overgenomen van libertair perspectief. Door Red./Edwin Delsing/ 12.05.2024

Columniste Nausicaa Marbe schrijft in “de Telegraaf” van 11 mei een bijtend commentaar met de titel “Wie lijsten maakt, steunt de Jodenjacht”. Ze gaat tekeer vanwege “dit zieke land”, en dat “academici hun morele kompas vertrappen alsof het ongedierte is”. Ze kwalificeert de rectores magnifici: “er zitten kennelijk veel ruggengraten van gelatine op de hoogste posities”. Verhelderend wat er gebeurde in Amsterdam en andere universiteitssteden. Ivoren torens worden maar al te graag bezet met flexibele geesten.

Magnificat/ Magnificus

Ik sta niet alleen in mijn mening over de Rector Magnificus (de “grote dirigent”) van de Universiteit van Amsterdam “die liever zijn imago als benaderbare krullenbol beschermde dan de waardigheid van zijn academie”. “Magnificus” betekent “groot, groots”. Wat is er groot(s) aan als je jouw academische partners verlakt aan de oorlogspartij die hen naar het leven staat?

Ik associeer het woord liever ik met het “magnificat”, een lied, gezongen door de beroemde Joodse vrouw (waarop volgens de traditie God zelf verliefd raakte) toen ze haar zwangerschap bezong. Magnificat anima mea: “mijn ziel wordt groter”. De zang op nieuw leven. Ik deel de verwondering over de “thrive”, die je overal in de natuur terugziet (hier de link naar de gelijknamige documentaire). Dat is pas groots.

En, bijna samenvallend met Moederdag 2024: Eden Golan. De eveneens schitterend mooie Israëlische deelneemster aan het Songfestival in Malmö. Zij zou volgens de scherpslijpers ook al niet meer mogen meedoen, alleen al omdat ze Israëli is. De andere oorlogspartij – die niet aan het festival meedoet – zou haar het liefst uitsluiten en uitstoten. De tekst van haar lied “Hurricane” refereerde oorspronkelijk aan het bloedbad in Israël op 7 oktober 2023 (onder de titel “October Rain”), en moest onder grote druk meermaals worden aangepast, voordat ze aan het festival mocht meedoen. “Hurricane” gaat over een stukgebroken relatie en over de liefde die uiteindelijk alles overwint: “life is no game, but it’s ours – while the time goes wild”. Life is ours. Remember? Het eerste Libertaire beginsel.

De Nederlandse tv-makers lieten zich op het Festival vertegenwoordigen door een in vergelijking met “Hurricane” wat oppervlakkige raptekst die Europavriendelijk bedoeld is en – in mijn persoonlijke opinie – heel goed bij de realiteitsvreemde clowneske EU past. Niks tegen meneer Klein persoonlijk. Die doet gewoon zijn best. Het laatste nieuws is dat hij niet eens mag optreden omdat-ie ergens een dreigend gebaar maakte. Misschien – een van mijn eigen complottheorieën – werd er wel door de EU-deep-state-regelaars ingegrepen en besloten tot uitsluiting, om ervoor te zorgen dat de EU niet helemaal geblameerd werd. Het enige dat nodig is om Joost boos te maken is een beetje provocatie.

Uiteindelijk won Niemand (Nemo), een nihilistisch (?) woke-statement. Een uitnodiging aan mij om neutraal te blijven en niet te zeuren dat het allemaal rigged was. Wat gaat het mij ook aan? Nog eentje dan: Maurice de Hond is er als de kippen bij en geeft een interessant inzicht in het verband met de op hand zijnde Europese verkiezingen.

Terug naar de academische opstand van de ProPalestijnen, of beter gezegd: de Intifada op de Nederlandse universiteiten. Ook een beetje provocatie. Het tegendeel van “thrive” wordt erdoor zichtbaar, en daar ben ik die (Pro)Palestijnen wel dankbaar voor. Wat Erich Fromm in “the Heart of Man” als necrofilie bestempelde – de liefde voor de dood en het verval, toont zich in het absurde, in haat, in blinde woede en in het verraad van de universiteiten aan hun collega’s in Israël. De Nederlandse universitaire wereld biedt geen weerstand meer. Ze is niet vrij. Ze gedijt niet meer. No thrive.

Ik ben lang weggeweest uit het Nederlandse academische wereldje. Ik heb niet meegemaakt hoe academische vorming stapje voor stapje een bijna klassikaal gebeuren voor brave blokkers is geworden. Het heeft blijkbaar een bestuurlijke laag zonder moreel kompas opgeleverd. Hoe wetenschap aan deze instituten in 30 jaar dankzij public-private-partnership is genivelleerd tot het maken van gewenste gevolgtrekkingen uit wankele statistieken en gemanipuleerde opiniepeilingen wist ik eigenlijk al sinds de Covid-tijd en sinds de voorlopers van de Green Deal. Het ijkpunt dat nu is bereikt is een narcistische krullenbol die het puikje zou zijn van intellectueel Nederland. Sorry, dat lijkt ad hominem, maar ik wil er het symptomatische mee aanduiden. Ik wens de man een joint en een slaapstoel in het land van zijn dromen. Ik wil er niet tegenaan trappen, ik heb wel wat beters te doen. Er zijn enkele “academische” libertaire ontwikkelingen gaande die mijn aandacht meer verdienen.

Nova Academia

Grote ambitie heeft Nova Academia, die de potentie heeft een “ongeketende” universiteit te gaan worden, waar studenten boven het niveau van brave kennisreproductie uitgaan.  Een echt alternatief voor die studenten die weg willen uit de universitaire instituten die op overheidsgeld drijven. Geen opleiding tot braafslaaf. Uitdrukkelijk no woke, en zonder WEF-agenda. Onderdeel van de parallelle samenlevingen. Met echte academische vrijheid: aanjagen van kritisch denken en scherpte ontwikkelen om door allerlei belangen en motieven van sponsoren en campagnemakers heen te kijken. Nova Academia wordt vanuit libertarische kringen meegedragen

Persoonlijkheidsontwikkeling is een onlosmakelijk deel van de academische dialoog. Naast de capaciteit om scherp met kennis om te gaan is ruggengraat een vereiste om impact in de huidige wereld te hebben. NA geeft colleges in de ochtend en focust ’s-middags op praktische toepassingen, creativiteit, personal skills en doorzettingsvermogen. Ben je tussen 18 en 30, ga kijken of neem deel aan een van de bootcamps.

Libertair Wetenschappelijk instituut

Nu dan. De LP gaat – na instemming van de Algemene Leden Vergadering – het Libertair Wetenschappelijk Instituut oprichten. Mensen die dat willen kunnen – in een structuur – op allerlei thema’s de diepte ingaan. Zelf onderzoeken, zelf publiceren, zelf ontwikkelen, zelf doen. Met peers. Onze aandacht aan de thema’s geven waarvoor we ons interesseren. (Counter-)politics, cultuur, natuur, filosofie, gezondheid, (counter-)economics, enzovoort. Vrij. Omdat we nieuwsgierig zijn. Omdat we kennis wíllen vergaren, omdat we wíllen sparren met elkaar. Omdat we daar plezier aan beleven en het zinvol is. En omdat dit een libertarisch gebeuren is zullen de thema’s natuurlijk vanuit libertair perspectief aangegaan worden.

30 REACTIES

 1. “Het eerste Libertaire beginsel.” Ik ben wel benieuwd naar de libertaire beginselen. Als het er meerdere zijn. Waar kan ik ze vinden?

  Ik dacht dat het (enige) libertarische beginsel was: Iedereen laat iedereen met rust (maar samenwerken mag).

  • er zijn vele vormen van libertarisme, degenen die we hier onderschrijven gaat uit van individuele en economische vrijheid en het NAP

  • dus anarcho kapitalisme (ancap) en minarchisme. Tevens voluntarisme, tot op zekere hoogte panarchisme en alhoewel niet iedereen hier achter staat bijvoorbeeld geolibertarisme.

  • ‘er zijn vele vormen van libertarisme’

   Zo is er bijvoorbeeld TTL ( TelegraafTokkieLibertarisme), dat is een typisch Nederlands SpruitjesgeurWansmaak Libertarisme ( SWL ). De grote denkers der libertariers, de iconen, zouden het er Spaans benauwd van krijgen.
   In het TTL cafe kijkt men gezamenlijk naar de travo-show van de wansmaak, Europees Songfestival genoemd, en er zijn lieden die verwarde melodramatische artikelen schrijven.
   Of men dat hier onderschrijft weet ik niet, maar men stort wel af en toe een emmer met bagger uit die sfeer leeg.

  • Goede vraag en het antwoord van Ratio geeft schijnbaar een scala aan Libertarische insteken aan. Keep it stupid simple was een uitdrukking in de techniek dat schijnt op dit vlak niet te lukken..

   Alles schijnt een naam te moeten hebben in de supermarkt van stickers en vakjes in ons hoofd. Voor mij zijn het mensen die samenwerken. Dat hoeft voor mij geen naam of afzet positie tegen wat anders te zijn. Als een aap alle bananen voor zichzelf wilt hebben is dat een monopolist of een uitzondering ?

   Het artikel laat mij weer eens duidelijk zien dat intelligentie niet betekent dat er wijs mee omgegaan wordt.

   Mensen met wat we een hoge intelligentie noemen zijn vaak minder tolerant naar de minderbedeelden tot aan Eugenetica aan toe..
   Heb ooit gelezen dat er een hoge correlatie tussen hoogbegaafdheid en pervers gedrag is. Tevens gebrekkige sociale contacten kan geven wat je sociaal autisme kan zien. Eenzaamheid in weten.
   De wetenschap moet op sociale waarden getoetst worden om de mad scientist aan banden te houden. Ofwel het Frankenstein effect waarbij ze kost wat kost iets uitproberen ongeacht de gevolgen die het kan hebben. Een atoombom als voorbeeld en wie weet welke gedrochten er in de laboratoria van genetische manipulatie rondlopen, kruipen en vliegen?

   Dan het punt waarom de academici die de kennis hebben niet hun eigen nest schoon kunnen houden. Die moeten toch als eerste inzien wat “bullshit in, is bullshit out” betekent. Ook daar wordt een Big bang theory weinig ter discussie gesteld en niet gewaarschuwd om dat uit het pakket van de lagere scholen of wat erna komt te houden totdat het bewezen is. Of in ieder geval duidelijk maken dat het een theorie is.
   Is een academicus dan niet meer dan een data slikker en verwerker geworden, om daarna een plekje in de maatschappij in te nemen en vooral niet buiten de lijntjes kleuren? Wat is het dat men bang voor is? En is die factor indien aanwezig dan niet dezelfde rem die op afgestudeerden van een Libertarische Universiteit gaat werken.

   Verder als we niet oppassen zit straks alles in een parallelle sfeer en worden de kernen van de problemen niet aangepakt maar omzeild. En gaat die parallelle universiteit ook dezelfde pomp en poeha met titels waarbij een bepaalde kleding en vierkante petjes op hun hoofd continueren? Is het theater eromheen wat een opleiding sociale zwaartekracht geeft?

   Wel een mooi initiatief het is wel zaak om een duidelijke mission statement te hebben als meetlat om te zien of ze niet teveel van hun initiële doelstellingen afwijken. Het zou naïef zijn om te denken dat dit niet geïnfiltreerd gaan worden.
   In ieder geval een signaal van ontevredenheid met de huidige Universiteiten wat hopelijk opgepakt wordt door de bestaande instituen.

   Het zijn voor mij heel waarschijnlijk de jongere generaties die door velen als passieve toetsenbord game spelers bekeken worden die een paradigm shift kunnen bewerkstelligen. Want het denken wat een probleem veroorzaakt heeft zal de cirkel niet doorbreken.
   Wens ze veel succes toe, nooit geschoten is altijd mis.

   • ‘Alles schijnt een naam te moeten hebben’

    Libertarisme is zoals Protestantisme, dan heb je de gereformeerden, en de hervormden, en de gereformeerd hervormden, en de hervormd gereformeerden, en de vrijzinnigen, en de hervormde vrijzinnigen. Geen peil op te rekken.

   • Mijn mning in deze. Boerenslimheid lijkt soms een hogere vorm van intelligentie te zijn dan de academisch gevormden. In ieder geval voor zover het alpha en gamma wetenschappers betreft. Die gaan op een gegeven moment zweven.

    Bij de oerknal is er overigens de zogenaamde singulariteit, iets dat we eigenlijk niet kunnen verklaren. Dus daar is de theorie niet echt volledig. We verklaren iets door iets wat we niet goed kunnen snappen een naampje te geven. Maar op zich is vanaf vlak na de singulariteit het heelal min of meer in logische formules gevat. Maar vervang singulariteit als iets te weeg gebracht door de vinger van God of iets dergelijks dat zorgt voor een startsituatie met oneindige dichtheid en temperatuur, die opeens overgaat en tijd, dichtheid en een meetbare temperatuur krijgt. En je begrijpt mijn bezwaar

   • “De wetenschap moet op sociale waarden getoetst worden om de mad scientist aan banden te houden.”
    En wie zou die banden volgens jou moeten vasthouden? Oftewel, wie zijn de toetsers en wie zijn de correctoren?
    Ik denk dat je bij alle institutionalisering met die vragen te maken krijgt. Ken jij een antwoord dat recht doet aan onze vrijheid om zelf te kunnen bestemmen?

  • Kobus, niet slecht geformuleerd. “Iedereen laat iedereen met rust (maar samenwerken mag).”

   Maar je vroeg om de overige beginselen. Nou, er zijn er eigenlijk maar twee. Als je over “de” twee libertarische principes spreekt zijn dat:

   1. principe van zelfbestemming

   2. non-agressie principe

   Een principe is een “uitgangspunt”. Daarop kun je verder bouwen en bijvoorbeeld tot jouw conclusie komt dat je elkaar met rust moet laten.
   In mijn ogen zijn die twee principes genoeg om duurzaam met elkaar in vrede samen te kunnen leven. Voor mij is het een recept voor een succesvolle samenleving, en voor zover ik weet ook het simpelste en kortste.

   Ik nodig iedereen uit om deze stelling onderuit te halen.

   En om even een bruggetje te slaan naar religies: zelfbestemming heeft ermee te maken dat je eerste en natuurlijk levensdoel is om jezelf in stand te houden, maar ook dat jij alleen het recht hebt om te beslissen of je jezelf wilt opofferen. Als anderen je daartoe willen overhalen is dat een overschrijding van het non-agressie principe.
   Libertariërs zullen bijvoorbeeld daarom altijd principieel tegen zoiets als “dienstplicht” zijn.

 2. Wat ook wel bijzonder is aan de documentaire “Thrive” is dat ze daarin de “pandemie” en de “vaccins” voorspellen. Dit was opgenomen vlak na de Mexicaanse griep.

  En in ander nieuws vandaag: Geheime diensten beïnvloeden publieke opinie en democratische besluitvorming via media met inzet van heimelijk gerekruteerde “witte jassen”.

 3. Novo-Academia: de renegades van de democratische hordes, opgejaagd door democratische tirannie, bezetten andermaals een aristocratisch optrekje in België. Er moet dan een nieuwe intellectuele aristocratie uit voortkomen.

  De auteur heeft het over woke, maar is zelf joods-slachtofferschap woke, en doet aan telegraaf-rechts deugdzaamheidssignalering.

   • Nee, en dat wat een afleidingsmanoeuvre kan zijn?
    De eerste opmerking was scherts.

  • Johannes,

   Leuke analyse, en … doe je zelf ook iets?
   Enne … heb je ook Joods bloed?
   Wat doet het er ook toe, nietwaar?

 4. Aan Johannes
  Op je reactie van 16.05
  Handshake!

  Ik wil bij deze gebruik maken om eventuele mist die er onlangs onstaan is op te klaren.

  Ik begin met de stelling dat niets zo maar gebeurt. Ondanks dat er op deze site verwarring kan ontstaan omdat je niet ziet op wie er gereageerd wordt en op mijn smartphone er soms onder een reactie geen mogelijkheid “reageer” te zien is
  Tevens dat we in deze virtuele vergaderkamer simultaan een reactie aan het intoetsen kunnen zijn wat dan ook weer een invloed heeft.
  Ongeacht wat er allemaal mis kan gaan kwamen we wel bij elkaar uit en is het nu eenmaal gegaan zoals het ging.

  Na enige terugblik kom ik uit op waar het beide over eens zijn dat weerstand een mogelijkheid tot groei/verandering van het leven benaderen kan inhouden. In dit geval voor ons.

  Als ik alles op een rijtje zet zijn we het gewoon met elkaar eens maar zit er iets anders achter.

  Ik ben het met je eens dat moraal wat de afspraken over “goed of “slecht” betreft een verzinsel is iets waar we zelf mee aankomen en afspreken en relatief is als er niets in absolute zin bestaat. . Wat voor de ene set afspraken goed is kan een gruwel voor een andere set zijn En dat dus niet moreel gedrag ook relatief is ten opzichte van die afspraken en misschien weleens meer “goed” dan “slecht” kan opleveren via voortschrijdend inzicht of vergelijkingen met andere sets van afspraken..
  Dat we niet iets in absolute zin hebben gevonden of achter gelaten is ter kennisname waar niemand aan twijfelt.
  En dat die ene spreuk “Wat gij wilt dat u niet geschiedt die dat ook een ander niet” door iedereen begrepen wordt, of we er ons aan houden is een andere zaak. Dat houd het spel dan weer dynamisch.
  Hoop dat je het hiermee eens kan zijn.

  Wat mijn les is, is dat het woord verzinsel te negatief oppakte terwijl je gewoon gelijk hebt.
  Groet

  • Sorry dat was de datum de tijd was 13.23 uur. Ik moet of een groter scherm hebben of mijn trots opzij zetten en aan een leesbril beginnen.

   Groet

  • “verwarring kan ontstaan omdat je niet ziet op wie er gereageerd wordt en op mijn smartphone er soms onder een reactie geen mogelijkheid “reageer” te zien is”

   Ja, ik had al wel de indruk dat het ook daarmee te maken heeft, op smartphones heb je geen overzicht.
   Daarom heb ik ook geen smartphone.

 5. @Johannes *** Libertarisme is zoals Protestantisme, dan heb je de gereformeerden, en de hervormden, en de gereformeerd hervormden, en de hervormd gereformeerden, en de vrijzinnigen, en de hervormde vrijzinnigen. Geen peil op te rekken ***Libertarisme gaat over vrijheid en op bepaalde vlakken willen sommige stromingen die beperken omdat er anders geen vrijheid zou kunnen zijn. Is dat bizar? Misschien.

  Tot de vrij zuivere vormen van libertarisme hoort het egoisme /individualisme van Stirner. Individuele vrijheid zonder respect voor staat of eigendom voor zover ik het begrijp als we het op libertarisme toepassen. En Anarcho kapitalisme dat individuele, economische vrijheid centraal stelt, anarchie, waarbij wel een beperking is, namelijk moraal en respect voor eigendom via NAP.

  Het is dus geen punten en komma’s richtingenstrijd zoals binnen geloofsgemeenschappen die libertarische stromingen bepaalt, uitgangspunten mbt visie op vrijheid zijn essentieel. Beschouw je vrijheid onmogelijk als grondbezit vrijgegeven wordt, dan wordt je geo libertarier, prive eigendom van productiemiddelen is uitbuiting, kies uit enige linksere stromingen van libertarisme.

  • Oke, dan ben ik een moraal-anarchist, dat laatste bolwerk der dwangmatige verzinsels de deur uit

  • Aan Ratio
   Over egoïsme/individualisme en vrijheid.

   Ergens in ons zit een IK besef. Dat kan een resultaat zijn van onze zintuigelijke waarnemingen. Die verwerkt worden en een afgezonderde unit ervaring geeft. Veroorzaakt door een data-verwerkingscentrum in ons of misschien via elektromagnetische golven van buitenaf zoals via een ether (een frequentieveld die fijner/ijler is dan materie) .

   Het weglaten of eerder wegmoffelen van de Ether van “de Ouden” heeft ons geremd. De quantum mechanica heeft nu een naam gegeven aan iets wat vroeger als één van meerdere etherische lagen kan zijn.
   Ze noemen dat het Boson field.
   En waar zit intuïtie of inspiratie in de vakjes zit het “binnenin” of misschien vanuit “buitenaf” komend.
   Inspiratie is een thema wat aardig uitgemolken is, vooral de lyrische kunstenaar zoals schrijvers en schilders die lijden aan gebrek aan inspiratie (in spirit) . En waar komen onze eureka momenten vandaan? Krijgen we die misschien ingefluisterd van iets anders van Het Totaal?
   Als het ik in Harmonie is met zichzelf (ingebakken aard?) en ongeacht wat deze doet, bezit, of weet , geen waarde aan hecht dan gaat het nog wel. Op het moment dat deze er wel waarde aan gaat hechten verwijderd het individu zich relatief gezien , mentaal/emotioneel steeds meer van een organisch geheel zoals familie of collectief. Zit het in een planning dat dit mogelijk is/toegelaten wordt? Het blijft wel altijd een deel van alles wat er is..

   Het punt waar het ego de overhand kan krijgen is op het moment dat deze een positie inneemt door waarde aan bezit kennis en zijn daden te gaan hechten. En dan op een pad komt dat die verder van de harmonie van een collectief of overall iets geraakt en zich zal willen handhaven en gaan verdedigen. We zien momenteel en in de geschiedenis hoever dat kan gaan. Als het ego onder controle is dan blijft er wel een persoonlijkheid/het individu over.
   Daarom had ik geen probleem om Nayakosadashi mijn verontschuldigingen te geven vanwege een voorbarige conclusie en met Johannes een Middenpad te zoeken. Anders zijn wij hetzelfde als waar we ons tegen afzetten.
   De valkuil voor de Libertariërs is juist de associatie met misschien wel een fictief iets namelijk Vrijheid in een scala van onderwerpen als ik het goed begrijp. Hoe harder je je afzet hoe meer je gebonden/niet vrij wordt aan je stellingnames zie je de paradox?
   Waarom zou je onder een vlag moeten gaan opereren als je vrijheid zoekt? Ik hecht niet zoveel waarde aan het begrip vrijheid omdat we niet eens weten of we überhaupt vrij kunnen zijn. Ons lichaam bestuurd zich hoofdzakelijk autonoom maar is wel onder invloed van onze mentale gesteldheid. Hebben wij zelf onze cellen gecreëerd en het intelligente onderlinge proces van zaadcel baarmoeder lichaam? We weten niet wat we precies zijn en hoe we in een totaal plaatje passen. Je zou denken dat we daarmee zouden kunnen beginnen met zoeken maar dat doen we gemiddeld niét. Is dat onderhevig aan een planning omdat het anders saai zou worden, wat geen echte zelfbeschikking of ongelimiteerde keuzevrijheid kan inhouden.? Of een gevolg van eigen keuze om nog actief deel te nemen aan het rollenspel? Indien het laatste dan foppen we onszelf door in allerlei acts op te gaan. Je zal dus nooit vrij zijn hooguit in een droomloze slaap of wat men en staat van non dualiteit noemt via technieken. Maar dan is je lichaam nog wel aan dualiteit of de de dans van het actieve leven gebonden.
   Om je zoveel mogelijk vrij te ervaren op het mentale vlak. is zo min mogelijk stellingname/dogmatiek en verbinden aan clubjes een goede start. Ook club een heeft een collectief handelen/karma wat gevolgen geeft neem voetbalfans en de club van Rome als indicator.

   Waar wel aan kunnen werken is zoveel mogelijk speelruimte voor gedachten en het fysieke in het grote spel. Met het liefst de voorwaarde dat het met respect naar al het leven gericht is.

   Het paradoxale punt is dat we ons massaal in een mentale slachtofferrol gestopt hebben /laten duwen en dat je die positie dan ook weer moet gaan verdedigen en naar de schuld van iets op zoek gaat. Zo rol je van de ene stellingname in de andere. Terwijl alles ketens zijn van oorzaak en gevolg kortom het spel in werking. Als men wilt blijven spelen geen probleem maar we blijven wel gebonden aan onze eigen en collectieve ketens van actie reactie. We gaan schuldige aanwijzen voor onze innerlijke onvrede als gevolg van onze eigen in de huidige tijd een collectieve keten van actie reactie. Behalve dan onszelf/groep waar we pas als laatste naar op zoek schijnen te gaan. Waarbij de reacties in mijn ervaring veelal afhangen van de intentie die erachter zit.

   Even esoterisch uitzoomen, als mogelijkheden.

   Als je echt vrij wilt zijn dan helpt zelfs de keten van reïncarnatie doorbreken niet want dan ben je nog gebonden aan wat erna komt. Ik heb daar vrede mee gekregen en zie het als een spel waarbij ik nu het aardse vaarwel en bedankt wil zeggen. Vervolgens het spel meespelen op wat erna komt. Omdat ik niet diegene waar ik om geef achter zou willen laten door bijvoorbeeld in Nirvana/niet meer actief deelnemen op te gaan of de tegenwoordige slogan “don’t go to the light the volgen” Dat is niet zo makkelijk als het klinkt je moet namelijk alle verlangens blussen je zelfbewustzijn opgeven en je ziel indien die bestaat op te laten lossen. Lijkt me een saaie boel maar andersom als je er geen wet van hebt “who cares”.
   Ik haal dat esoterische aspect erbij om te laten zien dat we niet eens weten wat we zijn en of alles wat we denken en doen misschien niet vanuit ons komt maar vanuit iets wat een spel met zichzelf speelt door afgezonderde units te creëren.
   Men zegt vaak dat het om Liefde draait mijn conclusie is dat het de liefde voor spel is wat het spel gaande houd. Gekoppeld aan het verlangen en wilskracht om een act uit te spelen. Zoals momenteel de Libertariërs een verlangen hebben om collectief een act uit te spelen.
   Iemand die zelfmoord pleegt is die liefde op het aardse vlak verloren voor mijn gevoel.

   Whatever je keuzes zijn ik wens je vele gezellige spel momenten toe.

   PS
   Wat zou je denken van de stelling ” blaas de aarde maar op zijn we meteen van al dat gezeik af”?
   Of “geef ze hun zin ik wacht dan net zolang met reïncarneren totdat de ratten elkaar opgevreten hebben.?” De truc is dat we dat niet doen, we hebben schijnbaar een survival instinct, waar komt dat vandaan? Is dat een slimme truc om je in het spel te houden? Gaat altruïsme het winnen van het “Us against them spel”?
   Ieder zijn keuze.

   Groeten.

   • Aan Ratio
    Ik had bij mijn zin

    Citaat
    En waar zit intuïtie of inspiratie in de vakjes zit het “binnenin” of misschien vanuit “buitenaf” komend.
    Einde citaat

    Ik had binnenin of buitenaf komend bewust tussen leestekens gezet. Omdat wanneer je dieper op 1+1=1 of “all is one” inzoomt er geen binnen of buiten meer is. Is dat het punt waarop een mens stopt mens te zijn, of zijn maximaal haalbare potenties kan aanboren?
    Het ego is dan los gelaten/vrij?/opgelost?/onder controle en zal dan ook niet meer de overkoepelde harmonie verstoren. Een tijdelijke semi harmonie die out of tune met de rest is of verouderd is , misschien wel dwars kunnen zitten of tegenhouden om een overkoepelende harmonie/balans te bereiken.

    Groet

 6. Best Neutraal punt. Je haalt veel aan. Teveel voor mij om te behandelen. Een vrij centraal thema bij jou lijkt de reincarnatie te zijn. Ik faal dat principe voldoende helder te krijgen. Is er sprake van reincarnatie voor mensen of ook voor bijvoorbeeld dolfijnen? Is er reincarnatie voor al wat leeft, waarom wel en waarom niet? Is er reincarnatie voor bacillen? Of ook voor lang levende levensvormen zoals eikenbomen? Is het mogelijk als diersoort A geboren te worden en terug te keren als diersoort B? Hoe ga je om met mensen, die enorm in aantal zijn toegenomen, zijn er een soort van nieuwe geesten die daarna weer reincarneren? Ik vind dat een lastig begrip. Ik ga er voorlopig vanuit dat er geen reincarnatie is, degene die stelt moet bewijzen of in ieder geval aannemelijk maken. En duidelijk maken wat daaronder wordt verstaan.

 7. Neutraal punt, wat ik ook niet zie zitten is de droomloze slaap en de harmonie. Ik krijg heel veel energie van mensen helpen. Een situatie waarin ik geen dromen heb om de eigen situatie of die van andere mensen te verbeteren lijkt me juist zeer frustrerend. De mens is volgens mij niet geprogrammeerd voor harmonie. Sterker nog, is er harmonie, dan ben je eigenlijk misbaar en eigenlijk dood.

  • Kan je volgen ik ga regelmatig slapen met een intentie mijn hoofd om iemand te helpen op verzoek of vraag dat diegene de juiste hulp mag ontvangen.

   De droom tijd is niet lang in vergelijking met bijvoorbeeld een normale slaap tijd. Je lichaam laad op je mind stond al op positiviteit mode voordat je aan de slaap begon en je kan er weer fris tegenaan.

   Als dat in Harmonie met jouw innerlijke stemvork is go with your flow. Dan maakt het niet wat ik allemaal eruit zit te kramen of welke verklaring we gaan zoeken voor een goed gevoel voor meerdere mensen.

   De truc die ik nog de moeite waard vind is in het dagelijks leven zo bewust te worden dat je geen slaap of meditatie nodig hebt.

   Geef je over reïncarnatie morgen een antwoord.

 8. het survival instinct is de basis van leven, zo is dat leven nu eenmaal geprogrammeerd, een strijd om het bestaan. De mens is een groepsdier en kan als zodanig verdere evolutie doormaken door bijvoorbeeld het libertarisme omarmen, NAP en vrijheid aan elkaar gunnen. Een keten van geweld doorbreken. Dit is geen act maar een levensdoel. Je kan het NAP omschrijven als liefde voor je innerlijke zelf en voor anderen. Om als mensheid een volgende stap te kunnen zetten

  • Ratio,

   De radicaal klassiek liberaal Herbert Spencer, een van de belangrijkste bronnen van libertariers voordat de twintigste-eeuwse technicisten van de Oostenrijkse School de zaak overnamen… was de werkelijke vader van de evolutietheorie. Hij schreef er al over voordat Darwin zijn werken publiceerde.
   De evolutietheorie van Spencer ging niet alleen over het leven op aarde, maar ook het heelal, de natuur op onze aarde, en de menselijke samenlevingen.
   Zijn wetenschappelijke observatie was dat alles in het heelal en op aarde evolueert van incoherente homogeniteit, naar coherente heterogeniteit.
   Heterogeniteit betekent toenemende specialisering van functie, en coherentie betekent toenemende samenwerking van die gespecialiseerde ‘elementen’. Ons lichaam is een voorbeeld van door de tijd heen zeer gespecialiseerde organen die op een coherente manier samenwerken. In onze moderne samenlevingen is er sprake van arbeidsdeling, dus specialisering en coherentie in de vorm van samenwerking.
   Dat wil niet zeggen dat arbeidsdeling alsmaar door zal gaan, specialisering betekent toenemende individualisering, en die individualisering kan ook op ander gebieden tot uiting komen. Specialisering breng een samenleving op een hoger plan.

   De clou hier is dat je dit argument kan gebruiken tegen de trend van toenemende overheidsbemoeienis, en toenemende bemoeienis van supra of internationale instituties. Teveel controle en sturing van bovenaf (hedendaags een eufemisme) verlamt de evolutie. Vrijheid is nodig voor het zelflerende proces van de evolutie, vrijheid voor specialisering en individualisering, en vrijheid om zelf mogelijkheden voor samenwerking te ontdekken en ontwikkelen.

   Het enige struikelblok voor bovenstaand argument is dat veel mensen wel denken te weten wat evolutie is, maar het niet werkelijk weten, en dat bovenstaand argument te moeilijk voor hen is…

   Of het leven altijd een strijd is, dat is de vraag, de wetenschap heeft immers het leven van miljarden al veel makkelijker gemaakt. Het leven is al een veel minder harde strijd voor veel mensen dan historisch gezien. Verdere ontwikkeling, en dat daar moeite voor nodig is, hard werken, dat is wat anders.

  • Ik snap uit dit antwoord dat je een drijfveer hebt alsof je het als een missie ziet (van te voren gepland voorbestemd? ) om anderen van een goede zaak, levenspad te overtuigen. Niets mis mee vooral.als de intenties zuiver zijn. Juist vanuit jouw kijk van benaderen zou je eigenlijk niemand moeten verwachten dan is iedereen vrij toch.? Of ze zien jouw probleem niet of proberen te laten zien dat het allemaal wel mee kan vallen en vanuit oorzaak en gevolg over een langere termijn dan één leven te hanteren je patronen en herhalingen kan zien. In situaties waarbij mensen het gerecht ontvluchten de zaken waarvan ze zelf inzien beter niet hadden kunnen doen. Dan een mogelijkheid kiezen en onder de juiste omstandigheden terugkeren om dat recht te trekken..Omdat we geen geschiedenis van iemands keten van oorzaak en gevolg hebben kunnen we dan ook niet oordelen. Uitzonderingen de kleinere ketens zoals jongen jat appel wordt op heterdaad betrapt en krijgt straf. Indien we wel kennis hebben van ketens zullen we waarschijnlijk niet oordelen omdat het een logisch proces is. Tenzij je in justitie zit en een wat langere lopend keten van één leven overziet advies niet oordelen..
   Ik zie het leven niet als een strijd maar om ervaringen op te doen welke ik voor de geboorte al bepaald had tevens oud karma verheffend heb.

   Geef je later een antwoord over dat reïncarnatie gedoe van hoe wie wat welke volgorde en weer terug.
   Zal het onder deze reactie trein zetten en je een tip geven bij een ander onderwerp.
   Groeten.

   • Gaat ie weer het bovenstaande is voor Ratio bedoeld.
    De vraag komt nu wie wint het diegene die het eerst reageer indrukt of diegene die het eerste plaats opmerking drukt. Lijkt wel een roadom runner.

 9. Aan Ratio
  Onderwerp; Reïncarnatie stuff enzo.

  Info.
  What is in a name? We komen nu op de kern van jouw pseudoniem Ratio/reden.

  Ik maak even geen onderscheid tussen oost en west en noem het de kennis van “de ouden” sommige verschillen die wel een oost west kader hebben is om te reflecteren een geen waardeoordeel aan gekoppeld. Lees “je “niet als persoonlijk maar algemeen
  Emoties: zien als een scala van opgerold liggen in je verdriet tot achterop een pick-up truck Yahoo roepen, sereniteit en wat je nog meer kan voelen. .

  Een echte ratio ziet emoties en spiritualiteit niet zo snel als een deel van zijn innerlijke constitutie. En indien wel aanvaard, ze verdomd moeilijk met ratio/redenatie kan verklaren. Wel de boel uit elkaar halen en analyseren tot aan electrische pulsen of aura’s zichtbaar maken. Knap en slim he die ratio van ons?
  Hetzelfde geld voor een spiritueel aspect het is maar je kan het niet volledig met ratio/reden verklaren. Ik zal proberen uit te leggen waarom.

  Het ego heeft ratio heel wat schouderklopjes gegeven onderweg . Je kon goed rekenen op school puzzels oplossen veel verklaren vanuit een bepaald cognitief vermogen (intelligentie) en Ratio was King na Darwin. Die is inmiddels onderuit gehaald . Statistiek en embryologie lieten al de mankementen zien en nu komt Quantum mechanica op een onderliggende intelligente sturing uit.

  Er komt een punt dat als Ratio maar ver genoeg door filosofeert via vraag op vraag op vraag Ratio voor een onoverbrugbare kloof komt te staan. Namelijk de oorzaak zonder oorzaak. Om niet gek te worden zal ratio deze harde realiteit moeten leren te aanvaarden. Het slimme ego samen met ratio die dacht dat even op te lossen moet dan heel klein toegeven “ikke niet meer weten”. Als jezelf kan zien als een drie eenheid (mag het grafisch als een driehoek bekijken). van bepaalde aspecten namelijk. Spiritueel Rationeel en Emotioneel (er zijn kleuren aan verbonden) . Dan kan je dat als een framework waarin je opereert zien. En tevens als je te lang op een uiterste zit je de andere aspecten laat liggen hoewel ze er wel zijn. Als ratio dat kan accepteren (een bittere pil is dat the red pil?) omdat het aspect ratio alleen er niet uitkwam dan komt er een andere horizon om de hoek kijken.
  De Hindoe heeft een driehoek Atma Buddhi en Manas Atma (wit) het puur spirituele aspect wat in de mens als “vonk” zit Buddhi (geel) het gevoelsmatig aspect zoals compassie en Manas de denker/weten /dat wat het snapt (blauw) . Als je hoofdzakelijk ratio bent dan zal men dat als veel blauw in een aura herkennen. Het gedeelte -man- van Human komt van Manas en betekent de denkende mens in de huidige staat van een evolutie of veranderende/aangepaste parameters. Manischdepressief kan je er ook uit herleiden.

  Aan Evolutie wil ik mijn handen ook niet branden daar ben ik nog niet uit het blijft nog bij een tegenargument die 180 graden staat op de evolutieleer aanhangers. En als tijd niet echt bestaat waardoor ruimte ook wegvalt kan en alles in één punt op hetzelfde moment gebeuren Het is wel gebaseerd op rationeel denken naar niet op een uiterst punt in de driehoek. De Buddhic nature kan je ook als onze Christos natuur zien. Jezus was een naam en Christus slaat erop dat hij deze natuur “aangeboord”/actief gemaakt had. Feit blijft dat als je jezelf bestudeerd je niet altijd in het rationele bezig bent maar ook afwisselingen hebt. Zelfs heel veel wat je dagelijks doet niet rationeel kan verklaren. Houd jezelf maar eens scherp in de gaten.

  Ik geef je dit aan en het is aan jouw of je dan verder wilt met overwegend ratio waarmee je ooit tot een punt komt tot hier en niet verder waar ratio niet de baas kan zijn omdat er geen baas is maar niet overboord gooit omdat deze wel zijn cognitieve rol heeft te vervullen.
  Als je deze associatie en acceptatie kan maken en vanuit je hart zoekt en niet meer met je hoofd, wel als hulp. Dan kan het balletje mooi gaan rollen tot het wonderlijke aan toe.

  Ik heb voor mezelf kennis van bepaalde levens maar dat hoeft voor een ander totaal niet interessant te zijn het hangt van het pad af wat je loopt. Ik heb er ook externe kennis over opgedaan en kan er redelijk wat zaken er mogelijk mee verklaren. Ik zie ook dat niet alles op dezelfde lijnen zit kortom er is verwarring genoeg waaraan ik niet nog meer aan wil toevoegen ik zou op glad ijs gaan en dogmatisch kunnen worden en me dan karmisch binden als ik ernaast zit en dat weer recht moeten zetten.

  Kortom be your own goeroe. Ik hoop dat dit als slogan boven de deur van jouw eventuele Universiteit komt te staan. Een universiteit die aspecten van het universum uitsluit is eigenlijk meer -teit- dan univers(eel).

  Als reïncarnatie je interesseert dan is er tonnen materiaal te vinden op YouTube en internet. Waarbij je bij wijze van spreken nog vele levens mee bezig kan zijn. Je zal versteld staan dat zelfs de wetenschap aanwijzingen vind en mee aan boord gekropen is. Het is wel opletten ook dit is een marktsegment met big money geworden en heel waterig geworden. Zoek vanuit je hart en niet om het weten. Om het kaf van het koren te scheiden neem ik de Oude kennis als basis en voel vanzelf wat er een derivaat van is of een verdomd interessante insteek is.
  Het kan zijn dat puur ratio in de nabij toekomst “een Rationele dinosaurus” of “Spirituele Neanderthalers” stickers gaat krijgen. Vandaar dat ik de nieuwere generaties een grote rol voel krijgen. Mijn insteek is dat ik het via deze site ter overweging mee te nemen aanbied en niet iemand ergens van wil overtuigen. Omdat jullie naar een doorbraak op zoek zijn en plannen hebben om zelf iets actief te ondernemen. Een doorbraak begint waar het oude denken en manier of van benaderen ophoud.

  Dit verklaren is niet echt nodig het is een deel van mijn innerlijke stemvork een natuurlijke dorst om mezelf te doorgronden. Het draait waarschijnlijk meer om het ervaren en dan kom je uiteindelijk na veel zijwegen ingeslagen te hebben uit op een soort Zen en we inzien dat we het misschien onnodig moeilijker maken dan het hoeft te wezen. Er zijn volgens de Hindoe verschillende paden wat tot een reünie met het startpunt kan voeren. Dat is het pad van kennis/science waaronder het fabric en de werking van de kosmos behoort genaamd Vidya Dharma het pad van devotie Bhakti Dharma en het pad van goede daden doen Karma Dharma. Waarbij ik devotie niet zozeer als een God aanbidden zie maar als devotie voor het spel. Tevens zit ik op een punt dat als je genoeg kennis heb deze drie vanzelf met elkaar integreert.
  Ondanks dat alles een illusie of droom kan zijn zit ik wel met de harde feiten dat mijn hartslag omhoog gaat door emoties of fysiek werk. Dat is wat ik ervaar en misschien draait het allemaal om dat ervaren opdoen met vele potentiële mogelijkheden.
  Ik hoop dat het van enig nut kan zijn . Heb ooit gelezen dat je in laatste incarnatie bewust leeft.

  Groet.
  Ps
  Over de big bang zouden we off site wat gedachten kunnen wisselen ik geef de site owner bij deze permissie om mijn e-mail naar jouw emailadres te sturen. Neem als subject “Grote plofkip”.

  • Best Neutraal punt. Ik ben van mening dat het rationeel is te beseffen dat er irrationele drijfveren in de mens zijn. En dat er bij heel veel mensen een drang naar geloof en spiritualiteit is. Ik geef daar zelf tot op zekere hoogte van tijd tot tijd aan toe, door bijvoorbeeld in een kerk een kaarsje te branden en een meditatief moment te ondergaan.

   Het is ook rationeel te beseffen dat je nooit alle antwoorden zult hebben. Begrippen als tijd en oneindigheid zijn gewoon lastig. Alwetendheid is een onmogelijkheid, zeker in combinatie met vrije wil. Ik ben van mening dat je als mens geen taak hebt maar door je programmering meestal wel positieve gevoelens krijgt bij bepaalde handelingen. Of dat harmonie is, weet ik niet. Ik zoek ook niet mijn startpunt. Er zijn verschillende hersenlagen met ieder hun functie, de hogere hersenlagen gaan over rationaliteit, de diepere over vechten en vluchten, het reptielenbrein, over basaal overleven. En daar zit nog wat tussen.

   De verschillende hersenlagen kunnen in conflict komen met elkaar, dat is waarschijnlijk onvermijdelijk. Toegeven aan diepere hersenlagen die het innerlijke zouden zijn zie ik als het ontkennen van latere menselijke ontwikkelingen, ik denk dus dat die harmonie onmogelijk is.

   Ik snap nog steeds niet veel van reincarnatie, vragen of dit slechts een menselijk principe is of een kenmerk van leven, zelfs de lagere levensvormen en dergelijke zijn niet beantwoord. Ik zie niet echt een immateriele geestelijke kern die mij zou zijn en die later zou terugkeren in een ander mens of levensvorm, dat acht ik als zeer onwaarschijnlijk.

Comments are closed.