Als chemie student was ik al vroeg bekend met het broeikaseffect.  De chemicus Arrhenius had dit in de 19e eeuw al aangetoond.  Derhalve was ik in de jaren negentig een ‘believer’ en maakte me zorgen over global warming. Satellietgegevens hebben thans ook aangetoond dat het broeikaseffect reëel is. De door de zon geabsorbeerde warmte moet worden gecompenseerd door infraroodwarmte die terug naar de ruimte ontsnapt. Sommige golflengten van infrarode warmte worden echter geabsorbeerd door broeikasgassen en teruggestuurd naar de aarde. Dat heeft de afkoeling van de aarde vertraagd en maakt de aangename en leefbare temperaturen heden ten dage mogelijk.

Maar sommige wetenschappers (meestal gepensioneerd, hoe toevallig) menen dat de lagere atmosfeer nu verzadigd is met CO2. Het toevoegen van meer CO2 zal weinig tot geen verder opwarmingseffect hebben.  Het klimaatcrisis verhaal dat door sommige wetenschappers naar voren wordt gebracht, stelt dat toenemende CO2-niveaus als gevolg van de verbranding van fossiele brandstoffen de aarde zullen blijven opwarmen door meer (Outgoing Longwave Radiation – OLR) infraroodwarmte op te vangen. Op basis van het broeikaseffect verhaal van Arrhenius is die theorie plausibel. Maar het empirische bewijs weerlegt dit.

Satellieten kunnen nu meten hoeveel OLR naar de ruimte ontsnapt. Als het verhaal van de klimaatcrisis waar is, zou meer CO2 meer OLR opvangen, zodat er minder OLR naar de ruimte zou moeten worden gedetecteerd.

Maar sinds 1985 (grafiek A) hebben satellieten ontdekt dat de OLR in 2018 met ongeveer 2 Watt per vierkante meter (W/m2) is toegenomen. De waargenomen toenemende OLR betekent dat warmte gemakkelijker ontsnapt.

Sinds 1980 zijn de CO2-concentraties gestegen van 338 naar 410 ppm. Dat betekent dat de stijgende CO2 theoretisch gezien OLR zou moeten hebben opgevangen en VERMINDERD. In plaats daarvan zien we een toenemende OLR en dat weerlegt dus de crisisverhalen.

Satellieten hebben ook een afname van de wereldwijde bewolking met ruim 7% gemeten. (grafiek B). Minder wolken correleert dus beter met een opwarming van de aarde en een toename van OLR dan toenemende CO2.  Wolken is waterdamp dus de onmetelijke idiotie van overheden in acht nemende, maak je maar vast op voor een belasting op waterkokers en meer experimenten met ‘cloud seeding’

‘It doesn’t matter how beautiful your theory is, it doesn’t matter how smart you are. If it doesn’t agree with experiment, it’s wrong.’  – Richard P. Feynman 

Bron