We weten niet welke gevoelens de verkiezingsuitslag bij U heeft
losgeweekt. Bij sommigen overweegt de vreugde voor het verdwijnen van
het radicaal-linkse Agalev en de vooruitgang van de VLD. bij anderen
primeert de zorg voor de gebundelde kracht van socialisten en
spiritisten. Bij nog anderen de treurnis over het bijna-verdwijnen van
het democratisch Vlaams-Nationalisme.

Als klassiek-liberalen delen we echter allen de zorg voor het komende
regeringsbeleid, waarin de VLD zijn premierschap wel eens zou kunnen
betalen met zware toegevingen aan de (Waalse) socialisten. Dat zou de
electorale opgang van de VLD in Vlaanderen behoorlijk parten kunnen
spelen. Een forum om daarover van gedachten te wisselen bieden we met
ons volgend debat :

“KUNNEN ROOD EN BLAUW OOK DE SCHAARSTE BEHEREN ?”

Deelnemers :
Paul Beliën, hoofdredacteur Secessie, Publicist
Prof. Carl Devos, politieke wetenschappen, U. Gent
Luc Vanderkelen, hoofdredacteur Het Laatste Nieuws

Plaats : “Het Kapittelhuis”, Lange Kruisstraat 4 te Gent
Datum : 17 juni 2003, 20.30 u.
Inkom : Nova Civitas-leden gratis, anderen 2 €

We hopen U daar talrijk te mogen ontmoeten.
B. BOUCKAERT, Voorzitter
E-mail : postmaster@novacivitas.org
URL : http://www.novacivitas.org