Nederland stemde en gaf een helder signaal dat het anders moest.

Met grote meerderheid kreeg de PVV-regeringsverantwoordelijkheid.

Nederland was hoopvol, opdat het gezonde verstand weer zou gaan zegevieren.

Wat blijkt nu na bijna zes maanden touwtrekken, juist dat we de kant opgaan die Nederland beu was.

Pieter sprak over bestuurlijke vernieuwing, maar ging dwarsliggen om Wilders maar geen premier te laten worden. Staatsrechtelijkheid, was het toverwoord. Internationale wetten zouden een andere toekomst van Nederland onmogelijk maken.

Nu heb ik tijdens mijn opleiding in een klooster tot missionaris geleerd dat niets onmogelijk is, als je maar wilt en goed voorbereid bent. In een cirkel om het probleem heenlopen, zodat je alles in een juist perspectief ziet. Niet verblind door je eigen beperkingen, om zaken proberen op te lossen.

Er kwam een halfbakken compromis uit waar een groot deel van Nederland niets aan heeft. De massa-immigratie gaat onverminderd door. Gehouden aan internationale wetten, waarvan de werking niet deugt.

Als konijn uit de hoge hoed komt een topambtenaar naar voren als de nieuwe MP.

Niet gekozen door het volk en bevestigd juist dat de bestuurlijke vernieuwing die Pieter zo graag wenste, juist het tegenovergestelde zal uitwerken.

Als men zegt dat de heer Dick Schoof zo geweldig was om tot een Nationale Politie te komen, zeggen de mensen op de werkvloer dat de vorming tot een Nationale Politie, dat die juist gefaald heeft op alle vlakken. Heel iets anders dan succesvol.

Spreek je het korps, dan is die pislink over de nieuwe organisatie.

Heb met de mensen binnen het korps zwaar medelijden, en als ik nog ik het korps had gezeten, had ik me subiet laten omscholen tot arbeidsmigrant.

Het was beter geweest om een burger tot MP te laten functioneren. Dan denk ik aan kalibers van het type Roel Pieper, of Peter Wennink van ASML.

We zitten als burgers niet te wachten op meer bureaucratie of nog meer intelligente surveillance. Laat de burger in vrede leven en kom voor uw eigen volk als eerste op.

Waarom zeg ik dit zo expliciet. Tref een uiterst beschaafde Syriër onderweg en we komen aan de praat, allebei wachtend op onze middaghap. Woonde al zes jaar in Nederland en sprak perfect Nederlands. Vraag naar de situatie in Syrië en of het waar is wat er door onze media wordt beweerd.

Zijn antwoord is helder, de media is net zo slecht in Nederland als in Syrië. Jullie mogen het blijkbaar niet horen, wat er in de wereld aan de hand is. Alles is eenzijdig belicht.

Vraag hem hoe Nederland bevalt. Prima, maar vrees de toekomst. Zijn uitspraak dat we binnen twee jaar een ware burgeroorlog in Nederland zullen krijgen, raakt me enorm. Vraag hem naar de reden van zijn ongerustheid.

Simpel meneer, wij komen, krijgen alles zoals een huis ingericht en al. Indien nodig een rijbewijs op kosten van jullie belastinggeld.

Echter uw kinderen zitten met uw kleinkinderen bij u op zolder omdat wij voorrang hebben. Hoe ziek kun je als samenleving in Nederland zijn om je eigen volk, je eigen kinderen achter te stellen ten opzichte van ons. Dat zal bij ons, waar dan ook in het Midden-Oosten nooit gebeuren. Zo stom zijn zelfs wij niet.

Hij verwijst ook naar het feit dat de Nederlandse krijgsmacht bestaat uit circa 40.000 personen en dat de toegesnelde instromers met een ander dan Christelijke geloofsovertuiging al een team heeft van circa 300.000 personen.

Hij refereert aan het feit dat Perzië in de jaren zestig de deuren opzette voor de vluchtende Irakezen en dat het voormalige Perzië in amper tien jaar werd omgebouwd tot een Islamitische Staat Iran. Dat gaat zich in Europa herhalen.

Ik stel hem gerust met het feit dat ik 72 jaar jong/oud ben en de geschiedenis wel ken.

Ja, maar uw kinderen dan en uw kleinkinderen zullen het zwaar krijgen.

Onze hap wordt aangereikt en we gaan ieders weeg. Groet deze jongeling nog voor zijn openheid en waarschuwingen.

Hij laat me peinzend achter en ben blij deze leeftijd (72) al te hebben.

De Schepper zal me hopelijk mild zijn om me op tijd tot zich te roepen.

Denk aan een kennis met haar hondje Dzango die als Christen uit Irak moest vluchten. Het was aan de helderheid van de broers van haar man te danken dat ze konden vluchten. Alle broers zijn uit hun huis gehaald en standrechtelijk voor hun huis geëxecuteerd, omdat ze Christen waren. Zij konden gelukkig op tijd vluchten.

Geef alle instromers stemrecht en dan zal Wilders oppermachtig worden, want die zijn slimmer dan de Nederlandse burger, zo blijkt. Wilders is ook voor hen de Messias, omdat deze voor zijn eigen volk opkwam. Bij een volgende verkiezing gaat Wilders met 80 zetels aan de haal.

Ook mensen die op Pieter hebben gestemd zullen daar tweemaal over denken om niet dezelfde fout te maken, waardoor Wilders weer in de tang wordt genomen en veel van zijn oorspronkelijke plannen noodgedwongen moest inleveren.

PVV niet mijn ploeg, maar wel van velen.

 

Ingezonden door Sjef Vm. Raadslid- lid Korps Rijkspolitie – ondernemer en klooster-leerling via info@vrijspreker.nl

41 REACTIES

 1. De “diensten” weten al lang wie er in Nederland overheidskritisch zijn.

  Nu een van hun chefs de regering gaat runnen, ben ik heel erg benieuwd wat er allemaal in wetten gaat worden omgezet, zodat we allemaal wettelijk “aangepakt” kunnen worden.

  Wellicht dat ik dan ooit tijdens een ondervraging over hun schoenen mag kotsen.

 2. “Echter uw kinderen zitten met uw kleinkinderen bij u op zolder omdat wij voorrang hebben. Hoe ziek kun je als samenleving in Nederland zijn om je eigen volk, je eigen kinderen achter te stellen ten opzichte van ons. Dat zal bij ons, waar dan ook in het Midden-Oosten nooit gebeuren. ”

  De haat en minachting voor het volk van een zelfbenoemde elite in een democratie volgt andere lijnen. De mens moet over het algemeen altijd een voorwerp van haat hebben, dat is zijn lust en leven, zijn emotionele energie, in een democratie zijn het dan de democratisch omhooggevallenen die zichzelf middels haat en minachting van het volk onderscheiden. Het onderscheiden van het volk kan in een afgunstige egalitaire democratie ook alleen maar via hypocrisie en heimelijke superioriteit.
  Het is dus een kwestie van democratische psychologie, dat met recht ziekelijk genoemd kan worden.

  In de republiek (dus democratie) van het Romeinse rijk werden ook de sluizen opengezet voor immigranten, dusdanig dat bekende schrijvers optekenden dat ze zich niet meer thuis voelden in eigen stad. Ook kinderloosheid, egoïstisch individualisme, werd tot norm verheven onder de regerende elites.

 3. Waarom zit er altijd een sociaal-democratisch tokkie-gehalte aan alles wat uit de koker van de PVV komt. Dat komt omdat ter vergelijking de democratische pseudo-elites (kartel) moeten doen alsof ze zich aan internationale verdragen conformeren, ja daar zelfs representatief voor zijn, dat is namelijk heel prestigieus, en dat straalt af, geleende nobelheid van internationalisme, in sterk contrast met het democratisch-volkse.
  PVV sociaal-democraat publiek heeft (nog) geen boodschap aan die prestige, totdat het regerende omhoogevallenen worden kunnen ze spelen alsof ze representatief voor het volk zijn, en prompt wordt men slachtoffer van de gigantische macht van de pro-ZioNazi propaganda machine m.b.t het zogenaamd dreigende gevaar van een islamitische overname. Hierbij nog bevestigd door een fantast uit Syrië…

  Hoe die vermeende overname zich verhoud tot de technocratie en groeiende macht van een oligarchie, dat heeft men nog niet uitgelegd. Vandaar ook dat de PVV zich er niet mee bezighoudt. Het valt in ieder geval op dat al die partijen die zich bezighouden met de zogenaamde islamitische overname, weinig weerstand en kritiek bieden m.b.t de projecten van de institutionele technocratie en oligarchie.. ofwel, de globalisten.

 4. “Hij refereert aan het feit dat Perzië in de jaren zestig de deuren opzette voor de vluchtende Irakezen en dat het voormalige Perzië in amper tien jaar werd omgebouwd tot een Islamitische Staat Iran. Dat gaat zich in Europa herhalen.”

  Jaja, misschien kan de auteur of de Syriër dan uitleggen hoe het in elkaar steekt, de groeiende macht van de VN, WHO, EU, WEF en nog talloze clubs, versus de overname door de islamieten. Een sharia en LGBTI? Spelen de globalisten onder één pet met de islamieten? en hoe werkt dat dan?

  Er komt een Syriër een kulverhaal verkopen, op basis van de geschiedenis uit zijn cultuur, en dat gaat dan boven eigen kritische westerse analyses van eigen bodem, dat is wel multiculturalisme ten top!

 5. Die Robert Valentine zegt zo: Dat je door de macht aangetast word. Dus je gaat erin als libertarische, of socialistische politicus, met allerlei ideeën over een ander systeem. Maar uiteindelijk tast jij de macht niet aan, de macht tast jou aan

  Ik hoorde een linkse anarchist eens hetzelfde zeggen

  Maar is het altijd het geval? Het is wel vaak zo, maar niet altijd.

  Aan de andere kant. We zien dat grote politieke veranderingen vaak gebeurde na een bepaalde vorm van schok/crisis.

  Na de WO2 was er ineens ruimte voor de sociaal democratie

  Na de val van de muur, was er ruimte voor het neoliberalisme

  Nu is er niet echt zo’n schok geweest, dus blijven machtsstructuren in tact.

  Ik denk niet dat in Nederland partijen als PVV, SP, of FVD zomaar via een democratisch proces de macht kunnen grijpen.

  Men stemt PVV en krijgt gewoon een nieuwe Rutte. Misschien nog erger dan Rutte, is deze man. Nog autoritairder

  Ik denk dat zowel libertarische, als links anarchistische politiek zich verre moet houden van het parlementarisme. Laat ze in hun eigen sop gaar koken. Daarin ben ik het eens met Valentine. Ga maar met bitcoin klooien, zet maar zelf dingen op, alternatieven. Bitcoin, Florijn, zelf instituties opzetten.

  • De PVV is zeer fervent voorstander van het sociopathische Israël, het is een goede zaak dat Nederland er niet op vooruit gaat met de PVV, men krijgt wat men verdient.

   https://www.lewrockwell.com/2024/05/ilana-mercer/sad-to-say-but-by-the-numbers-israeli-society-is-systemically-sociopathic/

   Bekijk onderstaande met een niet Europees IP adres (want censuur), hier schreeuwen Israëlieten dat Gaza tot een begraafplaats gemaakt moet worden.

   https://www.bitchute.com/video/XfXZZdCUqQ3y/

   Dat is waar men massaal voor kiest in NL. Een electoraat met egoïstische op zichzelf gefixeerde slapjanussen moet maar eens een les leren.

  • *** Ik denk dat zowel libertarische, als links anarchistische politiek zich verre moet houden van het parlementarisme. ***Eens.

   Robert Valentine is overigens een paar keer lijsttrekker geweest van de LP en stelt nu dat je beter niet kan stemmen. Voortschrijdend inzicht?

   Voor mij is het zo dat ik vind dat ik libertarische initiatieven in principe steun. Dus ook de LP. Tenzij er bepaalde zaken fout gaan. Zo wilde men een basisinkomen invoeren. Volgens mij zelfs onder Valentine. Je kan voor een basisinkomen zijn maar ik zie niet echt in hoe je vanuit libertarisch perspectief daarvoor kan zijn.

   • Ratio,

    In een situatie van kapitalisme en arbeidsdeling zal er bijna altijd sprake zijn van een hoeveelheid werkelozen. Je weet zelf waarschijnlijk dat het een kostbare zaak is voor een werkgever om iemand aan te nemen, die in te werken en op te leiden, die dan na een paar maanden weer opstapt, en dat je dus niet zomaar iemand aanneemt. Als mensen die gespecialiseerd zijn zomaar een baan aan moeten nemen die niet geschikt is voor hun, ver beneden hun niveau, i.p.v. een termijn hebben om iets te zoeken dat geschikt is, dan is dat ook niet goed voor de samenleving. Het kan ook gebeuren dat men omgeschoold moet worden.
    Daarnaast, als men door werkeloosheid en geen inkomen aan lager wal raakt, alles wat men heeft opgebouwd verliest, wellicht op straat terecht komt, dan is dat in totaal een schade ook aan de maatschappij.
    Dan zijn er nog zaken zoals snelle technologische ontwikkelingen en verschuivingen waardoor hele groepen ineens op straat komen te staan en omgeschoold moeten worden, wat allemaal tijd nodig heeft.

    Wat wel zo is, is dat de zaak afhankelijk is van nationale loyaliteit en nationale werk ethiek. Als er teveel immigranten zijn die geen loyaliteit met de natie voelen, en geen werk ethiek hebben, dan levert dat grootschalig misbruik op.

    Het voordeel van een basisinkomen (of negatieve belasting), is dat de hele bureaucratie van uitkeringen opgedoekt kan worden. In een land met open grenzen, waar de hele wereld dus gratis geld kan krijgen, waar allerlei mensen binnenkomen die een clan mentaliteit hebben, of nepotisme, en geen binding met de natie, geen nationale loyaliteit, lijkt een basis inkomen niet verstandig..

  • Well…

   Libertariers zijn voor een staat (een kleine staat, maar een staat is een staat). Dus dan zijn ze voor het sociale contract

   En als je toch al voor het sociale contract bent, dan kan je net zo goed een basisinkomen constructie opzetten

   Een libertarisme zonder basisinkomen, zou denk ik tot een feodalisme leiden.

   Paar kapitalisten kopen alle infrastructuur op en de 90 procent van de bevolking mag lekker naar de tering gaan. Weg is je individuele vrijheid, kapot gemaakt door de kapitalistische maffia/semi maffia. Zogenaamd ben je ‘heel communistisch’ als je dit zegt, maar het is gewoon logisch nadenken

   Over eigen projecten. Die projecten hoeven ook niet illegaal te zijn ofzo. Dat florijn ding is geheel legaal.

   Het punt is ook. Vrijwillige, non parlementaire projecten passen bij het hele idee van anarchisme. Namelijk, dat het niet opgelegd word. Met parlementaire politiek leg je altijd iets op aan andere.

  • Johannes

   De massa zag op pownews een item over pro Palestina demonstranten, die in Amsterdam aan het rellen waren

   En deze demonstranten deden iets dat ‘niet mag’ namelijk stenen gooien etc

   En de Nederlander is daar heel gevoelig voor. De Nederlander is voornamelijk gebrand op wat wel en niet ‘mag’

   Dus men is dan per definitie meteen pro Israël. Als Palestijnen de bad guys zijn, dan zijn Israel ’the good guys’ in hun simpele wereldbeeldje

   En Wilders is de Israel man. Dus stemmen ze op hem

   Libertarisch rechts is dan vaak pro Israel, omdat de pro palestina demonstranten vaak ‘woke’ zijn, of socialistisch. Dus dan kiezen ze als een soort kneejerk reactie voor Israël. Heel zwart/wit gedacht. Heel tribalistisch.

   Het idee is dat een links persoon, of een woke persoon, nooit maar dan ook echt nooit ergens gelijk in zou kunnen hebben. Dit is hoe de rechtse sektes werken, de libertarische sektes.

   Met deze nieuwe premier hebben we gewoon weer een Rutte. Dus alles zal hetzelfde blijven zoals het was

   • Deze twee nayakosadashi en Johannes zijn zó druk bezig met hun kritiek vandaag, het is duidelijk te zien, dat deze twee hebben de racistisch grens overschreden.

    De libertaire slogan “Live and let Live” kan uiterst nuttig zijn als we problemen hebben met het tolereren van het gedrag van anderen. In werkelijkheid vertegenwoordigt ‘leven en laten leven’ een natuurlijk evenwicht. Zolang je anderen geen schade toebrengt, verdien je het om je leven te leiden zoals jij dat nodig acht. Het moment waarop je anderen enige vorm van schade toebrengt, is het moment waarop je je recht verliest om je leven te leiden zoals jij dat nodig acht, en dat je opnieuw moet evalueren hoe je je leven leidt en anderen behandelt als je het evenwicht wilt herstellen.

  • Karel

   Wat lul je nou slap ?

   Racistisch ? Wat ?

   Leven en laten leven ? Wat heeft dat met Gaza te maken ?

   Men is beland in een geweldsspiraal en “leven en laten leven” heeft daar niet zoveel mee te maken meer.

   Wel is het inderdaad zo dat de zionisten veel meer slachtoffers gemaakt hebben.

   Alleen dat zijn de helden van rechts, dus daar kan dan geen kritiek op zijn ofzo. Want Nederlandse sukkels hebben geleerd dat de joden “het volk van God zijn”

   Een God die niet bestaat

   • Nederland was een voorloper in de slavenhandel voor 250 jaar, met honderd duizenden doden.
    De 350 jaar koloniale oorlogen in Nederlands-Indië eisten een zware tol van de Indonesische bevolking, met ongeveer 3 tot 4 miljoen doden.
    Joden werden op te trein gezet in Mokum , voordat de Duitsers erom vroegen.
    Een blanke die zich zwart schminkt als zwarte piet, wordt kwetsend en racistisch ervaren vanwege het racistische misbruik.
    De doodstraf is in NL verboten omdat het zg onmenselijk is. Maar een kind die zich niet kan verdedigen, wordt dagelijks (31.000 p/jaar) met een scherpe schaar levend uit een baarmoeder geknipt. Daar hebben ze geen probleem mee.
    Hoe de KNIL en de Molukken werden behandeld na de oorlog in NL is gewoon schandalig. Vele begonnen een nieuw leven in Amerika en Brazilië.
    Er is ook geen mens op aarde die meer liefde heeft voor Nederland, dan een oude KNIL soldaat.
    En dan hebben jullie twee die Muslims op een hoge paddestoel zetten.
    Een God die niet bestaat, zo de koran mogen we dan toiletpapier gebruiken.
    Conclusie: Je bent gewoon een racistisch volk…

 6. Ik bedoel, ik ben het met die UVA wokies vast oneens op vele punten. Maar met die Gaza genocide leggen ze wel de vinger op de zere plek natuurlijk

  Het is allemaal niet helemaal zwart/wit.

  Soms ben ik het met Van Haga eens, soms ben ik het met Jimmy Dijk eens. Snap je wat ik bedoel? Het zijn allemaal kleine fragmentjes, specifieke opinies over specifieke situaties en contexten

  Maar politiek wilt graag in een soort rigide totaliserende hokjes denken. Je bent of woke, of anti woke. Of socialist, of anti socialist. Of feminist, of seksist. Etc

  • “Het zijn allemaal kleine fragmentjes, specifieke opinies over specifieke situaties en contexten ”

   Dat kan op vele dingen toegepast worden, maar als het om de Zionisten gaat is het grote beeld dat van meer dan tachtig jaar agressie van de kant van de Zionisten. Sinds 2008 tot 2023 zijn er zesduizend Palestijnen gedood, tegen 300 Israelis. Er zitten duizenden Palestijnen in de Israelische gevangenissen zonder enige aanklacht, tegenover een klein aantal Israelis die gevangen zijn genomen door Hamas. Het IDF werkt dusdanig dat het op alles schiet en alles vernietigd ook als er geen echte dreiging is, hele dorpen platmaaien, ook als er geen vijand zich er schuilhoud. Tijdens een mowing of the lawn operatie van het IDF werden er net zoveel Palestijnen gedood als Israelis op 7 october, waarbij ongeveer 300 kinderen, tegen 30 kinderen op 7 oktober.
   De waarheid is dat als Hamas die operatie niet uitgevoerd zou hebben, dan zou het probleem van de Palestijnen niet op de kaart staan, niemand keek er nog naar om de laatste jaren. De zionistische propaganda machine was bijna almachtig in het westen.

   ” De Nederlander is voornamelijk gebrand op wat wel en niet ‘mag’ ”

   Je kleinzielige zeveraars. Het electoraat van de PVV en al die zeveraars zouden een jaar in Gaza gezet moeten worden, kijken of ze dan nog moralistisch zeveren.

   Van Haga is ook een ignoramus die dan naar allerlei kleine zaken en fragmenten gaat zitten kijken wat dat issue betreft, nog meer moralistisch gezever, en rechtse deugdzaamheidsignalering.

   Zo zag ik eens een discussie met de pro Palestijnse van Acht, de tegenstander van van Acht was zo’n Hollandse moraal zeveraar die ging inzoomen op zelfmoordacties van sommige Palestijnen, hoe evil dat wel niet is, en dat Hollanders dat niet deden tijdens de bezetting door de Nazi’s. De geallieerden hebben ook heel wat dingen gedaan die niet door de beugel konden, maar de Hollander moet op elke slak zout leggen en zichzelf superieur voelen.

   “Het idee is dat een links persoon, of een woke persoon, nooit maar dan ook echt nooit ergens gelijk in zou kunnen hebben. Dit is hoe de rechtse sektes werken, de libertarische sektes. ”

   Inderdaad, maar dat werkt aan alle kanten zo.

   • In die discussie met van Agt probeerde die Hollandse moraalzeveraar de Palestijnen in een kwaad daglicht te zetten door te focussen op zelfmoord terrorisme van Palestijnen, waarbij dan onschuldigen omkomen, maar wat feitelijk maar weinig voorkomt, en in het gehele plaatje slechts fragmenten zijn. Van Agt wist niet genoeg van de hele geschiedenis en het grote plaatje, en omdat van Agt ook is opgevoed met Hollandse christelijkheid en het bijkomende dwangmatige moraalgezever, en mogelijk het ”volk van god en beloofde land idee’ wist hij het niet goed te pareren.

   • Johannes 31-05-24 at 14:24
    Sinds 2008 tot 2023 zijn er zesduizend Palestijnen gedood, tegen 300 Israelis?

    8.500+ raketten en mortiergranaten worden gelanceerd op Israël p/jaar, ongeveer 25+ p/dag. Ongeveer 10% daarvan waren mislukte lanceringen die in de Gazastrook en in zee landden. 6000 Palestijnen gedood, is gewoon niet genoeg. Want Israël toonde altijd terughoudendheid, maar de tijd is gekomen dat genoeg is genoeg. Maak van de Gazastrook een fijne parkeerplaats…
    Mazel tov…

   • Meneer Tichmann,

    “8.500+ raketten en mortiergranaten worden gelanceerd op Israël p/jaar, ongeveer 25+ p/dag.”

    Logisch, niemand doet iets, dus als ze zelf niet voor hun vrijheid vechten dan gebeurt er de komende halve eeuw niks. Het grootste deel van dat geweld komt overigens niet door de Iron Dome heen. De Zionisten waren al in slaap gevallen, dachten dat ze met hun agressie en onderdrukking weg konden komen. De Israelische bevolking had al het idee dat de Palestijnen, die als minder dan menselijk worden beschouwd, zo goed weggestopt waren in de openlucht gevangenissen, dat ze in hun handen wreven.

    Israël terughoudend, zeker uit de pro-zionistische leugenpers vernomen. Israël houdt regelmatig een mowing of the lawn operatie, en het terroriseren van Palestijnen en het landjepik gaat al tachtig jaar op kleine schaal door in Israël.
    De hele stad Hebron, vroeger een florerende stad, is door de Zionisten tot een ghostcity gemaakt, door het continue wegpesten van Palestijnen.

    Je bent de eerste decadente wijsneuzerige Hollander dan waarvan ik zou zeggen, stuur die verplicht een jaartje naar Gaza, en laat hem zweten en rennen, en wellicht een paar maanden in een Israëlische gevangenis erbij, zonder aanklacht. Het verwende NL volk heeft een beetje instant karma nodig.

 7. “Je bent de eerste decadente wijsneuzerige Hollander dan waarvan ik zou zeggen, stuur die verplicht een jaartje naar Gaza, en laat hem zweten en rennen, en wellicht een paar maanden in een Israëlische gevangenis erbij, zonder aanklacht. Het verwende NL volk heeft een beetje instant karma nodig?”
  (Er zijn 4 fouten in je tirade)

  je bent gewoon rijp om dagelijks de “Koran” gaan lezen. Moslims haten, dat doet ik naar eigen zeggen niet. Ik veracht geen moslims, ze hebben gewoon een krankzinnige ideologie. En om hun support te geven is gewoon waanzin. Hun gedragingen, levenswijze en regels, zijn gewoon abnormaal bij elke standaard. Na 2000 jaar inteelt lopen ze rond met het gemiddelde IQ van 70, in alle islamitische landen. Dat wordt geclassificeerd als achterlijk op de IQ-schaal. Een IQ van 100 is noodzakelijk om gewoon door het leven te gaan.

 8. Johannes

  Nederlanders zijn vaak een beetje oubollig en zelfgenoegzaam . Ze hebben nooit echt een tegenslag meegemaakt en ze sluiten zich af voor alles dat afwijkt

  Ze kunnen zich niet verplaatsen in het leed van de wereld. En ze zijn voornamelijk bezig met twee dingen : geld verdienen. En “de regels”. Verder dan dat gaat hun denken gewoon niet

  Je praat dus tegen een muur

  Alsof je Van Haga kan uitleggen wat het is ok uitgemoord te worden door een overheid. Wat staatsgeweld is

  De man is best vriendelijk en bedoelt het goed, maar al te diepe politieke en filosofische analyses kan je niet van hem verwachten

  En dan een verhaal over dat moslims een laag IQ zouden hebben en dat ze daarom dood mogen. Dat is van die neonazi retoriek. Heel typerend weer

  Zo worden genocides altijd goed gepraat. Ja maar het zijn “kakkerlakken” etc

 9. Wat ze dan ook niet begrijpen

  Kijk, suffe Libertariërs/neoliberalen

  Als je kinderen vermoord zijn en je vrouw, dan doet niets er meer toe

  Jullie maken je zorgen om het feit dat de koffie niet in de aanbieding is, terwijl dat vorige week wel zo was, maar in Gaza maken ze zich zorgen over leven en dood

  Als je kinderen vermoord zijn, knapt er iets. Dan doet niets er meer toe. Je leven staat dan in het teken van wraak. En al helemaal binnen de moslim eercultuur

  Israël moord een dorp uit en de overgebleven mensen radicaliseren en voegen zich bij Hamas. Het is allemaal zo logisch, zo begrijpelijk.

  Maar Nederlanders zijn gewoon echt te wereldvreemd en te gereformeerd om het te begrijpen ofzo

  Ze missen een soort sociale en emotionele intelligentie

  • “Ze missen een soort sociale en emotionele intelligentie”

   Valsig moralisme dat zich verheugd in het eigen beter zijn. Of eigenlijk is valsig moralisme zoals witte sneeuw, elk moralisme is gebaseerd op de valsige neiging tot veroordeling, en zichzelf schijnheilig op de borst trommelen.

  • “Maar Nederlanders zijn gewoon echt te wereldvreemd en te gereformeerd om het te begrijpen ofzo ”

   De ene groep Nederlanders passen naïef hun goedbedoelde interventies toe, zonder te weten waar men mee te maken heeft, en de andere groep zwelgt in eigen gelijk en het beter dan de ander zijn, die weten ‘wat het kwaad is’. Werkelijk begrip is onmogelijk, boven zichzelf uitstijgen is onmogelijk.

   Als Nederland verder weg van Duitsland zou hebben gelegen gedurende WWII, en men niet overrompeld zou zijn, dan zou NL neutraal hebben willen blijven, en hoogstens met grote onderlinge verdeeldheid en onder druk van de geallieerden mee hebben gedaan tegen de Nazi’s.

   Irak, gewoon meedoen terwijl andere landen ervan afzien… en dan nog niet echt meedoen, maar halfslachtig, met ‘vredesmissies’, duh… Dood en verderf, en dan vredesmissies…

   Als Nederland door de propagandamachine van de grote baas VS/NATO onder druk wordt gezet tegen Rusland, dan pas ziet men daar een vijand, die er niet is…, en gaat men nog meedoen ook als het moet.

   De Nederlander spoort nooit wat die situaties betreft, en heeft geen idee… maar heeft ondertussen de grootste mond.

 10. Mohammed;
  “Maar Nederlanders zijn gewoon echt te wereldvreemd en te gereformeerd om het te begrijpen of zo. Ze missen een soort sociale en emotionele intelligentie”..
  Habīb;
  “Die Hollandse moraalzeveraar die Palestijnen altijd in een kwaad daglicht te zetten”.

  Beste Mohammed en Habīb,

  Alles wat ik ooit nodig had om over de islam te leren en makkelijk te begrijpen, heb ik op 11 september 2001 in een paar minuten geleerd.

  H.G,
  Karel…

 11. En anders wel door de artkelen in dat haatboek van ze. Heb ik wel eens doorheen gelezen. Daarin staat wat je allemaal moet uithalen met de ongelovigen. En dat zij nooit een gelijke zullen zijn van de superieure haatbaard. Ook niet als zij zich bekeren tot de islam (kan ook een uitspraak van een schriftgeleerde zijn geweest). En verder “eerst de zaterdag, dan de zondag”. Dit soort feitjes benoemen maakt echt geen nazi van je. Eerder het tegendeel want ome Dolf was dol op de muzelman (en omgekeerd).

  • De hatende mens, ziet de haat en fouten van een ander het meest scherp, en ziet zijn eigen haat en fouten graag over het hoofd. Zo kan men zichzelf beter voelen.

 12. Dus jij leert iets van een geloof en een duizendjarige traditie en de eindeloos ingewikkelde geopolitieke dynamieken in het Midden-Oosten, door een specifieke aanslag ?

  Waarvan je verder ook niet eens de ins and outs helemaal weet

  Intelligent van je

  Ik ben wel blij voor je dat er zoiets als PowNews bestaat en GeenStijl. Waar je “veel van kan leren”

  🤡

  • Nayakosadashi2024,

   Toch maar doorgaan met de democratie…, voor elke intelligente geïnformeerde mening staan er tien pummels op om hun mening te geven en het water weer troebel te maken.

   In principe is het zo dat je de Palestijnse kwestie los moet koppelen van de islam. De Palestijnen waren oorspronkelijk een normaal volk, met de goede en kwade kanten van elk ander volk. Het is de zionistische agressor die radicalisme heeft gecreëerd. Als men het slecht heeft, dan is er nu eenmaal een grote kans dat men de toevlucht neemt tot religie. Maar de aanjager is de zionistische agressor.
   Wat die mensen doen die het aan de islam koppelen is hun valse kwade trouw toepassen, zodat men bij voorbaat schuldig is. Zo hebben ze hun kleine gelijk, dat gebaseerd is op niets dan valsheid. En dat alles is hun voorgekauwd door de machtige zionistische propaganda machine, terwijl ze denken hun eigen mening te hebben. Die zionistische propaganda machine is er juist op gebaseerd om die valsheid te uit te buiten.

   • Ja ik begin de kritieken van Hoppe, proudhon en Tucker op de democratie wel steeds meer te begrijpen

    Heb je jaren gestudeerd op iets, komt Henk de PVV stamgast even zijn PowNews “visie” delen

    “Hun moeten weg hiero, uit dit land”

    De overgang van een democratie naar een systeem van meer individuele autonomie is alleen ontzettend moeilijk en grillig. Daar verkijken anarchisten zich op

   • “Heb je jaren gestudeerd op iets, komt Henk de PVV stamgast even zijn PowNews “visie” delen ”

    Ja, je leest je rot over bepaalde zaken, wurm jezelf door vele boeken heen, je denkt er zelfs jaren over na, herzie je mening meerde keren, je hebt op een gegeven moment een idee waar de beste kwaliteit te halen is na lang allerlei onzin te hebben geslikt, herzie en verfijn je mening weer, kijkt er zus en zo naar, in ieder geval best effort, en dan komt er een leger stamgasten hun simplismen ventileren die ze voorgeschreven hebben gekregen door een propagandamachine, denkende dat het hun eigen mening is.
    Democratie is een gevecht tegen de domheid die niet gewonnen kan worden. De mening van het publiek is onwetendheid x een miljoen, en dan denkt men collectief te weten.

   • Over Henk de PVV stamgast gesproken, er was een PVV-er die in de tweede kamer in een debat claimde dat de Palestijnen een nepvolk waren. Hij beweerde dat de Arabieren massaal zijn geïmmigreerd naar Palestina, net voordat de joden massaal immigreerden naar Palestina, om te voorkomen dat de joden het land zouden bezetten. Dus dat er geen sprake was van een historisch Palestijns volk, en dat men dus geen rechten heeft.
    Dat is een variant op het boek ‘From time Immerorial’

    https://en.wikipedia.org/wiki/From_Time_Immemorial

    In dat boek werd beweerd dat de Arabieren in de negentiende eeuw ineens massaal immigreerden naar Palestina, en dat men dus geen historische claim heeft. Maar dat boek dat in de jaren tachtig uitkwam is allang afgebrand door historici, de hele thesis van het boek bleek te zijn gebaseerd op gefalsificeerde data.

    Dat is het niveau van de PVV… met alles wat over Israël, Palestina of de Palestijnen gaat. Dit is maar één voorbeeld van de propaganda leugenmachine.

    Ziehier de claim van de PVV stamgast, ‘een samenraapsel die even dachten de zaak over te kunnen nemen’…

    https://youtu.be/AfJ_cXGF4hw?t=183

   • Ik snap je punt man

    Het is heel ergerlijk

    Ik kan je adviseren om meer aan innerlijke immigratie te doen. Je af te sluiten voor ze. Het is water naar de zee dragen

 13. PVV is echt verschrikkelijk

  Je hebt nog liever zo’n AIVD technocraat, dan Geert en Henk en Edwin wagenveld

  Het niveau van de PVV is studio sport en de Donald duck

  Wilders is zo pro Israel, omdat hij ‘een keer op vakantie is geweest in Israël’

  En daar heeft hij toen ‘wat Israëliërs gesproken en zij waren negatief over Palestina’

  Wel grappig dat ze ons dan meteen ‘moslims’ noemen. Als je niet achter de zionisten staat, ben je blijkbaar ‘een moslim’ Dan is nu dus de halve wereld ‘een moslim’

  Maar goed, je moet niet je energie verspillen aan mensen die gewoon niet zo goed kunnen/willen nadenken. Met die mensen kan je beter gewoon lekker een biertje drinken en een patatje eten.

  Net als dat je met kinderen ook niet over serieuze onderwerpen gaat praten

  https://www.youtube.com/watch?v=QFgcqB8-AxE

  • Ik heb ook kennissen waarmee je patat kan eten en bier drinken die dan zoiets roepen als ‘moslims gooien hun emmer met afvalwater over het balkon omdat het nu eenmaal een achterlijke cultuur is’.

   Dat al langer dan een millennia geleden islamitische steden een voor die tijd uitgebreide voorzieningen voor hygiëne hadden, terwijl wij in het westen tot in de negentiende eeuw door de drek moesten waden in de steden, dat verteld men er niet bij. Of dat de Koran uitgebreide instructies geeft voor persoonlijke lichaamshygiëne, die pas sinds kort bekend zijn en toegepast worden in het westen.. dat weet men ook niet.

   Dus de pro-zionistische partijen hebben nog een extra sterk effect van het intensiveren van de arrogantie van de domheid en valsigheid. Waarvan getuige hier op deze site, zelfs het libertarisme is ermee besmet.

 14. Zelfs het libertarisme

  Het libertarisme stelt niet zoveel voor. Het bestaat vanaf de jaren tachtig en eindigt met een gedrocht als Milei

  Alleen Samuel Konkin heeft wat toegevoegd, met zijn interessantere vorm van libertarisme.

  Dat anti moslim geluid, doet me een beetje denken aan van dat ‘anti vrouwen’ geluid uit de incel/red pill hoek
  Allemaal opgekropte frustratie, blinde haat

  Het is niets meer dan een platvloers hooliganisme. Samen ergens tegen zijn, om een soort groepsgevoel te creëren, zodat we ons toch nog groots voelen

  • Het libertarisme bestond volgens mij al in de negentiende eeuw, maar het kan zijn dat er sprake is van een verandering van termen van radicaal klassiek liberalisme naar libertarisme.

   Wat me wel opvalt is dat ik ooit eens de werken van een negentiende eeuwse libertarier of radicaal klassiek liberaal las, en dat de focus op gemeenschap en gemeenschaps-cultuur en waarden een belangrijk onderdeel waren in zijn betogen.
   Ik vermoed dat het huidige libertarisme steeds meer een product is de democratie, van democratisch anarchisme (zoals Plato al schreef). Men verdomd het om over gemeenschap te filosoferen, het is een en al markt en techniscisme, en de rest is de gereduceerd tot de loze kreet ‘vrijheid, vrijheid’, en wat dogma’s.
   Dat een eeuw democratie en democratische atomisering van de samenleving, en overname en verlamming van de overheid van gemeenschapscultuur ook de filosofie van libertarisme heeft beïnvloed lijkt me logisch.

   Mijn stelling dus: het hedendaags libertarisme is sterk beïnvloed door democratische atomisering en vernietiging van gemeenschapszin. Men claimt dus een geheel ander alternatief te bieden, maar men is zonder er bewust van te zijn ook product van waar men zogenaamd tegen vecht.

  • Ik vermoed ook dat de huidige generatie libertariers van de weeromstuit, als het effect van een rode lap op een stier, alles vermijden wat met gemeenschaps-cultuur te maken heeft, want dat is nu eenmaal ‘collectivisme’. Daar mag je vooraf niet over nadenken zo lijkt het.

 15. Ik snap je punten

  Libertarisme is een vervorming van de veel interessantere Amerikaanse mutualistische traditie uit de 19de eeuw

  Het zogenaamde Boston anarchisme

  Wat een markt anarchisme was, maar dat wel oog had voor klassenstrijd en de problematiek van de moderniteit

  Nu is libertarisme iets dat opgaat in de hele Elon Musk/neoliberale masculiniteit cultus

  Een voorspelbare culturele tendens en ook op geen enkele manier ondermijnend of anti establishment, al doet het zich wel zo voor

  Het zal ook snel van het toneel verdwijnen, het gaat gewoon op een beetje in het FVD

Comments are closed.