In een studie van de NRC blijkt dat de "Betuwe lijn" acht (8 x) keer zo duur wordt als oorspronkelijk aan het volk verkocht. Maar niet alleen de aanleg is duurder, ook de exploitatie blijkt niet rendabel te zijn. Men zegt dat er de zeker de eerste 10 tot 20 jaar belastinggeld in deze put gegooid moet worden. Let wel, als de overheid dat nu al erkent, dat het dan mogelijk ook acht keer zo lang wordt. Met andere woorden: de lijn wordt nooit rendabel!

Denk eens wat er allemaal voor andere dingen met al die miljarden had kunnen gebeuren, en nog zou kunnen gebeuren.

Bij het lezen van dergelijke berichten komt altijd de neiging om van de daken te schreeuwen dat wij daar al jarenlang voor waarschuwen (in de VRIJBRIEF en op www.libertarian.nl). Maar het gaat ons ook vandaag niet om een stukje zelfbevrediging.
Waar het om gaat, is dat ook hier weer is aangetoond dat:
"Alles wat een overheid doet, heeft onbedoelde (?) consequenties en heeft het tegengestelde resultaat."

De oproep die zeven hoogleraren vandaag weer deden om met die verkwisterij te stoppen, verdient dan ook een serieuze behandeling.
De groep van zeven bestaat uit: emeritus hoogleraar economie Heertje, hoogleraar ruimtelijke economie Oosterhaven, emeritus hoogleraar vervoerseconomie Polak, hoogleraar vervoerseconomie Rietveld, emeritus hoogleraar bedrijfskunde Tilanus, hoogleraar planning Pols en hoogleraar politieke wetenschappen Tromp.

Een aantal van deze hoogleraren stuurt al sinds 1998 aan op heroverweging van de Betuwelijn. Ook toen waarschuwden zij de Kamer dat uitstel van de aanleg van de lijn noodzakelijk was om ’te voorkomen dat de Betuweroute tot een bestuurs- en planningsramp leidt’

We konden zelfs snel een negatief oordeel van de Rekenkamer opdiepen:"Al eerder, 22 juni 2000, [al drie jaar geleden, maar er zijn nog oudere waarschuwingen] publiceerde de Algemene Rekenkamer het rapport ‘Beleidsinformatie Betuweroute’. De hoofdconclusie van dit rapport was: bij de besluitvorming over de Betuweroute was de beschikbare informatie vaak onvolledig of gebrekkig. Onder andere ontbrak een goede kosten-batenanalyse"

Mede omdat er sprake is van valse voorlichting, bedrog, moet er een parlementaire enquête komen en moeten de schuldigen gestraft worden.