Ik ben op de nieuwsbrief van Ron Paul geabonneerd. Uitgestuurd door de Campaign for Liberty. Een site om van tijd tot tijd te bezoeken. Ron Paul ging recent in op het debat tussen Trump en Biden en op de positie met betrekking tot defensie van beide kandidaten. Zowel Trump als Biden willen een sterk leger:

Er waren de nodige verrassingen tijdens het presidentiële debat van vorige week. De Amerikanen die voor hun nieuws op de reguliere media vertrouwen ontdekten dat er de afgelopen drie jaar tegen hen is gelogen over het vermogen van president Biden om het werk te doen waarvoor hij gekozen was.

Het besef dat de media al jaren over Biden liegen is een positieve ontwikkeling, omdat  Amerikanen zich hopelijk gaan afvragen waar de media nog meer over hebben gelogen. Ze kunnen er bijvoorbeeld achter komen dat de media al jaren tegen hen liegen over Rusland en Oekraïne en over het Midden-Oosten en elders. Ze zullen ontdekken dat ons interventionistische buitenlandse beleid ons niet veiliger en vrijer maakt, maar juist het tegenovergestelde bewerkstelligt.

Helaas is voor de meeste Amerikanen het buitenlands beleid iets dat elders gebeurt, met weinig directe gevolgen in Amerika zelf. De inmiddels bijna 200 miljard dollar verspild in de verloren zaak genaamd ‘Oekraïne’ is voor de meeste Amerikanen op zijn hoogst een ergernis. Maar het is niet zo dat ze zoals de Oekraïense mannen op straat worden opgepakt door militaire rekruteurs en vervolgens naar de frontlinie worden gestuurd.

Maar 200 miljard dollar is veel geld en het effect op onze economie is ook reëel. De rekening zal door elk Amerikaans gezin indirect worden betaald via de inflatiebelasting. Elke dollar die uit het niets wordt gecreëerd en aan het Oekraïense debacle wordt uitgegeven, devalueert de rest van de dollars die in omloop zijn.

Het gevaar van ons buitenlands beleid werd door beide kandidaten genegeerd, die de kiezer beide probeerden te overtuigen dat ze harder waren dan de ander. Ondanks de nuchtere en nauwkeurige waarschuwing van Donald Trump dat Joe Biden ons naar de rand van de Derde Wereldoorlog heeft gebracht, is zijn oplossing niet veel beter. Als hij aan de macht is durft niemand Amerika of zijn bondgenoten lastig te vallen.

Hij zou zo hard zijn geweest dat de Russische president Vladimir Poetin Oekraïne nooit zou hebben durven binnenvallen. Hij zou zo hard zijn geweest dat Hamas Israël op 7 oktober nooit zou hebben durven aanvallen. Het is door de zwakke Joe Biden dat deze gebeurtenissen hebben plaatsgevonden.

Maar zo werkt de wereld niet. Tientallen jaren van Amerikaanse sancties tegen elk land dat niet doet wat Washington eist, hebben een averechts effect gehad en geleid tot de opkomst van een blok landen die verenigd zijn in hun verzet tegen de Amerikaanse dictaten. ‘streng’ zijn tegen minder machtige landen kan werken… totdat dat niet meer het geval is. Dat is waar we vandaag zijn aangekomen.

Geen van beide kandidaten lijkt door te hebben dat de wereld is veranderd.

Ik heb altijd gezegd dat echte kracht in het buitenlands beleid voortkomt uit terughoudendheid. We moeten stoppen met overal ingrijpen. Het is niet doortastendheid die Rusland ervan zou hebben weerhouden actie te ondernemen tegen Oekraïne. Het is terughoudendheid. Het niet lanceren van een staatsgreep in Oekraïne in 2014 zou de rampzalige oorlog in Oekraïne hebben voorkomen. Net zoals het niet aanwakkeren van problemen in de Zuid-Chinese Zee een oorlog met China kan voorkomen. Het niet blijven bezetten en ingrijpen in het Midden-Oosten zou een grote regionale oorlog kunnen voorkomen, waarbij Iran en andere grote spelers in de regio betrokken worden.

Terughoudendheid is de echte kracht. Non-interventie is het enige buitenlandse beleid dat ons veilig en vrij kan houden. Wij hebben het andersom geprobeerd en het werkt niet. Laten we iets anders proberen.

14 REACTIES

 1. Goede schrijfstijl heeft hij

  Met dit stukje ben ik het 100 procent eens

  Richt je op defensie. Laat de rest het maar zelf uitzoeken. Je eigen land heel houden is al moeilijk genoeg

  Veel mensen zijn te dom om te snappen wat oorlog is en dus kan je ze makkelijk de loopgraven insturen. Men noemt dit ableism in de woke theorie. Ableism is : misbruik maken van mensen die verstandelijk beperkt zijn. Iets wat overheden doen.

  Ik vind de economische theorieën van Paul alleen een beetje ver gezocht. Alles privatiseren etc. Dat lijkt gewoon heel erg op wat Biden en Trump doen. Neoliberalisme en dat is een doodlopende weg. Een theorie gebaseerd op naïeve aannames

  • Ron Paul is aanhanger van de Oostenrijkse school economie. Dat is niet hetzelfde als neoliberalisme.

   ChatGPT:
   The Austrian School of Economics and neoliberalism are both influential economic theories that advocate for free markets, but they differ in their philosophical foundations, methodological approaches, and specific policy recommendations. Here are the key differences:

   Philosophical Foundations

   Austrian School of Economics:

   Individualism and Subjectivism: The Austrian School emphasizes the importance of individual choice and subjective value. It argues that economic phenomena result from the actions and decisions of individuals.
   Methodological Individualism: Austrians focus on individual behavior and decision-making as the primary drivers of economic activity, rejecting aggregate macroeconomic modeling.
   Praxeology: This is the study of human action, which Austrians consider the foundation of economic analysis. They believe economics is a social science based on logical deductions from human behavior.
   Neoliberalism:

   Market Efficiency: Neoliberalism emphasizes the efficiency of markets in allocating resources and believes that free markets lead to optimal outcomes.
   Role of the State: While advocating for minimal state intervention, neoliberalism accepts a limited role for the state in providing a stable legal framework, protecting property rights, and sometimes intervening in cases of market failure.
   Utilitarianism: Neoliberal policies often aim to maximize overall welfare, focusing on outcomes that benefit the greatest number of people.

   Methodological Approaches

   Austrian School of Economics:

   Deductive Reasoning: Austrian economists use logical deduction to derive economic principles from axiomatic truths about human action.
   Qualitative Analysis: They often rely on qualitative analysis rather than quantitative models, focusing on understanding the processes and mechanisms of economic phenomena.
   Neoliberalism:

   Empirical and Quantitative Analysis: Neoliberalism often employs empirical and quantitative methods, including econometrics and statistical analysis, to inform policy decisions.
   Model-Based Approach: Neoliberal economists typically use mathematical models to predict economic outcomes and assess the impact of policies.

   Policy Recommendations

   Austrian School of Economics:

   Minimal Government Intervention: Austrians advocate for minimal government intervention in the economy, arguing that markets are self-regulating.
   Sound Money: They support the use of sound money, often advocating for a return to the gold standard or other mechanisms to prevent inflation caused by fiat money systems.
   Free Markets: Austrians emphasize the importance of free markets and private property in fostering economic growth and individual freedom.
   Neoliberalism:

   Deregulation and Privatization: Neoliberalism promotes deregulation and the privatization of state-owned enterprises to increase efficiency and competitiveness.
   Trade Liberalization: It advocates for reducing trade barriers and promoting free trade to enhance economic growth and consumer choice.
   Austerity Measures: Neoliberal policies often include reducing government spending and implementing austerity measures to control public debt and deficits.

   Key Figures and Influences

   Austrian School of Economics:

   Ludwig von Mises: Known for his work on praxeology and his book “Human Action.”
   Friedrich Hayek: Famous for his defense of classical liberalism and his critique of central planning in “The Road to Serfdom.”
   Neoliberalism:

   Milton Friedman: A key figure in the development of neoliberal thought, particularly through his work on monetarism and his advocacy for free markets.
   Friedrich Hayek: While also a central figure in the Austrian School, Hayek’s later work influenced neoliberal thought, particularly in his arguments against government intervention.

   Conclusion
   While both the Austrian School of Economics and neoliberalism advocate for free markets and reduced government intervention, they differ significantly in their philosophical underpinnings, methodological approaches, and specific policy recommendations. The Austrian School focuses on individual actions and qualitative analysis, whereas neoliberalism uses empirical methods and advocates for a pragmatic approach to market efficiency and limited government roles.

   • Dat is te moeilijk voor Nayako hoor. Het stuk is ook te lang en gebruikt te veel jargon. Beter kun je Nayako gratis woningen beloven. Dan gaat hij voor door de knietjes.

   • @ Zafod: ok duidelijk. Een communist dus, ik ben wel eens in zo’n communistische flat geweest. Prima hutje voor een alleenstaande, jammer alleen dat ze daar met ca 7 personen moesten wonen. Opa en oma altijd over de vloer. Gezellig. Over ” theorie gebaseerd op naïeve aannames” gesproken.

 2. Wat me opvalt is dat de focus nog vaak op de VS ligt, een ineenstortend imperium. Af en toe in je achteruitkijkspiegel kijken is niet verkeerd, maar je moet toch vooral op de weg vóór je letten.

  • Nico de man/child 04-07-24 at 13:29
   Een man/child is iemand die geen emotioneel volwassen reacties en gedrag heeft, en wordt een mannelijk kind genoemd. Het komt veel voor onder de linksdenkende bevolking…

   bv De vraag is niet: “dat de focus nog vaak op de VS ligt?”
   De vraag is eigenlijk, waarom je het niet kan begrijpen: “dat de focus nog vaak op de VS ligt!”

   • Tichman, je doet me denken aan iemand die aan de bar van de Titanic stug volhoudt dat de Titanic niet kan zinken, terwijl het water al binnen komt. Een niet te benijden positie.

  • Nico de Geit,

   De grip van het NATO imperium is sterk uitgebreid de laatste tientallen jaren, en wordt steeds sterker uitgebreid. Een aantal jaren geleden heeft hebben de oorlogs hitsers Biden en Boris Johnson de vredelievende, coöperatieve en vrijheidslievende Atlantic Charter, gemaakt door Churchill en Roosevelt, vervangen door een zeer agressief Atlanticist pact. Intussen heeft men de weg naar Rusland en haar enorme potentieel geblokkeerd voor Europa. Ook met veel inzet van de corrupte Britse elites die al heel lang enorm Russo-foob zijn.
   NATO, wat tegen deze tijd een lijk zou moeten zijn dat ter grave gebracht zou moeten worden, wordt voor Europa nu een dodelijke houdsgreep, Europa in de grip van een zombie van machtwellust.

   De oorspronkelijke vredelievende en vrijheidslievende Atlantic Charter, die ook op de hele wereld betrekking had is vervangen door een pact dat nu de wapenwedloop aanspoort (integenstelling tot de oude), technologische superioriteit aanspoort, spoort het agressieve inclusiviteit beleid LBGTI en feminisme aan, praat over een rules based economie (de grip van macht over de economie), spoort de klimaatleugen (meer controle over de samenleving en economie aan), en spoort meer surveillance tech aan.

   Dat is de visie ‘vooruit’ die men in petto heeft.

 3. De meeste amerikanen hebben begrepen dat Trump of Biden geen oplossing is. Via de media worden amerikanen tegen elkaar uitgespeeld.
  Of je nu republieken of democraten hebt, de beurs van de gemiddelde amerikaan wordt leeggeroofd. Zoals Peter Zeihan ook zei, de afgelopen 5 presidenten was een parade of morons.
  De afgelopen 50 jaar hebben scholen in Amerika allemaal socialisten of conservatieven afgeleverd aan de gemeenschap. En nu beginnen zij te merken wat de gevolgen ervan zijn. Beide is rotzooi. De eerste groep vindt dat het individu zich ondergeschikt moet moeten aan de groep en dat de middelen van productie in handen van de staat moet zijn.
  De tweede groep vindt dat alleen conservatieven waarden en normen moeten gelden, opgelegd en ondersteund door de Staat. Ook hier weer is de Staat het centrum van de macht.
  Zo zie ik Biden en Trump. Ik blijf de libertariër gelijk geven. Houd de overheid klein, dan is de schade ook zeer klein.
  Het overleven van een land begint bij het individu, de mogelijkheid om zich economisch en persoonlijk te ontwikkelen. Daarvoor bestaat de markt. Daar komt de welvaart en welzijn vandaan. De Staat is een parasiet die leeft van de vruchten van het individu en is vaak een zeer grote hindernis van de markt.
  Het 2 partijenstelsel is gif voor Amerika. De vrijheid ligt bij het individu en niet door een staat gesanctioneerde waarden en normen.
  Amerika, land of the Free, staat op plaats 17 op index van vrije landen. Nummer 1 is Zwitserland, Nederland staat op plaats 11.
  Vraag aan Karel Tichmann: waarom staat Amerika niet op plaats 1?

  • De onbenul van karel2 kan geen grenzen, en zijn haat tegen USA kan je met een bot mes snijden.

   Democrat partij: Hoge belasting , grote overheid, zwak leger, weinig of geen persoonlijk vrijheid.
   Republican Party: Lage belasting, kleine overheid, sterk leger, veel meer persoonlijk vrijheid. (Hoera)

   Het leven met Trump was véél beter dan met Biden, (Ik kan niet wachten op wat je reactie zal zijn, als Trump weer wint).

   bv Het is de wettelijk taak van een President van Amerika, om het land veilig te houden, dit is zijn enigste taak meer niet.
   Een President van Amerika is niet de baas over heel Amerika, hij is wettelijk verplicht om de taak te delen met Congress en de Supreme Court. Die alle drie gelijke rechten hebben.

   De President kan ook niet naar een bepaalde State (zelfstandig land) binnen lopen zonder uitnodiging.

   America bestaat uit 50 zelfstandige landen met allemaal hun eigen grondwet, legeer, grenzen, gerecht, belasting systeem.

   En vergeet niet, er zijn er zijn ongeveer 326 Indiaanse landgebieden in de VS, die zelfstandige beheerd worden bij Native Americans.

   Om deze kleine micro hoge belasting landen zoals Zwitserland en Nederland te vergelijken, met het Land of the Free and the Home of the Brave, is onbenul om zijn beste.
   Er is niemand die vraagt, wat zal Zwitserland en/of Nederland ervan denken, als er iets gebeurd in de wereld.
   Maar met Amerika moet IEDEREEN rekening houden, incl. China en Rusland.

   Er zijn meer dan 420 geregistreerde politieke partijen in de Verenigde Staten van Amerika, met veel verschillende combinaties van politieke standpunten die kiezen op deze twee grote partijen. Er zijn echter slechts twee nationaal erkende politieke partijen, de Republikeinen en de Democraten.

   Waarom Amerika nog steeds het beste land is om in te wonen/werken en om iets van je leven te maken?
   De unieke mix van diverse culturen, economische bekwaamheid, technologische innovatie en toewijding aan vrijheid hebben bijgedragen aan zijn uitzonderlijke positie op het wereldtoneel.
   Het succes van Amerika is niet geworteld in subtielere, maar in wetenschappelijke trends op het gebied van geopolitieke macht, economie en sociologie. We hadden zwakkere concurrerende buurlanden, Canada en Mexico, we werden niet beïnvloed door Europese revoluties, we beschikken over enorme natuurlijke hulpbronnen (Amerika drijft op een grote olie/gas bel en we hadden een ‘Manifest Destiny’ die onze ontdekkingsreizigers naar het westen riep.

   • “Waarom Amerika nog steeds het beste land is om in te wonen/werken en om iets van je leven te maken?”

    Toch woon jij er volgens mij niet. Er zijn op dit forum ook mensen die wel in de VS wonen, maar die praten er toch heel anders over. Niet dat je dat veel lijkt te interesseren – wat weten zij daar nu van?

    Nu is het meestal zo bij supermachten in verval dat er nog heel lang plekken zijn waar je aangenaam kunt leven. Er zijn ook plekken in het VK (de vorige supermacht), Frankrijk (de supermacht daarvoor) en zelfs Nederland (de supermacht daarvoor) waar je heel aangenaam kunt wonen. Alleen, het moment waarop deze landen op de top van hun supermacht status waren, dat moment zijn we nu toch echt wel voorbij. Dat geldt ook voor de VS. Ik vermoed dat de absolute top ergens in de jaren 60 is geweest. Maar het is duidelijk dat de muntjes niet bij iedereen even snel in het bakje vallen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in