VVD, BBB, NSC en de PVV zijn eruit, er is een hoofdlijnenakkoord. Hoop, lef en trots (PDF) is een document van de nieuwe maakbaarheid. Maakbaarheid meer ingezet op burgers en bedrijven. En gas terugnemen op de maakbaarheid van milieu.

Een extreem rechts programma?

Het is niet direct een extreem rechts programma. Nederland is in internationaal opzicht nog steeds zeer links. Er wordt afstand genomen van het plaatsen van asielzoekers boven de Nederlandse burgers. Geen voorrang op huizenmarkt meer bijvoorbeeld. Is dit extreem rechts? Of is dit afstand nemen van een extreem links programma? Is het hele asielzoekers gebeuren overigens niets anders dan een sociaal darwinistisch experiment? In naam van sociale rechtvaardigheid? Slechts de financieel sterken hebben voldoende geld en middelen om de mensensmokkelaars te betalen. Degenen die naar Europa komen zijn niet de meest kwetsbare vervolgden. Nee, het zijn degenen met geld en vaak ook de fysiek sterken. En zelden de echte politiek vervolgden. Het is links cynisme dat weinig met menselijkheid te maken heeft.

Rechten van burgers en grondwet

Er wordt ingezet op een soort van constitutioneel hof. Dit heeft slechts zin als de grondwet voldoende rechten verschaft. Door de zogenaamde sociale grondrechten in de grondwet op te nemen is dit een gevaarlijke ontwikkeling. Vage termen als dat de overheid moet streven naar voldoende woningen, zorg en andere zaken geven veel rechtsonzekerheid als men wetten gaat toetsen aan de grondwet. Tevens zijn veel van de echte grondrechten krachteloos door uitzonderingsclausules. Zie de vier artikelen hierover op het blog van grondwet.nu. Zie ook de sluipende machtsovername via onder meer regeerakkoorden. Veel hoop moeten we hier niet op hebben. Sterker nog, teksten als “Er komt een nieuwe, samenhangende aanpak van het beleid inzake vaccinaties, in het bijzonder ook voor de bescherming van kinderen” EN “Een veilig, decentraal vormgegeven elektronisch patiëntendossier, ook voor uitwisseling van”gegevens binnen de zorg, met inachtneming van privacy en gegevensbeveiliging” EN in het kader van asielzoekersprocedures: “Het begrip veilig land wordt verruimd tot veilige delen van landen op basis van ambtsberichten; ambtsberichten worden in beginsel niet openbaar gemaakt” geven toch te denken over de positie van de burger ten opzichte van de overheid.

Opvallend is ook deze zin: “Het grondrecht van de vrijheid van onderwijs moet worden beschermd. Er mag geen ruimte zijn voor het overdragen van antidemocratische en anti-rechtstatelijke opvattingen door leraren of in lesmateriaal. Anti rechtstatelijke opvattingen zijn kennelijk slechts een monopolie van de overheid zoals op basis van geheime ambtsberichten mensen terugsturen naar het land van herkomst. Of een samenhangende aanpak bij vaccinaties opstellen wat kan betekenen dat men de lichamelijke integriteit lager in gaat schatten dan de gevolgen voor volksgezondheid. Democratie waarbij men strijdige doelen probeert te bereiken gebaseerd op een intern tegenstrijdige grondwet holt maar al te vaak de rechten van de burgers uit. Als je hierop wijst en dat democratie nu elementaire vrijheden aantast, en dus niet zaligmakend is, zal de overheid je kunnen vervolgen.

Een opluchting?

Is dit dan toch een document van hoop? Ik weet het niet. Het is mooi dat de maakbaarheidsdoelen van natuur minder belangrijk geacht worden en dat Nederland niet langer strikter beleid gaat voeren dan de EU. Een onsje minder ingrijpen hier en wat meer ingrijpen door de overheid daar, is dat dan echt een grote verbetering? Niet echt. Maar een trend van de burger ondergeschikt maken aan doelstellingen die via vage modellen tot stand komen en uiteindelijk de dictatuur van de modellenbouwers en bureaucraten vestigen en een heel land kunnen stilleggen, die trend lijkt in ieder geval eventjes doorbroken.

10 REACTIES

 1. De website van Fascisco von Jolo kopt “Coalitiepartners komen met akkoord vol ultrarechtse illusiepolitiek”

  Het is eerder dat er een beetje afscheid wordt genomen van ultralinkse illusiepolitiek zoals wij die in de afgelopen jaren hebben gekregen. Zoals de klimaat-thermostaat van Rob Jetten met z’n 0,000038 graad minder temperatuurstijging voor de prijs van 500 miljard of zo.

  Asielgekkie Van den Burg “moet huilen” nu het de klanten van mensensmokkelaars het iets moelijker wordt gemaakt. Het zou beter zijn om “vluchtelingen” helemaal geen uitkeringen te geven of opvang in luxe hotels.

  Hervormingen op jutitie worden denk ik eerder bereikt door de stal met D66 rechters uit te mesten. Maar wat krijg je er voor terug, NSC-rechters?

  Ik heb niet de indruk dat ‘wij’ veel vrijer of welvarender worden door het nieuwe beleid. De bureaucratie blijft groot. Maar wij gaan het zien.

  • “Ook wordt het lage BTW-tarief in de culturele sector afgeschaft, met uitzondering van bioscopen en dagrecreatie, zoals pretparken. Dit laatste zou volgens een niet nader genoemde VVD’er te maken hebben Wilders’ voorliefde voor de Efteling.

   Wat krijg je als je tokkie-rechts en links beleid combineert?
   Een ‘meevaller voor pretparken’.

   • Vanuit kneiter links een millimeter naar rechts noemen ze rechts, wha whaha..
    Mooie praatjes voor de verkiezingen, net als Dekker..
    Even vergeten waar miljoenen nederlanders op TEGEN gestemd hebben in 2005..
    De EU erkennen is al een stap tever..
    En elke verkiezing komt altijd weer op hetzelfde uit.., als het niet recht gaat, gebeurt het krom..
    De trein dendert gewoon door.

  • De reden waarom Wilders zo gek is op de Efteling is omdat Gijs-hierpapier dan moet gaan roepen, ‘Nederlands ambassade naar Israël’ en ‘antisemitisme hier’, in de bioscopen wil hij dan Schindler’s list en Fitna gaan draaien.
   Ook heeft hij een deal met half joods Hollywood, dat al tientallen jaren Arabieren en moslims als terroristen portretteert. Filmpropaganda is immers de meest krachtige methode van propaganda, dat wisten de Nazi’s al, en ook hedendaags links en rechts.
   E.e.a. kan dan afgewisseld worden, als die Holocaust propaganda af en toe de strot uitkomt, met linkse thema’s, Hollywood LGBTI propaganda, klimaatpropaganda, etc.
   Wilders, maar ook links, hebben Goebbels goed bestudeerd, via entertainment en film kan je de massa’s optimaal beheersen.

 2. die 4 nukes zijn wel een lichtpuntje, maar tussen droom en daad staan praktische bezwaren en in NL met name onzinnige bezwaren, dus ik houd niet mijn adem in.

 3. “Inburgering omvat kennis over de Holocaust en de slachtoffers daarvan.”

  Nou, dan is er voor bijna heel de bevolking nog een extra inspanning te doen.

  =================

  “Buitenlanders die onze nationaliteit willen aannemen doen, waar dat mogelijk is, afstand van
  hun andere nationaliteit.”

  Als het kan, en anders krijg je het toch wel.

  =================

  “De stikstofaanpak…”

  Er is geen stikstof probleem. Zo zie je weer dat een compromis de waarheid buitenspel zet.

  =================

  “Nederland moet zich verder aanpassen aan de klimaatverandering.”

  Tsja, wat moet je hier nog op zeggen?

  =================

  “Versterking van teams als “Roze in Blauw” en het Joodse politienetwerk bij de politie.”

  What the fuck?

  =================

  “Nederland blijft Oekraïne politiek, militair, financieel en moreel steunen tegen
  de Russische agressie.”

  “De uitgaven aan Defensie, waarvan de taken grondwettelijk zijn verankerd, worden in lijn gebracht
  met de NAVO-norm van tenminste 2% bbp en wettelijk vastgelegd.”

  Maar natuurlijk, lekker bezig.

  ==================

  “.. wordt onderzocht wanneer verplaatsing van de ambassade naar Jeruzalem op een daartoe geschikt moment kan plaatsvinden.”

  De hand van Den Heiligen Gerardus, of liever de hand van zijn meester wordt duidelijker en duidelijker.

  ==================

  “Nederland blijft er, met de andere getroffen landen, alles aan doen om waarheidsvinding,
  gerechtigheid en rekenschap te bewerkstelligen voor de aanslag op de MH17, onder meer door zich
  er voor in te blijven zetten dat de daders en andere verantwoordelijken hun straf en aansprakelijkheid
  niet ontlopen.”

  Als je alleen “bewijzen” verzamelt die jouw politieke richting bevestigen dan is het een nietszeggende uitspraak.

 4. Aan Ratio
  Heb je een antwoord gestuurd over reïncarnatie stuff enzo bij het onderwerp van gisteren over de academische slagvelden.
  Groet.

 5. Nieuw kabinet? Dit weekend pinksteren. Daarna moeten ze de fracties informeren.
  Duurt geheid een maand. Daarna 2 maanden reces.
  Dan hebben we september…
  Ik hou nog even een slag om de arm.
  En in dat zgn “accoord op hoofdlijnen” staan dingen die me absoluut niet bevallen.

 6. Extreem rechts programma? Er zijn linksdenkende, (communistische) PvdA, Groenlinks, SP etc. mensen die alles doen om “Das Kapital” weer als Bijbel te introduceren aan de bevolking. In eenvoudige bewoordingen betoogt Marx “dat een economisch systeem gebaseerd op particuliere winst inherent onstabiel is. Arbeiders worden uitgebuit door fabriekseigenaren en bezitten de producten van hun arbeid niet, waardoor ze weinig beter zijn dan machines.” Wat is een bewezen economisch systeem, dat niet werkt onder de beste omstandigheden. Dit zijn ook dezelfde linksdenkende mensen die tegen de doodstraf zijn, omdat het zg vreselijk onbeschaafd is. Maar ze hebben geen enkel probleem om een kind, met een scherpe schaar in stukjes levend uit een baarmoeder knippen… Er is geen extreem rechts, er zijn wel gewone normale mensen, die het verschil weten tussen goed en kwaad…

 7. De overheid kent diverse sectoren (Rijk, koning, gemeenten, provincies, waterschappen, politie, onderzoeksinstellingen, onderwijs en rechterlijke macht). Het aantal ambtenaren in Nederland schommelt rond de 1+ miljoen. Hoe is het mogelijk dat 1+ miljoen ambtenaren (mensen zonder vak), dagelijks blijven teren op de zak van de bevolking. Zonder dat er ooit wordt aanbevolen bij deze über linksdenkende regering, dat we makkelijk met minder dan 60% ambtenaren door het leven kunnen gaan. NL is niet rechts, het is een land waar rood aan de macht is, zonder enige verandering…

Comments are closed.