets gevonden heeft wat de rest kan helpen dan komt dat vanzelf bij de groep uit. Lijkt me stug dat A.I. gaat mediteren via een subroutine in een toestand komt en de maker van zijn programma ontmoet. Vervolgens dan helemaal anders gaat doen of paranormale krachten gaat ontwikkelen. Hoewel ik communicatie met overledenen in de toekomst niet uitsluit Go with the force, program!

  Een ideaal hebben is mooi maar dan moet je wel walk the talk doen. Daar zit een oorzaak van veel van de emotionele reacties in de huidige politiek
  Ze doen regelmatig niet wat ze prediken en als dat onder de neus gewreven wordt dan wil men dat niet onder ogen zien. Dit is ook op ons persoonlijk vlak vaak het geval als we niet in lijn/tune zijn met onze idealen. Dat weten we zelf en zijn dan niet happy en als een.amder er dan mee komt dan is het vaak moeilijk om het te accepteren. Ego is een boefje wat niet onderuit gehaald wil worden..

  De vraag welke diegene die principieel nee zeggen tegen dienstplicht zich misschien niet stellen is. .
  Zou ik passief blijven als er een vreemd leger van militairen ons land binnenvalt en mijn gezin of familie dood na eerst verkracht te hebben waar ik bijsta? Indien je zonder kwade bijgedachte het allemaal laat gebeuren dan ben je waarschijnlijk een uitzondering die een volmaakte Stoïcijn is , misschien Heilig is of geen emoties meer heeft een beetje een zombie Een leger is in de regel te herkennen aan een uniform. Maar wat als de opponent binnengeslopen is en in burgerkleding de klus klaart onder welk voorwendsel dan ook. Dan wordt het moeilijker om te zien waar een direct gevaar zit.
  Religie en ethnische strijd zijn daar heel adept in als je naar het verleden en heden kijkt. Kunnen we onze angsten werkelijk afschermen of zouden we minder angst moeten tonen of aan laten praten. Een dijk kan je verhogen maar de mogelijkheid dat je een gek tegenkomt die je zomaar overhoop steekt kan je weinig op anticiperen hoewel het steeds meer gebeurd wordt de statistisch kans groter. Misschien in een bunker gaan leven met bewaking erbij ? Welke vrijheid heb je dan als je eigen angst de terrorist geworden is. Trek je niet juist aan wat je “nachtmerries” zijn of je bewustzijn steeds bezighoudt en je niet los kan laten? Dat geldt gelukkig ook voor het positieve die kracht wordt nogal eens vergeten.

  Liever natuurlijk een wereld zonder oorlog maar een gevoel voor realiteit zegt me ook dat er nog teveel kwaad bloed rond gaat wat zich echt niet zomaar op zal lossen. alleen een wonder met “een sterke hand” misschien maar verdienen we dat wel. Zijn dan nog zo onvolwassen dat we onze eigen shit niet uit de weg kunnen/willen ruimen Echter een andere semi onzichtbare oorlog zonder wapens is al enige jaren volop gaande namelijk de oorlog van ideologische verschillen. De mensen geven inmiddels elkaar aan (self policing) als deze niet met hun visie instemmen. Een enge ontwikkeling waarin de ene zich een voorbeeldige/deugdzaam/betere burger waant en zijn medemens bewust wil offeren voor het systeem/de ideologie/brainwash?. En wie is dan de echte bijenkoningin van deugdzaamheid en geeft deze een lichtend voorbeeld? Waar is de grens aan normen van deugdzaam zijn wie stelt de norm en toch een harmonie behouden? Het is een proces van een slinger beweging waarbij soms grotere uitslagen zijn voor een langere periode. We zijn als collectief echt nog niet op één lijn zeker is er nog geen meerderheid . We zijn in vier fronten gedompeld met conflicten. Echte oorlogen die de boel kunnen opblazen voor eens en voor altijd waar we indirect aan deelnemen, religieus fanatisme, een bittere strijd van ideologische verschillen en rassenhaat. Allemaal gratis zonder het bewust te vragen lijkt het wel. Hoe hebben we dat verdient? De boom van oorzaak en gevolg heeft daar vast wel een paar blaadjes van aanhangen. Zoek en gij zult vinden.
  Het lijkt er momenteel op dat de splijting en de conflicten niet meer met gezond verstand te overbruggen is er wordt in ieder geval weinig gehoor aan gegeven. . .

  Het buurtwacht model.
  Stel je hebt in een buurt een systeem om de wacht te houden tegen diefstal moord en verkrachting, een soort leger dus. Je (ik bedoel niet jou) bent fysiek niet sterk en weet niets van vechtsport en houd principieel niet van geweld je weigert om daar dienst in te nemen. Ga je dan zeggen afschaffen die hap, of misschien beter niet want het geeft wel een veilig gevoel? Ik neem wel aan dat deze persoon niet gaat zeggen ik geef wel een bijdrage met een ander nut voor de buurt of geef wat geld want dan zou deze indirect met het eventuele tegengeweld van de beschermers eens zijn. Een eis voor een bijdrage zal misschien op den duur wel op de persoon afkomen kortom de buurt gaat een belasting eisen/heffen Misschien hoef je niets bij te dragen als je niets kan of hebt naar gelang de band met de buurt en hun collective compassie.. Of de optie dat je geen bescherming hoeft te verwachten. Is die persoon dan nog zo principieel ook als hij niet meer op de rechtspraak kan terugvallen? Maar weinigen hebben geen last van angst en of paniek of kunnen het in controle houden. Kijk maar naar de stampede bij evenementen waar wat gebeurt en we niet eerst zoeken waar de dreiging vandaan komt maar als koeien elkaar onder de voet lopen.

  Mijn ervaring is dat idealisten die in groepjes zitten en niet echt walk the talk doen maar meer de schijn opwekken als ze onder druk komen te staan snel op tilt slaan en om zich heen gaan roepen en tieren of weglopen. Wanneer ze op dualisme, ronduit onwaarheden betrapt worden , hun standpunt moeten bewijzen of alleen maar een tegengeluid horen. Dat laatste heb ik zorgen over dat neigd naar brainwash, tunnelvisie dictatuur of cognitieve problemen. Voor de rest wederom lang leve het verschil.

  Nog even wat verder relativeren met esoterie erbij betrokken.
  Ik zie in aardig wat commentaar op websites mensen mopperen op de jeugd die niet meer buiten spelen en alleen maar op hun schermen de aandacht hebben. Ook dat veel geen puf hebben en zelfmoord onder de jeugd flink gestegen is.
  Ik denk dat ze met die labels weinig ambities zullen hebben om in een leger te gaan dienen, ondanks dat er misschien aanlokkelijke propaganda is/gaat komen om het wel te doen tenzij alles met een joystick gedaan kan worden. . Ik heb een sluimerende gedachte dat het voor hun niet bedoeld is en tevens we daardoor niet nog meer grote legermachten kunnen creëren. Vooral de Westerse jeugd is in die groep vaak ook met overgewicht wat niet echt ideaal is voor een soldaat.
  Het gemiddelde lijkt me meer holistisch wel tammer vaak ook wijzer dan wat er voor hun was op die leeftijd toen ik jong Dat ze geen ambities tonen in wat er nu is kan komen omdat ze onbewust weten/voelen dat het systeem waarin ze ambitieus zouden moeten hebben niet goed aanvoelt en versleten is. In die groep zitten soms kinderen met een eigen denkvermogen waar ik diep respect voor heb. Ik vind dat we hun ideeën een kans moeten geven in praatgroepen waar juist veel volwassenen normaal aan deelnemen die een doorbraak wensen en niet praten om het praten. Niet die papagaaien maar diegene die met iets unieks op de proppen komen waarbij je intuïtief voelt dat er een soort aparte link van innerlijk en niet aangeleerd weten gaande is. Wat diegene met ervaring en goede bedoelingen maar nogal in hun eigen tunnelvisie zitten met veel oude kennis en filosofie als ze open staan op een totaal ander spoor kunnen zetten ten dienste van de groep. Kortom het patroon van een nieuwe jas wat zichtbaar maken voor ons maar niet de executie kracht of de juiste connecties hebben. Dat kan op allerlei sub levels in de maatschappij zijn. Hoe was de spreuk het denken wat een probleem veroorzaakt heeft zal het naar alle waarschijnlijkheid niet oplossen.

  Er komen nog wat meer rampen en menselijk gecreëerde ellende op ons af als ik het zo lees en aanvoel. Als je weet wat gepland is dan weet je wat er nog te verwachten is. Maar andersom je kan wel plannen maar dat zegt niet dat het allemaal ook zal gebeuren. Het lijkt het voor mij veel op dat we gewoon gedwongen worden om naar elkaar toe te groeien en de meeste IK eilandjes zich vanzelf gedwongen gaan oplossen. Tegenstrijdige politieke/persoonlijke ideologieën of te veel onafhankelijk willen zijn zal dan water bij de wijn moeten doen.

  Als je kan accepteren dat voordat we incarneren een planning maken met de hoofdlijnen Ik dus al van te voren wist dat dienstplicht een deel ervan zou zijn en dat me dat weer een bepaalde andere hoofdrichting op zou sturen. Ik was er dus niet tegen maar een andere ik kan een ander levenspad gekozen hebben om dat aan de kaak te stellen anders zou de dienstplicht (opkomstplicht als ik het goed lees) niet geschrapt zijn. Misschien dat het teveel kosten had ik ken de Nederlanders ik ben er zelf ook één en ben van aanleg zuinig ingesteld. Mijn kookboek begint ook met “Leen een ei”

  Misschien zegt iemand op het volgende, dit herken ik.
  je wilt mediteren of iets doen wat je concentratie en even afzondering nodig heeft maar op dat moment niet echt noodzakelijk is en steeds eist iets anders wat je zelf niet veroorzaakt de aandacht van je op. . Ga je in een negatieve vibe of pak je de hint van het leven dat het misschien niet het juiste moment ervoor was en je ergens meer nodig was of het niet zo moest zijn dat je dat zou gaan doen. Er zijn zoveel hints maar willen we ze herkennen of blijft het een blinde vlek. Kunnen we afstand nemen en observeren inclusief onszelf of blijven we in de draaikolken van reageren op de actuele scènes gevangen zitten? Bij het laatste zal de regisseur de baas over ons zijn, beter ons bespelen omdat we steeds in de reactie/data verwerkings stand worden gestuwd. Vaak is er een flinke tegenslag nodig om de koers te veranderen naar wat voorbestemd was. Zitten we als mensheid nu op ook op een kruispunt? Het massale geklaag duid er wel op.

  Het collectief heeft wat ik een mentaal traagheidsmoment noem dat gaat niet van de ene op de andere dag collectief anders zijn. Het ego heeft ook die eigenschap allemaal niets mis mee als spel parameters. Maar als we echt verandering wensen, laten we als eerste onze eigen drijfveren en intenties waarmee we in een interactie duiken onder de loep nemen. En onszelf eens even lekker proberen te betrappen op onze tekortkomingen of onvolmaaktheden en eigen dualiteit. Dat zou een stuk helpen in plaats van vrij te willen zijn of vrijheid willen eisen. Er zit aardig wat vrijheid in ons wat zich zelfs in gevangenschap niet laat ketenen wat we vervolgens links laten liggen als we in de maatschappij zijn en deze als een gevangenis gaan ervaren en het lijdend voorwerp ervan worden. Ik heb nog steeds het vertrouwen dat de juiste mensen op de juiste plek zitten om het roer om te kunnen gooien. Kortom dat als je genoeg uitzoomt het allemaal best wel klopt gezien vanuit de hoek van oorzaak en gevolg.

  Ik wil constructief zijn en eindig daarom met een voorstel als een middenpad keuze.

  Een dienstplicht op voorwaarde dat je alleen op eigen grondgebied ingezet zal worden, je nooit tegen de bevolking van je land ingezet wordt. En alleen bij een externe openlijke aanval door een andere mogendheid ingezet wordt. En alleen trouw aan het volk als eed hebt. De rest aan de beroeps overlaten. Dié hebben bewust een keuze gemaakt en zullen als eerste moeten tonen hun salaris waard te zijn. Ik hoop voor hun en ons dat het nooit nodig zal zijn.

  We zitten aan bondgenootschappen en verdragen vast die kunnen niet zomaar overboord gegooid worden. Zelfs een gevaar opleveren in deze tijdsgeest. Laten we eerst maar eens bewijzen dat we zonder oorlog kunnen dan lost dat zich ook op. Of gaan we dan in de ruimte verder bakkeleien. Je weet het nooit met ons mensen. We zijn al rijp gemaakt met Star Wars en predictive programming sciences fiction. Daar gaat het ook meer dan zelden om de mineralen, shoot outs en federations met een hoop psychologisch vertoon om de rangen en standen even duidelijk neer te zetten zodat je eraan kan wennen Ieder zijn keuzes. Het universum schijnt weinig bezwaar te maken tegen oorlog anders zou het tegengehouden worden en tja de Goden waren ons voorbeeld. Je kan dan gezellig met een paar vrienden een leven in dat soort systemen gaan plannen vooral als je snapt dat je niet echt doodgaat. “Verassing het leven is een spelletje” zei de Lol Smurf.

  Spreuk van de dag
  Vrijheid in gebondenheid.
  Groeten

  • Iedereen vanaf de leeftijd van 17 tot 45 jaar is dienstplichtig, reïncarnatie is een natuurlijk proces, na mijn dood verander ik in onderdelen voor bijvoorbeeld gras, een koe eet gras en iemand eet koe. Cirkeltje weer rond. Zo moeilijk is het niet ondanks je esoterische gezwets.

   • Is het weer de tijd voor je pilletjes?

    Ik zag het al aankomen ondanks dat het volgens jou geen hond interesseert heb je het toch stiekem gelezen en kon je het niet nalaten om weer een negatieve vibe uit te sturen. Jouw recycle theorie over koetjes en kalfjes die gras eten geeft geen inzicht wat er met je bewustzijn gebeurt na de fysieke dood.

    Ik houd van de schoonheid van eenvoud maar jouw stellige redenering laat teveel onbeantwoord voor een zoeker.
    Je hebt stellige beweringen met een bepaalde suggestieve overtuigingskracht Zoals bijvoorbeeld ” neem van mij aan dat het geen hond interesseert”. Nu ook een hele stellige bewering over wat er met je gebeurt na de dood en punt uit de rest is esoterisch gezwets.
    Je bent gewoon met blufpoker bezig. Ik daag je uit om met jouw kijk te komen behalve statements. Of ben je bang dat je daar kritiek op krijgt? De aanval.is de beste verdediging volgens sommige.
    k ben wat ouder en hebt wat ervaring met mensen die zo stellig iets beweren zonder een degelijke onderbouwing . Eentje in jouw lijn hoorde ik van een best goed opgeleide man die mij ook op een dominante manier op mijn plek probeerde te zetten in zijn belevingswereld . Hij deed dat ook in een groep met ook dezelfde overtuiging van zijn gelijk als jij. Hij zei “er is niets na de dood neem dat maar van mij aan”. Mijn antwoord was simpel. Kan jij je herinneren dat je geboren bent, zijn antwoord was nee waarop ik vroeg. Hoe weet je dan zo zeker te beweren dat daarvoor niets is geweest? Geen boe of na daarna. Ik verwacht dan ook dat je de uitdaging uit de weg gaat.

    Gun deze oude man ook zijn verzetje zou ik zeggen. Of zit er zoveel frustratie in je dat je alles naar beneden trap om zodoende boven de rest uit te willen steken? Je doet wel je best en bent een volhouder dat kan ik wel waarderen.
    Groeten.

  • Welkom in Nederland, Neutraal punt, de boer vreet niet alleen wat hij niet kent, maar de tokkie-demos vinden het ook nodig om democratisch uiting te geven aan hun platte vulgaire geesten.

   Spreuk van de dag: Parels voor de zwijnen?

   • Top dat je ook een spreuk van de dag hebt. Het klopt maar ik wil niet zo arrogant zijn om de mensen die op deze site reageren als zwijnen te bekijken eigenlijk niemand. Hetgeen ik schrijf is al aardig in het westen geaccepteerd. Hoe ik het toepas “walk the talk” in de praktijk was de saus waar misschien iemand wat aan kan hebben. Ik maak een pleidooi om dit aspect meer te integreren in ook de bestuur cultuur. Sommige scholen zijn best goed bezig op dat gebied.. Soms hebben we parels in handen maar weten we niet de juiste plek in het snoer. Met gedachten uitwisselen kunnen we dan misschien wat herschikken.

    Groeten,

  • Neutraal punt

   Bedankt voor je lange stuk

   Ik had alleen geen tijd het te lezen. Ik kom er later op terug, als ik tijd heb

   Parels voor de zwijnen

   Was dat niet zo’n album van de jeugd van tegenwoordig ? Haha

   • Volgens de recensie/peer review van graftak was het esoterisch gezwets als je daar enige waarde aan hecht dan gewoon niet lezen.

    Groeten

   • Ik hecht uiteraard geen waarde aan wat graftak zegt

    Niets mis met esoterie etc

    Ik ben fundamenteel tegen dienstplicht, omdat het letterlijk dwangarbeid is.

    Wel ben ik voor privaat wapenbezit en het hanteren van een officieel beroepsleger.

    Ook ben ik voor non interventie politiek. Een leger moet defensief zijn, we moeten niet rommelen in andere landen.

    Op dit thema ben ik het min of meer geheel eens met de libertariers

   • “Ik ben fundamenteel tegen dienstplicht, omdat het letterlijk dwangarbeid is. ”

    Als een beroepsleger en een leger op basis van vrijwilligheid niet voldoet, dan heb je in het geval van verlies in een defensieve oorlog, kans op een nog ergere en langdurige vorm van dwangarbeid.

  • Johannes

   Jij bent tegen democratie en collectivisme. Maar die democratische massamens mag je wel de loopgraven injagen ?

   • Ik zeg dat als een land wordt aangevallen, en een beroeps en/of vrijwilligersleger is niet afdoende (als dat zo is), dan heb je een situatie die erger kan zijn.
    Als de geallieerden de nazi’s en fascisten niet hadden verslagen (via dienstplicht), dan hadden we nu wellicht nog in een dictatuur geleefd.

    Democratie is permanent collectivisme, een dienstplichtleger is in zo’n geval tijdelijke collectivistische verdediging, ten behoeve van vrijheid.

    Dus de vraag is aan jou, of het principe zo zwaar weegt dat ‘dienstplicht dwangarbeid is’, dat het risico moet worden genomen dat land b (waar wellicht wel dienstplicht is) zo de vrijheid weg kan nemen van land a, waar in land a geen dienstplicht is, en mogelijk het leger daarom te zwak is.

  • Johannes

   Liever gevaarlijke vrijheid, dan veilige slavernij

   Liever individualisme dan collectivisme

   Liever honderd vrijwillige milities per stad, dan een dienstplicht, waar niemand op zit te wachten en waar mensen niet hun best voor zullen gaan doen

   • De mentaliteit van ‘de jeugd van nu’ is al brandhout in een onomkeerbaar vergevorderd stadium. Ik vergelijk ze eigenlijk liever met huisdieren: het krijgt te eten en te drinken, er is een zeer beperkte interessespanne en activiteitenspanne per dag en het ligt vervolgens in verlammende lusteloosheid op de bank of in bed (al of niet met een display voor het gezicht. De minst nieuwsgierige generatie die de wereld ooit gekend heeft loopt nu op straat alszijnde ‘verloren generatie’.

    Er is geen dienstplicht ter wereld die hier nog iets aan kan veranderen. Ik lach me kapot om dat kansloos gebeuren. Ouders fungeren als boompalen voor hun ‘kindjes’. De zaailingen steunen levenslang op de kwaliteit vd boompalen en als de boompaal doorgerot is flikkeren de zaailingen alsnog om.

  • Je betoog klopt niet

   Je haat collectivisme en groepsdenken.

   Dienstplicht is het meest communistische collectivistische wat er maar is

   Letterlijk sterven voor de massa

   Niet eens de massa. Sterven voor de mensen die beweren dat ze de massa vertegenwoordigen

   Ik ben trouwens wel voor militie vorming, zoals in Amerika en Zwitserland mogelijk is

   Zodra ze dienstplicht invoeren, worden alle kinderen naar Oekraïne gestuurd, waar ze kapot geschoten gaan worden. Is dat wel een goede vervulling van de jeugd ? Voor Amerika en de Navo sterven

   • Zonder de geallieerden en de dienstplicht zaten we wellicht nog onder de plak van de nazi’s, en ik denk dat het dan in zeer verregaande mate gedaan zou zijn met de vrijheid, gezien de plannen van de de nazi’s. Het principe van vrijheid gaat dan niet meer op.

    “Zodra ze dienstplicht invoeren, worden alle kinderen naar Oekraïne gestuurd, waar ze kapot geschoten gaan worden. ”

    Alles kan misbruikt worden.

    Deze zaak kan je m.i. niet zien in de zin van vaste onwrikbare principes, wat goed is voor de vrijheid hangt af van de omstandigheden.

  • Ohh sorry

   Ik dacht dat Lambertus Johannes was

   Ik denk dat milities nogal sterk kunnen zijn. Iedereen een wapen. Man en vrouw

   Gecombineerd met een high tech defensief professioneel leger

   Luchtafweer etc

  • Johannes

   Als iedere burger van ieder Europees land bewapend was

   Was het wel moeilijk geweest voor de nazis om binnen te vallen

   Ieder stom dorp, tot de tand bewapend

   Militair gezien lukte het de Spaanse ongetrainde boeren, om de fascisten eruit te schoppen, tijdens de Spaans civil war. Militair gezien kon de CNT wel wat, ondanks dat het een zooitje ongeregeld was

   De nazis waren misschien niet eens opgekomen, als de mensen massaal bewapend waren. Als iedere joodse winkelier tot de tanden toe bewapend was ! Kom maar op, teringlijers !

   De staat maakt de mensen kwetsbaar en als er dan een coupé is kunnen de mensen niet eens responderen

   De nazis zijn trouwens voornamelijk door de Russen verslagen. De communisten

   • “De nazis waren misschien niet eens opgekomen, als de mensen massaal bewapend waren. Als iedere joodse winkelier tot de tanden toe bewapend was !”

    Voor een samenleving, om op een hoger niveau te komen, moet semi-barbarisme van geweld liefst uitbesteed worden aan een selecte groep. Als alle partijen overal tot de tanden toe gewapend zijn en getraind, dan krijg je meer oorlog, dat hoort ook tot de wapenwedloop.
    In de moderne tijd, met moderne technologie kan je je in principe geen wapenwedloop veroorloven, ook niet in de zin van milities. Dat zal eens heel erg fout gaan op grote schaal. Er bestaat niet zoiets als een balans die nooit gebroken zal worden.

    Er is geen oplossing voor allen denk ik, sommige volken verdedigen zich met hand en tand via milities, anderen zijn meer vredelievend, commercieel etc., en worden gauw overrompeld.
    Milities bestaan ook uit een type mensen die geen stadsbewoners zijn, geen massamensen of decadentie, dus in verstedelijkte samenlevingen zal dat minder goed of niet werken.
    Specialisering (en arbeidsdeling) zorgt er ook voor dat die all-round mens, die zich ook met hand en tand kan en wil verdedigen, minder vaak voorkomt.

    Wat een Spartaanse ideeën.

    “De nazis zijn trouwens voornamelijk door de Russen verslagen. De communisten”

    Als de nazi’s niet op beide fronten tegelijkertijd waren aangevallen, hun verdediging over beiden fronten uit hadden moeten smeren, dan had het weleens anders af kunnen lopen.

 7. Voor Nayakosadashi.
  Kan me ver vinden in die optiek we hebben genoeg overlap. Ik schrap voor mezelf de vuurwapens.

  • An armed society, is a polite society

   Bendes en overheden kunnen misbruik van mensen maken, als ze niet bewapend zijn

   De klassieke liberalen hadden hier gelijk in

   • Mee eens. Maar ook dan zal er rottigheid gebeuren.

    Ik ben zelf ooit “buitengewoon dienstplichtig” verklaard. Hoef(de) ik niets te doen tenzij men vind dat ik wel iets moet doen (in een apenpakkie van de staat). Maar op mij hoeven ze niet te rekenen. De Koning, zijn ambtenaren en hun geliefde asielparasieten kunnen wat mij betreft doodvallen als “De Russen Komen” en ik vermoed dat dit geheel wederzijds is.

   • Kobus, de naam Vaderland alleen al heeft een patriarchale ondertoon dat hebben die wakkeren types nog niet aangepakt, dat heeft een vislucht.

    In het verleden zijn we ook met sprookjes gevoed om daar voor te gaan gekoppeld aan patriottisme en chauvinisme. Persoonlijk heb ik me daar nooit druk over gemaakt en al helemaal niet dat gekke lange volkslied.
    Mijn plan van aanpak is om het gezin in ere te herstellen en de rechtspraak weer in orde te brengen. Voor de rest heb ik niets tegen een mengelmoes van mensen. In mijn hoofd zijn niet echt grenzen. Ik ben het wel met Johannes eens we hebben een hiarachische structuur nodig anders wordt het een kippenhok waarin we nooit een echt ei gaan leggen omdat in mijn visie er dan teveel inspraak zonder inzicht is. De eieren worden nu voor ons gelegd maar er zitten meer windeieren tussen dan met een dubbele dooier.

    Neem even die communes in de hippie tijd van de jaren zestig en zeventig. Hoeveel hadden een lang leven en hebben het overleefd?
    Ik zie best wel ideologische goede punten bij bepaalde zaken maar ik twijfel ten zeerste aan de intenties die erachter zitten om dat er te veel hapert aan wat ze “wetenschappelijk” als uitgangspunt nemen en niet willen bijstellen niet alleen in Nederland.
    Het feit dat er in de westerse landen dezelfde problemen zijn op meerdere fronten geeft de statistische conclusie dat het geen toeval kan zijn. Ik vind geen toeval een betere uitdrukking dan complot dat is nu te beladen gemaakt..
    Het windmolen verhaal is zichzelf al aan het achterhalen hetzelfde met zonnecollectoren. Maar ondertussen hebben de subsidie bloedzuigers wel hun lijf vol met poen gezogen.

    Spreuk van de dag
    De gier die op geld aast, draait het liefste zijn cirkel waar wat geld over de balk gesmeten wordt.

 8. Als verstokt gebruiker van sigaretten loop ik de hele dag rond met een vuurwapen (aansteker). Bewijs zelf maar dat er leven is na de dood of tieft eens prettig op met dit onvoorstelbaar domme geouwehoer en zoek een hobby, braakbal.
  Vriendelijk verzoek, neem de doper en mayo ook prettig mee in je doodskist.

  • Klinkt als een soort dis rap

   Of hoe schrijf je dat ? Dissen ? Dizzen ?

   Dat die rappers, raps tegen elkaar maken

  • Aan graftak
   Ik wist dat je het zou weigeren dat is een voordeel van bejaard zijn , namelijk ervaring hebben.

   Wie kaatst moet de bal verwachten als je daar niet tegen kan, dan is het beter om te zwijgen of volwassen worden.
   Wen er maar aan dat er andere meningen dan die van jouw zijn, vooral als je op een site in de afdeling filosofie gaat lezen.

   Ik hoef jouw niets te bewijzen ik gaf wel duidelijk het mankement in jouw stellingname aan. Mijn intuïtie dat je het niet zou oppakken was midden in de roos.
   Er is genoeg op internet te vinden over dat onderwerp je komt er vanzelf bij uit als je naar antwoorden op zoek gaat. Zo te lezen heb je daar geen behoefte aan want jij bent zo zeker van je zaak dat je het nodig vind om wat wel zoekt proberen af te zeiken.

   Ik kan niet beoordelen of jij in je jeugd een verkeerde kleur fiets gehad hebt en dat boeit me ook niet. Maar dat je een betonblok van minimaal een paar ton voor je hoofd hebt is wel duidelijk.
   Nu maar hopen voor jouw dat er niets is na de dood anders heb je kans dat je mij daar tegen gaat komen.

   Pas op voor je bloeddruk en niet aan een witte olifant denken.
   Groet

   • Geweldig, een incontinente lul de behanger die het verschil niet weet tussen jou en jouw maar wel weer infantiel (kinderlijk) gaat lopen zeiken.

   • Proficiat Neutraal punt!
    Niet met een idioot in discussie gaan is ‘arrogant’, het wel doen is zinloos op zijn minst.

   • Die takkie toch. Verwijt een ander “infantiel (kinderlijk)” te zijn. En verlaagt zelf het niveau van deze website naar niveautje schoolplein. Met haar onnozele gescheld. Vertel dan maar: wat wil je bereiken hiermee?

Comments are closed.